Cấp Bậc Công Pháp Trong Đấu Phá Thương Khung

Thư Viện Anime

Xem Thêm
Xem Thêm

Công Pháp được chia thành 4 Giai từ Cao xuống Thấp là:

 • Thiên => Địa => Huyền => Hoàng
 • Mỗi Giai còn được chia thành 3 cấp là: Sơ Cấp – Trung Cấp – Cao Cấp
 • Khi lựa chọn Công Pháp để tu luyện, cần phải chọn lựa các loại Công Pháp phù hợp với Thuộc Tính Đấu Khí của bản thân, như vậy thì Công Pháp mới có thể phát huy được công dụng
 • Mỗi người đều có khả năng thay đổi loại Công Pháp mà mình tu luyện … Tuy nhiên trong cùng 1 lúc chỉ có thể tu luyện duy nhất 1 loại Công Pháp mà thôi.
Xem Thêm

🌀 Công pháp có vai trò rất quan trọng trong Tu Luyện và Chiến Đấu:

★ Công dụng trong Tu Luyện :

 • Công Pháp giúp đẩy nhanh tốc độ hấp thụ và chuyển hoá năng lượng trong tự nhiên để biến đổi thành Đấu Khí
 • Giúp mở rộng không gian Vòng Xoáy Khí để chứa được Số Lượng Đấu Khí nhiều hơn

⚠️Ví dụ :

📌 Đại Đấu Sư 1* có [ Thiên Phú Bình Thường + Cày Chay ] … Nếu tu luyện Công Pháp có cấp bậc :

 • Hoàng Giai Sơ Cấp: sẽ phải cần đến 12 năm để đột phá lên cấp Đấu Linh 1*
 • Hoàng Giai Trung Cấp: Cần 11 năm
 • Hoàng Giai Cao Cấp: Cần 10 năm
 • Huyền Giai Sơ Cấp: Cần 9 năm
 • Huyền Giai Trung Cấp: Cần 8 năm• Huyền Giai Cao Cấp: Cần 7 năm

★ Công dụng trong Chiến Đấu :

 • Giúp khai thông các đường kinh mạch, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển của Đấu Khí trong cơ thể, như vậy thời gian khi thi triển Đấu Kỹ sẽ được rút ngắn hơn rất nhiều
 • Tăng tốc độ hồi phục lại [ Số Lượng Đấu Khí ] bị hao hụt khi đang chiến đấu

⚠️ Ví dụ :

📌 Đại Đấu Sư 1* tu luyện Công Pháp có cấp bậc:

Hoàng Giai Sơ Cấp :

 • Khi thi triển chiêu Bát Cực Băng cần phải mất khoảng 60s để tụ Đấu Khí và xuất ra chiêu thức
 • Và trong 1 phút chỉ có thể hồi phục khoảng 100 điểm Đấu Khí

Hoàng Giai Trung Cấp:

 • Thi triển Bát Cực Băng mất 50s
 • Trong 1 phút hồi được 200 điểm Đấu Khí

Hoàng Giai Cao Cấp:

 • Thi triển Bát Cực Băng mất 40s
 • Trong 1 phút hồi được 300 điểm Đấu Khí

Huyền Giai Sơ Cấp:

 • Thi triển Bát Cực Băng mất 30s
 • Trong 1 phút hồi được 400 điểm Đấu Khí

Huyền Giai Trung Cấp:

 • Thi triển Bát Cực Băng mất 20s
 • Trong 1 phút hồi được 500 điểm Đấu Khí

Huyền Giai Cao Cấp:

 • Thi triển Bát Cực Băng mất 10s
 • Trong 1 phút hồi được 600 điểm Đấu Khí

⏩ Từ đó có thể thấy:

• Trong 1 trận chiến, nếu cả 2 có cấp bậc Đấu Kỹ ngang nhau

=> Nhưng Đại Đấu Sư 1* tu luyện vẫn có thể đánh cho Đại Đấu Sư 2-3* tu luyện [ Công Pháp Huyền Giai Sơ Cấp ] phải thở oxy

• Còn nếu cấp bậc Đấu Kỹ của bản thân cao hơn của đối thủ [ 1-2 Bậc ]

=> Thì Đại Đấu Sư 1* tu luyện có thể đánh cho Đại Đấu Sư 4-5* tu luyện [ Công Pháp Huyền Giai Sơ Cấp ] phải thở oxy

Xem Thêm