Tiểu sử, hình nền Đông Bá Tuyết Ưng trong Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Đông Bá Tuyết Ưng là nam nhân vật chính trong tiểu thuyết Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của tác giả Cà Chua. Hãy cùng Thư Viện Anime tìm hiểu về tiểu sử Đông Bá Tuyết Ưng và năng lực, tính cách nhé!

Xem Thêm

Thông tin tiểu sử về Đông Bá Tuyết Ưng

Tên đầy đủ:
 • Ưng Sơn Tuyết Ưng
 • Đông Bá Tuyết Ưng
 • Tuyết Ưng Lĩnh
Tên tiếng Trung:
 • 东伯雪鹰
Biệt danh khác:
 • Phi tuyết
 • Thiên tâm đạo quân
 • Tuyết thần quân
 • Tuyết thần đế.
Đạo Hiệu: 
 • Đông bá đế quân,
 • Phi tuyết đế quân,
 • Phi tuyết tôn chủ,
 • Phi tuyết siêu tôn,
 • Phi tuyết thần quân,
 • Phi tuyết thần đế.
Tuổi: Nhỏ hơn
Tính Cách: 
 • Từ bi với tất cả chúng sinh
 • Diệt trừ cái xấu.
Tu Vi:  Lĩnh Chủ cấp hồn cứu mệnh
Làm thức dậy mạch máu:  Nam Vân quốc chủ hư không có vũ trụ thần huyết mạch.
Sở Trường:  Hư không đạo Cửu Mạch đã đem 9 mạch hội tụ thành công, Hư Giới ảo cảnh đạt nhất cực cảnh.
Thiên Phú:  Tại các thế giới Tu Hành Giả thiên phú của chúng được đặt phía trước, Hư Giới ảo cảnh đạo thiên phú nằm ngay trên đỉnh không đạo ấy.

Đông Bá Tuyết Ưng – Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết thứ tám “Tuyết Ưng Lĩnh Chủ ” của nhà văn Ngã Cật Tây Hồng Thị. Hắn là hạ tộc đầu tiên duy nhất nắm giữ ba cái nhị phẩm chân ý, một cái nhất phẩm chân ý siêu phàm, môn đệ Huyết nhận Thần Đế, hư không hành giả cổ kỳ, Thiên Ngu lão tổ.

Đông Bá Tuyết Ưng sau tu luyện đến hư không thần Hỗn Độn cảnh (ở tinh thần tháp tầng chín).bị Thánh chủ bắt, dùng giới tâm chuyển sinh đến giới tâm Đại Lục.

Tại giới tâm Đại Lục chuyển sinh với tên là Ứng Sơn Tuyết Ưng, khổ tu ở đó chém hạ sát giới tâm Đại Lục đệ nhất cường giả Minh Đế rồi trở thành Tân đương nhiệm. Sau đó thông qua Xà Nha Lang tiến vào đại lục thế giới khác, khổ tu trong Hư Giới ảo cảnh đạo đạt tới Cứu Cực Cảnh (Vũ Trụ Thần).

Linh Hồn đạo của Đông Bá Tuyết Ưng đạt đến mức tận cùng, trở thành hồn nguyên sinh mệnh, Về sau luyện hóa hồn nguyên Bản Nguyên thế giới sinh mệnh, sau đó thân thể cùng Linh Hồn hợp hai làm một, trở thành lĩnh chủ cấp Hồn Nguyên sinh mệnh.

>
Thông tin tiểu sử về Đông Bá Tuyết Ưng – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Quan hệ nhân mạch của Đông Bá Tuyết Ưng

Thân nhân:
 • Đông Bá Thanh Kiếm
 • Đông Bá Lục
 • Thừa Tĩnh Thu,
 • Ma Tuyết uốc chủ,
 • Ma Tuyết Quốc Tứ đại công chủ,
 • Thiên Xà Liệt Ma (chủ thần) ,
 • Nhung Tinh Lan (chân thần) ,
 • Hoả Liệt Hậu (hỗn độn cảnh bát tằng điên phong) ,
 • Thiên Sơn lão mẫu (vũ trụ thần nhất một) .
Huynh Đệ:
 • Bạch sa tôn chủ (tam trọng giới thần, không biết gì)
 • Bạch sa tôn giả,
 • Kim Khâu Bạch,
 • Sa Xà.
Sư Phụ:
 • Hồng Trần thánh chủ (đại pháp giả, đã mất) ,
 • Huyết Nhận thần đế,
 • Hậu Kỳ,
 • Nam Vân quốc chủ (hư không đạo thần vũ trụ tầng hai + Lưỡng Giới đạo đạt được sự thăng chức) .
Đồ Đệ:
 • Diệp Thanh (đông bá tuyết ưng tại địa giới nhận đệ tử duy nhất) ,
 • Trùng Vân,
 • Ma Trùng Vân (đông bá tuyết ưng tại vạn hoa yến thu hai đệ tử) ,
 • Lục Thuận Nhất (tại các đại hội thu đệ tử) ,
 • Ngự Phong Thanh Âm.
Sư Huynh Tả:
 • Tham Bằng đế quân (vũ trụ thần) ,
 • Thiên Ngự đế quân (vũ trụ thần) ,
 • Thiên Âm đế quân (vũ trụ thần) ,
 • Thiên Sơn (hỗn độn cảnh tầng mười) ,
 • Quỷ Ly nương nương (hỗn độn cảnh tầng mười) ,
 • Phó Lăng Vân (hỗn độn cảnh tầng chín) ,
 • Phó Lăng Tiêu (hỗn độn cảnh tầng chín) .
>
Quan hệ nhân mạch của Đông Bá Tuyết Ưng – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Hệ thống Tu Hành của Đông Bá Tuyết Ưng:

Hệ Thống quy tắc ảo diệu, hư không hành giả hệ thống, đại tu hành hệ thống.

Sở Thuộc Thế Lực: tuyết ưng lĩnh → thượng đạo quan → hạ tông → hồng thạch sơn → huyết nhận thần đình → huỷ diệt quân đoàn → địa thiên cung → ưng sơn thị → nam vân thánh đình → địa thị → phi tuyết châu → đặc trưng vùng đích thạch sơn → ngự phong thị

Xem Thêm

Trang Bị Vũ Khí của Đông Bá Tuyết Ưng:

 • Phi đao,
 • Xà thương (siêu phẩm giới thần binh) ,
 • Huyết đao thương (chân thần binh) ,
 • Kim thương (chân thần binh) ,
 • Thâm thương (chân không thần binh) ,
 • Kim hồ lô,
 • Hoả ngục tam giới đỉnh,
 • Hư không liên hoa (vô cùng trân quý, cũng là loại hoa không đạo siêu phẩm thần phong bí bảo thế giới) ,
 • kim diễm thần thương, kim thương (hư không loại giản hoá hỗn dương thần binh, )
>
Trang Bị Vũ Khí của Đông Bá Tuyết Ưng – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Thân Phận của Đông Bá Tuyết Ưng:

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, vật giới lĩnh quân → hồng thạch sơn chủ → huỷ diệt quân đoàn sĩ binh, hư không hành giả → địa thiên cung hư giới điện điện chủ → hỗn độn hư không đệ nhất cường giả, giới tâm đại lục tối đa đại tôn, giới tâm đại lục tối cường giả, ngự phong thị tu hành sư phó, tuấn sơn thần tối cường giả, đặc trưng cương vực thần đế bảng bài tại đệ nhất danh, thần giới trừ tam đại hồn nguyên tổ thần tối cường giả, vô hạn hồn nguyên không gian cửu đại lĩnh chủ chi nhất.

Xem Thêm

Bảo Vật của Đông Bá Tuyết Ưng:

 • Giới tâm linh,
 • Thổ hoàng quan,
 • Bộ dụng cụ hồn nhập mệnh xác,
 • Thần đế sơ kỳ tu tập điển tịch chi hư không ma trùng điển nguyên gốc,
 • Thần đế sơ kỳ tu hành điển tịch chi hư thất thân nguyên bản,
 • Thần đế sơ kỳ tu hành điển tịch chi xạ ảnh nguyên bản.
 • Vô Giới đại phong pháp (Ngũ thuật hợp kích) , 5 đại sát chiêu, 2 vô hạn phao ảnh quỷ dữ, 4 hồn nguyên hải dương, 5 vạn giới độn hành (Thuật phòng trốn thoát) ,
 • Tân xích vân chiến pháp (Xích Vân tôn chủ sáng chế bí truyền, Tuyết Ưng là người duy nhất mang ấn lên trời) ,
 • Nam vân thánh thập nhị hằng thức,
 • Nam vân thánh thể,
 • Phá thương khung cùng với mỹ như hoạ,
 • Giới truyện tống thuật,
 • Ngũ tương phong cấm thuật (nam vân thánh tông đích tuyệt học) ,
 • Đại phá giới truyện tống thuật,
 • Nam Vân pháp thuật,
 • Hồn nguyên vấn đạo,
 • Tâm giới và Hồn nguyên thất kích (Tuyết Ưng xông lên hồn nguyên tháp mười tầng để được trao ấn) ,
 • Địa thiên huyền không kiếm quyết,
 • Huyền không ma trùng điển, thiên địa, vô pháp.
Xem Thêm

Vật Phẩm và bảo vật (gồm đồ không dùng đến) :

Giới tâm lệnh, Giới hoàng quan (không chết Minh Đế có vương miện chính là Minh Đế nổi tiếng trên toàn thiên hạ chí cao bí kíp) , Một cỗ hồn nguyên sinh mệnh thi hài, thần đế sơ kỳ tu luyện thành điển tịch chi hư không ma trùng có điển tích nguyên gốc, thần đế sơ kỳ tu hành điển tịch chi hư bất diệt thân nguyên bản, thần đế sơ kỳ tu hành điển tịch chi xạ ảnh nguyên bản (siêu năng giả) .

>
Bảo Vật của Đông Bá Tuyết Ưng: – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Tuyệt Học công pháp của Đông Bá Tuyết Ưng:

 • Thái Pháp,
 • Trừ Cực Huyền Thân,
 • Vạn Ma Chân Thân,
 • Tiệt Sát Lục Kiếm Thức,
 • Vô Ảnh Thiên Ma,
 • Tam Thiên Hoá Thân,
 • Thần Quang Kinh,
 • Hành Giả Bí Tàng,
 • Đạo Phong Ba (Thần Khí Tuyệt Học) ,
 • Phá Thế Thập Tam Kiếm (Thiên Cung Trấn Cung Tuyệt Học) ,
 • Bàn Ba Đồ (Thiên Cung Trấn Cung Tuyệt Học) ,
 • Quỷ Giới,
 • Độc Sát,
 • Thu Yểm Cửu Biến,
 • Ba Long Cửu Biến,
 • Huỷ Diệt Chi Hoa,
 • Cửu Biến Bất Tử Thuật,
 • Phi Tuyết Chiến Thuật (Hắn Nghiên Cứu Hồn Nguồn Gốc Bảy Kích Sau Tập Trung Suốt Đời, Tự Nhận Nó Thuộc Về Pháp Bí Truyền,
 • Bất Chiêu Sổ (Vạn Pháp Không Tịch, Chiêu Thức Phòng Ngự Hoàn Hảo Nhất)

Hư giới huyễn cảnh loại tam thức sát chiêu: đệ Nhất sát chiêu hư huyễn thế giới chi thôi kỵ, đệ nhị sát chiêu hư huyễn thế giới chi sát chiêu và đệ tam sát chiêu (bao gồm đệ nhất sát chiêu và đệ nhị sát chiêu) .

>
Tuyệt Học công pháp của Đông Bá Tuyết Ưng: – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Ảnh đẹp làm hình nền về Đông Bá Tuyết Ưng

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Tiểu sử, hình nền Đông Bá Tuyết Ưng trong Tuyết Ưng Lĩnh Chủ“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Xem Thêm