Tìm Hiểu Nhân Vật Thủy Lưu Hương Trong Linh Kiếm Tôn

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Ở hỗn Độn chi Hải đứng đầu là Đại Đạo, trong một lần suy đoán tương lai, suy đoán được Huyền Sách sẽ lấy thân hợp đạo và trở thành Đại Đạo tương lai nhưng sẽ gây cho hỗn Độn chi Hải diệt vong. Để ngăn cản và thay đổi vận mệnh nên Đại Đạo đã âm thầm gieo một hạt giống xuống để ngăn cảng Huyền sách.

>

Mà Huyền Sách lúc này cảm ứng được hạt giống này sẽ cảng trở bước thành Đại Đạo của hắn, nên đã sai 4 đệ tử chân truyền được gọi là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân xuống nhầm mưu sát mà tổ phượng có 2 người gồm Phượng Hoàng Đế Thiên Dịch, Băng Hoàng Thủy Lưu Hương.

Trước khi đi Huyền sách có phát hoạ chân linh hình ảnh hạt giống là Sở Hành Vân và giao cho Thủy Lưu Hương cùng thánh vật là chân ái toả liên (được hiểu như là sợi dây tình yêu vậy đó).

Nhiệm vụ của Thủy Lưu Hương là đi đến bên chân Linh của hạt giống dùng chân ái toả liên buột chặt linh hồn của 2 người lại với nhau để hai đứa yêu nhau vĩnh viễn ở một chỗ, vì đế thiên dịch với Thủy Lưu Hương cùng một tổ nên đế thiên dịch cũng sẽ cảm ứng biết được chân Linh ở đâu lập tức đến bên truy sát.

Nhờ vào chân ái toả liên mà dù Sở Hành Vân có đầu thai chuyển kiếp luân hồi ở đâu thì Thủy Lưu Hương điều biết và đi đến bên cạnh yêu hắn và cũng đem Đế Thiên Dịch tới.

Nếu nói ở mấy kiếp trước thủy Lưu Hương có yêu sở hành Vân thì cũng do chân ái toả liên và cũng như nhiệm vụ mà Huyền Sách giao cho thì ở Kiếp này, kiếp thứ 9 Thủy Lưu Hương lại hoàn toàn chân thành yêu sở Hành Vân, cho nên ở kiếp cuối cùng của Sở Hành Vân mặc dù vẫn bị đế thiên dịch truy hạ sát.

Nhưng cái để thiên dịch hạ sát chỉ là thể xác, sở Hành Vân cũng đoán được nên dùng chiêu ve sầu thoát xác trùng sinh thành Chu Hoành Vũ và tu luyện lại từ đầu.

Lưu Hương cũng biết được Sở Hành Vân không chết nhưng vì yêu nên thành toàn, tự mình phá giải chân ái toả liên, không đi đến bên nam chính, giấu đế thiên dịch và huyền sách để cho Sở Hành Vân thuận lợi tu luyện.

Sau này bị Huyền Sách phát hiện nên phạt Lưu Hương ở luyện ngục chịu thiêu đốt vạn năm, Sở Hành Vân kiểu ở ngoài ta có bao nhiêu người thì trong lòng ta nàng vẫn là nhất nên đến cứu..

Nhưng không ngờ đó cũng là cái bẫy mà Huyền sách tạo ra, mượn sức nóng của luyện ngục để hạ sát Sở Hành Vân, Lưu Hương vì cảm động chân tình của Sở Hành Vân, vì cứu Sở Hành Vân nên dùng toàn lực cuối cùng đống băng tất cả nhung nham luyện ngục lại kết quả là Lưu Hương vĩnh viễn chết đi.

Huyền sách thấy không thể hạ sát Sở Hành Vân nữa nên ngậm ngùi chấp thuận ngồi lại nói chuyện, Sở Hành Vân thì tu lên thiên tôn một mình nắm tất cả, rồi tình cờ phát hiện được cách xuyên không, nên Sở Hành Vân xuyên về lúc Lưu Hương chuẩn bị cứu nó, đem Lưu Hương đi lang bạt giang hồ.

Xem Thêm