Quân Thường Tiếu – Sơ lược tiểu sử Vạn Cổ Đệ Nhất Tông Chủ

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Quân Thường Tiếu, nam nhân vật chính trong tiểu thuyết Vạn Cổ Tối Cường Tông của tác giả Giang Hồ Tái Kiến. Hãy cùng Thư Viện Anime tìm hiểu về Quân Thường Tiếu và toàn bộ thông tin năng lực, tính cách ở đây.

Xem Thêm

Thông tin tổng quan về Quân Thường Tiếu

Tên đầy đủ:
 • Quân Thường Tiếu
Tên tiếng Trung:
 • 君常笑
Phiên âm tiếng Anh:
 • Jun Changxiao
Bí danh khác:
 • Vạn Cổ Đệ Nhất Tông tông chủ,
 • Tinh Vẫn đại lục cứ điểm chi chủ,
 • Tinh Vẫn đại lục Võ Minh minh chủ,
 • Thạch Tượng tộc tộc trưởng,
 • Vạn Cổ giới Giới chủ
Tuổi:
 • Không rõ
Giới tính:
 • Nam
Tu vi:
 • Thiên Cơ Kính
Chiều cao:
 • 180 cm
Màu tóc:
 • Đen
 • Trắng
Màu mắt:
 • Đen
Thể chất:
 • Thánh viêm chi thể,
 • Ngũ hành chi thể,
 • Cửu luyện dung nham thể.
Tư chất linh căn:
 • Thần phẩm
Cực phẩm hỏa chủng:
 • Linh lung hỏa.
Thần phẩm hỏa chủng:
 • Thiên linh lam diễm,
 • Tử huyền thánh hỏa,
 • Xích tinh tuyệt viêm.

Quân Thường Tiếu, nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền huyễn Vạn Cổ Đệ Nhất Tông của tác giả Giang Hồ Tái Kiến, hiện đã hoàn thành. Cố sự giảng thuật nhân vật chính xuyên qua Tinh Vẫn đại lục trở thành chưởng môn nhân của môn phái hạng bét từng bước quật khởi. Tiểu thuyết mang phong cách nhẹ nhõm, hài hước, rất được độc giả yêu thích.

Xuyên qua đến Tinh Vẫn đại lục trở thành Thiết Cốt phái đời thứ hai chưởng môn, mở ra hệ thống, đi lên để Thiết Cốt phái trở thành Tinh Vẫn đại lục mạnh nhất tông môn con đường. Tu vi Thiên Cơ Kính, phàm trần vũ trụ thế lực tối cường đại lão, Thông Cổ chân nhân đệ tử. Chỉnh hợp cả tầng vũ trụ, cũng đem tầng dưới vũ trụ cùng nhau toàn bộ tiến thượng tầng vũ trụ, đem vạn cổ vực chế tạo thành võ đạo thánh địa, thống nhất cảnh giới phân chia.

>
Thông tin tổng quan về Quân Thường Tiếu – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Quan hệ nhân mạch của Quân Thường Tiếu

Vợ:
 • Hoa Mân Côi, chính thê, vì nhiệm vụ đột phá nên phải cưới, về sau trải qua nhiều khúc trắc rồi thừa nhận.
Thành viên Lăng Yên Các: 
 • 【 băng 】 Lục Thiên Thiên,
 • 【 công 】 Dạ Tinh Thần,
 • 【 ổn 】 Lý Thanh Dương,
 • 【 thuẫn 】 Tiêu Tội Kỷ,
 • 【 ảnh 】 Tô Tiểu Mộc,
 • 【 táo 】 Liễu Uyển Thi,
 • 【 môn 】 Hà Vô Địch,
 • 【 kình 】 Lý Phi,
 • 【 trí 】 Thượng Quan Hâm Dao,
 • 【 trung 】 Điền Thất,
 • 【 thương 】 Long Tử Dương,
 • 【 long 】 Long Ngạo Thiên,
 • 【 tương 】 Chung Nghĩa,
 • 【 kiếm 】 Chu Hồng,
 • 【 ma 】 Diêu Mộng Oánh,
 • 【 phật 】 Độ Nan,
 • 【 đao 】 Mã Vĩnh Ninh,
 • 【 y 】 Tôn Bất Không.
Xem Thêm

Trang bị, công pháp, sức mạnh và kĩ năng của Quân Thường Tiếu

Xem Thêm

Đẳng cấp:

 • Tinh Vẫn đại lục siêu nhất lưu, thượng giới tiên tông.
Xem Thêm

Công năng:

 • Luyện dược các, chú tạo các, phù chú các, linh thú các, linh uẩn các, công pháp các, lăng yên các, thần binh các, xưng vị các.
Xem Thêm

Công pháp:

 • 【 thần phẩm sơ giai tâm pháp, dịch cân kinh 】
 • 【 trung phẩm sơ giai linh lực hình vũ kỹ, ngã trảm 】
 • 【 phàm phẩm cao giai, bạo liệt quyền 】
 • 【 thần phẩm cao giai kiếm quyết, lăng kiếm thần quyết 】
 • 【 trung phẩm cao giai, khai sơn chưởng 】【 thượng phẩm sơ giai, kết giới tráo 】
 • 【 thượng phẩm sơ giai thân pháp, tung vân bộ 】
 • 【 trung phẩm cao giai tâm pháp, truyện âm thuật 】
 • 【 thần phẩm trung giai linh lực hình vũ kỹ, xích tiêu liệt diễm trảm 】
 • 【 cực phẩm sơ giai, thất huyền hà quang phá 】
 • 【 cực phẩm cao giai, sơn băng địa liệt quyền 】
 • 【 cực phẩm trung giai, linh khải 】
 • 【 cực phẩm sơ giai, miên nhu chưởng 】
 • 【 cực phẩm sơ giai, thanh tâm quyết 】
 • 【 vạn kiếm quy tông 】
 • 【 ngũ hành giám thiên quyết 】
 • 【 long tượng bàn nhược chưởng 】
 • 【 càn khôn cửu ấn chưởng 】
 • 【 tiên phẩm tâm pháp , hoa chiếu tâm kinh 】
 • 【 tiên phẩm vũ kỹ , độ thiên chưởng ấn 】
 • 【 đại thiên phân ảnh quyết 】
 • 【 thối hồn thánh thiên công 】
 • 【 đại nhật như lai thần chưởng 】
Xem Thêm

Công pháp sưu tầm:

 • 【 kiếm pháp, cửu thức điệp lãng kiếm 】
 • 【 quyền pháp, cửu trọng băng quyền 】
 • 【 tâm pháp, tĩnh tâm quyết 】
 • 【 thân pháp, lưu vân bộ pháp 】
 • 【 quỷ tung bộ 】
 • 【 phàm phẩm cao giai, ngự hỏa quyết 】
 • 【 thần phẩm trung giai, cửu trọng băng phong chưởng 】
 • 【 huyết vân thiên tàn kinh 】
 • 【 vô thượng ly hỏa quyết 】
 • 【 thiên quân luyện hồn quyết 】
 • 【 nhất quyền tất sát 】
 • 【 nhất định tất sát 】
 • 【 đại lực chiết cốt thủ 】
 • 【 lăng tiêu tàn ảnh quyết 】
 • 【 cửu long phân liệt chưởng 】
 • 【 thiên địa hóa vô 】
 • 【 thánh hỏa tài quyết 】
>
Trang bị, công pháp, sức mạnh và kĩ năng của Quân Thường Tiếu – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Vũ khí:

 • 【 nan thu chi đao 】
 • 【 trung phẩm hàn phong kiếm 】
 • 【 thanh long thế đao 】
 • 【 ma cải, Desert Eagle 】
 • 【 ma cải, bát bội miểu chuẩn kính 】
 • 【 ma cải, QBU-88 súng bắn tỉa 】
 • 【 thần cải, thanh long yển nguyệt đao 】
 • 【 trung phẩm bá vương thương 】
 • 【 trung phẩm kiên thiết thuẫn 】
 • 【 thần cải, AWM súng ngắm 】
 • 【 ma cải AK-47 tự động 】
 • 【 ma cải 1897 thức 75mm dã chiến pháo 】
 • 【 cao phẩm chân dương kiếm 】
 • 【 cao phẩm chân dương cung 】
 • 【 cao phẩm chân dương thương 】
 • 【 cao phẩm xuyên vân đao 】
 • 【 trung phẩm huyền thiết thuẫn 】
 • 【 thần cải RPG Súng phóng lựu 】
 • 【 ngọc long vấn thiên kiếm 】
 • 【 hắc long tuyệt mệnh thương 】
 • 【 cực phẩm long nha chi nhận 】
 • 【 cực phẩm long nha chi cung 】
 • 【 cực phẩm long nha chi mâu 】
 • 【 yếu tắc chấp pháp cung 】
 • 【 chí trăn tiên kiếm 】
 • 【 hiên viên thần kiếm 】
Xem Thêm

Trang bị:

 • 【 ma cải, Miếng lót vai 】
 • 【 ma cải, bom cay 】
 • 【 ma cải, ống giảm thanh 】
 • 【 giải binh túi càn khôn 】
 • 【 nhuyễn ti giáp 】
 • 【 trung phẩm bộ vân lý 】
 • 【 trận pháp cộng hưởng thủ trạc 】
 • 【 cơ giới vũ trang dực 】
 • 【 cửu lân hộ thể giáp 】
 • 【 ma cải diện mô 】
 • 【 thông dụng Mở rộng băng đạn 】
 • 【 cao phẩm chân dương chiến ngoa 】
 • 【 cao phẩm chân dương chiến bào 】
 • 【 cao phẩm chân dương diện cụ 】
 • 【 cao phẩm cương thiết chi dực 】
 • 【 thiên nguyên trấn hồn tháp 】
 • 【 lục tự quy ấn 】
 • 【 xích liên chiến giáp 】
 • 【 linh hoang thuẫn 】
 • 【 hiên viên thần giáp 】
 • 【 thần cải, đại thánh sáo 】
 • 【 thần cải tị lôi châm 】
 • 【 thất thải huyễn quang dực 】
 • 【 hư trương thanh thế phục 】
 • 【 bát hoang thiên âm tứ kiện sáo 】
Xem Thêm

Vật phẩm:

 • 【 linh hồn tạc đạn 】
 • 【 tư chất cải tạo dịch 】
 • 【 liệu thương đan 】
 • 【 tụ khí đan 】
 • 【 tố thể đan 】
 • 【 vũ sư đan 】
 • 【 sơ phẩm đệ tử linh khí trận 】
 • 【 hộ phái đại trận 】
 • 【 lực lượng trắc thí cơ 】
 • 【 cơ nhục tố tạo phòng 】
 • 【 ma cải, âm hưởng 】
 • 【 cực hạn khiêu thằng 】
 • 【 huyễn quang mặc kính 】
 • 【 thân pháp huấn luyện phòng 】
 • 【 chưởng môn cầu 】
 • 【 hàn băng thủ trạc 】
 • 【 môn phái lịch luyện tháp 】
 • 【 phu hóa cơ 】
 • 【 môn phái phối bị cơ 】
 • 【 sơ phẩm linh dược 】
 • 【 thì không bí cảnh 】
 • 【 thiên tài địa bảo uẩn dục khí 】
 • 【 ma cải đa công năng hấp trần khí 】
 • 【 vị diện chiến tràng truyện tống môn 】
 • 【 địa hình cải tạo nghi 】
 • 【 tham bảo khí 】
 • 【 thông cổ chiến thuyền 】
 • 【 cửu thiên bí cảnh 】
 • 【 loại bỉ chiến tràng 】
 • 【 nguyệt quang bảo hạp 】
 • 【 tư dưỡng chi thổ 】
 • 【 ma cải khoách âm lạt bá 】
 • 【 khoáng thạch uẩn dục khí 】
 • 【 cơ nhân cải tạo dịch 】
 • 【 cửu thiên thần thạch 】
 • 【 địa giác long tâm 】
 • 【 thiên linh thối khoáng 100 đốn 】
 • 【 thiên uy bí cảnh 】
 • 【 thiên cơ bí cảnh 】
 • 【 hiểu thiên thí ma 】
 • 【 vạn pháp bí cảnh 】
Xem Thêm

Thú kỹ:

 • Sơ cấp ngự phong chi thuật,
 • Sơ cấp hỏa vũ chi thuật,
 • Sơ cấp kinh lôi chi thuật,
 • Sơ cấp kiên thổ chi thuật,
 • Trung cấp hậu thổ chi thuật,
 • Cao cấp long viêm chi thuật.
Xem Thêm

Trận pháp:

 • 【 kỳ môn tam thập nhị trận; sơ phẩm tụ linh trận, cách tuyệt trận pháp, linh hồn trọng lực trận, cửu tinh lãm nguyệt đại trận 】
 • 【 tứ phương thiên địa trận 】
 • 【 kỳ môn độn giáp chi phá trận thiên 】
 • 【 tử tiêu tinh tượng trận 】
Xem Thêm

Phù chú:

 • 【 độn tẩu chi phù 】
 • 【 nại tấu chi phù 】
 • 【 tật trì chi phù 】
 • 【 khai ấn chi phù 】
 • 【 kinh nghiệm chi phù 】
 • 【 động sát chi phù 】
 • 【 lực tăng chi phù 】
 • 【 càn khôn chi phù 】
 • 【 kích tăng chi phù 】
 • 【 độn tích chi phù 】
 • 【 kim cương chi phù 】
 • 【 ngự phi chi phù 】
Xem Thêm

Khế ước thú:

 • Dã trư bội kỳ 【 thôn thổ thánh thú 】,
 • Tử điện ấu hổ 【 lôi hệ hung thú 】,
 • Tiểu long long 【 ngũ trảo kim long 】,
 • Băng tinh sư thú 【 tiểu băng điêu 】,
 • Cụ phong lang vương, ma lĩnh hắc ưng 【 tiểu ma tiên 】,
 • Bách khâu đại vương,
 • Chu điểu,
 • Thì không chi trùng,
 • Đế thính,
 • Hư không chi nhãn,
 • Thủ linh thú,
 • Chu điểu chi vương.
Xem Thêm

Linh chủng:

 • Hỏa hồn chi linh 【 tiểu hỏa 】
 • Tà ác chi linh 【 tiểu tà 】

>

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Quân Thường Tiếu – Sơ lược tiểu sử nam chính Vạn Cổ Tối Cường Tông“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Xem Thêm