Chung Nhạc Nhân Vật Chính Trong Nhân Đạo Chí Tôn

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Chung Nhạc nhân vật chính trong Nhân Đạo Chí Tôn của tác giả Trạch Trư.

Xem Thêm

Thông Tin Về Chung Nhạc

Tên: Chung Nhạc 钟岳

Biệt danh: Chung Sơn thị, Đế Nhạc, Thái Hoàng, Phục Hi, Dịch Phong, Đại bò giống, Nhạc Tiểu tử Chung Họa Họa, Chung đại quan nhân, Chung Tà Thần, Chung Thần Đao, Dịch thị, Thiên thừa tướng, Chung Đạo Tôn, Thiên Đế bệ hạ, Thiên Hoàng Đế.

Hóa thân: Long Nhạc, Ma La, Ba Tuần.

Quá khứ thân: Cổ Nhạc.

Chức Nghiệp: Luyện Khí Sĩ.

Chủng tộc: Phục Hi Thần tộc bị phong ấn thần huyết thành phàm huyết.

Cảnh giới: Đạo Thần (Dùng Đạo Nhất Bí Cảnh làm đạo giới, đi theo một con đường riêng chứng đạo, phá vỡ hệ thống tu luyện đồ đằng.)

Thành tựu:

 • Sáng lập pháp môn nghịch chuyển Tiên Thiên, thành tựu Tiên Thiên thần, linh hồn thân thể hợp nhất, Tiên Thiên thánh địa là Tiên Thiên Bát Quái thánh Địa.
 • Dùng linh căn thứ chín – Luân Hồi Đằng sáng lập khu Luân hồi thứ 7, bởi vì sáng lập thế giới mới nên về sau đại kiếp nạn.
 • Cùng hợp lực với Phong Hiếu Trung xác lập Thất đạo luân hồi.
 • Đột phá Đạo Thần, trở thành Đạo Tôn.
 • Là người duy nhất từ cổ chí kim có được Bát đạo luân hồi.
 • Đem bản thân in lại dấu ấn vĩnh hằng bên trong thời không trường hà, xuyên xuốt quá khứ vị lai, tổng cộng một ngàn 600 vạn năm vô địch.
Xem Thêm

Cảnh giới Tu Luyện:

Phàm Nhân:

 • Quan Tưởng Cảnh.
 • Xuất Khiếu Cảnh.
 • Tế Hồn Cảnh.

Luyện Khí Sĩ:

 • Uẩn Linh Cảnh.
 • Thoát Thai Cảnh.
 • Khai Luân Cảnh.
 • Linh Thể Cảnh.
 • Đan Nguyên Cảnh.
 • Pháp Thiên Cảnh.
 • Thông Thần Cảnh.

Thần Minh:

 • Thuần Dương Cảnh ( Thần Minh )
 • Lục Đạo Cảnh ( Thiên Thần ).
 • Luân Hồi Cảnh ( Chân Thần ).
 • Sinh Diệt Kiếp Cảnh ( Thần Hầu ).
 • Hư Không Cảnh ( Thần Hoàng ).
 • Tạo Vật Cảnh ( Tạo Vật Chủ ).
 • Chư Thiên Cảnh ( Đế Quân ).
 • Đế Cảnh.
 • Đạo Thần ( Thuần Đạo chi Thần ).

Công pháp tu luyện:

 • Tiên Thiên Bát Quái.
 • Bát Đạo luân hồi.

Thần binh:

 • Thái Dương Thần đao.
 • Nguyên Từ thần đao.
 • Tiên Thiên thần đao
 • Thiên Nguyên luân hồi kính.
 • Không gian chi nhận.
 • Thời gian chi nhận.
 • 33 chí bảo Thiên đạo.

Thần thông:

 • Bôn Lôi kiếm quyết.
 • Đại Tự Tại kiếm khí.
 • Huyền Vũ Kim Linh quyết.
 • Kiếm Lục Thập Tứ thức.
 • Bát Cực sát trận.
 • Long Đằng bách biến.
 • Ma Ô Thiên Dực Ấn.
 • Đại Nhật Ma Thai Ấn.
 • Thiên Ma Vô Úy Ấn.
 • Thiên Ma Nhật Ấn.
 • Thần Ma Dịch.
 • Thần Ma Triều bái.
 • Thiếu Hạo chung.
 • Vạn Thần Triều bái.
 • Long Giao Tiễn.
 • Âm Dương Thần Ma Tán.
 • Trảm Thần Tam thức: Nhật Diệu, Nguyệt Tịch, Trảm Đạo.
 • Lục Hồn Phiên.
 • Huyền Kỳ Phá Đạo.
 • Cửu Bộ Phá Thiên Cương.
 • Chư Thiên Vô Đạo.
 • Thiên Ấn.
 • Táng đạo.
 • Đạo Giải.
 • Nhất Niệm Vạn Giới Sinh.
Xem Thêm

Quan Hệ Nhân Mạch Của Chung Nhạc

Xem Thêm

Thê tử của Chung Nhạc

Khâu Cấm Nhi: Trời sinh Mộc Diệu linh thể. Từ nhỏ nàng bị mộc hóa hai chân, không thể đi lại được, sau này nàng được Chung Nhạc chỉ điểm tu luyện Đại Tự Tại kiếm khí hóa giải mộc khí, khôi phục năng lực hành động, nhưng nàng vẫn ngồi xe lăn.

Khâu Cấm Nhi từng cùng Chung Nhạc cướp sạch Tây Hoang. Chung Nhạc phong ấn Tổ Tinh, nàng đi theo hắn tới đã đến Ngục giới. Sau này nàng cùng Quân Tư Tà được Thần Hậu nương nương dẫn tới Tử Vi Tinh vực, trở thành Hoa Tư thị.

Quân Tư Tà: Thủy Diệu linh thể của Kiếm Môn – Tổ Tinh. Nàng từng đảm nhiệm môn chủ Kiếm Môn. Sau này trở thành Hoa Tư thị.

Nguyệt Thần: Tiên Thiên Thần do chúng sinh tế bái ánh trăng mà sinh ra, mỹ mạo kinh thế. Nàng vốn bị Hiếu Mang lão tổ giam giữ, về sau được Chung Nhạc cứu, vì trả ơn nàng sinh cho Chung Nhạc một đứa con rồi rời đi, quên đi hết tình cảm.

Y Uyển Quân: Xuất thân Thiên Toa Thần tộc, bởi vì đắc tội Vân Sơn Giới Đế mà đổi tên thành Quân Vô Đạo. Khi Chung Nhạc khai mở đạo phong ấn huyết mạch thứ hai, Y Uyển Quân mang theo Tân Hỏa tới cứu Chung Nhạc. Chung Nhạc dùng tên Dịch quân vương, nàng đi theo bên người hắn, sau đó theo hắn tiến vào Tổ Đình.

Thạch Âm Cơ: Phụ thân là Vân Sơn Giới Đế, mẫu thân là Thạch cơ nương nương. Thạch Âm Cơ thích cầm roi đánh người, nội tâm thích bị ngược đãi. Nàng cùng Chung Nhạc là oan gia, sau này theo Chung Nhạc tiến vào Tổ Đình.

Âm Phần Huyên: Thiên nữ của Âm Khang thị, trời sinh Thánh linh thể, vừa là đạo hữu vừa là chính thê của Chung Nhạc.

Tốc độ tu luyện cùng lực lĩnh ngộ của nàng thập phần biến thái, cùng Chung Nhạc xưng là song thánh, nàng và Chung Nhạc cảm tình thâm hậu nhất.

Kim Hà Hề: Thiên nữ Kim Ô thị, ái đồ của Kim Ô Thần Đế, huyết mạch đã vượt qua hạn chế chủng tộc. Nàng cùng Chung Nhạc luận Thái Dương đại đạo bị thua.

Sau này, nàng tới thỉnh giáo Chung Nhạc Tiên Thiên Âm Dương đại đạo, trong lúc luận đạo hai người vô tình giao hợp, xong chuyện Kim Hà Hề xấu hổ bỏ chạy.

Hoa Thiến Mân: Hoa Tư thị, bởi vì minh ước “tộc trưởng Phục Hi Thần tộc cùng Hoa Tư Thần tộc kết làm phu thê” nên nàng cùng Chung Nhạc có hôn ước.

Thực lực của nàng rất mạnh, có thể cùng Âm Phần Huyên bất phân thắng bại. Hoa Thiến Mân nội tâm trong sáng, thiên chân vô tà, đạo thân không hề thua kém Thánh Linh thể, nàng giỏi quan sát đạo lý vạn vật, bởi vậy mà nàng thường xuyên mơ mơ màng màng….

Tư Mệnh: Được sinh ra để báo thù cho Phục Hi thị. Đản sinh bên trong Tạo Hóa Thần Khí, thần huyết Phục Hy không bị phong ấn, Tư Mệnh có phần cố chấp, nàng từng suất lĩnh Côn tộc muốn hủy diệt Tổ Tinh, bức ra Đế Lăng mà không tiếc hủy diệt nhân tộc, con đường của nàng cùng Chung Nhạc bất đồng.

Vì Chung Nhac quá yếu nên Thiếu Hạo Chung lựa chọn đi theo Tư Mệnh. Sau này Tư Mệnh chết trận, Chung Nhạc dùng Luân Hồi Đằng dung hợp vào khu Luân hồi thứ 7, sống cô đơn lạnh lẽo, không cách nào ly khai khu luân hồi thứ 7, được Đế Nhạc phong làm Vãng Sinh nương nương.

Yêu Tinh Nhi.

Xem Thêm

Hồng nhan Chung Nhac

 • Xích Tuyết.
 • Thủy Thanh Nghiên.
Xem Thêm

Con cái Chung Nhac

 • Chung Hiếu Văn.
 • Chung Không Động.
 • Chung Lư Hạp.
 • Chung Cú Cương.
 • Chung Băng Xuyên.
 • Chung Câu Trần.
 • Chung Trác Quang.
 • Chung Tiếu Minh.
 • Chung Hoàng Thần.
Xem Thêm

Đạo hữu Chung Nhac

Phong Hiếu Trung: Say mê đại đạo, vì truy cầu đại đạo không tiếc trả một cái giá lớn, nhưng trong lòng bởi vì người thân mà lưu lại một chút nhân tính.

Hắn dùng Tinh Hà Bí Cảnh sáng lập Thất Đạo luân hồi hoàn chỉnh. Danh xưng Phong sư huynh, Phong Thiên nhân, Phong Đạo Tôn. Thực lực Phong Hiếu Trung không kém Đế Nhạc.

Sau này hắn tiến nhập Đạo giới thành đạo, rơi vào cạm bẫy Đạo Thần, được Chung Nhạc cứu ra, thành tựu Đạo Thần.

Tân Hỏa: Đệ nhất Hỏa linh Hỏa kỷ, Toại Hoàng đời thứ nhất dùng trụ hồn chế tạo ra truyền thừa chi Hỏa, nhiệm vụ của nó là truyền thừa công pháp thần thông của Đại toại….

Mục Tiên Thiên: Đệ tử Hắc Đế, Chưởng khống Tử Vi Tinh vực, dục vọng đem Phục Hy tận diệt. Mục Tiên Thiên là Tiên Thiên Thần Ma lưỡng tính gồm Thần, Ma Tà, sống ở Tiên Thiên Huyền Tẫn Thánh Địa. Cuối cùng chết dưới tay Chung Nhạc

Hỗn Độn Thất Khiếu: Trận chiến trong tương lai, Chung Nhạc chết trận, thi thể của hắn biến mất bên trong Hỗn Độn, nhưng cho dù là tử vong hay Hỗn Độn, cũng không thể đem hắn ma diệt, thi thể của hắn hóa thành sinh vật Hỗn Độn quay trở lại các thời đại trong quá khứ, khiến cho Đại Toại vì hắn điêu khắc ra mồm, Hạo Dịch vì hắn điêu khắc ra con mắt, Phục Mân vì hắn điêu khắc lỗ tai, Chung Nhạc vì hắn tạo hình ra cái mũi, cuối cùng hắn phục sinh có lại được kí ức. Hỗn Độn Thất Khiếu đánh vào Đạo giới, bị Tử trúc, Hoa sen đánh lui.

Say này hắn thừa dịp Đế Nhạc cùng Khởi Nguyên đại chiến liền đánh vào Đạo giới, thân thể thành đạo, thành tựu Đạo Thần.

Hắn luyện ra Hỗn Độn Chung, dùng để đưa linh hồn người thân cũng chống cự lại Đạo giới, bởi vì biết trong tương lai Đế Nhạc bị hạ sát nên ẩn cư sáng lập Vũ trụ mới – Lâm Uyên Hành.

Xem Thêm

Nhân Sinh Cuộc Đời Chung Nhạc

Từ một thiếu niên nhân tộc nhỏ yếu vô tình nhặt được Tân Hỏa thần bí.

Tân Hỏa truyền cho hắn Hỏa kỷ Cung – Toại Hoàng, bước lên con đường chứng đạo.

Chung Nhạc có hai hóa thân Long Nhạc, Ba Tuần.

Chung Nhạc khai mở huyết mạch luân, luyện thành Thần Ma Thái Cực Nguyên đan, thành tựu nửa Phục Hi.

Chung Nhạc đi tới Côn Luân, tu thành rất nhiều cực cảnh, đột phá Chân Linh, khiêu chiến Lôi Kiếp, tu thành Tiên Thiên Chi Linh.

Tại Thần chiến chi địa, Chung Nhạc khiêu chiến Chư Thần, thắng thảm.

Tại Đại Hắc Sơn – Đông Hoang, Chung Nhạc cử hành phong thiện đại tế, phong ấn Thần huyết vạn tộc.

Chung Nhạc ly khai Tổ Tinh, đi vào Ngục giới, tu thành Tiên Thiên thực hồn. Lúc này, thân phận Phục Hy bại lộ, hắn bị thiên hạ đuổi hạ sát.

Tại Lôi Trạch Tinh vực, Chung Nhạc thông qua 81 Trọng Thiên, thành tựu thân thể Tiên Thiên.

Chung Nhạc lột đi phàm thai (thân thể cùng Nguyên thần), tạo thành Cổ Nhạc, Cổ Nhạc thay hắn thu hút địch nhân, bản thể ngụy trang thành Dịch Phong trở thành quân sư của Tiên Thiên Đế quân với thân phận Dịch tiên sinh, Dịch quân.

Chung Nhạc cùng Đại Tư Mệnh hợp tác, cải biến vận mệnh tương lại của mình.

Chung Nhạc tổ chức đại hội chư Đế tương lại, sau đó đi lên Thiên Hoàng Đế đạo, đi tơus Tổ Đình, đạt được chân truyền của Phục Mân Đạo Tôn.

Tại Luân Hồi Táng khu, Chung Nhạc đạt được Luân Hồi Đằng, sau đó hắn tương trợ Mục Tiên Thiên xưng Đế.

Dich Phong trở lại vũ trụ cổ xưa, cùng Mục Tiên Thiên liên thủ tru sát Tà Đế, sau đó hoàn toàn phá bỏ phong ấn huyết mạch Phục Hy.

Chung Nhạc sáng lập khu luân hồi thứ 7, nghịch chuyển Tiên Thiên, tu thành Tiên Thiên Phục Hi.

Chung Nhạc tạo phản xưng Đế – Đế Nhạc, chiến thắng mục Tiên Thiên, đăng cơ trở thành Thiên hoàng Đế, khôi phục huy hoàng của Phục Hi Thần tộc.

Đế Nhạc đem Đạo giới kéo vào luân hồi thì phát hiện công pháp bản thân có sơ hở, sau đó, hắn tu thành Luân Hồi đại đạo.

Đế Nhạc cùng Đại Tư Mệnh hợp lực đánh nát Đạo giới cũ.

Đế Nhạc vô địch, trấn áp một cái thời đại, hăn sáng lập Đạo giới mới, đi ra một con đường riêng.

Đế Nhạc sáng lập Bát đạo luân hồi, hắn cùng Thất khiếu Chung Nhạc liên thủ tru sát Khởi Nguyên Đạo Thần.

Đế Nhạc đem bản thân in dấu vĩnh hằng lên thời không trường hà, cộng thêm quá khứ vị lai, 1 ngàn 600 vạn năm vô địch, bình định thiên hạ.

Đại kết cục, Đế Nhạc đem Đế vị nhường cho Thánh Võ Đế, bản thân bước vào Đạo giới, không biết sinh tử.

Lâm Uyên Hành: Sau khi xâm nhập Đạo giới, Đế Nhạc đối kháng với Đạo giới ba trăm vạn năm. Đế Hỗn Độn phục sinh, hắn ủy thác Tô Vân xâm nhập vũ trụ Đạo giới. Tô Vân cùng Chung Nhạc đối kháng Đạo giới, cuối cùng Chung Nhạc chiến thắng Đạo giới, trở lại Tổ Tinh.

Xem Thêm