Tống Thư Hàng | Tiểu sử nam chính Tu Chân Liêu Thiên Quần

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Tống Thư Hàng, nam chính chết nhiều nhất trong tu chân giới. Cùng Thư Viện Anime tìm hiểu về Tống Thư Hàng và toàn bộ thông tin năng lực, tính cách ở đây.

Xem Thêm

Thông tin tổng quan về Tống Thư Hàng

Tên đầy đủ: ⭐Tống Thư Hàng
Tên tiếng Trung: ⭐宋书航
Phiên âm tiếng Anh: ⭐Song Shuhang
Bí danh khác:
 • Tống Tác Tử viết tắt là Tác Tử .
 • Trong truyện hay gọi là Bá Tống
 • Tùng Thử Hàng , Thư Hàng , Thư Hàng Tiểu Hữu , Thư Sơn Áp Lực Đại , Bá Tống , Bá Nho , Bá Ma , Bá Đao , Bá Long , Bá Diệt , Bá Mai , Bá Ngôn , Bá U , Bá….. Bá
Tuổi: ⭐18 tuổi
Giới tính: ⭐Nam
Tu vi: ⭐Bát Phẩm Thánh Quân ( Ngụy Cửu U , Ngụy Thiên Đạo , Ngụy Bất Hủ ) Bán Bộ Cửu Phẩm Kiếp Tiên => Siêu thoát
Thuộc tính: ⭐Lôi Hỏa
Linh Quỷ: ⭐Nhất Hào Linh Quỷ, Nhị Hào Linh Quỷ Diệp Tư

Tống Thư Hàng, nam chính trong tác phẩm Tu Chân Liêu Thiên Quần , được xem là nam nhân tu tiên chết nhiều nhất trong tu chân giới.

Trời sinh là 1 phổ thông sinh viên tốt bụng, bị Hoàng Sơn Chân Quân ngoài ý muốn kéo vào Cửu Châu Nhất Hào Liêu Thiên Quần (nhóm chat), cơ duyên xảo hợp phát hiện bầy bên trong mỗi một cái thành viên trong nhóm chat đều là tu chân giả, chính thức bước vào tu sĩ giới, trở thành tán tu.

Cùng Bạch tiền bối đồng thời chứng đạo Đệ Cửu Thiên Đạo, bây giờ nhờ Bạch tiền bối trợ giúp hạ siêu thoát, linh lực, nhục thân, tinh thần lực, đạo tâm đều tại chứng đạo trước á bất hủ, nhưng tri thức kinh nghiệm, võ kỹ pháp thuật chờ tích lũy không đủ.

Lôi Hỏa song thuộc tính. Có được đại lượng công đức, hình thành công đức chi quang hộ thể.

Một tuần bảy đạo hào, thứ hai đến chủ nhật theo thứ tự Bá Đao Tống Nhất, Mộc Đạo Nhân ( Mễ Lộ Lộ ), Bạch Kình Đao Khách ( Ước Sắt Phu ), Thư Sơn Cư Sĩ ( Dự Định Cấp Xích Đồng ), Tầm Đạo Thư Sinh ( Sở Sở ), Thiện Tâm Tu Sĩ ( Dự Định Cấp Thiện ), Kim Cương Quân Tử Đao ( Tước Yêu Tiểu Thải ).

Trên người có rất nhiều điểm đặc biệt: Thường xuyên bị cuốn vào hiểm cảnh nhưng nhiều lần thu hoạch tương đối khá, hư hư thực thực khí vận kinh người; Mấy lần bị người nhận lầm, cùng rất nhiều đại nhân vật có chỗ dây dưa, tựa hồ lai lịch không giống bình thường; Thường xuyên không thể khống trong mộng kinh lịch cuộc sống của người khác ( Cũng không phải là đọc đến ký ức, càng giống là trong mộng xuyên qua thời không, kết rất nhiều nhân quả, cũng có thu hoạch ) Vân vân.

Yêu quý tìm đường chết, thường thường không thể quay lại nhưng lại bởi vì vận khí tốt mà tránh được một kiếp, nghe nói bên trong cùng nhóm chat Bạch tiền bối có quan hệ.

>
Thông tin tổng quan về Tống Thư Hàng – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Quan hệ nhân mạch của Tống Thư Hàng

Bằng hữu
 • Bạch (Bạch tiền bối)
 • Đậu Đậu
 • Ngư Kiều Kiều
 • Tô Thị A Thất
 • Vũ Nhu Tử
 • Bắc Hà Tán Nhân
Đạo lữ
 • Diệp Tư
 • Tô Thị A Thập Lục
Đồ đệ
 • Tiểu Thải
 • Sơ Sở
 • Ước Sắt Phu · Cư Y · Mạc Bá Tang
 • Mễ Lộ Lộ
 • Xích Đồng
 • Thiện
Muội muội
 • Tống Thư Ngọc
Dưỡng nữ
 • Lý Âm Trúc
 • Lăng Tiêu
>
Quan hệ nhân mạch của Tống Thư Hàng – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Khả năng sức mạnh và năng lực của Tống Thư Hàng

Xem Thêm

Thập Hạch Tâm (1- Kình Đan +8- Nguyên Anh +1- Thánh Nhân Nhãn )

 1. Bản Nguyên Đan Điền:
 2. Long Vĩ Đan Điền:
 3. Long Trảo Đan Điền:
 4. Long Khu Đan Điền:
 5. Long Chưởng Đan Điền:
 6. Long Cảnh Đan Điền:
 7. Long Thủ Đan Điền:
 8. Long Giác Đan Điền:
 9. Ngoại Quải Đan Điền:
Xem Thêm

Thiên Phú

 • Nhập Mộng
 • Hạch Tâm Thế Giới
 • Ngụy Bất Hủ Yên Vụ Trạng Thái · Cực Hạn Nhược Hóa Bản
 • Những Cái Khác
  • Hỏa Oa Bồn + Điện Từ Lô Luyện Đan Thuật,
  • Đệ Nhị Phân Thân,
  • Cương Thiết Hóa Thân,
  • Nhị Duy Mã,
  • Phôi Thai Ngưng Thị,
  • Tinh Thần Lực Thủ Hộ Buff,
  • Thái Dương Chỉ,
  • Hiến Tế Nghi Thức,
  • Cao Thủ Thị Giác,
  • Huyễn Âm,
  • Thiệt Trán Liên Hoa,
  • Bộ Bộ Sinh Liên,
  • Nha Hảo Vị Khẩu Hảo,
  • Thân Thủ Phân Ly,
  • Bất Lãng Phí Nhậm Hà Nhất Mai Phục Hoạt Pháp Khí,
  • Tổng Năng Ngộ Thượng Tồn Bất Trụ Linh Thạch Hòa Thiên Tài Địa Bảo Đích Nguy Cơ,
  • Hữu Phúc Đại Gia Hưởng, Hữu Nan Ngã Lai Kháng Thể Chất,
  • Ngụy Cửu U Chủ Tể Phân Thân.
Xem Thêm

Khái Niệm Ý Chí

 • Đệ Nhất Đao Ý:
 • Đệ Nhị Đao Ý:
 • Đệ Tam Đao Ý:
 • Ma Đạo Trù Tâm:
Xem Thêm

Chân Thực Huyễn Tượng

 • Đệ Nhất Huyễn Tượng:
 • Đệ Nhị Huyễn Tượng:
 • Đệ Tam Huyễn Tượng:
 • Đệ Tứ Huyễn Tượng:
Xem Thêm

Trường Sinh Chi Đạo

 • Đệ Nhất Trường Sinh Chi Đạo: Hướng Tử Nhi Sinh ( Dĩ Bị Phân Hậu Hiến Tế )
 • Đệ Nhị Trường Sinh Chi Đạo: Ngữ Ngôn Hòa Văn Tự ( Dĩ Bị Phân Hậu Hiến Tế )
 • Đệ Tam Trường Sinh Chi Đạo: Nhân Quả + Công Đức ( Dĩ Bị Phân Hậu Hiến Tế )
 • Đệ Tứ Trường Sinh Chi Đạo: Tu Chân Liêu Thiên
Xem Thêm

Công Pháp

 • 《 Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công 》( Cửu Phẩm Lượng Thân Tu Đính Bản ):
 • 《 Cương Thủ 》( Dĩ Biến Dị, Khả Thuyết Vi” Cương Thân”):
 • 《 Nho Gia Kim Cương Thân 》( Dĩ Biến Dị ):
 • 《 Thánh Viên Long Lực Thần Công 》( Hoàn Toàn Bản + Biến Dị ):
 • 《 Dịch Thái Kim Thân Quyết 》
 • 《 Kình Thôn Thuật 》:
 • 《 Chân Ngã Minh Tưởng Kinh 》:
Xem Thêm

Võ Kỹ

 • 《 Thánh Quang Kiếm Thuật 》:
 • 《 Phần Thiên Hỏa Diễm Đao 》:
 • 《 Quân Tử Vạn Lý Hành 》:
 • 《 Thiên Hành Kiện 》:
 • 《 Nghịch Lân Đao Pháp 》:
 • 《 Kim Cương Tự Cơ Sở Quyền Pháp 》:
 • 《 Kim Cương Phục Ma Quyền 》:
 • 《 Kim Cương Thần Phạt Đại Thủ Ấn 》:
 • Những Cái Khác:
  • Tật Phong Đao ( Tam Phẩm ), Tam Thiên Đao Kinh, Ngự Đao Đao Pháp · Tàn Đao ( Lục Phẩm ), Nhân Quả Đao
Xem Thêm

Đạo Thuật

 • 《 Ám Dạ Thì Hoàn 》:
 • 《 Chưởng Tâm Lôi 》:
 • 《 Hoài Dựng Ngưng Thị ( Cường Giả Giám Định Thuật )》
 • 《 Phôi Thai Ngưng Thị 》:
 • 《 Dưỡng Đao Thuật 》:
 • 《 Bá Thần Trụ 》:
 • 《 Bá Thần Trụ 》 Hệ Liệt Sản Phẩm;
  • Trường Sinh Trụ: Hà Chỉ Trụ, Côn Vương Trụ, Hư Nhật Trụ, Đế Diệt Trụ.
  • Đại Đạo Trụ: Tinh Long Trụ, Tiểu Danh Long Cầu Trụ, Đạo Khí Trường Nhãn Tình Tinh Cầu Lực Lượng + Long Lạc Nữ Sĩ Lực Lượng Đả Tạo.
  • Thiên Kiếp Trụ: Thái Cổ Trụ, Thị Dĩ’ Cửu U Chủ Tể Bá Tống Kiếp’ Vi Nguyên Tài Liêu, Đả Tạo Đích Đặc Thù Trụ Tử.
  • Công Đức Trụ: Bì Bì Trụ, Thị Dĩ Bì Bì Tiên Tử, Công Đức Phì Kình, Công Đức Lôi Thụ Vi Nguyên Liêu Đả Tạo Đích.
 • Thiên Đạo Trụ Hệ Liệt:
  • Nhãn Trụ ( Tam Nhãn Thiên Đạo Ấn Ký, 2),
  • Bạch Trụ ( Bạch Thiên Đạo Ấn Ký, 7),
  • Cầu Trụ ( Bàn Cầu Thiên Đạo Ấn Ký, 8),
  • Nhân Trụ ( Công Đức Đạo Nhân Thiên Đạo Ấn Ký, 6),
  • Hắc Trụ ( Tất Hắc Thái Dương Thiên Đạo Ấn Ký, 4),
  • Long Trụ ( Ban Văn Long Thiên Đạo Ấn Ký, 3),
  • Đạo Trụ ( Đạo Tử Thiên Đạo Ấn Ký, 8.5),
  • Luân Trụ ( Luân Hồi Tiên Tử Thiên Đạo Ấn Ký, 5, Thông Nương ).
 • 《 Vong Ký Liễu Thần Công 》:
 • Những Cái Khác:
  • Ngự Hỏa Quyết, Sung Điện Thuật Đẳng Đẳng, [4] Dị Biến Tăng Phát Thuật, Niệm Lực ( Lượng Thân Tu Đính Bản ), Trảm Tam Thi Bí Pháp, Tụ Lý Càn Khôn.
Xem Thêm

Vật Phẩm

 • Bá Toái Bảo Đao:
 • Hắc Sắc Phi Kiếm:
 • Đạo Bào:
 • Ngộ Đạo Thạch:
 • Nhất Thốn Súc Tiểu Đại:
 • Tam Thập Tam Thú Tổ Hợp Pháp Khí:
 • Đạo Khí: Cửu Tu Phượng Hoàng Đao Trường Nhãn Tình Tinh Cầu
 • Vật Phẩm Khác:
  • Khôi Lỗi Ngân Long,
  • Lưu Tinh Kiếm ( Bạch Tiền Bối Tá Xuất ),
  • Vân Vụ Trạng Phi Hành Pháp Khí,
  • Phong Hồn Băng Châu,
  • Cổ Đồng Giới Chỉ,
  • Khôi Lỗi Nhân Ngẫu,
  • Vị Tri Huyết Cốt,
  • Tống Bàn Cầu Phong Y,
  • Bị Thiên Đạo Di Thuế Cầu Gia Cường Đáo +10 Đích Vận Động Hài.
Xem Thêm

Linh Quỷ

 • Nhất Hào Linh Quỷ:
  • Thượng giai linh quỷ, nguyên do trung giai linh quỷ, hấp thu tán tu Lý Thiên tố ( Ngũ phẩm Linh Hoàng ) Hóa đạo sinh ra mảnh vỡ, phát sinh biến dị cũng tạm thời thoái hóa đến đê giai, đã tấn thăng thượng giai.
  • Tu vi tương đương với Nhị phẩm thứ ba đan điền 【 Long trảo đan điền 】, trí tuệ cực cao, có được năng lực thiên phú kim kiếm, kim thuẫn ( Đều có thể trình độ nhất định biến hình ).
 • Nhị Hào Linh Quỷ:
  • Cao giai linh quỷ, vốn là Diệp Tư tiên tử, sau bởi vì tham gia thiên đạo nhất định phải xuống đài kế hoạch rời đi, cũng xóa đi thế nhân đối với mình ký ức ( Bởi vì không biết nguyên nhân hiện thế bạch cũng không quên ), lưu lại một cái phổ thông cao giai linh quỷ, nhưng có được tự thân ý thức, có thể một mình làm ra quyết định, hư hư thực thực vì Diệp Tư tại Tống Thư Hàng trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau, có được tự thân tính cách, nhìn thấy Tống Thư Hàng sau khi sống lại không có quần áo thân thể lúc lại thẹn thùng.
Xem Thêm

Tổng hợp các phân thân của Tác Tử :

 • Phân Thân – Tống đệ nhị
 • Sắt Thép Phân Thân – Tống đệ tam
 • Cửu U Phân Thân – Tống đệ tứ
 • Bá thi kết hợp thiên đạo diệt virus thái dương thiên đạo di thuế nguyên thần phân thân Tác Tử – Tống đệ ngũ
 • Tâm Ma Hình Thái
 • Tâm Ma Máy Móc đầu bếp
 • Đại Tâm Ma Thuật
 • Tâm Ma Thiết Cắt
>
Khả năng sức mạnh và năng lực của Tống Thư Hàng – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Kinh lịch tu chân của Tống Thư Hàng

 • 20-05-2019

Bị gia nhập”Cửu Châu Liêu Thiên Quần” 【 Hoàng Sơn Chân Quân lầm thao tác 】

 • 01-06-2019

Bầy tin tức Thu hoạch được”Phiên bản đơn giản hóa Túy Thể dịch” Đan phương 【 Dược sư cùng hưởng 】

 • 02-06-2019

Thu hoạch được”Trung giai linh quỷ *1″ +( Phong hồn băng châu *1)【 Vũ Nhu tử đưa tặng 】

 • 04-06-2019

Thu hoạch được” Phiên bản đơn giản hóa Túy Thể dịch dược liệu *2 Rương 32 Phần” 【 Vũ Nhu tử đưa tặng 】

Luyện chế thành công “Phiên bản đơn giản hóa Túy Thể dịch *1 Phần 5 Muôi” ( Sử dụng lò vi ba + Nồi lẩu bồn )

Phục dụng “Phiên bản đơn giản hóa Túy Thể dịch *1 Muôi” ( Tin tưởng tu tiên là thật tồn tại )

Lần thứ nhất tại”Tu chân group chat” Phát biểu, chính thức bước vào tu chân thế giới.

 • 05-06-2019

Thu hoạch được “Ích cốc hoàn *1″ 《 Kim cương cơ sở quyền pháp 》《 Chân ngã minh tưởng trải qua 》【 Dược sư đưa tặng 】

Thu hoạch được”Phi kiếm *1″ 【 Thông huyền đại sư Truyền thư công cụ 】

Phát hiện có được”Thân cận linh khí” Thể chất 【 Tu chân thiết yếu 】

 • 06-06-2019

Thu hoạch được 《 Liên quan tới tinh thần lực sơ bộ ứng dụng nghiên cứu thảo luận chỉnh lý 》

“Hôi thối hoàn *1” 【 Dược sư đưa tặng 】

 • 07-06-2019

Thu hoạch được “Phù bảo *20″ ( Giáp phù *5 Kiếm phù *5 Phá tà phù *10)【 Bảy sinh Phù phủ chủ đưa tặng 】

Thu hoạch được”RMB * 80 Vạn nguyên” “Tiêu chuẩn bản Túy Thể dịch *12 Bình” ( Tiêu chuẩn bản 1: 3 Phiên bản đơn giản hóa )”Khí Huyết Đan *26 Hạt” “Ngũ Hành khế linh đàn vật liệu *2 Phần” 【 Đàn chủ rơi xuống 】【 Đàn chủ cảnh giới 2 Phẩm thật sư 】

Thu hoạch được”Túy Thể dịch *1 Phần 6 Muôi” “Hôi thối hoàn *1” 【 Dược sư đưa tặng 】

 • 08-06-2019

Mất đi “Phi kiếm *1″

Thu hoạch được”Danh nghĩa đệ tử *1 Joseph Cư theo Chớ đỗ tang” Truyền thụ công pháp 《 Thời đại tại triệu hoán 》( Thứ hai bộ tập thể dục theo đài )

Thu hoạch được Khống hỏa pháp khí”Tam tinh ngự hỏa phiến *1″ 【 Dược sư đưa tặng 】

 • 09-06-2019

Thu hoạch được 《 Tinh thần lực lạc ấn thuật 》 《 Lạc ấn cảm ứng pháp 》 《 Lâm thời Ngự Kiếm Thuật 》 【 Ba ngày hòa thượng đưa tặng 】

 • 10-06-2019

“Phi kiếm +1″

Thu hoạch được”Bá nát *1″ ( Ba thước ba tấc Vật liệu Lôi trì trọng kim )【 Nguyệt Đao tông Bá ngàn quân Rơi xuống 】【 Bá ngàn quân cảnh giới 4 Phẩm 】

Thu hoạch được”Huyết thần chui *1″ 【 Công tử biển Chỗ cướp đoạt 】【 Công tử biển cảnh giới 4 Phẩm 】

Thu hoạch được”Một ngàn vạn tiền điện thoại” 【 Say nguyệt cư sĩ đưa tặng 】

 • 11-06-2019

Hoàn thành “Trăm ngày trúc cơ” ( Mở ra tâm hồn )

“Phi kiếm -1”

 • 18-06-2019

Thu hoạch được”Tích Cốc đan *100 Hạt” “Linh mạch bích trà *1 Hộp” “Tô thị A Thập Lục *1 Chỉ” 【 Tô thị A Thập Lục đưa tặng 】

 • 27-06-2019

Thu hoạch được”Cơ động xa giá chạy chứng *1″

 • 30-06-2019

Thu hoạch được”Thiên lý truyền âm pháp khí – Trúc tiêu *1″ 【 Hoàng Sơn Chân Quân đưa tặng 】

 • 01-07-2019

Khế ước”Biến dị trung giai linh quỷ *1″

Thu hoạch được”Thanh đồng chiếc nhẫn *1″ 【 Lý Thiên tố di vật 】【 Lý Thiên tố cảnh giới Ngũ phẩm Linh Hoàng 】

『 Mắt khiếu mở ra 』 Thu hoạch được”Năng lực thiên phú Cao thủ thị giác”

Thu hoạch được 《 Hỏa diễm đao 》 【 Xích Tiêu tử Trong mộng truyền thụ 】【 Xích Tiêu tử cảnh giới Cửu phẩm kiếp tiên 】

 • 02-07-2019

Thu hoạch được 『 Khí Huyết Đan *2 Bình 』 『 Thanh phong gia tốc mặt dây chuyền *1』【 Quỳ Hoa tu sĩ Rơi xuống 】【 Quỳ Hoa tu sĩ cảnh giới Nhất phẩm ngũ khiếu Vượt Long Môn 】

Thu hoạch được 『 Giá trị 10-1000 Vạn Các khoản ô tô *13 Chiếc 』 【 Hoàng Sơn Chân Quân đưa tặng 】『 Thúy Trúc măng *1』 【 Bạch tôn giả đưa tặng 】

 • 04-07-2019

Thu hoạch được 《 Chưởng Tâm Lôi 》 《 Quân tử vạn dặm đi 》 【 Bạch tôn giả đưa tặng 】

 • 05-07-2019

Thu hoạch được 『 Duy nhất một lần phi kiếm 004 Bản *1』 『 Phi kiếm máy phát xạ 013 Bản *1』 『 Vạn dặm bay thuẫn thuật Lá bùa *1』 『 Khí Huyết Đan vật liệu danh sách *1』 『 Bạch tôn giả chúc phúc 』( Hết thảy thuận lợi )【 Bạch tôn giả đưa tặng 】【 Cảnh giới 7 Phẩm Tôn Giả 】

『 Lông chó phân thân *1』【 Đậu đậu đưa tặng 】【 Cảnh giới Tứ phẩm đại yêu 】

 • 06-07-2019

Thu hoạch được 『RMB*300 Vạn 』『 Hồn Châu *1 Hộp 』『 Khí Huyết Đan dược liệu Đại lượng 』

Chém hạ sát 【 Nửa hồ lô đạo nhân Cảnh giới 4 Phẩm 】

Thu hoạch được 『 Bạch tôn giả chúc phúc 』 ( Thu hoạch được Ngộ đạo thạch )

Thu hoạch được 『 Bị phong ấn 4 Phẩm tu sĩ vật phẩm 』 【 Cảnh mạch đà chủ rơi xuống 】

 • 07-07-2019

Thu hoạch được 『 Bạch tôn giả chúc phúc 』 ( Tìm kiếm tiến vào “Thần bí đảo”)

 • 08-07-2019

Thu hoạch được 《 Bất động kim cương thân 》 【 Ba ngày hòa thượng 】【 Cảnh giới 4 Phẩm 】《 Nạp điện thuật 》 【 Bạch tôn giả 】

 • 09-07-2019

『 Tư dụng máy bay bằng lái (PPL)』 『Ⅱ Loại kiểm tra sức khoẻ hợp cách chứng 』 【 Hoàng Sơn Chân Quân 】

《 Quy Tức Thuật 》 《 Khống hỏa quyết 》 【 Bạch tôn giả 】

 • 10-07-2019

Thu hoạch được 『 Ô tô *31 Chiếc 』【 Hoàng Sơn Chân Quân đưa tặng 】

Thu hoạch được 『 Ngộ đạo thạch *1』

Thu hoạch được 『 Hành tinh kết tinh *1』【 Thông Nương 】【 Cảnh giới Nhất phẩm 3 Khiếu 】

Thu hoạch được 『 Thông Nương *1』【 Nhất phẩm 3 Khiếu Lỗ mũi mở 】

 • 11-07-2019

Thu hoạch được “Linh mạch bích trà *1 Hộp” “Vũ Nhu tử *1 Chỉ” 【 Vũ Nhu tử đưa tặng 】

 • 13-07-2019

( Mở ra nhĩ khiếu )

 • 14-07-2019

Tiến vào Thiên giới đảo ( Thiên Đình )

Thu hoạch được 『 Xương rồng Khô Đằng 』 【 Xương rồng đưa tặng 】

Thu hoạch được 『 Một tấc chỉ da rắn 』 『 Phật môn sư hống công 』 【 Cửu đăng hòa thượng đưa tặng 】

Thu hoạch được 『 Một tấc thu nhỏ túi 』【 Thần bí Đại tiền bối 】【 Cảnh giới 9 Phẩm kiếp tiên 】

 • 15-07-2019

『 Mở ra miệng khiếu 』【 Huyễn âm Thiên phú 】

 • 17-07-2019

Tấn thăng 『 Nhị phẩm thật sư 』 【 Tạm dừng tấn cấp 】【 Trữ khí khuếch trương chân pháp phong ấn 】( Nhưng mở rộng đan điền )

 • 21-07-2019

Thu hoạch được 《 Ba mươi ba thú Tiên Thiên nhất khí công 》( Thể luyện ra Ngụy Tiên Thiên chân khí ) ( Cự kình thiên ) 【 Bạch tôn giả đưa tặng 】

Tấn thăng 『 Nhị phẩm thật sư 』( Đan điền mở rộng )

Thu hoạch được 『 Ngụy Tiên Thiên chân khí 』

 • Thăng cấp gói quà lớn

Gấp bội thăng cấp: “Thiên Tinh luyện thật hoàn 6s Phiên bản *6 Bình 180 Khỏa” 【 Cổ hồ xem Chân Quân đưa tặng 】

Khôi phục chân khí: “Tuyết hồ chân khí tán 7 Hào *6 Bình” 【 Bắc Hà tán nhân đưa tặng 】

“Núi lửa đan *6 Bình” 【 Cuồng Đao Tam Lãng đưa tặng 】

Chữa thương: “Hổ cốt mật gấu cao a8 Phiên bản *10 Phó” 【 Tuyết Lang động chủ đưa tặng 】

“Đạo hợp đan Tinh 5 Phiên bản *10 Bình 200 Khỏa” 【 Cổ hồ xem Chân Quân đưa tặng 】

“Bích ngọc cà sa Nhị phẩm phòng ngự” 【 Hoàng Sơn Chân Quân đưa tặng 】

Thu hoạch được 《 Nhím biển chiến sĩ ngụy trang liễm khí pháp tường giải 》 “Kỳ quái tảng đá *2″ 【 Nhím biển chiến sĩ rơi xuống 】

Thu hoạch được”Linh thạch *3” “Thiên ma máu xương” 【6 Phẩm huyết ma rơi xuống 】【 Bạch tôn giả đưa tặng 】

Thu hoạch được 《 Vảy ngược đao pháp 》【 Sở gia tộc trưởng 】【 Cảnh giới 5 Phẩm Linh Hoàng 】

“Tuế nguyệt thủy tinh mộc *3” ( Mỗi cái gia tăng 3 Năm công lực ) 【 Bạch tôn giả 】

>
Kinh lịch tu chân của Tống Thư Hàng – Thư Viện Anime
Xem Thêm

Chương truyện Tống Thư Hàng xuất hiện tiêu biểu

Các chương truyện Thư Viện Anime tổng hợp dưới đây có sự xuất hiện của Tống Thư Hàng, quý đạo hữu muốn nắm bắt rõ nhân vật Tống Thư Hàng không nên bỏ qua những chương này.

Tiểu thuyết

Chương 1

Anime

Chương 1

Xem Thêm

Hình anh về Tống Thư Hàng

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Tống Thư Hàng | Tiểu sử nam chính Tu Chân Liêu Thiên Quần“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Nguồn tham khảo:

Xem Thêm