# Dương Khai | Tiểu sử nam chính Võ Luyện Đỉnh Phong

Dương Khai | Tiểu sử nam chính Võ Luyện Đỉnh Phong

Dương Khai | Tiểu sử nam chính Võ Luyện Đỉnh Phong
Theo dõi Thư Viện Anime trên Google News

Không tìm thấy Nhân Vật / Anime yêu thích ?Gửi yêu cầu của bạn vào Fanpage

Dương Khai (杨开 – Yang Kai) là nhân vật chính trong Võ Luyện Đỉnh Phong của tác giả Mạc Mặc. Thí luyện đệ tử kiêm chân quét rác của Lăng Tiêu Các, chân thực thân phận là Cửu công tử của Dương gia, đứng đầu bát đại gia tộc Trung Đô.

Do phụ thân Dương Ứng Phong mắc bệnh hiểm nghèo, nên bẩm sinh thể chất yếu kém, không thể tu luyện.

Sau đó, nhờ cơ duyên có được Vô Tự Hắc Thư (Ma Thần bí điển) mà kế thừa y bát của Đại Ma Thần, từ đó có được tư chất nghịch thiên, bước lên con đường truy cầu võ đạo đỉnh phong.

Tổng quan về Dương Khai

✅Tên đầy đủ:⭐Dương Khai
✅Tên tiếng Trung:⭐杨开 – Yang Kai
✅Chủng tộc:⭐Nhân tộc (Long tộc)
✅Tuổi:⭐Hơn 10000 tuổi (Kết thúc)
✅Giới tính:⭐Nam
✅Bí danh:⭐Tiểu Công Tử, Thánh Chủ, Tông Chủ, Cung Chủ, Hư Không Đại Đế, Hư Không Chân Quân
✅Tu vi:⭐ Sáng Thế Cảnh ( Nhân tộc ), Thánh Long ( Long tộc )
✅Đan đạo:⭐ Đế cấp luyện đan sư
✅Đăng tràng:⭐ Võ Luyện Đỉnh Phong
Thông tin tổng quan về Dương Khai - Thư Viện Anime
Thông tin tổng quan về Dương Khai – Thư Viện Anime

Hình tượng nhân vật

Thí luyện đệ tử kiêm tảo địa tiểu tư của Lăng Tiêu Các, chân thực thân phận là Cửu công tử của Dương gia, đứng đầu bát đại gia tộc Trung Đô.

Do phụ thân Dương Ứng Phong mắc bệnh hiểm nghèo, nên bẩm sinh thể chất yếu kém, không thể tu luyện.

Sau đó, nhờ cơ duyên có được vô tự hắc thư (Ma Thần bí điển) mà kế thừa y bát của Đại Ma Thần, từ đó có được tư chất nghịch thiên, bước lên con đường truy cầu võ đạo đỉnh phong.

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là mạn mạn cầu tác, là cao xử bất thắng hàn.

Thành trưởng trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất bất nại, mới có thể kham phá võ đạo cực đạo.

Kinh lịch niên biểu

Hơn 16100 tuổi

 • Một trăm tuổi khi thành tựu Đại Đế:
 • Mười hai tuổi nhập Lăng Tiêu Các,
 • mười lăm tuổi bắt đầu tu luyện,
 • mười tám tuổi tham gia Dương Gia Đoạt Đích Chiến,
 • hai mươi tuổi trở thành Dương Gia Đại Gia Chủ và tiến về Thông Huyền Đại Lục,
 • ba mươi tuổi tiến về Tinh Vực,
 • sáu mươi tuổi tiến về Thủy Nguyệt Tinh cầu hôn,
 • bảy mươi tuổi tiến về Tinh Giới,
 • tám mươi tuổi sáng lập Lăng Tiêu Cung, trở về Hạ Vị Diện Tinh Vực giải quyết Đại Hoang Tinh Vực xâm lược mất mười năm, trở về Tinh Giới tham gia Nam Vực Vô Hoa Điện Võ Hội phá hủy kế hoạch của Ma Tộc,
 • ba năm sau Lưỡng Giới Đại Chiến bùng nổ, hai mươi năm sau song phương tại Tinh Thần Cung đại chiến, sau đó Đại Đạo Tranh Phong bắt đầu, thành tựu Hư Không Đại Đế,
 • Lưỡng Giới Đại Chiến sau luyện hóa Bất Lão Thụ mất năm mươi năm,
 • ở bên ngoài tìm kiếm Thế Giới Thụ hai mươi năm,
 • Âm Dương Thiên Luận Đạo Đại Hội sau một trăm năm trước đến thực hiện ước định,
 • tại Âm Dương Thiên Luân Hồi Các trung trải qua một trăm ba mươi năm,
 • lịch kiếp cửu sinh cửu thế tình duyên, tại Hắc Vực cùng Mặc Chi Vương Tộc ở chung một trăm năm và chém giết Mặc Tộc Vương Chủ, cộng thêm linh linh tán tán thời gian,
 • 600 tuổi khi tiến vào Mặc Chi Chiến Trường, tại Mặc Chi Chiến Trường trải qua một nghìn hai trăm năm:
 • Từ Dương Khai sơ đến Mặc Chi Chiến Trường đến Bích Lạc Quan viễn chinh mất một trăm năm,
 • Bích Lạc Quan tướng sĩ đại thắng tu dưỡng sinh tức hai trăm năm,
 • thu phục Đại Diễn Quan mất một trăm năm mươi năm,
 • Phùng Anh tấn thăng Bát Phẩm Khai Thiên Cảnh mất hai trăm năm,
 • Nhân Tộc viễn chinh đến Sơ Thiên Đại Cấm nhất chiến tái đến Dương Khai trở về trải qua năm trăm mười hai năm, cộng thêm linh linh tán tán thời gian
 • Không Chi Vực kết nối Mặc Chi Chiến Trường Lưỡng Giới Thông Đạo bị đánh xuyên sau lại trải qua gần trăm năm,
 • tu luyện Tam Phân Quy Nhất Quyết bế quan ba trăm năm,
 • tại Tinh Giới bế quan tu luyện một nghìn bảy trăm năm,
 • tại Thánh Linh Tổ Địa tu luyện ba trăm năm, cùng Mặc Tộc Ngụy Vương Chủ Địch Ô tranh đấu sau chém giết Địch Ô, Dương Khai tu dưỡng một trăm năm,
 • tại Hỗn Loạn Tử Vực đợi một trăm năm, cùng Mặc Tộc Ngụy Vương Chủ Ma Na Da đạt thành hiệp nghị, từ Mặc Tộc bên kia sách lược tam thành tài nguyên lại trải qua một nghìn năm,
 • từ Bất Hồi Quan phương hướng chém giết Tiên Thiên Vực Chủ lại trải qua đại khái ba mươi năm,
 • cùng Mặc Tộc Tiên Thiên Vương Chủ Mặc Úc và Ngụy Vương Chủ Ma Na Da giằng co hai năm và chém giết tất cả bị vây ở Càn Khôn Lô hư ảnh nội Tiên Thiên Vực Chủ, Càn Khôn Lô mở ra mấy chục năm,
 • bảy trăm năm sau đánh hạ Bất Hồi Quan, đánh bại Mặc Hậu bị lưu đày đến Cấm Kỵ Chi Địa tám nghìn năm, trở về sau tu bổ Tam Thiên Thế Giới hai nghìn năm

Thân phận

Trung Đô thế giới
 • Đại Hán vương triều Trung Đô Dương gia Cửu công tử
 • Đại Hán vương triều Lăng Tiêu Các đệ tử
 • Đại Hán vương triều Trung Đô Dương gia đại lý gia chủ
Thông Huyền đại lục
 • Cổ Ma nhất tộc chủ nhân
 • Đan Sư hiệp hội thành viên
 • Lôi Quang thần giáo khách khanh
 • Thiên Tiêu tông đệ tử
 • Cửu Thiên thánh địa Thánh Chủ
 • Long Phượng phủ Long Hoàng
Hằng La tinh vực
 • U ám tinh Long Huyệt sơn chủ nhân
 • U ám tinh Lăng Tiêu tông tông chủ
 • U ám tinh tinh chủ
 • Hằng La tinh vực vực chủ
Tinh Giới
 • Bắc Vực Lăng Tiêu cung cung chủ
 • Nam Vực Thanh Dương thần điện khách khanh trưởng lão
 • Nam Vực La Sát môn khách khanh trưởng lão
 • Kỷ Tử quân đoàn trưởng
 • Đông Vực Long đảo Long tộc Long Thần
 • Hư Không Đại Đế
 • Tinh Giới chi chủ
Ma Vực
 • Vân Ảnh đại lục Thân vương
 • Tân sinh Ma Vực sáng tạo giả
Chư Thiên vạn giới
 • Thất Xảo vực Thất Xảo địa quả viên quản sự
 • Đệ Nhất trán hỏa kế
 • Tinh Thị Tu La tràng địa bảng đệ nhất danh
 • Thái Hư cảnh Xích Tinh cung phụng
 • Thánh Linh thiên Nguyệt Ma Chu thừa tái giả
 • Hư Không vực Hư Không địa Hư Không Chân Quân
 • Âm Dương vực Âm Dương thiên cô gia
 • Bích Lạc quan Thần Hi tiểu đội đội trưởng
 • Đại Diễn quan Thần Hi tiểu đội đội trưởng
 • Huyền Minh quân đoàn trưởng
 • Huyền Minh quân Thần Hi tiểu đội đội trưởng
 • Vạn Yêu giới Lôi Ảnh Đại Đế (phân thân lão tam)
Hư Không đại lục
 • Hư Không đại lục chi chủ
 • Thất Tinh phường Thái Thượng trưởng lão
 • Hư Không đạo tràng đạo chủ
 • Phương Thiên Tứ (phân thân lão nhị)

Quan hệ nhân mạch

Gia nhân
 • Dương Ứng Phong (phụ thân, Trung Đô Dương gia Tứ lão gia)
 • Đổng Tố Trúc (mẫu thân, Huyền Châu Đổng gia chi nhân)
 • Dương Tuyết (muội muội)
 • Dương Tiêu (nghĩa tử)
Thê tử
Hồng nhan
 • Hồ Mị Nhi
  • Huyết Chiến bang nhị tiểu thư
  • Song Tử các đệ tử
 • Hồ Kiều Nhi
  • Huyết Chiến bang đại tiểu thư
  • Song Tử các đệ tử
 • Thu Ức Mộng
  • Trung Đô Thu gia đại tiểu thư
 • Bích Lạc
  • Thương Vân tà địa yêu mị nữ vương Phiến Khinh La thị nữ
 • Vân Huyên
  • Độc Ngạo minh đại tiểu thư
 • Dương Viêm
  • Hằng La tinh vực Tinh Không Đại Đế, Tinh Giới Tinh Đình sứ
 • Mạc Tiểu Thất
  • Thú Vũ Đại Đế nữ nhi, Linh Thú đảo công chúa
 • Trương Nhược Tích
  • Phong Lâm thành Trương gia chi nhân, Càn Khôn chi ngoại Lang Gia phúc địa Thiên Hình huyết mạch hậu nhân
 • Sư Môn: Lăng Thái Hư (sư công, Trung Đô Lăng Tiêu Các chưởng môn), Sở Lăng Tiêu (tổ sư, Thông Huyền Đại Lục Thiên Tiêu Tông tổ sư gia)
 • Huynh Đệ Tỷ Muội: Đổng Khinh Hàn (biểu ca), Đổng Khinh Yên (biểu muội), Dương Tuyết (muội muội)
 • Nghĩa Tử: Dương Tiêu
 • Đệ Tử: Triệu Dạ Bạch (Không Gian Chi Đạo), Triệu Nhã (Thương Đạo), Hứa Ý (Thời Gian Chi Đạo)

Năng lực sức mạnh

Hiện nội dung Năng Lực Sức Mạnh của Dương Khai

Pháp Tắc Đại Đạo

 • Thời Không Chi Lực: Không Gian Pháp Tắc cùng Thời Gian Pháp Tắc dung hợp mà thành.
 • Không Gian Chi Đạo: Chấn Cổ Sóc Kim (đệ cửu cấp)
 • Thời Gian Chi Đạo: Chấn Cổ Sóc Kim (đệ cửu cấp)
 • Thương Đạo: Đăng Phong Tạo Cực (đệ bát cấp)
 • Đan Đạo: Đăng Phong Tạo Cực (đệ bát cấp)
 • Khí Đạo: Đăng Phong Tạo Cực (đệ bát cấp)
 • Khác: Kiếm Đạo, Trận Pháp Chi Đạo, Tự Nhiên Chi Đạo, Tạo Hóa Chi Đạo, Âm Dương Chi Đạo, Sinh Tử Chi Đạo, Ngũ Hành Chi Đạo, Nhân Quả Chi Đạo, Sát Lục Chi Đạo, Sỉ Huyết Chi Đạo…

Thần Hồn

Bởi vì tại phi thường nhỏ yếu thời điểm liền được đến thiên địa chí bảo Ôn Thần Liên, cho nên Thần Hồn chi lực viễn siêu thường nhân.

Nhục Thân

Tu luyện Ma Thần Bí Điển, một thân huyết dịch hóa thành Kim Huyết, mỗi giọt Kim Huyết ẩn chứa khổng lồ khí huyết chi lực, hùng dũng như tinh hà.

Thân hoài Long Tộc đời thứ ba Kim Thánh Long bản nguyên, có thể hóa thân Vạn Trượng Kim Thánh Long

Bí Bảo

Trung Đô Thế Giới
 • Vô Tự Hắc Thư (Ma Thần Bí Điển) (nguyên bản không tính là bí bảo, mở ra đệ lục trang sau có thể coi như trữ tàng bí bảo sử dụng)
 • Tu La Kiếm (trả lại)
 • Thiên Nhụy Huyết Hải Đường (trả lại)
 • Tỏa Ma Liên
 • Cốt Thuẫn (đã bị phá hủy)
 • Thần Hồn Tiểu Kiếm (Long Phong Phủ cho Tôn Ngọc)
Thông Huyền Đại Lục
 • Hỗn Nguyên Liệu Khảo
 • Dịch Dung Bí Bảo
 • Thần Chiến Chi Đình
 • Thánh Chủ Linh Giới
 • Ngân Diệp (đã tiêu tán)
 • Phi Thiên Thoi
Hằng La Tinh Vực
 • Tinh Thoi
 • La Bàn
 • Tụ Linh Thất Thải Kỳ
 • Tử Thuẫn
 • Bách Việt Đồ (hư hại)
 • Long Cốt Kiếm Đích Thúy (dung nhập bản thân)
 • Tử Hư Đỉnh
 • Vũ Linh Tiễn
 • Hám Thiên Trụ (Tiểu Tiểu nắm giữ)
 • Huyền Giới Châu (Không Gian bí bảo, nội hàm Tiểu Huyền Giới, Khai Thiên thời dung nhập Tiểu Càn Khôn)
 • Tịch Diệt Lôi Châu (tặng cho Lưu Diễm)
 • Nô Trùng Trạc
 • Trảm Hồn Đao (tiến vào Lĩnh Chủ cấp Mặc Sào không gian trung liên trảm Lĩnh Chủ sau băng toái)
Tinh Giới
 • Mặc Ngọc Đỉnh
 • Ma Binh Chiến Chùy (Pháp Thân nắm giữ)
 • Bách Vạn Kiếm
 • Mộc Chu
 • Tử Dương Huyền Quang Tráo
 • Sơn Hà Chung (Nguyên Đỉnh Đại Đế di bảo, Hồng Hoang dị bảo, đã tại Kim Ô Thần Cung bị Kim Ô Chân Hỏa thiêu hủy)
 • Phi Hồng Mặc Long Giáp
 • Phượng Hoàng Chân Hỏa (Viêm Vũ Đại Đế di hỏa, đã bị Lưu Diễm hấp thu)
 • Vạn Thú Ấn (tặng cho Trương Nhược Tích)
 • Ngũ Sắc Trường Mâu (tặng cho Hoa Thanh Ti)
 • Lưu Vân Thoi
 • Phong Hồ Lô
 • Không Linh Châu
 • Thương Long Thương (tại cùng Mặc quyết chiến trung phá toái, nhưng Dương Khai có thể dùng Tiễn Ảnh Thuật triệu hoán quá khứ thời không Thương Long Thương)
Càn Khôn Chi Ngoại
 • Lục Hợp Như Ý Đại
 • Vô Ảnh Sa
 • Thiên Diện
 • Vực Thoi
 • Nguyên Từ Thần Hồ Lô (Phong Hồ Lô + Lục Phẩm Nguyên Từ Thần Quang)
 • Trung Nghĩa Phổ (đi Mặc Chi Chiến Trường trước thả tất cả mọi người tự do)
 • Liên Hoa Lạc
 • Bí Hí Pháp Thoái
 • Hư Không Âm Dương Kính
 • Thủy Tinh Cung (Long Tộc thánh vật)
 • Phá Tà Thần Mâu (Thanh Tịnh Chi Quang)
 • Xả Hồn Thứ
 • Thiên Địa Châu
 • Huyền Tẫn Chi Môn

Ma Thần Bí Điển (Vô Tự Hắc Thư)

TrangVật Phẩm/Văn TựHiệu QuảĐiều Kiện Mở Khóa
1Ngạo Cốt Kim ThânTích trữ năng lượng, ẩn chứa năng lượng tà ácTụ Khí Cảnh tầng 3
2Ngạo Cốt Kim Thân QuyếtRèn luyện nhục thân, tiêu hao nhiều sức lựcTụ Khí Cảnh tầng 3
3Lượng HươngÁp chế lực lượng, phối hợp rèn luyện với Tụ Khí ThiênTụ Khí Cảnh tầng 4
4Chân Dương QuyếtNgưng khí thành Chân Dương Dịch, tích trữ nguyên khí vô hạnTụ Khí Cảnh tầng 7
5Câu nóiChỉ dẫn Dược Vương Cốc Vạn Dược ĐàmLy Hợp Cảnh tầng 5
6Chức năng trữ đồTrữ đồ vật phẩm, dung hợp các trang thành không gian trữ đồ lớnChân Nguyên Cảnh tầng 1
7Diệt Thế Ma NhãnPhóng thích Diệt Hồn Kim Quang, sát thương thần hồn, hấp thu thần hồn chi lựcThần Du Cảnh tầng 1

Công pháp, võ kỹ, bí thuật, đặc thù

LoạiTên
Công PhápNgạo Cốt Kim Thân Quyết, Chân Dương Quyết, Âm Dương Hợp Hoan Công, Nguyên Khí Khống Chế Thuật, Luyện Đan Chân Quyết, Thần Thức Tu Luyện Pháp Môn, Ma Thần Biến (bao gồm ba cấp độ: thấp, trung, cao), Phân Thần Chi Thuật, Thí Thiên Chiến Pháp (truyền cho Pháp Thân, bản thân cũng thi triển qua, bất quá không có Vô Cấu Thánh Liên không thể loại bỏ ẩn hoạn trong đó), Đại Quy Mô Luyện Đan Pháp, Khống Nguyên Chi Thuật, Luyện Tinh Quyết, Hóa Yêu Quyết, Hóa Long Quyết, Cửu Thiên Huyền Đan Quyết, Nghịch Âm Dương Ngũ Hành Huyền Vũ Tâm Kinh, Đại Diễn Bất Diệt Huyết Chiếu Kinh (tàn khuyết)
Võ KỹBất Khuất Chi Ngạo, Viêm Dương Bạo, Tinh Ngân, Dương Nguyên Ấn, tự sáng tạo bộ pháp, Ẩn Khí Pháp, Viêm Dương Tam Điệp Bạo, Dương Viêm Chi Dực, Thú Hồn Kỹ (Bạch Hổ Ấn, Thần Ngưu Ấn, Nô Thú Ấn), Vạn Kiếm Quy Nhất, Thần Hồn Kỹ, Mê Hồn Chi Cung, Nhập Ma, Thần Thức Chi Hỏa, Phong Lôi Vũ Dực, Cửu Thiên Thần Kỹ (Huyền Thiên Kiếm, U Thiên Tỏa, Che Thiên Thủ, Tru Thiên Mâu, Xích Thiên Tiễn, Quân Thiên Dẫn, La Thiên Võng, Hạo Thiên Thuẫn, Dật Thiên Ảnh), Ma Diễm
Bí Thuật Thần ThôngKhông Gian Pháp Tắc:

 • Xé Rách Không Gian, Không Gian Chi Nhận, Thuấn Di, Hư Vô, Phóng Trục, Nguyệt Nhận, Băng Tháp, Thiên Địa Chi Tỏa, Càn Khôn Độn Pháp, Chỉ Xích Thiên Nhai, Đả Ngưu, Khóa Định, Hư Không Chi Kính

Thời Gian Pháp Tắc:

 • Tuế Nguyệt Như Thoi Ấn

Thời Không Pháp Tắc:

 • Nhật Nguyệt Thần Luân, Nhật Nguyệt Thần Ấn, Thời Không Trường Hà

Thần Liên Bí Thuật:

 • Sinh Liên, Nộ Liên

Âm Dương Ngũ Hành Thần Thông:

 • Long Thuẫn, Kim Ô Chú Nhật, Ngụy Ngụy Trường Thanh, Nguyệt Hoa Như Thủy, Kim Lang Khiếu Nguyệt

Ma Huyết Ti Bí Thuật (Kim Huyết Ti Bí Thuật), Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm Pháp, Phong Tỏa Thức Hải Chi Pháp, Phá Thiên Nhất Kích, Diệt Hồn Kim Quang (Diệt Thế Ma Nhãn), Ám Hắc Vô Giới (Luyện Ngục Hắc Đồng), Thượng Cổ Vu Thuật, Long Tộc Bí Thuật, Võ Đạo Chân Ý, Đại Tự Tại Thương, Thanh Tịnh Chi Quang, Xả Hồn Thứ, Bất Tri Danh Bí Thuật (có thể kết hợp Thái Dương Chước Chiếu và Thái Âm U Huỳnh bản nguyên chi lực ngưng luyện Thái Âm Ký và Thái Dương Ký), Tam Phân Quy Nhất Quyết (Nhân Tộc Khai Thiên Chi Đạo tra lỗ hổng bù khuyết chỗ dùng), Thời Không Tiễn Ảnh Thuật

Đặc BiệtBố Trí Không Gian Pháp Trận (đoản trình, khóa tinh, khóa địa vực), Khóa Vực Không Gian Pháp Trận (khóa giới), Bố Trí Càn Khôn Đại Trận (Càn Khôn Điện, cao cấp nhất khóa vực không gian pháp trận), Luyện Chế Nhất Giới Châu, Thôi Động Thanh Tịnh Chi Quang (cực kỳ khắc chế Thánh Linh, đồng thời cũng chỉ có thể lấy Thánh Linh Chi Thân thừa tái), Thời Gian Khuynh Thám, Thời Gian Hồi Tố, Ẩn Nặc (Lôi Ảnh phân thân đạt được, bản thân có thể mượn dùng), Vô Trung Sinh Hữu, Sáng Thế Thần Thông

Trợ Giúp

TênMô Tả
Ngạo Cốt Kim ThânXương của Đại Ma Thần ở Thông Huyền Đại Lục, bên trong phong ấn năng lượng tà ác, giúp Dương Khai có được tư chất nghịch thiên.
Kim Thánh Long Bản NguyênBản nguyên của Long Hoàng đời thứ ba của Long Tộc, mang tất cả bí thuật và phương pháp tu luyện của Long Tộc, đồng thời cũng có truyền thừa Thời Gian Đại Đạo.
Ôn Thần LiênChí bảo thiên địa, một trong hai đóa sen song sinh, cao nhất là Chí Tôn Ôn Thần Liên, ôn dưỡng và tăng cường thần hồn chi lực.
Diệt Thế Ma NhãnMắt của Đại Ma Thần ở Thông Huyền Đại Lục, khắc tinh của tất cả thần hồn chi lực. Chiếu sáng thế giới cổ xưa, phá hủy vạn thế. (Thực ra là mắt của Đại Ma Thần Mạc Thắng)
Huyền Giới ChâuBí bảo không gian, bên trong có không gian độc lập, có thể chứa đựng sinh linh vạn vật, thế giới vô tận, ở đây Dương Khai có thể chủ tể tất cả, hơn nữa có thể thông qua hoàn thiện thiên địa pháp tắc để trưởng thành. Dương Khai thành tựu Khai Thiên, dung nhập nó vào Tiểu Càn Khôn thế giới của mình.
Hằng La Tinh Vực Bản NguyênTinh đồ, khống chế Hạ Vị Diện Tinh Vực, có thể câu thông tinh vực chi lực cho bản thân sử dụng.
Bất Lão ThụChí bảo thiên địa, ngưng tụ Mộc Hành chi lực Cửu Phẩm tài liệu, lá cây của nó được cho là có thể thịt bạch cốt, sống lại người chết. (đã luyện hóa)
Thương ThụPhong ấn Thiên Địa Chi Thụ, Âm Dương Hỗn Độn chi lực của nó, có uy năng phong ấn tất cả.
Luyện Ngục Hắc ĐồngCổ Ma Hắc Đồng, đến từ Thượng Cổ Độc Nhãn Cự Ma bị phong ấn ở Nam Vực Tinh Giới. (Thực ra là mắt của Đại Ma Thần Mạc Thắng)
Tinh Giới Thiên Địa Ý ChíĐược thiên địa công nhận, mới có thể tấn thăng Đại Đế, điều động thiên địa vĩ lực.
Đạo ẤnĐạo Ấn, tinh hoa tu luyện cả đời ngưng tụ mà thành, gần như tương đương với nội đan của yêu thú, khi thành tựu Khai Thiên sẽ vỡ vụn dung nhập vào bản thân Càn Khôn.
Thiên Địa TuyềnMột trong Tứ Trụ Càn Khôn, có thể khiến Tiểu Càn Khôn thế giới viên mãn vô hạ, vạn vật bất xâm, không sợ bị chấn động. (đã chuyển nhượng cho nguyên Bích Lạc Quan Đông Quân Đoàn Trưởng Đinh Diệu)
Thế Giới Thụ Tử ThụTử Thụ của Thế Giới Thụ Mẫu Thụ, hấp thu tinh thần chi lực phản bổ thế giới. Tổng cộng xuất hiện năm cây, một cây ở Tinh Giới, một cây ở Tiểu Càn Khôn của Dương Khai, một cây cho Ô Khuông, một cây ở Vạn Yêu Giới, cây cuối cùng hiện được đặt ở Thiên Địa Tận Đầu. Thế Giới Thụ Mẫu Thụ đã không thể cung cấp cho Tử Thụ nữa, đã đạt đến giới hạn, cuối cùng Dương Khai thành tựu Sáng Thế Cảnh tu bổ Tam Thiên Thế Giới khiến Thế Giới Thụ khôi phục sinh lực và càng mạnh hơn trước, tặng Dương Khai mười gốc Tử Thụ để Dương Khai định vị trong vũ trụ bao la, không bị lạc đường.

Phụ Lực

TênMô Tả
Thí Hồn Chi TrùngThượng Cổ dị trùng, có thể thôn phệ thần hồn chi lực, sau thôn phệ ma khí hóa thành Thí Hồn Ma Trùng.
Pháp ThânThạch Linh nhất tộc, linh hồn tàn khuyết hóa thành Pháp Thân, tu luyện Thí Thiên Chiến Pháp, luyện hóa Thạch Hỏa Thánh Linh bản nguyên trở thành Thánh Linh, sau ở Ma Vực thôn phệ rất nhiều Vạn Ma Đan tấn thăng Bán Thánh, Lưỡng Giới Đại Chiến sau khống chế Tân Sinh Ma Vực, hiện đã cùng Dương Khai chân chính hợp nhị vi nhất.
Phương Thiên TứVốn là sinh linh bản địa của Hư Không Đại Lục, nhưng Tiên Thiên Bất Túc, dung nhập một tia thần hồn của Dương Khai, là nhân hình phân thân mà Dương Khai tìm kiếm để tu luyện Tam Phân Quy Nhất Quyết, vốn có thể trực tiếp tấn thăng Thượng Phẩm, nhưng bị Dương Khai áp chế ở Lục Phẩm Khai Thiên, đã thức tỉnh, hiện đã thông qua Tam Phân Quy Nhất Quyết của Dương Khai hợp nhất với Dương Khai, nhục thân dung hợp, Tiểu Càn Khôn cùng Tiểu Càn Khôn của Dương Khai dung hợp, thần hồn độc lập. Dương Khai thành tựu Sáng Thế Cảnh sau bóc tách Hư Không Đại Lục và dung nhập bản nguyên vào thần hồn của Phương Thiên Tứ khiến hắn thoát thai hoán cốt trở thành cá thể độc lập. Và để hắn cùng Ảnh Báo trông nom Tiểu Thập Nhất.
Ảnh BáoThú hình phân thân mà Dương Khai tìm kiếm để tu luyện Tam Phân Quy Nhất Quyết, công pháp tu luyện chính là Thí Thiên Huyết Chiếu Kinh, mất năm trăm năm từ một con non trưởng thành đến Ngũ Phẩm Yêu Đế, còn là vị Đại Đế đầu tiên của Vạn Yêu Giới, được phong hiệu “Lôi Ảnh”, Bát Phẩm Yêu Đế, đã thức tỉnh, hiện đã thông qua Tam Phân Quy Nhất Quyết của Dương Khai hợp nhất với Dương Khai, nhục thân dung hợp nội đan hóa thành chiến lực của Dương Khai, thần hồn độc lập. Dương Khai thành tựu Sáng Thế Cảnh sau bóc tách Hư Không Đại Lục và dung nhập bản nguyên vào thần hồn của Ảnh Báo khiến hắn thoát thai hoán cốt trở thành cá thể độc lập. Và để hắn cùng Phương Thiên Tứ trông nom Tiểu Thập Nhất.
Mộc Châu, Mộc LộMộc Linh nhất tộc, cùng Thạch Linh nhất tộc cộng sinh, am hiểu chăm sóc linh thực và trị liệu cho người khác, ở Tiểu Huyền Giới chăm sóc dược viên cho Dương Khai. Dương Khai phái đi chăm sóc Triệu Dạ Bạch, Triệu Nhã.
Cổn CổnKhí linh, Tiểu Huyền Giới, Huyền Giới Châu thôn phệ rất nhiều tinh thần sau đó cơ duyên xảo hợp hóa thành, có thể thôn phệ đại lục hoàn thiện thiên địa pháp tắc của Tiểu Huyền Giới, thôn phệ dung hợp tất cả đại lục của Ma Vực sau trở thành Ma Vực mới.
Tiểu HắcHuyết mạch Quy Khư (loãng). Quy Khư, dị thú Ma Vực, được xưng là Diệt Vực Chi Thú, thông qua thôn phệ ma khí để trưởng thành, tương truyền mang đến tai họa cho Ma Vực. Từng giúp Dương Khai rời khỏi Chuyển Luân Giới.
Truy PhongThánh Linh Ma Vực, tọa kỵ của Ma Long Trường Thiên, bị long tộc huyết mạch của Dương Khai hấp dẫn trở thành tọa kỵ của hắn, luôn không rời không bỏ, tu vi Bán Thánh. Sau ở Tiểu Huyền Giới đệ nhị cương vực – Tân Sinh Ma Vực.

Âm Dương Ngũ Hành Chi Lực

Âm Dương/Ngũ HànhTênPhẩm ChấtKỹ Năng
ÂmThiên Âm SaNgũ Phẩm
DươngNguyên Dương Huyền SâmThất Phẩm
KimKim Lang Vương Nội ĐanThất PhẩmKim Lang Khiếu Nguyệt
MộcBất Lão ThụCửu Phẩm
ThủyNguyệt TinhCửu PhẩmNguyệt Hoa Như Thủy
HỏaKim Ô Chân HỏaBát Phẩm
ThổThổ Hệ Long ChâuBát Phẩm

Ảnh về Dương Khai

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Dương Khai | Tiểu sử nam chính Võ Luyện Đỉnh Phong“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Nguồn tham khảo:

Vũ Thị Mỹ Hạnh
Tôi là Mỹ Hạnh (aka Vũ Thị Mỹ Hạnh), Tác giả chuyên về lĩnh vực anime phim hoạt hình và truyện tranh Manga. Mình tốt nghiệp truyền thông báo chí tại Hồ Chí Minh. Mình cũng là một nữ Otaku chính hiệu với niềm đam mê viết lách. Sở thích của mình là xem phim Anime và đọc All thể loại truyện Manga @@ Hiện mình đang công tác và là Admin của site Thư Viện Anime ^_____^~

Bài mình dịch tốn cơm mẹ nấu lắm ak T^T