Sơ lược tiểu sử Thạch Tử Lăng – Phụ thân của Thạch Hạo trong Thế Giới Hoàn Mỹ

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Thạch Tử Lăng, nhân vật xuất hiện trong Thế Giới Hoàn Mỹ của tác giả Thần Đông. Phụ thân của Thạch Hạo, tại đồng đại Thạch tộc xếp hạng mười một.

Bởi vì Thạch Tử Lăng tiến vào chiến trường Bách Tộc tìm phụ thân, cho nên hắn đem đứa con nhỏ của mình là Thạch Hạo gởi nuôi tại gia đình Thạch Nghị, dẫn đến Thạch Hạo bị hại, nguy hiểm tới tính mạng.

Sau khi trở về, Thạch Tử Lăng nổi điên, hắn cầm Hoàng Kim chiến mâu chém hạ sát tại Võ vương phủ, về sau, hắn bị bốn vị lão tổ Thạch Tộc cùng Thạch Nghị liên thủ trấn áp.

Một nhà ba người vợ chồng Thạch Tử Lăng bị lưu đày tới tổ địa chi thứ, trước khi đi, Tứ Tổ giao cho họ một tấm địa đồ cổ của tổ địa Thạch tộc.

Vợ chồng Thạch Tử Lăng tìm được Thạch Thôn, họ đem Thạch Hạo phó thác cho thôn trưởng Thạch thôn. Vì tìm cách cứu con, hai vợ chồng rời đi, bôn ba khắp nơi, xông vào hiểm địa.

Sau này, Thạch Tử Lăng cùng vợ bị bắt giam tại Bất Lão Sơn, sau được Thạch Hạo cứu ra.

Xem Thêm

Thông Tin Về Nhân Vật Thạch Tử Lăng

  • Tên: Thạch Tử Lăng.
  • Tu vị: Minh Văn cảnh.
  • Thê tử: Tần Di Ninh.
  • Con trai trưởng: Thạch Hạo.
  • Con trai thứ: Tần Hạo.
  • Phụ thân: Thạch Trung Thiên.
  • Xuất thân: Hạ giới Thạch quốc Võ vương phủ.
  • Vũ khí: Hoàng Kim trường mâu.
Xem Thêm

Quan Hệ Nhân Mạch Thạch Tử Lăng

Tần Di Ninh: Thê tử của Thạch Tử Lăng, nàng tới từ Tần Tộc, Tam Thiên Đạo Châu. Nàng là thánh nữ của Bất Lão Sơn. Sau này, nàng cùng Thạch Hạo trở lại hạ giới Thạch thôn.

Thạch Hạo: Con trai trưởng của Thạch Tử Lăng, hắn bị thế lực đối địch của Thạch Tộc coi là hậu đại của “Tội” huyết. Thạch Hạo từng dùng tên giả, Hoang, Hạo Thiên, Ma Hi.

Trong tác phẩm Già Thiên, Thach Hạo chính là độc đoán vạn cổ, Hoang Thiên Đế. Từ khi còn nhỏ, Thạch Hạo mang trong mình Chí Tôn cốt, trơi sinh là Chí Tôn, nhưng hắn bị tộc huynh Thạch Nghị cùng mẫu thân (bác) móc mất Chí Tôn cốt, dẫn đến bệnh nặng sắp chết, sau bao nhiêu thống khổ.

Thạch Hạo được cha mẹ cứu đi, gởi nuôi tại Thạch thôn. Sau này, Thạch Hạo đi ra Thạch thôn, hướng về đất hoang, bước trên con đường tu luyện, tạo lên vô số truyền kỳ. Thạch Hạo lấy thân làm chủng sáng tạo hệ thống tu luyện Già Thiên.

Tần Hạo: Con trai thứ của Thạch Tử Lăng, đệ đệ của Thạch Hạo, thiếu niên Chí Tôn tương lai của Bất Lão Sơn, hắn tu luyện bí pháp Ngũ Hành Đại Pháp của Bất Lão Sơn, lại có Tiên Đạo Trảm Diệt chi thuật(ở Tiên cốt).

Sau này, hắn được Thạch Hạo tặng Chí Tôn cốt, một thân song cốt, nghịch thiên mà đi, hắn bước vào Tam Thiên Đạo Châu, trở thành truyền nhân của Bất Lão Sơn.

Thạch Trung Thiên: Phụ thân của Thạch Tử Lăng, Thập Ngũ gia của Võ Vương phủ Thạch quốc. Hắn được xưng Đại Ma Thần, bởi vì tại Bách Tộc chiến trường, hắn bắn chết Tỳ Hưu con, sau đó hắn bị Tỳ Hưu trưởng thành đuổi hạ sát, chạy vào Hắc Sắc Sâm Lâm, từ đó mất tích.

Mười ba năm sau, Thạch Trung Thiên trở về, biết được cháu mình bị hại, Thạch Trung Thiên đại náo Võ Vương phủ, hắn liên tiếp đánh bại Võ Vương cùng Vũ Vương, sau đó một mình hắn đánh tới Vũ Vương phủ, trảm linh thân của Ma Linh Hồ Tôn, suýt hủy đi Vũ Vương phủ. Sau khi, đại chiến kết thúc, Thạch Trung Thiên mang theo A Man đi tìm con mình.

Xem Thêm

Sơ Lược Về Nhân Vật Thạch Tử Lăng

Thạch Tử Lăng là phụ thân của Thạch Hạo, tại đồng đại Thạch tộc xếp hạng mười một. Sau khi biết phụ thân mình bị Tỳ Hưu đuổi hạ sát, Thạch Tử Lăng tiến vào chiến trường Bách Tộc tìm phụ thân, trước khi đi, hắn đem Thạch Hạo gởi nuôi tại nhà Thạch Nghị, Thạch Nghị trời sinh Trùng Đồng, hắn dùng Trùng Đồng nhìn ra Thạch Hạo có Chí Tôn Cốt, trời sinh Chí Tôn. Sau đó, hắn cùng mẹ của mình bắt cóc Thạch Hạo, móc lấy Chí Tôn cốt, cấy vào cơ thể của mình, việc này khiến Thạch Hạo bệnh nặng sắp chết.

Lúc này, Thạch Tử Lăng cùng với vợ từ chiến trường trở về, nhìn con mình bị hại trong đau đớn, Thạch Tử Lăng cầm Hoàng Kim chiến mâu hạ sát mẹ Thạch Nghị, đại chiến với cao thủ trong Võ vương phủ, hắn đánh bại tất cả trưởng lão, hộ pháp, anh dũng vô địch.

Sau cùng bốn vị lão tổ xuất quan cùng Thạch Nghị dùng Trùng Đồng tìm ra điểm yếu của hắn, Thạch Tử Lặng bị bọn họ liên thủ trấn áp, một nhà ba người bị lưu đày tới chi thứ tổ địa, trước khi đi, Tứ Tổ giao cho họ một tấm địa đồ của tổ địa Thạch tộc.

Vợ chồng Thạch Tử Lăng tìm được Thạch thôn, họ đem Thạch Hạo phó thác cho thôn trưởng Thạch thôn. Sau đó vì tìm cách cứu Thạch Hạo, hai vợ chồng bôn ba khắp nơi, xông vào hiểm địa..

Sau này, vợ chồng Thạch Tử Lăng bị giam tại Bất Lão Sơn, được Thạch Hạo tới cứu.

Sau khi cùng vợ đi vào Tam Thiên Đạo Châu, Thạch Tử Lăng và Thạch Hạo trở về hạ giới Thạch Thôn.

Xem Thêm