Sở Thiên Đế Sở Phong – Sơ lược tiểu sử nam chính Thánh Khư

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Sở Phong (Sở Thiên Đế), nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền huyễn Thánh Khư của tác giả Thần Đông, hắn sinh ra ở địa cầu. Trên núi Côn Luân, hắn vô tình đạt được ba khối Dương Gian Chủng cùng Lọ Đá thần bí mà quật khởi.

Sở Phong thiên tư cái thế, tài trí vô song, thiên phú trận vực kinh diễm vô cùng.

Xem Thêm

Thông Tin Về Nhân Vật Sở Phong

✅Tên đầy đủ ⭐Sở Phong
✅Tên tiếng Trung ⭐楚风
✅Phiên âm tiếng Anh ⭐Chu Feng
✅Bí danh
 • Sở Thiên Đế,
 • Sở Ma Vương,
 • Sở Ma,
 • Sở Phong Tử,
 • Hỏa Hóa Đạo Tổ,
 • Nhân Ma,
 • Nhân Phiến Tử,
 • Sở La Lỵ,
 • Cơ Đại Đức,
 • Tào Đức,
 • Chu Chính Đức,
 • Diệp Hạo,
 • Thạch Phàm.
✅Chủng tộc ⭐Nhân tộc
✅Thể chất ⭐Nhân Vương Thể.
✅Thế lực ⭐Địa cầu, Dương gian Thần Miếu.
✅Đẳng cấp ⭐Cuối Đường Tiên Lộ Thăng Hoa
>
Thông Tin Về Nhân Vật Sở Phong – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Quan Hệ Nhân Mạch Của Sở Phong

 • Phụ thân: Sở Trí Viễn.
 • Mẫu thân: Vương Tĩnh.
 • Người dẫn đạo: Hoàng Ngưu (truyền thụ Đạo Dẫn hô hấp pháp).
 • Sư phụ: Thánh Sư, Ngô Khởi Phong, Thường Minh, Thần Miếu Tiên Tử.
 • Thê tử – Chu Hi: Tiểu công chúa Chu gia. Khi còn bé, nàng ngộ nhập Tiểu Âm Phủ. Nàng cùng Sở Phong là tri âm khó tìm, từ lúc hắn ma luyện bản thân, đạp lên tinh lộ, Thiếu Nữ Hi một mực làm bạn ở bên hắn. Sau này, Chu Hi cùng Sở Phong tại Dương gian Thiên Đình thành hôn.
 • Tiền Thê: Tần Lạc Âm (kiếp trước là đệ nhất mỹ nhân Dương gian, kiếp này tên Thanh Âm – Mộng cổ đạo thiên nữ).
 • Hồng nhan: Yêu Yêu (Thánh Khư) , Lâm Nặc Y, Khương Lạc Thần, Ánh Hiểu Hiểu.
 • Tử địch: Vũ Phong Tử, Thái Vũ Thiên Tôn.
 • Huynh đệ: Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, Đông Bắc Hổ, Kim Điêu Vương, Mao Lư (Lữ Phi Dương), Chu Toàn, Đỗ Hoài Cẩn, Âu Dương Phong, Diệp Khinh Nhu, Cổ Trần Hải.
 • Con nối dõi – Sở Vô Ngân (Sở Nan): Thân phận chân thật là bộ phận hồn quang của Đoạn Đức, một thế này chuyển sinh làm con của Sở Phong.
 • Bằng hữu Dương gian: Di Thiên (Lục Nhĩ Mi Hầu tộc), Tiêu Dao (Đạo Tộc), Bằng Vạn Lý (Bằng tộc).
>
Quan Hệ Nhân Mạch Của Sở Phong – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Khả năng sức mạnh và năng lực của Sở Thiên Đế

Xem Thêm

Dương Gian:

 • Giác Tỉnh.
 • Gia Tỏa.
 • Tiêu Dao.
 • Quan Tưởng.
 • Xan Hà.
 • Tố Hình.
 • Kim Thân.
 • Á Thánh.
 • Thánh Vực.
 • Ánh Chiếu.
 • Thần Chích.
 • Thần Tướng.
 • Thần Vương.
 • Thiên Tôn.
 • Hỗn Nguyên (Đại năng).
 • Đại Vũ / Cứu Cực.
 • Vũ Cứu.
 • Chung Cực Tiến Hóa giả: Tương đương với Tiên Tộc chuẩn Tiên Đế.
Xem Thêm

Chư thiên vạn giới:

 • Chân Tiên.
 • Tiên Vương.
 • Chuẩn Tiên Đế ( Đạo Tổ ).
 • Tiên Đế.
Xem Thêm

Quỷ dị chi địa:

 • Chư Thiên Vô Thượng.
 • Chư Thiên Chí Cao ( Cuối đường cấp ).
 • Cuối đường thăng hoa.
 • Siêu thoát.

>

Xem Thêm

Công pháp của Sở Phong

Xem Thêm

Hô hấp pháp:

 • Đạo Dẫn.
 • Mộng Cổ.
 • Bất Tử Điểu.
 • Đại Lôi Âm.
 • Đạo Tộc.
 • Cửu Diệu.
 • Thái Cực.
 • Linh Tộc.
 • Cơ Giới Tộc.
Xem Thêm

Tuyệt thế thiên chương:

 • Đại Lực Ngưu Ma Quyền.
 • Phúc Hải Giao Ma Quyền.
 • Chính Tông Hình Ý Quyền.
 • Hình Ý Quyền cổ pháp.
 • Tử Khí Đông Lai Quyền.
 • Lưu Quang Quyền.
 • Thiểm Điện Quyền.
 • Đại Nhật Như Lai Quyền.
 • Loạn Tinh Chỉ.
 • Thiên Hạc kiếm.
 • Thiên Kích Cửu Thức.
 • Thiên Nhai Chỉ Xích.
 • Thất Bảo kỳ ảo.
 • Thần Túc Thông.
Xem Thêm

Huyền công:

 • Thất Tử Thân.
Xem Thêm

Dị thuật:

 • Lục Đạo Thì Quang thuật.
Xem Thêm

Trận Pháp:

 • Trận Vực Thiên Thư.

>

Xem Thêm

Thần Thú Tiên Cầm

 • Dị loại phẩm cấp: Một tới cấp năm sao đấu thú → Á Thánh thú → Thánh Thú → Á thần thú → Thần thú → Dị hoang thú → Hoang Thần thú.
 • Côn Bằng: Xưng là Tổ Bằng, so Thần thú càng mạnh hơn, nó có thể tuỳ tiện hủy diệt một khỏa tinh cầu.
 • Bằng Điểu thuần huyết: Hậu duệ mạnh nhất của Tổ Bằng – Phóng nhãn khắp vũ trụ khó có thể gặp được mấy con.
 • Bằng Điểu: Hậu duệ Tổ Bằng. Bằng Điểu có huyết mạch phản tổ liền có sức mạnh ngang Thần Thú.
 • Giao Long: Hậu duệ Chân Long.
 • Chân Long: Một trong những sinh linh có được huyết thống mạnh nhất viễn cổ, trưởng thành có thể so với Yêu Thánh.
 • Bất Tử Phượng Hoàng: Thuần huyết Thần cầm, dục hỏa trùng sinh.
 • Tam Túc Kim Thiềm: Thuần huyết là Á Thần Thú.
 • Tinh hạch Quy: Á Thần Thú, thai nghén trong tinh hạch.
 • Nam Minh Ly Hỏa Tước: Á thần thú.
 • Hắc Hống.
 • Long Giác Thú.
 • Kim Ô.
 • Nguyên Thủy Mãng Ngưu.
 • Kim Sĩ Đại Bằng.
 • Cổ Thao Thiết.
 • Hoàng Kim Tỳ Hưu.
 • Cửu Đầu Điểu.
 • Lục Nhĩ Mi Hầu.
 • Bát Sắc Lộc.
 • Thiên Thần Viên.
 • Xích Lân Hạc.
 • Thực Thần Thụ.

>

Xem Thêm

Linh Chu Bí Dược

 • Dung Đạo thảo.
 • Huyết Mạch Cổ thụ.
 • Huyết mạch quả.
 • Thất bảo cổ thụ.
 • Thiên Huyền cổ thụ.
 • Chân Long Dịch.
 • Tung Sơn Bồ Đề Kim Cương Thụ.
 • Luyện Binh Thánh Thụ.
 • Phù Tang Thần Thụ.
 • Cửu Khiếu Độ Kiếp Hoa.
Xem Thêm

Thần Binh Bảo Vật

Phẩm cấp: Phổ thông binh khí → Tuyệt thế binh khí → Pháp binh → Bí bảo → Thánh khí → Cứu Cực binh khí → Thần khí → Thần Vương khí → Đại Vũ khí

Chủng loại: Bí bảo, đặc thù khí, trận vực khí, không gian khí.

>

Xem Thêm

Mối quan hệ giữa Hoang – Diệp – Sở

Quan hệ giữa Diệp Phàm cùng Thạch Hạo: Diệp Phàm cùng Thạch Hạo đồng thời cùng xuất hiện tại một thời không, chính là thời điểm Diệp Phàm trở lại quá khứ trợ giúp Thạch Hạo, đầu tiên là An Lan chụp quan, Diệp Phàm mang theo đại đỉnh trở lại quá khứ, dùng một giọt máu của Thạch Hạo cùng An Lan phát sinh đại chiến. Lúc này, Diệp Phàm nói máu bản thân cùng Thạch Hạo có tương thích nhất định.

Thời điểm Diệp Phàm trở thành chuẩn Tiên Đế, cùng Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế, Minh Hoàng Đoạn Đức ngược dòng thời gian trở về quá khứ trợ giúp Hoang Thiên Đế đánh hạ sát một trong ba vị tương lai Chuẩn Đế.

Trong khi ba người kia đều lộ ra khuôn mặt chân thực, nhưng chỉ có khôn mặt Diệp Phàm là bị mê vụ bao vây.

Quan hệ giữa Sở Phong cùng Diệp Phàm: thời điểm Hắc Hoàng cùng Thập Quan Vương nhìn thấy Sở Phong, cảm thấy tướng mạo hết sức kì lạ, nhìn qua nhìn lại đều thấy giống Diệp Phàm, cùng giống ca ca của Ngoan Nhân Đại Đế.

Tam Thế Đồng Quan đã để Thạch Hạo kiến thức sự bất phàm của nó. Thi hài Tiên Đế ở đầu nguồn Hắc Ám đều nói mình chưa từng gặp qua nó.

Tam Thế Đồng Quan: Chủ nhân chân chính là Lão đầu, đã chết đi vô số kỷ nguyên.Từ thuở khai thiên tích đại tới nay, lão đầu là người duy nhất tu vi đạt tới Siêu Thoát, cảnh giới bất tử bất diệt.

Tam thế đồng quan có 3 cái quan tài, Diệp Phàm, Thạch Hạo còn có Sở Phong mỗi người một cái. Sở Phong sở hữu chính là Lọ đá thần bí, Diệp Phàm nắm giữ Cửu Long kéo quan tài.

Hoang – Sở – Diệp vì ở gần Tam Thế Đồng quan nên có tướng mạo khá giống nhau, Tam Thế Đồng Quan trợ giúp họ rất nhiều trên con đương tu đạo, trở thành Thiên Đế đứng trên chúng sinh.

Bộ Thánh Khư khá khó hiểu, nên đọc hai bộ: Thế Giới Hoàn Mỹ, Già Thiên trước nhé mọi người.

>

Xem Thêm

Hình ảnh về Sở Phong Sở Thiên Đế

>

>

>

>

>

>

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Sở Thiên Đế Sở Phong – Sơ lược tiểu sử Vật Chính Trong Thánh Khư“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Xem Thêm