Sơ Lược Về Nhân Vật Lục Thiếu Du Trong Linh Vũ Thiên Hạ

Thư Viện Anime

Xem Thêm
 • Tác phẩm: Linh Vũ Thiên Hạ.
 • Tác giả: Vũ Phong
Xem Thêm

Giới Thiệu Về Lục Thiếu Du

Vừa mới tốt nghiệp đại học hạng ba, Lục Thiếu Du tìm được công việc vặt vãnh ở trong một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy photocopy bị rò điện, hắn bị điện giật chết bất đắc kỳ tử, rồi xuyên qua đến thế giới khác.

Sau đó, hắn nhập vào thân thể của một thiếu gia không có địa vị gì, phải trải qua cuộc sống không khác gì nô bộc. Tại thế giới này, lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn, nghe đồn khi võ đạo đỉnh phong, linh đạo đạt đến cực hạn có thể phá toái hư không.

Lục Thiếu Du mang theo ký ức từ kiếp trước tái sinh, hắn không cam lòng làm một thiếu gia chẳng khác gì phế vật. Được lão giả thần bí – Nam thúc dạy hắn Âm Dương Linh Vũ Quyết, từ đó cải biến vận mệnh bản thân.

Linh Vũ Thiên Hạ – đại kết cục, vì thủ hộ Linh Vũ thế giới, Lục Thiếu Du đại chiến với thần linh Thánh Vương, thành công đột phá Tử Mông cảnh, trảm thần linh Thánh Vương, bảo vệ Linh Vũ thế giới.

Xem Thêm

Các Thân Phận Của Lục Thiếu Du Trong Linh Vũ Thiên Hạ

 • Chưởng môn Phi Linh Môn.
 • Thập đại cường giả tuổi trẻ của Linh Vũ thế giới.
 • Linh Vũ Chiến Vương.
 • Linh Vũ Chiến Tôn.
 • Kim Hoàng chủ.
 • Ngũ Hành Đại Đế.
 • Linh Vũ thế giới chi chủ.
 • Chiến Thần.
 • Thống soái Lục gia quân ( lục soái ).
 • Thánh Chủ Tuyên Cổ Điện.
 • Hỗn Độn Thiên thế giới chi chủ.
 • Tam thiên hỗn độn thế giới – tôn xưng Thiên Thánh.
Xem Thêm

Hồng Nhan Và Thê Tử Lục Thiếu Du

 • Bắc Cung Vô Song: Con gái của Bắc Cung Kình Thiên, tộc trưởng gia tộc Bắc Cung, một trong lục đại Nhân Hoàng tộc. Am hiểu Mộc áo nghĩa.
 • Vân Hồng Lăng: Con gái của Vân Tiếu Thiên, tông chủ Vân Dương Tông, tam hệ võ giả.
 • Độc Cô Cảnh Văn/ Thúy Ngọc: Con gái của Độc Cô Ngạo Vũ, tộc trưởng gia tộc Độc Cô, một trong lục đại Nhân Hoàng tộc. Am hiểu linh hồn áo nghĩa.
 • Lữ Tiểu Linh: Con gái của Lữ Chính Mạnh, môn chủ Linh Thiên Môn.
 • Bạch Linh: Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, bị nhốt trong Vân Dương tông 6000 năm. Sau đó, ước định bảo kê Lục Thiếu Du 600 năm.
 • Lăng Thanh Tuyền: Tới từ Linh Vũ giới, con gái Độc Cô Ngạo Vũ, ngũ hệ võ giả.
 • Mộ Dung Lan Lan: Đảo chủ Thiên Vân Đảo.
 • Lam Linh: Đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông.
 • Phương Thải Y: Con gái của cốc chủ Thải Hồng cốc.
 • Huyền Tuyết Ngưng: Thiên sinh linh vật.
 • Phong Du Du: Người Phong gia ở Đại Thiên Thế Giới, Phong Vân Sơn Ma Nữ.
Xem Thêm

Kinh Lịch Cuộc Đời Của Lục Thiếu Du

Làm một nhân viên quèn, nhân phẩm bộc phát xuyên đến thế giới khác, nhập vào thân xác thiếu gia Lục Thiếu Du, nhưng vị thiếu gia này địa vị còn không bằng nô bộc trong nhà.

Vừa tới nơi này, Lục Thiếu Du nuốt chửng yêu đan cùng linh đan kém chút bạo thể bỏ mình, sau đó, hắn được lão giả thần bí – Nam thúc cứu. Về sau, Nam thúc dạy hắn Âm Dương Linh Vũ Quyết có thể Linh Vũ song tu.

Từ đó, Lục Thiếu Du không ngừng nỗ lực tu luyện, không ngừng mạnh lên, hắn đánh bại rất nhiều cường giả, lĩnh ngộ được thuộc tính mới, thuộc tính – Kim, cùng tự sáng tạo Linh Vũ kỹ cùng đao kỹ.

Bởi vì hắn lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính Kim, Lục gia trở thành một trong bảy đại gia tộc Nhân Hoàng, đồng thời về sau đứng đầu trong mười một hoàng tộc tại Thiên Linh Đại Lục.

Xem Thêm

Thể chất Của Lục Thiếu Du

 • Âm Dương Thể: Lục Thiếu Du xuyên việt, nuốt một viên hỏa đan cùng một viên thủy đan thành tựu Âm Dương thể.
 • Bất Diệt Huyền Thể.
 • Bất Tử Thần Thể.
 • Bất Tử Bất Diệt Thiên Thần Thể.
Xem Thêm

Công Pháp Của Lục Thiếu Du

Âm Dương Linh Vũ Quyết: Công pháp Linh Vũ song tu, Âm Dương thể tu luyện công pháp này có thể trở thành võ giả toàn hệ. Có thể trực tiếp thôn phệ linh đan cùng yêu đan, thậm chí là linh khí của Linh giả cùng chân khí của Võ giả khác để đột phá.

Nhưng, nhược điểm của công pháp này là tốc độ tu luyện cực độ chậm chạp, chậm hơn gấp mười lần so với công pháp bình thường, nhất định phải đồng thời Linh Vũ cùng đột phá mới được.

Tam Thần Thiên Biến Quyết: ( nhân linh biến → địa linh biến → thiên linh biến, nhân hồn biến → địa hồn biến → thiên hồn biến ).

Áo nghĩa: Không gian áo nghĩa, vật chất áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, kim thuộc tính áo nghĩa, mộc thuộc tính áo nghĩa, thủy thuộc tính áo nghĩa, hỏa thuộc tính áo nghĩa, thổ thuộc tính áo nghĩa, phong thuộc tính áo nghĩa, âm dương ngũ hành áo nghĩa.

Xem Thêm

Vũ Khí Của Lục Thiếu Du

 • Huyết Lục: Bản mệnh võ linh khí của Lục Thiếu Du. Có thể hấp thu chân khí của Lục Thiếu Du để tiến giai, lúc vừa luyện thành là Hoàng cấp hạ phẩm Võ Linh khí.
 • Khai Thiên Chí Tôn Đao/ Kim Sắc Tiểu Đao: Đứng đầu Hỗn độn Thánh khí, từng được Hỗn Độn Thiên thế giới chi chủ – Thiên Thánh Đông Hoàng Thái Huyền sở dụng.
 • Thanh Ảnh Huyễn Vũ Dực.
 • Tử Lôi Huyền Đỉnh.
 • Liệt Thiên.
Xem Thêm

Bảo vật Của Lục Thiếu Du

Hỏa Long Đỉnh, Linh Ngọc Sàng, Bạch Ngọc Tinh Ti Thủ Sáo, Vô Tự Thiên Thư, Chất Linh Cốc Đỉnh, Thiên Trụ Giới, Thanh Trụ Hư Không Dực

Xem Thêm

Võ kỹ Của Lục Thiếu Du

 • Khai Sơn chưởng (tinh cấp vũ kỹ thuộc tính thổ)
 • Thanh linh khải giáp (vũ kỹ phòng ngự)
 • Phân vi nhân hình khải giáp
 • Thú hình khải giáp — hổ biến
 • Nộ diễm quyền (tinh cấp hỏa thuộc tính vũ kỹ)
 • Tứ thần quyết (phân thành thanh long quyết, bạch hổ quyết, chu tước quyết, huyền vũ quyết. nhất quyết tương đương hoàng cấp vũ kỹ, tứ quyết tương đương thiên cấp)
 • Hỏa ảnh chỉ (vũ kỹ công kích tinh cấp sơ giai thuộc tính hỏa)
 • Hộ hải cuồng khiếu (vũ kỹ hoàng cấp sơ giai thủy hệ)
 • Phong chi dực (vũ kỹ hoàng cấp sơ giai phong hệ)
 • Mộc lao gia tỏa (vũ kỹ hoàng cấp sơ giai mộc hệ)
 • Thiên thủ liệt cương ấn (vũ kỹ hoàng cấp cao giai thổ hệ)
 • Phong quyển tàn vân (vũ kỹ hoàng cấp cao giai phong hệ )
 • Đại địa cương thuẫn (vũ kỹ phòng ngự hoàng cấp cao giai)
 • Hỏa bạo viêm (vũ kỹ công kích hoàng cấp cao giai hỏa hệ)
 • Phù quang lược ảnh (vũ kỹ huyền cấp sơ giai thân pháp)
 • Long ảnh tí
 • Ảm nhiên tiêu linh chưởng
 • Chân không cấm linh chưởng
 • Sinh sinh bất tức
 • Hàn băng ấn
 • Hàn băng đống kết sát
 • Trọng thủy kết giới
 • Liệt viêm quyền
 • Tê thiên liệt địa trảo
 • Đại địa nộ hống
 • Đại địa vô ảnh cước
 • Tam thiên lưu vân thủ
 • Tử vong phong bạo
 • Bạo phong long vũ.
Xem Thêm

Linh kỹ Của Lục Thiếu Du

Đao hồn kỹ ( Huyền cấp sơ giai linh kỹ: Chia làm đao hồn trảm, đao hồn quang lưỡi đao, đao hồn không Nguyên Diệt ), Hư Linh Huyễn ấn, linh ba thiên hồn lãng, không linh liệt, cấm hồn linh quyết, hóa thú linh ấn, thiên linh diệt hồn chỉ, thiên linh hồn nhãn, toái hồn sư hống, trảm hồn cửu liên quyết.

Tự sáng tạo Đao Kỹ: Liệt Không Cửu Kích, Ngũ Hành Huyết Đao Quyết ( bao gồm: Nhuệ Kim Hồn Đao, Quỷ Mộc Hồn Đao, Hàn Băng Hồn Đao, Nộ Hỏa Hồn Đao, Hậu Thổ Hồn Đao ), Âm Dương Bá Đao Quyết.

Bí pháp: Cửu Chuyển Thiên Linh bí pháp, Ám Ma Phân Thân bí pháp.

Linh Hồn Phân Thân: Thái Cổ U Minh Hỏa ( thiên sinh linh vật, thiên hỏa ).

Thiên Môn Kỹ năng: Sưu linh thuật, khống thú thuật.

Xem Thêm