Tìm Hiểu Về Các Nhân Vật Trong Anime Jujutsu Kaisen

Bài mình dịch tốn cơm mẹ nấu lắm ak T^T