Tần Trần – Tiểu sử, hình nền nam chính Võ Thần Chúa Tể

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Tần Trần, nam chính trong tác phẩm Võ Thần Chúa Tể của tác giả Ám Ma Sư. Cùng Thư Viện Anime tìm hiểu về Tần Trần và toàn bộ thông tin năng lực, tính cách ở đây.

Xem Thêm

Thông tin tổng quan về Tần Trần

Tên đầy đủ: ⭐Tần Trần
Tên tiếng Trung: ⭐秦尘
Phiên âm tiếng Anh: ⭐Qin Chen
Bí danh khác:
 • Trần Thiếu
 • Trần
 • Trần thiếu gia
Tuổi: ⭐50 tuổi
Giới tính: ⭐Nam
Tu vi: ⭐Chuẩn Đế
Thế lực nắm giữ: ⭐Trần Đế Các, Dị Ma tộc, Thiên Vũ Đại Lục, Thiên Giới
Xưng hào: ⭐Phá Trần Võ Hoàng (kiếp trước)
Thể chất: ⭐Không gian chi thể, Thiên sinh đạo thể
Huyết mạch: ⭐Lôi đình huyết mạch
Linh hồn lực: ⭐Thực chất hóa
Hóa danh: ⭐Thiết Ngưu, Trần Thanh, Cơ Trần, Đan Sinh, Vô Đạo, Ma Trần, Long Trần, Ám

Tần Trần, nam chính trong tác phẩm Võ Thần Chúa Tể của tác giả Ám Ma Sư, kiếp trước là một chiến sĩ hàng đầu đại lục , sau đó hóa thành con ngoài giá thú của Đại Tề vương phủ , thành tựu nhất đại truyền kỳ , đạt được một thế hệ truyền thuyết , lại sáng tạo ra một vùng hoang dã thần thánh.

>
Thông tin tổng quan về Tần Trần – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Quan hệ nhân mạch của Tần Trần

Xem Thêm

Gia đình

Phá thiên ( Cha ), Tần Nguyệt Trì ( Mẹ ), Tần dĩnh ( Nhị biểu tỷ ), Tần Bá Thiên ( Ông ngoại ), Tần Viễn Chí ( Nhị cữu cữu )

Xem Thêm

Thê tử

 1. U Thiên Tuyết,
 2. Cơ Như Nguyệt,
 3. Trần Tư Tư,
 4. Thượng Quan Uyển Nhi
Xem Thêm

Hồng nhan

 1. Triệu Linh San,
 2. Triệu Tử Huân,
 3. Tình Tuyết Tư Vân,
 4. Tình Tuyết Tư Lam,
 5. Tần Đình Đình,
 6. Ngao Thanh Lăng,
 7. Lệ Vãn Tuyết,
 8. Lưu Linh Vân,
 9. Âu Dương Na Na,
 10. Gia Di Nghi,
 11. Mộ Dung Băng Vân,
 12. Úy Tư Thanh,
 13. Hạnh Thư Oái,
 14. Hắc Thạch Ma Quân,
 15. Mị Dao Thiến,
 16. Thần Hoàng tiên tử,
 17. Tư Không An Vân,
 18. Tiêu Nhã Các chủ ( Sớm nhất thưởng thức Tần Trần nữ nhân ),
 19. Phương Mộ Lăng,
 20. Linh Lung thần nữ
Xem Thêm

Bằng hữu huynh đệ

Vương Khải minh, Lâm Thiên ( Đồng đảng ), trương anh ( Đồng đảng ), Lãnh Vô Song, Đế Thiên Nhất, Vũ Văn Phong, Diệp Vô Danh, Diệp Vô Đạo, Nghiêm Xích Đạo, Diệp Mạc, Đại Hắc Miêu, Lão Nguyên, Cơ Vô Tuyết ( Đây là nhân vật chính duy chỉ có thừa nhận huynh đệ ), Phó Càn Khôn, Chu Võ Thánh, Từ Duyệt, Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu, Thiệu Kế Khang, Thụy Mộng tiên nhân.

Xem Thêm

Tiền bối

Vĩnh hằng Kiếm chủ, Cửu Vĩ tiên hồ quỳnh tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả, Vạn linh Ma Tôn, Hồng Hoang Tổ Long, Thập vĩ Huyễn Hồ

Xem Thêm

Đệ tử

Mặc Uyên Bạch ( Kiếp trước ), Tình Tuyết Tư Lam

Xem Thêm

Thuộc hạ

 • Thiên Lôi Thành: Hắc nô, đại bi lão nhân, trời Đế Sơn chủ, hạ không nhu, hạ không thương, Trịnh Nhược Hàm, trời tuần sẽ, mộc lạnh
 • Bắc Thiên vực: Trác thanh phong, Nam Cung cách, Gia Luật sóng lớn, Hiên Dật dược vương, thuốc Vương Viên chủ, huyết thủ vương
 • Rơi huyết sơn mạch: Thanh ô Yêu Đế
 • Cơ gia: Cơ hồng trần, Cơ Đức uy, hủ dị Ma Quân
 • Hiên Viên đế quốc: Cổ tôn người, không thương Võ Đế, Kim Thân Võ Đế
 • Thiên đạo tổ chức: Ma Tạp lạp, Vĩnh Dạ Ma Quân, cổ thương Võ Hoàng
 • Thiên giới: Thương cổ không, cổ dược, Ngao Liệt, chết Linh Vực thế lực, Xích Mi, diệu vô danh, hạnh sách oái, Kim Ô Thái tử, nhỏ Yêu Vương, tô quyền, đông vũ ấm, đi thiên nhai, Hỏa lão, Đao vương mộ chi phong, Hạ Hầu Tôn, hỗn độn độc tôn, huyết hà Thánh tổ
 • Ma Giới: Uyên ma chi chủ, bóng đen chí tôn, vẫn ma chí tôn, bôi ma vũ, linh uyên, ma linh chí tôn, huyền không chí tôn, Đao Ma chí tôn
Xem Thêm

Hợp tác

Lớn uy vương triều, Âu Dương chính kỳ, Khang ti đồng, Tư Đồ Chân, nguyệt siêu luân, cực kính đan đế, lầu mực, khâu bộc thuần, Đằng gia, chết Ma giáo, trời Quỷ Tông, Âu Dương hồng chỉ riêng, Tư Đồ hưng châu, Cổ Hoa mậu, thọ nguyên thành, vạn cổ lâu, Quảng Hàn cung chủ, Thiệu Thiên Hành, la thanh y, tinh Tuyết thế gia, Thiên Công làm, Chân Long tộc, La Hầu Ma Tổ

Xem Thêm

Phân thân

Tần Ma

Tần Trần phân thân, dùng dị ma tộc kim sắc ký sinh hạt giống chế tạo, lôi hải tử địa bên trong bị uyên ma chi chủ nhìn trúng tư chất, thụ cho đại đạo truyền thừa trải tốt Thánh Cảnh con đường, để cầu thoát đi lôi đình chi hải, thiên giới cường giả xâm lấn mà bản thể tung tích không rõ lúc tiến về Bắc Thiên vực thôn phệ hỗn độn ma sào.

Cảm ngộ dị ma đại đạo, siêu thoát luân hồi đột phá Thánh Cảnh. Xong cùng đám người chỉnh đốn Thiên Vũ Đại Lục, hủy diệt phiêu miểu cung cùng hắc ám chi uyên, thay tương lai thủ hộ Thiên Vũ Đại Lục làm chuẩn bị.

Nhập thần cấm chi địa bên trong thiên giới thông đạo tiến vào yêu Ma Giới thông đạo đến thiên giới thí luyện chi địa, đoạt được vạn linh Ma Tôn truyền thừa, thiên giới thí luyện kết thúc xong cùng Tần Trần bọn người trở về Thiên Vũ Đại Lục.

Thiên Vũ Đại Lục nguy cơ giải trừ sau, cùng Tần Trần cùng nhau đi tới thiên giới, xong cùng bôi ma vũ, linh uyên nhập ma tộc thông đạo đến Ma Giới.

Tại Ma Giới bị uyên ma lão tổ nhìn trúng, mang về tổ địa kế thừa ma hồn nguyên khí, xong cùng bản thể dung hợp đột phá cảnh giới chí tôn.

 • Tu vi: Nửa bước chí tôn đỉnh phong
 • Công pháp: Hỗn Nguyên sinh tử ma công
 • Thuật pháp: Diệt hồn ấn, ma phù
 • Bản nguyên chi lực: Hắc ám chi lực, uyên ma lực
 • Vật sở hữu: Uyên ma tộc lệnh bài, vạn linh ma quan, ma hồn nguyên khí, tứ thập cửu khỏa hắc sắc viên cầu.
>
Quan hệ nhân mạch của Tần Trần – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Tướng mạo nhân dạng của Tần Trần

Xem Thêm

Thân phận bối cảnh

Đại Tề quốc định Võ Vương cháu nội, Trần đế các Các chủ, người sử dụng thẻ đen Vạn Bảo Lâu , Bắc Thiên vực đan đạo thành Thánh tử, thiên đạo tổ chức thành viên, Hắc tu hội hội trưởng, Thiên Lôi Thành thành chủ, luyện dược sư, huyết mạch sư, luyện khí sư, trận pháp sư, tinh thần sư, phù văn sư, cấm chế sư, tuần thú sư, giám bảo sư, thuần trùng sư, cơ quan sư, luyện thể võ giả, Thiên Vũ Đại Lục vị diện chi tử, vạn cổ lâu khách khanh trưởng lão, Thiên Công Tác Điện chủ, vạn tộc tông tông chủ, loạn Thần Ma Hải Ma tương, Nhân tộc liên minh minh chủ.

Dùng tên giả lai lịch

【 Thiết Ngưu 】 Giả mạo rơi huyết sơn mạch thổ dân đi Cơ gia tìm kiếm thê tử Cơ như trăng Từng dùng qua dùng tên giả.

【 Trần Thanh 】 Thiên Lôi Thành bên trong vì phòng ngừa thượng quan Hi nhi nghi kỵ cũng bắt đầu sử dụng này dùng tên giả cùng ở thiên giới đều thường dùng dùng tên giả.

【 Đan Sinh 】 Tại Đan Các tổng bộ dẫn xuất bế quan lâu dài Mực uyên bạch Tổng bộ Các chủ mà tiến thiên hỏa điện bị Âu Dương hồng chỉ riêng Lên dùng tên giả.

【 Vô Đạo 】 Thiên giới liên hợp rộng nguyệt trời thế lực đối kháng diệu diệt phủ từng dùng qua dùng tên giả.

【 Ma Trần 】 Vạn tộc chiến trường ma tộc một phương hoặc Ma Giới dùng dùng tên giả.

【 Long Trần 】 Dùng tự nhiên hóa thân thành Chân Long tộc tại Vạn Tượng thần tàng bí cảnh dùng dùng tên giả.

【 Ám 】 Tại hắc ngọc đại lục dùng dùng tên giả.

Xem Thêm

Tính cách đặc điểm

Thông minh tuyệt đỉnh, khí lượng phi phàm, tập các nhà tinh hoa vào một thân, học tập năng lực phân tích kỳ cao, cái thế vô song.

Đối với người nhà, dị không quay lại nhìn không cho người khác tổn thương ô nhục, chí tình đối đãi, là mình sau khi trùng sinh vảy ngược, chạm vào tất nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới.

Đối với người yêu, đối với bằng hữu, dù cho có sinh mệnh nguy hiểm cũng sẽ liều lĩnh, có tình có nghĩa không cầu hết thảy hồi báo, cũng muốn khiến cái này người hạnh phúc bình an.

Đối với địch nhân, hắn vô cùng tàn bạo, hèn hạ vô sỉ, thậm chí là không từ thủ đoạn, dùng hết tất cả cao thượng hoặc thủ đoạn hèn hạ, để cho địch nhân đả kích đến vạn kiếp bất phục tình trạng.

>
Tướng mạo nhân dạng của Tần Trần – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Khả năng sức mạnh và năng lực của Tần Trần

Xem Thêm

Tần Trần kiểm soát thế lực

 • Trần Đế Các

Tần Trần tại Đại Uy vương triều thành lập trung lập thương nghiệp thế lực, Tần Trần trở về sau, chữa trị Thiên Vũ Đại Lục bản nguyên, đại lục con dân trên dưới một lòng, cam tâm tình nguyện thần phục Trần đế các.

  • 【 Chế độ 】: Khai thác thương nghiệp chế độ, cùng nhiều mặt thế lực thống nhất hợp tác, bồi dưỡng bình dân đệ tử thiên tài
  • 【 Sản nghiệp 】: Trải rộng tất cả sinh ý, buôn bán các loại đan dược bảo binh, quán trọ ở lại, dùng cơm phục vụ, giải trí sinh hoạt, tu luyện trận pháp vân vân.
  • 【 Hợp tác thế lực 】: Đan Các, khí điện, huyết mạch thánh địa, lớn uy vương triều, Đại Hạ vương triều, thuốc Vương Viên chủ, Bắc Thiên vực Trác gia, Hiên Dật dược vương, Vạn Bảo Lâu, Cơ gia, vạn cổ lâu… Chờ
  • 【 Căn cứ địa 】: Tứ Hạ vực, võ vực Cơ gia, Thiên Lôi Thành, thiên giới
 • Đại Uy vương triều
  • Bắc Thiên vực Bách Triều chi địa vương triều, Tần Trần thành lập thế lực điểm xuất phát.
 • Ngũ Quốc chi địa
  • Lớn uy vương triều Tây Bắc thiên tích chi địa.
 • Đại Tề quốc Tần gia
  • Bách Triều chi địa Trung Tây bắc ngũ quốc chi địa Đại Tề quốc Võ Huân thế gia.
 • Thiên đạo tổ chức

Bởi vì phiêu miểu cung cùng Chấp Pháp điện cùng dị ma tộc mưu đồ bí mật hợp tác, lạm dụng chấp quyền, hạ sát hại Thiên Vũ Đại Lục các thế lực lớn, Tần Trần đến cổ ngu giới tu hành kết thúc sau bí mật sáng lập tổ chức, nguyên hình chính là tham khảo Đại Hắc Miêu Tại viễn cổ đại lục sáng lập đại lục nghe tiếng tổ chức khủng bố, thành viên thưa thớt nhưng đều là đỉnh cấp Võ Đế.

Tự xưng Thiên Vũ Đại Lục viễn cổ ẩn thế tổ chức, bởi vì phiêu miểu cung cùng Chấp Pháp điện cấu kết dị ma tộc mà xuất thế, vừa ra tay liền mấy lần chấn kinh võ vực, Chấp Pháp điện vẫn lạc rất nhiều cao thủ, nhưng thiên đạo tổ chức không người bị bắt hoặc bị chém hạ sát, toàn bộ đại lục nhấc lên thao thiên cự lãng, sau đó lợi dụng Hiên Viên đế quốc Lòng hư vinh Đem hãm hại, xưng hô song phương có chỗ hợp tác, tạo thành Chấp Pháp điện cùng Hiên Viên đế quốc toàn diện khai chiến.

 • Cơ gia

Võ vực ẩn thế gia tộc. Chấp Pháp điện đỉnh cấp thế lực một trong, Tần Trần phụ trợ người yêu Cơ như trăng Tiền nhiệm vị trí gia chủ sau, dẫn đầu Cơ gia , không quên sơ tâm. Viễn cổ tiên tổ là trời giới Thánh cấp cường giả. Thiên giới cường giả xâm lấn, dị ma đại lục hủy diệt, gia chủ hạ lệnh Cơ gia tất cả thành viên ngay lập tức rút lui đến Thiên Lôi Thành.

 • Thiên Lôi Thành

Tần Trần tại cấm địa lôi đình chi hải thành lập đan đạo cùng huyết mạch thế lực đen Tu hội , lôi kéo Thiên Lôi Thành tất cả thế lực, phá hư phiêu miểu cung tại lôi đình chi hải thực hành kế hoạch, hiện nay cùng các đại đỉnh tiêm thế lực hợp tác, chiêu mộ đại lục tất cả tán tu võ giả, đối kháng phiêu miểu cung cùng dị ma tộc.

  • 【 Chế độ 】: Bất luận cái gì võ giả có thể tự do tu luyện, tiến hành đan dược và huyết mạch chờ trưng cầu ý kiến.
  • 【 Hợp tác thế lực 】: Đan Các , Huyết mạch thánh địa , Khí điện , Vạn Bảo Lâu , Đằng gia, chết Ma giáo, trời Quỷ Tông, huyễn Ma tông
  • 【 Căn cứ địa 】: Thiên Lôi Thành
Xem Thêm

Bản thể thể chất huyết mạch

 • Lôi đình huyết mạch:
 • Không gian chi thể:
 • Thiên sinh đạo thể:
 • Vô lậu chi thể :
 • Không lôi kiếm thể:
 • Hoang Cổ chi thể : T
 • Nguyệt thần thể :
 • Lục Đạo Luân Hồi kiếm xương :
 • Hắc ám vương huyết :
 • Sát ý Ngưng Thể :
Xem Thêm

Phân thân thể chất huyết mạch

 • Viên mãn ma hóa thể chất: Dị ma tộc cấp cao nhất thể chất, dung hợp Tần Trần bản thể cũng không thụ Thiên Vũ Đại Lục quy tắc áp chế, tại hai cái đại lục đều có thể tự nhiên tu luyện đặc thù tồn tại.
 • Luân hồi Ma thể: Tần ma dung hợp hỗn độn ma sào bản nguyên mà thức tỉnh, thiên giới cấp cao nhất thể chất một trong, nghe đồn có được siêu thoát cơ hội luân hồi.
Xem Thêm

Võ học

 • 【 Thái tổ trường quyền 】
 • 【 Phục hổ quyền 】
 • 【 Cuồng chiến võ kỹ 】
 • 【 Thanh Phong kiếm pháp 】
 • 【 Bạt kiếm thuật 】
 • 【 Ngự Kiếm Thuật 】
 • 【Ngự kiếm phi hành】
 • 【Tâm động kiếm động】
 • 【Nhân kiếm hợp nhất】
 • 【 Kiếm ý ngưng thực 】
 • 【 Cực đạo sát kiếm 】
 • 【Sát Lục Kiếm Đạo】
 • 【Thất Sát Kiếm pháp】
 • 【Tử tự kiếm quyết】
 • 【 Phi tinh kiếm pháp 】
 • 【 Kiếm chi Vực Giới 】
 • 【 Thần bí khống kiếm thuật 】
 • 【 Sát lục quyền đạo 】
 • 【 Không gian khẩu quyết 】
 • 【 Điệp phi thân pháp 】
 • 【 Phi thiên Thê Vân Tung 】
 • 【 Hư không phân Ảnh Quyết 】
 • 【 Thất Tinh kiếm trận 】
 • 【 Tam Tài kiếm trận 】
 • 【 Thánh nguyên hóa chung 】
 • 【 Vĩnh hằng kiếm đạo 】
 • 【 Hoang Cổ cực thần đạo 】
 • 【 Đồ ma chiến trận 】
 • 【 Vạn độc chi đạo 】
 • 【 Lục đạo phù đồ sinh tử kiếm quyết 】
 • 【 Kiếm thế 】
 • 【 Dung hợp sát ý 】

>

Xem Thêm

Thuật pháp

 • 【 Phong cấm chi thủ 】 Có thể phong ấn các loại lĩnh vực bí pháp ( Huyết mạch, cơ quan, linh hồn ý chí chờ ), nhân vật chính nhập thần cấm chi địa, cũng là dựa vào này thuật.
 • 【 Không gian thao khống thuật 】 Có thể ép co lại không gian, không gian lĩnh vực biến hóa tùy tâm sở dục, phiêu miểu cung trấn cung bí thuật.
 • 【 Huyết phù chuyển thân quyết 】 Lấy tự thân tinh huyết hình thành phù văn chi lực, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên võ giả tu vi, cơ hồ không có tác dụng, Hiên Viên đế quốc trấn quốc bí thuật.
 • 【 Huyết Cấm Chi Thuật 】 Khuấy động trong thân thể trong máu lực lượng cấm thuật.
 • 【 Huyết mạch bí thuật 】 Lấy bí thuật thôi động huyết mạch chi quang, võ giả bình thường không cách nào thi triển.
 • 【 Phong mạch cửu thức 】 Huyết mạch chi lực phong cấm chi thuật.
 • 【 Hóa yêu quyết 】 Kích phát huyết mạch chi lực thôi động hóa thành máu thú chi thuật.
 • 【 Hỏa linh tan thể thuật 】 Có thể khiến hỏa diễm tụ tập dung nhập thân, cảm ngộ hỏa diễm chi lực.
Xem Thêm

Công pháp

 • 【 Cửu tinh Thần Đế quyết 】
 • 【 Hỗn Nguyên sinh tử ma công 】
 • 【 Bất diệt Thánh thể 】
 • 【 Luyện thể bí pháp 】
 • 【 Nghịch thần kiếm điển 】
Xem Thêm

Cái khác chiêu thức

 • 【 Hồn khống tâm linh】
 • 【 Vạn thần lao lồng】
 • 【 Viễn cổ luyện đan thuật 】
 • 【 Hoang Cổ luyện đan thuật 】
 • 【 Bổ Thiên bí văn đồ 】
 • 【 Vận mệnh chi đạo 】
 • 【 Tạo vật chi nhãn 】
Xem Thêm

Tinh thần bí kỹ

 • 【 Phá thần chỉ 】
 • 【 Thần ngôn khống thú quyết 】
 • 【 Vạn thần quyết 】
  1. Đệ nhất trọng Bão táp tinh thần: Tinh thần lực tam giai nhưng tu, lợi dụng cường đại tinh thần lực, đối với võ giả não hải tinh thần xung kích, lâm vào ngốc trệ sau đó không cách nào phòng ngự phía sau chiêu thức.
  2. Đệ nhị trọng Huyễn cấm lồng giam: Tinh thần lực tứ giai nhưng tu, lấy cường đại tinh thần lực, hình thành một cái huyễn cấm bay ở giữa, đối với địch nhân tiến hành phương diện tinh thần đả kích.
  3. Đệ tam trọng Phá cấm chi nhãn: Tinh thần lực thất giai nhưng tu, huyết mạch chi lực, tinh thần lực cùng chân lực kết hợp, mở lên thiên nhãn thăm dò ngoại bộ thế giới, vì đỉnh cấp đồng thuật, nhưng chế tạo huyễn cảnh, thăm dò huyền bí.
  4. Đệ tứ trọng Diệt hồn chi lực: Tinh thần lực bát giai nhưng tu, trực tiếp công kích võ giả linh hồn, đối linh hồn tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại.
  5. Đệ ngũ trọng Vạn thần tịch diệt: Tinh thần lực cửu giai nhưng tu, linh hồn hồn phân ngàn vạn, hóa thành thiên ti vạn lũ công kích, linh hồn lực cường đại võ giả cũng muốn trọng thương.

>

Xem Thêm

Linh hồn bí kỹ

 • 【 Thiên Diễn thần quyết 】
 • 【 Diệt hồn ấn 】
 • 【 Luyện hồn chi thuật 】
 • 【 Nhiếp hồn chi thuật 】
 • 【 Linh hồn tịch diệt 】
 • 【 Thiên Hồn cấm thuật 】
 • 【 Diệt hồn kiếm 】
 • 【 Huyết Hồn dưỡng thần thuật 】
 • 【 Sinh tử hồn phù 】
 • 【 Trắc hồn đại pháp 】
 • 【 Luyện hồn đại pháp 】
 • 【 Ngự cốt chi pháp 】
Xem Thêm

Ý cảnh quy tắc chi lực

Võ Vương cảnh giới cần đối ý cảnh áo nghĩa cảm ngộ, đem thăng hoa đạt được thiên địa ý chí thừa nhận, từ đó nhập đạo, bình thường dùng võ thuật nhập đạo chiếm đa số.

Võ Hoàng cảnh giới cần tu luyện Không Gian Ý Cảnh, cô đọng không gian đạo tắc chi lực, thậm chí có thể thi triển kết giới lĩnh vực.

Võ Đế Cảnh giới cần cảm ngộ quy tắc chi lực, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, tự sáng tạo đại đạo tại thân.

 • Khởi Nguyên Chi Thư: Tần Trần tự sáng tạo thần thông, cùng thần bí cổ thư cùng nhau diễn hóa mà thành, như là thiên giới chí bảo Chư Thánh thiên kinh, bao hàm tất cả thiên giới tri thức, chính là vũ trụ vạn vật mở đầu, có thể thu thập thiên hạ tất cả thần thông, quy tắc, lực lượng, võ đạo, cũng chuyển hóa thành mình lực lượng văn minh
 • Không gian đạo tắc chi lực: Một trăm hai mươi đầu ( Võ giả chỉ có thể cô đọng một trăm đầu )
 • Ý cảnh quy tắc : Không gian, tử vong hủy diệt , thời gian, hạ sát chóc, hủy diệt, bất hủ, bất diệt, vĩnh sinh, vô tận, cương mãnh, nhu hòa, kiếm đạo, chưởng ý, đao ý, quyền ý, thương ý, roi ý, Bá Thể , thân pháp, Ngũ Hành, mây sóng, vô địch, vạn cổ, bá đạo, hư không, cái bóng, đại địa, sinh mệnh, vĩnh hằng, vạn cổ, vạn vật, sát khí, hỏa độc, hỗn loạn, hắc ám, tinh không, ngầm la thiên, sinh tử
 • Lĩnh vực: Không gian Lôi Vực, không lôi Kiếm Vực
 • Võ đạo thần thông: Liệt không thần ngấn, bá chủ thăng thiên, chân long khí, thánh uy Thất Sát, phong vân Bá Thể, chấp chưởng thiên địa, linh hồn chi hỏa, diệt thánh chỉ, khởi nguyên, thời gian, Tây Hoàng du lịch ảnh, hóa binh thần quyết, Man Hoang, thiên địa
  Thần thông khởi nguyên: Không gian, hạ sát chóc, lôi đình, lửa, kiếm đạo, hỗn loạn, hắc ám, luyện hồn, mị hoặc
 • Văn minh khởi nguyên: Nhân tộc văn minh, yêu ma văn minh ( Giao long, Thạch Tượng Quỷ, Luyện Ngục, ma sát, Dạ Xoa, nữ yêu ), ma tộc văn minh ( Dị ma, uyên ma, Diêm Ma, Thánh Ma, chết ma, hoang ma, rất ma, cá mập ma ), yêu tộc văn minh ( Quỷ Bức ), không Hải tộc, lửa, nước, kim, đại địa, gió, bầu trời, lôi đình, hắc ám, hạ sát chóc, hủy diệt, kiếm đạo, đao binh, võ đạo, tai nạn, tử vong, bạch cốt, Thiên Sơn, diệt thiên, Cửu U, Man Hoang, Võ Hồn, Chân Long, độc, vận mệnh, tuế nguyệt, luân hồi, sinh tử, sao trời, lỗ đen, tự nhiên
 • Viễn cổ truyền thừa: Bổ Thiên chi thuật, Hoang Cổ thần thông, vĩnh hằng kiếm đạo, hỗn loạn, thần chiếu tín ngưỡng, Cốt Thánh, Ám Hoàng, dị ma, uyên ma, Diêm Ma, huyết thần, Nhân Vương, sinh tử, vận mệnh phù lục, Thiên Hỏa Tôn Giả, vạn linh Ma Tôn, nguyệt thần chi lực, Thiên Độc đan tôn
 • Cấm kỵ lực lượng: Hắc ám chi lực, ảm thần tội ác quy tắc, Minh giới quy tắc
Xem Thêm

Vũ khí chân bảo

 • Nghịch sát thần kiếm :
 • Sắc sát kiếm giới :
 • Chiến Linh Thần giới :
 • Hạo Thiên thần giáp ( Áo giáp ):
 • Hư thận hộ oản :
 • Vạn kiếm hà :
 • Tinh thần thủ sáo :
 • Hạo Thiên cổ :
 • Hắc sắc lân giáp :
 • Hắc sắc cổ bát :
 • Phi thần toa :
 • Nội đạo giáp y :
 • Hắc sắc linh đang :
 • Bàn Long hắc ngọc giáp :
 • Hắc sắc thiết côn :
 • Vô danh chi kiếm :
 • Phệ hồn mâu:
 • Trấn ma đỉnh :
 • Dung kim thiên vân la:
 • Tam bả phi đao :
 • Ly khám thánh kính :
 • Phiên Thiên Ấn :
 • Thất Khiếu Linh Lung cầu :
 • Nhật viêm Huyền Luân :
 • Thiên khống vạn chuyển trận bàn :
 • Dị ma tộc ma tâm trận bàn :
 • Thất tuyền đấu thiên tinh nghi :
 • Đế binh :
 • Thiên thánh ma binh :
 • Thiên Diệt chuông :
 • Nhân Vương chi dực :
 • Cầu Nại Hà :
 • Âm dương bảo luân :

>

Xem Thêm

Vật sở hữu

 • Thần bí cổ thư :
 • Càn khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp :
 • Cổ vũ tháp :
 • Thập kiếp điện :
 • Vạn đạo luyện thần điện :
 • Tịch diệt tinh bi :
 • Ma hồn nguyên khí:
 • Vạn linh ma quan :
 • Ma linh chi sa :
 • Cấm thiên kính :
 • Thiên cơ lệnh :
 • Kiếm bài :
 • Thời gian bản nguyên :
 • Không gian bản nguyên :
 • Hỗn độn ngọc bích :
 • Cổ phác tiểu kiếm :
 • Bổ Thiên chùy :
 • Sinh tử ma điện :
 • Vô danh kiếm điển :
 • Thôn thiên quán :
 • Hắc Vân bi :
 • Cấm thiên kính :
 • Tầm tung kính :
 • Thần chiếu kinh :
 • Thần chiếu chung :
 • Huyết sắc ngọc trâm:
 • Ám Hoàng chi miện :
 • Vận mệnh phù lục :
 • Tổ Ma huyết kinh :
 • Kỳ dị linh trùng hồ lô :
 • Thần bí quyển trục :
 • Hóa thế châu :
 • Không gian châu :
 • Huyết mạch châu :
Xem Thêm

Linh trùng Thần thú

 • Phệ khí nghĩ :
 • Hỏa luyện trùng :
 • Tầm linh trùng :
 • U Minh cự kiếm Hồng Long :
 • Thâm hải Linh thú :
 • Liệt Dương thần quy:
Xem Thêm

Thiên hỏa

 • Hư Vô Nghiệp Hỏa :
 • Cửu U sinh diễm :
 • Tai ách Minh Hỏa :
 • Thiên Độc thương hỏa :
 • Thanh Liên yêu hỏa :
 • U không băng diễm :
 • Đại Nhật kim diễm :
 • Âm dương hồn hỏa :
 • Tử muội chân hỏa :
 • Tịnh Thế bạch liên lửa, Công Đức Kim Liên lửa, Nghiệp Hỏa Hồng Liên lửa, Diệt Thế Hắc Liên lửa :
 • Tôn Giả quy tắc thần thông hỏa diễm :
 • Địa hỏa:
Xem Thêm

Đặc thù linh dược tinh thạch

 • Linh tủy dịch:
 • Linh tủy tinh :
 • Chân thạch :
 • Ma tinh :
 • Không gian chi tinh :
 • Không gian trì :
 • Huyết Tinh :
 • Lôi tinh :
 • Hỗn loạn ma tinh :
 • Cơ gia cấm địa tử dịch :
 • Thánh tinh, thánh mạch :
 • Hắc sắc thủy tinh :
 • Lôi đình tinh thạch :
 • Ma Mị tâm thạch :
 • Mộng Huyễn Mị tinh :
 • Thánh dược viên :
 • Thất thải linh quả thụ :
 • Vạn giới ma thụ :
 • Thiên đạo thần thụ :
 • Hỗn độn chi thụ :
 • Hắc ám quả thực :
 • Thất thải linh quả :
 • Quy tắc quả thực :
 • Đại đạo quả thực :
 • Thiên Tinh khoáng :
 • Quy tắc bí cảnh :
 • Diêm La bí cảnh :
 • Hỗn Độn Long sào :
 • Thánh Chủ ma thi :
 • Chiến tộc thi hài :
 • Đặc thù linh mạch :
 • U Minh tinh hà thủy :
 • Hỗn độn hải dương :

>

Xem Thêm

Những cái khác

 • Kim khách lệnh:
 • Dược vương lệnh bài:
 • Huyết mạch thánh địa lệnh bài :
 • Chiến hạm :
 • Thiên địa sát cục tàn giản :
 • Vạn thánh Tru Ma Trận:
 • Uyên ma lệnh bài:
 • Cổ chung lệnh bài:
 • Kim tạp quý tân lệnh:
 • Khách khanh Trưởng Lão Lệnh:
 • Thiên Công Tác Thánh tử lệnh bài:
 • Hắc thị lệnh:
 • Bổn mệnh lệnh bài :
 • Ma tướng lệnh :
 • Thánh Chủ tàn hồn :
 • Lôi đình chi hải :
Xem Thêm

Đã tổn hại sử dụng bảo vật

 • Thiên mạch thần châm:
 • Long hồn ngọc:
 • Vạn năm khổ vận chi:
 • Đế vương tinh thạch:
 • Kim bát:
 • Dị ma khải giáp ( Giáp ngực ):
 • Thượng Cổ Chân Long máu:
 • Đạn hoàn phi kiếm:
 • Cực phẩm chân mạch :
 • Viễn cổ thánh mạch :
 • Huyết Hồn tinh phách :
 • Kỳ tủy u lam:
 • Thanh Nguyên Đế giáp :
 • Cương Nguyên trận giáp :
 • Thần bí cấm không trận châu :
 • Hắc sắc đoạn kiếm :
 • Nguyên Thủy chung :
 • Thiên Lôi kiếm :
 • Bán nguyệt cổ kiếm :
 • Kim sắc tinh thần chủng tử :
 • Hỗn độn ma sào :
 • Kim sắc phù chỉ :
 • Vạn giới ma quả :
 • Vạn đạo quật :
 • Thất Bảo Lưu Ly Tháp :
 • Hắc ám bạo giao long cổ thành :
 • Thời gian tinh thạch :
 • Tử Tiêu Đâu Suất Cung phục chế phẩm :
 • Cửu Tiên huyết ngọc :
 • Yêu kiếm :
 • Tử Tiêu Đâu Suất Cung :
 • Vạn đạo thanh kim Thần Lô :
 • Đức Lỗ Y chi tâm :
 • Tinh vân phong bạo :
 • Cửu tuyệt Thần Sơn đại trận :
 • Thiên niên quang :
 • Vạn Tượng thần tàng lệnh bài :
 • Vạn tinh chung :
 • Bổ Thiên Đỉnh :
Xem Thêm

Tọa kỵ

 • Thiết Vũ Ưng: Vốn là yêu thú cấp ba, sau Tần Trần trợ giúp đề thăng làm tứ giai
 • Long điêu: Yêu thú cấp bảy, có thể bền bỉ phi hành thích hợp đường dài đi đường, tốc độ cùng cấp hậu kỳ Võ Vương.

>

Xem Thêm

Kinh lịch nhân sinh của Tần Trần

Xem Thêm

Trước chuyển sinh ( Phá Trần Võ Hoàng )

Thiên Vũ Đại Lục nhất đại truyền kỳ Phá Trần Võ Hoàng, từ nhỏ liền là cô nhi, cả đời phế mạch, không cách nào tu hành, lại sinh sinh phá vỡ cái này ràng buộc, nghịch thiên cải mệnh, trèo lên lên đỉnh cao nhất, trở thành thiên cổ đến nay đệ nhất nhân, luyện dược, huyết mạch, luyện khí, trận pháp vân vân, các lớn lĩnh vực đoạt giải nhất, danh chấn đại lục, bởi vì hảo hữu hồng nhan dự mưu phản bội vẫn lạc võ vực.

Xem Thêm

Sau chuyển sinh ( Tần Trần )

Ba trăm năm sau, chuyển sinh tại một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên thân, trước kia thế tạo nghệ, nghịch thiên mà lên, quật khởi mạnh mẽ, vì báo thù, vì đương thời hồng nhan người yêu, vì đương thời bạn tri kỉ huynh đệ, dù cho nguy hiểm tính mạng phía trước, dứt khoát không sợ hướng về phía trước, không ngừng ma luyện tự thân, đạp lên một đoạn chấn kinh đại lục kinh thế hành trình.

Vì báo thù, tại Bách Triều chi địa Sáng lập Trần đế các , thành lập thế lực của mình, chí hướng rộng lớn, không ngừng tôi luyện bản thân, đứng lên đại lục đỉnh phong. Kinh lịch cổ Nam đô, Lớn uy vương triều , thiên ma bí cảnh sau, thế lực thâm căn cố đế, tiến quân càng cao điểm hơn vực. Thay huynh đệ người yêu tranh thủ võ vực đỉnh cấp thế lực Thiên Tài doanh tư cách, cũng đoạt được cổ ngu giới tư cách.

Khi biết Hiên Viên đế quốc , Phiêu miểu cung Cùng Dị ma tộc Hợp tác nguy hại Thiên Vũ Đại Lục, liền không vì mình cừu hận mà là ngăn cản đại lục diệt vong làm nhiệm vụ của mình. Vì giải quyết gửi thân hạt giống vấn đề, hắn tiến về bảy đại cấm địa một trong”Lôi đình chi hải”, tu luyện không để lọt chi thể, đạt tới thần hồn ly thể lĩnh vực. Hắn quanh mình đều rung động thực lực của hắn, không có ai biết tương lai của hắn sẽ đạt tới cảnh giới gì, hắn không ngừng lĩnh ngộ đại lục chân lý, vô cùng có khả năng hắn sẽ thành nhân ma nhị giới đại lục chung chủ.

Ngăn cản phiêu miểu cung âm mưu, âm thầm phá hư. Lôi hải tử địa bên trong từng bước gian nguy, bản thể không ngừng cảm ngộ đại đạo, mở cảnh giới mới, phân thân Tần ma cảm ngộ vô thượng truyền thừa, nhập Ma Uyên, chỉ toàn ma hồn, chưởng ma đạo. Viễn cổ trong phong ấn luyện hóa Tổ Ma máu trải qua, cảm ngộ Thánh cấp con đường. Kéo về phía sau lũng Thiên Lôi Thành thế lực tiếp nhận thiên hạ tán tu, và mấy đỉnh tiêm thế lực lớn hợp tác, thành lập chế độ, chiếm lĩnh lôi Đình Chi biển, Thiên Lôi Thành trở thành Võ vực Cường đại nhất bảo địa, vang vọng thiên hạ.

Tại Huyết Thần Hải, đại thắng Phong thiếu vũ, chưởng khống Hiên Viên đế quốc, trừ bỏ Khí điện , Huyết mạch thánh địa , Đan Các , Vạn Bảo Lâu , Hiên Viên đế quốc chờ tất cả đỉnh tiêm thế lực gián điệp ám tử, chính thức đối kháng phiêu miểu cung cùng dị ma tộc. Từ cổ tôn người biết được thiên giới vỡ vụn chấn kinh tin tức, cùng viễn cổ chí tôn Đao Đế biết được thần cấm chi địa lịch sử cùng thời đại đen tối nguyên nhân gây ra. Về cổ Nam đô xác nhận âm mưu.

Bắc Thiên vực đại loạn, thu phục viễn cổ yêu kiếm, bước vào Bán Thánh cảnh, trở lại cổ Nam đô, bởi vì thượng quan Hi nhi ngoan độc, Phong thiếu vũ, thượng quan nếp xưa đạt được bọn hắn báo ứng, cũng được biết Thượng Quan Uyển Nhi tồn tại, cuối cùng không thể ngăn cản hỗn độn ma sào, nhưng mang đến lại là càng thêm đáng sợ uy hiếp.

Thiên giới cường giả hủy diệt dị ma đại lục, cũng đi vào Thiên Vũ Đại Lục ý đồ cướp đoạt bản nguyên, trọng thương hôn mê, lúc này phân thân Tần ma trở lại lôi đình chi hải, tiến về Bắc Thiên vực, thôn phệ hỗn độn ma sào, cảm ngộ dị ma đại đạo, siêu thoát luân hồi đột phá Thánh Cảnh. Bản thể linh hồn bởi vì biến dị mà tiến hóa, bị đại lục tán thành, trở thành thiên địa vị diện chi tử.

To lớn lục đệ nhất cấm địa thần cấm chi địa viễn cổ Thánh Chủ chiến trường, hấp thu thời gian bản nguyên, tìm kiếm thiên địa bản nguyên đột phá Thánh Cảnh, cứu vớt Tư Tư, chém hạ sát thượng quan Hi nhi, kết thúc hơn ba trăm năm ân oán. Vì ngăn cản diệu diệt phủ, thủ hộ Thiên Vũ Đại Lục, nhập tuế nguyệt trường hà tu luyện tiến về thiên giới, tại Nghiễm Hàn phủ Lịch luyện tu hành.

Bổ Thiên Cung Truyền thừa, xông Ma Thánh bảo tàng, gia nhập Thiên Công làm , thu phục chết Linh Vực, tiến vào thiên giới thí luyện chi địa tôi luyện, tại Thiên giới Chậm rãi phát triển thế lực của mình, tại các xa hơn cổ thánh chủ, Tôn Giả truyền thừa, biết được hắc ám thế lực tồn tại, đồng thời bắt đầu đối mặt mình đem gánh chịu sứ mệnh.

Thiên giới thí luyện sau trở về, ngăn cản diệu diệt phủ nguy cơ, một lần nữa trấn áp uyên ma chi chủ, chữa trị đại lục bản nguyên, đem Thiên Vũ Đại Lục cải tạo thuế biến, cùng Nghiễm Hàn Phủ chủ hợp tác, phát triển Trần đế các, chưởng khống hỏi lạnh trời, rộng nguyệt trời, âm thầm đối kháng diệu diệt phủ.

Đi sau hiện thiên giới đỉnh cấp thế lực Thiên Công làm, Tinh Thần cung các vùng thế cục nghiêm trọng, vì tiếp tục đột phá thực lực, quyết định nhập Nam Thiên giới tìm kiếm như trăng, đồng thời lục soát thượng cổ Thông Thiên Kiếm Các Di tích, cuối cùng thu phục Thiên Đãng sơn mạch thành lập vạn tộc tông, cùng tinh Tuyết thế gia hợp tác, trở thành Nam Thiên giới đỉnh cấp thế lực.

Sau nhập vạn tộc chiến trường tu hành. Đột phá Tôn Giả, đoạt hỗn độn cây ăn quả, nhập tổ rồng, xông lửa giới, dò xét khư thế giới, thu phục Thái Sơ sinh linh, lay ma tộc liên minh, bình định Thiên Công làm, trấn cổ giới, chữa trị thiên giới, tiến Ma Giới Đại náo hắc ngọc đại lục, đấu đen Ám Hoàng tộc, đại chiến uyên ma lão tổ, uyên ma lão tổ tan tác sau thu phục Ma Giới, cùng tiêu dao chí tôn thảo phạt Trùng tộc chờ ma tộc liên minh, bại Trùng tộc lão tổ, khiến Trùng tộc bất đắc dĩ phong tỏa trùng giới ( Cốt Tộc các tộc cũng nhao nhao Phong Giới ).

Sau trở về thiên giới diệt thông Thiên Kiếm Các hạ trấn áp đen Ám Hoàng tộc Đế Thích Thiên, khiến cho Kiếm Tổ tiền bối thoát thân khôi phục nửa bước siêu thoát thực lực, sau từ phía trên giới bản nguyên bên trong nhìn thấy mẹ đẻ Tần Nguyệt Trì, biết được phụ thân, mẫu thân vì vũ trụ hải cường giả, tại tiêu dao chí tôn hết lòng hạ đảm nhiệm Nhân tộc liên minh minh chủ, muốn cùng tiêu dao chí tôn xông xáo vũ trụ hải.

>

Xem Thêm

Chương truyện Tần Trần xuất hiện tiêu biểu

Các chương truyện Thư Viện Anime tổng hợp dưới đây có sự xuất hiện của Tần Trần, quý đạo hữu muốn nắm bắt rõ nhân vật Tần Trần không nên bỏ qua những chương này.

Tiểu thuyết

Chương 1

Anime

Chương 1

Xem Thêm

Ảnh đẹp làm hình nền về Tần Trần

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Tần Trần – FULL tiểu sử Vương Ma Đầu trong Tiên Nghịch“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Xem Thêm