Term of Service (Điều Khoản Dịch Vụ)

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Cập nhật mới nhất Ngày 01 tháng 3 năm 2023

ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi làThư Viện Anime(” Công ty “, ” chúng tôi “, ” chúng tôi “, ” của chúng tôi “), một công ty được đăng ký tại Việt NamTạiSố 14 Đường 38, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh,,Thủ Đức,Thành phố Hồ Chí Minh 71315.

Chúng tôi hoạt động trang web https://thuvienanime.com/ (các” Trang web “), cũng như mọi sản phẩm và dịch vụ có liên quan khác tham chiếu hoặc liên kết đến các điều khoản pháp lý này (” Điều khoản pháp lý “) (gọi chung là” Dịch vụ “).

Thư Viện Anime bắt đầu với ý tưởng cung cấp những giải pháp giá trị cho cộng đồng những người đam mê Anime nói chung, Manga – Manhua – Manhwa và Donghua – Hoa Thịnh nói riêng tại Việt Nam. Hiện tại Thư viện Anime đang tập trung vào các bài viết về tĩnh về phim ảnh hoạt hình – nhân vật – thuật ngữ và các thông tin giải trí Anime, tương ứng với các danh mục:

Review Anime, – Profile Nhân Vật, – Tin Tức Anime,

Đề cử TopLost phim Anime, – Wiki Thuật ngữ, – Góc Cosplay.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cáchgửi email tại thuvienanimevn@gmail.com hoặc gửi qua đường bưu điện đếnSố 14 Đường 38, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh,,Thủ Đức,Thành phố Hồ Chí Minh 71315, Việt Nam.

Các Điều khoản pháp lý này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện giữa bạn, dù là cá nhân hay thay mặt cho một tổ chức (” bạn “), VàThư Viện Anime, liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Dịch vụ, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản pháp lý này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ NÀY, THÌ BẠN RÕ RÀNG CẤM SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên Dịch vụ tùy từng thời điểm được đưa vào đây một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi đối với các Điều khoản pháp lý nàybất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật”Cập nhật mới nhất”ngày của các Điều khoản pháp lý này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ các Điều khoản pháp lý này để luôn được thông báo về các cập nhật. Bạn sẽ phải tuân theo và được coi là đã biết và chấp nhận những thay đổi trong mọi Điều khoản pháp lý sửa đổi khi bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày Điều khoản pháp lý sửa đổi đó được đăng.

Dịch vụ dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên. Tất cả người dùng là trẻ vị thành niên trong khu vực pháp lý nơi họ cư trú (thường dưới 18 tuổi) phải có sự cho phép và được giám sát trực tiếp bởi cha mẹ hoặc người giám hộ của họ để sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ của mình đọc và đồng ý với các Điều khoản pháp lý này trước khi bạn sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi khuyên bạn nên in bản sao của các Điều khoản pháp lý này để lưu giữ.

1. DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thông tin được cung cấp khi sử dụng Dịch vụ không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định hoặc khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong khu vực pháp lý đó hoặc quốc gia. Theo đó, những người chọn truy cập Dịch vụ từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tài sản trí tuệ của chúng tôi

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ của mình, bao gồm tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trong Dịch vụ (gọi chung là”Nội dung”), cũng như các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo có trong đó (“Điểm”).

Nội dung và Nhãn hiệu của chúng tôi được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu (và nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác cũng như luật cạnh tranh không lành mạnh) cũng như các hiệp ước ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trong hoặc thông qua Dịch vụ”NHƯ VẬY”cho bạnsử dụng cá nhân, phi thương mại hoặc mục đích kinh doanh nội bộchỉ một.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản pháp lý này, bao gồm cả”CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM”phần bên dưới, chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏgiấy phépĐẾN:

 • Truy cập Dịch vụ; Và
 • Tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn có quyền truy cập hợp pháp chỉ dành cho bạn sử dụng cá nhân, phi thương mại.

Trừ khi được quy định trong phần này hoặc ở nơi khác trong Điều khoản pháp lý của chúng tôi, không phần nào của Dịch vụ và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào được phép sao chép, sao chép, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán , được cấp phép hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

Nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ, Nội dung hoặc Nhãn hiệu ngoài những gì được nêu trong phần này hoặc ở nơi khác trong Điều khoản pháp lý của chúng tôi, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới:thuvienanimevn@gmail.com. Nếu chúng tôi cấp cho bạn quyền đăng, sao chép hoặc hiển thị công khai bất kỳ phần nào trong Dịch vụ hoặc Nội dung của chúng tôi, bạn phải xác định chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người cấp phép của Dịch vụ, Nội dung hoặc Nhãn hiệu và đảm bảo rằng mọi thông báo về bản quyền hoặc quyền sở hữu đều xuất hiện hoặc hiển thị khi đăng, sao chép hoặc hiển thị Nội dung của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và đối với Dịch vụ, Nội dung và Nhãn hiệu.

Mọi hành vi vi phạm các Quyền sở hữu trí tuệ này sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng Điều khoản pháp lý của chúng tôi và quyền sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Bài nộp của bạn và đóng góp

Vui lòng xem lại phần này và “CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM” cẩn thận trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để hiểu (a) các quyền bạn cấp cho chúng tôi và (b) nghĩa vụ bạn có khi đăng hoặc tải lên bất kỳ nội dung nào thông qua Dịch vụ.

Nội dung gửi: Bằng cách gửi trực tiếp cho chúng tôi bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin nào khác về Dịch vụ (“Bài nộp”), bạn đồng ý chuyển nhượng cho chúng tôi tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Nội dung gửi đó. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ sở hữu Nội dung gửi này và có quyền sử dụng và phổ biến không hạn chế nó cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, thương mại hay mục đích khác mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn.

Đóng góp: Dịch vụ có thể mời bạn trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác trong đó bạn có thể tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền tải, xuất bản, phân phối hoặc phát sóng nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh, nhạc, đồ họa, nhận xét, đánh giá, đề xuất xếp hạng, thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (“Đóng góp”). Bất kỳ Bài gửi nào được đăng công khai cũng sẽ được coi là một Bài đóng góp.

Bạn hiểu rằng những người dùng Dịch vụ khác có thể xem được Đóng góp và có thể thông qua các trang web của bên thứ ba.

Khi bạn đăng Đóng góp, bạn cấp cho chúng tôi mộtgiấy phép(bao gồm cả việc sử dụng tên, nhãn hiệu và logo của bạn):  Bằng cách đăng bất kỳ Đóng góp nào, bạn cấp cho chúng tôi quyền không hạn chế, không giới hạn, không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, được thanh toán đầy đủ, trên toàn thế giới vàgiấy phépđể: sử dụng, sao chép, sao chép, phân phối, bán, bán lại, xuất bản, phát sóng, đổi tên, lưu trữ, trình diễn công khai, hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, trích dẫn (toàn bộ hoặc một phần) và khai thác Đóng góp của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn , hình ảnh, tên và giọng nói của bạn) cho bất kỳ mục đích thương mại, quảng cáo nào hoặc nói cách khác là chuẩn bị các tác phẩm phái sinh hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác, Đóng góp của bạn và đểcấp phép lại các giấy phépđược cấp ở phần này. Việc sử dụng và phân phối của chúng tôi có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào.

Giấy phép bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ty và tên nhượng quyền của bạn, nếu có, cũng như bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng cũng như hình ảnh cá nhân và thương mại nào mà bạn cung cấp.

Bạn chịu trách nhiệm về những gì bạn đăng hoặc tải lên: Bằng cách gửi cho chúng tôi Bài gửivà/hoặc đăng bài Đóng gópthông qua bất kỳ phần nào của Dịch vụhoặc làm cho Đóng góp có thể truy cập được thông qua Dịch vụ bằng cách liên kết tài khoản của bạn thông qua Dịch vụ với bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của bạn,Bạn:

 • Xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với chúng tôi”CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM”và sẽ không đăng, gửi, xuất bản, tải lên hoặc truyền qua Dịch vụ bất kỳ Nội dung gửi nàocũng như không đăng bất kỳ Đóng góp nàođó là bất hợp pháp, quấy rối, hận thù, có hại, phỉ báng, tục tĩu, bắt nạt, lạm dụng, phân biệt đối xử, đe dọa bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào, khiêu dâm, sai sự thật, không chính xác, lừa dối hoặc gây hiểu nhầm;
 • Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền nhân thân đối với bất kỳ Nội dung gửi nào như vậyvà/hoặc Đóng góp;
 • Đảm bảo rằng bất kỳ Đệ trình nào như vậyvà/hoặc Đóng góplà nguyên bản của bạn hoặc bạn có các quyền cần thiết vàgiấy phépđể gửi các bài nộp đóvà/hoặc Đóng gópvà rằng bạn có toàn quyền cấp cho chúng tôi các quyền nêu trên liên quan đến Nội dung gửi của bạnvà/hoặc Đóng góp; Và
 • Bảo đảm và tuyên bố rằng Bài gửi của bạnvà/hoặc Đóng gópkhông cấu thành thông tin bí mật.
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Bài gửi của mìnhvà/hoặc Đóng gópvà bạn đồng ý hoàn trả rõ ràng cho chúng tôi mọi tổn thất mà chúng tôi có thể phải gánh chịu do bạn vi phạm (a) phần này, (b) quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc (c) luật hiện hành.

Chúng tôi có thể xóa hoặc chỉnh sửa Nội dung của bạn: Mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát bất kỳ Đóng góp nào, chúng tôi sẽ có quyền xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Đóng góp nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo nếu theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, chúng tôi cho rằng Đóng góp đó có hại hoặc vi phạm các Quy định pháp lý này. Điều kiện. Nếu chúng tôi xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Đóng góp nào như vậy, chúng tôi cũng có thể đình chỉ hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn và báo cáo bạn với cơ quan chức năng.

vi phạm bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ đều vi phạm bất kỳ bản quyền nào mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng tham khảo ngay phần “VI PHẠM BẢN QUYỀN” phần bên dưới.

3.  ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: ( 1 ) bạn có năng lực pháp lý và đồng ý tuân thủ các Điều khoản pháp lý này; ( 2 ) bạn không dưới 13 tuổi; ( 3 ) bạn không phải là trẻ vị thành niên tại khu vực pháp lý nơi bạn cư trúhoặc nếu là trẻ vị thành niên, bạn đã nhận được sự cho phép của cha mẹ để sử dụng Dịch vụ; ( 4 ) bạn sẽ không truy cập Dịch vụ thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác; ( 5 ) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặckhông được phépmục đích; và ( 6 ) việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

4.  CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Dịch vụ không được sử dụng liên quan đến bất kỳ hoạt động thương mại nàonỗ lựcngoại trừ những thứ được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

Với tư cách là người dùng Dịch vụ, bạn đồng ý không:

 • Truy xuất một cách có hệ thống dữ liệu hoặc nội dung khác từ Dịch vụ để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 • Lừa đảo, lừa gạt hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong mọi nỗ lực tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng.
 • Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Nội dung có trong đó.
 • Theo quan điểm của chúng tôi, làm mất uy tín, làm hoen ố hoặc gây tổn hại cho chúng tôi và/hoặc Dịch vụ.
 • Sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Dịch vụ để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
 • Sử dụng không đúng cách các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai về hành vi lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 • Sử dụng Dịch vụ theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • Tham gia vàokhông được phépđóng khung hoặc liên kết với Dịch vụ.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi-rút, ngựa Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp đi lặp lại), cản trở việc sử dụng và tận hưởng Dịch vụ của bất kỳ bên nào không bị gián đoạn hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Dịch vụ.
 • Tham gia vào bất kỳ việc sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, robot hoặc công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự nào.
 • Xóa thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.
 • Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 • Tải lên hoặc truyền tải (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền tải) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn ở các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (“gif”), 1×1 pixel, lỗi web, cookie hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là”phần mềm gián điệp” hoặc “cơ chế thu thập thụ động” hoặc “pcms”).
 • Can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo gánh nặng quá mức cho Dịch vụ hoặc mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Dịch vụ.
 • Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Dịch vụ cho bạn.
 • Cố gắng bỏ qua mọi biện pháp của Dịch vụ được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ.
 • Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 • Trừ khi được pháp luật hiện hành cho phép, giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc tạo thành một phần của Dịch vụ theo bất kỳ cách nào.
 • Ngoại trừ trường hợp có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn hoặc trình duyệt Internet, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ trình thu thập dữ liệu, robot, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Dịch vụ, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳkhông được phéptập lệnh hoặc phần mềm khác.
 • Sử dụng đại lý mua hàng hoặc đại lý mua hàng để mua hàng trên Dịch vụ.
 • Thực hiện bất kỳkhông được phépviệc sử dụng Dịch vụ, bao gồm thu thập tên người dùng và/hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không mong muốn hoặc tạo tài khoản người dùng bằng phương tiện tự động hoặc saigiả vờ.
 • Sử dụng Dịch vụ như một phần của mọi nỗ lực cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Nội dung cho bất kỳ hoạt động tạo doanh thu nàonỗ lựchoặc doanh nghiệp thương mại.
 • Sử dụng Dịch vụ để quảng cáo hoặc chào bán hàng hóa và dịch vụ.
 • Bán hoặc chuyển nhượng hồ sơ của bạn.

5.  ĐÓNG GÓP DO NGƯỜI DÙNG TẠO

Dịch vụ có thể mời bạn trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác, đồng thời có thể mang đến cho bạn cơ hội tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền tải, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh, đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là,”Đóng góp”). Những người dùng Dịch vụ khác có thể xem được những đóng góp và thông qua các trang web của bên thứ ba. Do đó, mọi Đóng góp bạn truyền tải có thể được coi là không bí mật và không độc quyền. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, do đó bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:

Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc trình diễn cũng như việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.
Bạn là người sáng tạo và sở hữu hoặc có quyền cần thiếtgiấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền sử dụng và ủy quyền chúng tôi, Dịch vụ và những người dùng Dịch vụ khác sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được quy định trong Dịch vụ và các Điều khoản pháp lý này.

Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, cho phép và/hoặc sự cho phép của từng cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc chân dung của từng cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép đưa vào và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi Dịch vụ và các Điều khoản pháp lý này.

 • Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm.
 • Đóng góp của bạn không phải là không được yêu cầu hoặckhông được phépquảng cáo, tài liệu khuyến mại, mô hình kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, gửi thư hàng loạt hoặc các hình thức chào mời khác.
 • Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm ô, dâm ô, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối,bôi nhọ, vu khống hoặc gây phản cảm (do chúng tôi xác định).
 • Đóng góp của bạn không chế giễu, chế giễu, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.
 • Đóng góp của bạn không được sử dụng để quấy rối hoặc đe dọa (theo nghĩa pháp lý của các điều khoản đó) bất kỳ người nào khác và để thúc đẩy bạo lực đối với một người hoặc một nhóm người cụ thể.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên.
 • Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản pháp lý này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào vi phạm những điều đã nói ở trên đều vi phạm các Điều khoản pháp lý này và có thể dẫn đến việc chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Dịch vụ của bạn, cùng với những vấn đề khác.

6.  ĐÓNG GÓPGIẤY PHÉP

Bằng cách đăng Đóng góp của bạn lên bất kỳ phần nào của Dịch vụ, bạn tự động cấp, đồng thời bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp cho chúng tôi một quyền không hạn chế, không giới hạn, không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, được thanh toán đầy đủ, trên toàn thế giới vàgiấy phéplưu trữ, sử dụng, sao chép, sao chép, tiết lộ, bán, bán lại, xuất bản, phát sóng, đổi tên, lưu trữ, lưu trữ, lưu vào bộ nhớ đệm, trình diễn công khai, hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, truyền tải, trích đoạn (toàn bộ hoặc một phần) và phân phối Những Đóng góp đó (bao gồm, nhưng không giới hạn, hình ảnh và giọng nói của bạn) cho bất kỳ mục đích nào, thương mại, quảng cáo hoặc cách khác, và để chuẩn bị các tác phẩm phái sinh hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác, những Đóng góp đó, đồng thời cấp vàủy quyền giấy phép phụcủa những điều đã nói ở trên. Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào.

Cái nàygiấy phépsẽ áp dụng cho mọi hình thức, phương tiện hoặc công nghệ hiện đã biết hoặc được phát triển sau này và bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ty và tên nhượng quyền của bạn, nếu có, cũng như bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu trưng và thông tin cá nhân nào. và hình ảnh thương mại mà bạn cung cấp. Bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân trong Đóng góp của mình và bạn đảm bảo rằng các quyền nhân thân chưa được khẳng định trong Đóng góp của bạn.

Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Đóng góp của bạn. Bạn giữ toàn quyền sở hữu tất cả Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tuyên bố hoặc tuyên bố nào trong Đóng góp do bạn cung cấp trong bất kỳ lĩnh vực nào trên Dịch vụ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Đóng góp của mình cho Dịch vụ và bạn đồng ý rõ ràng miễn trừ mọi trách nhiệm cho chúng tôi và không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi liên quan đến Đóng góp của bạn.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, (1) chỉnh sửa, biên tập lại hoặc thay đổi bất kỳ Đóng góp nào; (2) đếnphân loại lạimọi Đóng góp để đặt chúng ở những vị trí thích hợp hơn trên Dịch vụ; và (3) sàng lọc trước hoặc xóa bất kỳ Đóng góp nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải giám sát Đóng góp của bạn.

7.  TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi quaĐịa điểm) liên kết đến các trang web khác (“Trang web của bên thứ ba”) cũng như các bài viết, hình ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng, phần mềm và nội dung hoặc vật phẩm khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”). Các trang web của bên thứ ba và Nội dung của bên thứ ba đó không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra về tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào được đăng trên, có sẵn thông qua hoặc được cài đặt từ Dịch vụ, bao gồm nội dung, tính chính xác, tính xúc phạm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật hoặc các chính sách khác của hoặc có trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba . Việc bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào  không ngụ ý sự chấp thuận hoặc chứng thực của chúng tôi. Nếu bạn quyết định rời khỏi Dịch vụ và truy cập Trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng hay cài đặt bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào , bạn sẽ tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn nên biết rằng các Điều khoản pháp lý này không còn chi phối. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm các biện pháp thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào mà bạn điều hướng từ Dịch vụ hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Dịch vụ. Mọi giao dịch mua hàng bạn thực hiện thông qua Trang web của bên thứ ba sẽ được thực hiện thông qua các trang web khác và từ các công ty khác và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các giao dịch mua hàng đó chỉ giữa bạn và bên thứ ba hiện hành. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web của bên thứ ba và bạn sẽ không trách chúng tôi trước mọi tổn hại do việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó gây ra. Ngoài ra, bạn sẽ đảm bảo chúng tôi không bị đổ lỗi trước bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ cách nào từ bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào hoặc bất kỳ liên hệ nào với Trang web của bên thứ ba .

8.  NHÀ QUẢNG CÁO

Chúng tôi cho phép nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và thông tin khác trong các khu vực nhất định của Dịch vụ, chẳng hạn như quảng cáo trên thanh bên hoặc quảng cáo biểu ngữ. Chúng tôi chỉ đơn giản cung cấp không gian để đặt những quảng cáo như vậy và chúng tôi không có mối quan hệ nào khác với các nhà quảng cáo.

9.  QUẢN LÝ DỊCH VỤ

Chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ: (1) giám sát Dịch vụ xem có vi phạm các Điều khoản pháp lý này không; (2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm luật pháp hoặc các Điều khoản pháp lý này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc báo cáo người dùng đó cho cơ quan thực thi pháp luật; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, xóa khỏi Dịch vụ hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi theo bất kỳ cách nào; và (5) mặt khác quản lý Dịch vụ theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ hoạt động bình thường.

10.  CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi: https://thuvienanime.com/chinh-sach-bao-mat-tren-thu-vien-anime/. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được đưa vào các Điều khoản pháp lý này. Xin lưu ý rằng Dịch vụ được lưu trữ tạiViệt NamVàSingapore. Nếu bạn truy cập Dịch vụ từ bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới theo luật pháp hoặc các yêu cầu khác điều chỉnh việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành ởViệt NamVàSingapore, thì thông qua việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ chuyển dữ liệu của mình sangViệt NamVàSingaporevà bạn đồng ý rõ ràng để chuyển dữ liệu của mình đến và xử lý trongViệt NamVàSingapore.

11.  VI PHẠM BẢN QUYỀN

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ đều vi phạm bất kỳ bản quyền nào mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới (a”Thông báo”). Một bản sao Thông báo của bạn sẽ được gửi đến người đã đăng hoặc lưu trữ tài liệu được đề cập trong Thông báo. Xin lưu ý rằng theo luật hiện hành, bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về các thiệt hại nếu bạn trình bày sai sự thật trong Thông báo. Do đó, nếu bạn không chắc chắn rằng tài liệu có trên hoặc được liên kết đến bởi Dịch vụ có vi phạm bản quyền của bạn hay không, trước tiên bạn nên cân nhắc việc liên hệ với luật sư.

12.  THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

Các Điều khoản pháp lý này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực trong khi bạn sử dụng Dịch vụ. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ NÀY, CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO QUYỀN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TỪ CHỐI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BAO GỒM CHẶN MỘT SỐ ĐỊA CHỈ IP), ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGƯỜI NÀO VÌ BẤT CỨ LÝ DO NÀO HOẶC ĐỐI VỚI MỌI NGƯỜI KHÔNG CÓ LÝ DO NÀO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN VI PHẠM BẤT KỲ TUYÊN BỐ ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM HOẶC GIAO ƯỚC NÀO CÓ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC XÓABẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐĂNG BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của mình, tên giả hoặc tên mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể hành động thay mặt cho bên thứ ba. buổi tiệc. Ngoài việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc theo đuổi các biện pháp khắc phục dân sự, hình sự và lệnh cấm.

13.  SỬA ĐỔI VÀ GIÁN ĐOẠN

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xóa nội dung của Dịch vụ bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào về Dịch vụ của mình.Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ nào.

Chúng tôi không thể đảm bảo Dịch vụ sẽ luôn sẵn có. Chúng tôi có thể gặp sự cố về phần cứng, phần mềm hoặc các sự cố khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Dịch vụ, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm dừng, ngừng hoặc sửa đổi Dịch vụ bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ trong thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản pháp lý này sẽ được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Dịch vụ hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến Dịch vụ.

14.  LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều khoản pháp lý này sẽ được điều chỉnh và xác định theo luật pháp củaViệt Nam.Thư Viện Animevà chính bạn đồng ý không thể thay đổi rằng tòa án củaViệt Namsẽ có thẩm quyền độc quyền để giải quyết mọi tranh chấp có thể phát sinh liên quan đến các Điều khoản pháp lý này.

15.  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Đàm phán không chính thức

Để đẩy nhanh việc giải quyết và kiểm soát chi phí của mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại liên quan đến các Điều khoản pháp lý này (mỗi“Tranh chấp” và gọi chung là “Tranh chấp”) do bạn hoặc chúng tôi (riêng lẻ, một“Bên” và gọi chung là “Các Bên”), Các Bên đồng ý trước tiên sẽ nỗ lực đàm phán bất kỳ Tranh chấp nào (ngoại trừ những Tranh chấp được cung cấp rõ ràng bên dưới) một cách không chính thức trong ít nhấtba mươi (30)ngày trước khi bắt đầu phân xử. Các cuộc đàm phán không chính thức như vậy bắt đầu bằng thông báo bằng văn bản từ một Bên cho Bên kia.

Trọng tài ràng buộc

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản pháp lý này, bao gồm mọi câu hỏi liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó, sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng bởi Tòa án Trọng tài Thương mại Quốc tế thuộc Phòng Trọng tài Châu Âu (Bỉ, Brussels, Avenue Louise). , 146) theo Quy tắc của ICAC này, do việc đề cập đến nó nên được coi là một phần của điều khoản này. Số lượng trọng tài viên sẽ làmột (1). Địa điểm, địa điểm pháp lý hoặc trọng tài sẽ đượcThành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam. Ngôn ngữ của quá trình tố tụng sẽ đượcTiếng Việt. Luật điều chỉnh của các Điều khoản pháp lý này sẽ là luật nội dung củaViệt Nam.

Những hạn chế

Các Bên đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ được giới hạn ở Tranh chấp giữa các Bên. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, (a) trọng tài sẽ không được kết hợp với bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác; (b) không có quyền hoặc thẩm quyền nào để bất kỳ Tranh chấp nào được phân xử trên cơ sở khởi kiện tập thể hoặcsử dụngthủ tục hành động tập thể; và (c) không có quyền hoặc thẩm quyền nào để đưa bất kỳ Tranh chấp nào với tư cách được cho là đại diện thay mặt cho công chúng hoặc bất kỳ người nào khác.

Ngoại lệ đối với đàm phán và trọng tài không chính thức

Các Bên đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không phải tuân theo các quy định trên liên quan đến các cuộc đàm phán không chính thức có tính ràng buộc bằng trọng tài: (a) mọi Tranh chấp nhằm mục đích thực thi hoặc bảo vệ hoặc liên quan đến hiệu lực của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một Bên; (b) mọi Tranh chấp liên quan đến hoặc phát sinh từ các cáo buộc về hành vi trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặckhông được phépsử dụng; và (c) bất kỳ yêu cầu bồi thường theo lệnh. Nếu điều khoản này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành thì cả hai Bên sẽ không chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào thuộc phần đó của điều khoản này bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán ở trên và các Bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

16.  CHỈNH SỬA

Có thể có thông tin trên Dịch vụ có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính sẵn có và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa mọi lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

17. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ HIỆN CÓ VÀ CÓ SẴN. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ TỰ BẠN CHỊU RỦI RO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ VÀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC TÍNH ĐẦY ĐỦ CỦA NỘI DUNG DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI DỊCH VỤ VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ (1) LỖI, SAI LẦM HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG VÀ VẬT LIỆU, (2) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO NÀO, DO VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN, (3) BẤT CỨ NÀOKHÔNG ĐƯỢC PHÉPTRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG MÁY CHỦ AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (4) BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN HOẶC NGỪNG TRUYỀN ĐẾN HOẶC TỪ DỊCH VỤ, (5) BẤT KỲ LỖI, VI-RÚT, NGỰA TROJAN nào, HOẶC NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC QUA DỊCH VỤ BỞI BẤT CỨ BÊN THỨ BA NÀO VÀ/HOẶC (6) BẤT CỨ LỖI HOẶC SAI SÓT TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU NÀO HOẶC BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU NÀO NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG, TRUYỀN HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP QUA DỊCH VỤ. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA DỊCH VỤ, BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO NỔI TRONG BẤT KỲ BIỂU NGƯỢNG HOẶC QUẢNG CÁO NÀO KHÁC VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG HÃY LÀ MỘT BÊN HOẶC THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO HÃY CHỊU TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT MỌI GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀO. NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUA BẤT CỨ PHƯƠNG TIỆN HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG TỐT NHẤT CỦA MÌNHPHÁN XÉTVÀ THẬN TRỌNG KHI THÍCH HỢP.

18.  GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI HOẶC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, MẸO, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC TRỪNG PHẠT, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG GÂY THIỆT HẠI ĐÓ.

19.  BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại, bao gồm các công ty con, chi nhánh của chúng tôi và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng của chúng tôi trước mọi mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu, bao gồm cả luật sư hợp lý ‘ phí và chi phí do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ:(1) Đóng góp của bạn; ( 2 ) việc sử dụng Dịch vụ; ( 3 ) vi phạm các Điều khoản pháp lý này; ( 4 ) mọi hành vi vi phạm tuyên bố và bảo đảm của bạn được nêu trong các Điều khoản pháp lý này; ( 5 ) việc bạn vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc ( 6 ) bất kỳ hành động có hại công khai nào đối với bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác mà bạn đã kết nối thông qua Dịch vụ. Bất kể những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền, bằng chi phí của bạn, đảm nhận độc quyềnphòng thủvà kiểm soát bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, bằng chi phí của mình, với chúng tôiphòng thủcủa những tuyên bố như vậy. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào liên quan đến khoản bồi thường này khi biết được điều đó.

20.  DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến Dịch vụ nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Dịch vụ cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ thường xuyên nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu bạn truyền tải hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn thực hiện khi sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sự mất mát hoặc hư hỏng nào của bất kỳ dữ liệu nào như vậy và theo đây bạn từ bỏ mọi quyền khởi kiện chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ sự mất mát hoặc hư hỏng nào của dữ liệu đó.

21.  GIAO DỊCH, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Việc truy cập Dịch vụ, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến sẽ cấu thành hoạt động liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên Dịch vụ, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý rằng thông tin liên lạc đó phải bằng văn bản. BẰNG BẠN ĐỒNG Ý SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, LỆNH LỆNH VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC VÀ GIAO HÀNG ĐIỆN TỬ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ VỀ GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI HOẶC HOÀN THIỆN HOẶC HOÀN THÀNH BỞI CHÚNG TÔI HOẶC QUA DỊCH VỤ. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ đạo luật, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác trong bất kỳ khu vực pháp lý nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc giao hoặc lưu giữ hồ sơ phi điện tử hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn các phương tiện điện tử.

22.  KHÁC

Các Điều khoản pháp lý này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được chúng tôi đăng trên Dịch vụ hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản pháp lý này sẽ không được coi là sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản pháp lý này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình cho người khác bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chậm trễ hoặc không hành động nào gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần điều khoản nào của các Điều khoản pháp lý này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành thì điều khoản hoặc một phần điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản pháp lý này và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thực thi của mọi điều khoản còn lại. Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản pháp lý này hoặc việc sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản pháp lý này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng. Bạn từ bỏ bất kỳ và tất cảsự phòng thủbạn có thể đã dựa vào dạng điện tử của các Điều khoản pháp lý này và việc các bên không ký kết để thực thi các Điều khoản pháp lý này.

23.  LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Dịch vụ hoặc nhận thêm thông tin về việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Thư Viện Anime

Số 14 Đường 38, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh,

Thủ Đức,Thành phố Hồ Chí Minh 71315

Việt Nam

thuvienanimevn@gmail.com

*** Các điều khoản này được tạo bằng “Trình tạo Điều khoản và Điều kiện” của Termly.