Web Stories | Tổng hợp Story câu chuyện nhân vật

Ảnh Liễu Thần (柳神 – Liu Shen) trong Thế Giới Hoàn Mỹ ⭐Tổ Tế Linh của Thạch Thôn ⭐Vô Thượng Tiên Vương cự đầu ⭐Sư phụ kiêm Hồng nhan của Hoang Thiên Đế

Ảnh Hỏa Linh Nhi (火灵儿 – Huo Ling’er) trong Thế Giới Hoàn Mỹ ⭐Hạ giới Hỏa quốc công chúa ⭐Hỏa Tang Nữ Hắc Ám ⭐Đế Hậu của Hoang Thiên Đế

Ảnh Thanh Y (清漪 - Qing Yi) | Nguyệt Thiền (月婵 - Yue Chan) ⭐Bổ Thiên Giáo thánh nữ ⭐Tiên Thiên Hoàn Mỹ Đạo Thai ⭐Thê tử của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo

Ảnh Vân Hi (云曦 – Yun Xi) trong Thế Giới Hoàn Mỹ ⭐Thiên Nhân tộc thần nữ ⭐Hạ giới Thiên Thần Sơn nữ thần ⭐Mẫu thân của Tiểu Thạch Đầu - Thạch Phàm ⭐Thê tử của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo

Vân Vận (云韵 - Yun Yun) trong Đấu Phá Thương Khung ⭐Vân Lam Tông tông chủ đời thứ 9 ⭐Hoa Tông tông chủ ⭐Hồng nhan của Viêm Đế Tiêu Viêm

Thiên Độc Nữ - Tiểu Y Tiên (Xiao YXian) trong Đấu Phá Thương Khung ⭐Độc Tông tông chủ ⭐Hồng nhan Viêm Đế

Cổ Hậu Tiêu Huân Nhi (Gu Xun Er) trong Đấu Phá Thương Khung ⭐Thiên kim tộc trưởng Cổ tộc, ⭐Chủ mẫu Hỏa Vực Vô Tận ⭐Vợ Viêm Đế Tiêu Viêm

Thiên Gia Thần Kiếm - Lục Tuyết Kỳ (Lu XueQi) Tiểu Trúc Phong thủ tọa của Thanh Vân Môn và cũng là Thê tử chính thức của Quỷ Lệ Trương Tiểu Phàm

Vợ của Hải Thần / Tu La Thần Đường Tam Nhu Cốt Đấu La - Tiểu Vũ (Xiao Wu) trong Đấu La Đại Lục (Douluo Dalu)

Ảnh về Ninh Vũ Điệp (宁雨蝶 - Ning Yudie) Tiểu Điệp Ca Ca trong lòng La Chinh ^^

(Medusa / CaiLin) Vô Tận Hỏa Vực chủ mẫu Cửu Thải Thôn Thiên Mãng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương / Thải Lân Vợ cả anh Viêm Đế trẩu - Tiêu Viêm @@~

✨Quang Nữ Thần✨ ⚡Lục Dực Thiên Sứ⚡ 😇Thần của các Thiên Thần😇 Và còn là 🥲Vk Vơ của bao chàng trai🥲 😍Linh Dực Đấu La - Thiên Nhận Tuyết😍 #ThienNhanTuyet #QianRenxue #TuyetThanhHa #XueQinghe #Duong

Bài mình dịch tốn cơm mẹ nấu lắm ak T^T