Hải Ba Đông – FULL tiểu sử Băng Hoàng Đấu Phá Thương Khung

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Hải Ba Đông, nam phụ quan trọng trong Đấu Phá Thương Khung của Thiên Tằm Thổ Đậu. Cùng Thư Viện Anime tìm hiểu về Băng Hoàng và toàn bộ thông tin năng lực, tính cách nhé.

Xem Thêm

Tổng quan về Hải Ba Đông

 • Tên: Hải Ba Đông.
 • Hán tự: 海波东
 • Bính âm: Hai Bodong
 • Biệt danh: Băng Hoàng, Hải lão, Băng lão đầu, Băng đại sư.
 • Cảnh giới: Ngũ tinh Đấu Hoàng => Cửu tinh Đấu Tông.
 • Thế lực: Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Viêm Minh.
 • Vinh dự: Một trong thập đại cường giả Gia Mã Đế Quốc.
 • Thuộc tính đấu khí: thuộc tính Băng.

Hải Ba Đông, một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, Thái Thượng trưởng lão của Mĩ Đặc Nhĩ gia tộc, sau này hắn trở thành Nguyên lão Viêm Minh.

Hải Ba Đông tinh thông đấu khí băng hệ, tính tình quái gở tự ngạo. Khi Hồn Điện, Vân Lam Tông đồ sát Tiêu gia, hắn xuất thủ cứu giúp, chiếu cố tộc nhân còn lại của Tiêu gia.

Hải Ba Đông trợ giúp Nhã Phi trở thành tộc trưởng của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc.

Thực lực ban đầu của Hải Ba Đông đạt Ngũ tinh Đấu Hoàng, sau đó hắn bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn chỉ còn tu vi Đấu Linh, khi phong ấn được giải trừ hắn trở lại cảnh giới Đấu Hoàng nhưng bởi vì di chứng chỉ có thể khôi phục tới nhị tinh Đấu Hoàng.

Sau này, Hải Ba Đông phục dụng phục Linh Tử Đan đột phá Đấu Hoàng đỉnh phong, được Dược Lão trợ giúp đột phá Đấu Tông. Đại kết cục, Hải Ba Đông có tu vi Cửu Tinh Đấu Tông.

>
Thông tin tổng quan về Băng Hoàng Hải Ba Đông – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Hình tượng nhân vật

Ngũ Tinh Đấu Hoàng thời điểm trúng phong ấn của Mỹ Đỗ Toa chỉ còn lại đấu linh tu vi, phong ấn sau khi giải trừ trở về Đấu Hoàng, nhưng bởi vì di chứng chỉ có thể khôi phục Nhị Tinh Đấu Hoàng, sau đó phục dụng Phục Linh Tử Đan khôi phục lại Ngũ Tinh Đấu Hoàng, Tiêu Viêm tam thượng Vân Lam Tông tiếp cận Đấu Hoàng đỉnh phong.

Sau khi gia nhập Viêm Minh, dưới sự trợ giúp của Tiêu Viêm thăng cấp Đấu Tông.

>
Hình tượng nhân vật Băng Hoàng Hải Ba Đông – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Năng lực sức mạnh

Xem Thêm

Đấu giả cơ sở năng lực

 • 《 Hàn Băng đấu khí 》

Băng thuộc tính đấu giả chủ yếu cơ sở đấu kỹ.

Hàn Băng đấu khí có thể đóng băng hết thảy hóa thành hàn băng hoặc pho tượng, toàn thân đông cứng, huyệt đạo bị phong.

 • 《 Hàn khí nhất chỉ 》

Băng thuộc tính đấu giả chủ yếu cơ sở đấu kỹ một trong.

Hàn khí ngưng tụ tại trong ngón tay một điểm mục tiêu, đem đóng băng, phạm vi cực nhỏ uy lực cực kì tập trung.

 • 《 Hàn khí nhất chưởng 》

Băng thuộc tính đấu giả chủ yếu cơ sở đấu kỹ một trong.

Hàn khí ngưng tụ tại trong lòng bàn tay vỗ mục tiêu, đem đóng băng, phạm vi cực lớn uy lực nhỏ bé.

 • 《 Hàn khí nhất quyền 》

Băng thuộc tính đấu giả chủ yếu cơ sở đấu kỹ một trong.

Hàn khí ngưng tụ tại nắm đấm bên trong một đập mục tiêu, đem đóng băng, phạm vi không lớn không nhỏ uy lực cực lớn.

 • 《 Hàn khí sa y 》

Băng thuộc tính Đấu Sư cơ sở đấu kỹ một trong, có thể so với Hoàng giai trung cấp.

Tại tự thân ngưng tụ ra yếu kém hàn băng sa y, có thể chống cự công kích tiến hành phòng ngự.

>

Xem Thêm

Đại Đấu Sư cơ sở năng lực

 • 《 Hàn khí ngoại phóng 》

Băng thuộc tính Đại Đấu Sư cơ sở đấu kỹ một trong, có thể so với Hoàng giai cao cấp.

Đấu khí phun trào, nổ bắn ra, bộc phát bên trong có thể đóng băng mục tiêu.

 • 《 Hàn khí kết băng chỉ 》

Băng thuộc tính đấu giả chủ yếu cơ sở đấu kỹ một trong.

Hàn khí tại trong ngón tay hóa thành hàn khí tia sáng nổ bắn ra mà ra, đóng băng mục tiêu, phạm vi cực nhỏ uy lực cực kì tập trung.

 • 《 Hàn khí kết băng chưởng 》

Băng thuộc tính đấu giả chủ yếu cơ sở đấu kỹ một trong.

Hàn khí tại trong lòng bàn tay hóa thành hàn khí nổ bắn ra mà ra, đóng băng mục tiêu, phạm vi cực lớn uy lực nhỏ bé.

 • 《 Hàn khí kết băng quyền 》

Băng thuộc tính đấu giả chủ yếu cơ sở đấu kỹ một trong.

Hàn khí tại nắm đấm bên trong hóa thành hàn khí thô tuyến nổ bắn ra mà ra, đóng băng mục tiêu, uy lực cực lớn.

 • 《 Khống băng chi thuật 》

Băng thuộc tính đấu giả chủ yếu cơ sở đấu kỹ.

Khống chế hết thảy hóa thành hàn băng đồ vật, tiến hành phi hành di động, có thể công kích phòng ngự; Chỉ cần không phải bị đối phương Băng hệ đấu giả khống chế đều có thể khống chế.

 • 《 Hàn khí khải giáp 》

Băng thuộc tính Đại Đấu Sư cơ sở đấu kỹ một trong, lực công kích có thể so với Hoàng giai cao cấp, lực phòng ngự so sánh Huyền giai sơ cấp.

Tại tự thân ngưng tụ ra so sánh cứng rắn hàn băng áo giáp, có thể chống cự công kích tăng cường phòng ngự; So với hàn băng sa y cứng rắn hơn.

 • 《 Tuyết nhân khải giáp 》

Băng thuộc tính Đấu Sư cơ sở đấu kỹ một trong, có thể so với Hoàng giai cao cấp.

Tại tự thân ngưng tụ ra Hàn Băng Tuyết Nhân, có thể chống cự công kích tăng cường phòng ngự; So với hàn băng sa y cứng rắn hơn.

Từ biến thành chính thái Hải Ba Đông sáng tạo.

>

Xem Thêm

Đấu Linh cơ sở năng lực

 • 《 Hàn khí ngưng vật 》

Băng thuộc tính Đấu Sư cơ sở đấu kỹ một trong, có thể so với Huyền giai sơ cấp.

Tại kỳ trước mặt ngưng tụ ra hàn khí biến thành chi vật, liệt như: Các loại hàn băng biến thành vũ khí.

 • 《 Hàn khí viên nhận 》

Băng thuộc tính Đấu Sư cơ sở đấu kỹ một trong, có thể so với Huyền giai sơ cấp.

Tại kỳ trước mặt ngưng tụ ra hàn khí biến thành hàn băng lưỡi đao.

 • 《 Hàn băng song dực 》

Băng thuộc tính Đấu Vương cơ sở đấu kỹ một trong, có thể so với Huyền giai trung cấp.

Tại tự thân trên lưng ngưng tụ ra hàn băng hai cánh, tiến hành đằng không phi hành.

>

Xem Thêm

Đấu Tông cơ sở năng lực

 • 《 Không gian chi lực 》

Đấu Tông cơ sở đấu kỹ, có thể so với địa cấp đấu kỹ.

Có thể vận dụng không gian chi lực.

 • 《 Không gian nữu khúc 》

Đấu Tông cơ sở đấu kỹ, có thể so với Địa giai sơ cấp.

Lợi dụng không gian chi lực đem không gian lấy không gian ở giữa vị trí lẫn nhau vặn vẹo.

 • 《 Không gian phong tỏa 》

Đấu Tông cơ sở đấu kỹ, có thể so với Địa giai sơ cấp đỉnh phong.

Lợi dụng không gian chi lực đem không gian bên trong bốn phương tám hướng bắt đầu phong tỏa.

 • 《 Băng linh giáp 》

Huyền giai cấp thấp, Băng hệ đấu kỹ, Đấu Linh ngưng vật ( Xuất từ tiểu thuyết, manga )

Tại trên hai tay ngưng tụ ra hàn băng linh giáp, mục tiêu công kích.

 • 《 Ngưng băng kính 》

Huyền giai trung cấp, Băng hệ công thủ đấu kỹ, ( Xuất từ tiểu thuyết, manga: 39 Lời nói )

Ngưng tụ ra năm mặt huyền băng mặt kính, chống cự công kích; Bị nện nát sau có khống chế mảnh vỡ, mục tiêu công kích.

 • 《 Huyền Băng Toàn Sát 》

Huyền giai cao cấp, Băng hệ đấu kỹ

Ngưng tụ ra mấy đạo băng nhận, mục tiêu công kích, hỗ trợ Tiêu Viêm thoát đi Gia Mã đế quốc, dùng này đấu kỹ tiêu diệt tất cả Vân Lam Tông truy binh

 • 《 Huyền băng thuẫn 》

Huyền giai cao cấp, Băng hệ phòng Ngự Đấu kỹ, ( Xuất từ tiểu thuyết )

Ngưng tụ ra Hàn Băng Thuẫn, chống cự công kích.

 • 《 Huyền băng thuẫn, kết 》

Huyền giai cao cấp

“Huyền băng thuẫn, kết!”

Nhìn nữ nhân áo xanh muốn chạy ra khỏi đại sảnh, Hải Ba Đông quát khẽ một tiếng, nhất thời, năng lượng ở trần nhà cấp tốc ba động, hàn khí dùng một loại ngưng tụ nhanh đến mức làm cho người ta kinh hãi như thiểm điện, cuối cùng, trong ánh mắt rung động phía dưới, dĩ nhiên là ngưng đọng thành một cái băng thuẫn rộng chừng mấy chục thước, vừa vặn bao trùm trần nhà.

 • 《 Huyền băng cự thuẫn 》

Huyền giai cao cấp, Băng hệ phòng Ngự Đấu kỹ, ( Xuất từ tiểu thuyết )

Ngưng tụ ra lạnh cự hình băng thuẫn, chống cự công kích.

 • 《 Huyền Băng thứ bích 》

Huyền giai cao cấp, Băng hệ đấu kỹ, ( Xuất từ tiểu thuyết )

Ngưng tụ thành một lớp băng dày chừng bảy tám trượng, hơn nữa, ở bên ngoài tầng băng kia, gai băng bén nhọn dài mấy thước, rậm rạp trải rộng, có thể tưởng tượng, nếu một đầu đụng tới, kết cuộc chỉ sợ cũng sẽ không quá mức dễ chịu.

 • 《 Băng Nhận Phong Bạo 》

Huyền giai cao cấp, Băng hệ đấu kỹ ( Xuất từ tiểu thuyết )

Ngưng tụ ra vô số đạo băng nhận sinh ra phong bạo, mục tiêu công kích.

 • 《 Tầng băng 》

Huyền giai cao cấp, Băng hệ đấu kỹ ( Xuất từ tiểu thuyết )

Ngưng tụ ra Hàn Băng Băng tầng.

 • 《 Đa trọng tầng băng 》

Huyền giai cao cấp, Băng hệ đấu kỹ ( Xuất từ tiểu thuyết )

Ngưng tụ ra đa trọng Hàn Băng Băng tầng.

Từng lấy Đấu Hoàng ngưng kết ra hơn bốn mươi tầng lực phòng ngự kinh người đấu khí tầng băng, ngăn cản nhị sắc hỏa liên!

 • 《 Huyền băng cự chùy 》

Huyền giai cao cấp, Băng hệ đấu kỹ, ( Xuất từ manga: 79 Lời nói )

Ngưng tụ ra to lớn huyền băng cự chùy, đánh tới hướng mục tiêu.

 • 《 Vạn Hoa Băng Kính 》

Địa giai cấp thấp, Băng hệ phòng Ngự Đấu kỹ, ( Xuất từ tiểu thuyết )

Ngưng tụ ra to lớn hàn băng cự kính, chống cự công kích.

Kỹ năng này uy năng: Hải Ba Đông còn dựa vào kỹ xảo này dùng nhị tinh đấu hoàng chống đỡ lực công kích có thể so với năm sáu tinh đấu hoàng trận pháp toàn lực một kích.

 • 《 Vạn hoa băng tằng 》

Địa giai cấp thấp, Băng hệ phòng Ngự Đấu kỹ, ( Xuất từ manga bên trong không có đấu kỹ tên, trong nguyên tác là 《 Vạn Hoa Băng Kính 》)

Ngưng tụ ra to lớn tầng băng, chống cự công kích.

Kỹ năng này uy năng: Hải Ba Đông dựa vào kỹ thuật này dùng nhị tinh đấu hoàng chống đỡ lực công kích có thể so với năm sáu tinh Đấu Hoàng trận pháp toàn lực một kích.

 • 《 Huyền băng vũ 》

Huyền giai trung cấp, Băng hệ đấu kỹ,

Ngưng tụ hóa thành vô số đạo băng nhận, mục tiêu công kích.

 • 《 Đa trọng băng nhận 》

Huyền giai cao cấp, Băng hệ đấu kỹ ( Xuất từ tiểu thuyết: Chương 353: Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ, Đấu Tông Vân Sơn!)

Hơn mười đạo chừng nửa trượng rộng hứa tuyết trắng hình tròn băng nhận bỗng nhiên trống rỗng từ trước mặt nổi lên, cao tốc xoay tròn ở giữa, tàn ảnh không ngừng, đồng thời còn phát ra trận trận tiếng ô ô vang.

 • 《 Huyền Băng Long tường 》

Địa giai cấp thấp: Hải Ba Đông tự sáng tạo đấu kỹ bình thường vì Huyền giai cao cấp uy lực nhưng theo đấu khí đẳng cấp đề cao Băng Long số lượng gia tăng uy lực tăng lên mấy lần, tại Tháp Qua Nhĩ sa mạc cùng Mỹ Đỗ Toa quyết chiến thời điểm năm đầu Băng Long tề xuất có thể so với địa cấp đấu kỹ

>

Xem Thêm

Cơ sở năng lực

 • Đấu khí sa y:
  • Hàn khí hóa giáp, hàn băng sa y (cần phải tu luyện đấu khí đến đấu sư sơ cấp)
 • Đấu khí ngoại phóng:
  • Hàn khí ngoại phóng, hàn khí phóng xạ (cần phải tu luyện đấu khí đến đại đấu sư sơ cấp)
  • Hàn khí ngoại phóng, hàn khí đóng băng (cần phải tu luyện đấu khí đến đại đấu sư sơ cấp)
  • Hàn khí hóa giáp, Hàn Băng khải giáp: đầu giáp, giáp ngực, giáp lưng, giáp bụng, giáp quần, cánh tay trái, giáp cánh tay phải, giáp chân trái, giáp chân phải và chín bộ phận khác (cần phải tu luyện đấu khí đến đỉnh cao đại đấu sư, trong truyện tranh đổi thành phổ biến đại đấu sư sau mỗi lần tăng tu vi đấu khí triệu hoán thêm một loại khải giáp)
 • Đấu khí khải giáp:
  • Tuyết nhân khải giáp (cần phải tu luyện đấu khí đến đại đấu sư đỉnh cao, trong truyện tranh hình thái trẻ con Hải Ba Đông độc đáo đấu khí khải giáp)
 • Đấu khí ngưng vật:
  • Hàn khí ngưng vật, băng linh giáp (cần phải tu luyện đấu khí đến Đấu Linh sơ cấp, đấu khí phổ biến đấu linh liền có thể đem đấu khí hóa thành các loại hình thái)
 • Đấu khí hóa dực:
  • Hàn khí hóa dực, hàn băng hai cánh (cần phải tu luyện đấu khí đến Đấu Vương sơ cấp)
 • Điều động năng lượng:
  • Điều động một lượng nhỏ năng lượng đồng thuộc tính của trời đất (cần phải tu luyện đấu khí đến Đấu Vương sơ cấp)
  • Điều động một lượng lớn năng lượng đồng thuộc tính của thiên địa (cần phải tu luyện đấu khí đến Đấu Hoàng sơ cấp)
 • Không gian lực:
  • Dừng lại hư không (cần phải tu luyện đấu khí đến Đấu Tông sơ cấp)
  • Không gian vặn vẹo (cần phải tu luyện đấu khí đến Đấu Tông sơ cấp)
  • Không gian tỏa (cần phải tu luyện đấu khí đến Đấu Tông cao cấp)
>
Khả năng sức mạnh và năng lực công pháp của Hải Ba Đông – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Kinh lịch nhân sinh

Một trong thập đại cường giả đời trước của Gia Mã đế quốc, từng đối chiến với hai gã đấu hoàng đồng cấp trên vạn tông đại hội mà không rơi vào thế hạ phong, nghệ kinh toàn trường, thân phận là Thái thượng trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, tính tình cô quái kiêu ngạo, cực kỳ am hiểu đấu khí băng hệ.

Bởi vì đắc tội Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị phong ấn thực lực đột nhiên giảm xuống đấu linh, bị đại đa số người quên lãng, cùng Tiêu Viêm hiểu lầm một phen, cùng Tiêu Viêm đạt thành giao dịch, sai Tiêu Viêm đi sa mạc tìm kiếm cho hắn thuốc có thể giải phong ấn của hắn, hơn nữa nếu có thể thành công giải trừ phong ấn liền cho hắn một loại dị hỏa (Tịnh Liên yêu hỏa) bản đồ tàn quyển.

Sau đó Tiêu Viêm cùng Dược lão vì hắn giải trừ phong ấn.

Khôi phục lại thực lực Nhị Tinh Đấu Hoàng, về sau Tiêu Viêm dùng Phục Linh Tử Đan hấp dẫn Hải Ba Đông vì hắn làm tay đấm miễn phí một năm.

Vì cứu Thanh Lân, cùng Tiêu Viêm đại náo Mặc gia, sau cùng Thiên Xà phủ Đấu Hoàng cường giả Lục Man cùng lục giai ma thú Bát Dực Hắc Xà Hoàng phát sinh chiến đấu kịch liệt, sau khi Tiêu Viêm sử dụng Phật Hỏa Nộ Liên trọng thương, đem Tiêu Viêm cứu xuống.

Trong thời gian Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông xung đột nhiều lần ra tay tương trợ, trợ giúp Tiêu Viêm thoát khỏi Gia Mã đế quốc, vẫn tin tưởng Tiêu Viêm sẽ có thành tựu lớn, sau đó ở Hồn Điện, Vân Lam Tông tàn sát Tiêu gia ra tay cứu người sống sót, cũng chiếu cố tộc nhân còn lại của Tiêu gia, dưới sự trợ giúp của hắn Nhã Phi trở thành tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc.

Ba năm sau khi Tiêu Viêm trở về Gia Mã đế quốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc suýt nữa bị Vân Lam Tông diệt, Tiêu Viêm ra tay cứu vớt.

Hải Ba Đông ở Vân Lam Tông đại chiến không chút do dự trợ giúp Tiêu Viêm.

Lực hiện thực tăng lên thành Đấu Tông đỉnh phong.

>
Kinh lịch nhân sinh của Băng Hoàng Hải Ba Đông – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Bản gốc kịch bản trong Anime của Hải Ba Đông

Trong “Đấu Phá Thương Khung Đặc Biệt 2: Sa Chi Lan Ca”, xây dựng nguyên bản câu chuyện quá khứ giữa Hải Ba Đông và xà nữ Điệp.

Là một trong những dong binh mạnh nhất của Gia Mã đế quốc, Hải Ba Đông được chủ nhân phái đi chấp hành nhiệm vụ tìm kiếm một xà nữ, sau đó được chứng minh nhiệm vụ này là nữ vương Mỹ Đỗ Toa thải nhân hậu tiếp theo, Nữ vương Thải Lân bí mật nhờ vả tìm kiếm em gái của cặp song sinh đồng trứng tự do đào tẩu, lý do đào tẩu là Điệp không muốn cùng tỷ tỷ tranh đoạt vị trí nữ vương, hướng tới tự do do đó chủ động rời đi, nhưng mà điều này trái với quy tắc tộc.

Sau khi tìm thấy con bướm rắn và con bướm không biết tại sao mất trí nhớ của mình đã bị bán làm nô lệ, Hải Ba Đông phát hiện ra rằng chủ nhân của nó đã bị hạ sát bởi Medusa. Hải Ba Đông đành phải mang theo Điệp chạy trốn, đáng tiếc Hải Ba Đông trúng độc rắn, bảo vệ Điệp không bị phát hiện.

Hai người nương tựa lẫn nhau, ban đêm Điệp trị liệu nọc rắn cho Hải Ba Đông, lại bởi vì chuyện lúc trước sinh hỏa vì Hải Ba Đông nướng đồ ăn đã bại lộ hành tung, sau đó đám người Medusa phát hiện hành tung.

Ngày hôm sau khi hai người bị vây khốn, Hải Ba Đông lại mang tiễn thương, khi Điệp thiếu chút nữa bị bắt thì kiệt lực dẫn Điệp bỏ chạy.

Buổi tối, lúc Hải Ba Đông ngất đi bị xà nữ cẩn thận băng bó vết thương, hai người nói chuyện tâm sự, Hải Ba Đông nói đến khôi lỗi, quá khứ máy móc mà mình chỉ tuân theo an bài mà làm việc, cùng với hợp tác sư muội yêu mình, bị tổ chức phát hiện sau đó hạ sát người yêu, kết quả khiến cho sư muội tự sát bi thảm quá khứ.

Hải Ba Đông cuối cùng bị Xà Nữ Điệp cảm hóa, hai người nói chuyện làm sâu sắc thêm tình cảm của bọn họ, cũng làm cho tâm lý Hải

Ba Đông khơi dậy phản kháng vận mệnh, cuối cùng hai người hẹn nhau chia nhau chạy trốn, hơn nữa trao đổi tín vật (Điệp cho Hải Ba Đông một cái vòng cổ có còi, mà Hải Ba Đông cho Điệp một cái nhẫn, để cho nàng nếu như ở Nham Thành không nhìn thấy hắn, liền đi đế đô tìm bằng hữu của mình Đằng Sơn).

Trong ngày quyết chiến ngày hôm sau, Hải Ba Đông bởi vì bị thương cuối cùng không địch lại Mỹ Đỗ Toa, bị giáng xuống phong ấn mà thực lực đột nhiên giảm xuống, từ đó trong nháy mắt bạc đầu, Điệp cũng ở trong ngực hắn chết đi, nhưng lại cười cảm kích Hải Ba Đông, nói nàng đã cảm nhận được tự do.

Thật ra cả Mĩ Đỗ Toa cùng Hải Ba Đông đều muốn cứu Điệp, chỉ là bọn họ hiểu lầm nhau là kẻ địch của Điệp mà lâm vào đại chiến, vì không biết được ý đồ cùng kế hoạch của nhau, cho nên khi nhìn thấy Diệp nằm xuống, Mỹ Đỗ Toa cùng Hải Ba Đông đều rất đau khổ.

Mỹ Đỗ Toa vì câu nói của Điệp trước lúc chết mà tha cho Hải Ba Đông một mạng. Sau này, Mỹ Đỗ Toa dùng sức mạnh trấn ấp đám trưởng lão cổ hủ, xóa bỏ những tộc quy không hợp tình hợp lý kia, nàng dùng cách của mình dẫn dắt xà nhân tộc đi đến tự do đích thực.

Hai mươi năm sau, Hải Ba Đông không có trở về Gia Mā Đế Quốc, vì vậy mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Thế nhưng hắn lại ở lại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, bán bán đồ trong một căn nhà nằm giữa biển cát, ở đây hắn gặp được

Tiêu Viêm đang tìm mua bản đồ. Lúc này, thực lực của Hải Ba Đông bị áp chế xuống còn Đấu Linh, vì muốn có được một mảnh bản đồ của

Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tiêu Viêm đã đấu với lão một trận, sau đó Hải Ba Đông ra điều kiện, hắn muốn Tiêu Viêm luyện chế Lục Phẩm Đan Dược Phá Ách Đan để phá giải phong ấn, đổi lại lão sē tặng Tiêu Viêm thêm một mảnh bản đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, hơn nữa nếu giải phong ấn thành công, lão sẽ nợ Tiêu Viêm 1 món ân tình.

Sau khi Tiêu Viêm đến trung tâm của xà nhân tộc đã lấy được dị hỏa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, và tìm đủ dược liệu cuối cùng để luyện chế Phá Ach Đan.

Không lâu sau, Tiêu Viêm quay lại chỗ ở của Hải Ba Đông, nhờ Dược Lão giúp, Tiêu Viêm luyện chế thành công Phá Ách Đan, dùng nó đổi được mảnh bản đồ còn lại, sau khi phục dụng đan dược, thực lực của Hải Ba Đông khôi phục lại cảnh giới nhị tinh Đấu Hoàng, nhưng do di chứng phong ấn, thực lực không thể khôi phục đỉnh phong.

Lúc này, Tiêu Viêm và lão có thêm 1 cái giao kèo, trong vòng một năm, Tiêu Viêm sẽ luyện chế Phục Linh Đan giúp Hải Ba Đông, loại đan dược này có thể khôi phục lại thực lực Ngũ Tinh Đấu Hoàng, đổi lại, Hải Ba Đông sẽ bảo vệ Tiêu Viêm trong vòng một năm.

Hải Ba Đông theo Tiêu Viêm đến Mạc Gia để cứu Thanh Lân, ở đây hai người đã chiến với người của Thiên Xà Phủ tên là Lục Man, và đặc biệt tên Mạc Thừa, do chênh lệch thực lực không thể chiếm thượng phong, Tiêu Viêm liền sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên đánh chết Mạc Thừa, thế nhưng hắn cũng khiến Dược Lão rơi vào trạng thái ngủ say, Hải Ba Đông liền cứu Tiêu Viêm mang đi, kể từ lúc này Hải Ba Đông trở thành lá bài hộ mệnh của Tiêu Viêm.

Hải Ba Đông là một người trọng tình trọng nghĩa, hắn thấy được sức mạnh tiềm tàng bên trong Tiêu Viêm, cho nên lāo hết mực bảo vệ giúp đỡ hắn.

Hải Ba Đông rất có tiếng nói trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, địa vị của Hải Ba Đông ngang hàng, thậm chí còn hơn cả đại trưởng lão Đằng Sơn.

Năm đó Mễ Đặc Nhĩ còn rất hỗn loạn, nhờ có Hải Ba Đông mới có thể ổn định và phát triển như bây giờ. Trong cuộc họp của Mễ Đặc Nhī gia tộc Hải Ba Đông có nói một câu: “Nếu như có thể, hāy tận lực giúp đỡ Tiêu Viêm, ngày sau, các ngươi sē vì lựa chọn ngày hôm nay mà cảm thấy may mắn”.

Sau này, Gia Hình Thiên vô tình cảm nhận được khí tức của Hải Ba Đông, lúc trước hai người đều là bằng hữu, sau bao nhiêu năm gặp lại, hai người liền bàn luận võ học với nhau, Gia Hinh Thiên với thực lực Đấu Hoàng đỉnh phong của mình, đã khiến cho Hải Ba Đông chịu đòn không ít.

Sự trở về của Hải Ba Đông làm cho lực lượng của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tăng lên gấp mấy lần, cho nên phía hoàng thất của Gia Hình Thiên có chút đề phòng, nhưng lúc này Hải Ba Đông không muốn quản lí Mễ Đặc Nhĩ nữa, việc của gia tộc giao lại cho các hậu bối.

Hẹn ước ba năm của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên kết thúc, Vân Lam Tông liền gây khó dễ Tiêu Viêm. Lúc này, Hải Ba Đông toàn lực trợ giúp hắn. Sau đó không lâu, Tiêu Viêm quay lại Vân Lam Tông đánh chết Vân Lăng, rồi chạy trốn, lúc hắn bị đuổi hạ sát, Hải Ba Đông lần nữa xuất hiện ngăn cản đám cường giả của Vân Lam Tông.

Mặc dù lão biết mình làm như vậy, là chính thức đối đầu với con quái vật Vân Lam Tông, thế lực mạnh nhất của Gia Mã Đế Quốc nhưng Hải Ba Đông không do dự, ra tay giúp đỡ Tiêu Viêm.

Khi Tiêu Viêm chạy trốn đến Già Nam Học Viện, Tiêu gia bị Vân Lam Tông cùng Hồn Điện tập kích hạ sát hại, cūng may Hải Ba Đông và cao thủ của Mê Đặc Nhĩ gia tộc đến giải nguy, nhờ vậy mà một số tộc nhân Tiêu gia mới có thể sống sót.

Không lâu sau, Vân Lam Tông cấu kết với Hồn Điện, ý đồ muốn độc chiếm toàn bộ Gia Mā Đế Quốc, mà Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chính là đối tượng đầu tiên bọn chúng muốn tiêu diệt.

Tình thế nguy cấp, Mễ Đặc Nhī gia tộc dưới sự lãnh đạo của Hải Ba Đông và Nhā Phi kiên cường chống trả, nhưng lực lượng quân địch quá mạnh, ngay tại lúc Hải Ba Đông đối diện với cái chết, Tiêu Viêm kịp đuổi tới cứu lão một mạng, Tiêu Viêm cùng với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đánh lui đám người Vân Lam Tông.

Sau đó, Hải Ba Đông phục dụng Phục Linh Đan do Tiêu Viêm luyện chế, lão khôi phục thực lực lúc đỉnh phong của mình. Kế tiếp Hải Ba Đông cùng với mọi người tham gia vào cuộc đại chiến tiêu diệt Vân Lam Tông, trận chiến vô cùng khốc liệt, cuối cùng phần thắng thuộc về phe Tiêu Viêm.

Sau trận chiến, Vân Lam Tông bị xóa sổ, mọi người thành lập liên minh mới tên Viêm Minh, do Tiêu Viêm làm minh chủ, Hải Ba Đông là thành viên nòng cốt trong Viêm Minh. Lúc này, Tiêu Viêm vì trúng phải Ma Độc Ban, nên hắn rời đi, tìm cách chữa trị.

Vài năm sau, Viêm Minh dưới sự dẫn dåt của Mỹ Đỗ Toa trở thành thế lực mạnh nhất tại Tây Bắc Đại Lục. Sau này, Sử Minh Tông cấu kết với người của Hồn Điện vây đánh Viêm Minh, Hải Ba Đông cùng với mọi người dưới sự lānh đạo của Mỹ Đỗ Toa chiến đấu kiên cường, cūng may Tiêu Viêm kịp thời về giải nguy cứu mọi người.

Lúc này, Hải Ba Đông cūng đã già hơn một chút, nhờ vào đan dược Viêm Minh cung cấp, lão đột phá tới cảnh giới Đấu Tông. Sau này, Hải Ba Đông xuất hiện rất ít, cũng không có nhắc tới vợ con của lão, có lẽ hải Ba Đông đã sống một mình như vậy đến hết quãng đời còn lại.

Xem Thêm

Chương truyện Băng Hoàng Hải Ba Đông xuất hiện tiêu biểu

Các chương truyện Thư Viện Anime tổng hợp dưới đây có sự xuất hiện của Hải Ba Đông, quý đạo hữu muốn nắm bắt rõ nhân vật Băng Hoàng không nên bỏ qua những chương này.

Tiểu thuyết

Chương 177

Truyện tranh

Chương 38

Xem Thêm

Ảnh đẹp về Băng Hoàng Hải Ba Đông

>

>

>

>

>

>

>

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Hải Ba Đông – FULL tiểu sử Băng Hoàng Đấu Phá Thương Khung“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Nguồn tham khảo:

Xem Thêm