[REVIEW] Mục Long Sư – Tóm tắt sơ lược và đánh giá chi tiết

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Mục Long Sư là một câu chuyện có nhiều kỳ được đăng tải tại Qidian, truyện thuộc thể loại tiểu thuyết huyền huyển với tên tác giả là Loạn. Cùng Thư Viện Anime tìm hiểu về tác phẩm này nhé!

Xem Thêm

Giới thiệu ngắn về Mục Long Sư

Ở trên phiến đại lụ, bất luận mọi sinh linh đều sẽ có tỉ lệ hóa rồng. Theo tương truyền mỡi sinh mệt sẽ có một đạo Long Môn, như thượng khung nhật nguyệt, cực kỳ huy hoàng, chói lóa. Con người cũng như thế và người Long Môn ở hóa thân Mục Long sư.

>
Truyện Mục Long Sư review

Tìm kiếm xung quanh các cá thể sắp hóa rồng nhỏ ấu linh và đưa nó thuần dưỡng trở thành đương thời chỉ có một không hai ở Long Vương!

Xem Thêm

Thiết lập Mục Long Sư

Xem Thêm

1. Các loại rồng

  • Cổ Long: am hiểu về cận chiến khi vật lộn, sử dụng thuật chiến kỹ, nó thân thể mạnh mẽ và khả năng tự chữa lành.
  • Cự Long: am hiểu về cách chiến đấu ma pháp ở cự li xa, dùng ma pháp, hầu hết là có cánh, có vảy rồng và có khả năng cường đại nguyên tố tự nhiên kháng tính.
  • Thương Long: am hiểu về không chiến và quần chiến, dùng Huyền Thuật, mượn thiên địa để chi phối lực tiến hành rồi công kích trong phạm vi rộng.
Xem Thêm

2. Giai đoạn thành rồng

Quá trình thành rồng cua toàn bộ sinh linh trải qua các bước như sau: Ấu niên -> Trưởng thành -> Thành niên -> Hoàn thành.

Xem Thêm

3. Các đẳng cấp khi có huyết mạch rồng

Đẳng cấp huyết mạch của rồng gồm có những phân chia như sau:

Tạp Long – Ngụy Long – Á Long – Chân Long – Thánh Long ( là tiềm lực cuối cùng với thực lực đều ở Hạ vị Long Quân cấp cất bước ) – Tổ Long ( là tiềm lực cuối cùng với thực lực đều ở Hạ vị Long Vương cấp cất bước ) – Thủy tổ rồng ( Lên tiềm lực cùng cuối cùng thực lực đều tại Hạ vị Thần Tử cấp).

Mệnh cách (Tiềm lực): sẽ có thể qua Long Môn linh bản mà tăng lên

Lưu ý: Mọi hóa rồng khi thành công thì sinh linh đều là Chân Long.

Xem Thêm

4. Linh sử

Nếu như có ai đó vi phạm thần linh hay nội tâm vi phạm thần thì Linh Sử sẽ ngay lập tức hạ lệnh trừng phạt.

Xem Thêm

5. Chưa hóa rồng sinh ra thực lực 

Yêu linh: là những sinh linh có khoảng trăm năm tu luyện, 500 năm thì sinh linh thực lực từ hạ vị tử cấp, 600 năm là hạ vị tử cấp, 700 đến 800 năm là thượng vi tử cấp. Và 900 năm là đỉnh vị trí cấp.

Ma linh: là những sinh linh có hàng ngàn năm, 1000 năm sinh linh là hạ vị Tướng cấp, 2000 năm sinh linh là thượng vị Tướng cấp, 3000 năm sinh linh chính là đỉnh vị tướng cấp. Nếu sinh linh có 4000 tới 5000 năm thì là hạ vị Chủ cấp, 5000 đến 6000 năm sinh linh chính là thượng vị Chủ cấp, 7000 ngàn năm là đỉnh vị Chủ cấp, 8000 năm trở lên thì là chuẩn vị Quân cấp, chín ngàn năm trở lên hạ vị Quân cấp

Thánh linh: chính là những sinh vật có hơn vạn năm, nếu 1 vạn năm sinh linh thực lực thì là trung vị Quân cấp, 1 vạn năm trở lên nhưng chưa đến 2 vạn năm sinh linh thực lực là điên vị Quân cấp. 2 vạn năm là chuẩn vị Vương cấp, 3 vạn năm là hạ vị Vương cấp, 4 vạn năm là trung vị Vương cấp, 5 vạn năm là trung vị Vương Cấp thượng vị, 6 đến 7 vạn năm là thượng vị Vương cấp, 8 vạn năm là tiếp cận điên vị Vương cấp, 9 vạn năm là điên vị Vương cấp.

Thần linh: là 10 vạn thần linh, 10 vạn nam sinh linh thực lực thì đạt nửa vị cấp Thần Tử, 10 vạn năm đến 20 vạn năm là chuẩn vị cấp Thần Tử, 20 vạn năm trở lên là hạ vị cấp Thần Tử. Sinh vật sẽ trở thành thần minh sau (nghĩa là thông qua Long Môn giới làm khảo nghiệm) trên trời sẽ xuất hiện thêm một bì sao ở trong đêm tối để che chở các sinh linh.

>

Xem Thêm

6. Loại hình

  • Mục Long sư: Chúc Minh Lãng
  • Kiếm tu: Chúc Minh Lãng (khi đã mất kiếm tu tu vi thì vẫn có kiếm cảnh), Chúc Tuyết Ngân, Lê Tư Vân.
  • Dự Ngôn sư: Lê Tinh Họa
  • Họa sĩ: Nam Linh Sa
Xem Thêm

7. Nhân vật chính

Hắc Nha: Bán Thần, Chân Long, thành niên kỳ, Cổ Long

Nguyên Vi Lôi Thương Bạo Long (Chân Long, hoàn toàn kỳ, Cổ Long, tu vi chính là thượng vị Long Chủ cấp) có chủ huyết thống ngầm thương rồng còn phó huyết thống chính là rất Bá Long. Nếu có được sẽ không còn chỗ nào chê vì có ngầm lôi chi vảy, hải chiến cùng lục chiến năng lực, chiến kỹ thức tỉnh có: Nứt rống chi huyết, dũng liệt có được Dung Hỏa trọng giáp và cũng có thể tăng lên để lôi điện lực công kích từ đó tổng hợp chiến lực so với đỉnh vị rồng chủ)

Đệ Nhất Thứ Chập Biến: Luyện tẫn hắc long (Chân Long, thành niên kỳ, Cổ Long, ban đầu là tu vi Bán Thần cấp) Ma Long với Ác Long ở bên trong cường hãn nhất long chủng một trong cùng với các thực lực trong một huyết thống hơi thấp tại, không thua kém gì Thương Loan Thanh Thánh Long, mới thức tỉnh chiến kỹ có: Luyện Ngục đồng vực, Hoang Cổ bạo khí, Lược Thực Giả Cuồng Tức. Dung Hỏa trọng giáp sẽ tăng lên tới Quân cấp lớn Thánh phẩm.

Bạch Khởi: Thương Long, Chân Long, Thần Long Tương, thành niên kỳ

Vì Bạch Thương Long trong sách đã xuất hiện khi Đệ Nhất Thứ Chập Biến: Băng thần Bạch long (Chân Long, hoàn toàn kỳ, Cự Long với Thương Long hợp tác và tu vi chính là Thượng vị Long Quân cấp) chủ huyết thống chính là Ngân Nguyệt Ứng Long còn phó huyết thống đích thị Tinh Phong Băng Long. Đặc biệt, có khả năng dùng phạm vi rộng lớn Băng hệ với Phong hệ ma pháp; tạo nên đại quy mô có khả năng hủy diệt tính Huyền Thuật: Bạch Trú Lạc Tinh, Tinh Thần Vẫn Lạc, Băng Sương Thiên Ai, Thiên Hãm, Mẫn Diệt Đồng; cũng có độc hữu kỹ năng là Luân Hồi Chập Biến, sở hữu giáp rồng Phi Vũ, thậm chí ngang hàng đỉnh vị long quân.

Đệ Nhị Thứ Chập Biến: Phụng nguyệt ứng thần Bạch long (bắt đầu là trưởng thành kỳ, Phụng Nguyệt Thần Long với Ứng Thần Thần Long hợp tác, ban đầu đỉnh vị thần long tử, thực lực so với bình thường thần tướng cao hơn) phụng nguyệt rồng với ứng Thìn Long là một sự kết hợp hoàn hảo, cả 2 loại rồng đều có thần cách, vốn là Vương cấp linh tư Bạch Phượng Hoàng nên đuôi tâm đều sẽ không thể ngủ đông mà biến thành tiểu Bạch Khởi đạt tới trưởng thành kỳ nên có huyết mạch cực kỳ cao, trưởng thành kỳ liền có thể có thượng vị Vương cấp, ở Long Môn trải nghiệm về sau, tu vi đã tới mức Thần Tử; Huyền Thuật: Chôn vùi nguyệt đồng. Tiến hành minh và tắt đèn chuyển cảnh hóa, có thể biến thành 1 con Nguyệt Minh Long Ảnh với Nguyệt Thực Long Ảnh, long ảnh và một tách thành hai.

>
Quá trình hình thành của nhân vật

Thanh Trác: Thánh Long, thành niên kỳ, thần long tử, Cự Long,

Nguyên Vi Thần Mộc Thanh Thánh Long (thành niên kỳ, Cự Long, Thánh Long, Tàn Long, không có biện pháp nào có thể tiến vào hoàn toàn kỳ, tu vi chính là thượng vị Long Chủ cấp) làm chủ huyết thống sẽ là Thần Mộc thánh linh còn phó huyết thống Vi Sâm Lâm Cự Long, có năng lực như là: thúc đẩy thực vật, Ảnh nặc tại thực vật bên trong, miễn dịch lửa dịch, ăn Giác Ma quả sau nhưng ngắn ngủi có được Quân cấp thực lực, triệu hoán hạ vị Chủ cấp Thụ Tinh.

Đệ Nhất Thứ Chập Biến: Thánh Long Thương Loan Thanh (thành niên kỳ, Cự Long, Thánh Long, đỉnh vị Quân cấp) triệt để thoát ly Tàn Long, huyết mạch tái tạo. Thành Thanh Hoàng cùng Thần Mộc Thanh Thánh Long huyết mạch phối hợp, không thua gì Sát Tinh Long long chủng, nhưng nhẹ nhõm tiến vào Long Vương cấp bậc, có được hoàng tộc Sí Nhật Quang Ấn, Niết Bàn Tục Vĩ, Thương Loan Lạc Nhật, Liệt Dương Quang Vũ Đẳng, Tịnh Giải Quang Luân chiến kỹ, kế thừa Thần Mộc Thanh Thánh Long có được giáp rồng Phong Anh Khinh, ra roi chi pháp các loại (nhỏ Thánh phẩm chi khải, khảm có theo Phong Tĩnh Hỏa Minh văn).

Thương Loan Thanh Hoàng Long (là hoàn toàn kỳ, vừa phi thăng đã có liền trung vị Vương cấp tu vo, củng cố tu vi liền nhẹ nhàng vào thượng vi, tu vi bán thần) bắt đầu từ Thương Loan Thánh Thanh Long qua Dực Lôi Thiên Chủng  mà độ kíp phi thăng đến, cũng đồng thời thành công đem chuyển thành mạng của mình loại bỏ Thanh Lôi, tự ý bài bố. Khi huyết mạch này càng thêm tinh khiết thù thuần chính huyết thống, vũ cùng với vũ ngay ở giữ phóng thích thành Thanh Lôi Liên tới bất cứ cái gì chạm vào đều có thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp thiểm điện hỏa diễm ở Long Môn trong tăng tới mệnh cách.

Nghịch Ban: Chân Long, hoàn toàn kỳ, thần long tử, Cự Long.

Tang long trong đỉnh cấp huyết thống, Sát Tinh Long qua Tử Linh Thư tinh Long hóa thành Tử Linh Vẫn Hỏa và nhận được giúp đỡ của Chúc Minh Lăng dẫn độ phi thành Long Vương rồi nắm giữ cường đại tinh quang lực nên sức mạnh cường độ thân thể đem vũ vảy đứng lên thành cứng rắng và chiến đấu hấp thu được nhiều huyết khí tới bổ sung năng lượng cho chính mình, có năng lực chống cự, phòng ngữ cũng tăng lên, có hắc áp mắt thần trong nước biển vẫn thấy rõ ràng.

Có Minh Đăng Chi Vĩ theo dạng phạm vi lớn uy lực chiêu thức. Có thể địch nổi 1 cái cường đại toàn bộ quân đội.

Khi mới bắt đầu thì tu vi hơn hẵn Chúc Minh Lãng nên k nghe hắn điều khiển. Ban đầu cảm nhận được nhân loại tìm linh tư chỗ tốt và kiếm Linh Lông, THương thanh Thánh Long Loan thực lực tăng lên nên dễ dàng hơn một chút.

Giết chết 9 vạn năm của Ác Long và sau hấp thu thêm thần chi tâm khiến trái tim vỡ thành Long Thần chi tâm (nghĩa là phong thần, ko có thu hoạch thành cách bên ngoài, các long tọc cũng thân cứng nhắc điều kiện và có trình độ nhất định. Long vương hết thảy gồm có 12 hạng, muốn làm Thần Long rồng, cũng cần phải có thần cách bên ngoài 3 loại đặc thu cơ bản Long Thần.

Trên đây là những thông tin chính về Mục Long Sư hy vọng đã giúp bạn hiểu hơn về truyện. Theo dõi Thư Viện Anime để update thêm nhiều truyện hấp dẫn khác nhé!

Xem Thêm