[FULL] Danh sách Cổ Trùng trong Cổ Chân Nhân

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Thư Viện Anime tổng hợp Danh sách Cổ Trùng trong Cổ Chân Nhân để quý độc giả có thể nắm bắt hết được các loại Kỳ trùng Cổ bọ.

Thiên chuy bách luyện, tâm bất biến,

Dốc lòng hết sức, luyện nhất kiếm.

Hôm nay kiếm chỉ giữa trời xanh.

Luyện cổ luyện người, luyện thương thiên!

Cổ tồn tại giữa thiên địa, nó tự sinh tự diệt, cũng có thể nhân cổ hợp nhất. Ta nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, luyện thương thiên!

Xem Thêm

Cổ trùng nhất chuyển

 1. Tửu trùng: Lấy rượu làm thức ăn, có thể lăng không phi hành. Nó có thể cô đọng chiết xuất chân nguyên đề cao nửa giai, nhưng chỉ hữu hiệu với cổ sư nhất chuyển.【 Phương Nguyên, hoa tửu hành giả, Cổ Nguyệt Dược Nhạc 】
 2. Nguyệt Quang cổ: Cổ trùng loại công kích, cổ trùng trấn tộc của Cổ Nguyệt nhất tộc, có tính công kích từ xa. Từ bí pháp phối trí, sáng óng ánh long lanh, giống một khối lam thủy tinh, trọng lượng chỉ khoảng một tờ giấy mỏng, có thể trong không trung ngưng tụ thành một cái U Lam Nguyệt Nhận lớn cỡ bàn tay, phạm vi công kích mười mét, lấy cánh hoa Nguyệt Lan mà sống.【 Cổ nguyệt nhất tộc 】
 3. Tửu Nang Hoa cổ: Cổ trùng thiên nhiên loại thảo mộc, chỉ có quán chú chân nguyên, có thể sinh trưởng. Sau khi lớn lên, trong tâm hoa sẽ bài tiết ra mật hoa.【 Hoa tửu hành giả 】
 4. Phạn Đại Thảo cổ: Cổ trùng thiên nhiên loại thảo mộc, chỉ có quán chú chân nguyên, liền có thể sinh trưởng. Sau khi lớn lên, cỏ trong túi sẽ sinh trưởng xuất ra hạt gạo thơm ngào ngạt.【 Hoa tửu hành giả, Trần Thúy Hoa 】
 5. Hùng Lực cổ: Là cổ trùng tiêu chí của Hùng gia, giống như Nguyệt Quang cổ của Cổ Nguyệt nhất tộc hay là Khê Lưu cổ của Bạch gia. Đồ ăn là mật ong.
 6. Khê Lưu cổ: Là cổ trùng tiêu chí của Bạch gia.
 7. Thảo Nhân cổ ( Thảo Khôi cổ ): Có được năng lực tự lành của thảo mộc hệ.
 8. Đồng Bì cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, sẽ tăng cường phòng ngự cho làn da của cổ sư, có thể giúp cho cổ sư chịu được nhiều tổn thương.【 Cổ nguyệt nhất tộc 】
 9. Man Lực Thiên Ngưu cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể tăng sức mạnh cho cổ sư trong một khoảng thời gian, danh xưng nhất ngưu chi lực, duy trì năm cái hô hấp.
 10. Hắc Thỉ cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, gia tăng lực lượng cho cổ sư.【 Phương nguyên 】
 11. Thanh Ti cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, thường được cổ sư dùng để phòng ngự đả kích. Sử dụng nó, một lần tiêu hao ba thành thanh đồng chân nguyên.
 12. Tịnh Thủy cổ: Có thể tẩy luyện cổ sư khiếu bích, đem không khiếu nguyên trong biển dị chủng khí tức đều hóa đi.
 13. Thư trùng: Muốn nhớ gì thì đút cho thư trùng ăn, từ nay về sau chỉ cần thư trùng không mất, thì cổ sư có thể vĩnh viễn nhớ kỹ.
 14. Thạch Bì cổ : Trong khoảnh khắc khiến da màu vàng chuyển màu xám trắng. Đồng thời bành trướng, trùm lên một tầng da đá dày đặc mười phần.
 15. Thiết Bì cổ: Cùng loại Đồng Bì cổ.
 16. Ngọc Bì cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, ưu tú hơn Đồng Bì cổ, không chỉ tiêu hao ít chân nguyên, lực phòng ngự cũng cao hơn Đồng Bì cổ.【 Cổ Nguyệt Phương Chính ( Được từ tộc trưởng cổ nguyệt bác ), Cổ Nguyệt Phương Nguyên ( Được từ hoa tửu truyền thừa )】
 17. Thú Bì cổ: Cùng Đồng Bì cổ… thuộc về một cái hệ liệt. Nhưng mà giá trị lại phân biệt rất lớn, Thú Bì cổ bình thường nhất, giá thị trường so Thạch Bì cổ còn thấp một chút, nhưng mà lộ tuyến tấn thăng rất nhiều, có thể cùng rất nhiều cổ trùng khác hợp luyện.
 18. Hoàng Lạc Thiên Ngưu cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể ban cho cổ sư sức chịu đựng, làm giảm mạnh mức độ tiêu hao thể lực của cổ sư, có thể duy trì một khắc đồng hồ.
 19. Hoa Thỉ cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể tăng lực lượng cho cổ sư trong thời gian nhất định, danh xưng một thỉ chi lực. Tiêu hao chân nguyên lượng cùng Man Lực Thiên Ngưu cổ đồng dạng nhiều, nhưng là nó có thể duy trì mười cái hô hấp.
 20. Phấn Thỉ cổ : Dùng cho tăng mập.
 21. Bạch Thỉ cổ : Cổ trùng loại tiêu hao, gia tăng lực lượng cho cổ sư.【 Cổ Nguyệt nhất tộc, Cổ Nguyệt Phương Nguyên ( Được từ hoa tửu truyền thừa )】
 22. Tiểu Quang cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, phụ trợ đề cao lực công kích cho Nguyệt Quang cổ.【 Cổ nguyệt nhất tộc 】
 23. Long Hoàn Khúc Khúc cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, gia tăng năng lực né tránh.【 Cổ nguyệt Xích Thành 】
 24. Sinh Tức Thảo: Cổ trùng loại trị liệu, danh xưng nhị chuyển cổ trùng đệ nhất độc, là cổ trùng mà Ái Sinh Ly cần dùng.
 25. Quả Phụ Chu: Luyện thành danh xưng nhị chuyển cổ trùng đệ nhất độc, là cổ trùng mà Ái Sinh Ly cần dùng.
 26. Hồng Châm Hạt: Luyện thành danh xưng nhị chuyển cổ trùng đệ nhất độc, là cổ trùng mà Ái Sinh Ly cần dùng.
 27. Ôn Ti Chu: Cổ trùng loại hậu cần.
 28. Thiểm Quang cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng cho lấp lóe quang mang.
 29. Sinh Cơ Diệp: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng một lần liền tan biến đồng thời sau khi vận dụng một mảnh Sinh Cơ Diệp chữa thương, trong vòng một giờ, những Sinh Cơ Diệp khác không có hiệu quả trị liệu.
 30. Cốt Thương cổ: Cổ trùng loại công kích, ngưng kết Cốt Thương.【 Phương nguyên 】
 31. Thanh Đồng Xá Lợi cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới cho nhất chuyển cổ sư.【 Phương nguyên 】
 32. Ngự Khuyển cổ: Cổ trùng loại nô thú, giống như ngọc thạch, kích cỡ khoảng chừng bằng đầu ngón tay cái, cực giống đầu chó, có thể dùng để ngự sử loài chó, đồng thời cũng là thứ tiến vào bên trong truyền thừa Tam Vương, chìa khóa Khuyển Vương Truyền Thừa.【 Phương nguyên 】
 33. Ẩn Thạch cổ: Năng lực là ẩn thân, nhưng chỉ có thể biến mất thân thể, quần áo… không thể biến mất, cho nên tạm thời chưa có giá trị thực dụng.【 Phương nguyên 】
 34. Cốt Trúc cổ: Hình như một đoạn xương cốt chế thành cây gậy trúc, phối hợp cùng nhị chuyển Quỷ Hỏa cổ chữa trị Chiến Cốt Xa Luân, do Man gia đưa tặng.【 Phương nguyên 】
Xem Thêm

Cổ trùng nhị chuyển

 1. Lại Thổ Cáp Mô: Mỗi bữa ăn dùng một cân bùn đất, bùn đất càng phì nhiêu càng tốt. Con cóc này số lượng thưa thớt, là cổ trùng nhất định phải có để luyện thành bảo khí Hoàng Đồng Thiềm.
 2. Hắc Tông cổ : Cổ trùng loại phòng ngự, từ Thanh Ti cổ cùng Hắc Thỉ cổ hợp luyện mà thành, thôi động, toàn thân lông tơ vừa đen vừa thô, trong mấy hơi thở, toàn thân cổ sư mọc ra một mảng hắc tông hộ giáp.【 Giả gia thương đội cổ sư 】
 3. Địa Tàng Hoa cổ: Đem cổ trùng khác bao nuôi ở trong tâm hoa, ngâm trong dịch hoa màu hoàng kim. Loại dịch hoa hoàng kim có thể ở một mức độ nào đó, mô phỏng trạng thái phong ấn, để ngâm ở trong đó cổ trùng lâm vào ngủ say.
 4. Bạch Ngọc cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, từ Bạch Thỉ cổ cùng Ngọc Bì cổ thêm răng lợn rừng hợp luyện thành, dùng cho phòng ngự.【 Phương nguyên 】
 5. U Ảnh Tùy Hành cổ: Khiến cho thân thể biến thành một đoàn hắc ám nồng đậm.【 Vương Đại 】
 6. Ái Sinh Ly: Cổ trùng loại độc, danh xưng nhị chuyển cổ trùng đệ nhất độc, muốn luyện thành, chỉ cần nhất chuyển Sinh Tức Thảo, Quả Phụ Chu, Hồng Châm Hạt cùng một khỏa người yêu chi tâm.【 Vương Đại 】
 7. Đại Đỗ Oa: Cổ trùng loại hậu cần, trong bụng có không gian rộng rãi, có công dụng tồn trữ, nhưng mỗi lần phun ra đồ vật, đều phải kêu một tiếng, không thể cất giữ cổ trùng, không miễn dịch độc tố.【 Cổ nguyệt không tỉnh 】
 8. Xà Tín cổ: Có thể cảm ứng nhiệt lượng. Bất quá có ba cái thiếu hụt rõ ràng, một là phạm vi cảm giác nhỏ, hai là dễ dàng bị quấy rầy, ba là không thể kiểm trắc sinh vật máu lạnh.【 Cổ nguyệt xích thiệt 】
 9. Nguyệt Mang cổ: Cổ trùng loại công kích, từ Nguyệt Quang cổ cùng hai con Tiểu Quang cổ hợp luyện thành, tối ưu hóa tăng phúc lực công kích nguyệt nhận, phạm vi nguyệt nhận công kích vẫn như cũ là xa mười mét.【 Phương nguyên 】
 10. Nguyệt Nghê Thường: Cổ trùng loại phòng ngự, từ Ngọc Bì cổ cùng Nguyệt Quang cổ hợp luyện mà thành. Mặc dù tại phương diện phòng ngự kém một bậc so Bạch Ngọc cổ, nhưng là nó lại có thể trợ giúp những người khác có năng lực phòng ngự【 Phương Chính 】
 11. Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo: Cổ trùng loại thảo, có tác dụng trị liệu. Mỗi một lá cây, chính là một gốc Sinh Cơ Diệp. Sinh Cơ Diệp cũng là một loại thảo cổ, đẳng cấp nhất chuyển, thuộc về loại hình tiêu hao, dùng một lần liền biến mất, nó còn có một cái thiếu hụt đó chính là sau khi sử dụng một mảnh Sinh Cơ Diệp chữa thương thì trong vòng một giờ sử dụng những Sinh Cơ Diệp khác đều vô hiệu.【 Phương nguyên 】
 12. Nguyệt Toàn cổ: Cổ trùng loại công kích, không giống với nguyệt nhận bình thường công kích thẳng tắp, sử dụng nguyệt nhận từ lam đổi xanh, đồng thời phương thức công kích từ thẳng tắp biến hóa thành đường cong.
 13. Bạch Trùng Kiển: Không có năng lực nào đáng kể.
 14. Tứ Vị Tửu Trùng: Từ hai con Tửu Trùng thêm bốn loại rựu ngon là “ngọt bùi cay đắng” hợp luyện mà thành, có thể cô đọng chiết xuất chân nguyên giúp đề cao nửa giai, chỉ hữu hiệu với nhị chuyển cổ sư.【 Phương nguyên 】
 15. Nguyệt Ngân cổ: Cổ trùng loại công kích, từ Nguyệt Quang cổ cùng Ngân Thạch cổ hợp luyện mà thành, lực công kích không thay đổi, nhưng mà phạm vi công kích lại có thể tăng trưởng gấp đôi, đạt tới xa hai mươi mét.
 16. Loa Toàn Cốt Thương cổ: Cổ trùng loại công kích, Cốt Thương cổ tiến giai.【 Phương nguyên 】
 17. Thủy Tráo cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, năng lực phòng ngự lồng nước, thậm chí ưu tú hơn một chút so với Bạch Ngọc cổ. Nhưng nó cũng có thiếu hụt rất lớn, đó chính là nhất định phải hình thành hình cầu tròn, dựa vào lồng nước lưu động dòng nước không ngừng tá lực, phân tán tổn thương, mới có thể phát huy đầy đủ năng lực phòng ngự lớn nhất.【 Phương nguyên 】
 18. Xích Thiết Xá Lợi cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, trong nháy mắt tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chỉ hữu hiệu nhị chuyển cổ sư.【 Bạch Ngưng Băng, phương nguyên 】
 19. Cường Thủ cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, mỗi lần thôi động, đều tiêu hao không ít chân nguyên. Nhằm vào cổ trùng càng cường đại, quá trình liền càng gian nan, chân nguyên tiêu hao thì càng nhiều. Nếu như thất bại, cổ sư sẽ bị phản phệ.【 Phương nguyên 】
 20. Thạch Khiếu cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng một lần liền biến mất, tác dụng là đem cổ sư khiếu bích chuyển biến thành vách đá cứng rắn. Cử động lần này là đem không khiếu nội tình cùng tiềm lực hoàn toàn ép khô, khiến cổ sư có thể trong nháy mắt đạt tới tu vi đỉnh phong.【 Phương nguyên, Bạch Ngưng băng 】
 21. Tông Hùng Bản Lực cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể gia tăng lực lượng cho cổ sư trong một khoảng thời gian, danh xưng nhất hùng chi lực.【 Phương nguyên 】
 22. Thập Niên Thọ cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng xong có thể gia tăng tuổi thọ mười năm đến chín mươi năm.
 23. Thanh Nhiệt cổ: Cổ trùng loại trị liệu, có thể giải độc.【 Phương nguyên 】
 24. Chỉ Hạc cổ: Cổ trùng loại hậu cần, chuyên môn dùng để truyền tin, đồng thời cũng là thứ tiến vào bên trong truyền thừa tam Vương, chìa khóa truyền thừa Tín Vương.【 Phương nguyên 】
 25. Du Cương cổ: Cổ trùng loại cương thi, một trong những hệ liệt cổ trùng kinh điển nhất. Khiến cổ sư triệt để hóa thân cương thi, chỉ cần đúng giờ hút máu, liền có thể sống động tự do, cẩu thả trường tồn.
 26. Ẩn Lân cổ: Từ Ẩn Thạch cổ cùng Ngư Lân cổ hợp luyện thành, năng lực là ẩn thân, có thể khiến quần áo trên người cùng bản thân đều có thể ẩn thân.【 Phương nguyên 】
 27. Địa Thính Nhục Nhĩ Thảo: Tại năng lực phạm vi trinh sát quả thực có thể ngang cơ với rất nhiều tam chuyển cổ trùng. Muốn sử dụng Địa Thính Nhục Nhĩ Thảo cũng không phải luyện hóa là được, còn cần cắt đứt một lỗ tai, đem Nhục Nhĩ thảo cùng vết thương dính hợp lại, thành lỗ tai mới. Đồ ăn là râu sâm.【 Phương nguyên 】
 28. Ảnh Thương cổ: Người giữ cổ thụ nhiều ít tổn thương, người công kích cũng phải tiếp nhận trong đó một phần mười .【 Gấu khương 】
 29. Quỷ Hỏa cổ: Ký thác vào gốc lưỡi của cổ sư, sau khi thôi động có thể hóa thành đoàn ngọn lửa màu xanh lam, cùng nhất chuyển Cốt Trúc cổ phối hợp mà tu bổ Chiến Cốt Xa Luân, tại thương đội mua thu hoạch được.【 Phương nguyên 】
 30. Tích Ốc cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, một loại phòng cổ.
Xem Thêm

Cổ trùng tam chuyển

 1. Lưu Ảnh Tồn Thanh cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dựa vào hút quang mang cùng thanh âm mà sống. Chỉ có thể ghi chép một lần.【 Hoa tửu hành giả 】
 2. Bảo Khí Hoàng Đồng Thiềm: Đầu thiềm này cao tới 2m5, toàn thân màu da cam, thiềm lưng khoan hậu, phía trên là vưu hạt u cục, như là cổ đại trên cửa thành viên kia khỏa cực đại đồng đinh tán.
 3. Cương Tông cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, từ Hắc Tông cổ tấn thăng mà đến, phòng ngự càng mạnh.
 4. Thiên Bồng cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, tam chuyển cổ, từ nhị chuyển Bạch Ngọc cổ cùng một con cổ trùng thủy hành phòng ngự hợp luyện mà thành.【 Phương Nguyên 】
 5. Thất Hương Tửu Trùng: Tứ Vị Tửu Trùng tấn thăng mà thành, nó có thể cô đọng chân nguyên, đem chân nguyên cổ sư tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng chỉ giới hạn trong tam chuyển.【 Phương Nguyên 】
 6. Thiên Nguyên Bảo Liên cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, có tiềm lực hợp luyện đến lục chuyển, danh xưng di động nguyên khê, có thể không ngừng sinh ra nguyên thạch cùng chân nguyên, một ngày có thể cung ứng ước chừng năm mươi mai Nguyên thạch cùng đại lượng chân nguyên.【 Thương gia, Phương Nguyên 】
 7. Lôi Dực cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, có thể ngưng tụ ra một đôi Lôi Quang Vũ Dực, khiến cổ sư trong khoảng thời gian ngắn có được năng lực bay lượn.【 Phương Nguyên 】
 8. Toàn Lực Dĩ Phó cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, để phát cổ sư tự do thôi phát thú lực hư ảnh.【 Phương Nguyên 】
 9. Lực Khí cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, từ Phong Khí cổ nghịch luyện mà thành, nhưng sinh ra vô hình lực chi khí thú lực hư ảnh thoát ly cổ sư thân thể. Bám vào tại lực chi khí bên trên, liền có năng lực công kích trực tiếp, ngay khi khí lực tiêu tán, thú lực hư ảnh không có vật dẫn, cũng tiêu tán theo, cũng tự động trở về thân thể cổ sư.【 Phương Nguyên 】
 10. Đảm Thức cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, giấu trong Đảm Thạch, sinh tại Đãng Hồn Sơn, khi Đảm Thạch bị đập nát sẽ bay ra, nhưng Đảm Thức cổ chỉ có thể tồn tại một cái chớp mắt, trong chớp mắt, không phải mình tiêu vong, chính là bị đãng hồn sơn lại lần nữa đãng nát. Nhưng tráng nhân hồn phách.【 Phương Nguyên 】
 11. Tam Tinh Động: Cổ trùng loại phòng ngự, phòng cổ một loại, bị hậu cần cổ sư trồng xuống, tưới tiêu chân nguyên mà khoảnh khắc trưởng thành. Thân cây bên trong ba tầng không gian, chính là ba cái trên dưới sắp xếp gian phòng. Lực phòng ngự tuyệt không phải lều vải chi lưu có thể so sánh.【 Giả gia thương đội 】
 12. Đại Tích Ốc cổ : Cổ trùng loại phòng ngự, phòng cổ một loại.
 13. Kim Cương cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, dùng cho phòng ngự.【 Phương Nguyên 】
 14. Đao Sí Huyết Bức cổ: Cổ trùng loại vật lộn. Màu đỏ sậm con dơi, hai lỗ tai dài nhọn, mọc ra hai đôi cánh. Rất dễ nuôi nấng, chỉ cần huyết dịch liền có thể. Cổ sư chỉ cần thao túng trong đó duy nhất hùng Bức, liền có thể gián tiếp hiệu lệnh cái khác tất cả thư Bức.【 Huyết Hải lão tổ, Cổ Nguyệt Nhất Đại 】
 15. Huyết Nguyệt cổ: Cổ trùng loại công kích, từ nhị chuyển Nguyệt Mang cổ cùng huyết khí cổ tương hỗ hợp luyện mà thành. Một khi thôi phát, nguyệt nhận toàn thân huyết hồng, to bằng chậu rửa mặt nhỏ, như hình thành vết thương, có không ngừng chảy máu hiệu quả. Khuyết điểm là Huyết Nguyệt cổ năng lực công kích tạm được, tầm bắn chỉ có mười mét, chân thực hiệu quả không tốt, lại mỗi tháng đặc biệt mấy ngày ra bên ngoài rướm máu, lực công kích xuống đến bình thường một phần ba. Ưu điểm lớn nhất lượng thức ăn vì máu tươi, dễ dàng nuôi sống.【 Phương Nguyên 】
 16. Kiếm Ảnh cổ: Cổ trùng loại công kích, cùng Đao Quang cổ nổi danh, là tam chuyển cổ trùng bên trong công kích mạnh nhất một loại, Phương Nguyên thông qua đổ thạch thu hoạch được.【 Phương Nguyên 】
 17. Điện Văn Chỉ Hạc cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, dùng cho truyền tin, tại tiên hạc môn chỗ thu hoạch được.【 Phương Nguyên 】
 18. Phi Kiếm Truyện Thư cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, tốc độ cực nhanh, còn có năng lực phá không, liền xem như không có lỗ thủng, cũng có thể bắn vào phúc địa ở trong đi.【 Phương Nguyên 】
 19. Đao Quang cổ: Cổ trùng loại công kích, cùng Kiếm Ảnh cổ nổi danh, là tam chuyển cổ trùng bên trong công kích mạnh nhất một loại.【 Ngụy ương 】
 20. Trực Chàng cổ: Cổ trùng loại di động, hiệu quả là cưỡng ép đột phá. Như không có trở ngại, thẳng tắp xông về trước ra năm mươi bước, thế xông liền ngưng. Nếu có trở ngại, liền sẽ ít hơn so với năm mươi bước.【 Phương Nguyên 】
 21. Hoành Trùng cổ: Cổ trùng loại di động, cùng Trực Chàng cổ cùng loại, nhưng là ngang công kích.【 Phương Nguyên 】
 22. Ưng Dực cổ: Cổ trùng loại di động, dùng cho phi hành, tại phiên chợ mua đoạt được.【 Phương Nguyên 】
 23. Nhân Thú Táng Sinh cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng cho cưỡng ép đột phá tam chuyển.【 Phương Nguyên 】
 24. Ngôn Nhi Vô Tín cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, từ Xú Thí cổ cùng Phạn Đại Thảo cùng mùi hôi chiểu bùn hợp luyện thành a phân cổ sau, cùng đại lực cổ hợp luyện thành đại lực a phân cổ, lại cùng sư hống cổ, lam nhạt, xanh đậm, phấn hồng nhan sắc ba con hạc giấy cổ hợp luyện mà thành, chỉ tồn tại mười cái hô hấp, có thể dùng tại đánh tan thề độc cổ ước thúc.【 Phương Nguyên 】
 25. Bách Niên Thọ cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ.
 26. Thiết Cốt cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng về sau có thể đem toàn thân xương cốt biến thành thiết cốt.【 Phương Nguyên 】
 27. Ngọc Cốt cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng về sau có thể đem toàn thân xương cốt biến thành ngọc cốt.【 Phương Nguyên 】
 28. Ngạc Lực cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng sức nhưng mãi mãi gia tăng một ngạc chi lực.【 Phương Nguyên 】
 29. Bạch Ngân Xá Lợi cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể trực tiếp tăng lên tam chuyển cổ sư một cái tiểu cảnh giới.【 Phương Nguyên 】
 30. Mao Cương cổ: Cổ trùng loại cương thi, kinh điển nhất một hệ liệt cổ trùng một trong.
 31. Tự Lực Canh Sinh cổ: Cổ trùng loại trị liệu, tự thân nuôi khí lực càng lớn, hiệu quả càng tốt.【 Phương Nguyên 】
 32. Nguyên Lão cổ: Cổ trùng loại hậu cần, chuyên môn dùng để cũng chỉ có thể dùng đến tồn trữ Nguyên thạch cổ, có thể tích trữ trăm vạn không giới hạn Nguyên thạch.
 33. Đâu Suất Hoa: Cổ trùng loại cỏ, cùng Đâu Lung Thảo nổi danh, có thể đầy bụng vật cùng Nguyên thạch.【 Phương Nguyên 】
 34. Liễm Tức cổ: Cổ trùng loại cỏ, nhưng che giấu cổ sư khí tức, khiến cho như người thường, rất khó phát giác.【 Phương Nguyên 】
 35. Điện Nhãn cổ: Có thể dòm ẩn phá hình.【 Bạch Ngưng Băng 】
 36. Băng Trùy cổ: Hình thành băng trùy phun ra.【 Bạch Ngưng Băng 】
 37. Thủy Toản cổ: Có thể chui phá núi thạch sắt thép, năng lực công phá cực kì khả quan, cơ hồ khó có cổ trùng có thể phòng ngự được.
 38. Mộc Mị cổ: Có thể hóa thân thành Thụ Tinh, tiến hành chiến đấu, khuyết điểm là cổ sư mỗi một lần sử dụng thời gian không thể quá lâu.【 Cổ nguyệt Thanh Thư 】
 39. Tuyết Cầu cổ: Cổ trùng loại công kích, phát xạ tuyết cầu công kích địch nhân, tiêu hao chân nguyên khá lớn.【 Bạch Ngưng Băng 】
 40. Nhân Dược cổ: Dùng nhân loại hài đồng xem như luyện cổ chủ yếu vật liệu, cuối cùng mấy năm, chậm rãi luyện thành, một khi luyện thành, chỉ có thể dùng một lần, kéo dài tuổi thọ, di chứng rất lớn.
 41. Nhục Bạch Cốt: Cổ trùng loại trị liệu, có thể để người trị liệu người huyết nhục thương thế, tại bạch cốt sơn truyền thừa xuất hiện.【 Bạch Ngưng Băng 】
Xem Thêm

Cổ trùng tứ chuyển

 1. Nguyệt Ảnh cổ : Này cổ am hiểu nhất ẩn tàng. Mặc dù chỉ có tứ chuyển, lại có hạn chế nguyên biển chân nguyên chi năng.
 2. Trúc Quân Tử: Lấy chân thành làm thức ăn, trời sinh liền có thể phát hiện nói dối. Chỉ có từ nhỏ đến lớn đều không có nói qua một câu hoang ngôn thành tâm thành ý quân tử mới có thể luyện hóa, nuôi nấng cái này cổ.【 Giả Phú 】
 3. Huyết Cuồng cổ: Hiệu dụng hết sức kỳ lạ. Này cổ vô hình không thể, chính là một đoàn huyết khí, bám vào vật khác thể bên trên mới có thể sống sót. Phàm là cổ trùng lây dính khí tức của nó, liền có thể thỉnh thoảng hấp thu tự nhiên nguyên khí. Nhưng nó lại có cực lớn tệ nạn, nhận huyết cuồng cổ ảnh hưởng cổ trùng, đều sẽ dần dần không nhận cổ sư điều khiển. Sau một khoảng thời gian, liền sẽ hóa thành một vũng máu.【 Huyết Hải lão tổ, Cổ Nguyệt Nhất Đại 】
 4. Cửu Nhãn Tửu Trùng: Từ hai con Tứ Vị Tửu Trùng cùng bảy loại hương liệu hợp luyện mà thành Thất Hương Tửu Trùng hai con cùng chín loại bách thú vương con mắt hợp luyện mà thành, nhưng chiết xuất hoàng kim chân nguyên một cái tiểu cảnh giới.【 Phương Nguyên 】
 5. Huyết Lô cổ: Trải qua huyết mạch quan hệ người tàn sát đẫm máu luyện, có thể tăng lên tư chất cổ sư.【 Phương Nguyên, Cổ Nguyệt Nhất Đại, Huyết Hải lão tổ 】
 6. Chính Khí cổ: Cổ trùng loại tâm, chỉ có người lo liệu chính nghĩa, mới có thể thôi động sử dụng. Đạo chích chi đồ, tâm chí không kiên người, thường thường sẽ tại chính khí cổ hạ, trong lòng run sợ, có tật giật mình, trong lòng chiến ý kịch liệt trượt, sinh ra không cách nào đối chiến cảm giác, từ đó không chiến tự tan.【 Thiết Huyết Lãnh 】
 7. Thiên Niên Thọ cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng có thể gia tăng ngàn năm tuổi thọ.
 8. Hoàng Kim Xá Lợi cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể trực tiếp tăng lên tứ chuyển cổ sư một cái tiểu cảnh giới, tại thư Vương Truyền nhận chỗ thu hoạch được.【 Phương Nguyên 】
 9. Thập Quân Chi Lực cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng cho tăng lên khí lực, tại phiên chợ mua thu hoạch được.【 Phương Nguyên 】
 10. Kim Phong Tống Sảng cổ: Cổ trùng loại trị liệu, nhưng hình thành một đoàn kim sắc gió lốc dùng cho trị liệu.【 Phương Nguyên, Thiết Mộ Bạch 】
 11. Tuyết Tẩy cổ: Cổ trùng loại trị liệu, từ tuyết liễu tuyết trắng phiến lá hóa thành cổ, giá trị liên thành. Giải độc năng lực siêu quần bạt tụy.【 Phương Nguyên 】
 12. Kim Long cổ: Cổ trùng loại công kích, thôi động nhưng hình thành Kim Long công kích.【 Phương Nguyên, Thiết Mộ Bạch 】
 13. Thủy Mạc Thiên Hoa cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, một khi sử dụng, liền biến thành một mặt to lớn viên cầu lồng nước. Lồng nước phòng ngự trác tuyệt, thậm chí có thể ngăn cản ngũ chuyển cổ công phạt. Nhưng có cái cự đại tệ nạn, đó chính là không cách nào di động, không cách nào đình chỉ. Lồng nước trong ngoài ngăn cách, liền xem như cổ chủ, cũng không thể tự do xuất nhập. Rất nhiều thế lực, đều áp dụng thủy mạc thiên hoa cổ dùng để hộ thành.
 14. Cổ Đồng Bì cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, nhiều lần sử dụng có thể dùng cổ sư thu hoạch được thắng tam chuyển Đồng Bì cổ phòng ngự, phối hợp đồng nước, có thể tăng tốc ba thành tốc độ.【 Phương Nguyên 】
 15. Tinh Thiết Cốt cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, có thể để cho cổ sư toàn thân xương cốt, trở nên càng kiên cố hơn, hiệu quả là thiết cốt cổ mấy lần. Nhưng cùng lúc, nó cần thiết tiêu hao thời gian, cũng kéo dài mấy lần.
 16. Kim Lũ Y cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, dùng cho phòng ngự.【 Phương Nguyên, Thiết Mộ Bạch 】
 17. Thiên Thanh Lang Bì cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, từ tam chuyển Kim Bối Lang Bì cổ phối hợp tài liệu khác hợp luyện mà thành.【 Phương Nguyên 】
 18. Hoành Trùng Trực Chàng cổ: Cổ trùng loại di động, từ Hoành Trùng cổ, Trực Chàng cổ hợp luyện mà thành, đem công kích khoảng cách khuếch trương tăng tới hai trăm bước, đồng thời liên tục hai lần thôi động lúc, khoảng cách thời gian cũng rút ngắn đến trước kia một nửa, nhưng cùng lúc tăng lên chân nguyên hao tổn.【 Phương Nguyên 】
 19. Kim Hà cổ: Cổ trùng loại di động, nhưng hình thành kim quang tăng tốc cổ sư tốc độ di chuyển.【 Phương Nguyên, Thiết Mộ Bạch 】
 20. Lang Bôn cổ: Cổ trùng loại di động, dùng cho di động, Thường Sơn Âm lưu lại cổ trùng.【 Phương Nguyên, Thường Sơn Âm 】
 21. Cốt Dực cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, hình như một cây lông vũ, khiết bạch vô hà, toàn thân cốt chất, nhẹ như lông hồng, từ tam chuyển tiêu hao cổ không đủ chim cùng cửu cung hoa, vấn đỉnh thạch, Kim Ô lưu tinh, hàn băng cỏ các loại tài liệu hợp luyện thu hoạch được, nhưng tại cổ sư xương sống cùng xương sườn bên trên sinh trưởng ra vô số cốt thứ, cũng đâm rách huyết nhục diễn duỗi mà ra hình thành hai mảnh cánh xương, dùng cho phi hành.【 Phương Nguyên 】
 22. Táng Hồn Thiềm: Cổ trùng loại hậu cần, dùng cho cất giữ. Nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, một mảnh màu xám trắng. Phần lưng mọc đầy màu đen mụn nhỏ, một đôi thật to tròng mắt lóe quỷ dị màu xanh lục. Nó chỉ có thể cất giữ hồn phách, đem hồn phách hút vào trong bụng, phần bụng liền càng bành trướng. Là Hồ Tiên lưu lại cổ trùng một trong.【 Phương Nguyên 】
 23. Hạo Châu cổ: Cổ trùng loại hậu cần, chuyên môn dùng để phong ấn cổ trùng, khiến cho cổ trùng lâm vào ngủ say, dễ dàng bảo tồn.【 Phương Nguyên 】
 24. Lang Thôn cổ: Cổ trùng loại hậu cần, đầu sói bong bóng cá, dùng cho chứa đựng, Thường Sơn Âm lưu lại cổ trùng.【 Phương Nguyên, Thường Sơn Âm 】
 25. Khiêu Cương cổ: Cổ trùng loại cương thi, kinh điển nhất một hệ liệt cổ trùng một trong.
 26. Bách Niên Mộc Mị: Mộc Mị cổ cùng Bách Niên Thọ cổ hợp luyện mà thành.
 27. Du Long cổ: Một cỗ đen nhánh dầu hỏa hóa thành một đạo hình rồng, nhưng cũng không phải là thực thể.【 Thiết Huyết Lãnh 】
 28. Hỏa Long cổ: Một ngọn lửa hóa thành một đạo hình rồng, nhưng cũng không phải là thực thể.【 Thiết Huyết Lãnh 】
 29. Âm Dương Chuyển Sinh cổ: Hai con cổ trùng kỳ lạ tương hỗ xoay quanh, ngươi truy ta trục, dùng cho chuyển sinh trưởng thành.【 Cổ Nguyệt Nhất Đại, Phương Nguyên 】
 30. Khổ Lực cổ: Cổ sư thụ thương càng nặng, cảm nhận được thống khổ càng sâu, phát huy ra khí lực lại càng lớn. Phát huy ra khí lực cũng có hạn mức cao nhất, muốn nhìn cổ sư người cụ thể nội tình.【 Phương Nguyên 】
 31. Cự Linh Ý: Tại cự khai bia chỗ thu hoạch được, nhưng cùng Cự Linh Thân, Cự Linh Tâm hai cổ tạo thành cự khai bia sát chiêu Cự Linh biến, cụ thể công dụng không rõ.
 32. Phí Lực cổ: Có thể để cho địch nhân nhất cử nhất động, đều muốn càng thêm lãng phí sức lực, gấp bội trên lực lượng hao tổn, từ cổ sư phí sức chỗ thu hoạch được.
 33. Lang Cố cổ: Ký thác vào mắt trái cổ sư, có thể đem con nào đó sói tầm mắt chuyển dời đến cổ sư trong mắt, Thường Sơn Âm lưu lại cổ trùng.【 Phương Nguyên, Thường Sơn Âm 】
 34. Lang Hào cổ: Ký thác vào cổ họng cổ sư, thôi động sau cổ sư có thể phát ra Lang Vương gầm thét, để đàn sói chiến lực tăng vọt, Thường Sơn Âm lưu lại cổ trùng.【 Phương Nguyên, Thường Sơn Âm 】
 35. Viêm Đồng cổ: Cổ sư thôi động Viêm Đồng cổ, ánh mắt chiếu tới chỗ, liền sẽ sinh ra hỏa diễm, thiêu đốt địch nhân. Dạng này thuận tiện thủ đoạn công kích, thường thường làm người khó mà đề phòng. Nhưng cũng có thiếu hụt. Thí dụ như tiếp tục thôi động, sẽ dẫn đến cổ sư bản nhân hai mắt bị đốt cháy khét. Chỉ cần sử dụng thượng hạng trị liệu cổ, cùng phối hợp cái khác tương ứng cổ trùng, đến giảm bớt dạng này di chứng.
 36. Luyện Tinh Hóa Thần cổ: Đối hồn phách hiệu quả trị liệu tốt, lại không cách nào trị tận gốc, vì Bắc Nguyên Đông Phương gia tộc đặc sắc cổ trùng.
Xem Thêm

Cổ trùng ngũ chuyển

 1. Nô Lệ Cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể khống chế cổ sư ngũ chuyển để bản thân sử dụng.【 Phương Nguyên, Chương Tam Tam 】
 2. Thiên Lý Địa Lang Chu: Cổ trùng loại nô lệ, toàn thân đen nhánh, tản ra kim loại sáng bóng, như thép như sắt. Có ba đôi xúc cước, mỗi một đôi xúc cước tiêm đoạn, đều là hình đinh ốc. Bản thân lấy thổ làm thức ăn, dễ dàng nuôi sống.【 Phương Nguyên, hoa tửu hành giả 】
 3. Bảo Nguyệt Quang Vương cổ: Dùng Nguyệt Quang cổ cùng Ngọc Bì cổ hợp luyện, luyện thành Nguyệt Nghê Thường. Đây là lộ tuyến tương đối hiếm thấy, cao nhất có thể tấn thăng đến ngũ chuyển. Thành tựu Bảo Nguyệt Quang Vương cổ.
 4. Huyết Tích Tử: Nuôi dùng hợp nhất, lấy chiến dưỡng chiến, hấp thụ máu tươi cổ sư đến sinh sôi phân hoá. Đã hoàn toàn không cần chủ nhân cung cấp chân nguyên.【 Huyết Hải lão tổ, cổ nguyệt nhất đại 】
 5. Dương Mi Thổ Khí Cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, thổ không phải phổ thông khí, mà là nguyên khí. Đem chân nguyên cổ sư bên trong không khiếu, lấy nguyên khí tiêu tán ra ngoài. Thông qua câu thông không khiếu hai người, khiến chân nguyên hao tổn. Thường là thủ đoạn của cổ sư tu vi cao thâm lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng mà dùng ở cổ sư có tu vi cao hơn chính là tự tìm đường chết. Cổ này cũng không phổ biến, hạ sát địch một ngàn, tự tổn tám trăm.【 Thiên Hạc thượng nhân 】
 6. Bách Chiến Bách Thắng Cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, một khi dùng, liền có thể khiến cổ sư một lần luyện cổ tất thành, thu hoạch ở Tín Vương Truyền Thừa.【 Phương Nguyên 】
 7. Tuyền Đản Cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, ngoại hình như trứng ngỗng màu trắng, chính là chém hạ sát đản nhân đặc biệt đoạt được. Đem Tuyền Đản Cổ chủng tại sâu trong lòng đất, liền có thể hình thành một đạo nguyên thủy tuyền nhãn. Cái này mang ý nghĩa, có thể trồng ra nguyên tuyền, Phương Nguyên mua ở tiên hạc môn.
 8. Tử Tinh Xá Lợi cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, trong nháy mắt tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chỉ hữu dụng cổ sư ngũ chuyển, mua ở tiên hạc môn.
 9. Huyết Mạc Thiên Hoa Cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, so với Thủy Mạc Thiên Hoa cổ phòng ngự càng mạnh, đồng thời chủ nhân còn có thể ra không tiến, vì cổ nguyệt nhất đại bản gốc.【 Cổ nguyệt nhất đại 】
 10. Huyết Hà Mãng: Cổ trùng loại nô lệ, trời sinh tính hung tàn, kiệt ngạo bất tuần, lấy máu làm thức ăn, cho dù là dùng cao cấp cổ trùng khí tức chấn nhiếp, cũng chỉ sẽ để cho nó càng cuồng bạo hơn. Ở bên trong cổ trùng ngũ chuyển, nó là loại cổ khó khăn nhất bị cổ sư luyện hóa.【 Cổ nguyệt nhất đại 】
 11. Sơn Khâu Cự Khôi Cổ: Cổ trùng loại nô lệ, ngoại hình như một khối mặt nạ đồng xanh, hình thức cổ phác, chừa lại hai mắt cùng miệng ba cái cửa hang.【 Thiết Lãnh Huyết 】
 12. Thiên Địa Hoành Âm Cổ: Cổ trùng thuộc Âm, một khi thôi phát, có thể hình thành sóng âm thế công, phạm vi cực kì rộng lớn, thuộc về cực mạnh quần sát loại cổ trùng. Nhưng tệ nạn là thôi phát lâu, đối cổ sư dây thanh, yết hầu đều sẽ từng có nặng gánh vác. Những này gánh vác siêu việt cực hạn về sau, thường thường liền sẽ khiến cổ sư triệt để câm rơi, đánh mất nói chuyện năng lực.【 Thiết Lãnh Huyết 】
 13. Phi Cương cổ: Cương thi loại cổ trùng, kinh điển nhất một hệ liệt cổ trùng một trong, có thể hình thành một đôi rộng lớn hữu lực cánh màu đen, tựa như con dơi, có thể Phi thiên , tổng cộng có ngũ đại Phi Cương.
 14. Ngự Hạc Cổ: Cổ trùng loại khống chế, dùng cho khống chế hạc loại dã thú, Thiên Hạc thượng nhân dùng khống chế vạn thú Vương cấp Hạc vương.
 15. Ngự Lang Cổ: Cổ trùng loại khống chế, dùng cho khống chế sói loại dã thú, có thể trảm hạ sát Lang Thú vương thu hoạch được.
 16. Ngự Hồ Cổ: Cổ trùng loại khống chế, dùng cho khống chế hồ loại dã thú, có thể trảm hạ sát hồ Thú Vương thu hoạch được.
 17. Thôi Bối Hoán Trản Cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, vì trộm trời Ma Tôn bản gốc, từ tứ chuyển chén vàng ngân ngọn cổ, kết hợp tứ chuyển bên cạnh suy diễn dẫn cổ, tứ chuyển dời bước hoán hình cổ, hợp luyện mà thành, hai con cổ một con bên trên kim hạ ly bạc, một con bên trên ngân hạ chén vàng. Hai con tạo thành một bộ, mới là hoàn chỉnh Thôi Bối Hoán Trản Cổ. Nhưng dựa vào đâu đâu cũng có huyệt trống, một đôi Thôi Bối Hoán Trản Cổ tại huyệt trống bên trong hoàn thành giao tiếp, cái này hình thành vật tư vận chuyển.【 Phương Nguyên 】
 18. Địa Tạng Hoa Vương Cổ: Cổ trùng loại hậu cần, dùng cho cất giữ cổ trùng, từ nhị chuyển Địa Tạng hoa cổ một đường đi lên trên tấn thăng đạt được, sử dụng sau hoàn toàn núp ở trong đất chỗ sâu, không hiển lộ mảy may khí tức.
 19. Chí Thân Huyết Trùng Cổ: Óng ánh sáng long lanh, giống như Hồng Mã Não, phảng phất một con ve, cứ thế thân chi huyết luyện thành, nhưng ngược dòng tìm hiểu đồng nguyên, Thiên Hạc thượng nhân lợi dụng truy tìm cổ nguyệt nhất đại.【 Thiên Hạc thượng nhân 】
 20. Tồn Tức Ngọc Táng Cổ: Đem tự thân hóa thân tại cùng loại cương thi, thông qua bản thân ngủ say từ đó kéo lại tính mệnh, nhưng cũng không phải là chân chính tăng trưởng tuổi thọ, Thiên Hạc thượng nhân dùng xâu mệnh.【 Thiên Hạc thượng nhân 】
 21. Trấn Ma Thiết Tác Cổ: Thiết gia trại đương gia cổ trùng, hình thành từng đạo dây sắt liên hoàn trói buộc cổ sư hành động, khiến cho không thể động đậy, mặc người chém hạ sát.【 Thiết Lãnh Huyết 】
 22. Phù Để Trừu Tân Cổ: Thiết gia trại đương gia cổ trùng, hình thành một đạo dài mảnh trạng giấy vàng phù văn, tiến tới rút ra cổ sư thể nội cổ trùng, Tịnh Phong trấn trụ.【 Thiết Lãnh Huyết 】
 23. Thiên Niên Mộc Mị: Bách Niên Mộc Mị cùng ngàn năm thọ cổ hợp luyện mà thành.
 24. Điểm Kim Cổ: Hình như hoàng kim tay nhỏ, thôi động có thể bắn ra kim quang, bất luận cái gì sinh linh mỗi lần bị bắn trúng, đều sẽ hóa thành thuần kim, đánh mất sinh mệnh.【 Thiết Mộ Bạch Phương Nguyên 】
 25. Kim Thang Cổ: Này cổ bề ngoài giống như là hoàng kim dung thành nước, một khi thôi động, phòng ngự cực mạnh, đồng thời nó là thủy dịch, hình dạng tùy ý biến hóa. Coi như bị đánh tan, cũng có thể như mặt nước một lần nữa tụ tập, cực kì khó chơi.【 Thiết Mộ Bạch Phương Nguyên 】
 26. Kim Cương Nộ Mục Cổ: Tương tự một con mắt, cũng không lúc tách ra kim mang, cổ sư thôi động về sau, vô hình ánh mắt liền có năng lực công kích, một khi đối mặt, liền có thể trực tiếp công kích đối phương tâm hồn.【 Thiết Mộ Bạch Phương Nguyên 】
 27. Tùng Cốt Cổ: Có thể tại trong phạm vi năm mươi dặm, xốp hết thảy sinh mệnh xương cốt, tại lâu ma chỗ thu hoạch được.【 Phương Nguyên, Thiết Mộ Bạch 】
 28. Kim Cương Phi Ngô: Vì Bắc Nguyên bát chuyển cổ tiên Bách Túc Thiên Quân bản gốc chi ăn vặt, dùng lửa than nướng, chất thịt ngon, không chỉ có tiêu có vị, càng có nhai đầu, trơn nhẵn sướng miệng, quả thật nhân gian thắng phẩm.【 Bách Túc Thiên Quân 】
 29. Ô Thất Cổ: Cổ trùng loại quỷ hồn, hình hình bầu dục, như là màu đen đá vũ hoa. Nhưng mặt ngoài ấn có bảy đạo màu trắng đường vân, phong cách quỷ dị Âm Mị, này cổ một khi thôi động, liền sẽ tràn ngập màu đen hơi khói. Lục chuyển trở xuống bất luận cái gì cổ trùng, bị hắc khí kia ô nhiễm, liền sẽ lọt vào khác biệt trình độ phong cấm, uy năng đại giảm, Phương Nguyên tại vu quỷ chỗ thu hoạch được.【 Vu quỷ Phương Nguyên 】
 30. Bích Không Cổ: Tương tự một tiết màu xanh sẫm trúc làm, lớn chừng bàn tay, ở giữa không thông, sờ ở trong tay như ngọc tinh tế trơn bóng. Nguồn gốc từ Thái Cổ thời đại, cho tới bây giờ cực đoan hi hữu. Độc mãnh liệt đến cực điểm, khó có nhằm vào thủ đoạn, hơi không cẩn thận, liền sẽ độc phát thân vong, hóa thành thanh quang tán đi.【 Long Thanh Thiên Phương Nguyên 】
 31. Đệ Nhị Không Khiếu Cổ:( Cuống rốn hình thái ): Hình như hoa sinh xác, một mảnh kim hoàng xán lạn, mặt ngoài đường vân, như máu đỏ tươi tia, là tiên cổ —— Đệ Nhị Không Khiếu Cổ luyện chế nguyên liệu chủ yếu, lấy ngụy cổ hình thái kết hợp thọ cổ hợp luyện mà thành, có thể trường tồn bốn mươi năm.
 32. Động Địa Cổ: Phân có hai con, một con mẫu cổ, một con tử cổ. Tác dụng chính là bắc tại lưỡng địa ở trong, hình thành vũ đạo thông lộ. Cổ sư tòng tử cổ cái này bắt đầu vào đi, liền có thể theo mẹ cổ bên kia ra. Đồng dạng, theo mẹ cổ bên kia, cũng có thể khoảnh khắc đến tử cổ nơi này. Lại trong một năm, muốn nuôi nấng nó hai mươi vạn khối Nguyên thạch, mà mỗi lần sử dụng lúc, cũng đều muốn tiêu hao đại lượng Nguyên thạch.
 33. Chiến Cốt Xa Luân: Lấy bạch cốt làm thức ăn, Bạch Cốt Chiến Xa thế công bàng bạc hung hãn, thường thường đem đối thủ nghiền thành thịt muối bùn máu. Phương Nguyên tại hủ độc thảo nguyên thu hoạch được.【 Phương Nguyên 】
 34. Chu Ti Mã Tích Cổ: Này cổ hình như con nhện đen, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thân thể sung mãn, tám con sờ chân lông đen nhung nhung, sờ mũi chân bưng cứng rắn bóng loáng, giống như nho nhỏ móng ngựa, có thể dùng đến trinh sát, truy tung, tại quán thâu chân nguyên sau, Chu Ti Mã Tích Cổ liền có thể tách ra màu trắng ánh sáng nhạt. Chỉ cần trong phạm vi năm trăm dặm, có cổ sư vận dụng tiêu ký qua cổ trùng, nó đều sẽ nở rộ hồng quang, chỉ rõ phương hướng. Nếu như cổ sư đem cổ trùng một mực giấu ở không khiếu ở trong, vậy nó trinh sát phạm vi, chỉ có phương viên một ngàn bước, từ Cát gia lão tộc trưởng tặng cùng.【 Cát gia Phương Nguyên 】
 35. Tá Lực Cổ: Thượng cổ lực đạo, sớm đã tuyệt tích, so toàn lực ứng phó cổ còn muốn trân quý. Nó không thể đơn độc sử dụng, mà là phải cùng cái khác cổ trùng phối hợp lại. Cùng thiên lực cổ phối hợp, liền có thể khiến cho cổ sư mượn nhờ thiên khung lực lượng. Cùng độ phì của đất cổ phối hợp, liền có thể mượn đến đại địa lực lượng. Cùng hỏa lực cổ phối hợp, liền có thể khiến cho cổ sư tòng hỏa diễm bên trong xác nhận lực lượng. Cùng sức nước cổ phối hợp, liền có thể từ dòng nước bên trong hấp thu lực lượng.
 36. Quy Ngọc Lang Bì Cổ : Phòng ngự cực mạnh, chủ tài là một đầu còn sống mai rùa Lang hoàng.
 37. Kích Đột Cổ: Thủy đạo cổ trùng, này cổ có thể làm cho cổ sư trong thời gian ngắn biến thân dòng nước xiết, lao về phía trước một khoảng cách. Không quá sớm đã bị cổ sư giới đào thải, đều bởi vì cổ sư hóa thân dòng nước xiết lúc. Một khi bị viêm đạo cổ trùng công kích, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong.
 38. Tinh Hà Cổ: Tinh đạo cổ trùng, nhưng thả ra một đầu tinh hà công kích đối phương, không ngừng làm hao mòn cọ rửa, thẳng đến biến thành điểm điểm tinh mảnh.
 39. Phong Hổ Vân Long Cổ: Có thể hình thành mấy ngàn con Phong Hổ cùng vân long công kích đối phương.
 40. Ngũ Hành Hùng Bì Cổ: Này cổ có thể thật to giảm miễn Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm đạo cổ trùng hiệu quả.
 41. Đấu Không Cổ: Ngũ chuyển vũ đạo, một khi thôi động, liền có thể đem hai phe địch ta kéo vào đến một không gian khác bên trong đi, ở nơi đó, hai phe địch ta tiến hành tử chiến, chỉ có phân ra được thắng bại, hoặc là chờ thời gian kết thúc, cũng chính là cổ sư chân nguyên tiêu hao sạch lúc, mới có thể từ không gian bên trong ra ngoài.
 42. Sơn Như Cố: Trụ đạo cổ trùng, có thể làm đại địa Hậu Thổ dãy núi đồi cốc, khôi phục lại nguyên lai diện mục, vì Tử Sơn Chân Quân chi truyền thừa.【 Thái Bạch Vân Sinh 】
 43. Giang Như Cố: Trụ đạo cổ trùng, có thể làm giang hà hồ nước dòng suối suối thác nước, hoàn nguyên lúc đầu phong mạo, vì Tử Sơn Chân Quân chi truyền thừa.【 Thái Bạch Vân Sinh 】
 44. Nhân Như Cố: Trụ đạo cổ trùng: Có thể làm người bị thương thân thể khôi phục lại, bộ dáng lúc trước, vì Tử Sơn Chân Quân chi truyền thừa.【 Thái Bạch Vân Sinh 】
 45. Ác Niệm Cổ: Trí đạo cổ trùng, hình thể khá lớn. Có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, tương tự nhện, nhưng tám con sờ chân toàn như châm sắt, chân bưng bén nhọn đến cực điểm. Nhện trên thân. Mọc đầy cứng rắn gai ngược lông tơ. Nhưng sinh ra ác niệm, dùng ác niệm suy nghĩ âm mưu quỷ kế, hiệu suất lên cao, vì trí đạo truyền thừa, có thể thăng cấp.
 46. Ức Niệm Cổ: Trí đạo cổ trùng, nhưng càng tốt hồi ức trí nhớ của mình tình báo, cũng suy nghĩ, có thể thăng cấp vì hồi ức tiên cổ.
 47. Hồi Tố Cổ: Trụ đạo cổ trùng: Nhưng quay lại trong phạm vi nhất định, quá khứ phát sinh sự tình.
 48. Tuyết Tích Cổ: Cổ trùng loại điều tra, nhưng thăm dò đạo ngân.
 49. Quần Lực Cổ: Lực đạo cổ trùng, nhưng tụ quần lực vào một thân.
 50. Sát Vận Cổ: Ngũ chuyển số phận, khả quan xem xét người khác khí vận, có thể không ngừng thăng cấp, nhưng nói là số phận chân truyền chính yếu nhất nền tảng một trong.
 51. Tiểu Gia Tử Khí Cổ: Thượng cổ cả giận cổ trùng, có thể hấp thu thiên địa bên trong các loại khí, cất giữ, lục chuyển thời điểm, liền có thể thăng làm tiên cổ mọi người chi khí.
 52. Công Bội Cổ: Công Bội Cổ, thuộc về luật đạo, chuyên môn phụ trợ cái khác cổ trùng, có thể làm cho nên cổ trùng hiệu quả gấp bội về phần tăng phúc bội số, muốn nhìn Công Bội Cổ cụ thể chuyển số, chuyển số càng cao, hiệu quả liền gia tăng đến càng lớn. Đương nhiên, có mất có được, cổ sư tiêu hao chân nguyên thì càng nhiều, lại bất luận cái gì lưu phái đều có thể dùng.
 53. Bạch Vân Bồ Đoàn Cổ : Có thể phụ trợ cổ sư tu hành, gia tăng chân nguyên ôn dưỡng không khiếu hiệu quả. Hiệu quả mặc dù không lớn, nhưng tích lũy tháng ngày, lại là khả quan.
Xem Thêm

Cổ trùng lục chuyển ( Tiên cổ duy nhất )

 1. Xuân Thu Thiền: Một trong mười thiên hạ kỳ cổ, xếp thứ 7 trong thập đại kỳ cổ, dựa vào nước trong Quang Âm Chi Hà duy trì sinh cơ. Năng lực là xuyên qua dòng sông thời gian, trở về thời điểm nào đó trong quá khứ, nhưng sẽ tổn thất khí vận.【 Phương Nguyên, Hồng Liên Ma Tôn 】
 2. Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên: Một trong mười thiên hạ kỳ cổ, xếp thứ 6 trong thập đại kỳ cổ, là Thiên Nguyên Bảo Liên cổ tấn thăng mà đến.【 Nguyên Liên Tiên tôn, Đạo Thiên Ma Tôn 】
 3. Thần Du Cổ: Chỉ cần uống xong bốn loại rượu cực phẩm trên đời này, trong thân thể liền có thể ngưng tụ thành Thần Du Cổ. Cổ này dẫn người ngao du thiên địa, không chỗ nào không đến. Nhưng lúc phát động, chỉ cần người say rượu thần mê, đồng thời địa điểm đến cũng vô pháp khống chế, tại phúc địa địa linh —— Bá Quy chỗ thu hoạch được.【 Phương Nguyên 】
 4. Định Tiên Du: Từ Thần Du Cổ, Bích Không Cổ cùng Định Tinh Cổ, cũng mượn Thái Cổ Vinh Diệu Quang hợp luyện mà thành, cũng mượn hai con Tam Canh Cổ, một con Bách Chiến Bách Thắng Cổ, cũng là tứ đại di động tiên cổ một trong. Trong ba hơi, có thể dẫn người đi đến nơi ngươi thầm nghĩ, mặc kệ chân trời góc biển. Bất quá điều kiện tiên quyết là trong trí nhớ của ngươi, nhất định phải có ấn tượng cụ thể về địa điểm này. Nếu như địa điểm này phát sinh thay đổi to lớn, như vậy sử dụng Định Tiên Du cũng sẽ thất bại. Đồng thời đồ ăn của Định Tiên Du là Tiên Nguyên.【 Phương Nguyên 】
 5. Đệ Nhị Không Khiếu Cổ: Thứ hai không khiếu
 6. Bách Vô Nhất Thất Cổ: Thu hồi quý giá cổ trùng 【 Vũ gia 】
 7. Ngã Tố Cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể tại phúc địa vận dụng một con phàm cổ, chỉ có thể vận dụng ba lần.【 Hạc Phong Dương 】
 8. Huyết Thần Tử: Huyết Hải lão tổ chân truyền, huyết đạo tập đại thành cổ trùng, chém hạ sát một người thân, có thể đạt được một vị lục chuyển Huyết Thần Tử, nhưng cần thân nhân tự nguyện kính dâng, nếu không dễ dàng phản phệ 【 Huyết Hải lão tổ 】
 9. Lệ Huyết Long Bức: Huyết Hải lão tổ chân truyền, thượng cổ hoang thú.【 Huyết Hải lão tổ, Tống Tử Tinh 】
 10. Bạch Cốt Chiến Xa: Ngạo Cốt Ma Quân Thẩm Kiệt Ngạo tấn thăng lục chuyển, dùng Bạch Cốt Xa Luân và rất nhiều ngũ chuyển cổ tạo thành, uy lực cường hãn, có thể sánh ngang lục chuyển tiên cổ.【 Ngạo Cốt Ma Quân 】
 11. Hóa Thạch Cổ: Dùng này cổ có thể hóa cát thành thạch, Tôn Thố chính là nhờ vào đó thuận tiện xây thành ở sa mạc, rất nhiều phàm nhân mang ơn hắn.【 Tôn Thố 】
 12. Đan Đao Cổ: Đao Ma sáng tạo tiên cổ, uy năng độc đáo, một khi thôi phát, liền có nhất định khả năng không nhìn đồng cấp phòng ngự, này cổ hình thể đặc thù, chỉ là một vòng lưỡi đao hàn quang, không phải sống nhờ tại trên đao mới có thể. Này cổ lấy đao làm thức ăn, bị nó ký sinh đao sẽ dần dần giảm bớt, cuối cùng tiêu tán không còn.【 Đao Ma 】
 13. Phi Hùng Hư Ảnh Cổ : Chém hạ sát hoang thú Phi Hùng, tẫn thủ da máu xương hồn luyện. Đơn độc Phi Hùng hư tượng cổ, chiến lực chỉ bằng chân chính Phi Hùng một nửa. Nhưng nếu cho nó phân phối cái khác cổ trùng, liền có thể khiến cho sức chiến đấu của nó trên phạm vi lớn dâng lên. Thay cái góc độ tới nói, vì Phi Hùng hư tượng cổ phối hợp cái khác cổ trùng, chính là rất nhiều cổ cùng một chỗ sử dụng. Chính là sát chiêu,
 14. Nhạc Sơn Nhạc Thủy Cổ : Trí đạo tiên cổ, có thể sinh ra Nhạc Ý, phụ trợ suy nghĩ, là thất chuyển cổ trùng gần nước ban công hạch tâm cổ trùng một trong.
 15. Bình Bộ Thanh Vân Cổ: Lục chuyển vân đạo, nhất là am hiểu trên dưới lên xuống.
 16. Ẩn Vận Cổ: Lục chuyển vận đạo, che giấu khí vận bản thân.
 17. Thiên La Tiên Cổ: Lục chuyển Âm đạo, có thể phát ra mãnh liệt sóng âm.
 18. Tịnh Hồn: Hồn đạo tiên cổ, chính là hồn đạo cổ tiên phụ trợ tu hành chi vật, có thể tinh luyện cổ Tiên Hồn phách, đem tạp chất hồn phách loại bỏ ra ngoài thân thể, nhưng nếu là sử dụng quá độ, ngược lại sẽ đem tinh hoa hồn phách cũng sẽ loại bỏ bên ngoài cơ thể.
 19. Lãng Tích Thiên Nhai Cổ: Lục chuyển thủy đạo, có thể dùng tại di động, tại giang hồ sông biển hoàn cảnh hạ thôi động hiệu quả tốt nhất, là thất chuyển cổ trùng gần nước ban công hạch tâm cổ trùng một trong.
 20. Hòa Hi Nê: Lục chuyển thổ đạo, huyết nhục chi khu đụng phải vô sự, núi đá đụng phải sẽ dần dần chuyển hóa thành bùn đất.
 21. Đông Sơn Tái Khởi: Lục chuyển thổ đạo, nghe nói có thể đem sơn nhạc trở về hình dáng ban đầu.
 22. Đoạt Xá Tiên Cổ: Nhằm vào cổ tiên duyên thọ chi pháp, có thể hồn đoạt thể, vì tám mươi tám sừng chân dương lâu tám mươi tám chân truyền một trong.
 23. Giang Sơn Như Cố: Lục chuyển trụ đạo, có thể đem phong thuỷ phúc địa khôi phục lại thời gian nhất định trước kia.
 24. Hư Tình Giả Ý Cổ: Lục chuyển trí đạo, nhưng sinh ra hư tình giả ý, dùng cho nam nữ chi giao.
 25. Nhi Nữ Tình Trường Cổ: Lục chuyển trí đạo, vì Cự Dương Tiên Tôn trước kia sở dụng, nhưng hấp dẫn khác phái.
 26. Ám Tiễn Tiên Cổ: Có thể đồng thời phát ra ba đạo ám tiễn, có thể tự động tìm địch, linh hoạt chuyển hướng, tốc độ cực nhanh, lại lực xuyên thấu cực mạnh.
 27. Thiện Niệm Cổ: Lục chuyển trí đạo, nhưng sinh ra thiện niệm, đối chuyện tốt mưu đồ trên tác dụng thăng, vì trí đạo truyền thừa.
 28. Thuấn Bất Chuyển: Trụ đạo tiên cổ, nhất định ở mục tiêu thời gian sáu cái trong nháy mắt.
 29. Hắc Lao: Lục chuyển tiên cổ phòng, Hắc Lao chính là thú cột, bên trong nhốt thượng cổ hoang thú kỳ răng heo.
 30. Đỉnh Lực: Lực đạo tiên cổ, nhưng hình thành một đạo đỉnh hình phòng hộ, lực phòng ngự kinh người, có thể thăng cấp vì thất chuyển.
 31. Cật Lực: Này cổ đã là lực đạo, cũng là thực đạo. Chính là lực đạo tu hành tiên cổ, có thể thông qua dùng ăn lực đạo phương diện thịt thú vật hoặc là rau quả, khiến cổ tiên trên thân lực đạo đạo ngân tự hành sinh trưởng, hoàn toàn phù hợp tự thân.
 32. Giải: Luật đạo tiên cổ, có thể hóa giải vạn vật, Bắc Nguyên Trần gia chi vật, lục chuyển có thể thi triển bách giải, thất chuyển có thể thi triển ngàn giải, bát chuyển có thể thi triển vạn giải.
 33. Thời vận: Vận đạo tiên cổ, đã muốn hao tổn Tiên Nguyên cùng thọ nguyên, tới đến số phận tăng phúc.【 Phương Nguyên 】
 34. Ngã Lực: Lực đạo tiên cổ, có thể đánh ra ta lực hư ảnh.【 Đen Lâu Lan Phương Nguyên 】
 35. Tinh Ngấn: Tinh đạo tiên cổ, có thể tăng thêm sáu trăm đạo tinh đạo đạo ngấn.【 Phương Nguyên Vạn Tượng tinh quân 】
 36. Giải Mê Tiên Cổ: Trí đạo tiên cổ, có thể suy tính hết thảy truyền thừa manh mối.
 37. Biến Hình: Có thể cải biến dung mạo của mình.
 38. Băng Tâm: Băng đạo tiên cổ, thể tích to lớn. Cùng bình thường tuấn mã lớn nhỏ, toàn bộ tiên cổ hiện ra trái tim bộ dáng. Băng điêu cũng giống như, sinh động như thật, hàn khí bốn phía.
Xem Thêm

Cổ trùng thất chuyển

 1. Thiên Cơ cổ: Bản mệnh cổ của Nghiễn Thạch lão nhân, không cần bất kỳ manh mối chứng cứ, cũng có thể nhìn ra chân tướng. Nhưng không phải mỗi lần thôi động Thiên Cơ cổ đều có thể thu hoạch được thành công, mười lần thôi động tám lần thất bại, một khi thất bại, liền sẽ nhận phản phệ, mất đi mười năm đến bảy mươi năm tuổi thọ.【 Nghiễn Thạch lão nhân 】
 2. Nhân Khí cổ : Thành tiên tam khí, Thiên Địa Nhân, nhân khí vì cổ sư tự thân tích lũy tổng cộng, nhân khí cổ tác dụng, chính là thu nạp người bên ngoài nhân khí, chuyển hóa tinh khiết, cũng tại thăng tiên thời khắc, gia trì đến trên người mình, từ đó thật to mà tăng lên trở thành cổ tiên khả năng, cùng làm sâu sắc cổ tiên căn cơ cùng tiềm năng.
 3. Phụ Nhân Tâm: Độc Đạo tiên cổ, là duy nhất một lần tiêu hao cổ, cùng tiên cổ bình thường khác biệt, nó nuôi luyện hợp nhất, độc tính cực kỳ mãnh liệt, muốn nuôi nấng nó, liền phải cần phụ nhân trái tim. Quá trình nuôi nấng chính là lần lượt không ngừng hơi luyện tăng lên quá trình. Nuôi nấng cho nó trái tim càng nhiều, như vậy độc tính của nó liền càng mạnh
 4. Chiêu Tai cổ : Vận Đạo tiên cổ, này cổ có thể thay cổ tiên gây tai hoạ dẫn khó, đem tai thiên kiếp thoát ly nguyên lai mục tiêu, cấu kết đến trên người mình.
 5. Bài Nan cổ : Vận Đạo tiên cổ, này cổ có thể đem vương đình phúc địa bên trong thiên kiếp tai, đều giải sầu đến ngoại giới đi.
 6. Tử Kỳ Tương Chí : Luận Đạo cổ trùng, có thể hạn định người khác tử kỳ, tử kỳ vừa đến, cho dù là cổ tiên cũng sẽ nghênh đón tử vong.
 7. Yển Nguyệt Tiên cổ ; Có thể phối hợp mặt khác hai con lục chuyển tiên cổ, hình thành tiên đạo sát chiêu — Vô song ngã nguyệt trảm, hình thành một vòng màu xanh trăng khuyết, nhìn như người vật vô hại, kì thực lặng yên không một tiếng động, uy lực kinh người, là trời ghen lâu chiêu bài sát chiêu một trong.
 8. Phùng Hung Hóa Cát : Vận Đạo tiên cổ, này cổ tên như ý nghĩa, có thể làm người vận rủi xấu vận, chuyển hóa thành hảo vận cát vận.
 9. Nhân Họa Đắc Phúc: Vận Đạo tiên cổ, này cổ uy năng huyền diệu, chính là nhằm vào tiên khiếu tai kiếp, cổ tiên sau khi độ kiếp, trên thân đạo ngân đều sẽ tăng thêm rất nhiều, tu vi càng thêm tinh tiến, chỉ cần dùng nó. Cổ tiên thành công độ kiếp sau, trên thân đạo ngân sẽ tại nguyên lai cơ sở bên trên, lại tăng thêm hơn hai lần.
 10. Tiểu: Luận Đạo tiên cổ, có thể thi triển tiên đạo sát chiêu”Lớn mà hóa nhỏ”Có thể đem bất luận cái gì tới gần đồ vật uy lực yếu bớt, thu nhỏ.【 Tiểu nhân cổ tiên 】
 11. Thủy Nhũ Giao Dung: Thủy Đạo cổ trùng, gần nước ban công hạch tâm tiên cổ, có thể làm cổ sư cùng thủy dịch triệt để dung hợp ẩn tàng, nước bất diệt thì thân bất tử.
Xem Thêm

Cổ trùng bát chuyển

 1. Thái Độ cổ : Thái Cổ thời đại cổ, thái độ là tâm mặt nạ, cụ thể tư liệu không rõ, chính là trộm trời Ma Tôn bát chuyển sát chiêu gặp mặt từng quen biết hạch tâm cổ.【 Nhân tổ Trộm trời Ma Tôn Đen phàm 】
 2. Độn Không cổ: Nhân Đạo Thiên Ma muốn đi vào trong truyền thuyết không môn, mà để lông dài lão tổ luyện chế có thể khiến người xuất gia tiên cổ.
 3. Bảo Quang cổ: Có thể dùng đến trắc nghiệm vật phẩm giá trị, vật phẩm giá trị càng cao, hiển hiện mà ra bảo quang liền càng long trọng. Kỳ thật tế năng lực không chỉ là giám định, còn có thể dùng để tầm bảo. Đa Bảo chân nhân năm đó, chính là có được tiên cổ bảo quang, mới tìm đến vô số trân bảo.【 Đa Bảo chân nhân 】
 4. Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên: Thiên hạ kỳ cổ một trong, thập đại kỳ cổ xếp thứ sáu vị, Thiên Nguyên Bảo Liên cổ tấn thăng mà đến, về sau bị lông dài lão tổ đem tăng lên tới bát chuyển tiên cổ có thể sản xuất bát chuyển Tiên Nguyên.【 Trộm trời Ma Tôn Lông dài lão tổ 】
 5. Hồng Vận Tề Thiên cổ : Chính là duy nhất một lần tiêu hao cổ. Nó vô hình vô chất, vốn là một đoàn rộng lớn khí vận, dùng bình thường thủ đoạn muôn vàn khó khăn bắt giữ, từ Cự Dương Tiên Tôn luyện, vì tám mươi tám sừng chân dương lâu vô thượng chân truyền một trong, bị mực dao thả ra, sau bị ngựa vận may đoạt được.【 Cự Dương Tiên Tôn ngựa vận may 】
 6. Khởi Tử Hồi Sinh Cổ : Này cổ liên quan đến pháp tắc sinh tử, lấy cái chết chuyển sinh, có thể trợ tiên cương trở lại nhân thân, cũng am hiểu duyên thọ, muốn luyện ra tiên cổ khởi tử hồi sinh, ở trong có một cái quan ải, cần vô hình vật chứa, xem như luyện cổ chi địa. Này khí nhất định phải không thực liền hư, không dính Ngũ Hành quang ám. Bởi vậy bình thường viêm, băng, mộc, kim, khí chư đạo. Đều không có thể thành sự. Có thể thành sự, lại lấy hư đạo tốt nhất. Lực đạo so sánh tốt, vũ đạo thứ hai, luật đạo lần nữa. Đồng thời muốn luyện chế khởi tử hồi sinh tiên cổ, liền nhất định phải có Sinh Tử đạo ngấn dây dưa cùng nhau chi vật, bởi vậy tiên cương chính là tốt nhất luyện cổ chủ tài.【 Dược Hoàng 】
 7. Cực Vãng Tiên cổ : Trụ Đạo cổ trùng, từ xem hướng tiên cổ cùng rõ mồn một trước mắt tiên cổ hợp luyện mà thành, có thể rút ra ra cổ tiên ý chí, quan sát thời gian trường hà, quan sát qua đi phát sinh hết thảy đủ loại.
Xem Thêm

Cổ trùng cửu chuyển

 1. Lực Lượng cổ : Thái Cổ thời đại cổ, có thể làm người thu hoạch được vô tận lực lượng nhưng cần nỗ lực thanh niên, làm đại giới sử dụng, chỉ có thể bị so với nó càng có lực lượng người luyện hóa 【 Nhân tổ 】
 2. Trí Tuệ cổ : Thái Cổ thời đại cổ, có thể làm người thu hoạch được vô tận trí tuệ nhưng cần nỗ lực trung niên, làm đại giới sử dụng, chỉ có thể bị so với nó càng có trí tuệ người luyện hóa.【 Nhân tổ Cự Dương Tiên Tôn 】
 3. Quy cổ : Thái Cổ thời đại cổ, cùng cự cổ hợp lực có thể bắt được thiên hạ tất cả cổ, bao quát cửu chuyển cổ, sử dụng một lần gia tăng một cái điều kiện.【 Nhân tổ 】
 4. Củ cổ : Thái Cổ thời đại cổ, cùng quy cổ hợp lực có thể bắt được thiên hạ tất cả cổ, bao quát cửu chuyển cổ, sử dụng một lần gia tăng một cái điều kiện.【 Nhân tổ 】
 5. Tương Tín cổ : Thái Cổ thời đại cổ, trước mắt tư liệu không rõ.
 6. Hoài Nghi cổ : Thái Cổ thời đại cổ, trước mắt tư liệu không rõ.
 7. Túc Mệnh Cổ: Thái Cổ thời đại cổ, thuận thiên ý mà tồn, cùng vận cổ hợp chi nhưng vì mười chuyển cổ trùng vận mệnh.【 Thiên Đình 】
 8. Tín Niệm cổ: Thái Cổ thời đại cổ, cụ thể tư liệu không rõ.
 9. Công Bình cổ: Thái Cổ thời đại cổ, cụ thể tư liệu không rõ.
 10. Dũng Khí cổ: Thái Cổ thời đại cổ, cụ thể tư liệu không rõ.
 11. Thanh Danh cổ: Thái Cổ thời đại cổ, đem thanh danh cổ nhét vào miệng bên trong, sau đó dùng hết sức khí lớn tiếng la lên có thể thu được thanh danh tốt, bỏ vào cái mông liền có thể thu hoạch được xú danh âm thanh 【 Quá nhật dương mãng 】
 12. Ái Tình cổ: Thái Cổ thời đại cổ, cụ thể tư liệu không rõ.
 13. Hư Vinh cổ: Thái Cổ thời đại cổ, có thể khiến người ta đặc biệt ái mộ hư vinh, là luyện chế Vĩnh sinh Cổ vật liệu một trong.【 Quá nhật dương mãng 】
 14. Ý Ngoại cổ: Thái Cổ thời đại cổ, có thể khiến người ta thu hoạch được ngoài ý muốn.【 Bắc Minh băng phách 】
 15. Thành Công cổ: Thái Cổ thời đại cổ, có thể khiến người ta thu hoạch được thành công.
 16. Tư Tưởng cổ: Thái Cổ thời đại cổ, cụ thể không biết, là trí tuệ cổ mẫu thân.
 17. Sinh Mệnh cổ: Thái Cổ thời đại cổ, tại một mảnh trong biển mỗi loại sinh vật sinh mệnh cổ chỉ có một cái, phóng tới trên lục địa có thể hóa ra loại sinh mạng này.
 18. Ý Nghĩa cổ: Thái Cổ thời đại cổ, vì Bắc Minh băng phách chế tác, có thể khiến người ta thu hoạch được sinh mệnh ý nghĩa.【 Bắc Minh băng phách Cổ nguyệt Âm Hoang 】
 19. Chí Tôn Tiên Thai cổ : Không hoàn mỹ Chí Tôn Tiên Thai cổ, có tệ nạn. Không phải duy nhất một lần cổ trùng đều cần nuôi nấng, cửu chuyển chí tôn Tiên Thai cổ tuy là duy nhất một lần cổ trùng, nhưng bởi vì dùng sau trên thực tế là hóa thành người sử dụng chí tôn Tiên thể tồn tại, cho nên cũng tuân theo cái này một quy tắc.”Phương nguyên tu hành đến thất chuyển, liền cần chiếm đoạt thất chuyển tiên khiếu, mới có thể cho ăn no chí tôn Tiên Thai cổ. Đợi đến hắn tu vi tăng lên tới bát chuyển, liền nhất định phải chiếm đoạt bát chuyển tiên khiếu”【 Chương 374:: Thu lấy Tây Mạc cương minh di giấu 】 Chí tôn Tiên Thai cổ tệ nạn chính là nhất định phải thôn phệ đối ứng chí tôn Tiên thể tu vi tiên khiếu. Này tệ nạn đồng thời cũng vì chí tôn Tiên Thai cổ ưu điểm, chí tôn Tiên thể nuốt khiếu đồng thời cũng có thể thu hoạch đạo ngân tăng cường chiến lực.”Hiện tại phương nguyên khai thác phương pháp tu hành, là chiếm đoạt tiên khiếu, vượt qua tai kiếp, cấp tốc tăng cao tu vi. Tu vi đi lên sau, chiến lực tăng vọt. Phương nguyên lại lợi dụng loại này sức chiến đấu, chém hạ sát người khác, chiếm đoạt tiên khiếu, tận lực phòng ngừa mình độ kiếp, cũng có thể tăng lên tiên khiếu nội tình, tăng trưởng đạo ngân.”【 Chương 165: ︰ Băng phách tiên cổ 】
Xem Thêm

Cổ trùng thập chuyển

 1. Mệnh Vận cổ : Từ Nhạc Thổ Tiên Tôn đưa ra, trải qua Cự Dương Tiên Tôn thành tựu tối cao cửu chuyển vận cổ cùng cửu chuyển số mệnh cổ tương dung mà thành, có được liền có thể nắm giữ thiên ý, mọi việc đều thuận lợi.
 2. Chí Tôn Tiên Thai cổ : Hoàn mỹ chí tôn Tiên Thai cổ không có cần nuốt khiếu nuôi nấng tệ nạn. Có thể thu thập mười tuyệt thể duy nhất một lần luyện liền.【 Kỹ càng tham kiến u hồn Ma Tôn luyện liền chí tôn Tiên Thai cổ quá trình 】 Cũng có thể trước luyện thành cửu chuyển cần nuốt khiếu nuôi nấng chí tôn Tiên Thai cổ tại luyện thành hoàn mỹ chí tôn Tiên Thai cổ.”Hoàn mỹ chính là mười chuyển chí tôn Tiên Thai cổ, nó không cần bất luận cái gì đồ ăn, là chân chính có thể chuyển biến thành hoàn mỹ Tiên thể cổ. Không giống phương nguyên tình huống lúc này, mặc dù là biến thành chí tôn Tiên thể, nhưng lại có thể thông qua một chút pháp môn, một lần nữa hóa thành chí tôn Tiên Thai cổ.”【 Chương 374:: Thu lấy Tây Mạc cương minh di giấu 】
Xem Thêm

Cổ trùng khác ( Không rõ đẳng cấp )

 1. Hi Vọng cổ : Thái Cổ thời đại liền tồn tại cổ, nhưng không ai biết nó cụ thể đẳng cấp, có thể khiến người ta khai khiếu, cụ thể tư liệu không rõ.【 Nhân tổ 】
 2. Thủy Tinh Biều Trùng : Trong bụng trống rỗng, thường thường bị cổ sư dùng để chở trân quý dịch nước.
 3. Thiên Chân Ma Cô : Có hấp thu bụi trọc khí, tịnh hóa không khí tác dụng, là cỏ cổ một loại.
 4. Nhất Khí Kim Quang Trùng : Cổ trùng toàn thân đều lóe như kim đậu chỉ riêng, dùng cái này tâm, chống lên một cái khổng lồ màu vàng kim nhạt lồng khí.
 5. Thủy Chu cổ : Tại cổ sư trên thân bao trùm một tầng hơi mỏng màu lam nhạt nước áo.
 6. Minh Lộ Điệp : Có thể phát ra hồn hương, chủng tại cổ trùng bên trên. Này hương vô sắc vô vị, thời gian lâu di mới.
 7. Túc Tích cổ : Cổ trùng loại tiêu hao, này cổ dùng, liền có thể trên mặt đất cho thấy gần nhất ba vạn bước dấu chân.【 Giả giàu 】
 8. Tỏa Khí cổ: Che đậy mùi.
 9. Tiễu Bộ cổ: Che dấu tiếng bước chân.
 10. Bích Phong Luân: Để tốc độ tăng vọt.
 11. Thứ Mao Trùng: Sống nhờ tại Dã Trư Vương trên thân.
 12. Hồng Nham Mãng: Bề ngoài là một đầu bát to phẩm chất màu đỏ mãng xà. Đầu này màu đỏ cự mãng, toàn thân đều là màu đỏ sậm hòn đá, nhiệt độ rất cao. Giống như là một đầu tráng kiện dây xích.【 Cổ nguyệt sừng ba 】
 13. Hủ Huyết Thảo cổ : Duỗi ra hai tay, vẻn vẹn dựng thẳng lên hai cây ngón út. Ngón út trên móng tay, đều có một gốc quấn quanh tử sắc dây leo nhàn nhạt ấn ký. Chân nguyên nổi lên, lượn lờ tại ngón út bên trên, sau đó đều không có vào đến dây leo ấn ký ở trong. Dây leo lập tức sinh động, từ trên móng tay kéo dài sinh trưởng ra một cây nhỏ yếu xúc tu. Xúc tu giống như rắn du tẩu.【 Hoa hân 】
 14. Thanh Đằng cổ : Trong lòng bàn tay phải hô một chút, toát ra một đầu xanh biếc sợi đằng. Sợi đằng dài đến mười lăm mét, nắm trong tay có thể coi như roi vung, bổ, vẩy, quét.【 Cổ nguyệt Thanh Thư 】
 15. Tùng Châm cổ : Hất lên tóc dài, lập tức từ tản mạn ra tóc dài bên trong, hưu hưu hưu bắn ra một trận dày đặc như mưa lá tùng. Có thể đem mộc nhân khôi lỗi toàn thân đều xuyên thủng, tạo thành lít nha lít nhít lỗ kim.【 Cổ nguyệt Thanh Thư 】
 16. Lang Yên cổ: Cổ trùng loại trị liệu, hình như hình sói mây đen, thôi động sau có thể hóa thành cuồn cuộn khói đặc, dùng cho trị liệu sói loại thương thế.【 Phương nguyên 】
 17. Phi Cốt thuẫn: Cổ trùng loại phòng ngự, tro cốt tài tử trong truyền thừa đoạt được.【 Phương nguyên 】
 18. Cương Cân cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, nhiều lần sử dụng có thể dùng cổ sư hình thành cốt thép hiệu quả.【 Phương nguyên 】
 19. Phát Tình cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dáng như đậu nành, thôi động sau nhưng nổ tung hóa thành màu hồng phấn quang phấn, bị dã thú hút vào sau có thể dùng dã thú phát tình, là Hồ Tiên lưu lại cổ trùng.【 Phương nguyên 】
 20. Liễm Tức cổ: Nhưng che giấu cổ sư khí tức, khiến cho như người thường, rất khó phát giác.【 Phương nguyên 】
 21. Cốt Nhục Đoàn Viên cổ: Hôi Cốt tài tử sáng tạo đặc thù cổ, nhất định phải từ hai cái đồng tâm người thân người mới có thể hợp lực luyện thành. Có thể đem hai cái người khác nhau chân nguyên chuyển biến thành giống nhau chân nguyên, tăng thêm tốc độ tu luyện.【 Phương nguyên 】
 22. Mông Trần cổ: Bị long đong cổ hình như kén tằm, toàn thân ngầm tro, sờ ở trong tay phảng phất mài cát. Thôi động sau nhưng bạo thành một chùm tầm thường khói bụi. Mông mông màu xám bụi mù, tự có linh tính, toàn bộ rơi xuống sáng châu cổ bên trên. Làm bị sáng châu cổ phong ấn cổ trùng khí tức yếu bớt, đạt tới bảo châu bị long đong hiệu quả.【 Phương nguyên 】
 23. Ám Đầu cổ: Kén tằm bộ dáng, toàn thân là tĩnh mịch màu đen, có thể lấy màu đen kén tằm hình thức bao lấy sáng châu cổ, đạt tới người tài giỏi không được trọng dụng hiệu quả, chuyên môn dùng để che lấp cổ trùng khí tức.
 24. Nhân Bì cổ: Này cổ sắc thái lộng lẫy, lại nhan sắc không ngừng huyễn hóa, khi thì vàng lục, khi thì máu tử, như sương như khói, lượn lờ lơ lửng, dùng người làn da làm luyện cổ chủ yếu vật liệu, có thể đem cổ sư cực kỳ xảo diệu ngụy trang thành một người khác, diện mạo không khác chút nào. Đồng thời cải tạo của nó là toàn phương vị. Không chỉ có là làn da, còn bao gồm tóc, con ngươi nhan sắc, xương cốt ngoại hình, thậm chí liền năm xưa vết thương cũ đều có thể mô phỏng tạo giống như đúc.【 Phương nguyên 】
 25. Lang Hồn cổ: Hình dạng chỉ có lớn chừng ngón cái, phảng phất một con hình sói màu xám vải nhỏ ngẫu, yên lặng tản mát ra màu u lam quang huy, dùng cho cô đọng hồn phách, sử dụng nhiều con có thể đem hồn phách cô đọng thành người sói hồn, tại phiên chợ mua thu hoạch được.【 Phương nguyên 】
 26. Khí Độn cổ : Kỳ cổ bảng thứ tư, đơn thuần thẳng tắp tốc độ, thiên hạ đệ nhất, không cổ có thể so sánh, chính là thanh danh cổ nghịch luyện mà thành, có thể phối hợp sát chiêu “Lỗ thăng thiên.【 Lỗ thăng thiên 】
 27. Nhân Ngữ cổ : Chính là tiên cổ, có thể đem dã thú ngữ điệu chuyển hóa thành tiếng người.
 28. Trụ Miêu : Trụ đạo tiên cổ, này cổ có thể tại thời gian trường hà bên trong, làm xuống tiêu ký.
 29. Đặc Ý cổ: Trí đạo cổ trùng, có thể sinh ra cố ý, nhất định tình huống dưới có thể phát động đặc thù động tác.
 30. Khắc Ý cổ : Trí đạo cổ trùng, có thể sinh ra tận lực, loại ý chí này ký sinh xuống dưới, giống như khắc vào sắt đá phía trên, làm hao mòn độ khó là cái khác ý chí mấy lần.
 31. Ngoạn Ý cổ: Trí đạo cổ trùng, sinh ra chính là đồ chơi. Đồ chơi là có thể nhất ngưng tụ thành tình ý chí một trong.
 32. Liên Vận: Vận Đạo tiên cổ, có thể làm cổ sư vận khí cùng những người khác vận khí, kết nối cùng một chỗ. Một phương có vận khí tốt, liền sẽ phân cho một phương khác. Đồng lý, một phương có xấu vận khí, cũng phải ảnh hưởng đến một phương khác. Phối hợp cái khác tiên cổ, có thể đem vận khí của mình cùng sông núi chi vận, trường hà chi vận, phúc địa động thiên chi vận, hoặc là Thái Cổ hoang thú chi vận, kết nối cùng một chỗ.
 33. Đào Hoa Vận: Vận Đạo tiên cổ, tên như ý nghĩa, có thể để cho người ta có được số đào hoa.
 34. Hảo Vận: Vận Đạo tiên cổ, cái thứ hai Vận Đạo tiên cổ, chính là một con tồn trữ tiên cổ, có thể đem giữa thiên địa tiêu tán vô chủ hảo vận thu thập.
 35. Tinh Huy Giả Nhãn cổ: Này cổ cảm ứng khoảng cách lâu dài, cổ tiên khả thi khắc liên hệ nơi này, xuyên thấu qua giả mắt cổ, quan sát chung quanh tình hình. Nó phạm vi là phương viên năm dặm chi địa, không thể phá án và bắt giam ẩn hình, duy trì này cổ không chỉ có tiêu hao chân nguyên, hơn nữa còn muốn mệt mỏi hồn phách.
 36. Cơ Vận Tiên cổ: Vận Đạo tiên cổ, có thể để cơ duyên mình đưa tới cửa, vì số phận chân truyền.
 37. Vận Toán Tiên cổ: Vượt ngang trí đạo, số phận, có thể tiêu hao tự thân hảo vận tiến hành cát hung phương diện dự đoán.
 38. Trấn Vận Tiên cổ: Trấn thủ khí vận, phòng ngừa khí vận tuỳ tiện xói mòn.
 39. Quan Vãng Tiên cổ : Trụ Đạo cổ trùng, có thể trên mặt đất lão Mộc bên trên, nhìn thấy trước kia phồn hoa thịnh cảnh.
 40. Lịch Lịch Tại Mục Tiên cổ : Trụ Đạo cổ trùng, quan sát tự thân quá khứ kinh lịch.
 41. Phong Trì Tiên cổ : Gió đạo cổ trùng, có thể tăng phúc tốc độ.[ Thất tinh tử
 42. Vĩnh Sinh cổ: Thái Cổ thời đại cổ, vì lông dân luyện, nhưng bởi vì quá nhật dương mãng đào thoát mà thất bại, duy nhất một lần tiêu hao cổ, có thể khiến người ta thu hoạch được trong truyền thuyết vĩnh sinh.
 43. Thốn Quang Âm : Trụ Đạo cổ trùng, nhất chuyển đến ngũ chuyển đều có, không thể đối người thi triển, lại có thể dùng tại cái khác đối tượng, rộng khắp dùng cho luyện cổ. Thí dụ như muốn luyện một con cổ trùng, cần ba ngày ba đêm. Lúc này tiêu hao thốn quang âm cổ, cấp tốc đạt tới ba ngày ba đêm thời gian yêu cầu, gia tốc cổ trùng ấp ủ cùng biến hóa. Mà cổ sư chân chính thời gian hao phí, có lẽ chỉ là ngắn ngủi một lát.

Trên đây là những thông tin chi tiết về “[FULL] Danh sách Cổ Trùng trong Cổ Chân Nhân“, trong thu mục “Tin Anime“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Xem Thêm