[REVIEW] Chấp Ma – Tóm tắt sơ lược và đánh giá

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Chấp Ma là một trong những tiểu thuyết tiên hiệp của nhà văn Ngã Thị Mặc Thủy. Hãy cùng Thư Viện Anime tìm hiểu kỹ hơn về siêu phẩm trong bài viết này nhé!

Xem Thêm

Thông tin cơ bản về Chấp Ma

Chấp ma tiểu thuyết này là giảng thuật cố sự 1 cái Vũ Chi Tiên Giới, là 1 cái thế giới ‘ta mệnh như điệp, trảm luân hồi’, giảng thuật ta như chấp ma, ta như chấp thiên, thiên địa vô tiên, thiên địa vô ma.

Tên truyện Chấp Ma
Tên gọi khác Hợp Thể Song Tu
Thể loại Tiên Hiệp
Tác giả Ngã Thị Mặc Thủy
Tổng số chữ 679 vạn
Tình trạng Đang ra
Điểm đánh giá 9.2
Xem Thêm

Giới thiệu vắn tắt truyện

Sư phụ tùng nói, đặt lên tay nữ nhân thì phải 1 đời bảo vệ tốt.

Sư phụ cũng nói, tu ma cực khó, vừa nhập ma đạo vĩnh viễn sẽ không có đường lui.

Sư phụ nói, đất vuông trời tròn, viên kia là tròn đầy ở kia mới là tâm góc cạnh,  đối vận mệnh ngỗ ngịch khi đối trời sẽ không thuận theo.

Sư phụ của ta sẽ gọi là Ninh Phàm, hắn sẽ không phải là người mà là 1 con hồ điệp nhập ma. Khi hắn tìm ra người sẽ không biết hắn tìm ai, không biết hắn còn muốn tìm kiếm trong bao lâu.

>

Xem Thêm

Những ca khúc chủ đề truyện 

Thất Mai Tuyết

 • Người biểu diễn: Thỏ Khỏa Tiên Đản Quyển
 • Sáng tác thơ: Cửu Sơn Tà
 • Biên soạn + Biên khúc: Cửu Sơn Tà và Mễ Trà
 • Phối khí: Giai điệu 3D động

Chấp Ma Kiếp

 • Người biểu diễn: Cửu Sơn Tà
 • Làm Thơ: Cửu Sơn Tà
 • Soạn và Biên khúc: Cửu Sơn Tà
 • Hỗn Âm: Cửu Sơn Tà
Xem Thêm

Nhân vật tương quan

Nam chính Ninh Phàm
Nữ chính Chỉ Hạc, Vân Nhược Vi, Cơ Thanh Linh
Xem Thêm

Hệ thống tư luyện của Chấp Ma

Bước 1: 7 cấp tu sĩ chịu đau khổ và giãy dụa bởi vì trường sinh mà đó chính là mệnh -> Minh ngộ sinh tử. Cụ thể như sau:

Tiên Tu Tịch Mạch → Dung Linh → Kim Đan → Nguyên Anh → Hóa Thần → Luyện Hư → Toái Hư.
Thể Tu Ngân quang chín cảnh → Ngân cốt tứ cảnh → Ngọc mệnh tứ cảnh → Kim thân tứ cảnh → Niết bàn chín trọng thiên.
Cổ Ma Luyện huyết chính tầng → Cốt Phù cảnh → Ngọc Huyết cảnh → Man Ma cảnh → Tôn Ma cảnh.

Bước 2: Nơi tiên nhân tìm kiếm đau khổ vì đạo nhân mà thành đạo -> Minh ngộ đạo chân. Cụ thể nội dung các cảnh như sau:

Tiên Tu Mệnh Tiên cảnh ( nhân huyền → quỷ huyền) → Chân Tiên cảnh ( độ chân → xá không → toái niệm ) → Vạn Cổ cảnh ( tiên tôn → tiên vương → tiên đế ).
Thể Tu Tiên Thể bát trảm → Chân Thân tam cực → Vô Lượng cửu kiếp.
Cổ Ma Ti Thần bát trọng thiên → Thiên Ma thập cửu niết → Phản Tổ chín cảnh.

Bước 3: Hay còn gọi là Minh ngộ thời không gồm có những cảnh như sau:

 • Thủy Thánh Khai Thiên
 • Niết Thánh Tuế Nguyệt
 • Hoang Thánh Bất Diệt

Bước 4: Là Triệt Ngộ Luân Hồi cụ thể là Nghịch Thánh Tiên Hoàng

>

Chú thích về hệ thống trong truyện Chấp Ma như sau:

 • Tịch Mạch được phân thành10 tầng, Toái Hư – Niết Bàn – Tôn Ma phân cửu trọng thiên, 3 kiếp xưng là Tiên Tôn, 6 kiếp thì xưng là Tiên Vương, 9 kiếp thì xưng Tiên Đế.
 • Về cảnh giới tu luyện của Cổ Yêu không rõ ràng lắm, những được biết nó cũng tương tự như với Thần tộc. Đó là khi bạn tu luyện lên chính thức thì sẽ được gọi là linh lực và có thể tăng cường thêm các thần niệm.
 • Với các cảnh giới không có kèm theo số lượng thì có thể phân chia thành Sơ – Trung – Hậu – Đỉnh Phong. Luyện Hư cảnh bao gồm tiểu cảnh Vấn Hư (trung kỳ), Khuy Hư (sơ kỳ), Trùng Hư (hậu kỳ), Thái Hư (mức độ đỉnh phong), Quy Nguyên Thái Hư (cao cấp nhất).
 • Nhân Huyền đỉnh phong và Quỷ Huyền sơ kỳ chính là chênh lệch tiểu cảnh giới.
 • Ngân Quang cửu cảnh – Luyện Huyết cửu tầng, tam tầng đầu sẽ tương ứng với Tịch Mạch, tam tầng kế đối ứng với nhau Dung Linh, 3 tầng cuối sẽ cùng đối ứng với Kim Đan
 • Toái Niệm cảnh phân chia thành Ngôn cảnh và Niệm cảnh.
 • Tu đạo ở bước 1, cần có minh ngộ sinh tử. Trường sinh tất cả đều là hư ảo.
 • Tu đạo ở bước 2, cần có minh ngộ đạo chân. Mặc dù còn là hư ảo hoặc khi còn sống, sẽ là có chân thực đạo.( Đạo tại ta tại )
 • Tu đạo ở bước 3, cần có minh ngộ thời không. Chân chính sẽ còn sống, người tại đạo tại.( Ta tại đạo tại )
 • Tu đạo ở bước 4, cần phải hiểu thấu luân hồi!
 • Vạn Cổ cảnh ở bước thứ 2 cũng được xưng là Chuẩn Thánh và nó sẽ lại phân thành 3 giai, 3 giai đỉnh phong xưng Viễn Cổ Đại Tu.
 • Siêu thoát sinh tử, cải thời không, nghịch chuyển chân hư,… Từng bước một tu luyện, cuối cùng mới có thể hiểu thấu luân hồi.

>

Xem Thêm

Phân cấp huyết mạch

Phân cấp huyết mạch ở trong truyện gồm những cấp chi tiết như sau:

Cổ Thần Tàn huyết, phàm huyết, vương máu, chân huyết, tổ huyết
Yêu Tộc Hỗn hợp huyết, Phàm huyết, chân huyết, Tàn huyết, Tổ huyết, Vương huyết
Đạo Hồn Tiên Phẩm, Phàm phẩm, Thánh phẩm, Đế phẩm
Cổ Ma Tàn huyết Huyền Ma, Phàm huyết nhân ma, vương huyết Vương Ma, chân huyết Chân Ma, tổ huyết Tổ Ma.
Cổ Thần tu Tâm Khiếu Tam khiếu chi tâm, lấy tâm chứng đạo, có thể hóa tâm nguyên. Có thể lập tâm giới, thất khiếu chi tâm.
Thái Thương Kiếp Linh Tàn huyết, Phàm huyết, Vương huyết, Chân huyết, Tổ huyết.
Cổ Yêu tu Linh Luân Dùng linh luân tụ linh. Nghĩa là Linh là thiên địa tá pháp năng lực, nó cường đại nhất trong linh luân vì tổ vòng. Lấy linh hóa vòng, dùng vòng chưởng về.
Thái Thương Kiếp Linh tu Kiếp Huyết Là tu chính đạo chi bụi, huyết mạnh càng mạch thù lực càng mạnh
Cổ Ma tu Ma Phù Dùng ma phù để luyện máu đây là không thể nào địch nổi để luyện thể một cách thiên phú và nó cường đại nhất ma vì phù Tổ phù.
Thần, yêu, ma tam tộc chi lực Những huyết mạch này đều nghịch với trần giới và phảng phất thần linh mà tu thành (âm), Kiếp Linh trong nhất tộc chi lực theo trần giới (dương).
4 tộc huyết mạch còn lại Là đạo khác biệt như yêu tu linh, thần tu tâm, tâm, ma tu huyết, huyết là những biểu tượng và chân chính khác biệt có đối đạo theo cách nhìn hay xuất hiện khác nhau. Kiếp Linh đối đạo lý giải sẽ càng là cùng thân yêu ma thành tam tộc khác lạ…
Xem Thêm

Đẳng cấp linh trang

 • Bước 1: Kim Huyền, Ngân Huyền, Địa Huyền, Ngọc Huyền, Thần huyền, Thiên Huyền.
 • Bước 2: Chính phẩm, Tiên phẩm, Tiên thiên, Đế phẩm.
Xem Thêm

Đẳng cấp trận pháp

 • Bước 1: Đan cấp, Linh cấp, Anh cấp, Phàm hư cấp, Hóa cấp, Tiên hư cấp.
 • Bước 2: Chân tiên trận pháp, Tiên trận, Đế trận
Xem Thêm

Đẳng cấp đan dược

 • Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu – Mười chuyển.
 • Cửu chuyển sẽ phân thành 4 cấp độ như: Duyên – Ngân – Kim – Đế phẩm.

>

Xem Thêm

Thiên nhân hợp nhất

Thiên nhân đệ nhất môn Được gọi tên là đạo tắc chi môn, sáng lập môn này, nhìn thấy đạo tắc, cùng lúc tăng thêm ngộ tính ở trên diện rộng.
Thiên nhân đệ nhị môn Được gọi tên là đạo tâm chi môn, sáng lập môn này, đạo tâm bình yên, làm xuyên thủng tất cả những chân giả hư ảo, cũng không nhận lấy chư thiên huyễn pháp khiến bị mê hoặc. Phất tay cũng sẽ thôi diễn chư thiên vạn pháp, tự tạo thành huyền thuật thần thông.
Thiên nhân đệ tam môn Tên là đạo mệnh chi môn, mở ra môn này, thoát ly thiên mệnh trói buộc, thấy quá khứ tương lai.
Xem Thêm

Thiên kiếp trong Chấp Ma

Mệnh Tiên tu sĩ có khoảng 300 năm được 1 lần tiểu thiên kiếp, 3000 năm sẽ có 1 lần đại thiên kiếp.
Chân Tiên tu sĩ có khoảng 600 năm sẽ được 1 lần tiểu thiên kiếp, 6000 năm là 1 lần đại thiên kiếp.
Vạn Cổ tu sĩ có khoảng 900 năm 1 lần tiểu thiên kiếp, được 9000 năm là 1 lần đại thiên kiếp.
Xem Thêm

Các thế giới trong truyện Chấp Ma

Xem Thêm

Tứ minh tiên giới

Tứ minh tiên giới là Thần tộc chiếm cứ có thập đạo bí tộc âm thầm thống trị, chế định thiên điều, thiết tứ minh tông, giám sát tứ thiên cửu giới. Thế lực phần lớn do thụ tứ minh tông tiết chế tuy nhiên vẫn có hạ sát chóc điện nhóm thế lực khi bất tuân vào thiên điều.

Tứ minh tiên giới được chia làm 4 phần gồm có:

 • Đông Minh Hư Thiên
 • Tây Minh Phạm Thiên
 • Nam Minh Đế Thiên
 • Bắc Minh Hỗn Thiên
Xem Thêm

Tam đại chân giới

Trong tam đại chân giới thì thế giới ban đầu tương tự như một quả trứng, ở thời cổ đại thần linh sưng bá. Sau đó xuất hiện thêm yêu linh, ma linh, tiên linh, thân linh hư hư thực thực, quỷ linh cùng với Thần Linh nô bộc vậy công, Tu Chân Tông, sau bị bại vào hậu duệ tiên linh, Thần Linh ở thời đại kết thúc.

>

Trong Tam đại chân giới dược chia thành Trần giới và Nghịch trần giới, chi tiết như sau:

 • Trần giới: thái thương kiếp linh độc chiêm, kiếp chủ độc đại.
 • Nghịch Trần giới: bởi tứ tọa hồng hoang đại lục hợp thành.
 • Viễn Cổ Thánh Tông: Hỗn Côn ( Khôn ) Thánh tông, Hồng Quân thánh tông, Phụng Linh tông, Thông Thiên giáo, Thái Âm thánh tông, Hoàng Tuyền thánh tông, Ly Địa Nhất Diễm tông. Tiếp sau thời đại đó thì đại thần Thần Linh cũng kết thúc, Sơn Hải có vẻ đã thu hoặc thành công các di sản của thần linh và rất nhiều thánh tông tiền thân thực thực hư hư đã tham dự hủy diệt Thân Linh tu chân tông.

Ngoài ra trong Nghịch Trần giới còn có Đông Hoang: Hoang Cổ Tiên Vực cực kỳ mạnh, đã xưng bá tại Đông Hoang. Đặc biệt, Hoang Cổ Tiên Hoàng cũng từng là người có sức lực mạnh nhất trong Nghịch Trần giới. Tử Vi, Bắc Hoang, Bắc Đẩu và có 2 đại Tiên Vực có khả năng bất phân thắng bại, gần với Hoang Cổ, trong cộng đồng xưng bá Bắc Hoang, diệt Tử Vi, tiếp theo sau Tử Đấu đạo thành, Bắc Đẩu cũng sáng tạo Tử Đấu Tiên Vực, từ đó xưng bá Bắc Hoang, Tử Đấu Tiên Hoàng thay Hoang Cổ Tiên Hoàng, thành cường giả đệ nhất của Nghịch Trần giới.

Xem Thêm

Huyễn mộng giới

Với ảo mộng giới cũng không là chân thực có tồn tại trên thế giới. Ở trong đó đa số là tu sĩ, trường hợp là ngoại lai tu sĩ thì cũng không quá ảnh hưởng. Nếu là bản thổ chi tu thì không phải thực sự là người mà chỉ là hư ảo là bức thứ 4 của tu sĩ trong mộng huyển ảnh. Vĩnh viễn không có cách nào tu thành cảnh giới viên mãn, hư ảo, không cách nào đột phá bước thứ 3. Tuy nhiên, cũng vẫn sẽ có những ngoại lệ.

Xem Thêm

Thập đại bí tộc

Nam tộc Tiên Vương Lữ Ôn vì thế tộc mà từ bỏ dân, tinh thông mọi cổ thuật.
Ám tộc Thần hậu duệ Ám Nhuyên, tiểu yêu nữ và Tiêu Thiên Vũ đã làm chuông té phẩm do bị tộc này áp bức. Sau này tiến về Bắc Thiên.
Tử tộc Có thể cùng Tử Đấu có quan hệ vì Tử Y Cung thuộc hạ thế lực.
Quang tộc Thiện nhanh.
Họa tộc Có khả năng hạ sát chóc điện tử, ngấp nghé với Lục Thánh Thiên Hoang kiếm cổ, tộc trưởng họa đấu.

Trên đây là những thông tin chi tiết về “[REVIEW] Chấp Ma – Tóm tắt sơ lược và đánh giá”, trong thu mục “Review Anime“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Xem Thêm