Hàn Lập | FULL tiểu sử, hình nền Hàn Lão Ma Phàm Nhân Tu Tiên

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Hàn Lập (韩立 – Han Li) là nam chính trong tác phẩm “Phàm Nhân Tu Tiên Truyện” và “Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên” cùng các tác phẩm phái sinh của Bạch Kim tác giả Vong Ngữ sáng tác.

Xem Thêm

Tổng quan về Hàn Lập

✅ Tên đầy đủ ⭐ Hàn Lập
✅ Tên tiếng Trung ⭐ 韩立
✅ Tên tiếng Anh ⭐ Han Li
✅ Bí danh khác ⭐ Hàn Bào Bào,

⭐ Hàn Lão Ma,

⭐ Hàn Thiên Tôn,

⭐ Nhị Lăng tử

⭐ Lập Đen…

✅ Giới tính ⭐ Nam
✅ Chủng tộc ⭐ Nhân Tộc
✅ Tuổi ⭐ Khoảng 11190 tuổi ( lúc phi thăng Tiên giới)
✅ Nơi sinh ⭐ Ngũ Lý Câu, Thanh Ngưu trấn, Kính Châu, Thiên Nam Việt quốc
✅ Thể chất ⭐ Ngụy linh căn tứ thuộc tính (Ngũ hành thiếu kim).

⭐ Sau này là Ngũ hành linh căn.

✅ Tu vi ⭐ Đại La đỉnh phong

⭐ Phòng ngừa thiên đạo đồng hóa, từ bỏ Đạo Tổ chi vị.

✅ Pháp tắc ⭐ Thời gian pháp tắc
✅ Chí bảo ⭐ Chưởng Thiên Bình
✅ Thân phận ⭐Thất Huyền Môn Danh Y, Diệu Âm Môn Khách Khanh Trưởng Lão, Lạc Vân Tông Trưởng Lão, Thiên Nam đệ nhất Kiếm Tu, Nhân Giới đệ nhất Tu Sĩ, Linh Giới đệ nhất Đại Thừa, Thanh Nguyên Cung Chủ, Lãnh Diễm Tông Ngoại Môn Trưởng Lão, Chúc Long Đạo Nội Môn Trưởng Lão, Luân Hồi Chi Tử, Thời Gian Đạo Tổ, Chân Ngôn Môn Môn Chủ, Tiên Giới Chí Tôn
✅ Tông Môn ⭐Thất Huyền Môn, Hoàng Phong Cốc, Diệu Âm Môn, Lạc Vân Tông, Thanh Nguyên Cung, Lãnh Diễm Tông, Chúc Long Đạo, Chân Ngôn Môn
✅ Đồ đệ ⭐Liễu Ngọc (ký danh đồ đệ), Điền Cầm Nhi (Long Ngâm Chi Thể), Thạch Kiên (giúp Đại Diễn Thần Quân tìm truyền nhân), Khí Linh Tử (sở hữu Truyền Thừa Khí Vật), Hải Nguyệt Thiên (Lôi thuộc tính ẩn Linh Căn), Bạch Quả Nhi (Băng Tủy Chi Thể), Lam Dược (thiên phú luyện đan)
✅ Ngoại hình ⭐Bình thường không có gì đặc biệt, làn da ngăm đen.
>
Thông tin tổng quan về Hàn Lập – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Hình tượng nhân vật

Xem Thêm

Bối cảnh thân phận

Hàn Lập là người Thiên Nam Việt Quốc Kính Châu Thanh Ngưu Trấn Ngũ Lý Câu, biệt danh Nhị Lăng Tử, ngoại hình bình thường, làn da ngăm đen, là con thứ tư trong gia đình.

Thời thơ ấu được tam thúc giới thiệu đến Thất Huyền Môn, vì có Linh Căn, có thể tu luyện Trường Xuân Công nên được Mặc đại phu thu nhận làm đồ đệ.

Sau đó dựa vào Thăng Tiên Lệnh bài gia nhập môn phái tu tiên Hoàng Phong Cốc, chính thức bước lên con đường tu tiên.

Trải qua con đường tu luyện gian khổ, sau khi tu luyện đến Hóa Thần sơ kỳ, Hàn Lập thông qua không gian tiết điểm lén lút đến Linh Giới, sau đó tu luyện đến Đại Thừa kỳ, độ kiếp phi thăng Bắc Hàn Tiên Vực, cuối cùng đánh bại Cổ Hoặc Kim trở thành Tiên Giới Chí Tôn.

Xem Thêm

Đặc điểm tính cách

Kiên định, không có lợi ích thì không làm, hành sự khiêm tốn, có thể co duỗi, không sĩ diện, không thích làm anh hùng, suy nghĩ kín đáo, tinh thần kiên nhận, quả cảm tàn nhẫn, tiến thoái có lý, có tình có nghĩa, tôn trọng lời hứa, giữ chữ tín.

Xem Thêm

Năng lực sức mạnh

Tư chất: Ngụy Linh Căn bốn thuộc tính, ngũ hành khuyết Kim (sau được bổ sung bằng yêu đan của Kim Giao Vương)

Cấp bậc: Cuối cùng vượt qua Phi Thăng kiếp, phi thăng Chân Tiên Giới, đạt đến Đại La đỉnh phong, mở ra 1800 Tiên Khiếu, 1800 Huyền Khiếu.

Pháp khí:

 • Chưởng Thiên Bình (sau này vì hấp thu Thời Gian Bản Nguyên Pháp Tắc của Hàn Lập mà vỡ nát, bình linh được giải phóng)
 • Thanh Trúc Phong Vân Kiếm
 • Hư Thiên Đỉnh
 • Càn Lam Băng Diễm
 • Tử La Cực Hỏa
 • Phong Lôi Sí
 • Ngũ Tử Đồng Tâm Ma
 • Phá Diệt Pháp Mục
 • Bát Linh Xích
 • Thực Linh Thiên Hỏa (Thái Âm Chân Hỏa và Thái Dương Chân Hỏa âm dương giao hòa hình thành)
 • Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn
 • Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm (khi phi thăng chống đỡ Thiên Kiếp vỡ nát, sau bị Huyền Thiên Hồ Lô nuốt chửng)
 • Trọng Thủy Chân Luân
 • Huyền Thiên Hồ Lô (sau này dung hợp với Thanh Trúc Phong Vân Kiếm)
 • Hoa Chi Động Thiên
 • Thực Hồn Đăng
 • Tuế Nguyệt Thần Đăng
 • Quân Thiên Nhật Quỹ

Công pháp:

 • Trường Xuân Công
 • Thanh Nguyên Kiếm Quyết
 • Đại Diễn Quyết
 • Tam Chuyển Trọng Nguyên Công
 • Minh Vương Quyết
 • Tẩy Tủy Quyết
 • Bách Mạch Luyện Bảo Quyết
 • Phạm Thánh Chân Ma Công
 • Luyện Thần Thuật
 • Vạn Độc Hỗn Nguyên Thân
 • Ngũ Tạng Đoán Nguyên Công
 • Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công
 • Chân Ngôn Hóa Luân Kinh
 • Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công
 • Huyền Sát Minh Linh Công
 • Huyễn Thần Bảo Điển
 • Hạo Nguyệt Kiếm Quyết
 • Thủy Diễn Tứ Thời Quyết
 • Đông Ất Khô Vinh Kinh
 • Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập
 • Vũ Hóa Phi Thăng Công
 • Đại Lực Kim Cang Quyết
 • Thiên Sát Trấn Ngục Công
 • Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết (Chân Ngôn Hóa Luân Kinh + Huyễn Thần Bảo Điển + Thủy Diễn Tứ Thời Quyết + Đông Ất Khô Vinh Kinh + Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập)

Thần thông:

 • Nháy Mắt Kiếm Pháp
 • La Yên Bộ
 • Thanh Nguyên Kiếm Mang
 • Hộ Thể Kiếm Thuẫn
 • Kiếm Ảnh Phân Quang Thuật
 • Tịch Tà Thần Lôi
 • Lôi Độn Thuật
 • Âm Ma Trảm
 • Huyết Ảnh Độn
 • Minh Thanh Linh Mục
 • Kinh Thần Thứ
 • Đại Canh Kiếm Trận
 • Cửu Biến Cuồng Phong
 • Nguyên Từ Thần Quang
 • Kinh Trập Thập Nhị Biến
 • Tế Lôi Thuật
 • Thánh Ma Ngự Nhật
 • Xuân Lê Kiếm Trận
 • Nguyên Khí Kiếm Hồ
 • Tam Nguyên Trảm
 • Động Xoáy Kim Quang
 • Lôi Quang Pháp Trận
 • Thanh Bàn Kiếm Trận
 • Kim Cang Hống
 • Niết Bàn Thánh Thể
 • Thần Niệm Chi Liên
 • Nguyên Cang Tráo
 • Chân Thực Chi Nhãn
 • Nghịch Chuyển Chân Luân
 • Pháp Ngôn Thiên Địa
 • Cừu Long Kiếm Trận
 • Thần Niệm Lao Lung
 • Cửu U Ma Đồng
 • Kinh Thiên Chỉ
 • Thần Niệm Chi Kiếm
 • Ngũ Hành Huyễn Thế
 • Thông Thiên Kiếm Trận
 • Trấn Ngục Hống
 • Thập Phương Đại Đạo
 • Chân Ngôn Đại Thủ Ấn
 • Diệt Thời Thần Quang
 • Khốn Thiên Tỏa Địa
 • Bất Tử Kim Vân
 • Thái Vũ Pháp Thuẫn
 • Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quyền

Chân Linh Chi Huyết:

 • Chân Long
 • Thiên Phụng
 • Du Thiên Côn Bằng
 • Lôi Bằng
 • Thanh Loan
 • Huyền Vũ
 • Sơn nhạc cự viên
 • Ngũ sắc Khổng Tước
 • Mộng Yểm
 • Đằng Xà
 • Đào Ngột
 • Chu Yếm

Môn phái:

Từ nhỏ bái nhập Thất Huyền Môn, bước lên con đường tu tiên sau đó bái sư Hoàng Phong Cốc, sau trở thành tán tu, tiến giai Nguyên Anh sau gia nhập Lạc Vân Tông trở thành Trưởng lão, phi thăng Linh Giới sau vẫn là tán tu, cho đến khi Đại Thừa hậu sáng lập Thanh Nguyên Cung.

Phi thăng Tiên Giới sau gia nhập Chúc Long Đạo trở thành Nội Môn Trưởng lão, Chúc Long Đạo xảy ra động loạn sau rời đi trở thành tán tu, sau đó được Giao Tam mời gia nhập Luân Hồi Điện, trở thành Luân Hồi Chi Tử, tiêu diệt Cổ Hoặc Kim sau, ở Hắc Thổ Tiên Vực xây dựng lại Tiên Giới đệ nhất môn phái Chân Ngôn Môn.

Linh Vực: Thiên Nhân Cảnh

Pháp tắc: Thời Gian Pháp Tắc, Chạy Trốn Pháp Tắc (Bào Bào Pháp Tắc)

Trình độ luyện đan: Thiên Đan Sư

Danh hiệu: Thiên Nam đệ nhất Kiếm Tu, Nhân Giới đệ nhất Tu Sĩ, Linh Giới đệ nhất Đại Thừa, Tiên Giới Chí Tôn, Hàn Thiên Tôn.

Xem Thêm

Quan hệ nhân mạch

Bạn đời Nam Cung Uyển:
 • Bạn đời tu luyện song tu của Hàn Lập.
 • Nữ tu sĩ của Diễm Nguyệt Tông, bản mệnh pháp bảo là Chu Tước Hoàn, tu luyện Tố Nữ Luân Hồi Công.
 • Tại Huyết Sắc Cấm Địa cùng Hàn Lập hợp lực đánh chết Mặc Giao, sau đó vì chạm vào Dâm Nang của Mặc Giao, cùng Hàn Lập ân ái.
 • Nguyên Anh sơ kỳ kết làm bạn đời với Hàn Lập, Hàn Lập lén lút đến Linh Giới sau vì tu vi không đủ nên tạm thời ở lại Nhân Giới.
 • Sau đó tiến giai Hóa Thần, vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn phi thăng đến Tiểu Linh Thiên.
 • Hàn Lập sau khi tiến giai Đại Thừa đến Tiểu Linh Thiên tìm lại Nam Cung Uyển.
 • Hàn Lập phi thăng Tiên Giới lúc tạm thời ở lại Linh Giới Nhân tộc Thanh Nguyên Cung.
 • Bạn đời của Điện chủ Luân Hồi Hàn Lập trước khi xuyên việt là Cam Như Sương tương ứng với Nam Cung Uyển ở thế giới này, sau được Điện chủ Luân Hồi triệu hồi phi thăng Tiên Giới, cuối cùng cùng Hàn Lập ẩn cư ở Hắc Thổ Tiên Vực sinh sống, có một đứa con gái là Cam Cửu Chân.
Hồng nhan tri kỷ Nguyên Dao:
 • Hồng nhan tri kỷ của Hàn Lập.
 • Làn da trắng như tuyết, thổi bong bóng có thể vỡ, nữ tu sĩ của môn phái tu tiên gần Quái Tinh Đảo, đối với sư tỷ Nghiên Lệ nặng tình nặng nghĩa, vì sư tỷ đã thành quỷ hồn bất tử trùng sinh trả giá rất lớn, cùng sư tỷ tu luyện Âm Dương Luân Hồi Quyết bị thông đạo không rõ hút vào Linh Giới, sau bị Khương lão quái/Thanh Nguyên Tử thu làm đồ đệ.
 • Hàn Lập giúp đỡ nàng rất nhiều, nảy sinh tình cảm với Hàn Lập.
 • Sau đó được Hàn Lập giúp đỡ vượt qua Phi Thăng kiếp, thành công phi thăng Tiên Giới.

Tử Linh:

 • Hồng nhan tri kỷ của Hàn Lập, tên thật là Uông Ngưng, nguyên là con gái của Môn chủ Mạo Âm Môn Loạn Tinh Hải, mỹ nữ đẹp nhất mà Hàn Lập từng gặp trong đời.
 • Lúc ở Nhân Giới Hàn Lập giúp nàng khôi phục lại tự do, trao lần đầu tiên cho Hàn Lập, tình cờ gặp Lục Cực phân hồn phi thăng Ma Giới.
 • Hàn Lập tiêu diệt Mẫu Hoàng Minh Trùng sau, giúp Tử Linh thoát khỏi sự khống chế của Lục Cực, vốn định đưa nàng trở về Linh Giới, nhưng biết được Hàn Lập có xác suất rất lớn phi thăng Tiên Giới nên lựa chọn ở lại Ma Giới, cuối cùng thành công phi thăng Tiên Giới Ma Vực.
 • Sau khi gặp lại Hàn Lập ở Ma Vực, thông qua Lục Đạo Luân Hồi Bàn nhìn thấy thân phận kiếp trước, cuối cùng buông bỏ chấp niệm và ở bên cạnh Hàn Lập.

Ngân Nguyệt:

 • Hồng nhan tri kỷ của Hàn Lập.
 • Còn gọi là Tuyết Linh, vốn là một trong hai hồn của Linh Lang Yêu Lang Linh Lung Tiên Tử ở Linh Giới.
 • Vì bị Nguyên Sát phân hồn của Ma Giới Thủy Tổ đoạt xá trốn vào Nhân Giới, biến thành khí linh của Cổ Bảo, sau bị Hàn Lập có được, biến thành khí linh của bản mệnh pháp bảo của hắn, xưng hô chủ tớ với Hàn Lập, lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm với Hàn Lập.
 • Là người biết bí mật cái bình nhỏ của Hàn Lập, sau khi thoát khốn trở về Linh Giới, trong cái rủi có cái may thức tỉnh Thất Tinh Nguyệt Thể; vì tiến giai Hợp Thể tu luyện Vong Tình Quyết, vì Hàn Lập sinh ra tâm ma, được Hàn Lập của Ngao Khiếu lão tổ giúp đỡ dần dần thoát khỏi sự khống chế của Vong Tình Quyết, phần lớn thời gian đi theo bên cạnh Hàn Lập, trước khi Hàn Lập phi thăng Tiên Giới tiến giai Đại Thừa kỳ.
 • Là nhân vật nữ ở bên cạnh nhân vật chính lâu nhất trong truyện.
Sư đồ
 • Sư phụ: Mặc Cư Nhân (Thất Huyền Môn), Lý Hóa Nguyên (Hoàng Phong Cốc), Cực Âm Tổ Sư (Loạn Tinh Hải), Di La Lão Tổ (Chân Ngôn Môn)
 • Đồ đệ: Liễu Ngọc, Điền Cầm Nhi, Thạch Kiên, Khí Linh Tử, Hải Đại Thiếu, Bạch Quả Nhi, Hoa Thạch lão tổ, Lam Dược, Lý Nguyên Cứu
Bạn bè
 • Trương Thiết, Lệ Phi Vũ, Hướng Chi Lễ, Lôi Vân Tử, Băng Phượng, Giáp Thiên Mộc, Mạc Giản Ly, Băng Phách Tiên Tử, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, Thạch Xuyên Không
Sư hữu
 • Vừa là thầy vừa là bạn: Đại Diễn Thần Quân, Thanh Nguyên Tử, Hô Ngôn đạo nhân
 • Sư hữu vì lợi ích: Thiên Lân Thánh Thú, Hà Khang lão quỷ, Giải đạo nhân, Ma Quang, Bảo Hoa Thủy Tổ
Linh thú
 • Thực Kim Trùng: Tiến hóa thành Thực Kim Trùng Vương, đi theo nhân vật chính phi thăng Tiên Giới, sau đó thức tỉnh ký ức kiếp trước, phát hiện ra sứ mệnh, thôn phệ dung hợp các Thực Kim Tiên ở các giới, trở về Đạo Tổ chi cảnh.
 • Tê Hồn: Bị Tiên Giới Đại La triệu hồi phi thăng, ở Hôi Giới Cửu U Vực đổi tên thành U Lạc gặp lại Hàn Lập, ở bên cạnh Hàn Lập, sau đó ở lại U Minh Giới tu luyện.
 • Lục Dực Sương Cống: Hàn Lập phi thăng Linh Giới sau phản bội độc lập, đáp ứng Hàn Lập lúc Nhân tộc gặp nguy hiểm ra tay ba lần, sau đó Hàn Lập giải trừ chủ tớ khế ước.
 • Cửu Khúc Linh Sâm: Ở lại Linh Giới.
 • Báo Lân Thú: Ở lại Linh Giới.
 • Ma Quang: Ở Hôi Giới đạt thành thỏa thuận với Hàn Lập, trì hoãn Đại La cường địch một nén nhang thời gian đổi lấy việc giải trừ khế ước với Hàn Lập, sống chết không rõ.
 • Hỏa Tu Tử: Sau khi phi thăng cùng Hàn Lập không rõ tung tích, có thể liên quan đến việc Hàn Lập mất đi ký ức 300 năm.
 • Tinh Viêm Hỏa Điểu: Phi thăng theo Hàn Lập, đã hóa thành Tinh Viêm Đồng Tử.
 • Bạch Ngọc Phỉ Hưu: Sau khi nhận chủ đi theo Kim Đồng du lịch, trở về Man Hoang biết được là Mặc Nhãn Phỉ Hưu, giải phong được truyền thừa của nó.
Xem Thêm

Kinh lịch nhân sinh

Hay còn gọi là Tu Tiên Niên Biểu hay Nhân Sinh cuộc đời của anh Lập Đen Q_Q

Hiện ĐẦY ĐỦ nội dung Kinh Lịch Nhân Sinh của Hàn Lập
Xem Thêm

Luyện Khí Kỳ

10 tuổi:

 • Hàn Lập rời nhà, được tam thúc giới thiệu vào Thất Huyền Môn.
 • Bái Mặc đại phu làm sư phụ, bắt đầu tu luyện Trường Xuân Công, tình cờ nhặt được chiếc lọ bí ẩn.

14 tuổi:

 • Hàn Lập tu luyện Trường Xuân Công đến tầng thứ ba.
 • Phát hiện ra bí mật thúc đẩy sinh trưởng thực vật của chiếc lọ, âm thầm điều chế đan dược tu luyện, kết giao với Lệ Phi Vũ, điều chế thuốc giảm đau cho Lệ Phi Vũ.

16 tuổi:

 • Hàn Lập tu luyện Trường Xuân Công đến tầng thứ sáu.
 • Âm thầm học được La Yên Bộ và Nháy Mắt Kiếm Pháp để nâng cao thực lực, sau đó đối mặt với Mặc đại phu, bị Mặc đại phu chế phục.
 • Trong trận chiến đoạt xá, Hàn Lập bất ngờ chiến thắng, Mặc đại phu và Dư Tử Đồng tử vong, Hàn Lập có được Khúc Hồn.

18 tuổi:

 •  Hàn Lập tu luyện Trường Xuân Công đến tầng thứ tám.
 • Học được pháp thuật đơn giản, trở thành danh y của Thất Huyền Môn.
 • Khi bang Dã Lang tấn công Thất Huyền Môn, Hàn Lập ra tay tiêu diệt Kim Quang thượng nhân và lực lượng chủ lực của bang Dã Lang, khiến quần hùng chấn động.
 • Hàn Lập để lại đan dược cho Lệ Phi Vũ, rồi phiêu bạt giang hồ.
 • Trở về quê nhà thu xếp ổn thỏa, sau đó đến thành Gia Nguyên, thu phục Tôn Nhị Cẩu, quen biết ba nữ tử nhà họ Mặc.
 • Hàn Lập đạt được thỏa thuận với nhà họ Mặc, giết chết Âu Dương Phi Thiên, lấy được bảo ngọc noãn dương để giải độc.
 • Từ lời Tịch Thiết Ngưu, Hàn Lập biết được tung tích của tu tiên giả, tìm kiếm dấu vết tham gia Thái Nam tiểu hội, tại hội giao dịch đổi được mảnh vỡ pháp bảo, đồng thời biết được công dụng của lệnh bài thăng tiên.
 • Gia nhập Hoàng Phong cốc, buộc phải nhường Trúc Cơ đan cho Diệp lão, đổi lấy chức vụ trông coi vườn thuốc.

21 tuổi:

 • Hàn Lập tu luyện Trường Xuân Công đến tầng thứ mười một, gặp phải nút thắt tu luyện, chuẩn bị tham gia Huyết sắc thí luyện, luyện chế Trúc Cơ đan.
 • Trong một lần đến phường thị mua trang bị, trên đường về gặp Lục sư huynh muốn cưỡng hiếp Trần Khả Huyên, buộc phải ra tay, giết chết Lục sư huynh, cứu Trần Khả Huyên, đoạt được hai viên Trúc Cơ đan.
 • Sau đó tham gia Huyết sắc cấm địa thí luyện, từ cuộc tàn sát khốc liệt đã thoát ra, đồng thời gặp gỡ Nam Cung Uyển, trải qua chuyện tình một đêm, gieo mầm tình yêu sâu đậm.
 • Sau khi an toàn trở về, được Lý Hóa Nguyên thu nhận làm đệ tử ký danh.
Xem Thêm

Trúc Cơ Kỳ

25 tuổi:

 • Luyện chế thành công Trúc Cơ đan trong địa hỏa chi ốc, sau khi phục dụng đan dược, Hàn Lập Trúc Cơ thành công, khai tích động phủ ở Hoàng Phong cốc, được Lý Hóa Nguyên thu nhận làm đệ tử, được toàn bộ mười ba tầng Thanh Nguyên kiếm quyết và phương pháp luyện chế pháp bảo Thanh Trúc Phong Vân kiếm.
 • Luyện chế pháp khí, mua pháp trận, đoạt được Đại Diễn Quyết, từ tay Lôi Vạn Hạc đổi lấy đan phương, luyện chế linh đan để nâng cao tu vi.

29 tuổi:

 • Chế tác một lượng lớn phù lục sơ cấp.
 • Lý Hóa Nguyên nhận lời Hồng Phất mai mối cho Hàn Lập và Đổng Huyên Nhi song tu, Hàn Lập cùng Đổng Huyên Nhi tham gia đại hội đoạt bảo ở Yến Linh bảo, đúng lúc ma đạo xâm lược, Quỷ Linh môn huyết tế đệ tử của bảy phái ở nhà họ Yến.
 • Hàn Lập trốn thoát, trên đường bị Vương Thiền truy sát, kết oán với Quỷ Linh môn.
 • Trên đường về bị điều động đi canh giữ linh mỏ.
 • Tu luyện Đại Diễn Quyết, luyện chế một số con rối, nâng cao thực lực.
 • Không lâu sau bị ma môn tấn công, lặn vào đường hầm dưới mỏ, mọi người hỗn chiến vì Đại Na Di lệnh, Hàn Lập chiến thắng, có được trứng Huyết Ngọc nhện, trận pháp dịch chuyển cổ đại bị hư hại, Đại Na Di lệnh.

31 tuổi:

 • Đại Diễn Quyết luyện đến tầng thứ nhất, Thanh Nguyên kiếm quyết luyện đến tầng thứ năm, tiến vào Trúc Cơ trung kỳ.
 • Trong hội chiến Kim Cổ nguyên, Hàn Lập tiêu diệt hơn mười người cùng cấp, sau khi trở về cốc được lệnh bảo vệ Tần phủ, Nguyên Vũ quốc mời Tề Vân Tiêu và Tân Như Âm sửa chữa trận pháp dịch chuyển cổ đại.
 • Sau đó đến Việt Kinh, tại vương phủ phát hiện ra Ngô tiên sinh và Tiêu Thúy Nhi, có được Nung Diễm Quyết và Liễm Tức thuật, giới thiệu Tiêu Thúy Nhi bái nhập môn hạ Mã sư huynh.
 • Phát hiện ra Hắc Sát giáo khắp nơi bắt giữ tu sĩ để huyết tế, liên kết với các sư huynh đệ tiêu diệt Hắc Sát giáo, có được mảnh vỡ Hư Thiên đồ và Huyết Ngưng Ngũ Hành đan, từ chối ám thị của Trần Khả Huyên.
 • Trên đường về ghé qua thành Gia Nguyên, biết được Khúc Hồn biến dị, giết chết tu sĩ Kết Đan của Ngự Linh tông đang chiếm giữ thân thể Khúc Hồn.
 • Sau khi trở về Hoàng Phong cốc, được lệnh rút khỏi Việt quốc, bị coi là quân cờ bỏ đi, nhân cơ hội thoát khỏi Hoàng Phong cốc.
 • Hàn Lập trốn đến Nguyên Vũ quốc, nhận được quà tặng của Tân Như Âm và phương pháp sửa chữa trận pháp dịch chuyển cổ đại, lẻn vào Việt quốc, chứng kiến ma đạo truy sát Nam Cung Bình, Hàn Lập ra tay giải vây, cứu Nam Cung Bình, không ngờ pháp lực bị Nam Cung Bình hút đi đại bán.
 • Từ chối lời mời của Nam Cung Bình, thông qua trận pháp dịch chuyển trốn đến Loạn Tinh hải.
 • Khai tích động phủ mới ở Tiểu Hoàn đảo để tu luyện.

51 tuổi:

 • Tu luyện đến Trúc Cơ hậu kỳ, quen biết Nguyên Dao, nhận lời mời của Lục Liên điện ra khơi săn giết Anh Lệ thú, Ô Sửu cưỡng đoạt Anh Lệ thú, Miêu trưởng lão và Cổ trưởng lão buộc phải lộ diện, truy sát Hàn Lập để diệt khẩu.
 • Hàn Lập bố trí trận pháp giết chết Cổ trưởng lão, đoạt được Giáng Trần đan và Hỗn Nguyên bát.

55 tuổi:

 • Tu luyện bốn năm ở Hải Viên đảo, Khúc Hồn ngưng kết thành công Tà đan, lặn trở về Tiểu Hoàn đảo, tình cờ có được Phệ Kim Trùng.

58 tuổi:

 • Định cư ở Thiên Tinh thành, chế tác hơn hai trăm con rối cấp hai, chuẩn bị ra khơi giết yêu lấy đan.

61 tuổi:

 • Đi đến Ngoại Tinh hải, lợi dụng Nê Thường thảo dụ dỗ yêu thú, giết yêu lấy được hàng trăm viên yêu đan.

66 tuổi:

 • Trở về động phủ, luyện chế ra một lượng lớn đan dược các loại, bắt đầu bế quan và dùng Nê Thường thảo thúc đẩy Phệ Kim Trùng trưởng thành.
Xem Thêm

Kết Đan Kỳ

126 tuổi:

 • Kết Đan thành công, được Mộc Âm Môn mời đi truy tìm bảo vật, gặp phải Cực Âm Lão Tổ, may mắn trốn thoát.
 • Làm quen với Tử Linh, trở thành danh dự trưởng lão của Mộc Âm Môn, nhận được Thiên Lôi Trúc, nhập thế tu luyện kỹ thuật luyện khí chế phù và bồi dưỡng Vạn Niên Kim Lôi Trúc.

147 tuổi:

 •  Luyện chế 72 thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm làm bản mệnh pháp bảo, được Kim Thanh mời đến hoang đảo tìm bảo vật, gặp phải Huyền Cốt, thân thể Khúc Hồn bị Huyền Cốt chiếm đoạt, Huyền Cốt vì sự tái hiện của Hư Thiên Điện và đề phòng Cực Âm đuổi đến nên vội vàng rời đi.
 • Hàn Lập dựa theo chỉ dẫn của Hư Thiên tàn đồ tiến vào Hư Thiên Điện, cùng Huyền Cốt hợp mưu đối phó Cực Âm, lấy được Cửu Khúc Linh Sâm, Hàn Lập vì Huyết Ngọc Chu bị Cực Âm cưỡng ép thu làm đồ đệ.
 • Trong ngoại điện nhiều lần cứu mạng Nguyên Dao, được Nguyên Dao tặng Tê Hồn Thú.
 • Hàn Lập cùng Cực Âm và các Nguyên Anh tu sĩ khác cùng tiến vào nội điện, thu hoạch rất nhiều.
 • Cực Âm và những người khác mượn Huyết Ngọc Chu kéo lên Hư Thiên Đỉnh, trong lúc đó Hàn Lập có được bảo vật Ngọc Như Ý, thời khắc mấu chốt bị trưởng lão Tinh Cung phá hoại, mọi người vì tranh đoạt Bổ Thiên Đan mà ra khỏi tầng trong cùng.
 • Lúc chính ma hỗn chiến, Hàn Lập và Huyền Cốt lấy ra Hư Thiên Đỉnh, hai người giao chiến, Huyền Cốt bỏ mạng.
 • Hàn Lập truyền tống đến tầng thứ hai, tình cờ gặp Nguyên Dao đang tắm, được Vạn Niên Linh Nhũ, Dưỡng Hồn Mộc và những vật khác, Hàn Lập trốn thoát khỏi Hư Thiên Điện, trên đường trở về Thiên Tinh Thành giải cứu Lăng Ngọc Linh, hối lộ chấp sự Tinh Cung chạy trốn đến Ngoại Tinh Hải, tại Vụ Trung Đảo khai tích động phủ, tu luyện bí thuật Huyền Âm Kinh, phục dụng Bổ Thiên Đan cải thiện tư chất linh căn, một phần Phệ Kim Trùng biến dị thành Tam Sắc Phệ Kim Trùng, chứng kiến Quy Yêu vượt qua Hóa Hình Lôi Kiếp.

156 tuổi:

 • Bắt giết hàng trăm con yêu thú cấp 6, cấp 7, rút hồn lấy đan, trở về động phủ luyện đan, bế quan tu luyện.

170 tuổi:

 • Thú triều bùng nổ, nhân loại tập trung khai phá Kỳ Uyên Đảo, mâu thuẫn với yêu tộc ngày càng gay gắt, yêu tộc chiếm Kỳ Uyên Đảo, tàn sát tu sĩ nhân loại.

175 tuổi:

 • Hàn Lập đột phá bình cảnh Kết Đan trung kỳ, tu luyện Thanh Nguyên Kiếm Quyết đến tầng thứ tám.

195 tuổi:

 • Hàn Lập tặng Công Tôn Hạnh bảo vật, tại phường thị mua được Phạn Thánh Chân Phiến, từ Văn Tư Nguyệt nghe ngóng được hang động của yêu thú hóa hình, tìm được Bạn Yêu Thảo.
 • Gặp phải Phong Hy, Phong Hy tặng Hàn Lập Bích Diễm Tửu, Hàn Lập mượn nó tiến giai Kết Đan hậu kỳ.
 • Hàn Lập bị ép buộc phải giúp Phong Hy luyện chế Phong Lôi Sí, âm thầm tính toán ba con yêu quái, tiêu diệt Độc Giao, cướp đi Phong Lôi Sí, bị Phong Hy, Miểu Hạc truy sát, cuối cùng thông qua truyền tống trận của Mộc Âm Môn trốn về Nội Tinh Hải.

197 tuổi:

 • Gặp lại Nguyên Dao, giúp nàng giải vây, được nàng tặng Linh Nhũ, trận pháp và những vật khác, đồng ý bảo vệ nàng.
 • Nguyên Dao thi pháp dẫn đến nhiều tu sĩ, Hàn Lập gặp phải ma đạo đệ nhất nhân, truyền nhân của Lục Đạo, hai người đang giao chiến kịch liệt, quỷ vụ ập đến, mọi người bị hút vào trong quỷ vụ, tiến vào Âm Minh chi địa, mất hết pháp lực.
 • Nguyên Dao và Nghiên Lệ ở lại nơi này tu luyện Âm Dương Luân Hồi Quyết.
 • Hàn Lập được Mai Ngưng giúp đỡ, lấy ra vật dụng cần thiết từ túi trữ vật, có được Âm Linh Thủy, Hàng Linh Phù và những vật khác.
 • Tê Hồn Thú nuốt chửng tinh hồn Âm Minh Thú, Hàn Lập có được lượng lớn Phách Thạch, Hàn Lập tại Bạo Phong Sơn gặp lại Tử Linh, truyền nhân của Lục Đạo là Ôn Thiên Nhân, dùng võ thuật giết chết Ôn Thiên Nhân.
 • Dẫn Tử Linh, Mai Ngưng trốn thoát khỏi quỷ vụ, vượt qua Vô Biên Hải, trở về Thiên Nam.

198 tuổi:

 • Từ chối Mai Ngưng, tạm biệt hai người con gái, bái nhập Lạc Vân Tông.
 • Bắt buộc phải thi triển Phong Linh Kình, tu luyện Huyết Ảnh Độn, truy tung Tuyết Vân Hồ, gặp phải Thi Quỷ, lúc giao chiến Ngân Nguyệt xuất hiện nuốt chửng phân thần của Thi Quỷ, đoạt xá Linh Hồ, bái Hàn Lập làm chủ.
 • Không lâu sau Tê Hồn tiến giai.
 • Hàn Lập tham gia Thị Kiếm Đại Hội và giành chiến thắng, trong cấm địa, Vân Mộng tam phái và chính ma lưỡng đạo đấu trí đấu dũng, Hàn Lập nhân cơ hội lấy được linh căn Linh Nhãn Chi Thụ, Định Linh Hoàn và những vật khác.
Xem Thêm

Nguyên Anh Kỳ

217 tuổi:

 • Đại Diễn Quyết tu luyện đến tầng thứ tư, Thanh Nguyên Kiếm Quyết tu luyện đến tầng thứ chín, ngưng kết Nguyên Anh.
 • Đảm nhiệm chức vụ trưởng lão Lạc Vân Tông, nạp Mộ Bái Linh làm thiếp, bắt đầu luyện hóa Càn Lam Băng Diễm, tham ngộ Đại Canh Kiếm Trận.

218 tuổi:

 • Bắt giữ Mộc Linh Anh, tiêu diệt Phó gia toàn bộ, có được di vật của Tân Như Âm, trở về quê hương giải quyết ân oán, tiêu diệt vài người của Quỷ Linh Môn, Ngự Linh Tông, thả Hạm Vân Chi đi, thu Liễu Ngọc làm ký danh đệ tử, có được thuật đuổi côn trùng và Lục Dực Sương Cung.

220 tuổi:

 • Tham gia Thiên Nam Giao Dịch Hội, có được Xích Tinh Chi, Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật, cùng Nam Lũng Hầu và những người khác đến Mạc Lan thảo nguyên hợp tác phá cấm lấy bảo vật, Nam Lũng Hầu bị Quỷ Linh Môn ám toán, Hàn Lập thừa dịp hỗn loạn có được bảo vật.
 • Trên đường gặp Lôi Vạn Hạc, giúp hắn giải vây, và từ Đường Minh Hoa biết được Nam Cung Uyển sắp đại hôn, vội vàng đến Ám Nguyệt Tông, hóa hình vào núi, hai người tâm sự, kết thành bạn lữ, hợp lực đánh bại đại trưởng lão Ám Nguyệt Tông.
 • Hàn Lập có được Huyết Ma Kiếm, Dương Hoàn, và giúp Nam Cung Uyển phá giải Khốn Tâm Thuật.
 • Nam Cung Uyển phản bội Ám Nguyệt Tông, gia nhập Lạc Vân Tông.
 • Hàn Lập từ chối trở lại Hoàng Phong Cốc, nhận lấy ba bảo vật của Lệnh Hồ Lão Tổ, hứa với hắn sẽ giải cứu Hoàng Phong Cốc ba lần nguy nan.
 • Đồng ý với Nam Lũng Hầu cân nhắc việc vào cốc tìm bảo vật.
 • Hàn Lập đại diện Lạc Vân Tông tham gia Hoàng Long Sơn đại chiến, tiêu diệt Thiên Khốc, Cốc Song Phố, chạy thoát khỏi tay Trọng Thần Sư, danh tiếng vang dội.

221 tuổi:

 • Gặp lại Tử Linh, Mai Ngưng, thương lượng việc vào Truỵ Ma Cốc hái Linh Trúc Quả, Hàn Lập vì thu thập Canh Tinh mà thay Thiên Đạo Minh xuất chiến, đồng ý tham gia đánh cược, có được Canh Tinh, Huyền Thiên Tiên Đằng căn hành, luyện chế Hàng Linh Phù, Lôi Châu để ứng phó đại chiến.
 • Biên giới đại chiến bùng nổ, những người tham gia đánh cược bị nhốt trong Huyết La Tráo, Hàn Lập trốn thoát sau đó cứu Toái Hồn, Vân Lộ, tiêu diệt phu nhân tông chủ Âm La Tông là Lục phu nhân, cướp được Nguyên Minh Đăng, xoay chuyển cục diện, sau đó dùng Nguyên Minh Đăng đổi lấy lượng lớn bảo vật.
 • Đột Ngột Nhân chiếm cứ thảo nguyên, hai bên đình chiến.
 • Nam Cung Uyển bị tứ trưởng lão Âm La Tông gieo Phong Hồn Chú, tự phong ấn trong băng, tu luyện Xà Nữ Thiên Nguyệt Quyết.
 • Hàn Lập tế luyện Đại Canh Kiếm Trận, đến nơi hẹn ước, tiêu diệt tứ trưởng lão Âm La Tông, có được Quỷ La Phiên, phương pháp luyện thi.
 • Tu luyện Nguyên Anh thứ hai, luyện chế Thiên Tuyệt Ma Thi, bồi dưỡng Lục Dực Sương Cung.
 • Hàn Lập danh tiếng lừng lẫy Thiên Nam.

222 tuổi:

 • Hàn Lập đi đến cực tây chi địa, gặp Đại Diễn Thần Quân, hai người đạt thành thỏa thuận, Đại Diễn truyền thụ cho Hàn Lập Đại Diễn Quyết, Khôi Lỗi Thuật, Hàn Lập giúp Đại Diễn hoàn thành tâm nguyện, Nam Lũng Hầu lan truyền tin tức Quỷ Linh Môn nắm giữ phương pháp tiến vào Truỵ Ma Cốc, các tông môn Thiên Nam gây áp lực lên Quỷ Linh Môn, Quỷ Linh Môn buộc phải phát Truỵ Ma Lệnh.

225 tuổi:

 • Hàn Lập trở về Thiên Nam, lần lượt gặp Tử Linh, Nam Lũng Hầu, thương lượng việc vào cốc, và luyện chế lượng lớn khôi lỗi Kết Đan kỳ.
 • Hàn Lập vào cốc sau đó hội hợp với Nam Lũng Hầu, Lỗ Vệ Anh, chém giết Mãng Thú, Hỏa Thiềm Thú, có được Cương Ngân Sa, nội đan Hỏa Thiềm Thú, phương pháp luyện chế Thất Diễm Phiến.
 • Hàn Lập từ biệt hai người, hội hợp với Tử Linh, truy tung Quỷ Linh Môn, giành trước hái được Linh Trúc Quả, luyện chế Tạo Hóa Đan phục dụng, để trải nghiệm trước cảnh giới tiếp theo.
 • Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh vô tình thả Ma Hồn, bị nó nuốt chửng mà chết, Huyết Diễm chủ hồn xuất thế, trong cốc tùy ý nuốt chửng Nguyên Anh, truy sát Lệnh Hồ Lão Tổ và những người khác.
 • Đồng thời Vương Thiên Cổ và ba người khác bị Huyết Diễm phân hồn lừa gạt, dẫn nó vào không gian liệt phùng, phân hồn chiếm cứ ma khu, giải trừ cấm chế dẫn đến không gian bùng nổ, kinh động quần tu.
 • Hàn Lập đại chiến Huyết Diễm chủ hồn, giúp Lệnh Hồ Lão Tổ và những người khác giải vây.
 • Phân hồn xuất thế, quần tu tập trung, nội cốc nhất chiến khiến nhiều Nguyên Anh tu sĩ vẫn lạc.
 • Phân hồn đoạt được hai thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của Hàn Lập, bị Trọng Thần Sư và những người khác đánh trọng thương mà chạy trốn.
 • Hàn Lập và chủ hồn bị hút vào Linh Miểu Viên tàn tích, chủ hồn bị Linh giới cấm chế tiêu diệt, Hàn Lập có được lượng lớn linh dược, luyện chế linh đan, vì trên người mang sát khí nên buộc phải bế quan tu luyện.
 • Huyết Diễm phân hồn ra khỏi cốc sau đó khắp nơi nuốt chửng Nguyên Anh để khôi phục tu vi.
 • Tấn công tiểu gia tộc, thu thập ma khí, phá hoại Vô Biên Hải phong ấn đại trận, khiến linh khí rò rỉ, hình thành đại xoáy nước.
 • Các tông môn Thiên Nam thành lập Tiêu Ma đội, tại Lạc Hồn Sơn đánh trọng thương Huyết Diễm, Huyết Diễm chạy trốn đến Đại Tấn, hóa thân thành Hàn trưởng lão, gia nhập hoàng tộc Diệp gia.

252 tuổi:

 • Hàn Lập tiến giai Nguyên Anh trung kỳ, thoát khỏi Linh Miểu Viên, trở về Lạc Vân Tông.
 • Cho Nam Cung Uyển nuốt đan, khiến Mộ Bái Linh sửa đổi Điên Phượng Bồi Nguyên Công.
 • Hàn Lập đến Bách Xảo Viện quan lễ, đánh bại Kim Vũ Hoàn, Vân Mộng tam tông sắp xếp lại thứ hạng.
 • Hoàn toàn luyện hóa Càn Lam Băng Diễm, tu luyện Hư Thiên Đỉnh Thông Bảo Quyết, trong thời gian đó luyện chế ra một con rối Nguyên Anh cấp.
 • Không lâu sau, đến Thất Linh Đảo theo lời hẹn của Chí Dương, lần nữa phong ấn trận nhãn Vô Biên Hải, được ba vị tu sĩ tặng Linh Ngao Đảo.
 • Tại Ma Khí Chi Uyên, Hàn Lập có được Ma Tuỷ Toản, Xích Linh Nhuyễn Ngọc, sửa chữa Quỷ La Phiên, trở về Lạc Vân Tông bế quan.

253 tuổi:

 • Mộ Bái Linh kết thành Kim Đan.

256 tuổi:

 • Nguyên Anh thứ hai đại thành, Hàn Lập đi đến Đại Tấn.

257 tuổi:

 • Đi qua Thiên Lan thảo nguyên, Phệ Kim Trùng bị lộ, Hàn Lập giết Quế Tiên Sư diệt khẩu, nhưng bị hắn chạy thoát một phần Nguyên Anh, Hàn Lập bị một đám đông Thốt Tiên Sư truy sát.
 • Trong lúc hỗn chiến, bị Hô Đại Tiên Sư đánh lén trọng thương, sát khí phản phệ, Hàn Lập giả trang thành tu sĩ cấp thấp trà trộn vào Thương Lộ Bộ, cứu Phùng Nguyệt, có được chìa khóa mật thất nhà họ Phùng.
 • Diệt tu sĩ Cửu Tiên Cung, có được Kim Diễm Thạch.
 • Thiên Lan Thánh Nữ triệu hồi Thánh Thú phân thân xuống giới, cùng hai vị Đại Tiên Sư truy sát Hàn Lập.
 • Hàn Lập dùng kế phân hóa để trốn thoát, Nguyên Anh thứ hai mất tích, Ngân Nguyệt ngủ say.
 • Hàn Lập bắt được Thánh Thú phân thân, có được Thánh Đỉnh, bị ép tự phong ấn trong băng, theo dòng sông Thuấn trôi dạt đến Đại Tấn.

258 tuổi:

 • Được Tào Mộng Dung cứu giúp, tĩnh dưỡng khôi phục tu vi.

259 tuổi:

 • Tham gia Tham Vương đại hội ở Quan Ninh Phủ, có được Kim Cang Tráo, Tinh Hóa Yêu Đan.
 • Vào mật thất nhà họ Phùng lấy được công pháp Phật Tông Minh Vương Quyết, phát hiện có thể kết hợp với Vẫn Thánh Chân Phiến thành một bộ công pháp hoàn chỉnh (phần trên và phần dưới, bỏ đi phần giữa).
 • Trên đường trở về bị nhốt trong trận Hoàng Sa, liên thủ với Huyễn Diệu Vương chống lại kẻ địch, tiêu diệt ma tu họ Ân, dọa chạy hai tên ma đầu Phương Tiêm Sơn, có được Thiên Thi Châu của Huyễn Diệu Vương.
 • Luyện hóa Kim Cang Tráo, tu luyện Minh Vương Quyết tầng thứ nhất.
 • Trà trộn vào Hoàng Thanh Quan, học tập luyện khí thuật, tu luyện Minh Vương Quyết tầng thứ hai, dò la được tung tích Ô Phượng.
 • Hoàng tộc bắt đầu lên kế hoạch mở ra Côn Ngô.

261 tuổi:

 • Đi khắp nơi thu thập vật liệu để luyện chế con rối và Tam Diễm Phiến.
 • Xông vào Nhạc Dương Cung, có được Hạo Dương Điểu Linh Vũ, Thổ Giáp Long.
 • Đi ngang qua Tây Phương phường thị, mua được Thiên Cơ Phủ, kết bạn với Phú Thành, đổi lấy Lôi Linh Tinh.
 • Gặp Thiên Lan Thánh Nữ và những người khác, bị nàng tra hỏi, dùng thuật che mắt qua mặt mọi người.
 • Bị Tiêu lão nhi tống tiền, giết người diệt khẩu, có được Hàn Tuỷ.
 • Tham gia đại hội đấu giá, hội giao dịch ngầm, dùng Ma Tuỷ Toản đổi lấy Mặc Kim, Ngũ Hành Ngọc, Canh Tinh,…
 • Hàn Lập lộ ra trọng bảo vội vàng rời đi, lại gặp Huyết Diễm, không đánh mà chạy.

262 tuổi:

 • Đi ngang qua Thiên Phù Môn, trả lại Giáng Linh Phù, lại gặp Hướng Chi Lễ, bị tu vi của hắn chấn động, ra tay trấn nhiếp Sát Dương Tông, có được Hóa Linh Phù và Linh Ảnh Thuật.
 • Đến Lâm Giang Phủ đồ giao, có được Xích Hỏa Giao lân phiến.

264 tuổi:

 • Luyện chế thành công con rối hình người Nguyên Anh hậu kỳ.
 • Đến Khổ Trúc Đảo đòi Ô Phượng Linh Vũ, thử nghiệm uy lực con rối.
 • Khổ Trúc lão nhân biết mình không địch lại, chủ động nhận thua, giao ra Ô Phượng Linh Vũ.
 • Đại Diễn Thần Quân thản nhiên tọa hóa, Hàn Lập thu phục Thổ Giáp Long.

265 tuổi:

 • Hàn Lập đến Nam Cương Phủ theo lời hẹn, hội hợp với Phú Thành và những người khác, biết được Phú Thành dự định luyện chế Bồi Anh Đan, Hàn Lập vui vẻ đồng ý, đi đến Ngân Xà Sơn luyện chế Tam Diễm Phiến.
 • Hoàng tộc họ Diệp bí mật tập trung về Nam Cương, bố trí pháp trận mở ra Côn Ngô, Huyết Diễm câu kết với Diệp Nguyệt Thánh, dự định giải cứu Nguyên Sát Thánh Tổ phân thân.
 • Hùng Sư ủng hộ nhà họ Diệp thoát khỏi sự khống chế của các tông môn, âm thầm chú ý, biết được kế hoạch của nhà họ Diệp, vì muốn có được thông tin về nghịch linh thông đạo mà hóa thân thành bốn tên tán nhân đi theo.
 • Từ Đại Tiên Sư, Thánh Nữ và những người khác vì muốn truy tìm tung tích của Hàn Lập mà lần lượt chạy đến Nam Cương, Càn lão ma cũng vì Hàn Lập mà ở lại Nam Cương.
 • Hàn Lập cùng Phú Thành và những người khác vào Âm Dương Quật bắt Âm Chi Mã, gặp phải Ngân Sí Dạ Xoa, hai người trong số đó bị Dạ Xoa giết chết.
 • Hàn Lập đại chiến với Ngân Sí Dạ Xoa, Dạ Xoa nguy kịch, thời khắc mấu chốt hoàng tộc mở ra phong ấn Côn Ngô, Hàn Lập và những người khác bị truyền tống vào trong Côn Ngô Sơn.
 • Hàn Lập cứu Phú Thành, Bạch Dao Di, Phú Thành luyện thành Bồi Anh Đan, ba người chia đan rồi vào núi tìm bảo vật.
 • Lúc Côn Ngô mở ra, Hướng Chi Lễ đi ngang qua Nam Cương, truyền thư cho Hóa Tiên Tông lệnh cho Mộc phu nhân lấy Hóa Long Tỉ củng cố phong ấn, một mình tiến vào Côn Ngô Sơn, nhưng lại bị kéo vào ảo mộng thiên tượng.
 • Sau khi Côn Ngô xuất thế, Độc Thánh Môn, Càn lão ma và nhiều tu sĩ khác lần lượt vào núi tìm bảo vật.
 • Sau khi Hàn Lập vào núi, Ngân Nguyệt tỉnh lại, Hàn Lập tình cờ có được Thiên Tinh Bi, gặp phải Càn lão ma, hai người cuối cùng vì trọng bảo trước mắt mà tạm thời ngừng chiến.
 • Hàn Lập vào Chú Linh Điện, có được Thái Âm Chân Hỏa.
 • Trên đường trở về gặp phải Từ Đại Tiên Sư, Cát Thiên Hào và những người khác, một chiêu kinh địch.
 • Hàn Lập xông vào Côn Ngô Điện, vượt qua nhiều cấm chế đoạt được Quy Linh bản mệnh bài, cuốn sách đỏ.
 • Mộc phu nhân cướp được Hóa Long Tỉ, đi đến Trấn Ma Tháp củng cố phong ấn.
 • Hàn Lập thu phục Quy Linh trong Bắc Cực Nguyên Quang, mai phục đánh lén Càn lão ma, có được Ngũ Tử Đồng Tâm Ma.
 • Vạn Yêu Cốc phó cốc chủ vạn năm thi khôi Hùng trà trộn vào Côn Ngô, vì muốn tăng cường uy lực Huyết Nhận mà đi khắp nơi giết chóc.
 • Bát Linh Xích xuất hiện, các tu sĩ tranh nhau gia nhập hàng ngũ tranh đoạt.
 • Hàn Lập chạy đến Trấn Ma Tháp, cứu Bạch Dao Di, hẹn đến thăm Tiểu Cực Cung.
 • Tuyết Linh (Ngân Nguyệt) gặp lại Lộng Mộng, nhớ lại nhiều chuyện cũ.
 • Huyết Diễm và Diệp Nguyệt Thánh cứu Nguyên Sát Thánh Tổ phân thân, Nguyên Sát đề nghị dung hợp linh hồn với Lộng Mộng bị từ chối, đại chiến sắp nổ ra, các tu sĩ đều có ý rút lui.
 • Hàn Lập liên thủ với Từ Tiên Sư, Ngân Sí Dạ Xoa và những người khác, tiêu diệt Huyết Diễm, đoạt lại bản mạng pháp bảo.
 • Dạ Xoa, Sư Cầm Thú bị vạn năm thi khôi Hùng dụ dỗ, liên thủ phá hủy pháp thể của Từ Tiên Sư.
 • Hàn Lập ra tay can thiệp, có được phương pháp nuôi dưỡng Phệ Kim Trùng, đồng thời gieo Xích Niệm Chân Lôi lên người Từ Tiên Sư, Thánh Nữ.
 • Không lâu sau, Huyền Thanh Tử, Thất Diệu được lệnh vào núi trấn ma, mọi người chạm vào cấm chế bị truyền tống đến tầng thứ chín, gia nhập hỗn chiến.
 • Nguyên Sát triệu hồi bản thể xuất hiện, tiêu diệt nhiều tu sĩ, Tuyết Linh và Lộng Mộng dung hợp, giải phóng Hướng Chi Lễ.
 • Nguyên Sát tiêu hao nguyên khí dẫn bạo Hắc Phong Kỳ, giải phóng ra chân ma khí, mọi người lui ra khỏi tầng thứ chín.
 • Tuyết Linh lấy việc cung cấp phương pháp phi thăng làm điều kiện, yêu cầu vạn năm thi khôi Hùng, Hướng Chi Lễ giao ra Huyết Nhận, Phá Giới Phù, tự mình phong ấn ký ức về bảo vật trong bình nhỏ của Hàn Lập.
 • Tuyết Linh và Hàn Lập lại tiến vào tầng thứ chín, dùng Thiên Tinh Bi lần nữa phong ấn chân ma khí, nuốt chửng nguyên thần của Nguyên Sát, để lại Huyết Nhận, Phá Giới Phù, Bát Linh Xích, đưa Hàn Lập ra khỏi Côn Ngô Sơn, phi thăng Linh Giới.

266 tuổi:

 • Hàn Lập bế quan ở Tuyết Liên Sơn, phục dụng Bồi Anh Đan, luyện hóa các bảo vật, thu phục Ngũ Tử Đồng Tâm Ma.

280 tuổi:

 • Vạn Yêu Cốc Xa Hóa Thần có được tin tức mà Hùng Sư mang về, biết được Hư Linh Điện có thể là không gian tiết điểm, quyết định liên kết với yêu thú Băng Hải tấn công Tiểu Cực Cung.
 • Hàn Lập đến Tiểu Cực Cung gặp Bạch Dao Di, vì muốn giải trừ phong hồn chú cho Nam Cung Uyển mà hái Huyền Băng Hoa luyện chế Huyền Băng Đan.
 • Hàn Lệ thượng nhân vì Hàn Lập tu luyện Hàn Diễm mà gặp mặt Hàn Lập, sư đồ gặp nhau.
 • Sư Tướng nhận ra Hàn Lập có Hư Thiên Đỉnh, nhẫn nhịn không phát tác, mời Hàn Lập hỗ trợ hắn xung kích Hóa Thần, Hàn Lập đồng ý yêu cầu của hắn, có được nhiều công pháp bí thuật, đồng thời được phép xem qua tàng kinh các của Tiểu Cực Cung.
 • Hàn Lập và bốn người khác tiến vào Hư Linh Điện hỗ trợ Sư Tướng xung kích Hóa Thần, thất bại.
 • Sư Tướng trở mặt yêu cầu Hàn Lập giao ra Hư Thiên Đỉnh, hai bên đại chiến, Hàn Lập tiêu diệt năm người, có được Lôi Chấn Tử, năm loại Hàn Diễm và một lượng lớn vạn năm Huyền Ngọc.
 • Lúc này Vạn Yêu Cốc và yêu thú Băng Hải đến tấn công, tu sĩ Tiểu Cực Cung liều chết chống cự.
 • Hàn Lập đi ngang qua chủ điện, bị yêu tu chặn đường, Hàn Lập tiêu diệt hai tên yêu tu hóa hình, có được Phá Pháp Thiên Mục, sau đó lại bị Xa lão yêu hóa thân, Tiểu Cực Cung cung chủ, Băng Phượng và những người khác dây dưa.
 • Cuối cùng, Hàn Lập và Băng Phượng bị truyền tống đến Hư Thiên Điện.
 • Hàn Lập không muốn giao Hư Thiên Đỉnh, Ngũ Tử Đồng Tâm Ma và con rối Nguyên Anh hậu kỳ cho Băng Phượng, hai người bế quan khổ tu tám mươi năm trong Hư Thiên Điện.

360 tuổi:

 • Hàn Lập đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, cùng Băng Phượng thoát khỏi Hư Thiên Điện.
 • Hàn Lập nghe tin từ Hoàng Sa Môn về việc phát hiện mỏ linh thạch cao cấp ở Ngoại Hải, liền lên đường thu thập.
 • Hàn Lập đến Thiên Tinh Thành, gặp lại Linh Ngọc Linh.
 • Linh Ngọc Linh đưa Hàn Lập lệnh bài và truyền tin về việc Hư Thiên Đỉnh của Thiên Tinh song thánh tái hiện, mong muốn song thánh lôi kéo Hàn Lập.
 • Hàn Lập bị Ôn Thanh chặn đường tại Tinh Không Điện.
 • Ôn Thanh kiêng dè tu vi của Hàn Lập nên để hắn rời đi.
 • Hàn Lập cầu xin cho Văn Tư Nguyệt và những người khác, Ôn Thanh đồng ý.
 • Hàn Lập cùng Văn Tư Nguyệt được truyền tống đến Ngân Sa Đảo.
 • Văn Tư Nguyệt cầu xin Hàn Lập cứu con gái mình là Điền Cầm Nhi.
 • Hàn Lập ra tay cứu chữa và nghi ngờ về thân thế của Điền Cầm Nhi, đồng ý nếu Điền Cầm Nhi có thiên phú về trận pháp sẽ nhận làm đồ đệ.
 • Trên đường đến Bích Linh Đảo, Hàn Lập chứng kiến La Hầu đại chiến với Du Thiên Côn Bằng, và nhận được một chiếc lông vũ của Du Thiên Côn Bằng.
 • Hàn Lập đến Bích Linh Đảo thu thập linh thạch cao cấp, gặp phải kẻ thù là Diệu Hạc, bố trí bẫy tiêu diệt Diệu Hạc, sau khi lục soát hồn phách, biết được tung tích của Cực Âm.
 • Hàn Lập đến Bích Linh Đảo trả thù, dễ dàng chế ngự Cực Âm, phát hiện chỉ còn lại Nguyên Anh của Man Hồ Tử.
 • Hàn Lập giao Cực Âm cho Man Hồ Tử nuốt chửng, nhận được công pháp “Thác Thiên Ma Công”, bảo vật trong động phủ của Man Hồ Tử (Minh Vương Quyết, Phạm Thánh Chân Phiến – cùng với Thác Thiên Ma Công tạo thành bộ Phạm Thánh Chân Ma Công hoàn chỉnh).
 • Trên đường trở về, Hàn Lập phát hiện yêu tộc tấn công tu sĩ nhân loại vì linh thạch cực phẩm.
 • Hàn Lập cướp lấy linh thạch cực phẩm ngay trước mắt Kim Giao Vương.
 • Không lâu sau, Hàn Lập trở về Nội Hải, từ chối lời cầu hôn của song thánh.
 • Song thánh tặng Hàn Lập công pháp “Nguyên Từ Thần Quang”, âm mưu khiến hắn tự trói buộc bản thân.
 • Hàn Lập đến Ma Hồ Đảo, tiêu diệt Kim Hoa, đoạt được Thiên Khuyết Ngọc Thư, học chữ nòng nọc bạc từ Thiên Lạn thánh thú sau khi nó tỉnh lại.
 • Mở động phủ của Man Hồ Tử, nhận được bảo vật của Man Hồ Tử, đến Quái Tinh Đảo, nhận Điền Cầm Nhi làm đồ đệ, trở về Thiên Nam.

362 tuổi:

 • Trở về Lạc Vân Tông, biết được Dị Biến ở Trụy Ma Cốc, trấn áp hai tông phái, uy chấn Thiên Nam.
 • Luyện chế Phong Lôi Sí lần thứ hai, luyện chế Hỏa Linh Ti và Phá Diệt Pháp Mục.
 • Biết được tung tích của ba người vợ, trở lại Trụy Ma Cốc giải cứu ba người.
 • Trở lại Thất Linh Chi Địa, tiến vào vực sâu, thu hồi Nguyên Anh thứ hai, trở về động phủ dung hợp.
 • Giúp Thiên Lạn thánh thú vượt qua Thiên Lôi liên hoàn, vượt qua kiếp nạn hóa hình, nhận được Kim Giác kỳ lạ.
 • Thu thập Đế Lưu Tương dịch, luyện chế Hóa Giới Châu, cải tiến công pháp Cửu Biến Cửu Chuyển.
 • Kết hôn cùng Nam Cung Uyển, sau đó bế quan tu luyện (khoảng 120-130 năm).

485 tuổi:

 • Nhận được Vạn Lý Phù của Linh Ngọc Linh, phá quan mà ra.
 • Thu nhận Thạch Kiên, người có thần niệm b bẩm sinh mạnh mẽ, làm đồ đệ, dạy hắn Đại Diễn Quyết để tu luyện.
 • Đi đến Loạn Tinh Hải, trải qua Tinh Cung đại chiến, tiêu diệt Lục Đạo Cực Thánh giả dạng Vạn Thiên Minh, trở về Thiên Nam, tiếp tục bế quan.

540 tuổi:

 • Bế quan 50 năm, trong thời gian đó ra ngoài du ngoạn cùng Nam Cung Uyển nửa năm, sau đó thất bại khi dùng năm loại hàn diễm để đột phá Hóa Thần cảnh.
 • Du ngoạn đến Đại Tấn, biết được phương pháp luyện chế Giới Tử Không Gian.
 • Do đã tu luyện Đại Diễn Quyết đến tầng cuối cùng, dùng “Kinh Thần Thứ” dễ dàng tập kích, từ đó cướp giết Âm La Tông tông chủ giữa đường.
 • Sau đó đến Âm La Tông tiêu diệt nhiều Nguyên Anh tu sĩ của Âm La Tông, đoạt được hơn mười cây Quỷ La Phiên và một viên Diệt Tiên Châu màu đen (từ Thiên Lạn thánh thú biết được viên Diệt Tiên Châu màu đỏ mà hắn đoạt được từ tay hòa thượng áo xám tên Ma Cưu trong Huyền Ngọc Động ở Tiểu Cực Cung).
 • Bị truy sát bởi hậu nhân của Phong lão quái sau khi giết hắn, gặp lại Hướng Chi Lễ.
 • Sau khi hòa giải, cùng nhau đến Ma Đà Sơn tìm Húc Khánh Lôi lão ma, dùng Hàn Tủy đổi lấy tự do cho Tử Linh.
 • Sau khi ân ái với Tử Linh, nàng lại đột nhiên rời đi.
 • Dùng Vạn Niên Huyền Ngọc đổi lấy Ma Nguyên Đan.
 • Đi đến Hỏa Ngục, bắt được Thái Dương Tinh Hỏa, trở về Lạc Vân Tông.

570 tuổi:

 • Tiếp tục bế quan, trong thời gian đó (hơn mười năm) luyện hóa Thái Dương Tinh Hỏa, luyện chế ra vài bình Hồi Dương Thủy, uống một bình ngay lập tức, một bình khác dùng phi kiếm truyền thư đưa vào động phủ của Nam Cung Uyển.
 • Vào Trụy Ma Cốc, cuối cùng biến nửa lá Hắc Phong Kỳ thành Xích Hồn Phiên, luyện chế xong Giới Tử Không Gian, trở lại tông môn.
 • Dùng một bình Hồi Dương Thủy tưới cho Huyền Thiên Tiên Đằng, bắt đầu lĩnh ngộ hai tầng đầu của công pháp Nguyên Từ Thần Quang.

585 tuổi:

 • Tu luyện thành công tầng thứ nhất của Nguyên Từ Thần Quang, Huyền Thiên Tiên Đằng hồi sinh.
 • Đi đến Tinh Cung ở Loạn Tinh Hải, dùng Xích Hồn Phiên thu lấy Nguyên Từ Thần Sơn, chỉ điểm công pháp cho Linh Ngọc Linh.
 • Giết Kim Giao Vương, đoạt được Yêu Đan, Long Lân Quả Thụ, phương pháp cấy ghép linh thụ và Thôi Cốt Quyết.
 • Trở về Lạc Vân Tông ở Thiên Nam, sau đó vào Trụy Ma Cốc bế quan.

885 tuổi:

 • Xuất quan từ Giới Tử Không Gian, trong thời gian đó (300 năm) tiến vào Giới Tử Không Gian, luyện chế nội đan của Kim Giao Vương thành Kim thuộc tính đan linh căn, chính thức bắt đầu tu luyện Nguyên Từ Thần Quang.
 • Hơn hai trăm năm sau, công pháp đại thành, đồng thời luyện hóa hoàn toàn Nguyên Từ Thần Sơn, có thể tự động thu vào trong cơ thể, trở thành một kiện chí bảo.
 • Chọn thời điểm thích hợp, uống “Ma Nguyên Đan” và nhiều loại linh dược khác, dưới sự hỗ trợ của linh thạch cực phẩm và năm loại cực hàn chi diễm, cuối cùng đột phá Hóa Thần sơ kỳ.
Xem Thêm

Hóa Thần Kỳ

885 tuổi:

 • Sau hơn mười năm đồng hành cùng Nam Cung Uyển tại Loạn Tinh Hải, Hàn Lập trở về Thiên Nam tiếp tục tu luyện.
 • Trước khi rời đi, Hàn Lập mang theo Thạch Kiên về Thiên Nam, để Thạch Kiên đến vùng đất cực tây, cướp đoạt vị trí giáo chủ của Thiên Trúc Giáo, kế thừa y bát của Đại Diễn Thần Quân.
 • Trở lại Trụy Ma Cốc, sau hơn trăm năm khổ tu, Hàn Lập đột phá lên đến đỉnh phong của giai đoạn sơ kỳ, tu luyện tầng cuối cùng của Thanh Nguyên Kiếm Quyết đến cảnh giới đại viên mãn.
 • Trong thời gian này, Hàn Lập biết được Hướng Chi Lễ và những người khác thất bại khi tiến vào không gian kết giới, liền đến Ngũ Long Hải, thăm dò không gian kết giới, sau đó đi khắp thiên hạ, tìm kiếm bảo vật phòng ngự, chuẩn bị vượt qua không gian kết giới.
 • Trong vòng bảy mươi năm, Hàn Lập đã thu thập được rất nhiều bảo vật phòng ngự.
 • Trong mấy chục năm này, cứ nửa tháng Hàn Lập lại nuốt một quả Long Lân Quả, đồng thời tu luyện Tủy Cốt Quyết để luyện hóa dược lực của quả này, tu luyện thành công mấy tầng, sức mạnh đã vượt qua giới hạn mà tu sĩ Nhân giới có thể đạt được, không cần sử dụng bất kỳ pháp lực nào, chỉ cần một tay có thể dễ dàng nâng lên tảng đá vạn cân.
 • Long Lân Quả dường như cũng có hiệu quả rất lớn đối với việc tu luyện Minh Vương Quyết, kết quả là trong quá trình tu luyện Tủy Cốt Quyết, Minh Vương Quyết cũng bất tri bất giác tu luyện đến tầng thứ tư.

957 tuổi:

 • Trở lại không gian kết giới ở Ngũ Long Hải, Nam Cung Uyển đã đến đây từ mấy chục năm trước, Long Ngâm Chi Thể trên người đồ đệ Điền Cầm Nhi đã được Băng Phượng ban cho Hàn Nguyên để giải trừ hoàn toàn, đang định thử kết thành Nguyên Anh.
 • Nam Cung Uyển đưa cho Hàn Lập sáu lá Lục Đinh Thiên Giáp Phù để giúp Hàn Lập vượt qua không gian kết giới, và hẹn ước với Băng Phượng ba mươi năm sau sẽ cùng vượt qua không gian kết giới.

1007 tuổi:

 • Hàn Lập cùng Băng Phượng liên thủ tiến vào không gian kết giới, vượt qua đến Linh Giới, xuất hiện tại sa mạc Thanh La thuộc Thiên Nguyên Cảnh của Nhân tộc, vì gặp phải bão tố không gian, Hàn Lập và Băng Phượng buộc phải tách ra, cấm chế mà hai người đặt lên nhau phát tác, vì vậy Hàn Lập phải phân tán tinh nguyên của Nguyên Anh và đệ nhị Nguyên Anh vào trong cơ thể, nhờ đó bảo toàn được cơ thể, nhưng pháp lực mất hết, bằng cách này tránh được sự phản phệ của cấm chế.
 • Theo Thiên Đông thương hội đến An Viễn thành, gặp phải thú triều, An Viễn thành thất thủ, Hàn Lập cứu được bé gái lai giữa Nhân tộc và Hắc Phượng tộc là Đái Nhi, sau đó Đái Nhi được Hắc Phượng tộc đưa đi, Hàn Lập tặng cho Đái Nhi chiếc khăn tay vẽ hình Nam Cung Uyển.

1047 tuổi:

 • Hàn Lập xuất hiện tại Ngu Dương thành, đến sa mạc Thanh La, Lục Dực Sương Cung đã tự nuốt chửng lẫn nhau để tiến giai.
 • Vì không thể sử dụng thần thức, Lục Dực Sương Cung đành nhẫn nhịn sát ý rồi bỏ đi, Hàn Lập đành phải lấy đi bảo vật, chôn vùi lớp vỏ khổng lồ mà Lục Dực Sương Cung để lại, sau vài năm lặn lội đường sá, Hàn Lập đến Lạc Nhật Chi Mộ.

1050 tuổi:

 • Tại Lạc Nhật thành, Hàn Lập mua được Ngân Tâm Thạch và các vật liệu khác để luyện chế linh cụ, sau đó rời khỏi Lạc Nhật thành, nửa tháng sau đến Lạc Nhật Chi Mộ, Thái Âm Chân Hỏa dung hợp với thần hỏa Thái Dương Tinh Hỏa, lại hấp thu linh tộc bản nguyên của Thôn Viêm, tiến hóa thành Thôn Linh Thiên Hỏa, thu được Báo Lân Thú, có được thần huyết của Linh tộc, vì có được thần huyết nên bị hai gã Luyện Hư truy sát, cuối cùng trốn vào trong một ngọn núi, luyện hóa thần huyết.

1160 tuổi:

 • Tu luyện hơn trăm năm trong lòng núi, Hàn Lập không chỉ tu luyện thành công Kim Cang Quyết (Minh Vương Quyết), giải trừ cấm chế.
 • Nguyên Anh vốn đã hư ảo cũng nhờ linh dược mà nhanh chóng ngưng tụ lại.
 • Ngày Nguyên Anh ngưng tụ lại cũng là ngày Linh Giới thiên kiếp giáng xuống, hơn nữa là lôi kiếp hai màu đặc biệt.
 • Trong lúc vượt qua lôi kiếp, Hàn Lập được Triệu Vô Quy và một gã Thiên Uyên Vệ khác ra tay cứu giúp, sau đó được dẫn độ về Thiên Uyên thành, sáu mươi năm sau, Hàn Lập đảm nhiệm chức vụ Thanh Minh Vệ của tiểu đội Bính năm mươi sáu.
 • Tại Ngọc Khuyết Các chọn linh địa, Hàn Lập tranh giành được linh địa với một gã tu sĩ Hóa Thần trung kỳ, khai tích động phủ, quả của Huyền Thiên Tiên Đằng vô tình được Hàn Lập dùng dung dịch màu xanh lá cây trong chiếc lọ nhỏ thông linh, Tê Hồn Thú hóa hình định phách, học được thuật biến hóa.
 • Trở về Thiên Uyên thành, Hàn Lập dẫn dắt tiểu đội tuần tra, hoàn thành nhiệm vụ lần đầu tiên, tại Thiên Uyên thành mua được Chân Thiềm Dịch, Ngọc Thanh Đan và các loại đan phương dành cho tu sĩ Hóa Thần khác, đổi lấy Thiên Lôi Mộc, học được Lôi Văn, luyện chế thành Lôi Châu và Lôi Pha, tại Thiên Uyên phường thị mua được ba miếng vảy Mặc Kỳ Lân dùng để luyện chế Quỳ Thủy Chân Linh Đan, trở về linh địa, dùng Vạn Long Châu bố trí pháp trận giám thị, luyện chế thành Lôi Bào, thực lực tăng mạnh, giám thị thấy có người tiến vào linh địa, truy đuổi theo rồi tiến vào không gian kỳ lạ, trải qua bão tố không gian, Hàn Lập có được bảy mươi hai trang luyện khí bên ngoài của Kim Khuyết Ngọc Thư, có được Bách Mạch Luyện Bảo Quyết, quyết định tu luyện cả pháp thể, tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công, tiến giai Hóa Thần trung kỳ, luyện Nguyên Từ Thần Sơn và Ngũ Tử Đồng Tâm Ma vào hai tay, thúc chín Thôn Kim Trùng thành công.

1220 tuổi:

 • Nhận nhiệm vụ đến Mộc tộc, trên đường đi có được quả Chi Long.
 • Hoàn thành nhiệm vụ, nhận được lượng lớn Diệt Trần Đan.
 • Cùng thiếu nữ áo trắng Thiên Phượng thế gia chiến đấu với thanh niên họ Lũng của Chân Long thế gia, thu được Thiên Phượng chi linh, Thiên Phượng Chân Long linh huyết, nhẫn trữ vật của Tiêu Hồng, linh thạch thuộc tính Phong cực phẩm và ba viên Hắc Viêm Đan.
 • Trong lúc đó, đại chiến với Ảnh tộc Xích Ảnh (Luyện Hư kỳ) và Mộc tộc (Hợp Thể Ngân giai), Phệ Kim Trùng phát huy uy lực.
 • Luyện Khoa Phù chi vũ và Thiên Phượng chi linh vào Phong Lôi Sí, uy lực tăng mạnh.
 • Đi đến nơi tụ tập của các tu sĩ phi thăng, hợp lực thu phục Bích Nhãn Chân Thiềm, gặp phải sự vây công của Dạ Xoa tộc.
 • Sau khi thu thập một ổ Bích Nhãn Chân Thiềm, cùng đạo hữu họ Tiêu chống lại Dạ Xoa Vương, sử dụng truyền tống trận đến Hắc Ẩn sơn mạch trên bán đảo ở rìa Phong Nguyên đại lục.
 • Tìm được mai rùa đặc biệt, lấy máu của hai con Chân Thiềm lớn và bảy con nhỏ.
 • Trong vòng sáu mươi năm, khổ tu Phạm Thánh Chân Ma Công trong núi, luyện hai tay cùng Nguyên Từ Thần Sơn và Ngũ Tử Đồng Tâm Ma thành một thể.
 • Sau đó, bắt đầu dựa theo Bách Mạch Luyện Bảo Quyết, từng chút một dung luyện bảy mươi hai thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm vào xương cốt các yếu huyệt trên cơ thể.
 • Ba mươi năm sau, ba lần đột phá bình cảnh Hóa Thần hậu kỳ thất bại, xuất quan.

1310 tuổi:

 • Ra tay giải quyết Bảo Quang tôn giả, thu được một khối đá cực nặng.
 • Dùng Phệ Kim Trùng thôn phệ, chia làm ba phần, Phệ Kim Trùng xảy ra biến dị, vận chuyển một phần về.
 • Trao đổi với Hạo Thú trong núi, có được mười lăm cặp Kim Tủy Tinh Trùng và ba bầu Kim Mẫu San Hô Sa.
 • Sau đó, dùng năm năm, đem toàn bộ Kim Tủy do năm cặp Tinh Trùng phun ra bôi lên bề mặt cơ thể, phối hợp Kim Mẫu San Hô Sa với các loại dược liệu khác luyện hóa thành dịch, luyện hóa vào huyết nhục.
 • Vẫn còn thiếu một chút nữa mới đột phá Hóa Thần hậu kỳ.

1315 tuổi:

 • Giả trang thành người Thiên Bằng tộc trà trộn vào Thiên Bằng thánh địa.
 • Khoa Phù chân vũ trên Phong Lôi Sí khiến linh hồn bị phong ấn của Khoa Phù thức tỉnh.
 • Thân phận Hàn Lập bị Kim Duyệt, đại trưởng lão Thiên Bằng tộc, vạch trần.
 • Kim Duyệt giao dịch với Hàn Lập, Hàn Lập đồng ý giả mạo Thiên Bằng thánh tử tham gia Địa Uyên khảo nghiệm để bảo vệ Thiên Bằng tộc.
 • Có được Thiên Bằng chân huyết, Xá Lợi, Kinh Trập thập nhị quyết, tiến giai Hóa Thần hậu kỳ.

1315 tuổi:

 • Uy hiếp Ngũ Quang tộc Ngư Điếm chủ, có được hạt Thanh Linh Quả.
 • Bảo vệ Thiên Bằng thánh tử Lôi Lan, Bạch Bích, tham gia Địa Uyên khảo nghiệm, Báo Lân Thú ăn vật âm hàn trong Địa Uyên, tiến giai.
 • Bị Yêu Vương Mộc Thanh mang về, gặp Nguyên Dao, cùng Mộc Thanh học tập cách sử dụng Tịch Tà Thần Lôi.

1316 tuổi:

 • Độ Tiểu Thiên kiếp lần thứ hai của Linh giới.
 • Đến Địa Huyết xử luyện chế Tử Huyết Khôi Lỗi, trở về chỗ Mộc Thanh tiếp tục tu luyện tế lôi thuật, sau đó rời khỏi bốn lão yêu Hợp Thể, tự mình tu luyện.
 • Nguyên Dao, Nhị nữ đến thăm, thảo luận cách trốn thoát.

1320 tuổi:

 • Khởi hành đến Minh Hà chi địa, liên thủ phá cấm, một đường kịch chiến, đến cấm địa, tìm được cơ hội thoát thân, vây khốn địch nhân để trốn thoát.
 • Nhị nữ bố trí Luân Hồi Tụ Âm Trận, thi pháp loại bỏ ấn ký của bốn lão yêu Hợp Thể.
 • Trên đường chạy trốn bị quỷ vụ hút vào động phủ của Khương tiền bối (Bán Thanh Nguyên Tử).

1420 tuổi:

 • Trở về động phủ ở Hắc Ẩn sơn mạch, tái luyện Nguyên Từ Thần Sơn, dùng vạn năm Kim Lôi Trúc làm kiếm.
 • Xuân đi thu đến, hơn một trăm năm trôi qua, tiến giai Luyện Hư sơ kỳ.
Xem Thêm

Luyện Hư Kỳ

1461 tuổi:

 • Bốn mươi năm sau, bên ngoài động phủ, hai tên tu sĩ Hợp Thể đang thu thập Âm Minh Vụ, Hàn Lập quyết đoán chạy trốn.
 • Bị Huyết Tế bao vây, dùng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm chém Huyết Hải, bị hút vào khe nứt không gian, truyền tống đến quần đảo Hỏa Hồ gần biển thuộc Lôi Minh đại lục.
 • Được chi nhánh Hỏa Dương tộc của Nữ Oa thị cứu giúp, dùng Liệt Dương Thần Đan khôi phục nguyên khí, giúp Hỏa Dương tộc tiêu diệt Ô La tộc.
 • Hai tháng sau, tiêu diệt loài bướm đêm kỳ dị.
 • Mất vài năm tìm kiếm và tiêu diệt hải thú hình dạng cá voi, thu được Không Vân Tinh.

1463 tuổi:

 • Dùng hai năm sửa chữa truyền tống trận, từ quần đảo Hỏa Hồ truyền tống đến Lôi Minh đại lục, tiến vào Lục Quang thành thuộc Thiên Vân Thập Tam tộc.
 • Gặp đúng lúc Giác Xi tộc tấn công, thành bị phá, chạy thoát.
 • Cứu Giáp Thiên Mộc và cùng hắn truyền tống đến Vân Thành.
 • Tại Vân Thành gặp Hướng Chi Lễ.
 • Từ nữ tu sĩ Tinh tộc tên là Tiêm Tiêm, có được Thiên Ngoại Ma Giáp bị hư hại, muốn sửa chữa cần ma hạch cấp Hợp Thể, hẹn nhau đi săn Ma Viên ở ngoại vi Ma Kim sơn mạch.
 • Giáp Thiên Mộc tặng Thông Linh Khôi Lỗi cấp Luyện Hư, đặt tên là “Oa Oa”.
 • Sau khi trở về động phủ, sử dụng Thiêu Linh Thiên Hỏa và Ngũ Tử Đồng Tâm Ma, có được Quảng Hàn Lệnh trong chiếc hộp của Vạn Cổ tộc và kích hoạt nó.

1464 tuổi:

 • Tham gia đấu giá của bốn tộc.
 • Ba tháng sau, Ma Kim sơn mạch mở cửa.
 • Một tháng sau, tiến vào Ma Kim sơn mạch, mượn Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm tiêu diệt Ma Viên, dùng Tề Hồn tiêu diệt phân hồn của Thiên Ngoại Ma Quân.
 • Từ huyết sàng của Ma Viên có được trang ngoài của Kim Khuyết Ngọc Thư, ghi chép “Huyền Thiên Luyện Khí Thuật”, từ thi thể Ma Viên có được Chân Long huyết mạch của Sơn nhạc Cự Viên.
 • Chân Linh bản nguyên bị Tề Hồn Thú hấp thu.
 • Tiêu diệt hóa thân Ma Hóa Thiết Sí, có được Thủy Li Châu tặng cho “Oa Oa”.
 • Trên đường về bắt được Chi Tiên.
 • Sửa chữa Thiên Ngoại Ma Giáp, kết thù với Thiên Ngoại Ma đầu.
 • Bảo Hoa Thánh Tổ thức tỉnh, mang theo Minh La Thánh Tổ Ma Ngạc ra khỏi Ma Kim sơn mạch.

1465 tuổi:

 • Cho Chi Tiên binh giải; Chi Tiên giúp Cửu Khúc Linh Sâm hóa hình, đặt tên là “Khúc Nhi”; luyện chế thân thể Chi Tiên thành hóa thân bên ngoài, giao cho Khúc Nhi điều khiển tu luyện, Phạm Thánh Kim Thân tu thành Kim Thân chi thể.

1468 tuổi:

 • Tiến vào Quảng Hàn giới, tinh đồ quán thể, chân thân và đệ nhị nguyên anh liên tiếp nhảy vài cấp, cùng đạt đến đỉnh phong Luyện Hư hậu kỳ; vô tình phá hoại âm mưu của Giác Xi tộc.
 • Có được Luyện Thần Thuật, Thái Ất Thanh Sơn, Kim Kiếm Đồ, Hỗn Nguyên Xích, Hắc Nhận, Hư Linh Đan, ngân sắc liên bồng và một lượng lớn linh dược, học được Kim Triện Văn.
 • Báo Lân Thú thôn phệ nội đan Vương cấp Ám Thú.

1469 tuổi:

 • Ra khỏi Quảng Hàn giới, nhận lời ủy thác của Phỉ tiền bối thuộc Thiên Vân Thập Tam tộc, đưa đồ vật cho Băng Phách Tiên Tử hoặc hậu duệ trực hệ của nàng, trao đổi linh dược với ba lão quái vật Hợp Thể thuộc Thiên Vân Thập Tam tộc, một tháng sau truyền tống về Phong Nguyên đại lục.

1564 tuổi:

 • Mất gần trăm năm, từ phía bên kia Phong Nguyên đại lục trở về phụ cận Thiên Uyên thành, trong thời gian này gặp thiếu chủ Lôi Vân Tử của Minh tộc, hai bên đại chiến vài tháng, bất phân thắng bại, bắt tay giảng hòa, trao đổi bí thuật bản rút gọn.
 • Sau đó đến phụ cận Thiên Uyên thành, cứu bốn tu sĩ Nhân tộc, nửa tháng sau trở về Thiên Uyên thành.
 • (Tham khảo: Chương 1749: “Tại hạ Hàn Lập! Còn về xuất thân, hắc hắc, hơn ba trăm năm trước, tại hạ còn là một thành viên của Thiên Uyên Vệ đấy”.
 • Tính từ năm 1220 tuổi, thời gian trùng khớp.)

1565 tuổi:

 • Bế quan nửa năm, tu luyện thành công tầng thứ nhất của Luyện Thần Thuật, tiến giai Hợp Thể sơ kỳ.
Xem Thêm

Hợp Thể Kỳ

1605 tuổi:

 • Giúp Hứa gia kích hoạt Huyết Hồn, trả lại Hư Thiên Đỉnh có được từ Nhân giới.
 • Tham gia Vạn Bảo Đại Hội, trên đường gặp Khí Linh Tử, Hải Đại Thiếu, Bạch Quả Nhi, thu ba người làm ký danh đệ tử.
 • Khí Linh Tử bị bắt cóc, đưa vào Lũng gia, Hàn Lập biến thành Cự Viên chiến đấu với Lũng gia lão tổ, cứu Khí Linh Tử.
 • Tại Hắc Vực giao dịch hội, có được Tề Thiên La cùng các bảo vật khác, giải cứu Băng Phượng.

1611 tuổi:

 • Tham gia Chân Linh Đại Điển, Hàn Lập đại diện Cốc gia xuất chiến.
 • Được Lũng gia lão tổ mời tham gia Ma giới chi hành.

1806 tuổi:

 • Du ngoạn khắp ba cảnh bảy địa, tìm kiếm Nam Cung Uyển nhưng không có kết quả.
 • Bế quan tu luyện, Vạn Độc Hỗn Nguyên Thân (có được từ công pháp phối hợp của Tề Thiên La) tu luyện đến tầng cuối cùng.

1925 tuổi:

 • Đột phá Hợp Thể sơ kỳ, tiến vào Hợp Thể trung kỳ.
 • Do được cho ăn Thất Diệu Đan, Phệ Kim Trùng lại biến dị.

1927 tuổi:

 • Rời Thiên Nguyên đại lục, đi đến Phi Linh tộc.

Khoảng 2000 tuổi:

 • Trở lại Thiên Peng tộc, chuẩn bị tiến vào Địa Uyên hoàn thành giao dịch với Thanh Nguyên Tử.
 • Thiên Peng sau khi biến hóa đã gần như giống với Thiên Peng chân chính, khiến các trưởng lão Thiên Peng tộc vô cùng kinh ngạc.

2012 tuổi:

 • Dùng các pháp thuật liên quan đến Thiên Peng làm thù lao, mượn quyền hạn của Kim Duyệt, một lần nữa tiến vào Địa Uyên.
 • Trong quá trình truyền tống, bất ngờ gặp Ngư Điếm Chủ, đại chiến bùng nổ, thân thể Ngư Điếm Chủ bị Nguyên Từ Cực Sơn và Thái Ất Thanh Sơn đánh nát, nguyên anh bị Bích Tà Thần Lôi tiêu diệt, Tề Hồn Thú thôn phệ Lôi Thú, phi thăng Chân Tiên giới, Hàn Lập có được Ngũ Sắc Khổng Tước chân huyết và túi trữ vật của Ngư Điếm Chủ.
 • Tại Minh Hà chi địa gặp Thanh Nguyên Tử, Kim Diễm Hầu và Hư Linh ba vị Đại Thừa, có được Minh Hà Thần Nhũ, bí thuật bồi dưỡng Phệ Kim Trùng Vương.

2332 tuổi:

 • Ma ban xuất hiện; Hàn Lập bồi dưỡng ra Trùng Vương dự tuyển, theo lời Hàn Lập, muốn tiến giai Hợp Thể hậu kỳ cần bế quan thêm 10 năm.
 • Tiến vào Thiên Uyên thành.

2337 tuổi:

 • Đại chiến bùng nổ, được lệnh chi viện Y Thiên thành, trên đường tiêu diệt ba tên Ma Tôn, có được Trấn Ma Tỏa, quen biết Ma giới Thánh Tổ Xa Kỵ Cung bị nhốt bên trong.
 • Trong trận chiến Y Thiên, tiêu diệt Yên Tôn Giả trong nháy mắt, dẫn đến Âm Dương Nhị Sát.
 • Tiêu diệt Âm Sát, phá Thái Cực Tháp thoát ra, ba luồng phân thần của Huyết Quang Thánh Tổ mượn thân thể Dương Sát giáng xuống, Hàn Lập chạy trốn, Y Thiên thành bị phá.
 • Hàn Lập bị phân thân Huyết Quang truy đuổi gắt gao, hỏi kế Xa Kỵ Cung, đẩy lui Huyết Quang, có được Tử Ngôn Đỉnh.
 • Đi đến Hoàng Tuyền Địa Hỏa chi địa, gặp Hắc Vũ thượng nhân, giúp hắn bắt Hoàng Lương Thạch Linh, sau đó lại rút ra Hỗn Độn Nhị Khí trong Trấn Ma Tỏa.
 • Nguyên Sát hóa thân tiêu diệt Hắc Vũ thượng nhân, biết được tin tức của Hàn Lập, đuổi giết Hàn Lập.
 • Nguyên Sát liên kết với Huyết Quang cùng truy sát Hàn Lập, Hàn Lập gặp Lôi Vân Tử đang bị Bảo Hoa Thủy Tổ, Ma Ngạc truy sát, cùng Lôi Vân Tử thi triển Song Trọng Lôi Trận chạy thoát thành công.
 • Từ Xa Kỵ Cung có được phương pháp luyện hóa Hỗn Độn Nhị Khí, ném Trấn Ma Tỏa vào Ma giới, trên đường trở về Báo Lân Thú hóa hình.
 • Trở về Thiên Uyên thành, tiêu diệt Thanh Long thượng nhân, có được Băng Phượng nguyên âm chi khí, tiến giai Hợp Thể hậu kỳ.

2338 tuổi:

 • Luyện chế Thiên Qua Phù.
 • Thiên Uyên đại chiến, tiêu diệt Ma Tôn đứng đầu dưới Thánh Tổ và hóa thân Huyết Quang, đại chiến Thiên Uyên giành được thắng lợi lớn.

2339 tuổi:

 • Lũng gia lão tổ đến thăm, Ma giới chi hành được đẩy lên sớm.

2340 tuổi:

 • Nhân tộc và Linh tộc tập hợp, cưỡng ép xông qua điểm kết nối tiến vào Ma giới.
 • Trên đường đi, Hàn Lập luyện hóa Tử Ngôn Đỉnh.
 • Bảo Hoa dựa theo quẻ tượng, bám sát phía sau tiến vào Ma giới.

2342 tuổi:

 • Gặp Ma giới thú triều, từ hai tên Luyện Hư Ma tu thuộc Huyết Nha thành dò la được tin tức, tiến vào Huyết Nha thành và từ tay thành chủ có được bốn khối Thánh Chuyên do Khấp Linh Thánh Tổ để lại, sau đó gặp phải Ma Nghĩ triều, cùng Lũng lão quái và những người khác chia nhau phá vây.

Hơn 2342 tuổi:

 • Gặp huynh đệ nhà Huyễn Dạ Bạch, cùng trở về Huyễn Dạ thành, mua Tiểu Linh Thiên nữ tu Chu Quả Nhi vô tình lạc vào Ma giới, nữ tử này tu luyện Tố Nữ Luân Hồi Công, Hàn Lập nghi ngờ Nam Cung Uyển đang ở Tiểu Linh Thiên.
 • Sau đó, giúp Bạch gia tiêu diệt Ma Linh trong mạch khoáng sản và đánh trọng thương Ma Thú trong mỏ, có được nửa đoạn Tử Giác của Ma Thú chạy thoát, và phần thưởng do Bạch gia cung cấp, bao gồm hai con Bát Túc Ma Tích, một mặt Âm La Bàn, một hộp Kim Kinh Châu và một khối Dị Ma Kim to bằng đầu lâu.

2343 tuổi:

 • Hội hợp với Lũng lão quái và những người khác, nam tử họ Lâm bị trọng thương, quyết định trở về Linh giới, Hàn Lập tặng thuốc và nhờ hắn mang Chu Quả Nhi cùng trở về, hai người trên đường gặp Bảo Hoa và đồng bọn, nam tử họ Lâm bị giết, Chu Quả Nhi bị bắt.
 • Những người còn lại, sau khi tập hợp đủ Bát Túc Ma Tích, tiến vào Huyễn Khiếu sa mạc.

2383 tuổi:

 • Sau khi ra khỏi Huyễn Khiếu sa mạc, mọi người lại chia nhau hành động, Hàn Lập cùng Vũ Y thiếu nữ kết bạn đồng hành, gặp hai tên Ma Tôn thuộc Thú Tôn Điện và dọa lui hai tên Ma Tôn.

2384 tuổi:

 • Cùng Vũ Y thiếu nữ đoạt được Thanh Loan chân huyết, đánh trọng thương hóa thân Lăng Nguyên Thánh Tổ đuổi theo, sau đó tiếp tục lên đường.

2384 tuổi:

 • Nhiều nhóm người hội hợp, Kim trưởng lão Linh tộc đã vẫn lạc, những người còn lại lên phi chu tiến vào Ma Nguyên Hải và thuận lợi đến đích – Khổ Linh đảo.
 • Khi tiến vào đảo phá cấm chế, bị Nguyên Diễm Thủy Tổ cảm ứng được, sau đó đuổi đến phong ấn mọi người, Chỉ Thủy là giả Tiên Lôi bị cướp đi, Thiên Thu thánh nữ, Linh tộc lão nho và Huy trưởng lão bị giết.
 • Những người còn lại liều mạng phản kháng, phân thần Linh Vương Đại Thừa Linh giới xuất hiện, điều khiển giả Tiên Lôi tự bạo, Nguyên Diễm Thủy Tổ bị thương, trừ Hàn Lập ra, những Hợp Thể tu sĩ còn lại đều vẫn lạc.
 • Bảo Hoa xuất hiện, thả Chu Quả Nhi, Hàn Lập đạt thành giao dịch với hai vị Ma giới Thủy Tổ, dùng hai cây linh thảo Quảng Hàn giới đổi lấy cơ hội tiến vào Tẩy Linh trì tẩy tủy dịch kinh, toàn thân trở ra.
 • Sau khi ra khỏi đảo, gặp hóa thân Niết Bàn Thủy Tổ ngăn cản, dùng bình nhỏ chất lỏng màu xanh lục làm vật tế, khiến Thánh Giải ra tay tiêu diệt hóa thân Niết Bàn, Hàn Lập và Thánh Giải ký kết khế ước tạm thời, Thánh Giải hóa thân thành Giải đạo nhân đi theo bên cạnh hắn.

Hơn 2400 tuổi:

 • Tạm thời ở lại Ma giới để tìm bảo vật, đại khai sát giới, khiến bản thể Huyết Quang bị thương nặng; tiến vào Lam Bộc hồ, gặp lại Tử Linh, biết được đầu đuôi đại kiếp Ma giới, thu được Dị Ma Kim, luyện chế Âm Dương Đại Ngũ Hành Cực Sơn chi vật, Huyết Nha Mễ; giúp Bảo Hoa chống lại kẻ địch, biết được tin tức của Tiểu Linh Thiên; rời khỏi Ma giới tiến vào lãnh địa Mộc tộc, gặp Nguyên Sát giao thủ bất phân thắng bại, Nguyên Sát bị Ngao Khiếu đi ngang qua kinh động bỏ chạy, cùng Ngao Khiếu trở về đại bản doanh liên quân, trên đường đi biết được Ma giới đã chuyển hướng tấn công chính sang Mộc tộc, đồng ý giúp Ngao Khiếu giải trừ phản phệ do tu luyện Vong Tình Quyết của Ngân Nguyệt.
 • Trong đại chiến Mộc tộc trấn giữ trận nhãn số 2 của Tam thập lục Thiên Tuyệt trận, tuy tiêu diệt hơn mười hóa thân Thánh Tổ, nhưng Mộc tộc thất bại; sau đại chiến Mộc tộc, trở về lãnh địa Nhân Yêu hai tộc, bế quan trùng kích Đại Thừa.
Xem Thêm

Đại Thừa Kỳ

Hơn 2468 tuổi:

 • Bế quan khoảng 68 năm, luyện hóa Dị Ma Kim, ăn Huyết Nha Mễ, luyện thành công Bách Mạch Luyện Bảo Quyết, lĩnh ngộ Luyện Thần Thuật đến tầng thứ hai, luyện chế thành Âm Dương Đại Ngũ Hành Cực Sơn, trùng kích Đại Thừa thành công, bầy trùng Thực Kim lại lần nữa tự thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại ba con Ngụy Trùng Vương.
 • Từ Thử Vương (bản thể Thiên Lan Thánh Thú của Nhân giới) biết được tin tức về Lục Dực Sương Công.
 • Trở về Thiên Uyên thành, chỉ một chiêu đánh bại Đỗ Vũ của Thánh đảo đến đòi Hải Đại Thiếu, tổ chức Đại Thừa Thánh Điển, trong Thánh Điển dễ dàng đánh bại Dạ Xoa tộc Đại Thừa đến gây sự.
 • Đến Hứa gia cứu Huyết Hồn, biết được Băng Phách Tiên Tử mất tích ở Huyết Thiên đại lục, đi đến Thánh đảo.
 • Cùng Giải Đạo Nhân, Ngân Nguyệt lại tiến vào Ma giới, giải cứu Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu.
 • Cùng Bảo Hoa và các dị giới Đại Thừa khác ở Tiên giới dưới sự giúp đỡ của Hà Khang lão quỷ chém giết Mẫu Hoàng biến dị, lấy được hắc sắc tinh thạch do yêu hạch của Mẫu Hoàng biến thành, cứu ra Mạc Giản Ly, Ngao Khiếu và các dị giới Đại Thừa khác.
 • Giúp Bảo Hoa đoạt lại vị trí Thủy Tổ, muốn mang Tử Linh trở về Linh giới, Tử Linh từ chối, tình nguyện ở lại Ma giới tu luyện, mong muốn có thể đi theo Hàn Lập phi thăng Tiên giới mãi mãi bên nhau.
 • Ba con Ngụy Phệ Kim Trùng Vương sau khi nuốt hắc sắc tinh thạch bắt đầu tiến hóa lần cuối, có được Ma Tinh Khôi Lỗi và Mặc Linh Thánh Châu do Nặc Linh Thánh Tổ để lại.
 • Trở về Linh giới, cùng Ngân Nguyệt tìm kiếm Thượng Cổ Tế Đàn để tính toán vị trí lối vào Tiểu Linh Thiên, Trùng Vương giáng thế.
 • Một năm sau cùng Mạc Giản Ly đi Linh tộc tìm Linh Vương, cầu xin Tam Thanh Lôi Tiêu Phù cho Ngao Khiếu.
 • Đạt thành giao dịch với Linh Vương, đi đến Tiểu Tu La giới tìm kiếm Tu La Chu tinh hạch để luyện chế Quang Âm Chi Ti, một sợi Quang Âm Chi Ti có thể đổi lấy một tấm Tam Thanh Lôi Tiêu Phù.
 • Tiến vào Tiểu Tu La giới, có được Huyền Vũ chân huyết.
 • Đại chiến Tu La đánh trọng thương Ngũ Quang tộc Đại Thừa họ Dịch, có được Nguyên Hồn Đăng, sau đó đạt thành giao dịch với Thiếu chủ Tu La Chu tộc Anh Tiên Tử và Tu La Chu tộc Mẫu, đi đến Hàn Đàm giúp Tu La Chu tộc trục vớt Không Ngư thánh vật, đổi lấy 12 viên tinh hạch.
 • Sau khi chia tay mọi người, trở lại Hàn Đàm có được động thiên thánh vật của Không Ngư tộc – “Sơn Hải Châu”.
 • Không Ngư tộc nhận Hàn Lập làm chủ, thề đời đời kiếp kiếp hiệu trung Hàn Lập, thu nữ nhi của Không Ngư tộc trưởng Lam Dược làm đồ đệ.
 • Trở về Linh tộc, đổi lấy hai tấm Tam Thanh Lôi Tiêu Phù và ba kiện bảo vật, sau đó vội vàng trở về Nhân tộc, nào ngờ Ngao Khiếu sớm bắt đầu độ Đại Thiên kiếp, cuối cùng không kịp đưa Tam Thanh Lôi Tiêu Phù cho Ngao Khiếu chống đỡ Thiên kiếp, Ngao Khiếu vẫn lạc.
 • Hàn Lập ở Vô Nhai Hải Nguyên Hợp đảo kiến tạo Thanh Nguyên cung, tạo dựng một phần cơ nghiệp.

2476 tuổi:

 • Sau khi Ngân Nguyệt khôi phục từ nỗi đau mất đi ông nội, đưa Linh Chi hóa thân cho Ngân Nguyệt, triệt để giải quyết tai họa của Vong Tình Quyết.
 • Mang theo Chu Quả Nhi, Hoa Thạch lão tổ và Huyết Hồn đi đến Lôi Minh đại lục, tiếp tục tìm kiếm lối vào Tiểu Linh Thiên, tiện thể thăm hỏi Thanh Nguyên Tử và hai nữ Nguyên Dao, Nghiên Lệ.
 • Đi ngang qua lãnh địa Phi Linh tộc, gặp Phi Linh tộc Đại Thừa lão tổ, được mời giúp luyện chế Kim Mộc nhị thuộc tính nguyên tinh, có được Ngũ Hành nguyên tinh mỗi loại một khối, trong thời gian đó giúp Kim Duyệt giải vây.
 • Sau đó đi đến Minh Hà chi địa, đúng lúc Thanh Nguyên Tử độ kiếp, ba Đại Thừa nhân cơ hội đến báo thù, Hàn Lập ra tay đánh chết Hoàng Nguyên Tử và Bất Diệt Thiên Tôn, Tam Toàn đạo nhân chạy trốn, Phệ Kim Trùng Vương lần đầu tiên thể hiện uy lực.
 • Tham gia Hách Liên thương minh đấu giá hội, có được Kim Khuyết Ngọc Thư nội trang Ngũ Tàng Đoán Nguyên Công.
 • Từ Chân Long tộc Điền Phi Nhi biết được bí mật của Ám Long chi huyết và tác dụng của “Đạo Quả”, đồng ý mang nàng tiến vào Truyền Tống Trận xuyên đại lục.
 • Một đoàn người đến Huyết Thiên đại lục.

2477 tuổi:

 • Tiến vào Thiên Đỉnh cung, cứu ra Băng Phách Tiên Tử bị nhốt mấy ngàn năm, Băng Phách Tiên Tử đã kế thừa y bát của Thiên Đỉnh chân nhân tiến giai Đại Thừa; giúp Băng Phách lấy bảo vật, có được bí thuật của Thiên Đỉnh chân nhân – bí thuật luyện chế Lôi chi lực.
 • Chân Tiên Mã Lương huyết tế ức vạn sinh linh Huyết Thiên đại lục, tế luyện Vạn Linh Huyết Tỷ, trong nháy mắt giết chết ba Đại Thừa.
 • Lục Dực và Băng Phượng vì từ chối làm linh nô của Mã Lương, bị Mã Lương truy sát.

2479 tuổi:

 • Nhận lời mời của Bích Ảnh, tham gia Cường Giả Chiến, giết Hung Tư Vương, đánh bại Phật Cốt Vương; có được bí thuật Tiên giới – “Nguyên Cương Tráo”.
 • Huyết Cốt Môn đứng đầu thành lập Diệt Ma Hội, tập hợp các Đại Thừa, phục kích Mã Lương, ngược lại bị Mã Lương tiêu diệt, Tiêu Minh, Bích Ảnh lần lượt vẫn lạc.

2480 tuổi:

 • Đến Tiểu Linh Thiên, gặp lại Nam Cung Uyển.
 • Uy hiếp các tộc Tiểu Linh Thiên, mang theo hơn trăm tinh anh Nhân tộc trở về Linh giới.
 • Mã Lương truy sát Lục Dực, Băng Phượng đến Lôi Minh đại lục, hai người đổ tội cho Giác Xi tộc, Mã Lương huyết tẩy vài tòa thành trì của Giác Xi tộc như Cái Linh thành, đánh chết vài vị Đại Thừa Giác Xi tộc, tiêu diệt Chân Linh Đề Long, Thái Tước của Giác Xi tộc, thu phục Dương Lộc, tiếp tục truy sát hai người Lục Dực.

2482 tuổi:

 • Mã Lương truy đuổi đến Phong Nguyên đại lục, chém chết Đại Thái Thượng trưởng lão Giáp Đồn tộc.
 • Hai người Lục Dực đồng ý với Minh Tôn làm mồi nhử dụ Mã Lương đến Minh Sát chi địa.
 • Hàn Lập ký kết khế ước với Lục Dực, nếu Lục Dực giúp hắn tìm được bảo vật yêu cầu, Hàn Lập sẽ hoàn toàn trả lại tự do cho Lục Dực.
 • Mã Lương tự tin đuổi theo đến vòng vây phục kích, đại phát thần uy chém chết bốn con Hắc Nghê thú và các Đại Thừa như Ngân Cương Tử, Minh Tôn khởi động Lưỡng Nghi Vi Trần Trận muốn hiến tế hai tỷ muội Vân Đạm, Nguyệt Sổ và Hàn Lập, Hàn Lập nhờ Giải Đạo Nhân giúp đỡ trốn thoát.
 • Hàn Lập chém chết Mã Lương, có được ba viên Chân Hồn Đan, Đạo Thiên Bình, thu phục Ma Quang, Hỏa Tu Tử, hai người tiêu diệt Minh Tôn.

2482 tuổi:

 • Các Đại Thừa Linh giới lần lượt khiêu khích Thanh Nguyên cung, Hàn Lập chống lại tám cường giả Lôi Minh, Huyết Thiên, sau đó bán ra một viên Chân Hồn Đan.
 • Hàn Lập được xưng tụng là Linh giới đệ nhất Đại Thừa.

2486 tuổi:

 • Đi đến Linh tộc, hai chiêu đánh bại Linh Vương.
 • Tra xét hồn phách vị Tiên Nhân bị nhốt trong băng, kết quả hồn phách vị Tiên Nhân này bị hạ cấm chế, lập tức hóa thành tro bụi mà chết.
 • Hàn Lập vẫn từ thông tin có được biết được tin tức về bình linh của Chưởng Thiên Bình.

2487 tuổi:

 • Đi đến Ma giới, thu phục bình linh của Chưởng Thiên Bình, gặp lại một trong ba vị Thủy Tổ Ma giới – Nguyên Diễm, hắn ta rất tự hiểu lấy mình không ra tay với Hàn Lập.
 • Cùng năm, đi đến Long đảo, tham gia Quảng Lăng Đạo Quả đại hội.

2488 tuổi:

 • Trên Long đảo có được rất nhiều tài liệu quý hiếm, dùng Chân Hồn Đan đổi với Đại trưởng lão Kim Long lấy vảy rồng ghi lại kinh nghiệm phi thăng kiếp nạn của Long tộc và vạn năm Kim Tang dịch.
 • Trong đại hội đại xuất phong đầu, có được một quả Quảng Lăng Đạo Quả, sau đó trở về Nhân tộc Linh giới.
 • Vài năm sau, Băng Phách Tiên Tử trở về Nhân tộc, Nhân tộc bắt đầu hưng thịnh.
 • Trong 200 năm tiếp theo, Thanh Nguyên cung bắt đầu thông qua các kênh khác nhau phát ra ngoài các công pháp đỉnh cấp, thiên tài địa bảo, pháp bảo pháp khí, một phần thậm chí chảy vào Yêu tộc, khu vực khống chế của Nhân Yêu nhị tộc bắt đầu tăng lên, Nhân tộc dần dần trở thành đại tộc đệ nhất Phong Nguyên đại lục.

2890 tuổi:

 • Hàn Lập chịu nỗi khổ luyện thần thuật, không thể không trở lại Thủy Ấn chi địa, giao dịch với Hà Khang lão quỷ, có được luyện thần thuật tầng thứ ba tu luyện chi pháp.

3190 tuổi:

 • Bạch Quả Nhi tìm về Hạo Âm thạch, Hàn Lập luyện thành ngọn núi thứ tư – Hạo Âm Hàn Phách sơn.
 • Một năm sau, Hàn Lập phái phân hồn xuống giới lấy Bắc Cực nguyên tinh.
 • Gặp lại Lăng Ngọc Linh, tặng nàng phi thăng chi pháp.
 • Về nhà tế tổ, tặng hậu đại công pháp, và tiến cử bọn họ bái nhập Lạc Vân tông.
 • Sau khi trở về Linh giới, luyện chế ra ngọn núi thứ năm – Bắc Cực nguyên sơn.
 • Đến đây, Hậu Huyền Thiên linh bảo – Nguyên Hợp Ngũ Cực sơn đại thành.
 • Vài năm sau, Nguyên Dao mang theo Nghiên Lệ trở về Nhân tộc, định cư ở Thanh Nguyên cung.
 • Sau đó Hàn Lập ẩn tu mấy ngàn năm, tu thành luyện thần thuật tầng thứ ba và Ngũ Tàng Đoán Nguyên Công.

11190 tuổi:

 • Thời gian thấm thoát thoi đưa, Mạc Giản Ly vẫn lạc, Ngân Nguyệt tiến giai Đại Thừa, Nhân tộc cũng xuất hiện Đại Thừa mới.
 • Tu sĩ Linh giới tôn xưng Hàn Lập là Thiên Tôn (tu vi Đại Thừa kỳ đại viên mãn và bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn động phi thăng chi kiếp trạng thái chính là “Độ Kiếp kỳ”, Độ Kiếp kỳ không phải là một loại cảnh giới, mà là một loại “trạng thái”).
 • Hàn Lập vượt qua phi thăng chi kiếp, phi thăng Tiên giới Bắc Hàn Tiên Vực, người tiếp đón là Cao Thăng.
Xem Thêm

Chân Tiên Cảnh

11490 tuổi:

 • Sau khi phi thăng đến Bắc Hàn Tiên Vực, do để lộ hạt thời gian ngưng tụ từ Chưởng Thiên Bình, bị Phương Bàn, Đào Vũ truy sát, bị đánh rơi xuống Linh Hoàn giới, mất đi trí nhớ 300 năm, mất đi bản mệnh pháp bảo Thanh Trúc Phong Vân kiếm, Phong Lôi Sí, Giải Đạo Nhân, Phệ Kim Trùng Vương mất tích, chỉ còn bản năng bảo vệ Chưởng Thiên Bình.
 • Nguyên Anh bị phong ấn bởi Cách Nguyên pháp liên, bên cạnh chỉ còn Ma Quang bị thương nặng.
 • Tình cờ gặp Hồ Nữ Liễu Lạc Nhi, cùng gia nhập Lãnh Diễm tông, tu luyện “Tiểu Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công”, tu thành Chân Cực chi khu, trở lại Tiên giới.
 • Sử dụng phương pháp không gian tiết điểm lén lút đến Hắc Phong hải vực Bắc Hàn Tiên Vực, tình cờ trở thành Địa Tiên tổ thần của Ô Mông đảo, sau khi Địa Chỉ hóa thân luyện chế thành công, phá vỡ Cách Nguyên pháp liên, khôi phục Tiên linh lực, hóa thân dung hợp hạt thời gian ngưng tụ thành Trọng Thủy.
 • Sau đó nhờ mặt nạ Vô Thường Minh gia nhập Vô Thường Minh.
 • Trên đường rời khỏi Hắc Phong hải vực đến Trụ Long đạo, thông qua Vô Thường Minh sử dụng huyễn trận vây giết Phương Bàn.
 • Hàn Lập đổi tên thành Lệ Phi Vũ cùng Bạch Tố Uyển gia nhập Trụ Long đạo, tu luyện Vô Tướng Chân Luân kinh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, luyện chế ra Chân Ngôn bảo luân, đồng thời luyện chế pháp bảo Trọng Thủy Chân Luân, tìm lại Giải Đạo Nhân bị thương nặng mất đi khôi lỗi chi thân.
 • Tham gia nhiệm vụ của Phó đạo chủ Hùng Sơn, cường hóa và thu hồi Thanh Trúc Phong Vân kiếm tại Kiếm Trủng.
 • Tu luyện ra thần thông Chân Thực chi nhãn, vô tình thao túng thời gian khi va chạm với hạt thời gian ngưng tụ từ Chưởng Thiên Bình, nghe lén Đại Nhĩ Tăng giảng đạo, đả thông 8 Tiên Khiếu.
 • Bế quan trăm năm sau, tu thành huyễn thuật Pháp Ngôn Thiên Địa.
 • Tham gia nhiệm vụ Vô Thường Minh, tình cờ gặp Lãnh Diễm, có được nửa phần đầu công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, đồng thời giết chết sư huynh của Phương Bàn là Trọng Loan, có được bảo vật bí cảnh khôi lỗi cấp Kim Tiên, Giải Đạo Nhân kết hợp với Biến Dị Đạo Đậu Hoa trăm năm và khôi lỗi Kim Tiên dung hợp.
 • Hàn Lập chưa đầy ngàn năm đã tu thành Chân Tiên hậu kỳ.
 • Đạo chủ thứ nhất Trụ Long đạo – Bách Lý Viêm trong quá trình giảng đạo bị đồng môn phản bội, Bắc Hàn Tiên cung vây bắt.
 • Trên đường chuẩn bị rời khỏi tông môn, Hàn Lập bị Kim Tiên Đào Vũ truy sát, biết được mấy trăm năm trước chính là bị thần quang của người này đánh trúng, mất đi trí nhớ.
 • Hàn Lập cùng Giải Đạo Nhân sử dụng kế sách dụ địch chém chết Kim Tiên Đào Vũ, phong ấn Nguyên Anh của hắn, tìm lại bảo vật Phong Lôi Sí và Nguyên Hợp Ngũ Cực sơn, Ngũ Cực sơn đã bị Đào Vũ luyện chế lại thành Tiên khí.
 • Sau đó an bài Mộng Thiển Thiển đến Thiên Vân thành, Hàn Lập trở về Ô Mông đảo Hắc Phong hải vực.
 • Tiên cung ban bố lệnh truy nã Lệ Phi Vũ.
 • Hàn Lập trốn trong Hắc Phong hải vực luyện chế thành Song Văn Thời Gian Đạo Đan, thành công lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, ngưng tụ thành công Pháp Tắc chi ti.
 • Trên đường về động phủ, Luyện Thần Thuật đột nhiên phát tác, thần thức điên cuồng.
 • Sau đó bất đắc dĩ phải tìm kiếm tầng thứ tư công pháp ở Vô Thường Minh, trên đường luyện thành công Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, Huyền Khiếu nhờ đó được nâng cấp.
 • Tình cờ gia nhập Luân Hồi điện, có được tầng thứ tư công pháp, mười năm luyện Luyện Thần Thuật tầng thứ tư tiểu thành.
 • Hàn Lập nhận lời mời của Hô Ngôn đạo nhân tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, gặp lại Lãnh Diễm lão tổ, tiến vào U Hàn cung có được nửa phần sau Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công; tại địa bàn cũ Vô Sinh Kiếm Tông gặp Hùng Sơn, quyết đấu vì Thanh Trúc Phong Vân kiếm và cường hóa lại 72 thanh phi kiếm.
 • Cùng Lục Vũ Tình ở tầng thứ hai Minh Hàn Tiên Phủ, gặp Cừ Linh, gặp lại Tiểu Kim; bị hút vào bí cảnh hoàng cung màu vàng Nguyệt Hoa cung, Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công tu luyện đến đại thành, đả thông 36 Tiên Khiếu, vượt qua ‘Khiếu Suy’ tiến giai Kim Tiên sơ kỳ.
Xem Thêm

Kim Tiên Cảnh

 • Sau khi xuất quan, tìm kiếm lối ra khỏi bí cảnh, gặp tàn hồn lão đạo Thái Ất hậu kỳ, có được công pháp nhanh chóng tiến giai Kim Tiên trung kỳ “Huyền Sát Minh Linh Công” và phương pháp ngưng tụ Linh Vực, nhanh chóng tiến giai Kim Tiên trung kỳ, tu luyện ra Thời Gian Linh Vực, sau khi ra khỏi Nguyệt Hoa bí cảnh (biết được thời gian trong Nguyệt Hoa cung chỉ là một khoảnh khắc), chém chết Cừ Linh, tìm lại Thực Kim Tiên kim đồng, có được Huyền Thiên Hồ Lô.
 • Vội vã đến Thái Ất điện, chứng kiến cảnh tượng các Kim Tiên vây giết Tiêu Cẩn Hàn, kim đồng nhân cơ hội phá hủy pháp trận của Tiêu Cẩn Hàn, Tiêu Cẩn Hàn bị Phong Thiên Đô chém chết, kim đồng nuốt Nguyên Anh của hắn.
 • Từ Hô Ngôn có được công pháp tầng thứ sáu Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, cường thế đánh chết Phong Thiên Đô cùng các Kim Tiên khác, cướp được Thái Ất đan, đánh chết Giám Sát Tiên Sứ Công Thâu Cửu đuổi theo, có được một lượng lớn trữ vật trạc.
 • Từ Giao Tam có được Luyện Thần Thuật tầng thứ năm và con đường rời khỏi Bắc Hàn Tiên Vực.
 • Sắp xếp trữ vật trạc, có được “Huyễn Thần Bảo Điển”, thu phục Bạch Ngọc Bích Tu…sắp xếp Địa Chỉ hóa thân, nô bộc xong, đến Thương Lưu cung có được “Thủy Diễn Tứ Thời Quyết”, tập hợp đủ ba đại thời gian công pháp Bắc Hàn, rời khỏi Bắc Hàn tiến vào Man Hoang giới vực.
 • Do kim đồng, bị Man Hoang Thái Ất hậu kỳ Thực Kim Tiên truy sát, chạy trốn mấy chục năm, trong thời gian đó Luyện Thần Thuật tầng thứ tư đại thành, lợi dụng Sát Khí vực sâu đả thông 84 Tiên Khiếu, tiến giai Kim Tiên hậu kỳ, ở đáy vực sâu phát hiện Lục Thử Thái Ất đỉnh phong và một bộ xương cốt Hôi Tiên.
 • Diệt tàn hồn Lục Thử, đột phá Kim Tiên đỉnh phong, kim đồng nuốt xương cốt Lục Thử tiến giai Thái Ất sơ cảnh, Ma Quang dung hợp thi thể Hôi Tiên tiến giai Kim Tiên hậu kỳ.
 • Phục kích giúp kim đồng nuốt Thực Kim Tiên Thái Ất hậu kỳ; dùng Thủy Quang Âm áp chế đợt suy thoái thứ năm ‘Sát Suy’, kim đồng do số mệnh Thực Kim Tiên mang theo Bích Tu rời khỏi Hàn Lập; bốn trăm năm sau Hàn Lập ẩn cư ở Bắc Phù Vân sơn mạch, Hắc Sơn Tiên Vực, kết bạn với Nhiệt Hỏa, Cảnh Dương thượng nhân…
 • Trong lúc tu luyện, thần hồn xuyên việt đến Khai Nguyên Tiên Vực, có được cảm ngộ Luyện Thần Thuật tầng thứ năm, mấy trăm năm sau tham gia hội đấu giá Cự Côn thành, có được phương pháp giải khai bí bảo động thiên ‘Hoa Chi’, sau đó thần hồn xuyên việt đến Ma Vực có được bí pháp Cửu U Ma Đồng.
 • Nhận nhiệm vụ ngàn năm của Luân Hồi điện, cùng Thạch Xuyên Không, Hồ Tam, Nhiệt Hỏa tìm kiếm di tích Chân Ngôn môn, lần lượt có được Thủy Diễn Tứ Thời Quyết phần sau, Chân Ngôn Hóa Luân Kinh phần sau, Đông Ất Khô Vinh Kinh, Tu Di Cảm Ứng Thiên; trên đường đi đến Chân Ngôn cung, tại Tàng Chân cung đánh chết Hôi Tiên Phương Tẫn; trong Chân Ngôn cung chém chết Công Thâu Thiên, cướp được Thời Gian La Bàn màu vàng, rơi vào không gian xoáy nước đến Hắc Xỉ vực, Hôi giới, cứu Thạch Xuyên Không, thả Ma Quang ra để áp chế Sát Suy và ngụy trang thân phận Tiên giới.
 • Gặp lại Bách Lý Viêm, mượn cơ hội tam vực Hôi giới hội minh đến Cửu U tẩy Sát trì vượt qua Sát Suy, trên đường có được Thiên Hồ Hóa Huyết đao.
 • Giữa đường ở Tu La thành bị Âm Quách bắt giữ, vừa lúc được Đề Hồn Thú đổi tên thành U Lạc cứu ra, Ma Quang mất liên lạc; thả Cổ Thú Khôn Hầu ra ngoài, vô tình đến tẩy Sát trì, được Liễu Kỳ giúp đỡ tẩy sạch Sát Suy, đạt đến bán bộ Thái Ất.
 • Nhiệt Hỏa Vẫn Lạc, có được “Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập”.
 • Thanh Trúc Phong Vân kiếm tiến giai trong tẩy Sát trì, giúp Thiên Hồ đạo tổ thoát khốn, cùng Tinh Viêm Hỏa Điểu chém nhục thân Âm Quách; bị Âm Thừa Toàn, Phùng Thanh Thủy ngăn cản, Hàn Lập được Thạch Xuyên Không dẫn động La Trà tỳ bà cứu, trở về Thập Hoạn sơn mạch Ma Vực, linh khí quán thể tiến giai Thái Ất.
Xem Thêm

Thái Ất Cảnh

Khoảng 17.000 tuổi:

 • Ủy thác Thạch Xuyên Không tìm kiếm Tử Linh, hộ tống Thạch Xuyên Không trở về Dạ Dương thành, bị Kim Tê ngăn cản, vào Hắc Du thành thu mua Tử Dương Noãn Ngọc cứu chữa Đề Hồn, giết Tử Thanh song thù, có được Thực Hồn đăng.
 • Luyện hóa Thực Hồn đăng, Luyện Thần Thuật đại thành, chém Chiếu Cốt, yết kiến Ma Chủ.
 • Sau đó, để cứu Tử Linh, cùng Thạch Xuyên Không và Giải đạo nhân tiến vào Tích Lân Không Cảnh, bị mắc kẹt trong Huyền Đấu trường, giúp Thần Dương trở thành Thanh Dương thành chủ, Hàn Lập được Giải đạo nhân chỉ điểm học Huyền Văn, tu luyện Trấn Ngục Ma Công, tầng thứ nhất tu luyện đại thành, mở ra một lượng lớn Huyền Khiếu.
 • Nhiều năm sau, bị cuốn vào cuộc chiến tranh giữa hai thành Huyền Khôi, vào Đại Hư tìm Thánh Hài, hấp thụ khí huyết chi lực, Huyền Khiếu mở ra đến hơn bốn trăm chỗ, cùng Sa Tâm đại chiến Áp Khoái, được Giải đạo nhân ban cho bản nguyên chi lực, chém chết Áp Khoái, có được toàn bộ công pháp Thiên Sát Trấn Ngục Công, gặp lại Tử Linh, Tử Linh lựa chọn tiếp tục ở lại Tích Lân Không Cảnh tu luyện.
 • Hàn Lập thay Giải đạo nhân canh giữ hơn một nghìn ba trăm năm, Trấn Ngục Ma Công tầng thứ hai đại thành, mở ra hơn chín trăm Huyền Khiếu, Giải đạo nhân trở thành Khôi Lỗi Pháp Tắc đạo tổ, rời khỏi Tích Lân Không Cảnh, Tử Linh và Thạch Xuyên Không ở lại Không Cảnh tu luyện.
 • Lại vào Dạ Dương thành, khiến Tam hoàng tử và những người khác hoảng sợ bỏ chạy, sau khi bảo vệ Đại tế ti thi triển thuật cứu chữa Đề Hồn, thông qua Việt Không tháp vượt giới, bị hãm hại truyền tống đến Kim Nguyên Tiên Vực, bị Đào Cơ và những người khác mai phục, trong nháy mắt giết chết chín mươi Kim Tiên, Đào Cơ chạy trốn về Tiên cung, Chưởng Thiên Bình từ đó bị lộ.
 • Ẩn náu tại Thanh Hồ tộc bế quan hơn một trăm sáu mươi năm, tiến giai Thái Ất trung kỳ.
 • Rời khỏi Thanh Hồ thành, phục kích Kim Nguyên Tiên cung cung chủ Đông Phương Bạch và những người khác ở Tam Giang Hồ, muốn giết chết toàn bộ người của Tiên cung, tấn công Kim Nguyên Tiên cung, giết chết Đông Phương Bạch, bị Kỳ Ma Tử đuổi giết, trong lúc chạy trốn vô tình phát hiện bí cảnh Thái Tuế Tiên Phủ, có được bảy viên Thời Gian Đạo Đan, bế quan tu luyện hơn hai trăm năm, một đường đột phá đến Thái Ất đỉnh phong, sau khi bí cảnh mở ra, có được rất nhiều linh dược, tiến vào Tuế Nguyệt tháp hấp thụ Hỏa Tuế trùng sào, sợi tơ Thời Gian Pháp Tắc tăng thêm một trăm sáu mươi sợi.
 • Đề Hồn nuốt Đại La quỷ vương, gặp Lợi Kỳ Mã, Khúc Lân và đoạt được bản mệnh linh bia của họ, từ Hắc Thiên Ma Tổ có được “Ngũ Lôi Chính Pháp Chân Kinh”, giải quyết vấn đề Cửu U Ma Đồng.
 • Cùng Giao Tam và những người khác liên thủ tiêu diệt nhục thân Kỳ Ma Tử, có được Tuế Nguyệt Thần Đăng.
 • Trên đường đến Đại Kim Nguyên Tiên Vực giải cứu kim đồng, bị Diệu Pháp, Xích Mộng phát hiện và truy sát, thời khắc nguy cấp được Bình Linh cứu giúp, xuyên việt đến Chân Ngôn môn trước khi bị diệt vong, bái sư Di La.
 • Trở về Man Hoang, gặp Tiểu Bạch bị trọng thương, đưa Tiểu Bạch trở về Bát Hoang sơn chữa trị, được Bạch Trạch coi trọng, tại Man Hoang thánh điện có được Chúc Long và Chu Yếm chân linh huyết, Kinh Trập thập nhị biến hoàn thành, tiến vào Tu La huyết môn tu luyện Thiên Sát Trấn Ngục Công đến gần viên mãn (mở ra 1799 Huyền Khiếu); đến lôi trì ở rìa Man Hoang tôi luyện kiếm, Thanh Trúc Phong Vân kiếm tiến giai thành tiên khí ngũ phẩm, bế quan tu luyện trong trận pháp 2000 năm (thời gian thực tế 20 năm) tiến giai Đại La, sau đó lại ở trong trận pháp hơn mười vạn năm tu luyện Linh Vực đến Thiên Nhân cảnh.
Xem Thêm

Đại La Cảnh

 • Cùng Đề Hồn, Tiểu Bạch đi đến Đại Kim Nguyên Tiên Vực dò la tin tức Kim Đồng, tham gia phiên đấu giá Nhật Nguyệt Minh, gặp Thiên Đình và những người khác truy bắt Khúc Lân, đánh lui Xích Mộng cứu Khúc Lân, được Lam Nhan đi theo, trên đường đến Cửu Nguyên thành lợi dụng trận pháp thời gian tu luyện 18 vạn năm, mở ra hơn 100 Tiên Khiếu, gặp Dư Mộng Hàn được tặng Lôi Pháp.
 • Tại Cửu Nguyên thành gặp Vũ Dương Giao Tam, biết được nội dung nhiệm vụ Luân Hồi Điện, tranh đoạt Bồ Đề lệnh, liên tiếp thắng ba trận đoạt được Bồ Đề lệnh, trong quá trình truyền lệnh tại Cửu Nguyên Quan nhân cơ hội lẻn vào nội quan, đánh lui Quỷ Linh Tử, trúng Trảm Thi phù phân ly ra ác niệm, giải cứu Kim Đồng, giúp Kim Đồng nuốt Khúc Lân tiến giai Đại La sơ kỳ đỉnh phong, tiến vào Cửu Nguyên cung bị Cửu Nguyên Đạo Tổ (Lý Nguyên Cứu) bắt giữ nhưng được tha.
 • Trốn đến Đề Hồ sơn bị Thiên Đình, Nhạc Thanh và những người khác vây công, thời khắc nguy cấp được Du Thiên Côn bằng cứu đến Bát Hoang sơn, được Liễu Lạc Nhi tặng Trảm Thi thuật, trở về Hắc Phong hải vực mượn địa chỉ hóa thân chém ra ác thi đột phá Đại La trung kỳ.
 • Tiến vào U Minh giới tìm được Diêm La chi phủ, được Di La tàn hồn rót vào Pháp Tắc, trong Quang Âm đại trận tu luyện hơn ba mươi vạn năm, toàn thân Tiên Khiếu mở ra đến 1319 cái; trên đường đến Hoàng Tuyền đại trạch cứu Thạch Xuyên Không và Tử Linh, trong đại trạch cùng Cam Cửu Chân hợp lực chống lại Cốt Hoàng, Trấn Ngục Ma Công viên mãn (mở ra Huyền Khiếu cuối cùng, tổng cộng 1800 Huyền Khiếu), tiến vào tổng bộ Luân Hồi Điện gặp được Luân Hồi Điện chủ ‘Hàn Lập’ có dung mạo giống hệt mình và Nam Cung Uyển/Cam Như Sương, biết được bí mật vận mệnh của mình, có được hai tầng cuối cùng của Luyện Thần Thuật, Kim Đồng và Đề Hồn lựa chọn rời khỏi Hàn Lập, tăng cường thực lực.
 • Trở về Hắc Phong hải vực giết chết Đại La Thủy Trường Thiên của Thiên Đình, mang theo Tử Linh bế quan ngoài thiên ngoại, tu hành trong trận pháp hơn hai mươi vạn năm sau không thể cảm ứng được thiện thi, xuất quan cùng Tử Linh du lịch Chân Tiên giới, sau đó hóa phàm làm việc thiện, tại Hạc Cương Tiên Vực mở ra Thời Gian trận bế quan mấy chục triệu năm sau chém bỏ thiện thi, đột phá từ Đại La trung kỳ đến Đại La hậu kỳ.
 • Trở về Bắc Hàn Tiên Vực Lôi Bạo hải dương có được Lôi Quỳ chi nhãn, cùng Huyền Thiên hồ lô luyện kiếm, Thanh Trúc Phong Vân kiếm sinh ra Huyền Thiên kiếm linh trở thành tiên khí tam phẩm.
 • Từ Cam Cửu Chân biết được Nam Cung Uyển bị Phùng Thanh Thủy bắt giữ, để Tử Linh ở lại U Minh giới, một mình đi đến Long Uyên Tiên Vực tìm kiếm Nam Cung Uyển, đại chiến Phùng Thanh Thủy, Trần Như Yên, cứu được Nam Cung Uyển sau đó vô tình biết được tin tức Kim Đồng sắp hợp đạo tiến giai Đạo Tổ, liền đi hỗ trợ, tại ngoại vực không gian đại chiến Thổ chi bản nguyên Đạo Tổ Hiên Viên Kiệt, sau khi Kim Đồng tiến giai Đạo Tổ nuốt chửng Hiên Viên Kiệt, trong trận chiến cảm ứng được tự ngã thi.
 • Trốn thoát khỏi sự truy sát của Cổ Hoặc Kim, cùng Nam Cung Uyển đi lại con đường tu hành Tiên giới của mình để tăng cường cảm ngộ về bản thân, trên đường gặp lại Hô Ngôn đạo nhân, sau khi từ biệt Hô Ngôn thành công chém bỏ tự ngã thi, đạt đến Bán Bộ Đạo Tổ, Luyện Thần Thuật tầng thứ bảy viên mãn.
 • Trên đường đến Trung Thổ Tiên Vực tham quan Bồ Đề hội rơi vào Thập Phương Vạn Tiên trận do bốn vị Đạo Tổ của Thiên Đình bố trí, đại chiến bốn vị Đạo Tổ, diệt một vị, trọng thương một vị, được Kim Đồng giúp đỡ thoát khỏi.
 • Khi đến Bồ Đề yến, Ma Chủ và Luân Hồi Điện chủ đại chiến Cổ Hoặc Kim, liền đứng ra ra tay giúp đỡ cứu Ma Chủ khỏi dòng sông thời gian.
 • Sau khi bị tấn công bởi Hỗn Độn thần lôi của Cổ Hoặc Kim, bị trọng thương, trong lúc hấp hối hòa nhập vào Thiên Đạo, lại bởi vì Cổ Hoặc Kim lĩnh ngộ Hỗn Độn Pháp Tắc từ bỏ vị trí Thời Gian Đạo Tổ, trên đỉnh đầu không còn ràng buộc, vượt qua Đạo Thiên đại kiếp, đạt được vị trí Thời Gian Đạo Tổ.
Xem Thêm

Đạo Tổ Cảnh

 • Sau khi đạt đến Thời Gian Đạo Tổ, được sự dẫn dắt của Chưởng Thiên Bình linh, luyện hóa Chưởng Thiên Bình, tiến vào bên trong tiểu bình cảm ngộ Hỗn Độn Pháp Tắc, tức là Pháp Tắc căn nguyên nhất của 3000 Đại Đạo.
 • Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ma Chủ, Luân Hồi Điện chủ lần lượt tiến giai Không Gian Đạo Tổ, Luân Hồi Đạo Tổ, ba người liên thủ đại chiến, cuối cùng Cổ Hoặc Kim bị chém giết, Luân Hồi Điện chủ chủ động dùng toàn bộ lực lượng Pháp Tắc ép ra thần hồn Cổ Hoặc Kim sau đó bị Đại Đạo đồng hóa.
 • Ma Chủ lộ ra dã tâm, muốn đoạt lấy Chưởng Thiên Bình, tiếp tục con đường của Cổ Hoặc Kim, Hàn Lập lợi dụng Chưởng Thiên Bình, kích phát Thiên Đạo chi lực, khiến Ma Chủ bị Hỗn Độn Pháp Tắc rót vào cơ thể mà nổ tung, thần hồn bị Hàn Lập chém giết.
 • Giải tán Thiên Đình, Man Hoang, Ma Vực và những người khác sau đó, vì bị Thiên Đạo xâm thực, bay đến ngoại vực, dưới sự chỉ dẫn của Bình Linh, lợi dụng Chưởng Thiên Bình rót Đạo Tổ bản nguyên Pháp Tắc trong cơ thể vào trong bình, cảnh giới rơi xuống Đại La đỉnh phong, thoát khỏi sự xâm thực của Thiên Đạo, Chưởng Thiên Bình tiêu tán, Bình Linh cũng vì thế thoát khỏi sự ràng buộc của Chưởng Thiên Bình.
 • Bình Linh sau khi Chưởng Thiên Bình tiêu tán hiện ra hình người, cho Hàn Lập cơ hội cuối cùng trở về quá khứ, Bình Linh lựa chọn du ngoạn Hỗn Độn hư không, Hàn Lập lợi dụng Chưởng Thiên Bình trở về quá khứ, thay Nguyên Dao chống đỡ Thiên kiếp, nghi ngờ đã ban tặng cho Lệ Phi Vũ tiên khí bản mệnh Hắc Đao “Phi Vũ” (không thể là chuyển thế giữ lại ký ức, nếu không “Lệ Phi Vũ” ở kết cục sẽ nhớ Hàn Lập), cho bản thân lúc ban đầu cơ hội tu luyện – đặt Chưởng Thiên Bình dưới chân bản thân trong quá khứ.
 • Sau khi Thời Gian chi lực cạn kiệt, trở về hiện thực.
 • Kết cục khôi phục Chân Ngôn Môn, mang theo Nam Cung Uyển, Tử Linh và những người khác ẩn cư tại một nơi nào đó ở Hắc Thổ Tiên Vực, sống một cuộc sống ẩn dật.

BẢN RÚT GỌN ĐƯỢC LƯỢC DỊCH RẤT LÂU TRƯỚC ĐÂY  >>> XEM THỬ

Xem Thêm

Ảnh đẹp về Hàn Lập

Thư Viện Anime thường xuyên tổng hợp ảnh về Hàn Lập và các nhân vật trong Phàm Nhân Tu Tiên định kì hàng quý ngay dưới đây:

 

Xem Thêm

Cinematic Hàn Lập cứu Nam Cung Uyển

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Hàn Lập | FULL tiểu sử, hình nền Hàn Lão Ma nam chính Phàm Nhân Tu Tiên“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Nguồn tham khảo:

Xem Thêm