Thi Hài Tiên Đế | Tiểu sử Đế Cốt Ca trong Luân Hồi Tam Bộ Khúc

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Thi Hài Tiên Đế (尸骸仙帝), nhân vật có vai trò trọng yếu xuên suốt các tác phẩm thuộc “Tam Bộ Khúc” của tác giả Thần Đông. Cùng Thư Viện Anime tìm hiểu về Thi Hài Tiên Đế và toàn bộ thông tin năng lực, tính cách ở đây.

Xem Thêm

Thông tin tổng quan về Thi Hài Tiên Đế

Tên đầy đủ: ⭐Thi Hài Tiên Đế
Tên tiếng Trung: ⭐尸骸仙帝
Phiên âm tiếng Anh: ⭐Shahai Xian Di – Corpse Immortal Emperor
Bí danh khác: ⭐Thi Đế, Đế Cốt Ca
Tuổi: ⭐Vô số kỷ nguyên trước, đã sống hàng trăm triệu năm
Giới tính: ⭐Nam
Vũ khí: ⭐Đại La Kiếm Thai
Cảnh giới: ⭐Tiên Đế, kết cục đã trở thành cao giao Tiên Đế – cấp Đại Bạo Long
Xuất hiện trong: ⭐Thế Giới Hoàn Mỹ – Già Thiên – Thánh Khư (Tam Bộ Khúc)
Sinh nhật: ⭐ngày 1 tháng 6

Thi Hài Tiên Đế (尸骸仙帝), nam, là một nhân vật trong tiểu thuyết “Thế Giới Hoàn Mỹ”, “Thánh Khư” và các tác phẩm liên quan được viết bởi tác giả Thần Đông.

Là vị hoàng đế thứ nhất từ khi khai thiên tích địa, một thân tu vi nổi tiếng tự cổ chí kim, không thể biết được lai lịch lại phân chia thành 2 nhân cách Quang Minh và Hắc Ám, nhân cách Hắc Ám cũng là ngọn nguồn của bóng tối và sự hỗn loạn ở bên ngoài.

Ở trong “Thánh Khư” lại lên sân khấu, lúc này nhân cách Quang Minh đã một lần nữa lấy lại quyền chủ đạo, đối kháng với ngọn nguồn quỷ dị, cố gắng hết sức để bảo vệ chư thiên.

Xem Thêm

Khả năng sức mạnh và năng lực của Thi Hài Tiên Đế

Xem Thêm

Thuật pháp tự nghĩ ra

[Nguyên Thủy Chân Giải] không nói đến kỹ thuật trong bảo vật, chỉ nói đến cách sử dụng cốt văn (chữ khắc trên xương cốt).

 • Tu luyện đến mức tận cùng có khả năng biến rách nát thành thần kỳ.
 • Quyển thượng – thần dẫn và vạn linh đồ (Chiến Thần Đồ Lục).
 • Quyển trung – siêu thoát thiên. Quyển hạ – chung cực thiên.
 • Người nắm giữ mà ta đã biết: Thi Hài Tiên Đế (trừ hắn có được đầy đủ Nguyên Thủy Chân Giải, những người khác đều là không hoàn chỉnh), Cấm Khu Chi Chủ, Liễu Thần, Hoang.
Xem Thêm

Bảo thuật tu tập

[Côn Bằng Bảo Thuật]

 • Bảo thuật truyền thừa hoàn chỉnh của Côn Bằng một trong mười hung.
 • Có thể biến thành côn, với hai dạng hình thái, khống chế diễn biến âm dương vô cùng tinh diệu, trong nó còn chứa biển rộng vô lượng và lực lượng thái âm thái dương, có thể phát huy tốc độ cực nhanh của Côn Bằng.
 • Tuyệt kỹ đã biết (Thái Dương Quyền, Thái Âm Chưởng, Thập Vạn Thần Vũ Hóa Kiếm Lô, Duy Nhất Chân Vũ Kiếm, Kim Tuyền Ba Văn Công, Thanh Thiên Bằng Thuật, Huyễn Bằng Thuật, Thần Bằng Cương Phong, Kim Bằng Sí, Côn Bằng Chi Tốc, Dương Âm Bình Hành Thuật, Đại Hải Vô Lượng).
 • Người nắm giữ nó hoàn chỉnh mà ta đã biết: Thi Hài Tiên Đế, Cấm Khu Chi Chủ, Liễu Thần, Côn Bằng Vương, Nữ Côn Bằng cùng chồng của nàng, con của Côn Bằng, Hoang, mẹ con Thanh Lân Ưng (do Hoang truyền thụ).

[Chân Long Bảo Thuật]

 • Bảo thuật truyền thừa hoàn chỉnh của Chân Long một trong mười hung, tuyệt kỹ đã biết (Dẫn Long Thủ, Ngự Long Thuật, Long Ngâm Thuật, Chân Long Trảo, Long Quyền, Thần Long Bãi Vĩ, Long Động Cửu Thiên, Chân Long Khốn Thiên Thuật, Hắc Long Đoạn Thương Vũ).
 • Gần như không ai có thể có được bản hoàn chỉnh của nó, nhiều nhất nắm giữ mấy chiêu thức tay trong đó mà thôi.
 • Người nắm giữ nó hoàn chỉnh mà ta đã biết: Thi Hài Tiên Đế, Cấm Khu Chi Chủ, Liễu Thần, Tiên cổ Đại Chân Long và đồng bạn Nữ Tiên Vương ngã xuống ở hỗn độn văn hồ, vị Tiên vương lâu đời của tộc Phi Long ở Tiên vực (Hoang dùng bảo vật đổi bản Chân Long Bảo Thuật hoàn chỉnh với gã), cha của Xích Long Cát Cô, Thiên hạ đệ nhị, Cửu Đầu Quái – chủ nhân của Cổ Điện ở Tiên vực, Hắc Ám Ma Long, Thiên Tử, Xích Long, Hoang.

[Thần Hoàng Bảo Thuật]

 • Bảo thuật truyền thừa hoàn chỉnh của Phượng Hoàng một trong mười hung.
 • Tuyệt kỹ đã biết (Chân Hoàng Bất Tử Thân, Bách Nhật Thập Hoàng Niết Bàn Thuật, Phượng Minh m, Phượng Tường Cửu Thiên, Phi Hoàng Trảo, Thiên Phượng Chi Lực).
 • Người nắm giữ nó hoàn chỉnh mà ta đã biết: Thi Hài Tiên Đế, Cấm Khu Chi Chủ, Liễu Thần, một thế hệ cuối cùng của hung Phượng Hoàng, Hạc Vô Song, sa đọa Huyết Hoàng Thủy Tổ, Huyết Hoàng Sư – tọa kỵ của Hạc Vô Song, Hoàng Nữ, Trích Tiên, Hoang, Chu Lâm (do Hoang truyền thụ), Xích Long (do Hoang truyền thụ), Tiểu Thạch Đầu (do Hoang truyền thụ).

[Lôi Đế Bảo Thuật]

 • Bảo thuật truyền thừa hoàn chỉnh của Lôi Đế một trong mười hung, nó chính là áo nghĩa (ý nghĩa thâm sâu khó hiểu) cao nhất của Lôi đạo.
 • Tuyệt kỹ đã biết (Cửu Thiên Kiếp Quang, Lôi Phạt, Lôi Đình Hóa Tinh Thần, Lôi Đế Chỉ).
 • Người nắm giữ nó hoàn chỉnh mà ta đã biết: Thi Hài Tiên Đế, Cấm Khu Chi Chủ cấm, Liễu Thần, một vị Lôi Đế cuối cùng của mười hung, Hoang, Tam Chích Lôi Linh (do Hoang truyền thụ), Mục Thanh (do Hoang truyền thụ).

[Thiên Giác Bảo Thuật]

 • Bảo thuật truyền thừa hoàn chỉnh của Thiên Giác một trong mười hung, không quá thích hợp chủng tộc khác tu luyện gần như khó có thể có thành tựu to lớn gì, tình huống khi thi triển Trích Tiên Tằng (một bàn tay có lực lượng to lớn có một không hai đánh về phía trước, hư không rách nát, lực lượng giống như sóng biển cuồn cuộn dâng lên).
 • Người nắm giữ nó hoàn chỉnh mà ta đã biết: Thi Hài Tiên Đế, Cấm Khu Chi Chủ, Liễu Thần, cha của tiểu Thiên Giác, các anh chị của tiểu Thiên Giác, tiểu Thiên Giác, Trích Tiên, Hoang (do lão Thiên Giác truyền thụ cho Hoang).

[Kỳ Lân Bảo Thuật]

 • Bảo thuật truyền thừa hoàn chỉnh của Kỳ Lân một trong mười hung, là bảo thuật số một số hai trong vô lượng bảo thuật. Tuyệt kỹ đã biết (Kỳ Lân Bộ, Kỳ Lân Quyền, Kỳ Lân Túc, Kỳ Lân Văn).
 • Người nắm giữ nó hoàn chỉnh mà ta đã biết: Thi Hài Tiên Đế, Cấm Khu Chi Chủ, Liễu Thần, Trữ Xuyên, cha của Tiểu Bạch, Bạch Kỳ Lân (Tiểu Bạch), Hoang.

[Cô Chi Bảo Thuật]

 • Bảo thuật truyền thừa hoàn chỉnh của Cô một trong mười hung, nó là bí thuật có quan hệ với thời không.
 • Tuyệt kỹ đã biết (Hư Không Liên Y, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, Hư Không Lao Lung, Vĩnh Hằng Phóng Trục, Hư Không Thúc Phược, Thuấn Di, Hư Không Phá Bại, Đại Hư Không Na Di, Nhất Nguyên Hóa Hư Không, Hư Không Đại Liệt Trảm, Nhất Nguyên Luyện Hư Không).
 • Người nắm giữ nó hoàn chỉnh mà ta đã biết: Thi Hài Tiên Đế, Cấm Khu Chi Chủ, Liễu Thần, Cô Tổ, Hoang (do Cô Tổ truyền thụ).

[Thảo Tự Kiếm Quyết]

 • Bảo thuật truyền thừa hoàn chỉnh của Cửu Diệp Kiếm Thảo một trong mười hung, tên xuất hiện ở một trong ba đại kiếm quyết thái cổ, uy lực mạnh đến mức có thể chặt đứt thời không, mở ra vũ trụ.
 • Nó chính là truyền thừa trấn giáo của chí tôn điện phủ.
 • Người nắm giữ nó hoàn chỉnh mà ta đã biết: Thi Hài Tiên Đế, Cấm Khu Chi Chủ, Liễu Thần, Cửu Đầu Quái – chủ nhân của Cổ Điện ở Tiên vực, một vị Cửu Diệp Kiếm Thảo cuối cùng của mười hung, Hoang, Xích Long (do Hoang truyền thụ), Tiểu Thạch Đầu (do Hoang truyền thụ).
Xem Thêm

Vật phẩm nắm giữ

[Đại La Kiếm Thai]

 • Có tên gọi khác là Đại La Đế Kiếm, đã chứng thực nó là do Thi Hài Tiên Đế dùng vật liệu còn sót lại sau khi luyện chế Cổ Trường Tồn Quan luyện chế thành đế kiếm (Sau khi thi thể dung hợp với ấn ký nguyên thần nó tỉnh lại bộc phát ra hơi thở của Tiên Đế).
 • Các đời chủ nhân của nó không có ai chết già, không có một ai có thể sống được xuống, ngay cả người khai sáng hệ thống Tiên vực cũng không được.
 • Vì vậy ở trong sử sách được coi là điềm xấu, đến cuối cùng dù có là cường giả nổi danh cũng không dám dùng nó, kết quả bị phong ấn trong lịch sử bụi bặm (chủ nhân cuối cùng là Ngũ Quan Vương. Lúc sau theo nguyên chủ biến mất ở tiên cổ).
 • Thẳng đến khi Hoang xuất thế và được đến nó, lại rút kiếm mà đi. Hoang là một vị chủ nhân đời sau của thanh kiếm duy nhất sống sót, Hoang bị kiếm này chém một lần hóa thành hàng tỉ huyết vũ (nếu không phải Hoang tu luyện Tự Tại Đại Pháp thì cũng đã chết ở trong tay nó).
 • Có thể hấp thu tất cả tiên kim, gặp mạnh thì sẽ càng mạnh, cuối cùng bị Hoang luyện đến Pháp Tắc Trì và Diệt Đế Kiếm.

[Lạn Mộc Tương Tử]

 • Được khai quật ở ách thổ biên hoang, An Lan và Du Đà đều mong muốn có được nó, nó không thể thu vào trong pháp khí không gian.
 • Sau khi Hoang trở thành thủ lĩnh của Vô Thượng mới có thể thu nó vào pháp khí không gian, có thể bức lui cổ khí khởi nguyên của táng vực phong ấn cốt quan rất thần kỳ.
 • Khi va chạm với Đế Chiến Mâu binh khí hung nhất thiên hạ nó đều còn nguyên không bị hao tổn gì, đặc biệt cứng rắn, bên trong nó có một sợi nguyên thần ấn ký kỳ thực là cùng nguồn gốc với thi thể hắc ám, năm đó sinh linh này bước đầu đặt chân vào cảnh giới Tiên Đế, còn chưa có củng cố liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lực lượng hắc ám phá thể mà vào, thần hồn cùng thân thể của sinh linh này đều bị ăn mòn.
 • Cuối cùng sinh linh này chặt đứt một bộ phận thân thể và một ít nguyên thần ấn ký, rồi để nó rời xa (sinh linh làm như vậy chính là vì tự cứu, lưu lại một bộ phận huyết nhục và thần hồn tinh thuần sạch sẽ để một ngày nào đó có thể khôi phục).
 • Rồi sau đó lại đem chân thân của chính mình khóa ở chỗ sâu trong chung cực cổ địa. Hắn ý thức được chính mình đã xảy ra vấn đề lớn nên mới làm như vậy, sợ mang đến đại họa cho thế gian.
 • Vô số năm tháng sau thi hài vẫn là không khống chế được, đi hướng mặt đối lập, trở thành hắc ám. Khi Hoang lột xác lần thứ hai thì sợi nguyên thần ấn ký kia bị thi thể hắc ám ngọn nguồn gọi về dung hợp sau đó thức tỉnh, khôi phục không ít ký ức. Do đó đánh lén Hoang (đây là Tào Vũ Sinh ở trong tương lai báo cho: cẩn thận điện).
Xem Thêm

Kinh lịch nhân sinh của Thi Hài Tiên Đế

Xem Thêm

Trong “Thế Giới Hoàn Mỹ”

Vị Tiên Đế đầu tiên từ khi khai thiên lập địa đến nay (đến nay của sách cổ trong tiểu thuyết ghi lại). Trải qua thời gian dài cuối cùng cũng đã chứng tỏ vị trí duy nhất của Tiên Đế.

Khi huy hoàng nhất, nhìn xuống từ xưa đến nay, thế giới rộng lớn khó có thể cầu thất bại một lần, từng sáng lập “Nguyên Thủy Chân Giải”, luyện chế Đại La Kiếm Thai.

Trong quá trình đột phá Tiên Đế, bị hai vị quỷ dị Tiên Đế của bộ tộc quỷ dị đánh lén, bị máu đen nguyên sơ ô nhiễm dẫn đến hắc hóa.

Dưới tình thế cấp bách chém xuống bộ phận thân thể chưa bị ăn mòn phong ấn trong quan tài nhỏ nhất của Tam Thế Đồng Quan, bên ngoài luyện chế Đại La Kiếm Thai để bảo hộ.

Lại chém xuống một bộ phận nguyên thần thuần tịnh sạch sẽ phong ấn trong Lạn Mộc Tương Tử.

Sau khi trục xuất hai người lấy tiên xích vàng (Tiên Kim Tỏa Lai) tự trói thân thể cùng nguyên thần bị ăn mòn của mình lâm vào ngủ say, chờ đợi một ngày kia nguyên thần trở về, cùng sử dụng thân thể lấp kín huyệt động liên tiếp trời xanh, phòng ngừa hắc ám ăn mòn thế giới.

Nguồn gốc của Hác Ám và sự hỗn loạn trên các tầng trời trong Thế Giới Hoàn Mỹ chính là do thân thể hắc ám của Tiên Đế hô hấp dẫn phát dị tượng trong trời đất, cắn nuốt tinh hoa căn nguyên của thế giới sinh ra hắc ám vật chất trong cơ thể tạo thành, thân thể bị ô nhiễm này tản mát ra khí tức hắc ám ảnh hưởng Vũ Đế, Thương Đế, Hồng Đế cũng Diệt Thế lão nhân gây nên hắc ám hỗn loạn.

Nguyên thần tách ra của hắn vẫn luôn giấu ở trong Lạn Mộc Tương Tử, thẳng đến Hoang Thiên Đế đi đến nơi cuối cùng, mới hiện ra thân hình, khôi phục một bộ phận ký ức, có thiện ý đối với Thạch Hạo, báo cho Hoang không thể bị hắc ám ăn mòn.

Sau khi một bộ phận thân thể của Hắc Ám Thi Hài thức tỉnh, bản ngã bị mạnh mẽ dung hợp, bản nhân cũng không tính toán dung hợp, cho rằng một nửa khác của chính mình đã bị hắc ám ăn mòn, đã không còn là chính mình nữa, sau khi dung hợp hắn sẽ không còn là hắn. Lúc này vẫn đang đối Hoang có thiện ý, làm cho Hoang nhanh chóng rời đi.

Sau khi hoàn toàn dung hợp, ý thức đã bị bộ phận hắc ám hoàn toàn nắm trong tay, cũng có cảnh giới Tiên Đế, muốn hạ sát Hoang, lấy Đại La Kiếm Thai chém chết cơ thể của Hoang, lại bị Hoang mượn sức mạnh của một kiếm này đem toàn bộ tinh huyết của mình rải khắp quá khứ tương lai, gián tiếp trợ giúp Hoang hoàn thành Tự Tại Đại Pháp của gã.

Sau khi Hoang chân chính tấn chức Tiên Đế hắn đã quyết đấu với Hoang. Gọi Đại La Kiếm Thai do hắn luyện chế, tiểu quan cũng đã tồn tại từ thời xa xưa, hắn từng ở tiểu quan trông thấy được cảnh chính mình bị trói ở nơi này, kết quả quả thực đã ứng nghiệm. Mặc dù không biết Hoang nhìn thấy cảnh gì nhưng cuối cùng sẽ có một ngày nó ứng nghiệm. Trận đại chiến đẫm máu với Hoang, cuối cùng vẫn là cờ kém nhất chiêu, bị thua dưới tay Hoang, là một trong hai gã cường giả cấp Tiên Đế duy nhất của cả bộ tiểu thuyết.

>
Kinh lịch nhân sinh của Thi Hài Tiên Đế – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Trong “Thánh Khư”

Sau khi “Thế giới hoàn mỹ” kết thúc, bởi vì bản chất thiện lương, nên một bộ phận ý thức bản ngã bị Hoang Thiên Đế tự mình sống lại một lần nữa chiếm lấy quyền chủ đạo, tính cách vô cùng tiêu sái khinh cuồng, qua sông Tế Hải đi đến ngọn nguồn quỷ dị phía trên trời xanh hướng về phía vài vị Tiên Đế lúc trước đánh lén mình để báo thù.

Cuối cùng sau khi chém chết một tồn tại cấp Lộ Tận (cuối đường) đã đạp đế cốt trở về từ quỷ dị ngọn nguồn, bởi vì bị địch nhân ngăn cách ở Tế Hải phía trên trời xanh vô số năm tháng, mượn đường trời xanh trở về Giới Hải, hư hư thực thực (có thông tin nhưng chưa chắc chắn, có thể là thật cũng có thể là giả) là chủ nhân của ba Tiên Khí ở dương gian Bất Mục.

Khi ý thức bản ngã sống lại tàn hồn của hắc ám nhân cách đã mất đi lực lượng Tiên Đế, bị phong ấn trong ngói quán làm đạo tiêu định vị của bản ngã.

Ở quỷ dị lại lần nữa tập kích chư thiên thời, hắc ám tàn hồn đã tránh thoát phong ấn sống lại, bởi vì sự tò mò với địa cầu nơi đã từng xuất hiện hai vị Tiên Đế nên đã lợi dụng thời gian chi lực không ngừng lặp lại diễn biến lịch sử lúc trước của địa cầu, ý đồ diễn biến ra vị cường giả thứ ba, là độc thủ phía sau màn của toàn bộ tiểu âm phủ, từng lấy ra một bộ thân thể của chính mình trong quá khứ, một lần nữa ngưng tụ da thú quyết đấu với hình chiếu của Diệp Phàm, cuối cùng da thú bị hình chiếu của Diệp Phàm đánh tan.

Khi chuẩn Tiên Đế Cổ Thanh, Cửu Đạo Nhất cùng đám người Sở Phong, Hắc Hoàng, Đoạn Đức đi đến tiểu âm phủ trước để điều tra, đã định ra tay, nhưng tự giới thiệu trước khi ra tay lại dẫn phát sự tưởng niệm của mọi người đối với bản ngã, ngoài ý muốn tiếp dẫn ý chí của bản ngã trở về, theo sau hắc ám tàn hồn bị bản ngã nhân cách mạnh mẽ dung hợp, tăng mạnh thực lực đi quyết đấu với Tiên Đế bị bản ngã gọi là “Mãnh Hổ Cấp”.

Nửa năm sau khi mọi người nhận thấy được sự quỷ dị của ách thổ nơi quyết đấu với quỷ dị Tiên Đế của Diệp Phàm và Nữ Đế, Thi Hài Tiên Đế theo Tế Hải gấp trở về hạ sát vào ách thổ lại hạ sát ra, rồi sau đó xé rách trời xanh, nhưng phát hiện ra hiện trạng đáng sợ của trời xanh.

Khi quỷ dị ngọn nguồn đại tế chư thiên, Thi Hài Tiên Đế lại lần nữa ra tay đánh bại một vị quỷ dị Tiên Đế nhưng không thay đổi được gì, đối mặt Tiên Đế vẫn luôn đuổi theo hắn không thể không lại một lần nữa rời đi.

Khi ở quỷ dị thủy tổ tìm được đám người Hoang và Diệp Phàm quyết đấu, Thi Hài Tiên Đế lại lần nữa xuất hiện cùng Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, ba vị Tiên Đế cùng nhau quyết đấu mười vị quỷ dị Tiên Đế dưới trướng Thủy Tổ, dưới tình huống quả bất địch chúng Thi Hài Tiên Đế lấy đại giới hy sinh chính mình hoàn toàn đánh tan một vị có thể vô hạn sống lại hắc ám Tiên Đế.

Đại kết cục bị Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong đã đột phá đến cảnh giới phía trên Tế Đạo sống lại.

Xem Thêm

Chương truyện Thi Hài Tiên Đế xuất hiện tiêu biểu

Các chương truyện Thư Viện Anime tổng hợp dưới đây có sự xuất hiện của Thi Hài Tiên Đế, quý đạo hữu muốn nắm bắt rõ nhân vật “Lão Đầu” không nên bỏ qua những chương này.

Tiểu thuyết

Chương…

Anime

Chương…

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Thi Hài Tiên Đế | Tiểu sử Đế Cốt Ca trong Luân Hồi Tam Bộ Khúc“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Nguồn tham khảo:

Xem Thêm