Tìm Hiểu Về Các Nhân Vật Trong Anime Conan

Bài mình dịch tốn cơm mẹ nấu lắm ak T^T