Dương Khai – Sơ lược tiểu sử nhân vật chính Võ Luyện Đỉnh Phong

dương khai
Theo dõi và đồng hành cùng Thư Viện Anime trên Google News

Dương Khai nhân vật chính trong Võ Luyện Đỉnh Phong của tác giả Mạc Mặc. Dương Khai, đệ tử thí luyện chuyên quét rác trong Lăng Tiêu các. Bởi vì vô tình lấy được một bản Hắc thư mà bước lên con đường truy cầu võ đạo đỉnh phong.

Thông Tin Về Dương Khai

 • Tên: Dương Khai [杨开]
 • Tên khác: Tiểu Công tử, Thánh chủ, Tông chủ, Hư Không Đại Đế, Hư Không Chân Quân.
 • Tuổi: Hơn 6000 tuổi.
 • Tu vi: Cửu phẩm Khai Thiên (nhân tộc), Thánh Long một vạn trượng (long tộc).
 • Đan đạo: Đế cấp luyện đan sư.

Giới Thiệu Về Dương Khai

Dương Khai là thí luyện đệ tử, kiêm công việc quét rác tại Lăng Tiêu Các, thân phận chân chính của hắn là công tử Dương gia, gia tộc đứng đầu trong Bát đại gia tộc.

Bởi vì phụ thân Dương Ứng Phong mắc bệnh, cho nên từ khi sinh ra Dương Khai không cách nào tu luyện. Sau này, Dương Khai vô tình lấy được Hắc Thư thần bí, từ đó kế thừa y bát của Đại Ma Thần, đạt được tư chất nghịch thiên, mà đạp lên con đường truy cầu võ đạo đỉnh phong.

Một số thân phận của Dương Khai

Trung Đô Thế Giới: Cửu công tử của Dương gia, đệ tử Lăng Tiêu Các, sau này là Gia chủ Dương gia của Đại Hán Vương Triều.

Thông Huyền Đại Lục: Chủ nhân Cổ ma nhất tộc, thành viên hiệp hội Đan sư, khách khanh trưởng lão Lôi Quang thần giáo, đệ tử Thiên Tiêu tông, Thánh Chủ Cửu Thiên Thánh địa, Long Hoàng Long Phượng phủ.

Hằng La Tinh Vực: chủ nhân của U ám tinh sơn, Tông chủ Lăng Tiêu tông, Tinh chủ U Án Tinh, Vực Chủ Hằng La tinh vực.

Tinh Giới: cung chủ Lăng Tiêu cung Bắc Vực, khách khanh trưởng lã Thanh Dương thần điện + La Sát Môn Nam vực, quân đoàn trưởng Kỷ Tử quân, Long thần Long đảo Đông Vực, Hư Không Đại Đế, Tinh Giới chi chủ.

Ma Vực: Thân Vương Mị Ảnh đại lục, người sáng lập ra Ma Vực tân sinh.

Chư Thiên Vạn Giới: quản sự Quả Viên Thất Xảo Địa, tiểu nhị đệ nhất khách điếm, hạng nhất Địa Bảng Tu La Tràng, Cung phụng Thái Khư cảnh, người gánh chịu thánh linh Thiên Nguyệt Ma chu, Hư Không Chân Quân…

Hư Không Đại Lục: Hư Không đại lục chi chủ, Thái Thượng trưởng lão Thất Tinh phường, Đạo Chủ Hư Không đạo trường, Phương Thiên Tứ.

Quan hệ nhân mạch của Dương Khai

Hệ Thống Tu Luyện Võ Đạo

Phân làm: Bên trong Càn Khôn và bên ngoài Càn Khôn, đột phá Đế Tôn cảnh, thoát khỏi Càn Khôn trói buộc, nhảy ra thế giới bên ngoài, trong cơ thể tự thành một mảnh thiên địa, không cần mượn nhờ Càn Khôn đại địa, cũng có thể thúc dục sức mạnh Thiên Địa to lớn.

Bên trong Càn Khôn:

+ Thối Thể Cảnh: Tầng 1 > Tầng 9, cảnh giới trụ cột, chủ yếu tu luyện thân thể, mỗi lần đột phá sẽ bài trừ tạp chất ra bên ngoài cơ thể. Từ tầng 7 tới tầng 9, trong cơ thể sinh ra Nguyên Khí.

+ Khai Nguyên Cảnh: Tầng 1 > Tầng 9, Võ giả có thể sử dụng Nguyên Khí chiến đấu, thực lực tăng mạnh.

+ Khí Động Cảnh: Tầng 1 > Tầng 9, nguyên khí trong cơ thể không ổn định, khi chiến đấu sẽ bạo động. Nhất là khi tức giận, sẽ đánh mất đi tâm tính của mình.

+ Ly Hợp Cảnh: Tầng 1 > Tầng 9, tâm tính võ giả bắt đầu bị phân hóa thành hai hướng riêng biệt.

+ Chân Nguyên Cảnh: Tầng 1 > Tầng 9, nguyên khí chuyển đổi thành chân nguyên, một sợi chân nguyên có thể đánh nát một tòa sơn mạch.

+ Thần Du Cảnh: Tầng 1 > Tầng 9, võ giả tu luyện ra thần thức, thần thức tản ra có thể quan sát mọi thứ xung quanh, cường giả mạnh mẽ còn có thể quan sát hàng nghìn vạn dặm, thậm chí còn có thể dùng thần thức công kích, làm cho người ta khó lòng phòng bị.

+ Siêu Phàm Cảnh: Chia làm 3 tầng, Sức mạnh võ giả vượt xa phàm nhân, đạt tới cảnh giới siêu phàm, thoát khỏi trói buộc phàm nhân.

+ Nhập Thánh Cảnh: Chia làm 3 tầng, chân nguyên trong cơ thể võ giả chuyển hóa thành Thánh nguyên.

+ Thánh Vương Cảnh: Chia làm 3 tầng, võ giả tiếp nhận Thiên địa tẩy lễ.

+ Phản Hư Cảnh: Chia làm 3 tầng, đều là cường giả trấn áp một phương.

+ Hư Vương Cảnh: Chia làm 3 Tầng, cảnh giới này thân thể hóa thành hư vô, công kích bình thường không thể tổn hại.

+ Đạo Nguyên Cảnh: Chia làm 3 tầng, võ giả có thể cảm nhận pháp tắc, đem Thánh nguyên chuyển đổi thành nguyên lực, lĩnh ngộ pháp tắc mới có thể đột phá.

+ Đế Tôn Cảnh: Chia làm 3 tầng, Nguyên lực chuyển hóa thành Đế Nguyên. Cảnh giới này mới có thể xưng Đế. Có hai loại xưng hô:

 • Ngụy Đế: Đế Tôn cảnh đỉnh phong, bước đầu tìm hiểu cảnh giới Khai Thiên huyền bí.
 •  Đại Đế: Được thiên địa thừa nhận, ngưng tụ Đạo ấn, có thể thúc dục sức mạnh thiên địa.

Bên ngoài Càn Khôn:

+ Nửa bước Khai Thiên: Ngưng tụ Âm Dương Ngũ Hành, tròn cơ thể Tiểu Thế giới đã có hình thức ban đầu, chỉ kém một bước là có thể khai thiên tích địa.

+ Khai Thiên Cảnh: Đế Tôn cảnh đỉnh phong, ngưng tụ Âm Dương Ngũ Hành, bên trong Đạo ấn sáng tạo thế giới của mình. Chia làm cửu phẩm:

 • Hạ Phẩm ( Chân Quân ): Nhất Phẩm – Nhị Phẩm – Tam Phẩm.
 • Trung Phẩm ( Thiên Quân ): Tứ Phẩm — Ngũ Phẩm – Lục Phẩm.
 • Thượng Phẩm ( Thần Quân ): Thất Phẩm – Bát Phẩm – Cửu Phẩm.

Tạo Vật Cảnh: Cảnh giới phía trên Cửu Phẩm Khai Thiên, hư không tạo vật, tạm thời chưa có ai đạt tới cảnh giới này.

Một số danh xưng của Dương Khai

 • Tinh Chủ: luyện hóa Tinh Thần Bản Nguyên.
 • Tinh Vực Chi Chủ: luyện hóa Tinh Vực Bản Nguyên.
 • Đại Đế (Phong Hào Đế Tôn): Ngưng Đạo Ấn trong Nội Càn Khôn.

Pháp tắc Dương Khai

Hỗn Độn phân  Dương, Âm Dương hóa Ngũ Hành, Ngũ Hành sinh vạn đạo:

– Hỗn Độn chi đạo: đại đạo bắt đầu hình thành, ngàn vạn pháp tắc dung hợp, Thiên Địa mới thành lập, từ trước tới này không người nào có thể tu luyện.

– Âm Dương chi đạo: Hỗn Độn phân làm Âm và Dương, bởi vì đột phá Khai Thiên cảnh cần có Âm Dương chi lực cho nên tất cả cường giả Khai Thiên phải tham ngôn đạo này.

– Ngũ Hành chi đạo: Âm Dương hóa thành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành chi lực.

– Đan đạo, Trận đạo, Khí đạo: bộ 3 phụ trợ chi đạo.

– Binh khí chi đạo: Các loại binh khí đao thương kiếm kích: như Dương Khai theo thương đạo, Phùng Anh theo kiếm đạo,…

– Sát phạt chi đạo: Dùng sát nhập đạo, Tu La động Thiên tu luyện đạo này, Thiết Huyết Đại Đế – Chiến Vô Ngân chủ tu.

– Ngự thú chi đạo: Chưởng ngự vạn thú, Thú Võ Đại Đế chủ tu.

– Hắc Ám chi đạo: Tàn Dạ chủ tu.

– Hồng Trần chi đạo: Hóa thân ngàn vạn trải nghiệm hồng trần, Hồng Trần Đại Đế – Đoạn Hồng Trần chủ tu.

– Băng chi đạo: Chi nhánh của Thủy chi đạo, Băng Vũ Đại Đế chủ tu.

– Quang chi đạo: Minh Nguyệt Đại Đế chủ tu.

– Thần Hồn chi đạo: Tu luyện thần hồn, U Hồn Đại Đế chủ tu.

– Thiên Cơ chi đạo: Suy tính Thiên cơ, Thiên Xu Đại Đế chủ tu.

– Vạn Hoa chi đạo: Hoa Ảnh Đại Đế chủ tu.

– Tình chi đạo: Dùng tình nhập đạo, Vấn Tình Đại Đế chủ tu.

– Giam cầm chi đạo: Phong Ấn chi lực, Nguyên Đỉnh Đại Đế chủ tu.

– Thôn Phệ chi đạo: Phệ Thiên Đại Đế chủ tu.

– Huyết đạo: Dùng máu tươi kích phát bí thuật, Huyết Nha Thần Quân chủ tu.

– Tự Nhiên chi đạo: Tiêu Diêu phúc địa chủ tu.

– Song Tu chi đạo: Nam nữ song tu cũng không phải tà thuật thái bổ, chẳng qua là lực lượng trong cơ nam và nữ giao hòa, Âm Dương Thiên chủ tu. Đạo này chia làm: hữu tình đạo, vô tình đạo.

– Không Gian Chi Đạo: Hư Không Đại Đế – Dương Khai chủ tu.

– Thời Gian Chi Đạo: Tuế Nguyệt Đại Đế chủ tu, Dương Khai cũng tu hành đạo này.

– Thời Không chi đạo: Đem thời gian cùng không gian dung hợp thành đạo. Từ xưa đến nay chỉ có Dương Khai luyện thành.

– Ẩn Nặc Chi Đạo: Bổn mạng thần thông của Lôi Ảnh Đại Đế, Dương Khai cũng có thể sử dụng đạo này.

– Tham ngô đại đạo được chia làm:

 • Tiếp xúc được da lông bên ngoài.
 • Bắt đầu tìm hiểu.
 • Tiến dần từng bước.
 • Có chút thành tựu.
 • Thông hiểu đạo lí.
 • Siêu Quần Bạt Tụy.
 • Kỹ Quan Quần Hùng.
 • Đăng Phong Tạo Cực.
 • Chấn Cổ Thước Kim.

Thần hồn của Dương Khai

Bởi vì thời điểm thần hồn yếu ớt đạt được chí bảo thiên địa Ôn Thần Liên, cho nên thần hồn Dương Khai vượt xa thường nhân.

Thân thể Dương Khai

Dương Khai tu luyện Ma Thần Bí Điển, một thân huyết dịch hóa thành kim huyết, mỗi giọt kim huyết ẩn chứa khí huyết chi lực to lớn.

Dương Khai trở thành long tộc, hiện đã đột phá 9999 trượng long thân, đột phá Thánh Long.

Công pháp của Dương Khai

 • Ngạo Cốt Kim Thân quyết.
 • Chân Dương quyết.
 • Âm Dương Hợp Hoan công.
 • Nguyên khí khống chế thuật.
 • Luyện đan chân quyết.
 • Pháp môn tu luyện thần thức.
 • Phệ Thiên Chiến Pháp.
 • Ma Thần biến.
 • Phân Thần chi thuật.
 • Luyện đan pháp đại quy mô.
 • Khống Nguyên chi thuật.
 • Luyện Tinh quyết.
 • Hóa Yêu quyết.
 • Hóa Long quyết.
 • Cửu Thiên Huyền Đan quyết.
 • Nghịch Âm Dương Ngũ Hành Huyền Vũ tâm kinh.
 • Đại Diễn Bất Diệt Huyết Chiếu kinh.
 • Tam Phân Quy Nhất quyết.

Vũ kỹ của Dương Khai

 • Bất Khuất Chi ngao.
 • Viêm Dương bạo.
 • Tinh ngân.
 • Dương Nguyên ấn.
 • Bộ pháp tự nghĩ ra.
 • Ẩn khí pháp.
 • Viêm Dương tam điệp bạo.
 • Dương Viêm chi dực.
 • Thú Hồn kỹ: Bạch Hổ ấn, Thần Ngưu ấn, Nô Thú ấn.
 • Vạn Kiếm quy nhất.
 • Thần Hồn kỹ.
 • Mê Hồn chi cung.
 • Nhập Ma.
 • Diệt Hồn kim quang: Diệt Thế ma nhãn.
 • Thần Thức chi hỏa.
 • Phong Lôi vũ dực.
 • Cửu Thiên thần kỹ: Huyền Thiên kiếm, U Thiên tỏa, Già Thiên thủ, Tru Thiên mâu, Xích Thiên tiễn, Quân Thiên dẫn, La Thiên võng, Hạo Thiên thuẫn, Dật Thiên ảnh.
 • Ma diễm.

Bí thuật thần thông của Dương Khai

Không gian pháp tắc:

 • Tê liệt không gian.
 • Không Gian chi nhận.
 • Thuấn di.
 • Hư vô.
 • Phóng trục.
 • Nguyệt nhận.
 • Băng tháp.
 • Thiên Địa chi tỏa.
 • Càn Khôn độn pháp.
 • Chỉ Xích thiên nhai.
 • Đả Ngưu.
 • Hư Không chi kính.

Thời gian pháp tắc:

 • Tuế Nguyệt Như Toa ấn.
 • Nhật Nguyệt thần luân.

Thần liên bí thuật:

 • Sinh liên.
 • Nộ liên.

Âm Dương Ngũ Hành thần thông:

 • Long thuẫn.
 • Kim Ô chú nhật.
 • Nguy Nguy trường thanh.
 • Nguyệt Hoa như thủy.
 • Kim Lang khiếu nguyệt.

Ma huyết ti bí thuật:

 • Kim Huyết Tí bí thuật.
 • Bất Diệt Ngũ Hành kiếm pháp.
 • Phong Tỏa thức hải chi pháp.
 • Phá Thiên nhất kích.
 • Ám Hắc Vô giới: Luyện Ngục hắc đồng.
 • Thượng Cổ Vu thuật.
 • Long tộc bí thuật.
 • Vũ đạo chân ý.
 • Đại Tự Tại thương.
 • Tịnh Hóa chi quang.

Bí bảo của Dương Khai:

Trung Đô Thế Giới:

 • Tu La Kiếm.
 • Thiên Nhị Huyết Hải Đường.
 • Tỏa Ma liên.
 • Cốt thuẫn.
 • Thần Hồn Tiểu kiếm.
 • Thiên Hành cung.

Thông Huyền Đại Lục:

 • Hỗn Nguyên Liêu Khảo.
 • Dịch Dung bí bảo.
 • Thần Chiến Chi đình.
 • Thánh Chủ Linh giới.
 • Ngân Diệp.
 • Phi Thiên toa.

Hằng La Tinh Vực:

 • Tinh Toa.
 • La Bàn.
 • Tụ Linh Thất Thải kỳ.
 • Tử thuẫn.
 • Bách Nhạc đồ.
 • Long Cốt Kiếm Tích thúy.
 • Mặc Ngọc đỉnh.
 • Vũ Linh tiễn.
 • Hám Thiên trụ.
 • Huyền Giới châu: Không gian bí bảo, Nội hàm tiểu Huyền giới.
 • Tịch Diệt Lôi châu.
 • Nô Trùng trạc.
 • Trảm Hồn đao.

Tinh Giới:

 • Tử Hư đỉnh.
 • Ma Binh chiến chùy.
 • Bách Vạn kiếm.
 • Tử Dương Huyền Quang tráo.
 •  Mộc chu.
 • Sơn Hà chung.
 • Phi Hồng Mặc Long giáp.
 • Phượng Hoàng chân hỏa.
 • Vạn Thú ấn.
 • Ngũ Sắc trường mâu.
 • Lưu Vân toa.
 • Phong Hồ.
 • Thương Long thương.

Bên ngoài Càn Khôn:

 • Túi Lục Hợp Như Ý.
 • Vô Ảnh Sa.
 • Thiên Diện.
 • Vực toa.
 • Nguyên Từ Thần hồ: Phong Hồ, Lục phẩm Nguyên Từ thần quang.
 • Trung Nghĩa phổ.
 • Liên Hoa lạc.
 • Hư Không Âm Dương kính.
 • Thủy Tinh cung.

Phụ trợ của Dương Khai:

Ngạo cốt kim thân: Đại Ma thần chi cốt, bên trong phong ấn năng lượng cực kỳ tà ác, nhờ nó mà Dương Khai đạt được tư chất nghịch thiên.

Bản nguyên Kim thánh long: Bản nguyên Long Thần, ẩn chứa tất cả bí thuật cùng phương pháp tu luyện của long tộc.

Thất Thải Ôn Thần Liên: Thiên địa chí bảo, một trong Tịnh Đế song liên, Chí Tôn Ôn Thần Liên, ân cần ôn dưỡng giúp tăng cường thần hồn chi lực.

Diệt Thế Ma nhãn: Tại Thông huyền đại lục đạt được. Tương truyền là Đại Ma Thần chi nhãn, khắc tinh của thần hồn, có thể hấp thu thần hồn người chết phụ cận tịnh hóa cho mình sử dụng.

Huyền Giới Châu: Không gian bí bảo, do một mảnh tiểu huyền giới luyện thành, có thể dung nạp sinh linh vạn vật.

Bên trong không gian này Dương Khai là chúa tể quyết định hết thảy, có thể thông qua hoàn thiện pháp tắc thiên địa nơi này để phát triển. Về sau Dương Khai thành tựu Khai Thiên, hắn đem dung nhập vào càn khôn tiểu thế giới của mình.

Bản nguyên Hằng La tinh vực: Tinh đồ dùng để chưởng khống tinh vực hạ vị diện.

Bất Lão thụ: Thiên địa chí bảo, ngưng tụ tài liệu Cửu phẩm hệ Mộc.

Thương thụ: Phong ấn thiên địa chi thụ, âm dương hỗn độn lực, có phong ấn hết thảy.

Luyện Ngục Hắc đồng: Tại Tinh giới đạt được, tương truyền là Cổ Ma Hắc đồng.

Thiên địa ý chí: Đạt được thiên địa thừa nhận, mới có thể đột phá Đại Đế, điều động sức mạnh thiên địa.

Hư Không Đạo ấn: Đạo ấn, do tinh hoa tu luyện cả đời ngưng tụ thành.

Thiên Địa tuyền: Một trong Càn khôn tứ trụ, có thể bảo vệ càn khôn tiểu thế giới, vạn vật bất xâm, không sợ rung chuyển.

Trợ lực Dương Khai:

Địa Ma: Sau khi thu phục, Dương Khai dung nhập một tia thần hồn khống chế nó. Địa Ma lập được rất nhiều công lao vì chủ nhân.

Phệ Hồn trùng: Thượng cổ dị trùng, có thể nuốt phệ thần hồn lực, sau này thôn phệ ma khí hóa thành phệ Hồn ma trùng.

Tiểu Tiểu: Thạch khôi, thạch linh nhất tộc. Tại Thông Huyền đại lục, Dương Khai đạt được hai khỏa Hắc thạch hóa thân, một viên hóa thành pháp thân gọi là Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu có thể tìm kiếm khoáng thạch, rèn luyện khoáng thạch. Sau đó, Tiểu Tiểu kế thừa bản nguyên thượng cổ Thánh linh Thái Nhạc, trở thành thượng cổ Thánh Linh  – Thái Nhạc.

Lưu Viêm: Khí linh của Luyện Khí lô bị Dương Khai thu phục. Tại Xích Lan tinh, khí linh thôn phệ càn thiên Lôi Viêm, huyễn hóa thành một mỹ phụ diễm lệ, được Dương Khai ban tên Lưu Viêm.

Tại Thiên Diệp tông, Lưu Viêm dung hợp khôi lỗi Linh cấp tiến hóa thành Linh Khôi, biến thành bộ dáng trẻ con. Về sau, Lưu Viêm luyện hóa Phượng Hoàng Chân Hỏa trở thành Thánh Linh Phượng tộc, có được thân thể của mình.

Pháp thân: Thạch linh nhất tộc, linh hồn không trọn vẹn hóa thành pháp thân, tu luyện Phệ Thiên Chiến pháp, luyện hóa bản nguyên thạch hỏa trở thành Thánh linh. Tại Ma Vực, pháp thân thôn phệ hơn vạn Ma Đan đột phá Bán Thánh, hiện tại chưởng khống tân Ma Vực.

Mộc Châu Mộc lộ: Mộc linh nhất tộc và Thạch linh nhất tộc cùng sinh ra, Mộc Lộ am hiểu chăm sóc Linh Chu cùng chữa thương, tại tiểu Huyền Giới vì Dương Khai chăm sóc Dược viên.

Cổn Cổn: Khí linh Tiểu Huyền Giới, Huyền Giới châu thôn phệ nhật nguyệt tinh thần tạo ra khí linh, có thể thôn phệ thiên địa pháp tắc hoàn thiện Tiểu Huyền Giới, thôn phệ dung hợp tất cả đại lục Ma vực trở thành Tân Ma Vực.

Tiểu Hắc: Quy Khư, dị thú Ma Vực, danh xưng Diệt vực chi thú, thông qua thôn phệ ma khí trưởng thành, nó từng mang đến tai nạn hủy diệt tới Ma Vực.

Truy Phong: Thánh linh Ma Vực, tọa kỵ Ma Long Trường Thiên, bị huyết mạch long tộc của Dương Khai hấp dẫn trở thành tọa kỵ của hắn, một mực đi theo hắn.

Âm Dương Ngũ Hành:

 • Dương: Nguyên Dương Huyền Tham.
 • Kim: Nội đan Kim Lang Vương, thần thông Kim Lang Khiếu Nguyệt.
 • Mộc: Bất Lão Thụ.
 • Thủy: Nguyệt Tinh, thần thông Nguyệt Hoa Như Thủy.
 • Hỏa: Kim Ô Chân Hỏa, thần thông pháp tướng Kim Ô Chú Nhật.
 • Thổ: Thổ Hệ Long Châu, thần thông Long Thuẫn.

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Dương Khai – Sơ lược tiểu sử nhân vật chính Võ Luyện Đỉnh Phong“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều truyện hay, hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Bài viết có Hữu Ích không ?,...,?

Đánh giá và Để lại bình luận của bạn nhé !

Rating Trung bình: 4.7 / 5. Số lượt Vote: 100

Chưa có ai Vote cả. Hãy là người đầu tiên nhé <3

Nếu bạn thấy HAY và HỮU ÍCH, hãy ủng hộ chúng mình bằng cách C.L.I.C.K và XEM các Quảng Cáo trong trang nhé. Cảm ơn tất cả Quý Đọc Giả. <3 <3 <3