Mạnh Thiên Chính | Tiểu sử Đại Trưởng Lão sư phụ Thạch Hạo

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Mạnh Thiên Chính (孟天正 – Meng Tianzheng) là một trong những nhân vật quan trọng trong tác phẩm “Thế Giới Hoàn Mỹ” của Thần Đông. Một trong những sư tôn của Thạch Hạo, Đại trưởng lão của Thiên Thần thư viện.

Trong trận chiến Đế Quan tại Cửu Thiên Thập Địa, các Chí Tôn đều bị vây công, hơn nữa Dị Vực cưỡng ép đưa đến một lão bài Bất Hủ Giả, ông chỉ có thể lựa chọn dung hợp ma khu thần thai chưa đủ thành thục trở thành người đầu tiên đạt đến Chân Tiên quả vị trong Loạn Cổ Kỷ Nguyên, cuối cùng thành công chém giết lão bài Bất Hủ Giả của Dị Vực tránh cho toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa bị nô dịch diệt sát, cuối cùng mang theo bất tường rời khỏi biên hoang.

Khi mạt pháp thời đại giáng lâm, thân thể bị hắc ám chiếm cứ nhưng còn sót lại một phần nguyên thần đã từng xuất hiện trên Cửu Thiên một lần cứu Thạch Hạo khỏi tay Chân Tiên.

Sau đó tại Chung Cực Cổ Địa được đồ đệ Thạch Hạo cứu ra nguyên thần, trong quá trình chiến đấu Thạch Hạo tìm được cơ hội lần lượt phóng thích ân sư và Hỏa Linh Nhi, xé rách hỗn độn hư không, để hai người đi đến nơi chưa biết tránh nạn, sau khi Thạch Hạo trở thành Tiên Đế đã tiếp dẫn ông trở về.

Trong Thánh Khư xuất hiện với hình dạng ni thai, trấn thủ luân hồi.

Trong cuộc tranh đoạt chư thiên Thiên Đế vị của Thánh Khư, ông đối đầu gay gắt với thế lực Thượng Thương, và dễ dàng áp đảo Thượng Thương Đạo Tổ.

Trong hai lần đại chiến với Quỷ Dị của chư thiên đều có xuất trận, cảnh giới Chuẩn Tiên Đế không ai địch nổi, nhưng không địch lại ưu thế về số lượng và Tiên Đế binh khí của thế lực hắc ám, cuối cùng chiến tử.

Xem Thêm

Tổng quan về Mạnh Thiên Chính

Tên đầy đủ:
 • Mạnh Thiên Chính
Tên tiếng Trung:
 • 孟天正
Bí danh khác:
 • Đại Trưởng Lão
Tuổi:
 • Hơn 300 vạn tuổi
Giới tính:
 • Nam
Tu vi:
 • Tiên Đế
Chiến lực:
 • Lực áp Thượng Thương Đạo Tổ, chân thân Đạo Tổ cảnh giới không người có thể địch.
Ngày sinh:
 • Loạn cổ niên đại
Chủng tộc:
 • Cửu Thiên Thập Địa Nhân tộc
Cảnh giới
 • Tiên Đế cảnh hoặc cao hơn
Chức nghiệp:
 • Tu sĩ
Thế lực:
 • Thiên Thần thư viện
Thành tựu:
 • Người đầu tiên trong lịch sử tiếp cận thành công con đường lấy thân làm chủng, sáng lập Thiên Thần học viện, dìu dắt hậu bối.
 • Khi Dị Vực xâm lăng, từ bỏ hy vọng thành tiên để thăng hoa ngắn ngủi, giết chết vô số Chí Tôn của Dị Vực, mang theo bất tường chém giết một lão bài Bất Hủ Giả bị cưỡng ép đưa đến, cứu vớt Cửu Thiên Thập Địa.
 • Người đầu tiên đạt đến Chân Tiên quả vị trong Loạn Cổ Kỷ Nguyên tại Cửu Thiên Thập Địa.
Xem Thêm

Quan hệ nhân mạch

Đệ tử Thạch Hạo
Tri kỷ của đồ đệ Hỏa Linh Nhi
Xem Thêm

Tướng mạo nhân dạng

Mạnh Thiên Chính là vị ân sư thứ ba của Thạch Hạo, một trong những người lên kế hoạch thành lập Thiên Thần thư viện, Đại trưởng lão của Thiên Thần thư viện, người vô tư và dũng cảm nhất Cửu Thiên Thập Địa, sư tôn của Thạch Hạo.

Xem Thêm

Đặc điểm tính cách

Tâm chí kiên định, có đại khí phách, vô tư kính dâng.

Xem Thêm

Năng lực sức mạnh

Xem Thêm

Cảnh giới chiến lực

Một phần chân linh hóa thành chấp niệm có thể áp đảo Thượng Thương Đạo Tổ, chân thân Đạo Tổ cảnh giới không ai địch nổi

Cảnh giới: Tiên Đế cảnh hoặc cao hơn

Xem Thêm

Tu luyện công pháp

Âm Dương Quyết, [Bất Diệt Kinh]

Pháp môn tu thân mạnh nhất do thiên địa sáng tạo, Tạo Hóa công pháp (nghi là do thiên địa sinh ra), là bảo kinh chí cao vô thượng dành cho sinh vật hình người, không thể dùng lẽ thường để suy đoán, loại chữ trên kinh thư này là thể hiện của đạo, vượt qua giới hạn thời đại, bất kỳ người nào ở kỷ nguyên nào cũng có thể lĩnh ngộ, thật là kinh người, luyện thành nó có thể khiến thân thể con người trường tồn vĩnh viễn, được gọi là nhục thân bất diệt, ngay cả khi chết cũng có thể tái sinh linh thức.

Thạch Hạo và Tiểu Thiên Giác Nghĩ tại Bất Diệt Phong có được thượng thiên gồm bốn trang (Lão Thiên Giác Nghĩ chỉ tu luyện thượng thiên đã bước chân vào lĩnh vực trường sinh mà không biết có hạ thiên).

Thạch Hạo cũng truyền thụ thượng thiên cho Đại trưởng lão, sau này khi Thạch Hạo thành tiên tại Vẫn Tiên Lĩnh có được hạ thiên gồm năm trang (hoàn toàn luyện thành thượng hạ thiên lại đạt đến đại viên mãn cảnh, thì nó sẽ biến mất khỏi hai nơi, vĩnh viễn không thể tái sinh).

Nghi ngờ Thạch Hạo đã truyền thụ hạ thiên cho Tiểu Thiên Giác Nghĩ.

Xem Thêm

Tu luyện bảo thuật

Khai Thiên Phủ cùng các bảo thuật khác, tên gọi khác không rõ

Xem Thêm

Bảo vật

 • Thiết Huyết trường cung (hy vọng thành tiên, thai nghén thần thai; sau khi tự đoạn trường cung, chịu ảnh hưởng của việc Mạnh Thiên Chính thành tiên theo cách khác, dính khí tức tiên đạo, trở thành tiên binh Âm Dương song nhận)
 • Khố thi bố
>
Khả năng sức mạnh và năng lực của Mạnh Thiên Chính – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Kinh lịch nhân sinh

Năm đó lấy thân làm chủng thất bại suýt chết thảm, cuối cùng chém bỏ phế thể, đem một phần chân linh cùng chôn vào Thiết Huyết trường cung – vũ khí bên mình, phong ấn thai nghén.

Bên trong cung, có huyết nhục, có máu tươi, thậm chí có xương cốt, nếu đợi thần thai trong cung tự nhiên xuất thế, có hy vọng bước lên Tiên vị.

Sau đó tại Đế Quan, các Chí Tôn đều bị vây công, tử thương thảm trọng, Mạnh Thiên Chính sớm dung hợp với thần thai để đổi lấy chiến lực, nhưng vì vậy tự đoạn nhân quả thành tiên.

Sau khi dung hợp, kẻ địch xưng ông đã bước một chân vào lĩnh vực Tiên đạo, giết sạch quần địch (chém giết vô số Chí Tôn của Dị Vực), chấn nhiếp chư cường Dị Vực.

Do Dị Vực cưỡng ép đưa đến một lão bài Bất Hủ Giả, ông chỉ có thể lựa chọn dung hợp ma khu thần thai thành tựu Chân Tiên quả để tiến hành trận chiến cuối cùng trong đời, thành công chém giết lão bài Bất Hủ Giả của Dị Vực tránh cho toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa bị nô dịch diệt sát, cuối cùng mang theo bất tường rời khỏi biên hoang, sống chết không rõ.

Vào thời mạt pháp giáng lâm, ông từng xuất hiện một lần trên Cửu Thiên cứu Thạch Hạo khỏi tay Chân Tiên (Chân Tiên bị ông đánh chết, thi thể cũng bị ông kéo đi), trở thành sinh linh hắc ám mà không nhận ra Thạch Hạo.

Sau khi Thạch Hạo thành lập Nhân Thiên Đình, lại từ Táng Vực và Dị Vực khởi nguyên cổ khí điều tra ra, cổ khí là thánh khí của hắc ám chi địa.

Hai kiện cổ khí giáng lâm tại Giới Hải Quang Minh Giới là để tạo ra sinh linh hắc ám, có những người sẽ dọc theo Tiếp Dẫn Cổ Điện, được đưa về hắc ám giới, Thạch Hạo nghĩ đến ân sư chính là người được chọn như vậy.

Bởi vì hắc ám chi địa không có sinh linh, cần Quang Minh Giới bên này thai nghén.

Cho nên chân chính nguyên thần của ân sư đã đi đến hắc ám chi địa.

Sau khi Thạch Hạo tiến vào Chung Cực Cổ Địa và đại chiến với Thương Đế, cuối cùng cũng tìm được chân chính nguyên thần của ân sư.

Hồng Đế ba người muốn thông qua việc diệt sát nguyên thần của Đại trưởng lão và Hỏa Linh Nhi để đánh vào Thạch Hạo, Thạch Hạo vì bảo vệ nguyên thần của hai người mà bị đánh toàn thân đầy thương tích.

Sau đó, khi Vũ Đế muốn phái ra một chi hắc ám quân đoàn thuộc hạ với số lượng lớn Tiên Vương, Thạch Hạo lại phát hiện trong quân đoàn có hắc ám Đại trưởng lão đã tấn cấp Đọa Lạc Tiên Vương, lúc này xuất hiện một màn kịch tính: hắc ám Đại trưởng lão phản bội Vũ Đế, giết chết Vương Trường Sinh – cũng là Tiên Vương (đây là vì sao? Vì nhục thân của Đại trưởng lão còn sót lại một phần nguyên thần và ký ức, dẫn đến việc hắc ám Đại trưởng lão giúp Thạch Hạo diệt sát đại địch này).

Thạch Hạo tìm được cơ hội lần lượt phóng thích ân sư và Hỏa Linh Nhi, xé rách hỗn độn hư không, để hai người đi đến nơi chưa biết tránh nạn.

Mạnh Thiên Chính lúc này chân chính nguyên thần hợp nhất với nhục thân sinh linh hắc ám, lực lượng Tiên Vương cấp tăng vọt, Thạch Hạo là đồ đệ mà Đại trưởng lão thưởng thức nhất, thân thiết hơn cả con cháu, để Thạch Hạo không còn lo lắng, ông chỉ có thể rời đi.

Hai đoàn ánh sáng của Thạch Hạo bao bọc hai người xuyên qua mọi trở ngại, vượt qua vạn cổ trường không mà đi.

Đây là lực lượng của Thạch Hạo, Thạch Hạo lo lắng hai người bị thương hoặc gặp nguy hiểm nên trong ánh sáng đều lưu lại một gốc Trường Sinh Tiên Dược, trên người Thạch Hạo có thần hồn ấn ký của hai người, là mấu chốt để tìm kiếm hai người sau này.

Thạch Hạo tảo bình Giới Hải, bình định hắc ám đại động loạn, giải quyết đại hoạn, phá trừ lao lung sau đó bị ông chém diệt hư không tiếp hồi.

Thánh Khư và Hoàn Mỹ Thế Giới chi gian thời kỳ, chư thiên và Thượng Thương đều bị quỷ dị thế lực hủy diệt, Mạnh Thiên Chính đẳng nhân cũng thân tử, nhưng bị Hoang Thiên Đế tại cổ đại ánh chiếu, đem bọn họ phục sinh.

Thánh Khư thời kỳ, hóa thành Luân Hồi Lộ thượng thủ lộ nhân, một đạo chấp niệm tu vi Đạo Tổ đỉnh phong, có thể dễ dàng ngăn cản Thượng Thương pháp chỉ, từng tại hỗn độn vũ trụ trung Mộc Thành cùng Tiên Đế tranh đoạt Thạch Hạo lưu cấp hậu thế Tiên Đế tín giản.

Cùng Thượng Thương Đạo Tổ đối quyết có thể chiếm thượng phong, chấp niệm cảnh giới Chuẩn Tiên Đế tuyệt điên, chư giới thành khư thời phục sinh tham dự diệt thế nhất chiến, và thành công hô hoán Hoang Thiên Đế – đang đối kháng với tam đại quỷ dị thủy tổ – quy lai.

Dương gian chung cực đại chiến hậu chân linh bị Hoang Thiên Đế tiếp dẫn hồi chủ thân, nhưng chủ thân sở tại thế giới cũng bị quỷ dị thủy tổ phát giác.

Sau đó Mạnh Thiên Chính đẳng chư thiên Đạo Tổ cấp cường giả cùng quỷ dị Đạo Tổ bộc phát huyết chiến, mặc dù Mạnh Thiên Chính tại đồng tầng thứ Đạo Tổ trung sở hướng bách chiến bách thắng, nhưng vẫn bị số lượng đông đảo địch nhân lấy Đế Binh trấn sát.

Thánh Khư đại kết cục bị Thạch Hạo ánh chiếu xuất mà phục sinh, hậu sinh hoạt vu Thạch Hạo tại thế ngoại khai ích Tiên Hương trung, vu phiên ngoại kịch tình trung quan Thạch Hạo dữ Liễu Thần đối dịch kỳ cục nhi bất ngữ, tu vi Tiên Đế cảnh hoặc giả canh cao.

Xem Thêm

Thành tựu ghi chép

 • Xưa nay biết vị thứ nhất lấy thân làm chủng tiếp cận thành công người
 • Khởi đầu thiên thần học viện, dìu dắt hậu bối
 • Dị vực xâm lấn lúc từ bỏ thành tiên hi vọng lấy ngắn ngủi thăng hoa, hạ sát dị vực vô số chí tôn
 • Mang theo không rõ chém hạ sát một vị bị cưỡng ép đưa tới dị vực uy tín lâu năm Bất Hủ Giả, cứu vớt Cửu Thiên Thập Địa
 • Loạn Cổ kỷ nguyên Cửu Thiên Thập Địa vị thứ nhất thành tựu Chân Tiên chính quả người.
Xem Thêm

Đăng tràng xuất hiện

Các chương truyện Thư Viện Anime tổng hợp dưới đây có sự xuất hiện của Mạnh Thiên Chính, quý đạo hữu muốn nắm bắt rõ nhân vật Mạnh Thiên Chính không nên bỏ qua những chương này.

Tiểu thuyết

Chương 1161

Chương 1237

Anime

 

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Mạnh Thiên Chính | Tiểu sử Đại Trưởng Lão sư phụ Thạch Hạo“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Nguồn tham khảo:

Xem Thêm