[REVIEW] Vạn Cổ Thần Đế – Tóm tắt sơ lược và đánh giá chi tiết

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Vạn Cổ Thần Đế là một bộ tiểu thuyết huyền huyễn có nhiều kỳ ở Chuangshi và được sinh ra từ Phi Thiên Ngư. Hãy cùng tìm hiểu về tác phẩm này với Thư Viện Anime trước khi quyết định đọc tác phẩm chi tiết bạn nhé!

[yasr_multiset setid=2]

Xem Thêm

Thông tin tổng quan về Vạn Cổ Thần Đế

Tên truyện:  Vạn Cổ Thần Đế
Tên Hán Tự:  万古神帝
Tác giả:  Phi Thiên Ngư – 飞天鱼
Thể loại:  Huyền huyễn
Tình trạng:  Hiện vẫn đang ra
Tổng số chữ:  870 vạn
Tổng đề cử: 74 vạn
Nền tảng đăng đầu tiên:  Chuangshi

Tiểu thuyết chính là giảng về thuật Minh Đế và Trương Nhược Trần đã bị vị hôn thê Trì Dao hạ sát, 800 năm sau hồi sinh để quay lại trả thù, được giời tranh mạng. Năm 2019, lần thứ tư Chanh Qua – một mạng lưới văn học tặng thưởng hàng năm và tác phẩm này có mặt ở trong Top 100 tác phẩm được bình chọn.

>

Xem Thêm

Tóm tắt sơ lược về Vạn Cổ Thần Đế

Vào 800 năm trước, Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần đã bị vị hôn thê của mình Trì Dao công chúa chính tay hại chết, thiên kiêu một đời cuối cùng cũng nhanh chóng ngã xuống. 800 năm sau, Trương Nhược Trần đã một lần nữa sống dậy, được biết đã từng hạ sát cô vị hôn thê, đã thống nhất Côn Luân Giới, lập nên đệ nhất trung ương Đế quốc, nhận phong “Đại Uy Đại Đức Nữ Thánh Hoàng”.

Trì Dao Nữ Hoàng thống ngự thiên hạ, minh nhập bát phương; thanh xuân vĩnh viễn, bất tử mãi mãi.

Trương Nhược Trần đứng ở chư Hoàng từ đường ở giữa, thấy Trì Dao Nữ Hoàng tượng thần, trong tâm lửa rực cháy ngùn ngụt khí thế liệt nguyệt, “Chờ ta thêm mười ba năm, hãy đưa Nữ Hoàng về Hoàng Tuyền”.

Xem Thêm

Các nhân vật chính trong Vạn Cổ Thần Đế

Những nhân vật chủ yếu trong bộ truyện Vạn Cổ Thần Đế gồm có những cái tên như sau:

Trương Nhược Trần:  đây là nhân vật nam chính hắn cũng là con trai duy nhất của Minh Đế nhưng đã bị vị hôn thê Trì Dao hại chết bất ngờ. Nhược Trần ngủ say tới 800 năm sau, sống trở lại ở thân thể Cửu vương tử Vân Vũ Quận Quốc. Có tu vi Đại Thánh, thể chất Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn Thể.
Mộc Linh Hi:  là đạo lữ của Trương Nhược Trần và cũng là thánh nữ Bái Nguyệt Giáo, đồ đệ Nguyệt Thần. Cô có Tu vi Thánh Vương, thể chất Băng Hoàng Thánh Thể tạo thành Thiên Hoàng Đạo Thể.
Hoàng Yên Trần: Là thê tử trước đây của Trương Nhược Trần, cô cũng là công chúa Thiên Thuỷ Quận Quốc, 1 phần Côn Lôn Cửu Đại Giới Tử. Tuy nhiên, sau này chuyển thế trở thành Bàn Nhược. Cô có tu vi Đại Thánh.
Trì Dao:  là người Hôn thê trước đồng thời cũng là kỳ tử của Trương Nhược Trần, con gái Thanh Đế, Đệ Nhất Trung Ương đế quốc Đại Uy Đại Đức Nữ Thánh Hoàng. Tu vi Chân Thần.
La Sa:  cũng là Hôn thê Trương Nhược Trần và công chúa Thiên La Thần Quốc ở Địa Ngục Giới, tu vi Đại Thánh.
Lạc Cơ:  Một trong Cửu Tiên mỹ nhân hay Thiên Sơ tiên tử, đến từ Thiên Sơ văn minh.

>

Xem Thêm

Hệ thống tu luyện trong truyện Vạn Cổ Thần Đế

Xem Thêm

Võ đạo tứ cảnh

Võ đạo tứ cảnh là Tinh thân lực theo cấp độ từ 1 tới 39 giai. Và có những cấp độ như sau:

 • Hoàng Cực cảnh ( thuộc khí trì ): Sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – tiểu cực vị – trung cực vị – đại cực vị – đại viên mãn – vô thượng cực cảnh ( sức lực tương đương tới trăm con trâu )
 • Huyền Cực cảnh ( thuộc khí hồ ): sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – tiểu cực vị – trung cực vị –  đại cực vị – đại viên mãn – vô thượng cực cảnh ( đạt cấp độ này thì tốc độ tới 81m/s)
 • Địa Cực cảnh ( thuộc khí hải ): sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – tiểu cực vị – trung cực vị –  đại cực vị – đại viên mãn – vô thượng cực cảnh ( là trình độ thể hiện rõ tốc độ âm thanh )
 • Thiên Cực cảnh (thuộc cấp độ võ hồn): sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – tiểu cực vị – trung cực vị –  đại cực vị – đại viên mãn – vô thượng cực cảnh ( tại cấp này quân công có giá trị lên tới 3000 vạn điểm, 800 năm trước thì chỉ có 2000 vạn điểm mà thôi )
Xem Thêm

Ngự long cửu biến

Ngự long cửu biến có thân lực cấp độ tinh từ 40 tới 44 giai (có thể khai mở thiên nhãn, thần lực đại sự. Các thánh mạch trong cấp độ này gồm có:

 • Tiên thiên
 • Luyện bì
 • Luyệt cốt
 • Âm Kiểu
 • DƯơng kiểu
 • Âm Duy
 • Dương duy
 • Trùng linh
 • Lưu ly bảo thể
 • Thần chi mệnh cách, nếu đạt tới 10 biến sẽ thần hỏa tẩy lễ và đạt tới mệnh cách Thần.
Xem Thêm

Thánh nhân tứ cảnh

Thánh nhân tứ cảnh có tinh thần lực từ cấp 45 đến 69 giai. Nó còn được gọi là thánh vương, đại thánh, nhục thân thánh giả. Chi tiết hơn như sau:

 • Bán Thánh hay còn gọi là thánh hồn: Nhất giai tới cữu giai.
 • Chuẩn Thánh hay còn gọi là thành tướng: chính là cữu giai Bán Thánh đỉnh phong đến hạ cảnh Thánh giả vào thời kỳ quá độ sau đó thuộc về cửu giai Bán Thánh. Đó là một bộ phận nhưng lại cực siêu cấp của Bán Thánh, nó cũng có tam kiếm chủ yếu là Tứ Cửu Kiếp, Sinh Tử Kiếp, Bát Cửu Kiếp.
 • Thánh giả hay gọi là Thánh Tâm gồm có Hạ cảnh, Trung, Thượng Cảnh, Huyền Hoàng, Triệt Địa, Thông Thiên, Chân Thánh, Chí Thánh.
 • Thánh Vương: Nhất Bộ cho tới Cửu Bộ. Ở Cửu Bộ Thánh Vương thì có phân chia thành Tiểu Thiên Địa, Đại thiên địa, tiếp nhiên, đạo vực, lâm đạo (tùy thuộc vào thời có thể bước vào đại thánh), Thánh Vương cảnh ở đại viên mãn (thánh đạo có quy tắc tới 100 triệu đạo)
 • Đại Thánh: Là bất hũ cảnh, Thiên Vấn cảnh, Bách Gia cảnh, Vô Thượng cảnh, Vạn Tử Nhất Sinh cảnh.
Xem Thêm

Thần Đạo ( Thần Cảnh )

 • Thái hư chân thần
 • Chư thiên
 • Thiên tôn
 • ???
Xem Thêm

Cấp bậc Tinh Thần Lực trong Vạn Cổ Thần Đế

 • Tinh Thần Lực: Cấp 1 —-> Cấp 39
 • Tinh Thần Lực Đại Sư: Cấp 40 —-> Cấp 44
 • Tinh Thần Lực Bán Thánh: Cấp 45 —-> Cấp 49
 • Tinh Thần Lực Thánh Giả: Cấp 50 —-> Cấp 54
 • Tinh Thần Lực Thánh Vương: Cấp 55 —-> Cấp 59
 • Tinh Thần Lực Đại Thánh : Cấp 60 —-> Cấp ??
 • ??
  • *Mỗi Cấp: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong
  • Cảnh Giới Thân Thể:
 • Khiếu Huyệt:
  • – Đả Thông: 1 Khiếu Huyệt —-> 144 Khiếu Huyệt
  • – Thánh Hoá: 1 Khiếu Huyệt —-> 143 Khiếu Huyệt
 • Nhục Thân Thành Thánh: 144 Khiếu Huyệt Thánh Hoá
  • 2.5. Nhục Thân Dưới Đại Thánh
 • Nhục Thân Thành Đại Thánh: 144 Khiếu Huyệt Hoá Thánh Hồ
  • 3.5. Nhục Thân Bán Thần
 • ??
Xem Thêm

Cấp bậc Kiếm Tu trong Vạn Cổ Thần Đế

 • Kiếm Nhất ( Tự Thân ): Tầng 1 —-> Tầng 10 Đại Viên Mãn ( Kiếm Hào )
 • Kiếm Nhị ( Âm Dương ): Âm Dương Giao Thế (T1) –> Âm Dương Hỗn Độn (T2) –> Âm Dương Lưỡng Phân (T3) –> Âm Dương Giao Dung (T4) –> Âm Dương Vô Cực (T5 Đại Viên Mãn)
 • Kiếm Tam ( Thiên Địa Nhân ): Tầng 1 —-> Tầng 6 Đại Viên Mãn
 • Kiếm Tứ ( Tứ Phương ): Tầng 1 —-> Tầng ? Đại Viên Mãn
 • Kiếm Ngũ: Tầng 1 —-> Tầng ? Đại Viên Mãn
 • Kiếm Lục ( Lục Phương ): Tầng 1 —-> Tầng ? Đại Viên Mãn
 • Kiếm Thất: Tầng 1 —-> Tầng 10 Đại Viên Mãn ( Kiếm Thánh ): Kiếm Xuất Vô Hối
 • Kiếm Bát ( Bát Phương ): Tầng 1 —-> Tầng 6 Đại Viên Mãn: Kiếm Đạo Huyền Cương
 • Kiếm Cửu ( Kiếm Hồn ): Tầng 1 —-> Tầng ? Đại Viên Mãn: Hồn Quy Vô Gian
  • — Cấp Bậc Kiếm Hồn: Nhân — Địa — Thiên
 • Kiếm Thập: Tầng 1 —-> Tầng 5 Đại Viên Mãn ( Kiếm Đế )
 • Kiếm Thập Nhất: ??
Xem Thêm

Ý Cảnh trong Vạn Cổ Thần Đế

 • Tùy Tâm Cảnh: Sơ Giai — Trung Giai — Cao Giai — Đỉnh Phong
 • Thông Minh Cảnh: Sơ Giai — Trung Giai — Cao Giai — Đỉnh Phong
 • Hợp Nhất Cảnh
Xem Thêm

Đạo trong Vạn Cổ Thần Đế

 • 1 Thiên Đạo
 • 9 Hằng Cổ Chi Đạo: Thời Gian, Không Gian, Bản Nguyên, Hư Vô, Vận Mệnh, Quang Minh, Hắc Ám, Đạo Đức, Chân Lý
 • 72 Chí Tôn Thánh Đạo
 • 3000 Đại Đạo
 • 100000 Tiểu Đạo
 • Vô Thượng Cực Cảnh: Không có cũng chả sao hết.
 • Yêu Cầu đạt tới Vô Thượng Cực Cảnh của từng cảnh giới:
  • Hoàng Cực Cảnh: Lực Lượng đạt 100 Ngưu
  • Huyền Cực Cảnh: Tốc Độ đạt 81m/s
  • Địa Cực Cảnh: Tốc Độ đạt Vận Tốc Âm Thanh ( Khoảng 340 m/s )
  • Thiên Cực Cảnh: Tích Lũy 30 000 000 Điểm Cống Hiến ( Giết Khư Giới Thổ Dân )
  • Ngư Long Cảnh: Luyện Hóa 10 Giọt Thần Huyết ( Thần Linh Chi Huyết)
Xem Thêm

Công pháp tương quan

 • Đẳng cấp công pháp võ kỹ: linh cấp, nhân cấp, quỷ cấp, thần cấp, vương cấp…
 • Cảnh giới tu luyện võ kỹ: trước hết là nhập môn đến tiểu thành, đại thành và cuối cùng là hóa cảnh.
 • Phân chia Thánh Thuật: Đê – trung – cao
 • Hệ thống tinh thần lực: trận pháp, huyễn thuật, luyện khí, đan đạo, ngự thú, độc đạo, nho đạo, phù đạo ( cầm kỳ thư họa tứ đạo )
 • Tinh thần lực Thánh Sư: địa sư ( sơn xuyên chi chủ, hải lục chi vương, thế giới chi thủ ), Nhân sư, thiên sư
Xem Thêm

Quy tắc tương quan

Giới thiệu về quy tắc:  Tu sĩ tại Ngư Long cảnh lĩnh hội dung nhập Thánh đạo quy tắc số lượng càng nhiều, phẩm chất càng tốt sẽ làm thánh hồn càng thêm cường đại đồng thời lúc về sau trưởng thành sẽ có chỗ tốt rất nhiều. Một khi đột phá đến Bán Thánh, tu sĩ thánh hồn liền sẽ triệt để thành hình đồng thời trở nên vững chắc, không cách nào tiếp tục dung nhập quy tắc Thánh đạo, lúc kia lại tìm hiểu ra đến Thánh đạo quy tắc chỉ có thể trở thành tự thân một cái phụ trợ
Lực lượng đặc thù:  Công đức chi lực, vu chi lực, diễn giới chi lực, kim cương chi lực, tinh thần chi lực, huyền hoàng chi lực, minh cổ trớ chú, địa ngục phá diệt diễm…
Hằng cổ đạo:  Thời gian, không gian, chân lý, đạo đức, bản nguyên, quang minh, hắc ám, mệnh vận, hư vô…
Chí tôn thánh đạo:  Kiếm đạo, lưu quang, quyền đạo, chưởng đạo, đao đạo, kích đạo, sinh mệnh, ngũ hành…
Địa ngục thiên đạo:  Diêm la thiên đạo, tà minh thiên đạo, cực ngọc thiên đạo, huyết hải thiên đạo, đại vu thiên đạo…
Đại đạo:  Phi thiên quy tắc…
Tiểu đạo:  Tốc độ quy tắc…
Xem Thêm

Vũ khí bách khoa toàn thư Vạn Cổ Thần Đế

Thần khí:  Thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, vô gian thần kiếm, ngọc hoàng đỉnh, đế hoàng thần xích, thiên địa kỳ đài, đạo hồn đài, túc mệnh kính, phệ hồn đăng, thiên bồng chung, hằng tinh thần kiếm, vạn giới thần nhãn, vạn phật thông minh đăng, thiên xu châm, quang minh thiên thư, đại quang minh kiếm
Chí tôn thánh khí:  Hư không kiếm, thiên địa kiếm ( hợp tại nhất khởi ), cửu phượng đỉnh, huyết hải ma kính, tàng sơn ma kính, sinh tử đồng lô, tích huyết kiếm, thanh thiên phù đồ tháp, diệt thần thập tự thuẫn, vạn thú bảo giám, huyết thần giản, địa pháp hồ lô, luyện thánh lô, thánh linh sách, tử cực bát quái kính, nhật nguyệt thủy tinh quan, bách long minh hoàng giáp, vô gian luyện ngục tháp, kim thuộc ma quan, tiên cơ la bàn, tứ đại giai không bảo bình, quy chân kính, hủy diệt kim dương, tử kim hồ lô, hư thực tự quyển, thất tinh quỷ liên, thông thiên như ý, ngũ thải thạch kiếm, a tu la kiếm, vạn chú thiên châu, tài quyết chi phủ, thiên mệnh kích, quỷ thần diện cụ
Quân vương chiến khí:  Nhất nguyên ~ thất nguyên, uẩn hữu vương cấp minh văn
Vạn văn thánh khí:  Có thể phóng thích viên mãn hoặc nửa vòng tròn đầy lực lượng
Thiên văn thánh khí:  Có thể phóng xuất ra lực phá hoại cực mạnh một ngàn văn hủy diệt kình
Bách văn thánh khí:  100 đạo cơ sở Minh Văn trở lên, 10 đạo trung cấp Minh Văn trở lên
Chân vũ bảo khí:  Nhất giai ~ Thập nhị giai
Phàm khí:  Người bình thường sử dụng binh khí
Xem Thêm

Vật phẩm đạo cụ Vạn Cổ Thần Đế

Phù chú:  1~9 kiếp trấn thánh phù, trấn huyết phù, thánh tương phù, thiên cương tử hỏa phù
Trận pháp:  1~9 phẩm trận pháp, thần trận
Chiến đồ:  Vân hải đồ, hỏa mãng đồ, vạn phong đồ
Đan dược:  1~9 phẩm linh đan, sơ, trung, thượng, địa, thiên, vương, đế phẩm thánh đan, thần đan
Dược tài:  Linh dược, thánh dược, nguyên hội thánh dược, bán thần dược, thần dược
Xem Thêm

Công pháp Vạn Cổ Thần Đế

Nhân cấp:  Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm
Linh cấp:  Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm
Quỷ cấp:  Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm
Vương cấp:  Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm
Thần cấp:  33 trọng thiên, thần vẫn kinh, thiên ma thạch khắc, bát cửu huyền công, tiên thiên đạo pháp, càn khôn vũ bí, nữ oa đạo quyết, tam thi luyện đạo, huyết vũ chiến đồ, minh thư bát quyển, tử linh đồ.
Xem Thêm

Võ kỹ Vạn Cổ Thần Đế

Nhân cấp: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm
Linh cấp: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm
Quỷ cấp: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm
Vương cấp (Thánh thuật):  Đê giai. Trung giai bất đầu từ phổ thông, tinh diệu, thông huyền. Cao giai bắt đầu từ bất hủ cấp, bách gia cấp, thiên vấn cấp, vạn tử nhất sinh cấp, vô thượng cấp
Xem Thêm

Phân chia thế lực Vạn Cổ Thần Đế

Thiên Đình
 • Thiên Cung: Công đức, quang minh, chân lý, thời gian, không gian thần điện, đạo gia nhất mạch ( ngũ hành quan ), trận diệt cung
 • Tứ Đại Chủ Tể thế giới: Tây phương Thiên Đường giới, đông phương Bàn Cổ giới, nam phương Yêu Thần giới, bắc phương Vạn Khư giới
 • Thiên Đình Vạn Giới: Quảng hàn giới, côn lôn giới, thiên nhị giới, tây thiên phật giới…
 • Cổ văn minh phe phái: Thiên tinh, thiên sơ, cự linh, vu thần, diễm dương, bắc đấu, tàng khư…
Địa Ngục
 • Chỉnh thể thực lực mạnh hơn Thiên Đình, chủ yếu gồm Vận Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện, Tử Thần Điện cùng Địa Ngục Thập Tộc Thần Điện
 • Địa Ngục Thập Tộc: Chí cao nhất tộc, thượng tam tộc, trung tam tộc, hạ tam tộc, theo thứ tự là Diêm La tộc, Tử tộc, Minh tộc, Thạch tộc, Quỷ tộc, Thi tộc, Cốt tộc, Bất Tử Huyết tộc, La Sát tộc, Tu La tộc.
Côn Lôn: 
 • Minh Văn công hội, Thái Cực Đạo, Vạn Phật Đạo, Nho Đạo, Bái Nguyệt Ma Giáo, Huyết Thần Giáo, Hắc Thị, tiền trang Vũ thị…
Xem Thêm

Review đánh giá truyện Vạn Cổ Thần Đế

Trương Nhược Trần vốn là con trai độc nhất của một trong Cửu Đế tại Côn Lôn Giới. Năm 16 tuổi, khi hắn đang là thiên tài trẻ tuổi nhất của Côn Lôn Giới tu luyện đến Thiên cực cảnh thì bị vị hôn thê thanh mai trúc mã Trì Dao công chúa sát hại.

Tám trăm năm sau, Nhược Trần trọng sinh sống lại trong thân thể một thiếu niên yếu ớt là cửu hoàng tử của Vân Võ Quận Vương, sinh sống tại một trong ngàn vạn cái Quận quốc ở phía đông Côn Lôn Giới, mà kẻ thù của hắn, Trì Dao công chúa, nay đã trở thành Nữ Thánh Hoàng thống nhất toàn bộ Côn Lôn Giới, địa vị cao đến không thể chạm tới.

Mang theo lòng thù hận sâu sắc khắc vào cốt tuỷ, Nhược Trần quyết tâm thay đổi số phận, cải biến thân thể yếu ớt của cửu hoàng tử, dốc lòng tu luyện để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, chờ đến ngày mặt đối mặt với kẻ thù của mình.

Thế nhưng, yêu càng nhiều thì hận càng sâu, hắn làm sao thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Trì Dao? Mà bên cạnh hắn cũng dần xuất hiện những nữ nhân hào kiệt khác. Đừng quên đây là truyện harem, thế nên Nhược Trần nhà chúng ta có không dưới… 9 nàng vợ đâu nha!

>

Tình tiết trong Vạn Cổ Thần Đế rất lôi cuốn hấp dẫn, Nhược Trần không có bàn tay vàng quá lố, tuy hắn tu luyện cực nhanh nhưng kẻ thù lại ở khắp nơi, thậm chí cũng bị những người thân cận nhất phản bội. Tác giả không hề ngại ngùng ngược main trong một số phân đoạn khiến độc giả tức muốn hộc máu, nhưng theo Thư Viện Anime thì những tình tiết này đều hợp logic. Kiếp trước Nhược Trần cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, làm sao trọng sinh sống lại có thể thông minh sát phạt như một lão quỷ sáu ngàn tuổi cơ chứ?

Có khá nhiều độc giả cho rằng việc main của Vạn Cổ Thần Đế cứ bị phản bội, bị tác giả ngược tơi tả là việc không thể chấp nhận được và phán truyện dở, thì Thư Viện Anime xin được nói đôi câu.

Có lẽ do thể loại truyện YY bàn tay vàng có main tàn nhẫn sát phạt không gì không làm được đã xuất hiện quá nhiều trong các truyện tiên hiệp gần đây khiến cho đa phần độc giả nghĩ rằng tiên hiệp phải nên như thế. Nhưng mà các bạn ơi, sự đa dạng phong phú về tính cách main và chủng loại truyện mới là thứ khiến độc giả tiên hiệp mê đắm không lối về.

Ngày xưa chúng ta từng say mê một Kiều Phong vì nghĩa quên mình, một Đoàn Dự dại gái không ai bằng trong Thiên Long Bát Bộ, một Tiểu Phàm dùng dằng giữa hai người con gái trong Tru Tiên, thì sao bây giờ chúng ta lại quay lưng với những main không thích hạ sát chóc và xem trọng tình cảm như thế?

Thư Viện Anime thấy vẫn có rất nhiều độc giả đang mong ngóng chương mới của Vạn Cổ Thần Đế từng ngày, sao bạn không thử bỏ qua những định kiến và nhảy hố một lần xem sao?

Trên đây là những thông tin chi tiết về “[REVIEW] Vạn Cổ Thần Đế – Tóm tắt sơ lược và đánh giá chi tiết“, trong thu mục “Review Anime“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Xem Thêm