Sơ lược tiểu sử Cổ Nguyệt Phương Nguyên – Nam chính trong Cổ Chân Nhân

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Cổ Nguyệt Phương Nguyên, nam chính trong truyện Cổ Chân Nhân của tác giả cùng tên, thể loại hắc ám huyền huyễn, truyện đã tạm dừng. Hãy cùng Thư Viện Anime tìm hiểu về Phương Nguyên và toàn bộ thông tin năng lực, tính cách ở đây.

Xem Thêm

Thông tin tổng quan về Cổ Nguyệt Phương Nguyên

Tên đầy đủ: Cổ Nguyệt Phương Nguyên
Tên Hán ngữ: 古月方源
Tên khác:
 • Toán Bất Tận
 • Võ Di Hải
 • Sở Doanh
 • Hắc Thành
 • Liễu Quán Nhất
 • Trí Đa Tinh Trần Đạo
 • Tinh Tượng tử
 • Sa Hoàng
 • Thường Sơn Âm
 • Hắc Thổ
 • Cổ Nguyệt Phương Chính
Tôn hào: 
 • Đại Ái Tiên Tôn
 • Luyện Thiên Ma Tôn
Xuất thân:  Nam Cương · Thanh Mao Sơn · Cổ Nguyệt sơn trại
Tu vi:  Cửu chuyển Cổ Tôn
Lưu phái: 
 • Toàn bộ lưu phái thông tu
 • Luyện đạo Đạo Chủ
Tư chất:  Cửu ngũ chí tôn thân thể
Hồn phách:  60 triệu hoang hồn
Tiên Khiếu:  Chí Tôn động thiên
Đặc thù:  Hoàn chỉnh Thiên Ngoại Chi Ma (thiên ngoại chi hồn + thiên ngoại thân thể, siêu thoát Thiên ý ràng buộc)
Thế lực:  Thiên Địa Nhất Gia Đại Ái Minh

Thiên chuy bách luyện, tâm bất biến,

Dốc lòng dốc sức, chú nhất kiếm.

Một mai kiếm chỉ giữa thanh thiên.

Luyện cổ, luyện người, luyện thương thiên!

Cổ Nguyệt Phương Nguyên vốn là học sinh Hoa Hạ trên Địa Cầu, gặp may đúng dịp xuyên qua đến phương thế giới này, thành ma đạo cự phách. Nhân luyện chế Xuân Thu Thiền kỳ cổ sát sinh quá nặng mà gặp phải chính phái liên hợp vây quét, bị ép tự bạo (Thiên ý bố cục), thông qua Xuân Thu Thiền trọng sinh về 500 năm trước.

Sau khi sống lại lợi dụng trí nhớ kiếp trước cùng với bản thân tính toán, từng bước một bắt đầu cuộc sống mới của hắn. Hiện lấy Luyện đạo thành tựu cửu chuyển Cổ Tôn, chính thức thoát khỏi Thiên ý cùng Tôn giả quân cờ thân phận, thành bố cục thiên địa, nhảy thành người chơi cờ năm vực.

>

Xem Thêm

Mối quan hệ nhân mạch của Cổ Nguyệt Phương Nguyên

Xem Thêm

Phân thân:

 • Hà Xuân Thu: Bát chuyển Trụ đạo Cổ Tiên, Phương Nguyên nguyên thân thể, chủ yếu phụ trách bảo vệ Xuân Thu Thiền, luyện cổ cùng hỗ trợ kiến thiết Chí Tôn động thiên.
 • Mộng Cầu Chân: Lục chuyển Mộng đạo Cổ Tiên, hoàn mỹ Thuần Mộng Cầu Chân Thể, nắm giữ 30 triệu nhân hồn gốc gác, ngũ vực lưỡng thiên người thứ nhất Mộng đạo Cổ Tiên.
 • Ngô Soái: Bát chuyển Nô đạo Cổ Tiên, thân phận dị tộc Long Nhân, tân Long Nhân, chuyên tu quân đoàn kiến nô dịch thuật, nắm giữ bát chuyển đỉnh cao sức chiến đấu.
 • Khí Hải lão tổ: Bát chuyển Khí đạo Cổ Tiên, Thiên Đình Khí Công Quả biến thành, Á Tiên Tôn sức chiến đấu, bị Phương Nguyên cố ý từ bỏ, tạo thành Nguyên Thủy sống lại kinh thiên khí bạo.
 • Chiến Bộ Độ: Bát chuyển Biến hóa đạo Cổ Tiên, Thú Tai động thiên thổ dân, bị Phương Nguyên hồn xuyên, khống chế Tự Do Tàn Khuyết Biến sát chiêu, sử dụng sau tức là Á Tiên Tôn.
 • Lý Tiểu Bạch: Lục chuyển Tín đạo Cổ Tiên, Hoa Văn động thiên thổ dân, bị Phương Nguyên hồn xuyên, mượn Hoa Văn động thiên chuyển đầu Thiên Đình cử chỉ, mai phục Trung Châu bầu trời.
 • Bang chủ Cái bang: Ngũ chuyển Nhân đạo cổ sư, thân thể là ngũ chuyển Khất Cái Cổ biến thành, dựa vào Nhân Ý Cổ gắn bó tồn tại, ở Thần Đế Thành bích hoạ thế giới sáng lập Cái Bang.

 

Xem Thêm

Năng lực Công pháp tu luyện của Phương Nguyên

Xem Thêm

Cảnh giới lưu phái:

 • Đạo Chủ: Luyện đạo.
 • Chuẩn vô thượng đại tông sư: Trụ đạo, Nô đạo.
 • Đại tông sư: Thâu đạo, Biến hóa đạo, Luật đạo, Khí đạo, Viêm đạo, Trí đạo, Thủy đạo, Thổ đạo, Độc đạo, Thiên Đạo.
 • Tông sư: Huyết đạo, Lực đạo, Tinh đạo, Trận đạo, Ám đạo, Hồn đạo, Kiếm đạo, Nhân đạo, Mộc đạo, Thực đạo, Hư đạo, Vận đạo, Băng Tuyết đạo.
 • Chuẩn tông sư: Phi hành.
 • Đại sư: Mộng đạo, Vũ đạo, Kim đạo, Phong đạo, Vân đạo, Lôi đạo, Tín đạo, Quang đạo, Âm đạo.
Xem Thêm

Bản mệnh tiên cổ:

 • Xuân Thu Thiền: Phương Nguyên Trụ Đạo phân thân bản mệnh cổ trùng, bát chuyển cấp số, từ Hồng Liên Ma Tôn sáng chế, có thể mang theo kí chủ ý chí trở lại Quang Âm Trường Hà thượng lưu, để kí chủ không ngừng trọng sinh.
 • Mộng Điệp Cổ: Phương Nguyên Mộng Đạo phân thân bản mệnh cổ, lục chuyển cấp số, có thể thăm dò mộng cảnh đón lấy diễn biến con đường, xu cát tị hung , để Cổ Tiên cấp tốc tìm tới phương pháp thích hợp.
Xem Thêm

Tiên cổ sở hữu:

 • Thiên Đạo: Thiên Cơ (9), Thiên Võng (9), Thiên Sinh (8), Thiên Đố (8)
 • Nhân đạo: Chí Tôn Tiên Thai Cổ (Chí Tôn Tiên Thể)(9), Vạn Ngã (7), Kiên Trì (7), Tặc Nhân (6)
 • Luyện đạo: Thăng Luyện (9), Thủy Luyện (8)
 • Mộc đạo: Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên (9), Sâm Lâm (7), Thành Trúc (7), Mộc Nha (6)
 • Trí đạo: Trí Tuệ (8), Thái Độ (8), Đại Kinh (8), Ái Ý (7), Tự Ái (7), Trí Chướng (7), Giải Mê (6), Kim Cương Niệm (6)
 • Mộng đạo: Như Mộng Lệnh (8), Tố Mộng (7), Mộng Giáp (7), Mộng Điệp (6)
 • Trụ đạo: Xuân Thu Thiền (8), Hối(8), Xuân(8), Hạ(8), Tự Thủy Lưu Niên(8), Niên(8), Dĩ Hậu(8), Nhất Sát(8), Na Thời(8), Giang Sơn Như Cố(8), Nhân Như Cố(8), Thu(7), Đông(7), Nhật(7), Thời Ẩn(7), Thời Châm(7), Tảo Thu(7), Trung  Thu(7), Vãn Thu(7), Nhật Tử(7), Nguyệt Tử(7), Nhất Tuần(6), Tạc Nhật(6), Luy Niên(6), Trụ Miêu(6), Nguyệt ( chưa rõ chuyển số)
 • Khí đạo: Lực Khí (6)
 • Thâu đạo: Thâu Sinh (8), Đạo Tặc (8), Thâu Tập (chưa rõ)
 • Biến hóa đạo: Biến Thông (8), Biến Dị (8), Ngạnh Can (8), Biến Hình (7), Long Tức(7), Long Lân(7), Bặc Quái Quy Bối(7)
 • Luật đạo: Giới(8), Gia(8), Trấn(8), Tỏa(8), Hạn(8), Khứ (8), Đại(7), Nhất(7), Tam(7), Thất Quan (7), Chính Thường(chưa rõ)
 • Vận đạo: Cẩu Thỉ Vận(8), Khí Vận(8), Sát Vận(8), Liên Vận(8), Thời Vận(8), Vận Trù (8), Chiêu Tai (cho bên ngoài mượn) (7)
 • Lực đạo: Năng Lực(8), Định Lực (8), Long Lực (7), Ngã Lực, Bạt Sơn, Vãn Lan (6)
 • Hồn đạo: Hồn Thú Lệnh(8), Hoán Hồn(7), Sưu Hồn(7), Nhiếp Hồn(7), Tịnh Hồn (6)
 • Kiếm đạo: Tuệ Kiếm (8), Phi Kiếm(7), Lãng Kiếm(7), Kiếm Độn(7), Kiếm Mi (7)
 • Nô đạo: Nghĩ Huyệt (8), Nô Thú(6), Bạch Diện Nghĩ Hậu (6)
 • Thủy Đạo: Đại Lãng(8)
 • Âm đạo: Linh Âm (8)
 • Lôi đạo: Lôi Điện (8)
 • Vũ đạo: Định Tiên Du(7), Trấn Vũ(7), Hành Không(7), Định Không (7)
 • Tín đạo: Tín Phong(7), Danh Cương(7), Thi Bích (7), Đạo Khả Đạo(6),Đề Cương (chưa rõ)
 • Thổ đạo: Địa Mạch (8), Lãnh Thổ (7) Hoàng Sa (6)
 • Thực đạo: Nấu, Đại Cật (7), Cật Hương (6)
 • Trận đạo: Trận Kỳ(8), Trận Linh (8), Trận Bàn (7)
 • Đao đạo: Nhận, Đao Sí (7)
 • Huyết đạo: Huyết Bản (8), Huyết Mạch(7), Huyết Khí (7), Huyết Lô(6), Huyết Tích(6), Huyết Thệ (6)
 • Độc đạo: Phụ Nhân Tâm (6)
 • Kim đạo: Thiết Bích (6)
 • Viêm đạo: Xích Đồng Hỏa Nghĩ (6)
Xem Thêm

Tiên Cổ Ốc:

 • Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì: Cửu chuyển Luyện đạo Tiên Cổ Ốc, Phương Nguyên dung hợp Hối Trì, Luyện Lô, Trường Mao Luyện đạo đại trận các Luyện đạo Tiên Cổ Ốc, tiên trận góp lại tác phẩm, cổ kim đệ nhất Luyện đạo Tiên Cổ Ốc. Ngoại hình là hình vuông bể nước, ao nước đỏ tươi như máu, giữa ao có một màu đỏ loét tiểu đình. Lấy cửu chuyển Thăng Luyện Cổ, bát chuyển Thủy Luyện Cổ, bát chuyển Hối Cổ cùng bát chuyển Huyết Bản Cổ là bốn nguyên hạt nhân, dựa vào Niên Hoa phân trì, Luyện Hải mô hình cùng với Tảo Thu, Trung Thu cùng Vãn Thu các Tiên Cổ, ngoại trừ có thể rất lớn tăng cao luyện cổ tỷ lệ thành công vẫn có thể hạ thấp luyện cổ phí tổn. Bất quá toà này Tiên Cổ Ốc trước mắt chỉ có thể tích trữ ở Chí Tôn Tiên Khiếu, bằng không sẽ bởi vì đạo ngân bài xích nhau mà tự phát tan vỡ.
 • Chử Vận Oa: Bát chuyển Vận đạo Tiên Cổ Ốc, hoàng kim nồi lớn, nồi ở ngoài có tám cái điêu khắc rồng, rồng đuôi hình thành tám trảo cái giá. Lấy bát chuyển Vận đạo Tiên Cổ Cẩu Thỉ Vận, Khí Vận, Sát Vận, Liên Vận cùng Thời Vận làm trụ cột, dựa vào thất chuyển Thực đạo Tiên Cổ Nấu cùng lục chuyển Kim đạo Tiên Cổ Thiết Bích, có thể đem trong nồi chứa đầy bất kỳ khí vận nấu hóa, bốc lên ra mình muốn hoàn toàn mới khí vận, là Cự Dương Kỷ Vận chân truyền bên trong đỉnh cao kiệt tác. Nhưng không thể vận chuyển Cổ Tiên tác chiến.
 • Tặc Sào: Bát chuyển Thâu đạo Tiên Cổ Ốc, dáng dấp hình thù kỳ quái, là Đạo Thiên Ma Tôn một tay đặt ra, sát chiêu Thâu đạo, có thể lấy một phần Thâu đạo tiên tài mà dẫn tử, đem tiên tài bên trong Thâu đạo đạo ngân nháy mắt tiêu hao, sau đó đem ngoại giới đạo ngân trộm lấy ra. Trộm lấy ra đạo ngân, sẽ bám vào ở đây một phần Thâu đạo tiên tài bên trên, hình thành đối ứng đạo ngân tiên tài.
 • Can Mệnh Phân Điện: Bát chuyển Biến hóa đạo Tiên Cổ Ốc, là Chí Tôn Tiên Khiếu đầu mối Tinh La Thành bên trong một toà phân điện, từ Can Mệnh đại trận thay đổi mà đến, lấy bát chuyển Ngạnh Can Cổ làm trụ cột, thông qua để Cổ Tiên gan trở nên cứng rắn, để tiến vào bên trong Cổ Tiên lúc đi ra mãi mãi cũng là tinh thần sáng láng, ý chí chiến đấu sục sôi!

>

Xem Thêm

Tiên đạo sát chiêu:

Công phạt sát chiêu:
 • Kiếm đạo & Nhân đạo: Kiếm khách
 • Kiếm đạo & Trí đạo: Vạn Niệm Kiếm Bộc
 • Kiếm đạo & đao đạo: Kiếm Vũ Đao Sí
 • Biến hóa đạo & Luyện đạo: Hóa Luyện Điệp
 • Huyết đạo & Trí đạo: Thống Tâm Khấp Huyết
 • Thâu đạo & Hồn đạo: Đại Đạo Quỷ Thủ
 • Lực đạo & Nô đạo: Vạn Ngã Đại Thủ Ấn
 • Hồn đạo & ???: Bỉ Lai Long Xà Trần Vụ Bạo Phách Phong
 • Biến hóa đạo & Lực đạo & Nô đạo: Vạn Giao
 • Luyện đạo & Lôi đạo & Khí đạo: Lôi Vận Ti Lưu
 • Trụ đạo & Luật đạo & Phong đạo: Thập Lý Trụ Tật Phong
 • Biến hóa đạo & Hồn đạo & Kiếm đạo: Vạn Kiếm Quỷ Giao, Vạn Nhất Quỷ Giao Kiếm
 • Biến hóa đạo & Nô đạo & Hồn đạo & Kiếm đạo: Thiệt Kiếm Long Hồn
 • Mộc đạo & Độc đạo & Ám đạo & Viêm đạo: Hủ Độc Âm Tẫn
 • Độc đạo & Nô đạo & Luyện đạo & Mộc đạo & Thực đạo & Thiên Đạo: Di Độc Kiến Họa
 • Kim đạo & Mộc đạo & Thủy đạo & Viêm đạo & Thổ đạo & Phong đạo & Lôi đạo: Thất Sát Hồng Quang
 • Luật đạo & Trí đạo & Trụ đạo & Mộng đạo & Thủy đạo & Hồn đạo & Âm đạo: Thử Khứ Kinh Niên Mộng Lãng Đãng Hồn Âm
Phòng ngự sát chiêu:
 • Hồn đạo & Thâu đạo: Diêm Đế
 • Thiên Đạo & Hồn đạo: Thiên Quỷ Nặc Hình
Di động sát chiêu:
 • Vũ đạo & ???: Thiên Địa Du
 • Phong đạo & Viêm đạo & Quang đạo & Lôi đạo: Phong Hỏa Quang Điện Luân
 • Trị liệu sát chiêu: Trụ đạo & ???: Nhân Như Cố
Kinh doanh sát chiêu: 
 • Trụ đạo & Thổ đạo & Thủy đạo & Luật đạo & Hồn đạo các loại: Giang Sơn Như Cố
 • Cửu chuyển sát chiêu: ???
Thảo phạt sát chiêu:
 • Luyện đạo: Tàn Luyện
 • Biến hóa đạo: Tự Do Tàn Khuyết Biến, Bôn Lôi Hoàng Điểu Biến, Hốt Luân Lam Báo Biến, Nội Tức Lục Ngư Biến
Phòng ngự sát chiêu:
 • Thâu đạo: Quỷ Bất Giác
 • Thiên Đạo: Thiên Cơ Lẫn Lộn, Thiên Võng Khôi Khôi
Phụ trợ:
 • Luyện đạo: Luyện Kỷ, yêu khuyên lơn
 • Thiên Đạo: Trộm Thiên Cơ, Thạch Động Thiên Cơ, Thiên Tiêu Ý Tán, Thiên Cương Địa Thường, Thiên Địa Vô Tình
Xem Thêm

Bát chuyển

Thảo phạt
 • Luyện đạo: Luyện Trận Vũ
 • Thiên Đạo: Thiên Đố Anh Tài
 • Vận đạo: Vận Vãng Lai Động
 • Mộng đạo: Mộng Lý Khinh Yên
 • Viêm đạo: Nhân Gian Yên Hỏa
 • Cấm đạo: Ngũ Cấm Huyền Quang Khí
 • Hồn đạo: Đãng Hồn Lạc Phách Ấn, Hồn Hà
 • Kiếm đạo: Ngũ Chỉ Quyền Tâm Kiếm, Kim Ti Kiếm
 • Đồ đằng: Vân Quang Hồ Điệp, Côn Bằng loại mấy trăm loại bất đồng đồ đằng
 • Trụ đạo: Quang Âm Phi Nhận, Xuân Tiễn, Hạ Phiến, năm xưa bất lợi, Niên Thú đưa tới
 • Biến hóa đạo: Thái Cổ Kiếm Long Biến, Thái Cổ Phỉ Hầu Biến, Thái Cổ Niên Thú Biến, Khí Cương Trư biến hóa, Nhất Khí Hạc biến hóa, Lạc Tinh Bổng Tử Biến
Phòng ngự:
 • Trụ đạo: Đông Cừu
 • Huyết đạo: Huyết Nhiễm Chinh Bào
 • Luật đạo: Nghịch Lưu Hộ Thân Ấn, Trấn Định Tự Nhiên
Điều tra:
 • Vận đạo: Khí vận giao cảm
 • Trụ đạo: Thu Hào, Tam Tức Hậu Hiện
Di động:
 • ???: Sinh Lộ
 • Huyết đạo: Huyết Phiêu Lưu
Trị liệu:
 • Huyết đạo: Huyết Dũ Hồ, Xá Mệnh Huyết Ấn
Phụ trợ:
 • Thực đạo: Thôn Thực Thiên Địa
 • Vận đạo: Bày mưu nghĩ kế
 • Nhân đạo: Nhân Phục Hoạt Hải
 • Luyện đạo: Lùi một bước trời cao biển rộng
 • Biến hóa đạo: Vạn Vật Đại Đồng Biến, Gặp Mặt Đã Từng Quen Biết
 • Mộng đạo: Tam Thế Mộng Độ Hữu Duyên Nhân, Mộng Trung Chi Mộng
 • Thiên Đạo: Thiên Nhân Cảm Ứng, Thiên Công Nhân Đại, Tự Tại Thiên Ngân
 • Trụ đạo: Xuân Thu Tất Thành, Súc Thời, Hậu Hoạn Vô Cùng, Niên Phú Lực Cường, Bách Niên Hảo Hợp
 • Nô đạo: Kiến niệm
 • Chiến trường Nô đạo: Vạn Quân Nghĩ Huyệt
Kinh doanh:
 • Nhân đạo: Hiền tài vào cuộc
 • Thổ đạo: Nhất Phương Nhạc Thổ
 • Trụ đạo: Xuân Canh, Hạ Vân, Thu Thu, Đông Tàng, Phong Niên, Độ Nhật Như Niên, độ Nguyệt Như Niên, Độ Niên Như Nhật, Độ Niên Như Nguyệt
Xem Thêm

Thất chuyển

Thảo phạt
 • Nhân đạo: Vạn Ngã
 • Mộc đạo: Nhân Quả Thần Thụ
 • Mộng đạo: Dẫn Hồn Nhập Mộng
 • Tinh đạo: Lãnh Tụ Quần Tinh
 • Đồ đằng: Lôi Ngư, Vũ Ưng, Lôi Vũ Ngư Ưng
 • Kiếm đạo: Kiếm Ngân Tác Mệnh, Kiếm Lãng Tam Điệp, vô hình phi kiếm, mây xanh phi kiếm, đuổi tới cùng phi kiếm
 • Trí đạo: Đốt Niệm Phi Thạch, Nhất Niệm Hoa Khai, Nhất Niệm Hóa Vạn Thiên, Loạn Phương Hỗn Hướng sương mù, Trí Thủ, Tử Niệm Động Tất · Linh Động Tinh Mang, Ý Giải Phân Trình
Phòng ngự
 • Hồn đạo: Quỷ Quan Y (Quỷ Tướng y phục)
Di động
 • Vận đạo: Tùy Ý Tường Vân
Phụ trợ
 • Thực đạo: Cật Lực
 • Mộc đạo: Tính trước kỹ càng
 • Mộng đạo: Thuần Mộng Cầu Chân Biến, Mộng Trung Hoán Hồn
 • Hồn đạo: Hồn xuyên, phân hồn, đổi hồn
 • Trí đạo: Khiết Thân Tự Hảo, Tập Tư Quảng Ích, Trí Bình Họa
Xem Thêm

Lục chuyển

Thảo phạt
 • Độc đạo: Độc Khí Thổ Nạp
Phụ trợ
 • Mộng đạo: Giải mộng, Tạo Mộng, Điệp Thám Thiên Cơ
Xem Thêm

Trích đoạn thể hiện tính cách Phương Nguyên

Cổ Nguyệt Phương Uyên: đạo hữu nào đã đọc sẽ cảm nhận được hắn có một cổ ma tính trong tâm, không phải theo kiểu khát mát, tàn nhẫn mà là lạnh lùng, cao ngạo.

“Hắn không phải vứt bỏ tình cảm cá nhân, bất luận kẻ nào đều có cảm tình, cho dù là sát thủ lạnh lùng, khát máu cũng có tình cảm. Hắn đem tình cảm của bản thân, che dấu rất khá, khống chế rất tốt. Trên người thiếu niên này, có một cỗ ma tính.”

 • 1, Người vô tâm, là không mang mặt nạ thái độ. Nói cách khác, người có tâm, thái độ chính là một trương mặt nạ.
 • 2, Chỉ có nhân tổ biết quy củ, nói toạc ra danh tự quy củ, lúc này hắc ám mới bỗng nhiên biến mất, nhân tổ nghênh đón quang minh. Hắc ám là quy củ hắc ám, mà quang minh cũng là quy củ quang minh.
 • 3, Kẻ chỉ biết chiến đấu, bất quá là mãng phu mà thôi. Chiến đấu cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề.
 • 4, Dã tâm trong lòng quá lớn, đạp lên con đường này, đã chú định thế gian đều là địch, liền chú định độc lai độc vãng, liền chú định sát kiếp trùng điệp.
 • 5, Tích lũy kinh nghiệm, có đôi khi có thể sáng tạo kỳ tích.
 • 6, Vô ngã tương, vô nhân tướng, vô chúng sinh tương, vô thọ nhân tương, hồng phấn khô lâu, xương trắng da thịt.
 • 7, Thời điểm làm ngươi muốn làm Thượng Đế, khoảng cách biến thành ma quỷ cũng không xa.
 • 8, Thời điểm một người e ngại, hắn liền thành nô lệ.
 • 9, Người, vốn là bảo thạch giữa thiên địa. Có điều bảo thạch óng ánh hay không, cần chúng ta tự mình đánh bóng. Mỗi ngày chúng ta đều cố gắng, mỗi một lần lựa chọn, đều là một lần đánh bóng.
 • 10, Chiến đấu sở dĩ đặc sắc, là bởi vì cường đại chưa chắc sẽ thắng lợi, nhỏ yếu cũng không nhất định sẽ ngã xuống.
 • 11, Cảnh giới sinh mệnh tối cao chính là vĩnh sinh, dục vọng lớn nhất chính là vĩnh sinh.
 • 12, Bỏ thân tàn đổi thanh phong, quyển tịch thương khung phục quang niên!
 • 13, Ân như giọt nước báo đáp cả dòng sông, thù như đốm lửa hạ sát đến trời sập!
 • 14, Trông cậy vào giá trị vô song truyền thừa, di sản, không người phát hiện, chỉ là lưu cho mình, người trẻ tuổi ngây thơ vô tri, tự cho là đúng ý nghĩ.
 • 15, Phong Hổ Vân Long đàm tiếu hưng vong, nhiều ít thất bại thành công? Đại thiên thế giới công danh bụi đất, vẫn như cũ trời cao biển rộng.
 • 16, Không nên bởi vì thái độ bọn họ, mà làm oan tâm ý chính mình. Nếu như ngươi thường thường làm oan chính mình, như vậy sẽ nhận hối hận, ngươi sẽ thường xuyên mang lên mặt nạ, biến thành người khác, dù sao không phải ngươi chân chính.
 • 17, Thay ta sống sót, chứng kiến thế gian này đặc sắc đi!
 • 18, Ta hi vọng chính là quyển tiểu thuyết này, là một cái thế giới, mà không phải Phương Nguyên tự truyện!
 • 19, Thời gian, là địch nhân lớn nhất của anh hùng cùng mỹ nhân.
 • 20, Quy củ chỉ ước thúc vô hình, thời gian càng lâu, lợi ích càng lớn, nó càng bất lực.
 • 21, Đạo làm người, ở chỗ chống lại. Quân tử như rồng, ý chí vươn lên không ngừng, dù cho trời đất sụp đổ, cũng không thể chôn vùi ý chí đấu tranh. Vận mệnh cũng không phải không thể cải biến!
 • 22, Người trăm phương ngàn kế học tập, đến nhận biết thế giới, biết được quy tắc, chính là muốn lợi dụng quy tắc. Nếu bị quy tắc ràng buộc, ngược lại bởi vì tự thân sở học mà bó tay bó chân, đây mới thật sự là bi kịch.
 • 23, Bên trong quá trình đang tìm kiếm thành công, người thường thường sẽ trở nên thay đổi hoàn toàn, mà thất bại lớn nhất của người, chính là mất đi bản thân.
 • 24, Vạn trượng hồng trần rực rỡ màu, thiên nhai vân thủy đường xa dài. Giờ phút này phong lưu quy thiên, không thắng trong nước minh nguyệt chỉ riêng!
 • 25, cái gì là thất bại? Cái gì là thành công? Ngay từ đầu liền chịu đựng, không từ bỏ, sau khi kết thúc thì vui vẻ tiếp nhận kết quả, không hối hận, chính là thành công! Kiên trì tới cùng, không sợ thất bại, chính là thành công!
 • 26, Ngươi ta mới quen đã thân, ngươi lại muốn đi. Phân biệt sắp đến, hảo hữu, để cho ta đưa ngươi đưa tới.
 • 27, Cường đại có thể bằng vào, nhỏ yếu cũng có thể lợi dụng.
 • 28, Trên thế giới này, nói thế nào đúng sai? Ai đúng ai sai? Chỉ là mỗi người con đường khác biệt thôi.
 • 29, Nếu như thế gian này đơn thuần là cừu hận, căm hận, chửi mắng hữu dụng, còn cần lực lượng làm cái gì?
 • 30, chân chính đáng tin vẫn là mình, chân chính thành thục người, vĩnh viễn sẽ không dựa vào người khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
 • 31, mỹ lệ, quả thật là nữ nhân kiêu ngạo, cũng là nữ nhân bi ai.
 • 32, ma đầu hất lên Phật Đà áo ngoài, hành tẩu tại quang minh phía dưới.
 • 33, thiên cổ Địa Tiên theo gió trôi qua, ngày xưa tam vương về thanh mộ. Dương mãng tiếc vẫn ai không bại? Ngóc đầu trở lại lại xưng vương. Thiên Hà một tràng đãi long ngư, nghịch thiên độc hành chú ý Bát Hoang. Hôm nay tạm thời giương cánh đi, Minh triều thành tiên quất Phượng Hoàng.
 • 34, thế giới này nhưng thật ra là màu xám. Có đôi khi đen có thể chuyển thành bạch, bạch có thể chuyển thành đen. Có đen chưa hẳn so bạch âm hiểm, có bạch khả năng tội nghiệt càng sâu.
 • 35, bất luận ở thế giới nào bên trên, mọi người sở dĩ tranh đấu, phần lớn cũng là vì lợi ích. Nhưng mà trên thế gian lợi ích lớn nhất, không thể nghi ngờ là sinh tồn.
 • 36, thế gian này, có quá nhiều sự vật. Càng là mỹ lệ liền càng nguy hiểm. Rắn độc vằn vĩnh viễn tiên diễm, độc hoa màu sắc vĩnh viễn diễm lệ.
 • 37, đem sinh tử buông xuống, nhân sinh mới gặp thư thái hồng, mới có thật tiêu sái.
 • 38, phương nguyên tuyệt không thiếu khuyết tự tin, hắn đối với mình từ trước đến nay có dư thừa lòng tin. Nhưng loại này tự tin cơ sở tiền đề, là hắn tự biết!
 • 39, cảm tạ khốn khổ, nó giáo hội người chân lý!
 • 40, tiền tài đều là vật ngoài thân, người bởi vì tài mà chết, là thật đáng buồn. Buồn cười cái này rất nhiều thế nhân đều nhìn không ra điểm ấy. Lợi ích chi thuyền chứa bao nhiêu người, lại chìm nhiều ít người.
 • 41, ma bất ma, chính đáng hay không, thiên địa tự có Phượng Cửu ca. Có đi hay không, lưu không lưu, tử sinh đều tại trong lòng ta.
 • 42, đáng tiếc một suối phong nguyệt, đạp vỡ Quỳnh Dao.
 • 43, tuyệt đối không nên đánh giá thấp người bên ngoài trí tuệ, thường thường chỉ có xuẩn tài mới có thể cho rằng người khác ngu xuẩn.
 • 44, không phải đi hướng thành công, chính là đi hướng hủy diệt.
 • 45, chúng ta đã ý thức được mình nhỏ bé, vậy thì càng hẳn là trở nên cường đại. Chúng ta vốn chính là nhỏ bé, chỉ là chưa từng biết trở nên có biết, ngươi cảm thấy thống khổ, là bởi vì ngươi đang trưởng thành.
 • 46, mặt trời đã mất hạ hơn phân nửa, nó lưu luyến cuối cùng ngóng nhìn đại địa, dư huy chính là nó không bỏ ngoái nhìn.
 • 47, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt xuyên thủng dày đặc thế sự. Hoặc cẩn thận thăm dò, hoặc nói trúng tim đen. Ta tự cho mình là cười lớn ngạo, lạnh nhìn thế gian người như khỏa con cờ, tuần hoàn theo riêng phần mình quy củ, làm từng bước đi tiến.
 • 48, mỗi một cái thành công nam nhân phía sau, chưa hẳn đều sẽ có một nữ nhân. Nhưng là nhất định sẽ có một cái mang theo nặng nề cảm giác cố sự.
 • 49, hồng trần vòng xoáy không khỏi mình, gì hướng phát ra làm thuyền con? Theo gió vượt sóng ba vạn dặm, mới là chúng ta ma đạo người!
 • 50, cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con tôm, thiên nhiên chỉ có chuỗi thức ăn, không có vô tội hai chữ này. Dưới gầm trời này, ai cũng có thể còn sống, ai cũng có thể chết, ai cũng không phải vô tội!
 • 51, cô độc là thâm thúy nhất hắc ám, mà thân tình chỉ riêng chỉ là một loại giả tượng.
 • 52, tình nguyện nhỏ yếu, mà không tự phát cố gắng, chỉ muốn hướng cường giả ăn xin người, căn bản cũng không đáng giá đồng tình.
 • 53, người đang tìm kiếm thành công quá trình bên trong, thường thường trở nên hoàn toàn thay đổi.
 • 54, nát loá mắt dưới vương vị, trải chính là ngàn vạn bạch cốt.
 • 55, cho dù là phía trước có một tòa không có khả năng vượt qua núi cao, ta cũng muốn tiến lên! Nhìn xem mình có thể làm được cái tình trạng gì, tại kết quả thất bại hạ, cân nhắc mình độ lượng. Thành công không cần người khác tới định nghĩa!
 • 56, quang minh là quy tắc quang minh, hắc ám là quy tắc hắc ám!
 • 57, hạnh phúc không thể dạy cho người ta sinh hoạt chân lý, thường thường chỉ có thống khổ mới có thể.
 • 58, quân tử không dịch tại ngoại vật, siêu nhiên vật ngoại, quên được mất.
 • 59, con người khi còn sống, vốn là đối người đạo thăm dò.
 • 60, không muốn kỳ vọng hắn người đối với mình thân ái, không muốn khát vọng thế giới đối với mình thiện ý, không muốn yêu cầu xa vời vận mệnh lọt mắt xanh, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình.
 • 61, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết, thị phi thành bại quay đầu không.
 • 62, tung thế gian bụi gai một mảnh, ta cũng phải vượt mọi chông gai, mở ra một đạo huyết lộ!
 • 63, có đôi khi, thất bại cũng là một loại đạt tới mục đích thủ đoạn.
 • 64, cái gọi là ma đạo, chính là không tu thiện quả, hạ sát người phóng hỏa. Thiên địa bất dung, thế gian đều là địch, còn muốn tận tình tung hoành.
 • 65, mệnh là định số, vận là biến số.
 • 66, tuân thủ quy củ không tính là bản sự, chân chính bản sự là phá hư quy củ mà hưởng thụ lợi ích, lại không nhận trừng phạt. Chân chính lớn bản sự, là phá hư trật tự cũ, thành lập mới quy củ, một mực hưởng thụ lợi ích.
 • 67, thế sự như kỳ, thượng giai kỳ thủ, từ trước đến nay mưu định sau động, biết lúc nào vận dụng cái gì kỳ lộ, cái gì quân cờ, mới là hữu hiệu nhất.
 • 68, nam nhân tốt, phải chịu được **. Cô gái tốt, muốn chịu được nhàm chán. Không có yêu, mà đi làm sự tình, chỉ là khuất phục tại bản năng của thân thể cùng dã tính, vi phạm với bản tâm chân ý.
 • 69, núi xanh mặt trời lặn, Thu Nguyệt gió xuân. Quả nhiên là hướng như tóc xanh mộ thành tuyết, thị phi thành bại quay đầu không.
 • 70, sùng bái cường đại, là tất cả sinh vật điểm giống nhau. Bởi vì chỉ có cường đại, mới có thể có cao hơn tỉ lệ sinh tồn được.
 • 71, phàm là bị lừa người, thật chẳng lẽ chính là bởi vì bọn hắn vụng về sao? Không phải, chỉ là bọn hắn nội tâm nguyện ý đi tin tưởng thôi.
 • 72, như lưu tinh đồng dạng, không khuất phục ở thiên địa, cho dù là hủy diệt, cũng muốn tại vẫn lạc thời điểm bộc phát ra nhất là chói mắt quang huy rực rỡ.
 • 73, rất nhiều chuyện, quyết định nhân tố, không phải sự tình bản thân, mà là sự tình bên ngoài đồ vật.
 • 74, đời này người bao nhiêu buồn cười, bị trộm bị trộm bị cướp, hơi có chút điểm tổn thất, liền phản kháng kịch liệt, hô to bất bình. Hướng thượng tầng **, tặng lễ đưa thân thể đưa trinh tiết, lại đều cam tâm tình nguyện. Còn chỉ sợ làm không được vị!
 • 75, hắn chưa từng để ý lấy mạnh hiếp yếu, nhưng càng có lấy yếu chống mạnh dũng khí.
 • 76, con người khi còn sống chi đặc sắc, ở chỗ mình truy đuổi mộng tưởng quá trình. Không cần quá nghiêm khắc người bên ngoài không thất vọng hoặc là thích. Đi con đường của mình, để người bên ngoài thất vọng cùng không thích đi thôi!
 • 77, đời này liền nguyện trở thành sự thật nguyệt, ra Thiên Sơn, hí biển mây, chiếu cổ kim, hành tẩu tại hắc ám chư thiên phía trên.
 • 78, chỉ có không ngừng thăm dò, mới có thể học tập, chỉ có học tập, mới có thể tích lũy. Chỉ có tích lũy, mới siêu thoát!
 • 79, chúng sinh đều khổ, mặc kệ là hạng người gì sinh, đều tràn đầy đắng chát. Nhưng mà chính là loại khổ này chát chát, mới khiến cho ngọt, thành công, nhàn nhã lộ ra như thế động lòng người. Thiếu khuyết đắng chát nhân sinh, cũng không phải là hoàn chỉnh.
 • 80, thủy triều chỉ có đập nện tại trên đá ngầm, mới có thể đụng chạm ra mỹ lệ bọt nước. Người chỉ có đang không ngừng đấu tranh bên trong, mới có thể cảm giác được sinh hào quang a.
 • 81, thất bại cùng sỉ nhục sẽ khiến người tiến bộ. Không có thất bại, là rèn luyện không ra một cái thành thục nam nhân.
 • 82, chỉ cần không trở ngại cầu mong gì khác đạo cầu vĩnh sinh đường. Mặc kệ là nhục mạ, hay là ca ngợi, đều chỉ là mồm mép bên trên công phu, phương nguyên lại không chút nào để ở trong lòng.
 • 83, chỉ cần lợi ích trước mắt, quản hắn trời đất sụp đổ, hồng thủy ngập trời! Quản hắn ngàn người chỉ trỏ, để tiếng xấu muôn đời!
 • 84, cùng tướng mệnh so, vận là không cách nào kéo dài.
 • 85, không trở thành cuối cùng thượng vị giả, cũng sẽ không có tự do. Nhưng coi như trở thành thượng vị giả, toàn bộ tổ chức ngược lại thành trói buộc gông xiềng.
 • 86, thời gian như nước chảy, vội vàng trôi qua. Quang Âm Chi Hà, vô hình vô sắc, mà vạn vật sinh linh kỳ thật đều tại thời gian trong nước sông sinh tồn, sinh hoạt.
Xem Thêm

Cảm ngộ hình tượng và tính cách nhân vật Cổ Nguyệt Phương Nguyên

Ta vẫn là cảm thấy, Phương Nguyên luôn là một cái người truy cầu vĩnh sinh, trong quá khứ, hắn vì trường sinh mà rời khỏi gia tộc, tìm kiếm không gian phát triển, về sau trải qua rèn luyện, hiểu được nhân sinh, minh bạch quy củ, nhưng hắn vẫn đang theo đuổi lấy vĩnh sinh. Một chiếc thuyền trải qua rất nhiều mưa gió, cả con thuyền cũng sẽ không tiếp tục là bộ dáng quá khứ, nó không ngừng trang trí cải tạo, là để cho mình tiến lên càng xa, hắn là vì lý tưởng bản thân, dòng sông thời gian cải biến hắn, lại không có cải biến hắn, hắn vẫn là Cổ Nguyệt Phương Nguyên.

Phương Nguyên có tình cảm không? Ai cũng biết hắn tình cảm vô cùng phong phú, nhưng mà tình cảm lại không nhất định chính xác? Mặc dù khi đó nhân sinh của hắn đã viên mãn, nhưng y nguyên cảm thấy trống rỗng, bởi vì tuy rằng hắn cũng thích, nhưng sẽ không chú ý nó, ưa thích không phải là hắn muốn, căn bản không phải hắn cần, thế là ở bên trong mê cung thai thổ, hắn khám phá dụ hoặc trong mê cung, vốn cũng không cố chấp, chỉ là dùng tầm nhìn lớn để đối đãi thế giới, nhưng mọi người chỉ cho rằng hắn là ma đạo, nhưng trong mắt hắn, đây là con đường truy cầu mộng tưởng, không có cố chấp, chỉ là hiểu được càng nhiều, biết được càng nhiều, thế là đi ra con đường của mình.

Tình cảm đối với hắn mà nói, hắn biết, nhưng sẽ không dễ dàng động tình, kinh lịch quá nhiều, đối với hắn mà nói, mỹ cảnh trong mắt người khác, đã không phải là vật hi hữu. Vĩnh sinh mới là thứ hắn cho rằng trọng yếu nhất, trên con đường truy cầu vĩnh sinh, trở ngại, mưa gió, đều không là cái gì, nếu như thất bại, tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại không hối hận, đời này kiếp này chỉ vì vĩnh sinh.

>

Phương Nguyên có tình cảm, không cố chấp, không vặn vẹo, giống như người bình thường, thậm chí còn phong phú hơn… âm hiểm, tính toán, tàn nhẫn, Phương Nguyên cũng có, nếu không có những vật này, hắn sống không qua nổi tân thủ thôn, cũng đừng nói đến vĩnh sinh, những tính cách này không phải bị ép lựa chọn, cũng không phải tâm lý của mình biến thái, mà là hắn biết, không làm như vậy thì bản thân sẽ chết, mà chết thì không thể truy cầu vĩnh sinh.

Đối với người khác mà nói, đây chính là vọng tưởng, nhưng hắn lại xem là ý nghĩa nhân sinh của mình, đã muốn liền phải đi làm, ngay từ đầu rất thống khổ, cũng đau thương, cảm thấy khổ sở, mỏi mệt, nhưng hắn biết cần phải vượt qua, hắn nhất định phải truy cầu, cũng nhất định phải trả giá rất nhiều, hắn đối với khát vọng sinh mệnh, đã siêu việt tình yêu khát vọng, cũng vượt qua tiền tài, quyền lực, thanh danh, cho nên bỏ qua những cái này, không phải bởi vì hận, cũng không phải bởi vì vô tình, mà là bởi vì hắn không cần, hắn đem vĩnh sinh làm ý nghĩa sinh mệnh của mình, muốn đi thực hiện nó.

Phương Nguyên có một cái lý tưởng khác, dựa theo tâm ý của mình mà sống, hắn hiểu rõ sinh mệnh ngắn ngủi, nhìn thấu rất nhiều phá sự, thuận theo nội tâm của mình, đây chính là hắn cho sinh mệnh một câu trả lời chắc chắn, cho nên lúc đó hắn động một chút lại muốn chết, tại hải thần tế gặp được người kia, hắn nói nhiều nhất chính là để cho ta hi sinh, vì ngươi tranh thủ thời gian, bởi vì hắn đã làm tốt chuẩn bị cùng giác ngộ, sớm đã không sợ tử vong, thậm chí chán ghét trường sinh, dựa theo nội tâm của mình đến làm việc, lựa chọn của hắn hơi khác người, cho nên vị tộc trưởng kia mới phẫn nộ, sẽ sợ hãi, bởi vì hắn thấy, Phương Nguyên triệt để biến thành ma đầu, truy cầu của hắn căn bản không giống đại chúng.

Quá khứ năm trăm năm trước, hắn không cúi đầu, không cho đám con em nhà giàu xem như ghế quỳ xuống, các ngươi đều coi đó là nguyên tắc làm người đúng không, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, hắn chỉ lựa chọn thuận theo nội tâm của mình, các ngươi nói hắn không có trải qua xã hội đánh đập đúng không, nhưng là hắn làm được, năm trăm năm trước, năm trăm năm sau, hắn đều dựa theo tâm ý của mình để còn sống, thời thời khắc khắc làm lấy chuẩn bị hi sinh, tại thương đội bị đánh da tróc thịt bong, đau đến nhe răng trợn mắt, râu quai nón khuyên hắn không nên cường ngạnh như vậy.

Bên trên hải thần tế, người nọ đã hôn mê, còn có hiện tại, hắn sẽ ngụy trang cúi đầu, giả bộ như đồ đần, nhưng là đây là bởi vì hắn dựa theo tâm ý của mình, để được sống sót, đối với hắn mà nói, tôn nghiêm mặt mũi căn bản không là cái gì, thủ đoạn nào hữu dụng liền dùng, cái gì có thể vì lý tưởng của hắn tiến thêm một bước, hắn cũng sẽ không chút do dự tiến lên.

Đây chính là Phương Nguyên, vĩnh sinh không phải là bởi vì sợ chết, mà là một loại tinh thần truy cầu, hắn ở trên con đường này, cảm nhận được đồ vật hắn cần, cho nên dù có bỏ mình, cũng sẽ không hối hận, đây chính là hắn muốn, nếu như kết cục chú định tử vong, hắn cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận, đây là ý nghĩ tại lúc hắn sử dụng Xuân Thu Thiền, kết quả là để hắn trùng sinh một lần nữa.

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Sơ lược tiểu sử Cổ Nguyệt Phương Nguyên – Nam chính trong Cổ Chân Nhân“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Xem Thêm