Tìm Hiểu Về Nhân Vật Chu Nguyên Trong Nguyên Tôn

chu nguyên
4.6/5 - (14 bình chọn)

Chu Nguyên, nhân vật chính trong tác phẩm huyền huyễn《 Nguyên Tôn 》của tác giả Thiên Tằm Thổ Dậu.

Chu Nguyên là Thái Tử của Đại Chu vương triều, bản thân hắn mang Thánh Long Khí Vận, bị Đại Vũ vương triều cướp đi, lưu lại bên trong cơ thể hắn Oán Long Độc.

Sau này, Chu Nguyên đoạt lại Thánh Long Khí Vận, trở thành Thánh tử Thương Huyền Tông, phu quân của Yêu Yêu, đệ tử thứ ba của Thương Uyên, Nguyên lão Thiên Uyên Vực, Minh Chủ Thương Huyền Minh, Thiên Chủ Thương Huyền Thiên.

Đại kết cục, Chu Nguyên thành Thần, được thế nhân tôn làm “Nguyên Tôn”.

Thông Tin Về Chu Nguyên

 • Tên: Chu Nguyên.
 • Biệt danh: Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, Thánh Long Chu gia, Tổng Các Chủ, Tiểu Nguyên Lão, Nguyên Nhi,Chu Quải, Chư Thiên Nhuyễn Phạn Vương, Nguyên Tôn.
 • Sinh nhật: ngày 14, tháng 9.
 • Tuổi: 26.
 • Chiều cao: 185 cm.
 • Nơi sinh: Đại Chu thành – Đại Chu Vương Triều.
 • Thân phận: Thái tử Đại Chu Vương Triều, đệ nhất Thánh tử Thương Huyền tông, Nguyên lão Thiên Uyên Vực, đệ tử thứ ba của Thương Uyên, Minh Chủ Thương Huyền Minh, Thiên chủ Thương Huyền Thiên, Nguyên Tôn.
 • Cảnh giới nguyên khí: Thần Kỳ Cảnh – Đệ Nhất Tự Liệt Chi Thần.
 • Cảnh giới thân hồn: Du Thần Cảnh Đại Viên Mãn.
 • Cảnh giới Nguyên Văn: Cửu Phẩm Nguyên Văn Sư.
 • Nguyên binh: Thiên Nguyên bút.
 • Chiến Khôi: Thánh Ngân (nguyên danh là Ngân Ảnh).
 • Khí Vận: Thánh Long Khí Vận.
 • Thân thể: Tổ Long Chi Khu.
 • Pháp Vực Chi Linh: Cửu Trảo Tử Kim Thần Long.

Năng Lực Của Chu Nguyên

 • Tu vi: Thần Kỳ Cảnh – Đệ Nhất Tự Liệt Chi Thần.
 • Nguyên khí:Tổ Long Khí (Huyền Hoàng khí).
 • Thần hồn: Du Thần Cảnh Đại Viên Mãn.
 • Nguyên văn: Cửu Phẩm Nguyên Văn Sư.
 • Thân thể: Tổ Long Chi Khu.

Khí Vận: Thánh Long Khí Vận, bị con của Vũ Vương cướp đi, Chu Nguyên chém giết Vũ Hoàng đoạt lại một phần ba Khí Vận. Tại Cửu Vực Đại Hội, từ trên người Vũ Dao, hắn đoạt lại hơn phân nửa khí vận, nhưng bởi vì Vũ Thần Đại Tôn can thiệp không có thể hoàn toàn thu hồi toàn bộ Khí Vận.

Về sau, tại Thạch Long Bí Cảnh, Chu Nguyên cứu Vũ Dao đang bị trọng thương hấp hối. Sau đó, Vũ Dao tự nguyện đem một phần ba Thánh Long Khí Vận trả lại, khiến Chu Nguyên có được toàn bộ Thánh Long Chi Khí.

Hệ thống tu luyện:

Tu luyện giả phun ra nuốt vào thiên địa bản nguyên lực, bản thân thuế biến, cho nên gọi Nguyên Sư.

Khai mạch: Gồm 8 mạch. Đả thông kinh mạch, nâng cao tố chất thân thể.

Dưỡng khí: Phân Sơ -Trung – Hậu.

Thiên quan: Phân Sơ -Trung – Hậu.

Thái sơ: Gồm 9 tầng.

Thần phủ: Phân Sơ -Trung – Hậu.

Thiên dương: Phân Sơ -Trung – Hậu.

Nguyên anh: Phân ra tiểu nguyên anh, đại nguyên anh, nguyên anh viên mãn.

Ngụy pháp vực: Không rõ phân chia.

Pháp vực: Phân ra phổ thông pháp vực, linh pháp vực, bảo pháp vực.

Ngụy thánh: Gồm thánh giả chi hỏa và thánh giả chi bảo.

Thánh giả: Phân thành Nhất Liên – Nhị Liên – Tam Liên.

Thần giả: Phân thành Đệ Nhất Tự Liệt – Đệ Nhị Tự Liệt – Đệ Tam Tự Liệt.

Hư cảnh: Phân sơ – trung – hậu – đại viên mãn. Cảnh giới thứ 1, Hư cảnh tương đương Khai Mạch, hậu kỳ tương đương Thiên Quan cảnh.

Thực cảnh: Phân sơ – trung – hậu – đại viên mãn. Cảnh giới thứ 2, Thực cảnh tương đương Thánh Sơ cảnh.

Hóa cảnh: Phân sơ – trung – hậu – đại viên mãn. Cảnh giới thứ 3, Hóa cảnh sơ kỳ có thể sánh ngang Thần Phủ cảnh, hậu kỳ thì tương đương Nguyên Anh cảnh.

Du Thần cảnh: Phân sơ – trung – hậu – đại viên mãn. Cảnh giới thứ 4, Du Thần cảnh sơ kỳ có thể sánh ngang Pháp Vực cảnh.

Trong thiên địa này, nguyên sư là chủ lưu, nhưng lại cũng không phải là con đường tu luyện chủ yếu, truy cầu đại đạo trăm hoa đua nở, mở ra rất nhiều đường đi, trong đó có môt5 con đường tu luyện nguyên văn, bác đại tinh thâm. Muốn vẽ nguyên văn cần phải có Nguyên Văn Bút.

Nhất phẩm ( ~ Khai Mạch ) → Nhị phẩm ( ~ Dưỡng Khí ) → Tam phẩm ( ~ Thiên Quan ) → Tứ phẩm ( ~ Thái Sơ ) → Ngũ phẩm ( ~ Thần Phủ ) → Lục phẩm ( ~ Thiên Dương ) → Thất phẩm ( ~ Nguyên Anh ) → Bát phẩm ( ~ Pháp Vực ) → Cửu phẩm ( ~ Thánh Giả ).

Công Pháp Của Chu Nguyên

Long Hấp Thuật: Phương pháp dẫn khí, bắt chước chân long thổ nạp, thôn nạp tinh hoa nhật nguyệt. Thân thể con người muốn bắt chước long thổ nạp, cần cực kỹ xảo cực kỳ thâm ảo, thân thể phải đạt tới trạng thái huyết nhục giao hòa tạo thành long hình mới có thể thổ nạp nguyên khí thiên địa.

Một lần thu nạp nguyên khí có thể duy trì thời gian nửa nén hương. Nếu tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thôn nạp nguyên khí sẽ hóa thành bản năng, tự động thôn nạp cho dù không thúc dục Long Hấp Thuật.

Cửu Thập Bát Thiên Long Hình: Phương pháp tu luyện quan trong nhất trong Long Hấp Thuật, bao gôm chín mươi tám thức, hình thù kỳ quái, tu luyện Long Hình, cần duy trì tiết tấu thổ nạp của bản thân, khiến huyết nhục cùng thổ nạp cộng hưởng.

Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp: Bên trong Hỗn Độn, sinh ra Thần Ma, Thần Hồn xuất khiếu, thần ma đều diệt. Muốn xem Thần Ma, dùng thần hồn làm dẫn, Thần Ma cửu chuyển, nhất chuyển nhất trọng thiên.

Phương pháp tu luyện chính là đem thần hồn không ngừng đưa vào bên trong Thần Ma, trải qua ức vạn lần ma diệt, không ngừng hủy diệt rồi đúc lại, tiến tới lột xác cường đại hơn.

Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp phân làm cửu chuyển, nhất chuyển nhất trọng thiên, cái gọi là cửu chuyển, chính là Thần Ma vận chuyển chín lần, chỉ cần thần hồn có thể kiên trì tới khi Thần Ma vận chuyển một lần, bản thân thần hồn sẽ đạt được lột xác một lần.

Tổ Long Kinh: Đệ nhất công pháp Thiên Nguyên Giới.

 • Đệ nhất trọng: Thông Thiên Huyền Mãng Khí【Ngũ phẩm nguyên khí】Huyền Mãng Lân, Huyền Mãng Thôn Thiên thuật, Huyền Mãng Chung. Thông Thiên Huyền Giao Khí【lục phẩm nguyên khí】Huyền Giao Lân, Huyền Mãng Thôn Thiên thuật, Đại Huyền Mãng.
 • Đệ nhị trọng: Trấn Thế Thiên Giao khí【thất phẩm nguyên khí】Thiên giao long lân, Thiên Giao Quyền Ấn, hình thái Thanh Giao. Trấn Thế Thiên Long Khí【bát phẩm nguyên khí】 Thiên Long Lân, Thiên Long Chi Hống, Thiên Long trảo, Thiên Long chưởng Ấn, Thiên Long ngâm.
 • Đệ tam trọng:Càn Khôn Thánh Long khí【cửu phẩm nguyên khí】Thánh Long lân, Thánh Long Đoạt Thiên Thuật, Phong Thánh Thiên Cấm Triện.
 • Đệ tứ trọng: Tổ Long Khí【vượt qua cửu phẩm nguyên khí】Tổ Long Lân, Tổ Long Bàn Thiên Thuật.

Nguyên Thuật Của Chu Nguyên

Huyền Nguyên Thuật:

 • Long Bộ: Khi thi triển có thể làm cho thân thể hư ảo, mỗi bước rời đi ba tấc, khiến cho đối thủ nhìn không thấu.
 • Long Bi Thủ: Khi thi triển phát ra uy lực cực lớn. Bao gồm tam trọng: Toái Sơn, Liệt Địa, Phá Thiên.
 • Huyền Mang Thuật: Từ Tề Vương Phủ đạt được, bản đầy đủ tương đương với Huyền Nguyên Thuật thượng phẩm, áp súc nguyên khí thành vòng xoáy, vòng xoáy bạo toái tạo thành huyền mang, sắc bén vô cùng. Bao gồm: Thanh Mang, Tử Mang.
 • Hoàng Cực Ấn: Trung phẩm Huyền Nguyên Thuật.
 • Nguyên Bạo Kình: Tư Thánh Tích Chi Địa đánh chết nguyên thú đoạt được, trung phẩm Huyền Nguyên Thuật, nguyên khí ám giấu bạo kình, uy lực vô cùng.

Tiểu Thiên Nguyên thuật:

 • Đại Phong Lôi: từ Thánh Tích Chi Địa là đánh chết nguyên thú đoạt được, trung phẩm Tiểu Thiên Nguyên thuật. Lúc tu luyện dẫn sấm sét nhập vào cơ thể. Tụ họp sấm sét công kích, khó có thể phòng thủ.
 • Hóa Hư Thuật: Mượn đọc từ Tàng Kinh Các của Thương Huyền tông, trung phẩm Tiểu Thiên Nguyên thuật. Dùng nguyên khí đánh bóng khiếu huyệt, hóa thân thành sương mù, khiến cho thân thể như ảo ảnh, hư thật khó dò, hư hóa thân thể có thể tránh được đại bộ phận công kích, tăng thêm tốc độ. Bao gồm tam trọng: Mỗi một trọng cần đả thông 36 đạo khiếu huyệt.
 • Cửu Long Điển: Mượn đọc từ Tàng Kinh Các của Thương Huyền tông, thượng phẩm Tiểu Thiên Nguyên thuật. Thúc dục nguyên khí hóa rồng, bá đạo tuyệt luân, Cửu Long đều xuất hiện.

Thiên Nguyên thuật:

Thiên Dương Thần Lục: Hạ phẩm Thiên Nguyên thuật. Dùng nguyên khí ngưng Thiên Dương Hỏa, đủ để đốt núi nấu biển. Bao gồm tam trọng: Hỏa diễm phân biệt là Bạch Sắc, Thanh Sắc, Kim Sắc.

Tiểu Huyền thánh thể: Được Huyền Lão ban cho, trung phẩm Thiên Nguyên thuật. Phiên bản đơn giản hóa của Luyện Thể Nguyên thuật – Huyền Thánh Thể, có thể cường hóa nhục thân. Bao gồm ba cảnh giới: Ngọc Bì, Ngân Cốt, Kim Huyết.

Thái Huyền Thánh Linh Thuật: Một tròn Thương Huyền Thất Thuật, thượng phẩm Thiên Nguyên thuật. Ngưng 99 đạo thú hồn thành chủng tử. Lúc thi triển có thể cường hóa nguyên khí trên diện rộng. Bao gồm: Tiểu Thành, Đại Thành.

Huyền Thánh thể: Một trong Thương Huyền Thất Thuật, trong Đoạt Thánh Chiến, Chu Nguyên chiến thắng Thương Xuân Thu đoạt được, thượng phẩm Luyện Thể Nguyên thuật, có năng lực cường hóa nhục thân hơn xa Tiểu Huyền Thánh thể. Bao gồm: Huyền Ngọc Bì, Tinh Ngân Cốt, Xích Kim Huyết.

Đãng Ma Kiếm Hoàn thuật: Một trong Thương Huyền Thất Thuật, trong Đoạt Thánh Chiến, Chu Nguyên chiến thắng Khổng Thánh đoạt được, thượng phẩm Thiên Nguyên thuật.

Nguyên thuật mang tính tấn công, sát phạt chi uy vô cùng, rất khó phòng ngự. Trình độ càng cao Kiếm Hoàn càng lớn, màu sắc càng tinh khiết, uy lực càng mạnh.

Hồn Đăng Thuật: Một trong Thương Huyền Thất Thuật, trong Đoạt Thánh Chiến, Chu Nguyên chiến thắng Diệp Ca đoạt được, thượng phẩm Thiên Nguyên thuật. Dùng thần hồn chi lực Ngưng Hồn đăng.

Ảnh Tiên Thuật: Một trong Thương Huyền Thất Thuật, trong Đoạt Thánh Chiến Chu Nguyên chiến thắng Lý Khanh Thiền đoạt được, thượng phẩm Thiên Nguyên thuật. Thân pháp Nguyên thuật, dùng để ẩn thân, giống như quỷ mỵ, rất khó phát giác, khó lòng phòng bị.

Lôi Ngục thuật: Một trong Thương Huyền Thất Thuật, trong Đoạt Thánh Chiến, Chu Nguyên chiến thắng Lữ Kinh Thần đoạt được, thượng phẩm Thiên Nguyên thuật.

Nguyên thuật vây khốn địch nhân, tụ họp sấm sét tạo thành Lôi Ngục, người bị nhốt trong đó khó có thể đào thoát, cuối cùng bị vạn lôi xuống.

Thương Thiên Thuật: Một trong Thương Huyền Thất Thuật, trong Đoạt Thánh Chiến, Chu Nguyên chiến thắng Sở Thanh đoạt được, thượng phẩm Thiên Nguyên thuật, ngưng thương thiên tủy, tăng phúc cường hóa nguyên binh, nguyên bảo thậm chí là cường hóa Nguyên thuật.

Tiểu Thánh Thuật:

Âm Dương Lôi Văn Giám: Khen thưởng khi tranh đoạt Đại Các Chủ. Dùng nguyên khí làm Dương, thần hồn làm âm, ngưng tụ Âm Dương lôi văn, có thể bộc phát thành Âm Dương Lôi Long, Lôi Long bay qua, không gian tịch diệt. Tu luyện Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp mới có thể tu luyện thuật này.

Luyện Ngục Đại Viêm Ma: Được Si Tinh cho. Công pháp Luyện Thể Tiểu Thánh Thuật đỉnh cấp, cần thân thể mạnh mẽ tới trình độ nhất định mới có thể tu luyện thuật này. Thuật này thúc dục thân hóa Viêm Ma, lực lượng cương mãnh cuồng bạo.

Thánh Nguyên thuật:

Thất Thải Trảm Thiên Hồ Lô: Tu luyện Thương Huyền Thất Thuật viên mãn, sau đó dung hợp tạo thành. Nếu nhu tu luyện tới cực hạn, có thể bao hàm có bảy đạo Thất Thải Trảm Thiên Kiếm, bảy đạo kiếm quang đều xuất hiện, ẩn chứa trảm Thiên chi lực. Khi mới tu thành, xuất kiếm quang có thể chấn nhiếp một ít cường giả.

Thất Thải Trảm Thánh Hồ Lô: Hình dạng cuối cùng của Thất Thải Trảm Thiên Hồ Lô, siêu Thánh Nguyên thuật, tu luyện Thất Thải Trảm Thiên Hồ Lô tới cực hạn, sau đó, mượn nhờ bốn thánh văn diễn sinh ra Nguyên thuật này. Kỹ năng Đại Nhật Trảm Thánh, uy năng khó lường.

Thiên Long ngâm: Phổ Thông Thánh Nguyên thuật, Thiên Long khí Nguyên thuật, Chu Nguyên mượn “Địa Tâm Vạn Viêm Lô” của Yêu Yêu rèn luyện Thiên Long khí, sau đó, Yêu Yêu đem thần chi vật chất cùng Thiên Long khí trợ giúp Chu Nguyên cảm ngộ Tổ Long Kinh.

Chu Nguyên đạt được Thiên Long ngâm, phối hợp Thiên Long khí thi triển uy lực đủ để so sánh Thánh Nguyên thuật, gặp đối thủ cùng cấp, thuật này có thể bỏ qua phòng ngự thân thể đối phương.

Phong Thánh Thiên Cấm Triện: Siêu Thánh Nguyên thuật, có phong Ấn chi lực cường đại, cho dù Thánh giả cũng kiêng kị, Chu Nguyên dùng thuật này phong Ấn Thánh Nguyên Thánh Liên.

Hỗn Độn Luyện Thánh Hồ Lô: Siêu Thánh Nguyên thuật, Thương Huyền lão tổ dùng Thương Huyền thánh Ấn cùng Thất Thải Lưu Ly Hồ dung hợp sinh ra chí cường Nguyên thuật này.

Thuật này có thể điều động bổn nguyên lực lượng của Thương Huyền Thiên, dùng hư ảnh hồ lô vây khốn đối thủ, thông qua bốn đạo ánh sáng Địa Phong Thủy Hỏa luyện hóa đối thủ, uy năng vô cùng, một khi bị vây khốn, cho dù là Thánh giả cũng khó sống, Thương Huyền lão tổ đem này thuật truyền cho Chu Nguyên.

Thần thuật:

Ngũ Phương Long Thần Lưu: Thần thuật, Thiên Nguyên bút biến thành một đầu Cự Long kéo dài qua hư không.

Thái Ất Thanh Mộc Ngân: Thương Huyền lão tổ sáng chế, cụ thể đẳng cấp không biết. Dùng Thái Ất văn hấp thu cổ mộc chi tinh ngưng luyện mà thành, bổ sung huyết khí, có thể tăng cường khả năng chữa trị thân thể.

Thương Huyền thánh Ấn

 • Đệ nhất văn – Phá Chướng Thánh Văn, có được năng lực khám phá sơ hở của vạn vật, cũng có thể khám phá sơ hở của Nguyên thuật và phụ trợ tu luyện Nguyên thuật, in ấn ký lên mi tâm.
 • Đệ nhị văn – Địa Thánh Văn, có thể hấp thu nguyên khí đại địa, cường hóa thân thể, tăng cường nguyên khí, in ấn ký lên trên bàn tay.
 • Đệ tam văn – Thiên Tru Thánh Văn, có thể hình thành Tiểu Pháp Vực, ngưng luyện Thần Phủ, in ấn ký bên trong khí phủ, kỹ năng bao gồm: Thiên Tru Pháp Vực, Thiên Tru Giản, hiện Nguyên Anh Cảnh thi triển pháp tướng cao tới trăm trượng.
 • Đệ tứ văn – Huyền Vương Thánh Văn, cần thần hồn đạt Du Thần Cảnh mới có thể thúc dục bình thường được, có thể sinh ra Tiểu thánh Hỏa, thúc đẩy Thánh giả chi uy.

Nguyên binh Của Chu Nguyên

Thiên Nguyên bút: Được Hắc Đế – Thương Uyên trao tặng, ban đầu là Thánh nguyên binh đỉnh cấp, sau này, Chu Nguyên đã thắp sáng cửu đạo nguyên văn, khôi phục lại thành Thánh Nguyên binh đỉnh cấp.

Sau khi Chu Nguyên tiến vào Thần cảnh, Thiên Nguyên bút trở thành Thần Vật, dung hợp “Tổ Long Kim Cốt”, trở thành Thiên Thần Vật.

 • Ban đầu: Thiên Nguyên Bút giống như cây bút bình thường, như là đồng xanh tạo thành, dấu vét năm tháng trên thân bút, phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt. Thân bút có vẻ ảm đạm, không còn sáng bóng nữa, như mất linh tính. Nó đã từng là Thánh Nguyên binh đỉnh cấp, trong một trận chiến gần như bị hủy.
 • Kết cục:Thiên Nguyên bút tựa như một khối Thần Tinh biến thành, bên ngoài bóng loáng sáng ngời, có vô tận Thần Văn chảy xuôi, chín đạo nguyên văn vốn có đã bị lau đi, bởi vì cấp độ nguyên văn này đã không xứng với nó. Khi Chu Nguyên tiến vào Thần cảnh, Thiên Nguyên bút cũng nhận được Thần lực rèn luyện, nó thoát ly phạm trù thánh vật, bước chân vào đẳng cấp thần vật.

Chín đạo nguyên văn trên Thiên Nguyên Bút:

 • Đệ nhất văn – Văn Võ: Sau khi thức tỉnh phẩm giai tăng lên thành trung phẩm nguyên binh. Có thể biến thành hình dạng chiến đấu.
 • Đệ nhị văn – Xâm Thực: Sau khi thức tỉnh phẩm giai tăng lên thành phẩm huyền nguyên binh. Lông tơ Thiên Nguyên bút có thể rơi ra xâm nhập vào thân thể địch nhân, sau đó thúc dục khả năng Xâm Thực văn, Thiên Nguyên bút có thể hút đi nguyên khí của địch nhân.
 • Đệ tam văn – Vạn Hóa: Sau khi thức tỉnh phẩm giai tăng lên thành trung phẩm huyền nguyên binh. Lông tơ Thiên Nguyên bút có thể dài ra thêm nữa…
 • Đệ tứ văn – Vạn Kình: Sau khi thức tỉnh phẩm giai tăng lên thành chuẩn Thiên nguyên binh. Có thể triệu hoán hư ảnh Cổ Long, lực công kích của Thiên Nguyên bút tăng lên rất nhiều.
 • Đệ ngũ văn – Phá Nguyên: Sau khi thức tỉnh phẩm giai tăng lên thành hạ phẩm Thiên nguyên binh. Thúc dục lúc lông tơ biến thành màu đen, có khả năng làm tan rã nguyên khí, ngưng tụ nguyên khí thành công kích cùng phòng ngự.
 • Đệ lục văn – Thôn Hồn: Sau khi thức tỉnh phẩm giai tăng lên thành thượng phẩm Thiên nguyên binh. Có thể Thôn nạp thần hồn(kể cả thú hồn).
 • Đệ thất văn – Tấn Thăng: Sau khi thức tỉnh phẩm giai tăng lên thành Chuẩn Thánh nguyên binh. Sau khi thúc dục có thể khiến người dùng trực tiếp tăng lên một Tiểu cảnh giới.
 • Đệ bát văn – Nguyên Hồn: Sau khi thức tỉnh phẩm giai tăng lên thành Phổ Thông Thánh nguyên binh. Khi thúc dục khiến cho nguyên khí cùng thần hồn dung hợp hoàn mỹ, chất lượng thần hồn và nguyên khí tăng lên thật lớn, nguyên khí trở lên càng thêm mờ ảo, thâm thúy, làm cho nguyên khí đã có được cảm giác mượt mà không sứt mẻ.
 • Đệ cửu văn – Thiên Nguyên: Sau khi thức tỉnh phẩm giai tăng lên thành Thánh Nguyên binh đỉnh cấp, có diễn biến một phương thế giới, vây khốn Thánh giả, tại thời kỳ viễn cổ Thiên Nguyên có uy danh hiển hách.

Chiến Khôi Của Chu Nguyên

Thánh Ngân(nguyên danh là Ngân Ảnh): Trong di tích Chiến Khôi tông đoạt được, nó có thể biến thành chiến giáp tăng cường lực lượng, có tiềm lực phát triển.

Trải qua nhiều lần tiến hóa, nó đã đản sinh ra một chút linh tính, có thể đem Nguyên thuật khắc lên thân nó, tiến hóa cấp bậc Chí Thánh bảo,khi khắc Nguyên thuật lên, không thể bảo tồn vĩnh viễn, cách một thời gian ngắn phải khắc bổ sung.

Sau này, nó tăng lên thành thánh bảo, sinh ra thánh linh: Bát Tí Tinh Linh Vương. Có sử dụng được Tiểu Thánh Nguyên thuật: Luyện Ngục Đại Viêm Ma, Thánh Nguyên thuật Thất Thải Trảm Thiên Hồ Lô.

Quan hệ Nhân mạch Của Chu Nguyên

Thê tử – Yêu Yêu:

Nàng luôn bên cạnh Chu Nguyên, hướng dẫn Chu Nguyên tu luyện. Phương diện thần hồn của nàng cường đại dị thường, không ngừng tăng trưởng, thực lực chân chánh của nàng sâu không lường được, cùng Tổ Long, tồn tại cùng cấp độ Thánh Thần. Thương Huyền lão tổ từng gọi nàng là hy vọng tương lai của Nhân tộc.

Yêu Yêu ưa thích Chu Nguyên, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của Chu Nguyên mà suy nghĩ. Trong trận chiến tranh đoạt Thánh Ấn tại Thương Huyền Thiên, vì bảo vệ Chu Nguyên, Yêu Yêu đã cởi bỏ phong ấn, đạt được lực lượng vô cùng, nhưng thân thể nàng không cách nào thừa nhận, thân thể gần như bị nghiền nát, hôn mê bất tỉnh.

Sau đó, Thương Uyên kịp đuổi tới cứu nàng cùng Chu Nguyên, Thương Uyên đóng băng Yêu Yêu trong quan tài thủy. Say này, huyết mạch Tổ Long thưc tỉnh Yêu Yêu tỉnh lại, nàng cùng Chu Nguyên đi Vạn Thú Thiên – Kim Nghê tộc tìm Thôn Thôn.

Tại Thương Huyền Thiên, Yêu Yêu bị Thánh Thần gieo vào cơ thể Tuyệt Thần Chú Độc. Nàng trợ giúp Chu Nguyên xây dựng thành công tạo Hóa Tháp.

Sau cùng, Yêu Yêu cùng Chu Nguyên cử hành đại hôn, trong ngày đại hôn Tuyệt Thần Chú Độc phát tác, nàng tự mình phong Ấn bản thân. Mấy năm về sau, Yêu Yêu thức tỉnh, triệt để thức tỉnh Thần Tính trở thành Đệ Tam Thần.

Yêu Yêu cùng Thánh Thần chiến một trận, sau đó, Chu Nguyên đột phá Ngụy Thần cảnh cùng Thánh Thần đại chiến, bởi vì thần chi vật chất Chu Nguyên bị hủy, Yêu Yêu hiến tế bản thân trở thành thần cốt của hắn.

Khi Chu Nguyên trấn áp Thánh Thần, tiêu diệt ý chí Thánh Thần, hắn lấy ra thần cốt rồi hóa thành kim quang bay tới động phủ ngày xưa hắn cùng Yêu Yêu từng trồng cây đào ở bên trong Thương Huyền tông, lúc này, Chu Nguyên phá hủy thần thể, giao lại động phủ do Thôn Thôn trấn thủ, trăm năm sau Chu Nguyên trở về, Yêu Yêu thức tỉnh.

Đại kết cục, trong bụng Yêu Yêu mang cốt nhục của Chu Nguyên.

Tô Ấu Vi:

Xuất thân nghèo khổ, trong lúc gia gia nàng bệnh nặng được Chu Nguyên cứu, sau đó, Chu Nguyên phát hiện nàng có thiên phú tu luyện liền đưa nàng vào Đại Chu phủ. Sau này, nàng gặp được một lão nhân thần bí, nàng cùng lão nhân đi tới Hỗn Nguyên Thiên.

Tô Ấu Vi, Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ bảng bài danh đệ tam. Dưỡng Khí Cảnh, Tô Ấu Vi mở ra Âm Dương Khí Phủ, bước vào Thần Phủ cảnh, Thần Phủ biến dị, biến dị Thập Thần phủ vô cùng hiếm thấy.

Nàng được Tử Tiêu Đại Tôn coi trọng, đương thời tại Thần Phủ cảnh, không người có thể địch, coi như Triệu Mục Thần cùng Vũ Dao, đều là yếu hơn nàng một bậc.

Tô Ấu Vi Thiên phú dị bẩm, được Tử Tiêu vực dốc sức bồi dưỡng, cùng với Chư Thánh Quy Khư Thần Điện chỉ điểm, nàng đã bước vào Nguyên Anh Cảnh đại viên mãn, nguyên anh chín tấc.

Nàng chém giết Ngụy Pháp Vực Thánh tộc, danh xưng “Âm Dương sư”.

Chu Nguyên đánh tan hai đạo hồn tủy Tổ Long cho nàng luyện hóa, bước vào Pháp Vực cảnh.

Khi Chu Nguyên trở về Thương Huyền Thiên, Tô Ấu Vi gia nhập Thương Huyền minh. Về sau, nàng được Quy Khư Thần Điện toàn lực bồi dưỡng. Nàng thành công đột phá Chí Thánh Giả cảnh, tu vị Thánh Giả Nhất Liên Cảnh.

Mấy chục năm sau, Tô Ấu Vi bước vào Chuẩn Thần Cảnh, danh xưng “Tử Tiêu Thần Nữ”.

Chu Kình:

Phu thân Chu Nguyên, vương thượng của Đại Chu Vương Triều.

Mười ba năm trước, hắn cùng Vũ Vương đại chiến, bị đoạn mất một tay, thực lực từ Thái Sơ Cảnh bát trọng thiên hạ xuống tam trọng Thiên.

Nhưng sau này, hắn cùng quân đội Đại Chu chém giết cùng với quân đội Tề Vương Phủ, Chu Kình phá vỡ bóng tối trong nội tâm, khôi phục thực lực đã đến Thái Sơ ngũ trọng thiên.

Sau khi Chu Kình đánh bại kim ảnh của Vũ Vương .Thực lực một lần nữa khôi phục lại Thái Sơ Cảnh Bát Trọng Thiên, sau này đột phá Thiên Dương Cảnh.

Tần Ngọc:

Mẫu thân Chu Nguyên, vương hậu của Đại Chu vương triều. Vì áp chế Độc Oán Long trong cơ thể Chu Nguyên, cách mỗi ba năm, bà đều tiêu hao số lượng lớn máu huyết truyền máu cho con. Mỗi một lần truyền máu, sẽ giảm thọ ba năm, mười hai lần truyền máu giảm thọ ba mươi sáu năm, Nguyên khí của bà đại thương.

Sau này, Chu Nguyên tại Hắc Uyên đoạt được Ngọc Anh Quả liền cho mẫu thân phục dụng, khí sắc của Tần Ngọc tốt lên rất nhiều, thời gian dần trôi qua, thực lực tăng tiến, tăng thêm tuổi thọ

Thương Uyên:

Sư Tôn Chu Nguyên, danh xưng Hắc Đế, Thương Uyên Đại Tôn, tới từ Hỗn Nguyên Thiên, một trong Cửu Tôn của Hỗn Nguyên Thiên và là Vực Chủ Thiên Uyên Vực, Thánh Giả Tam Liên cảnh, thần hồn Du Thần Cảnh hậu kỳ.

Ông cùng tổ tiên Chu gia tình bạn cố tri, Ông trợ giúp Chu Nguyên kích hoạt bát mạch, thu Chu Nguyên làm đồ đệ, truyền Long Hấp Thuật cùng Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp cho hắn, ông cũng đem Thánh Nguyên binh – Thiên Nguyên bút giao cho Chu Nguyên, ngoại trừ Chu Nguyên ông còn có thêm hai đệ tử khác.

Chu Nguyên, Yêu Yêu cùng ba vị Chí cường giả Thánh tộc đại chiến. Thương Uyên trợ giúp Chu Nguyên đánh lui Thánh Nguyên, đem Chu Nguyên đưa vào Hỗn Nguyên Thiên. Trợ giúp đại đệ tử Chuyên Chúc đạt được Đại Hồ Lô.

Thực lực của Thương Uyên sâu không lường được, đã đột phá Chí Thánh Giả Tam Liên Cảnh.

Vũ Hoàng (Võ Hoàng):

Thái tử Đại Vũ, vốn là Giao Mãng Khí Vận, nhưng đạt được một phần ba Thánh Long Khí Vận do Vũ Vương cướp từ Chu Nguyên.

Thực lực Vũ Hoàng, Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Hắn có tính cách cao ngạo, không coi ai ra gì, xem thường Chu Nguyên, cho rằng Chu Nguyên là giả long, bất quá là một cái vật chứa Chân Long mà thôi, bản thân mình mới là chủ nhân Chân Long Khí Vận.

Tuy nhiên ngoài miệng, hắn luôn xem thường Chu Nguyên, nhưng nội tâm lại hết sức sợ Chu Nguyên sẽ cướp đi Khí Vận của mình.

Đã bị Chu Nguyên chém giết.

Vũ Dao (Võ Dao):

Hoàng nữ Đại Vũ, tướng mạo đẹp kinh thế, tâm như bàn thạch, nàng vốn là Linh Tước Khí Vận, bởi vì Thánh Long Khí Vận của Chu Nguyên mà hóa thành Chân Hoàng Khí Vận.

Nàng là muôi muội Vũ Hoàng. Thiên phú cao hơn Vũ Hoàng, nàng có được đại cơ duyên, Hỗn Nguyên Thiên Vũ Thần vực thu làm đệ tử.

Khi nàng biết được tình cảm khác thường của Vũ Hoàng đối với mình, nàng tương đối không thích. Nàng đối địch nhân Chu Nguyên có hứng thú thật lớn.

Tại Đại Vũ Lăng Viên, nàng tiêu diệt thần hồn Vũ Vương vì mẫu thân báo thù.

Nàng cùng Chu Nguyên gặp nhau tại Đại Vũ Lăng Viên, bị Chu Nguyên hút đi Thánh Long Khí Vân, sau được Vũ Thần Đại Tôn ra mặt, lưu lại một tia Thánh Long Khí Vận cuối cùng.

Chư Thiên Khí Vận chi tranh, nàng cùng Chu Nguyên gặp nhau lần nữa. Vũ Dao có thiên phú dị bẩm, được Vũ Thần vực dốc sức bồi dưỡng, cộng thêm Chư Thánh Quy Khư Thần Điện chỉ điểm, nàng bước vào Nguyên Anh Cảnh đại viên mãn, nguyên anh chín tấc, chém giết qua Ngụy Pháp Vực Thánh tộc.

Thạch Long Bí Cảnh, Vũ Dao luyện hóa hai đạo hồn tủy Tổ Long mà bước vào Pháp Vực cảnh.

Khi Chu Nguyên trở về Thương Huyền Thiên, Vũ Dao sau gia nhập Thương Huyền minh, được Quy Khư Thần Điện toàn lực bồi dưỡng, thành công đột phá Chí Thánh Giả cảnh, tu vị Thánh Giả Nhất Liên Cảnh.

Mấy chục năm sau, nàng bước vào Chuẩn Thần Cảnh, danh xưng “Vũ Thần”.

Triệu Mục Thần:

Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ bảng bài danh đệ nhất, hắn xuất thân từ Vạn Tổ Vực, bản thân mang Thao Chi Khí Vận (Thôn Phệ).

Tại Cửu Vực Đại Hội, hắn đánh bại Tô Ấu Vi cùng Vũ Dao, nhưng khi cùng Chu Nguyên chiến một trận, Triệu Mục Thần rơi vào hạ phong.

Tại Cửu Vực Đại Hội, Triệu Mục Thần phá Lưu Ly Thiên Dương.

Tại Cổ Nguyên Thiên hậu kỳ hấp thu tổ khí sau đột phá, thực lực làm Tiểu Nguyên Anh Cảnh, nguyên anh ba tấc sáu.

Triệu Mục Thần có thiên phú dị bẩm, được Vạn Tổ Vực dốc sức bồi dưỡng, tăng thêm Chư Thánh Quy Khư Thần Điện chỉ điểm, đã bước vào Nguyên Anh Cảnh đại viên mãn, nguyên anh chín tấc, chém giết qua Ngụy Pháp Vực Thánh tộc, danh xưng “Thôn Phệ chi tử”.

Thạch Long Bí Cảnh, Triệu Mục Thần hấp thu hai đạo hồn tủy Tổ Long đột phá Pháp Vực cảnh.

Khi Chu Nguyên trở về Thương Huyền Thiên, Triệu Mục Thần gia nhập Thương Huyền minh, được Quy Khư Thần Điện toàn lực bồi dưỡng,thành công đột phá Chí Thánh Giả cảnh, tu vị Thánh Giả Nhất Liên Cảnh.

Mấy chục năm sau, Triệu Mục Thần bước vào Chuẩn Thần Cảnh, xưng tôn là “Thôn Phệ chi thần”.

Kinh Lịch Nhân Sinh Của Chu Nguyên

Ngay vào lúc Chu Nguyên chào đời, trên trời có dị tượng, tử khí xuất hiện, có Long khí quấn thân, tiếng rồng ngâm vang trời, chính là thánh long khí tượng.

Chu Nguyên, thiên sinh bát mạch tự khai, vừa mới sinh ra đã bước qua Khai Mạch cảnh. Có được trong khí vận truyền thuyết “Thánh Long Khí Vận”, trong ức vạn người không có một, tương lai có thể nhập đại cảnh giới, thọ cùng thiên địa, cùng với nhật nguyệt đồng thọ.

Nhưng lúc này, Vũ Vương vào thành, hắn dùng tính mạng của ức vạn con dân Đại Chu làm áp chế, cướp đi Thánh Long Khí Vận. Vũ Vương đoạt Thánh Long Khí Vận ban cho con hắn, từ đó Đại Vũ vương triều có Long Phượng tương hộ, vận mệnh quốc gia cường thịnh.

Thánh Long căn bị phá, thiên sinh bát mạch của Chu Nguyên biến mất, con đường tu hành khó khăn. Hắn tiến vào tổ địa, gặp được Thương Uyên cùng Yêu Yêu.

Dưới sự trợ giúp của Thương Uyên giải quyết xong vấn đề bát mạch không hiện. Chu Nguyên bái Thương Uyên làm sư phụ, sau đó, được Phương Uyên truyền thụ Long Hấp Thuật, Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp cùng với Thiên Nguyên bút.

Về sau, Chu Nguyên cung Yêu Yêu mang Thôn Thôn ly khai tổ địa. Không quản ngày đêm, Chu Nguyên khắc khổ tu luyện.

Tại Đại Khảo, hắn đánh bại Lâm Phong tiến vào giáp viện.

Tại Ngọc Linh Bộc, hắn dốc sức tu luyện đả thông đệ tam, đệ tứ mạch, cùng thứ tử Tề vương Tề Nhạc chiến đấu giành được thắng lợi.

Tại Hắc Lâm Sơn Mạch rèn luyện, Chu Nguyên sử dụng Tam Thập Lục Thú khai mở mạch văn đả thông đệ ngũ, đệ lục mạch.

Trong lúc rèn luyện, Chu Nguyên bị Tề Nhạc ám toán, đánh bại Tề Nhạc, ngoài ý muốn thu được đỉnh cấp Nguyên thuật của Tề Vương Phủ một trong hạ phẩm Huyền Nguyên Thuật – Huyền Mang Thuật.

Tại Phủ Thí, Chu Nguyên đánh bại Tề Nhạc đoạn một tay y.

Thương Lan quận, Chu Nguyên cùng con trai trưởng Tề vương – Tề Hạo phát sinh va chạm, chiếm thế thượng phong. Sau đó, Chu Nguyên trợ giúp đại tướng quân Vệ – Thương Lan giúp con hắn giai trừ chướng ma, do đó, hắn lôi kéo Vệ Thương Lan trợ giúp đi đoạt Ngọc Anh Quả cùng Tứ phẩm Nguyên Thực “Hỏa Linh Tuệ”.

Trong lúc đột phá Dưỡng Khí Cảnh, trong cơ thể Chu Nguyên Độc Oán Long cùng Kim Sắc Khí Phủ tương dung, biến thành Huyết Hồng Khí Phủ, nguyên khí cũng sáp nhập Độc Oán Long biến thành Độc Long khí, nguyên khí trở nên càng thêm hung mãnh.

Sau một phen tranh đấu, cuối cùng, Chu NGuyên đoạt được hai quả Ngọc Anh Quả cùng một quả chiếc nhẫn màu bạc.

Tại Thâm Cốc Trung, Hắc Độc Vương chiến Vệ Thương Lan, Tề Hạo chiến Chu Nguyên. Chu Nguyên bằng vào Huyết Hồng Khí Phủ cùng với Kim Viên Bàn Sơn văn mới có thể cùng Tề Hạo chính diện đối chiến, hắn mở ra đệ nhị nguyên văn “Xâm Thực” của Thiên Nguyên bút đạo chém giết Tề Hạo, chiếm được Tứ phẩm Nguyên Thực “Hỏa Linh Tuệ”.

Thôn Thôn đánh bại cự mãng Chiến Khôi, đạt được thú hồn Tứ phẩm mãng xà. Thôn Thôn cùng Vệ Thương Lan liên thủ đánh bại Hắc Độc Vương, Hắc Độc Vương vì muốn giữ mạng, bị Yêu Yêu Khắc Tỏa Thần Tử Mẫu Văn, về sau, hắn thần phục với hoàng thất Đại Chu.

Thần hồn cường đại của Yêu Yêu cảm giác tìm được cung điện Chiến Khôi tông dưới mặt đất, phát hiện hơn vạn Chiến Khôi ở trạng thái vô chủ. Chu Nguyên đạt được Thiên nguyên binh ” Dương Minh Kiếm” cùng ” Ngân Ảnh”.

Sau khi đám người Chu Nguyên trở lại Đại Chu thành, Tề vương phản loạn thành lập Đại Tề vương triều cũng hướng Đại Chu hạ chiến thư. Lúc này, Chu Nguyên tu thành đệ nhất trọng – Thông Thiên Huyền Mãng Khí trong Tổ Long Kinh.

Tề Vương cùng bảy đại cường giả Thái Sơ cảnh vây thành. Chu Nguyên, Tô Ấu Vi đánh chết một vị cường giả Thái Sơ cảnh, Thôn Thôn liên thủ với Chu Nguyên đánh bại một vị cường giả Thái Sơ cảnh, cũng đem hắn thôn phệ.

Chu Kình xuất triển phá vỡ được bóng mờ trong nội tâm, khôi phục thực lực Thái Sơ ngũ trọng thiên, Chu Kình đánh bại kim ảnh của Vũ Vương, chém giết Tề Vương cùng đám phản tặc. Sau trận chiến, bởi vì tiêu hao quá lớn Chu Nguyên hôn mê một tháng, khi tỉnh dậy, hắn tiến nhập Dưỡng Khí cảnh trung kỳ.

Tô Ấu Vi, thiện lương mà gặp được một vị lão nhân áo xám ưa thích, muốn thu nàng làm đồ đệ. Tô Ấu Vi đồng ý cùng gia gia theo lão nhân ly khai Chu thành.

Lúc này, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu, Thôn Thôn cũng ly khai Đại Chu, đi tới Thánh Tích Chi Địa. Tại “Trân Bảo Các”, bọn họ gặp Cổ gia – Cổ Linh cùng Lục La đến từ Vạn Thú Vương Triều.

Từ trong tay Cổ Linh đạt được danh ngạch tiến vào Luyện Hồn Tháp Cổ gia. Bọn họ cùng Lục La tiến vào “Thôn hồn tháp” Cổ gia, phát hiện bí mật Cổ gia, sau đó phát sinh chiến đấu. Chu Nguyên độc chiến Thiên Quan Cảnh trung kỳ

Cổ Linh, u thành Long Bi Thủ – đệ tam trọng – Phá Thiên, hắn đánh chết Cổ Linh, đoạt được hắc sắc thủy tinh cầu – Thánh Hồn Tinh. Đám người Chu Nguyên, Yêu Yêu toàn thân trở ra, ly khai Cổ gia đi tới
thánh Tích thành.

Lúc tiến vào Thánh Tích thành, bởi vì Chu Nguyên giết Cổ gia Cổ Linh, nên bị Tiêu Thiên Huyền – Thiếu thành chủ Thánh Tích thành nhằm vào.

Sau đó, bọn họ gặp Tả Khâu Thanh Ngư, cùng nhau đi tới Kiêu Tử Lâu đi ăn cơm, lại ngoài ý muốn gặp phải Đại Vũ Vũ Hoàng. Thần hồn Chu Nguyên đột phá đến Hư Cảnh hậu kỳ, khổ tu Tam phẩm nguyên văn.

Thánh Tích Chi Địa mở ra, Vũ Hoàng đánh lén Chu Nguyên, Yêu Yêu, Lục La muốn ra tay tương trợ, nhưng bị sứ giả Thánh Cung – Triệu Bàn ngăn cản, hắn cố ý áp chế các nàng, làm cho các nàng không cách nào trợ giúp Chu Nguyên.

Chu Nguyên bằng vào một đạo Tam phẩm nguyên văn cùng với Thanh Sắc Huyền Mãng Lân một mình chống lại Vũ Hoàng.

– Chúng thiên kiêu tiến vào Thánh Tích Chi Địa, cùng lúc đó Đông Huyền đại lục – Dĩ Diệp Minh cầm đầu ngũ đại thiên kiêu cũng thông qua nguyên văn truyền tống, tiến vào Thánh Tích Chi Địa.

Chu Nguyên đám người Yêu Yêu thất lạc, ngoài ý muốn gặp được Vũ Hoàng. Song phương giao chiến, Chu Nguyên không địch lại, được Kiếm Hạt Tử – Lý Thuần Quân tương trợ mà chạy thoát.

Chu Nguyên chiến đấu rèn luyện sâu bên trong chia địa, hắn đánh chết Kim Viên sau đạt được trung phẩm Huyền Nguyên Thuật – Nguyên Bạo Kình, đạo thứ ba nguyên văn Thiên Nguyên bút cùng thức tỉnh. Sau đó, Chu Nguyên Theo mọi người cùng nhau đuổi giết Tứ phẩm nguyên thú – Phong Lôi Thú.

Chu Nguyên quấy nhiễu khiến đám người đuổi giết Nguyên thú thất bại, Phong Lôi Thú kia bị trọng thương đào tẩu. Chu Nguyên truy tung Phong Lôi Thú, sau đó đem nó đánh chết, hắn lấy được Bạch Nguyên Châu cùng Tiểu Thiên Nguyên thuậ – Đại Phong Lôi.

Tiêu Thiên Huyền treo giải thưởng 300 vạn nguyên tinh cho ai tìm thấy Chu Nguyên. Lúc này, Thánh Bia xuất hiện. Chu Nguyên thành công đột phá Thiên Quan Cảnh sơ kỳ, nguyên khí xung thiên cao tới bốn trăm tám mươi bốn trượng. Huyền Mãng Lân thanh sắc tiến hóa thành Kim Sắc.

-Chu Nguyên chiến Tiêu Thiên Huyền, dùng ưu thế Thông Thiên Huyền Mãng Khí đánh bại hắn, cướp đi túi Càn Khôn của hắn.

Yêu Yêu chiến Vũ Hoàng, đem Vũ Hoàng đánh lui, Thánh Bia lưu danh. Vũ Hoàng cùng người cầm đầu ngũ đại thiên kiêu Đông Huyền đại lục – Dĩ Diệp Minh hợp tác, đả thường Yêu Yêu, Thánh Bia lưu danh .

Chu Nguyên tu thành Tiểu Thiên Nguyên thuật – Đại Phong Lôi. Đám người Diệp Minh, Vũ Hoàng đuổi giết Yêu Yêu đàng bị trọng thương, thì bị Tả Khâu Thanh Ngư cứu đi.

Chu Nguyên đi tới “Kim Trì” Tìm hiểu tin tức Yêu Yêu, cùng tiểu diêm vương Diêm La tông g – Chân Hư phát sinh chiến đấu, Lục La kịp thời đến hỗ trợ. Chu Nguyên cùng Lục La tới Kim Trì. Đông. Chân Hư đối chiến Giang Tuyền, Chu Nguyên, Lục La đối chiến Chúc Anh.

Chu Nguyên cùng Chúc Anh giao chiến chiếm thê thượng phong, sau đó bởi vì Vũ Hoàng, Diệp Minh đến, Chu Nguyên bỏ chạy tiến bên trong sương mù, gặp phải Chân Hư bị thương, bọn họ cùng nhau chạy trốn.

Tại Kim Trì Chu Nguyên gặp lại Thôn Thôn. Khi Thôn Thôn biết được Yêu Yêu bị vây công bị thương, nó tức giận, một chiêu đánh lui Vũ Hoàng.

Sau đó ba người tại Kim Trì là đạt được tạo hóa. Chân Hư, Lục La tiến vào Thái Sơ cảnh, nguyên khí Chu Nguyên tiến vào Thiên Quan Cảnh trung kỳ, thần hồn tu luyện tới Hư Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lấy được đạo thánh văn thứ nhất : Phá Chướng Thánh Văn.

Thánh tháp mở ra, thiên kiêu có tên trong 38 vị trí đầu trên Thánh Bia được quyền tiến vào Thánh tháp, cướp lấy đại tạo hóa.

Dưới thanh sắc hồng lưu công kích, chỉ còn lại mười hai vị thiên kiêu trụ vững. Chu Nguyên dựa vào Long Hấp Thuật tăng lên thần hồn chi lực, dưới sự trợ giúp của Lý Thuần Quân trèo lên đỉnh.

Chu Nguyên cùng Vũ Hoàng bắt đầu cuộc chiến số mệnh. Chu Nguyên mượn “Ngân Ảnh” chi lực thắng hiểm Vũ Hoàng, thân thể Vũ Hoàng bị phá huỷ, còn sót lại thần hồn được sứ giả Thánh Cung cứu đi. Chu Nguyên đoạt lại đại bộ phận Thánh Long Chi Khí từ Vũ Hoàng.

Thông Thiên Huyền Mãng Khí của hẳn bởi vì hấp thu Thánh Long Chi Khí từ Ngũ phẩm tăng lên tới lục phẩm. Theo đó vận mệnh quốc gia của Đại Vũ vương triều bị hao tổn, thiên địa nguyên khí rời tới Đại Chu vương triều, Đại Chu vương triều đạt được khí vận, có Long khí hộ quốc.

Tại Thánh Tích, Chu Nguyên gặp được chấp niệm của Thương Huyền lão tổ, biết được nguyên nhân lão vẫn lạc, các loại cố sự Thánh tộc, Chư Thiên Cửu Ấn. Chu Nguyên hấ thu Thánh huyết, một chân bước vào chuẩn Thái Sơ cảnh, Huyền Mãng Lân hóa thành màu Tử Kim.

Thánh Tích chấm dứt, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu gia nhập Thương Huyền tông. Triệu Bàn liều mạng ra tay đánh lén Chu Nguyên, bị Chu Nguyên tránh thoát.

Sau đó Triệu Bàn thẹn quá hoá giận quyết giết chết hắn, Chu Nguyên dẫn xuất chấp niệm Thương Huyền lão tổ, Triệu Bàn lập tức bị đánh cho không biết sống chết.

Đám người đi tới Thánh Châu Đại Lục, khi vào Thương Huyền tông, Trần Viên tư tự bán danh ngạch đệ tử, Mục Vô Cực vì Chu Nguyên nói toạc ra.

Trần Viên dùng thủ đoạn để cho Hàn Sơn khiêu chiến Chu Nguyên, thay thế hắn trở thành đệ tử, nào ngờ Hàn Sơn bị Chu Nguyên dùng một quyền đánh bại.

Bởi vì hắn đánh bại Hàn Sơn dẫn đến bằng hữu Hàn Sơn – Chúc Phong mang thù. Thời điểm Chu Nguyên muốn tu luyện Hóa Hư Thuật, Chúc Phong nhờ Hóa Hư Thuật đạo sư: Chúc Nhạc không chỉ điểm Chu Nguyên, hắn muốn giúp huynh đệ mình lấy lại công đạo.

Về sau Bị Yêu Yêu nói cho Chu Nguyên biết, có thể dùng Phá Chướng Thánh Văn tu luyện Nguyên thuật, sau đó, Chu Nguyên dùng Phá Chướng Thánh Văn tu luyện Hóa Hư Thuật.

Sau này, vì đổi lấy nguyên ngọc Chu Nguyên dùng đoạn ngắn Phá Chướng Thánh Văn chỉ điểm ngoại sơn đệ tử Cố Hồng Y tu luyện Hóa Hư Thuật.

Bởi vậy mà đắc tội Chúc Nhạc, Chúc Nhạc bị Trần Viên giựt giây cùng Chu Nguyên so đấu Hóa Hư Thuật, nhưng bị thua. Sau này, Chúc Nhạc mất đi quyền lợi chỉ điểm Hóa Hư Thuật cho người khác .

Khi Chu Nguyên tiến vào Thánh Nguyên phong, hắn cự tuyệt gia nhập nhất mạch cuar Lục Hoành mà lựa chọn nhất mạch của Thẩm Thái Uyên, được Thẩm Thái Uyên coi trọng, dùng lễ ngộ mà đối xử, khiến đệ tử khác ghen ghét.

Nguyên Trì tẩy lễ, bởi vì Tổ Long Khí mà Chu Nguyên hấp dẫn đại lượng Thủy thú vây công, Chu Nguyên lợi dụng nguyên văn kết giới của Diệp Ca lưu lại đánh bại Thủy thú nghìn trượng, đạt được một viên Thủy thú nguyên tủy, đạt được Bát Long tẩy lễ.

Chu Nguyên dùng một quyền đánh bại hai vị đệ tử Lục Hoành nhất mạch, dùng Cửu Long Điển đánh bại Vệ U Huyền, đạt được Tử Nguyên Động Phủ.

Yêu Yêu bị đệ tử Linh Văn Phong gây khó dễ lúc, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu phá trận, cùng đệ nhất đệ tử – Hạ Vũ đối kháng, dưới thần hồn áp chế của đối phương, thần hồn Chu Nguyên đột phá Thực Cảnh trung kỳ, hắn dùng Thần Ma Ấn Ký đánh bại Hạ Vũ.

Tử Đới tuyển bạt, bọn họ bị Kiếm Lai Phong vây quét, Chu Nguyên sử dụng đệ tam trọng Hóa Hư thuật bố trí Thiên lôi Huyền Hỏa kết giới, đánh bại đệ tử Kiếm Lai Phong, Chu Nguyên sử dụng Độc Oán Long cùng Từ Viêm lưỡng bại câu thương.

Tại Thánh Nguyên phong, Chu Nguyên gặp được Huyền Lão, được lão trợ giúp, tu luyện Thái Ất Thanh Mộc Ngân. Về sau, Độc Oán Long bên trong cơ thể Chu Nguyên bộc phát, Yêu Yêu giúp hắn trấn áp.

Chu Nguyên tham gia nhiệm vụ Thương Huyền tông, cùng đám người Lý Khanh Thiền, Triệu Chúc đi tới Hắc Viêm châu cướp đoạt nguyên mạch, đạt được công đầu. Sau khi trở lại tông môn, hắn được Huyền Lão ban cho Tiểu Huyền thánh thể.

Tại Thủ Tịch chi tranh, Chu Nguyên cùng Lục Hoành nhất mạch tranh chấp, hắn đánh bại Viên Hồng, trở thành thủ tịch Thánh Nguyên phong, tại Thánh Nguyên phong, Chu Nguyên đạt được đạo thứ hai thánh văn: Địa Thánh Văn, hắn dùng không đến 500 nhân số đánh hơn vạn người Kiếm Lai Phong .

Tại Nguyên Trì Tế, Thủy Thú vạn trượng hơn trăm năm chưa từng có xuất hiện, lúc này, mười vị Thánh tử liên hợp cùng Yêu Yêu, Thôn Thôn, Chu Nguyên may mắn đánh bại nó, đạt được Cửu Long tẩy lễ.

Nửa năm sau, Huyền Nguyên động thiên mở ra, rất nhiều tông môn trên Thánh Châu Đại Lục đều phái đệ tử tới đây tranh đoạt cơ duyên. Chu Nguyên từ bên trong Thạch Bích lấy được đạo thánh văn thứ ba: Thiên tru.

Chu Nguyên khiêu chiến Lục Phong, trở thành đệ nhất Thánh tử, đoạt được Thất Phong Thánh thuật.

Khi trở về Thương Huyền tông, Chu Nguyên đem rượu Đào Yêu lấy ra, cùng Yêu Yêu nhấm nháp, Yêu Yêu uống thử biết được quả đào này do Chu Nguyên dùng máu chăm sóc nửa năm mới kết thành quả, nàng liền cảm động. Hai người bọn họ tình chàng ý thiếp. Bọn họ đem một vò rượu Đào Yêu vùi sâu vào dưới gốc cây.

Được Huyền Lão trợ giúp, Chu Nguyên luyện thành Huyền Thánh Thuật.

Chu Nguyên quay về Đại Chu, đệ tử Thánh Cung cùng đệ tử Thương Huyền tông quyết đấu. Chu Nguyên cùng Vũ Hoàng giao chiến, đệ nhất Thánh tử Vũ Hoàng bị Chu Nguyên đánh chết.

– Về sau, Chu Nguyên thành công đột phá đến Thần Phủ cảnh, khí phủ tiến hóa làm Hỗn Độn Cửu Thần Phủ, sau đó, hắn trảm thân thể Vũ Vương, nhưng để thần hồn Vũ Vương thoát đi, Chu Nguyên một mình đi tới Đại Vũ đô thành, gặp Vũ Dao từ Hỗn Nguyên Thiên trở về, thần hồn Vũ Vương bị Vũ Dao tiêu diệt.

Vũ Dao muốn đoạt Thánh Long Chi Khí của Chu Nguyên, lúc này Yêu Yêu xuất hiện, hai nữ đại chiến sắp bắt đầu, Chu Nguyên bị Triệu Vân Tiêu đánh lén, sau đó, Vũ Dao ly khai.

Thời điểm Chu Nguyên tới Hỗn Nguyên Thiên, tao ngộ Thánh tộc công kích lâm vào hôn mê.

Chu Nguyên đánh Mạc Uyên trọng thương, trợ giúp Y Thu Thủy đạt được thắng lợi châu chủ chi tranh, Y Thu Thủy dẫn Chu Nguyên đi tới Thiên Uyên động Thiên, Chu Nguyên bí mật bái kiến Nhị sư tỷ Si Tinh, được nàng trao tặng chức phó các chủ Phong Các.

Trên đường đi tới Phong Các, Chu Nguyên kết bạn với đám người Diệp Băng Lăng. Tại Phong Các, hắn tu luyện thần hồn đột phá Hóa Cảnh.

Phong Các Các chủ chi tranh, Chu Nguyên đánh bại Trần Bắc Phong, trở thành Các chủ Phong Các. Sau đó, hắn cố gắng tăng cường thực lực, chuẩn bị cho Tứ Các chi tranh.

Chu Nguyên đi với Vũ châu tìm kiếm Thiên Yên Thú Tâm dùng để tiến hóa Thiên Nguyên bút, trên đường đi gặp phải địch nhân tập kích, Chu Nguyên đem phó Các chủ Hỏa các Phương Ngao chém giết.

Chu Nguyên thao luyện thần hồn tất cả thành viên Phong Các, tu luyện Hồn Đăng Thuật, Phong các cùng Lâm Các hợp tác chống lại Hỏa các cùng Sơn Các.

Chu Nguyên đột phá Thần Phủ cảnh hậu kỳ, tham dự Đại Các Chủ chi tranh, hắn đánh bại Hàn Uyên, Lữ Tiêu, trở thành Tứ Các Tổng Các Chủ, hắn cũng đánh bại Tam Sơn Minh Trần Huyền Đông.

Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi gặp lại, tham dự Cửu Vực Đại Hội, hắn đánh bại siêu cấp hắc mã Lư Hải Đẳng.

Chu Nguyên đi vào Viễn Cổ địa vực, tìm kiếm Thiên Linh Cơ, tại đây gặp được Triệu Mục Thần, Chu Nguyên dốc toàn lực miễn cưỡng ngăn cản kia công kích của Triệu Mục Thần.

Chu Nguyên kết minh với Viên Côn, Cửu Cung đánh bại Yêu Ảnh, đạt được Thiên Linh Cơ. Chu Nguyên sử dụng Ngân Ảnh đánh bại Từ Minh, hắn dùng Tòa Thạch Tượng thứ bảy thành công đả thông chín Thần Phủ, nội tình tăng vọt đến chín ngàn chín trăm vạn, trở thành Thần Phủ cảnh đệ nhất đương thời.

Chu Nguyên ngăn cản Triệu Mục Thần thôn phệ Khí Vận của Vũ Dao, ngăn cản Triệu Mục Thần đột phá Thiên Dương cảnh, đem nguyên khí Thần Phủ cảnh của bản thân tăng lên đến một trăm triệu, sau đó, hắn tiện tay ngăn trở Triệu Mục Thần hấp thu khí vận Vũ Dao.

Chu Nguyên, Tô Ấu Vi cưỡng ép cắt ngang Triệu Mục Thần đột phá, một cước đem hắn đá bay. Cuối cùng, Chu Nguyên từ trên người Vũ Dao đoạt lại hai phần ba Khí Vận còn lại, nhưng lúc đang hấp thu một đạo Thánh Long Chi Khí cuối cùng trên người Vũ Dao, Vũ Thần Đại Tôn nhúng tay, đáp ứng trợ giúp Chu Nguyên ngăn chặn Vạn Tổ Đại Tôn đuổi giết làm điều kiện, yêu cầu Chu Nguyên lưu cho Vũ Dao một đạo Thánh Long Chi Khí cuối cùng, sau đó Chu Nguyên chiếm lĩnh Thủ Tọa Thần Tượng, đoạt được đệ nhất danh Cửu Vực Đại Hội.

Lúc này, Vạn Tổ Vực cự tuyệt giao ra Tổ Long Đăng khiến cho Ngũ Phương thế lực Hỗn Nguyên Thiên cùng Thiên Uyên Vực khai chiến. Si Tinh giận dữ ứng chiến, cũng công bố thân phận đệ tử thứ ba của Thương Uyên.

Sau Cửu Vực Đại Hội, Chu Nguyên đột phá Thiên Dương Cảnh. Vì chứng minh thực lực của mình, hắn đi vào biên cảnh tây bắc của Thiên Uyên Vực do Y Diêm trưởng lão trấn thủ, hắn tiếp nhận nhiệm vụ săn giết.

Chu Nguyên cùng đám người Y Thu Thủy đi tới Thiên Hỏa Cổ Lâm săn giết Trương Tử Hách, hắn dùng một quyền đánh chết Trương Tử Hách, sau đó bọn họ bắt được mục tiêu thứ hai, mặc dù không có đánh chết, nhưng trong miệng tên đó đạt được tin tức quan trọng.

Si Tinh đánh trọng thương cường giả Pháp Vực cảnh cung chủ Long Cổ Lão Ma, biết được bí mật của Thiên Uyên động thiên. Nhưng kỳ vật duy trì Thiên Uyên động thiên vận chuyển bị phát hiện, khiến cao thủ Thiên Dương cảnh tới Phong Vũ Hồ tranh đoạt kỳ vật.

Chu Nguyên tu luyện “Luyện Ngục Đại Viêm Ma” vô tình phát hiện mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn. Khi hắn xuất quan, Thiên Nguyên bút đã đạt tới đệ thất văn – Tấn Thăng.

Cuộc chiến tại Phong Vũ Hồ, Chu Nguyên dùng Tấn Thăng đem nguyên khí tinh thần tạm thời thăng lên 15 ức, hắn dùng Luyện Ngục Đại Viêm Ma cùng Chi Thương Thiên Thuật đánh bại Lục Khánh tu vi Thiên Dương Cảnh hậu kỳ, ngăn cơn sóng dữ.

Sau đó, Chu Nguyên đoạt được kỳ vật, Vạn Tổ Đại Tôn xuất hiện, dùng Thiên Địa Lao Lung vây khốn Chu Nguyên, hòng cướp đoạt kỳ vật, Vũ Thần Đại Tôn dựa theo ước định cứu Chu Nguyên.

Thời điểm Thiên Uyên động thiên sắp bị Kim Tháp tấn công, Chu Nguyên biết được chính mình còn nhỏ yếu. Bạch Dạ làm phản, khiến cho Thiên uyên động thiên bị hủy, lúc này, Chuyên Chúc kịp thời đột phá Thánh Giả Nhất Liên cảnh, cứu vớt Thiên Uyên Vực.

Đại Tôn Thánh Tộc xuất hiện, nói cho tám vị Đại Tôn các vực biết: Chư Thiên Khí Vận chi tranh sắp mở ra.

Khi Chu Nguyên biết được bên trong Chi Địa Cổ Nguyên có tin tức của tinh huyết Tổ Long, Chuyên Chúc cho Chu Nguyên tới Chúc Hải khổ tu. Tại đây, hắn đột phá Thiên Dương Cảnh trung kỳ, Nguyên Khí Tinh Thần tăng vọt đạt tới 18 ức 6 ngàn vạn.

Thiên Uyên vực chiêu binh mãi mã vì Chư Thiên Khí Vận chi tranh mà chuẩn bị. Đám người Thiên Uyên vực đi tới Cổ Nguyên Thiên, Chu Nguyên dẫn đầu đội ngũ Thiên Uyên Vực truy tìm linh mạch tổ khí.

Chu Nguyên sử dụng Phá Chướng Thánh Văn thăm dò địa mạch, thu hoạch tương đối khá. Sau đó, chiếm được một khối trung cấp chi mạch địa đồ. Lúc này, Ngân Ảnh sinh ra linh trí, Chu Nguyên đem Nguyên thuật khác vào trong nó.

Tại Huyền Tích, có 25 cái Liên Đài, độ cao Liên Đài tương ứng với thiên phú (phân làm Cửu phẩm), Chu Nguyên trắc thí đạt được thiên phú cửu phẩm.

Một tháng sau, hắn đột phá Thiên Dương Cảnh hậu kỳ, nguyên khí đạt tới 43 ức, thăng tấn cấp thành thất trảo Thiên Dương. Hỗn Nguyên Thiên, Vạn Thú Thiên, Thương Huyền Thiên cùng nhau đề cử Chu Nguyên làm tổng chỉ huy chư tộc.

Khi chủ mạch chủ khí hiện, Chu Nguyên chạy tới khu vực trung tâm, cùng Càn Khôn Thiên cùng Ngũ Hành đội ngũ gặp nhau, hắn cùng người đứng đầu Càn Khôn Thiên – Bạch Tiểu Lộc giao thủ, đạt được đối phương tán thành.

Cửu Điều Chủ Mạch xuất thế, nhưng bị Thánh tộc bố trí Thánh Diễn Hóa Giới đại trận, mưu toan cướp lấy Cửu Điều Chủ Mạch. Chu Nguyên ngăn cản Thánh tộc, hắn mang theo đội ngũ ngũ đại Thiên Vực cùng Thánh tộc khai chiến.

Lúc này, Chu Nguyên sử dụng Phá Chướng Thánh Văn tiến vào trong trận, chém giết thiên kiêu Thánh tộc – Tiêu Ấn, đả bại thiên kiêu Thánh Tộc – Tu Lôi, lợi dụng Đồng Kiếp Lôi của Tu Lôi tu thành Vô Cấu Thánh Lưu Ly thể.

Lúc này, chủ lực của chư tộc cũng liều chết chém giết, rốt cục đem đại bộ phận cường giả Thánh tộc ngăn cản, mở ra thông đạo hạch tâm.

Trấn thủ hạch tâm chính là thiên kiêu mạnh nhất Thánh tộc – Thánh Thiên Kiêu Già Đồng, Chu Nguyên dùng Tấn Thăng, Địa Thánh Văn, Ngân Ảnh vẫn rơi vào thế hạ phong. Chu Nguyên tế ra bốn đạo Trảm Thiên Kiếm quang cũng không địch lại.

Thời khắc nguy cấp, Chu Nguyên liều mạng đem nguyên khí, thần hồn, tinh huyết hiến tế miễn cưỡng kích hoạt Đệ Tứ Văn, chém giết Già Đồng. Chu Nguyên trả giá cực lớn giúp cho ngũ đại Thiên vực phá trận, nhưng bản thân cũng đối mặt với nguy cơ tử vong.

Dưới tình thế cấp bách, Chu Nguyên thúc dục Thánh Diễn Hóa Giới đại trận thu được một tia tinh huyết Tổ Long, hắn trực tiếp luyện hóa. Sau khi luyện hóa, tinh huyết Tổ Long không có cứu Chu Nguyên, ngược lại, tinh huyết này hoành hành ngang ngược bên trong cơ thể, phá hủy sinh cơ của hắn.

Đúng lúc này, tử kim tinh huyết của Yêu Yêu chảy xuôi trong cơ thể hắn được kích hoạt, cùng tinh huyết Tổ Long dây dưa một chỗ, về sau, hai loại tinh huyết quấn giao, khiến bên trong cơ thể Chu Nguyên vang lên tiếng nổ ầm ầm, khiến toàn thân hắn nổ tung rồi khôi phục lại, thân thể của hắn đột phá thành Vô Cấu Thánh Lưu Ly thể.

Đại kết cục, Chu Nguyên đánh bại Thánh Thần. Yêu Yêu mang thai.

Thánh Thần đời thứ 2 của Thánh Tộc, từ lâu đã rời khỏi Thiên Nguyên giới, tại một thế giới khác, hắn đổi thành Vực ngoại Tà Tộc – Thiên Tà Thần.