Xếp Hạng Chiến Lực Các Nhân Vật Mạnh Nhất Đấu Phá Thương Khung

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Bạn đã theo dõi bộ Anime Đấu Phá Thương Khung, nhưng vẫn chưa biết xếp hạng chiến lực của các nhân vật trong phim. Cùng Thư Viện Anime tìm hiểu về các nhân vật và xếp hạng sức mạnh của họ trong Đấu Phá Thương Khung sau đây.

Xem Thêm

Top 20: Dược Đan

Dược Đan là tộc trưởng của Dược Tộc, thực lực Thất tinh Đấu Thánh.

Xem Thêm

Top 19: Tứ Ma Thánh Hồn tộc, Tam tiên Cổ tộc, Hỏa Linh tiên tử

Tứ Ma Thánh Hồn tộc: Hồn Đồ, Hồn Sát, Hồn Kính, Hồn Diễm, thực lực Thất Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, là cường giả đỉnh tiêm của Hồn tộc.

Tam tiên Cổ tộc: Ba vị thái thượng trưởng lão mạnh nhất của Cổ tộc. Ba người đều là lão giả râu tóc bạc trắng, bên trong Cổ tộc có địa vị cực cao, thực lực Thất Tinh Đấu Thánh hậu kỳ.

Hoả Linh tiên tử: Nàng là trưởng lão mạnh nhất của Viêm Tộc, thực lực Thất Tinh Đấu Thánh hậu kỳ.

Xem Thêm

Top 18: Tiêu Tiêu

Tiêu Tiêu là con gái của Tiêu Viêm và Mỹ Đỗ Toa, thực lực nhất tinh Đấu Tông, sau này Tiêu Viêm đột phá Đấu Đế, Tiêu Tiêu kích hoạt huyết mạch tu vi đạt tới Bát Tinh Đấu Thánh.

Xem Thêm

Top 17: Hắc Yêu Vương Cổ Liệt và Hồn Nguyên Thiên

Cổ Liệt, Hắc Yêu Vương, thống soái Hắc Yên Quân, thực lực Bát Tinh Đấu Thánh sơ kỳ, hắn từng giúp Tiêu Viêm ngăn cản Hồn Diễm.

Hồn Nguyên Thiên, thực lực Bát Tinh Đấu Thánh sơ kỳ, năm xưa khi Hồn tộc vây công Tiêu tộc bị Tiêu Huyền đánh chết.

Xem Thêm

Top 16: Nguyên lão Hồn Tộc

Hồn Sinh Thiên, Hồn Sinh Địa, Hồn Nghiêu, thực lực Bát Tinh Đấu Thánh trung kỳ, năm xưa bị Tiêu Huyền đánh chết.

Xem Thêm

Top 15: Lôi Danh

Lôi Danh là tộc trưởng của Lôi Tộc, đấu khí lôi điện, thực lực Bát Tinh Đấu Thánh hậu kỳ.

Xem Thêm

Top 14: Viêm Tẫn

Viêm Tẫn là tộc trưởng của Viêm Tộc, thực lực Bát Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, hắn có được hai loại dị Hỏa, bằng vào tu vi mạnh mẽ hắn đã bước đầu dung hợp hai loại Dị Hỏa thành một loại Dị Hỏa mới, có thể cùng Kim Đế Phần Thiên Viêm chống lại mà không rơi xuống hạ phong.

Xem Thêm

Top 13: Hư Vô Thôn Viêm

Hư Vô Thôn Viêm là dị hoả bài danh thứ 2 trên bảng dị hoả. Hỏa diễm này sống trong hư vô, vô tướng nhưng có thể tìm ra, vô hình nhưng lại nắm bắt được, là một loại tồn tại tương đối kì dị.

Hư vô thôn viêm được xưng là thôn thiên phệ địa, có khả năng cắn nuốt vạn vật, giữa thiên địa chỉ có thưa thớt một vài thứ mới có thể chống lại khả năng cắn nuốt của nó.

Linh trí cực cao, từng cắn nuốt tộc trưởng cuối cùng của thôn linh tộc, từ đó khiến huyết mạch hồn tộc tiếp tục kéo dài.

Trong hồn tộc, địa vị của hư vô thôn viêm thậm chí không hề kém tộc trưởng hồn tộc,khi hóa thành hình người có bộ dạng một trung niên áo đen, đã từng bại dưới tay cổ nguyên, sau khi thương thế khỏi hẳn thì thực lực tăng cao tới Cửu Tinh Đấu Thánh sơ kỳ.

Xem Thêm

Top 12: Người luyện chế ra lão tổ Đan Pháp

Một trong 5 người mạnh nhất Đấu Khí đại lục cùng thời với Tiêu Huyền, tu vi Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, trước khi chết luyện ra Cửu Phẩm Huyền Đan, sau này đan dược hóa thành hình người, trở thành lão tổ Đan Tháp.

Xem Thêm

Top 11: Lão Tổ Phần Viêm Cốc

Một trong năm người mạnh nhất Đấu Khí đại lục cùng thời với Tiêu Huyền, tu vi Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, sáng lập ra Phần Viêm Cốc.

Xem Thêm

Top 10: Cổ Nguyên

Cổ Nguyên, tộc trưởng Cổ tộc, phụ thân của Huân Nhi, thực lực Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ.

Xem Thêm

Top 9: Tiêu Huyền

Tiêu Huyền là tổ tiên của Tiêu Viêm, tu vi Cửu tinh Đấu Thánh hậu kỳ. Nghìn năm trước, Tiêu Huyền tập hợp toàn bộ huyết mạch Tiêu gia xung kích Đế Cảnh thất bại, dẫn tới bị thương.

Lúc này, Hồn Thiên Đế tiến đánh Tiêu tộc, Tiêu Huyền trọng thương không địch lại, nhưng Hồn Thiên Đế muốn hạ sát Tiêu Huyền cũng phải trả cái giá không hề nhỏ, sau trận chiến đó hắn quay về Hồn tộc dưỡng thương ngàn năm mới khôi phục.

Xem Thêm

Top 8: Chúc Khôn

Chú Khôn, lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, phụ thân của Tử Nghiên. Thực lực Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ.

Xem Thêm

Top 7: Hoàng Tuyền Yêu Thánh

Người sáng tạo đấu kỹ Thiên giao cao cấp Hoàng Tuyền Thiên Nộ, thực lực siêu cường đã bước một bước vào Đấu Đế.

Xem Thêm

Top 6: Tịnh Liên Yêu Thánh

Tịnh Liên Yêu Thánh là người có tu vi gần tới Đấu Đế nhất, hắn là chủ nhân của Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn từng trợ giúp Tiêu Viêm đoạt được Tịnh Liên Yêu Hỏa.

Xem Thêm

Top 5: Đế phẩm Sồ Đan

Đan dược chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có một viên Đế Phẩm Sồ Đan trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Sồ Đan sinh ra linh trí, sau khi hóa thành hình người thì thực lực Sồ Đan dị thường cường hãn, nó có thể đồng thời ngăn cản mấy cường giả Cửu Tinh Đấu Thánh liên thủ vây công. Ở trong đan dược chứa Nguyên Khí vị diện, có thể trợ giúp đột phá Đấu Đế.

Xem Thêm

Top 4: Bồ Đề Cổ thụ

Bồ Đề cổ thụ được xưng trí tuệ luân hồi thụ, trong truyền thuyết, nó có thể làm cho người ta luân hồi muôn đời. Mà những người trải qua sự lịch luyện này đều sẽ có tiềm lực bước vào Đấu Đế.

Bồ Đề Cổ Thụ từng cùng một vị Đấu Đế thần bí đánh hạ sát một vị Đấu Đế áo đen, sau đó bị cảm xúc tà ác tiêu cực của Đấu Đế áo đen xâm chiếm. Sau này được Tiêu Viêm hóa giải.

Xem Thêm

Top 3: Hồn Thiên Đế

Hồn Thiên Đế: Tộc trưởng Hồn tộc, thực lực Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ. Ngàn năm trước, hắn từng vây hạ sát Tiêu Huyền, tàn sát Tiêu tộc.

Sau này, bên trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế, hắn cướp được Đế phẩm đan dược Sồ Đan, luyện chế thành công, đột phá đến Đấu Đế. Hồn Thiên Đế bị Viêm Đế đánh bại, phong ấn vĩnh viễn.

Xem Thêm

Top 2: Đà Xà Cổ Đế

Vị cường giả Đấu Đế cuối cùng của Đấu khí đại lục.

Trời sinh vạn vật, có kỳ chân, có dị bảo và từng có một loại dị hỏa ra đời cùng Thiên địa nhật nguyệt, ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, lại tiềm tu vạn năm trong cõi U Minh mới khiến nó có mấy phần biến dị.

Mọi người đều biết, một loại Dị Hỏa đã thành hình sẽ cực hiếm khi rời khỏi nơi sinh ra, nhưng hỏa diễm này lại khác, sau khi có linh trí, nó lại chạy sâu vào trong lòng nham tương, du đãng dưới lòng đất ngàn năm, lấy việc cắn nuốt hỏa diễm mà sống, mà những loại hỏa diễm bị nó cắn nuốt đều có tên trên Dị Hỏa bảng, 22 loại Dị Hỏa trên đó đều đã từng làm thức ăn của nó.

Sau khi Dị Hỏa này tu luyện thành công, liền tự xưng là “Đế viêm”, sau đó một lần nữa tu luyện ngàn năm mới phá thế mà ra. Năm đó, nó được người đời tôn xưng là “Đà Xá Cổ Đế”.

Xem Thêm

Top 1: Viêm Đế Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm, nhân vật chính trong truyện, thiên phú hơn người, được Dược Lão chỉ dạy, và gặp nhiều cơ duyên cùng nỗ lực dần đã trở nên cường đại. Sau này, hắn nhận được truyền thường Đà Xà Cổ Đế, đột phá Đấu Đế, xưng hào là Viêm Đế.

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Xếp Hạng Chiến Lực Các Nhân Vật Mạnh Nhất Đấu Phá Thương Khung“, trong thu mục “Tin-Anime“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Xem Thêm