Lai Lịch Sức Mạnh Tiểu Tháp Của Thạch Hạo

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Tiểu Tháp là 1 phần của cửu tháp bị vỡ ra thành nhiều khối, 1 khối rơi xuống hạ giới bị thạnh hạo lấy được gọi là tiểu tháp.

>

Về Lai lịch của tháp chưa rõ ràng lắm, có thể tiểu tháp từng là “đế binh” của một vị tiên đế nào đó.

Cửu tháp có 9 tầng ban đầu Cửu Tháp có sức mạnh là tiên vương đỉnh phong bị thương nặng bị vỡ ra thành nhiều khối, trong đó 1 khối rơi xuống hạ giới, nhưng vẫn được cửu tháp phong ấn chân linh của mình vào 3 tòa tháp này, vẫn giữ nguyên linh trí gốc cái sinh ra trí tuệ là ở thượng giới.

Sau này qua cuộc hành trình của Thạch Hạo, tìm lại các tầng khác và xếp lại thành cửu tháp có mười tầng. Ở cuối truyện tiểu tháp là tiên vương bá chủ, sức mạnh ngang với liễu thần.

Về sau Tiểu Tháp vào cảnh cửa nguyên thủy với liễu thần tới hắc ám đầu nguồn dung hợp với đế cốt liễu thần dung hợp đế hỏa chiến lực bán tiên đế

Xem Thêm