TOP#10 Mỹ nhân trong Đế Bá – Danh sách vợ của Lý Thất Dạ

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Tổng hợp danh sách TOP#10 Mỹ nhân trong Đế Bá và vợ của Lý Thất Dạ trong bài viết sau đây. Cùng Thư Viện Anime chiêm ngưỡng các giai nhân Đế Bá nhé 😀

Xem Thêm

1️⃣ Hồng Thiên Nữ Đế – Vợ cả Lý Thất Dạ

Quét ngang vạn giới, trấn áp chư thiên, là có thể cùng nhân tộc đệ nhất vị Tiên Đế, cả đời bất bại Kiêu Hoành Tiên Đế cùng so sánh nhất đại Nữ Đế!!

Hồng Thiên Nữ Đế là Lý Thất Dạ bồi dưỡng ra được nhất kinh tài tuyệt diễm Tiên Đế, từng xuất thủ trấn áp Dược quốc, Tiễn Long thế gia tổ địa, càng là diệt một môn tứ đế Thiên Đế Môn!!

Hồng Thiên Nữ Đế, đăng lâm Đệ Thập giới, càng là tại Săn Đế chiến dịch đối đầu cường đại nhất đại đế một trong Thiên Đình chi chủ có mười một thiên mệnh Tề Thiên Đế chém hạ sát tại Thiên Đình Khẩu.

Có thể nói, Hồng Thiên Nữ Đế là trong sách mạnh nhất nữ tính tồn tại một trong!!

>
Hồng Thiên Nữ Đế – Vợ cả Lý Thất Dạ – Thư Viện Anime
Xem Thêm

2️⃣ Tổ Lưu chủ nhân – Mỹ nhân trong Đế Bá

Phong Đô Thành chi chủ, dị thường thần bí, cùng Lý Thất Dạ có cũ, tại không biết tên kỷ nguyên bên trong, bọn hắn từng cùng nhau kinh lịch rất nhiều chuyện.

Tổ Lưu chủ nhân từng nói cho Lý Thất Dạ một cái tình báo tuyệt mật, tại Đệ Nhất Hung Phần một cái bí cảnh bên trong cất giấu một bản bảo thư. Lý Thất Dạ đem minh độ Tiên Đế từ Phong Đô Thành bên trong lấy ra, hỏng Phong Đô Thành quy kỷ, cũng là Tổ Lưu chủ nhân giúp giải quyết tốt hậu quả.

Cửu Giới phục sinh sau Lý Thất Dạ gặp Tổ Lưu chủ nhân, hướng muốn Đệ Nhất Hung Phần chìa khoá, sau, Tổ Lưu chủ nhân lấy Lý Thất Dạ giúp một sự kiện làm đại giá, đáp ứng Lý Thất Dạ yêu cầu. Sau, Lý Thất Dạ cũng vì Phong Đô thành Hoàng Kiệu Phu cầu tình, muốn để Hoàng Kiệu Phu thoát ly Phong Đô Thành, Tổ Lưu chủ nhân âm thầm đáp ứng.

Lý Thất Dạ nhập Tử Đồ, dùng từ Tổ Lưu chủ nhân mượn tới Khởi Nguyên Mâu Tỏa trấn lui 99 Thiên Thần Quỷ, khuyên lui thủ hộ Tử Đồ chỗ sâu ao nước không đầu người, tiến vào không đầu người trông coi ao nước

Càng sử dụng Khởi Nguyên Mâu Tỏa cùng mười ba vị Tiên Đế bất diệt chiến ý cùng một chỗ chiến Tổ giới chi chủ, để Tổ giới chi chủ vẫn lạc tại Khởi Nguyên Mâu Tỏa phía dưới.

>
Tổ Lưu chủ nhân – Mỹ nhân trong Đế Bá – Thư Viện Anime
Xem Thêm

3️⃣ Bộ Liên Hương – Thê Tử nhì của Lý Thật Dạ

Phải trúng châu công chúa, Lý Thất Dạ Đế hậu, cũng là Cửu Giới bên trong duy nhất Lý Thất Dạ nguyện ý để nàng lưu lại huyết thống nữ nhân.

Lý Thất Dạ từng dùng tên giả Sở Vân Thiên cùng Bộ Liên Hương quen biết, cũng tại trường kỳ ở chung bên trong, Bộ Liên Hương dần dần thích Lý Thất Dạ.

Vô số lần cố gắng tìm kiếm đều thảm tao thất bại, cuối cùng, Bộ Liên Hương lại một lần nữa trở về Thiên Cổ Thi Địa, lại một lần nữa tục thọ, trải qua tháng năm dài đằng đẵng dày vò.

Cuối cùng, Bộ Liên Hương gặp đời này Lý Thất Dạ, cũng chính là năm đó Sở Vân Thiên, tại một thời đại này, nàng đợi tới đáp án cuối cùng.

Đương, Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên thời điểm, tiếp tục đạp lên Đệ Thập giới, là nhất cuối cùng một trận chiến mà cố gắng thời điểm, Bộ Liên Hương, cũng không có tùy hành, cũng không có để cho mình nam nhân dừng bước lại, nàng lựa chọn lưu thủ Cửu Giới, sống xong một thế này, bởi vì đại đạo nhiều gian khó, tại Đệ Thập giới chi chiến có quá nhiều tàn khốc, trận chiến cuối cùng càng là cần vô số xương khô trải thành. Nàng không nguyện ý trở thành mình nam nhân chỗ do dự tồn tại, nàng không nguyện ý bởi vì chính mình tồn tại mà dao động quyết tâm. Ôn nhu hương, mộ anh hùng, Bộ Liên Hương minh bạch đạo lý này, cho nên nàng lưu lại.

>
Bộ Liên Hương – Thê Tử nhì của Lý Thật Dạ – ThuVienAnime.com
Xem Thêm

4️⃣ Giản Văn Tâm – Mỹ nhân trong Đế Bá

Trí tuệ như biển, Cự Long sơn lão Long Thần đồ đệ, là Lý Thất Dạ hồng nhan tri kỷ!!

Lý Thất Dạ từng đem Giản Văn Tâm cùng em trai giao phó cho lão Long thần, đến tránh né phụ thân nàng truy sát, Cự Long sơn lão Long Thần tướng các nàng tỷ đệ coi là mình ra, còn thu các nàng làm đồ đệ.

Giản Văn Tâm xuất đạo, muốn vấn đỉnh thiên mệnh, trở thành Hồng Thiên Nữ Đế mạnh mẽ nhất địch nhân một trong, Hồng Thiên Nữ Đế từng tại trong tay nàng nếm qua một lần lại một lần thua thiệt!!!

Đi đến cuối cùng, trời sinh bất phàm Giản Văn Tâm, lại tình nguyện bình thường, chỉ muốn sống đến phần cuối của sinh mệnh, thân thế của nàng lại làm cho nàng từ bỏ đối thiên mệnh truy đuổi, cuối cùng, nàng lưu tại Lý Thất Dạ bên cạnh, tại phía sau màn vì Lý Thất Dạ mưu đồ hết thảy.

Hồng Thiên Nữ Đế trở thành Tiên Đế sau, Giản Văn Tâm vận dụng vô tận trí tuệ vì Hồng Thiên Nữ Đế nghĩ ra một cái phương án để Hồng Thiên Nữ Đế đến chấp hành, chính là bởi vì chuyện này, đưa đến Lý Thất Dạ cùng Hồng Thiên Nữ Đế trở mặt.

Giản Văn Tâm là bởi vì suy tính thiên địa huyền ảo, thăm dò vô tận thiên cơ, hao tổn tâm huyết quá độ, cuối cùng thoi thóp, mà, tại nàng sinh mệnh một khắc cuối cùng, Lý Thất Dạ tại bên người nàng tương bồi. Tại Giản Văn Tâm tạ thế về sau, Lý Thất Dạ đem mai táng.

>
Giản Văn Tâm – Mỹ nhân trong Đế Bá – Thư Viện Anime
Xem Thêm

5️⃣ Tử Yên phu nhân – Mỹ nhân trong Đế Bá

Cự Trúc quốc hoàng chủ, thiện đoạn mưu cùng cầu hiền, rất mực khiêm tốn, rộng lượng có phương pháp, là một gốc trúc tía thành đạo, cũng là Cửu Giới phục sinh Lý Thất Dạ xa phu.

Tử Yên phu nhân mời Lý Thất Dạ đại biểu Cự Trúc quốc tham gia dược sư đại hội, tại ở trong đó, Lý Thất Dạ nhỏ bộc lộ tài năng, rèn luyện một phần cực phẩm kim tán, để Cự Trúc quốc đám người càng thêm giật mình. Nhưng, làm đại giới, Lý Thất Dạ yêu cầu Tử Yên phu nhân làm xa phu, bởi vậy, Tử Yên phu nhân không có lập tức đáp ứng yêu cầu này, mà là suy nghĩ một chút.

Lý Thất Dạ càng là trọng thương Hoàng Phủ Hào cùng đánh bại trả thù Hoàng Phủ gia đám người, tiến vào Cự Trúc quốc cấm địa Trúc Viên, cái này khiến Tử Yên phu nhân cuối cùng đáp ứng Lý Thất Dạ yêu cầu, trở thành Lý Thất Dạ xa phu.

>
Tử Yên phu nhân – Mỹ nhân trong Đế Bá – Thư Viện Anime
Xem Thêm

6️⃣ Băng Trì Hàm Ngọc – Mỹ nhân trong Đế Bá

Binh Trì Hàm Ngọc, Binh Trì Tuyệt Tôn hậu nhân, Cửu Bí đạo thống công chúa, là một cái mỹ nhân tuyệt thế, xinh đẹp chi danh thiên hạ đều biết, là vô số người suy nghĩ bên trong nữ thần.

Binh Trì Tuyệt Tôn từng đáp ứng Thái Thanh hoàng, đem bọn hắn Binh Trì thế gia huyết thống cao quý nhất gả vào hoàng cung, sau Thái Thanh hoàng giả chết băng giá, Binh Trì thế gia đổi ý, không muốn để Binh Trì thế gia công chúa Binh Trì Hàm Ngọc gả vào hoàng cung, về sau Binh Trì Hàm Ngọc càng là trở thành tám trận thật đế vị hôn thê.

Sau, Băng Trì Hàm Ngọc đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, Lý Thất Dạ đem cho các loại điều giáo chà đạp, càng làm cho lại trước mặt mọi người tự mình phục sức Lý Thất Dạ!!

Trong này, Băng Trì Hàm Ngọc rốt cục nhận thức được Lý Thất Dạ thực lực, thể xác tinh thần đều hướng tâm phục khẩu phục, cho đến cùng Lý Thất Dạ tách rời!

>
Băng Trì Hàm Ngọc – Mỹ nhân trong Đế Bá – Thư Viện Anime
Xem Thêm

7️⃣ Tư Mã Ngọc Kiếm – Mỹ nhân trong Đế Bá

Tốc Đạo Thánh Địa đệ tử, sát thần đạo truyền nhân, là Thiên Linh giới có danh khí nhất, trẻ tuổi nhất mỹ mạo sát thủ, thiên phú cực cao.

Tại nàng bái nhập Tốc Đạo Thánh Địa về sau, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh lại gặp được so với nàng tu luyện càng nhanh sư đệ Tốc Đạo thiên thần, tại Tốc Đạo Thánh Địa chức chưởng môn tranh đoạt thời điểm, Tư Mã Ngọc Kiếm bại bởi nàng sư đệ Tốc Đạo Thiên Thần, để nàng đã mất đi trở thành chưởng môn cơ hội. Tư Mã Ngọc Kiếm bại trận về sau, liền rời đi Tốc Đạo Thánh Địa, trở thành một sát thủ.

Lần thứ nhất gặp mặt, Tư Mã Ngọc Kiếm nói cho Lý Thất Dạ nàng muốn hạ sát hắn, Lý Thất Dạ xuất thủ muốn bắt lấy Tư Mã Ngọc Kiếm, đáng tiếc bức đế thất bại, để Tư Mã Ngọc Kiếm thành công đào tẩu.

Tại Đế Giải bá chủ sau khi chết, Lý Thất Dạ quay người rời đi thời điểm, Tư Mã Ngọc Kiếm xuất thủ ám sát Lý Thất Dạ, nhưng là thất bại, bởi vì Tư Mã Ngọc Kiếm là Sát Thần đạo truyền nhân, mà Sát Thần đạo là Lý Thất Dạ tại Cổ Minh thời đại sáng tạo, cho nên Lý Thất Dạ thả rời đi.

Tư Mã Ngọc Kiếm tại Thần Chỉ châu bởi vì một cái khác nhiệm vụ ngẫu nhiên gặp Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ khuyên Tư Mã Ngọc Kiếm từ bỏ cùng Cổ Linh Uyên có quan hệ nhiệm vụ, nhưng là, Tư Mã Ngọc Kiếm không có nghe từ Lý Thất Dạ ý kiến, nhưng Lý Thất Dạ vẫn là cho Tư Mã Ngọc Kiếm hắn một giọt máu làm an toàn bảo hộ.

Tư Mã Ngọc Kiếm hành thích thất bại, chưa thể hạ sát mục tiêu, hành tung bại lộ, bị Cổ Linh Uyên cường giả vây khốn, đào tẩu chí Lý Thất Dạ chỗ, bị Lý Thất Dạ cứu, bị Lý Thất Dạ dùng Bổ Thiên Cao vì đó chữa thương, đem Cổ Linh Uyên ấn ký từ thể nội bức ra, cũng giúp nàng giải khai Thần Chỉ Châu áp chế, cũng từ đó về sau, Lý Thất Dạ tự mình chỉ điểm nàng Sát Thần đạo.

Về sau, Sát Thần đạo lão tổ tông càng làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm đem mình giao cho Lý Thất Dạ, Tư Mã Ngọc Kiếm sau theo tại Lý Thất Dạ bên người, cho đến tách rời.

>
Tư Mã Ngọc Kiếm – Mỹ nhân trong Đế Bá – Thư Viện Anime
Xem Thêm

8️⃣ Lý Sương Nhan – Mỹ nhân Đế Bá

Trời sinh hoàng thể, Cửu Thánh Yêu Môn truyền nhân, Cổ Ngưu Cương Quốc công chúa, cũng là Cổ Ngưu Cương Quốc đệ nhất mỹ nữ, Lý Thất Dạ kiếm thị một trong.

Đại mi viễn sơn, đôi mắt sáng như trăng, môi son một điểm giáng đỏ, vô cùng mê người, nhưng, lại lạnh như băng tuyết, trên trán, càng có ba phần lãnh ngạo khí tức, thân mang một bộ áo trắng, như hàn mai ngạo tuyết, khí thế bức người.

Có được hai mươi bốn hoàng thể một trong Bích Thanh Hoàng Thể , chưa gặp Lý Thất Dạ trước đó, tu luyện chính là từ Chiến Thần Điện được đến Ngọc Thanh Thánh Tâm Thuật, muốn đem Bích Thanh Hoàng Thể tu thành mười tám Thánh thể một trong Ngọc Thanh Thể.

Cửu Giới phục sinh Lý Thất Dạ xuất thế, là Tẩy Nhan Cổ Phái đại sư huynh, Lý Sương Nhan là Cửu Thánh Yêu Môn truyền nhân, Tẩy Nhan Cổ Phái cùng Cửu Thánh Yêu Môn truyền nhân có thông gia quy củ, Lý Thất Dạ cùng Lý Sương Nhan tương đương với có hôn ước. Nhưng Tẩy Nhan Cổ Phái tại Lý Thất Dạ xuất thế trước đó đã xuống dốc đã lâu, Cửu Thánh Yêu Môn có cao tầng không đồng ý cái này hôn sự.

Cửu Giới phục sinh Lý Thất Dạ đến Cửu Thánh Yêu Môn nhẹ nhõm đánh bại thầm mến Lý Sương Nhan là Đỗ Viễn Quang, có thể khống chế Cửu Thánh Yêu Môn thủ hộ thần Thạch Nhân, cái này khiến Lý Sương Nhan đối Lý Thất Dạ sinh ra hiếu kì.

Lại sau, Lý Sương Nhan đi vào Tẩy Nhan Cổ Phái, Lý Sương Nhan không hài lòng Lý Thất Dạ thái độ, dùng Đồ Tiên Đế Trận tàn đồ khảo giáo Lý Thất Dạ, không ngờ Lý Thất Dạ một ngụm liền nói ra nên trận huyền bí, cái này khiến Lý Sương Nhan đối Lý Thất Dạ càng hiếu kỳ hơn. Lại sau, Lý Sương Nhan tại Lý Thất Dạ bên người, nhìn Lý Thất Dạ dạy bảo Tẩy Thạch Cốc ba trăm cái đệ tử, Lý Thất Dạ trác tuyệt kiến thức cùng năng lực, để Lý Sương Nhan đối Lý Thất Dạ dần dần sinh lòng hảo cảm.

Cùng Lý Thất Dạ cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều Lý Sương Nhan đạt được Lý Thất Dạ tán đồng, Lý Thất Dạ muốn dạy Lý Sương Nhan có thể tu thành Vô Cấu Thể chân quyết, nhưng Lý Sương Nhan nhất định phải thề không được đem để lộ bí mật cùng ngoại truyện, lại muốn đi theo Lý Thất Dạ. Lý Sương Nhan cân nhắc sau, đáp ứng Lý Thất Dạ yêu cầu, từ đó trở thành Lý Thất Dạ kiếm thị, cho đến biệt ly.

>
Lý Sương Nhan – Mỹ nhân Đế Bá – Thư Viện Anime
Xem Thêm

9️⃣ Trần Bảo Kiều – Mỹ nhân trong Đế Bá

Ngọc Tẫn Cương Quốc công chúa, Bảo Trụ Thánh Tông đệ tử, Lý Thất Dạ thị nữ.

Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, dụ hoặc chúng sinh, là một cái tuyệt thế vưu vật, có được tuyệt thế hiếm thấy Bá Tẫn Tiên Tuyền Thể, tại tu luyện mệnh công thời điểm, sẽ lồng ngực ê ẩm sưng, huyết khí chậm trễ, chân mệnh phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí bị ngăn trở.

Bồ Ma Thụ một trận chiến, Trần Bảo kiều được Lý Thất Dạ cứu. Sau, Trần Bảo kiều bởi vì không muốn cùng Thánh Thiên Đạo Tử thành thân, tự phế đạo cơ, đem hết thảy đều trả lại gia tộc, tông môn, đi đầu quân Cửu Giới phục sinh Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ chứa chấp Trần Bảo kiều, càng truyền thụ cho Trần Bảo Kiều Bá Tẫn Tiên Tuyền Thể thể thuật cùng Bích Loa Tâm Kinh, để Trần Bảo Kiều trở thành thị nữ, từ đó, Trần Bảo Kiều làm bạn tại Lý Thất Dạ tả hữu, cho đến biệt ly.

>
Trần Bảo Kiều – Mỹ nhân trong Đế Bá
Xem Thêm

🔟 Trích Nguyệt tiên tử

Mị Linh nhất tộc, từng vô địch với Thiên Linh giới, thiên phú có thể cùng Nam Đế so sánh, cùng chín đại Thiên Bảo một trong Tiên Đạo Thành có một loại nào đó quan hệ.

Trích Nguyệt tiên tử là Hồng Thiên Nữ Đế trong cuộc đời cường đại nhất kình địch, từng mấy lần đánh bại Hồng Thiên Nữ Đế, chỉ là tại cùng Hồng Thiên tranh thiên mệnh lúc, hay là thua, Hồng Thiên Nữ Đế trở thành Tiên Đế sau, Trích Nguyệt tiên tử như vậy lánh đời.

Cửu Giới phục sinh Lý Thất Dạ đến Thiên Linh giới, muốn đoạt thiên mệnh, Trích Nguyệt tiên tử cũng bởi vậy xuất thế, vì Lý Thất Dạ hộ đạo. Trích Nguyệt tiên tử tại Đệ Thập giới trở thành đại đế Tiên Vương, Lý Thất Dạ cũng vì hộ đạo, trong quá trình này Trích Nguyệt tiên tử một lần muốn gánh chịu mười hai đầu thiên mệnh, lại cuối cùng thất bại, chỉ gánh chịu mười một đầu thiên mệnh, cuối cùng trở thành đại đế Tiên Vương.

>
Trích Nguyệt tiên tử – Đế Bá – Thư Viện Anime

Trên đây là những thông tin chi tiết về “TOP#10 Mỹ nhân trong Đế Bá – Danh sách vợ của Lý Thất Dạ“, trong thu mục “Tin Anime“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Xem Thêm