Kinh Lịch của Thạch Hạo: Cảnh giới và Nhân sinh cuộc đời

Kinh Lịch của Thạch Hạo: Cảnh giới và Nhân sinh cuộc đời

thach hao thuvienanime 16
Theo dõi Thư Viện Anime trên Google News

Không tìm thấy Nhân Vật / Anime yêu thích ? Gửi yêu cầu của bạn vào Fanpage

Thư Viện Anime tổng hợp FULL và chi tiết Kinh lịch niên biểu của Hoang Thiên Đế – Thạch Hạo. Bao gồm Kinh lịch nâng cao cảnh giới và Kinh lịch nhân sinh cuộc đời:

Kinh lịch nâng cao cảnh giới

Cảnh giới Giới thiệu
Bán huyết cảnh Một cánh tay vung lên mười vạn tám ngàn cân.
Động thiên cảnh Đặt mình vào cõi chết rồi sống lại, thành công khai phá truyền thuyết về động thiên thứ mười, sau đó vỡ vụn sau khi hợp nhất, có thể ngưng trệ hư không, xóa bỏ phù văn; mười động thiên được tái tạo từng cái một, sau đó thành động thiên thần hoàn, khai phá động thiên thứ mười một [động thiên nhục thân].

Sau đó vào thượng giới, trong Nguyên Thiên bí cảnh tái tạo động thiên cảnh, dung nhập mười động thiên vào động thiên nhục thân, sáng lập động thiên duy nhất.

Hóa linh cảnh Diễn hóa thần khí, thần khí hóa vật.
Minh văn cảnh Hóa thần khí thành đạo phù, khắc Nguyên Thủy Chân Giải quyển thượng vào trong cơ thể.
Liệt trận cảnh Vạn linh đồ khắc vào trong cơ thể.
Tôn giả cảnh Từng bước vào qua Tiểu Niết Đan, tái tạo trong Nguyên Thiên bí cảnh.
Thần hỏa cảnh Ba ngàn đạo hỏa tôi luyện bản thân, đốt cháy thần hỏa, tu luyện ra một đạo tiên khí; vạn đạo là hỏa, bản thân là lò, đốt cháy thần hỏa, mười phần chết không sót một, tu luyện ra đạo tiên khí thứ hai, vượt qua lôi kiếp mạnh nhất lúc bấy giờ, tu luyện ra đạo tiên khí thứ ba, trực nhập Chân Nhất.
Chân Nhất cảnh Vượt qua lôi kiếp mạnh nhất Loạn cổ, nhục thân sánh ngang với luyện thể sĩ, tu luyện pháp của Liễu Thần.
Thánh tế cảnh Hóa ba đạo tiên khí thành đại đạo chi hoa, đóa đầu tiên kết thành đại đạo chi quả, hóa thành quá khứ thân.
Thiên thần cảnh Ba đóa đại đạo chi hoa kết thành, nhục thân nguyên thần có thể vượt qua hư đạo cảnh, có thể xưng là người đầu tiên trong các thiên thần từ xưa đến nay; động thiên duy nhất cực độ nén lại thành âm dương thần đồ; du ngoạn Hoàng Tuyền, bốn ấn luân hồi gia thân; lấy thân làm chủng, chúng môn trong cơ thể hiện hình, thăng lên hư đạo.
Hư đạo cảnh Lấy thân làm chủng, mười động thiên nén lại cực độ, lừa trời tránh kiếp chết, trong cảnh tuyệt vọng dung hợp pháp tiên cổ kim thế, thành công mở ra chúng môn đan điền hình thành sinh luân tử hải, tương đương với bí cảnh luân hải bí cảnh trong hệ thống Già Thiên.

Vượt qua kiếp Cửu Thiên Thập Địa.

Đóa đại đạo chi hoa thứ hai thai nghén ra sinh linh, hóa thành hiện tại thân, nguyên khí hiển hóa, đại đạo sinh linh hiện tại thân hiển hóa, quan sinh diệt luân hồi, ngộ đạo nhập trảm ngã.

Bước đầu đi ra con đường hệ thống tu luyện Già Thiên đời sau.

Trảm ngã cảnh Trảm thiên tâm, chiến thiên ý, trực thăng trảm ngã trung kỳ cảnh.

Tại dị vực dẫn pháp tắc thiên đạo hoàn chỉnh vào cơ thể, niết bàn tái sinh.

Tại vực sâu sấm sét dẫn thiên kiếp, độ thiên diệt lôi kiếp, trảm ngã cảnh viên mãn, so với giáo chủ bình thường mạnh hơn một tầng.

Độn Nhất cảnh Trong người có chú tiên trảm đạo hạnh không tiêu, dùng nó để tôi luyện bản thân; tiếp xúc với chân huyết hắc ám tôi luyện đại đạo của chính mình, khiến đại đạo của chính mình mạnh mẽ và thông suốt hơn, dùng chú tiên trảm tôi luyện bản thân khiến cơ thể gần như hoàn mỹ và chú tiên trảm đối với nó đã vô hiệu.

Mười năm khổ tu đốn nhất cực cảnh, hai mươi năm nhập hồng trần, cảm thụ trăm thái nhân gian, luyện tâm phá chấp niệm, nghiệp hỏa thiêu thân, sau đó phản đạo, không cầu ngoại thiên địa, vạn niệm thiêu đạo, không rửa tội thiên địa, tự thành chí tôn, nhưng có tiềm ẩn.

Chí tôn cảnh Không tìm kiếm đại đạo ngoại thiên địa mà là vạn niệm thiêu đạo, phá vỡ ma chú chí tôn năm trăm năm, chí tôn trẻ nhất từ xưa đến nay.

Mạt pháp đến, dùng thiên ý hồng lô tôi luyện bản thân, dung luyện chư pháp.

Mở ra bí cảnh đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài trong cơ thể, thực sự sáng tạo ra hệ thống tu luyện Già Thiên, vượt qua chín năm diệt sát lôi kiếp, sáng pháp mới thành.

Tự xé rách chí tôn thể, không mượn thiên đạo, tự đốn nhất trọng tu, trọng phản chí tôn, từ đó chú tiên trảm vô hiệu, bước ra nửa bước đăng lâm cực đạo chi đỉnh; sáng lập nguyện lực pháp, nguyện lực hóa phân thân; sống tám kiếp (tương đương với trải qua tám kiếp), có thể phạt loạn cổ chân tiên bất tử.

Chân tiên cảnh Tại hư không tiên kim bia giao chiến với chính mình, kiểm nghiệm cực hạn của bản thân, trăm trận bất tử, vạn trận bất diệt, thời đại mạt pháp sống ngược chín kiếp dẫn thành tiên dị tượng, vượt qua thành tiên kiếp thành tiên, chín kiếp hồng trần chính là hồng trần tiên, có thể hạ sát chuẩn tiên vương.

Đắc được Nguyên Thủy Chân Giải siêu thoát thiên, sáng pháp đại thành, vượt qua trăm năm thiên kiếp.

Xông đến tiên vương cảnh, gặp phải sát cục, nửa đường tiên vương kiếp nhục thân thành tiên vương.

Năm mươi vạn năm trầm tịch, mười đạo luân hồi ấn ký hợp nhất, bước lên tiên vương lộ.

Tiên vương cảnh Đối mặt với tiên vương sát cục, vượt qua tử kiếp, mười đạo luân hồi ấn hợp nhất, ngũ đại bí cảnh thăng hoa, khai phá ra bí cảnh thứ sáu “ngẩng đầu ba thước có thần minh”, bước ra tiên vương cực tận lộ, đăng lâm tiên vương tuyệt đỉnh.

Ngưng luyện chiết xuất sở học thiên công bảo thuật cũng như chính đạo của mình, lấy ngũ đại bí cảnh thôi động, bí cảnh thứ sáu dung nhập vạn thiên đạo tắc, lôi trì biểu tượng, giải thích bản nguyên chi uẩn nghĩa, chính là pháp tắc trì.

Có thể trấn áp luyện hóa nguyên thần bị bắt; đem bí cảnh thứ sáu chính thần dung nhập vào trong cơ thể, vào chuẩn tiên đế cảnh, nhưng để lại ám thương.

Năng lực mạnh mẽ của bí cảnh thứ sáu: một trì tử (có thể như lồng giam trấn áp tất cả các tầng tiên vương, có thể xóa sổ nguyên thần tiên vương bao gồm nguyên thần của vô thượng cự đầu.

Có thể khiến nguyên thần tiên vương nhập dược luyện đan, có thể luyện hóa bảo thuật của người khác thành của mình, đối với sinh linh hắc ám sát thương lực mạnh hơn.

Có thể trừ khử bản nguyên hắc ám xâm nhập vào trong cơ thể), nhị thần chỉ (tiểu nhân phát quang là tinh túy của lục đại bí cảnh dung hợp lại thành, xưng là thần của mình.

Tiểu nhân có thể ly thể mà đi oanh sát đối thủ là thủ đoạn cấm kỵ của Hoang, tiểu nhân rải xuống quang huy bao bọc lấy thân thể khiến trong cơ thể và ngoài cơ thể thống nhất, tất cả bí cảnh hợp lực, tập trung đến lòng bàn tay, phát ra một kích mạnh nhất.

Quy tắc, trật tự, đại đạo cùng nhau gầm thét.

Còn có thể khiến Hoang sở hữu đủ loại thần hiệu và tăng cường chiến lực).

Chuẩn tiên đế cảnh Mượn tiên kim pháp trận, dẫn lực lượng chư vương dị vực hóa nhập vào trong pháp trận, mượn ngoại lực để dung hợp tiểu nhân phát quang “chính thần” với nhục thân tăng tốc dung hợp.

Tiến hành kịch liệt, chờ đợi như phá kén sớm một chút, một khi không cẩn thận hóa điệp không thành, nhộng trước tiên vong.

Cuối cùng dung hợp thành công chung phá vỡ vương cảnh, bước vào đế lộ trở thành chuẩn tiên đế nhưng để lại đại đạo chi thương, dùng mấy chục vạn năm tĩnh dưỡng mới chữa khỏi, thương tích tiêu hết, tu vi ổn định.

Vì bi thương mà lột xác, mười vạn năm ngộ đạo, nhiều lần lột xác niết bàn (sinh ra tiên thai một chân bước vào tiên đế cảnh giới rồi, giống như Diệt Thế Lão Nhân nhưng cảnh giới lại mạnh hơn Diệt Thế Lão Nhân.

Cái gọi là lột xác, thân thể cường đại và viên mãn, không thể bảo trì lâu dài.

Muốn chân chính viên mãn hướng đến tiên đế cảnh cần xông qua tiên đế chi lộ, có thể con đường này gian hiểm nguy hiểm đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Hoang một chân bước vào tiên đế cảnh đã có thể trấn áp luyện hóa nguyên thần của chuẩn tiên đế bao gồm cả Diệt Thế Lão Nhân).

Khai thác đại đạo của chính mình, diễn dịch hình thái sơ khai của vô địch pháp của chính mình, sơ sáng “Tha hóa tự tại pháp”, trong thời gian ngắn bước vào lĩnh vực tiên đế, vì bước vào tiên đế mà đặt nền móng).

Giải mã khắc chế đối với hắc ám (thuật tạo hóa: sinh lực miên miên không dứt, khí huyết của chính mình cuồn cuộn, sinh khí quá nồng đậm, thậm chí tạo hóa vạn vật, diễn dịch ra chí cao đại đạo).

Tiên đế cảnh Thân hóa ức vạn huyết vũ, rơi vãi vạn cổ tuế nguyệt, trải qua tôi luyện của vô số thời không, lễ rửa tội của dòng sông thời gian, tha hóa vạn cổ, tha hóa tự tại, trọng tụ chân thân, hoàn toàn bước vào lĩnh vực tiên đế, chính thức hoàn thiện thành đế pháp kinh thế “Tha hóa tự tại đại pháp”, lấy tư thế vô địch vạn thế chém hạ sát Tiên đế thi hài sống lâu nhất và thực lực đệ nhất trong Thế Giới Hoàn Mỹ.

Kinh lịch nhân sinh cuộc đời

Hoàng tộc của Thạch quốc ở Hạ giới, là một người sinh ra đã là Chí tôn, nhưng xương Chí tôn đã bị mẫu thân của anh trai Thạch Nghị là Thạch Diệt Thiên cướp đi, khiến anh bị bệnh nặng và sắp chết.

Sau một thời gian gian nan, anh được cha mẹ gửi đến Thạch thôn nuôi dưỡng, sau đó rời khỏi Thạch thôn và đi đến Đại Hoang.

Sau nhiều gian truân, anh đã hạ sát Thạch Nghị tại Hư thần giới, báo thù thành công. Sau khi Thạch Hoàng mất tích, anh đã đánh bại Tam giáo, kế thừa ngôi vị Thạch Hoàng. Tại Bất Lão Sơn, anh tìm thấy cha mẹ mình và cả gia đình đoàn tụ.

Sau đó, Đại Hoang hỗn loạn, Thất thần hạ giới, Thạch Hạo hạ sát Thất thần, sau khi trao xương cốt còn lại cho em trai Tần Hạo thì qua đời, gần một năm sau thì sống lại, bình định Hạ giới rồi lên trời. Tại Thượng giới, anh lấy bí danh là Hoang để chinh chiến Thiên giới, được phong tặng danh hiệu Tiên cổ đệ nhất.

Sau đó tiến quân đến Vô lượng thiên, gia nhập Thư viện Thiên thần.
Sau đó, Thạch Hạo tham gia vào trận chiến bảo vệ Đế quan, lập nhiều công lao và dùng công lao để xóa bỏ tội lỗi của Thạch tộc ở Đế quan.

Nhưng anh đã từng bị người ở Đế quan phản bội, một mình tiến vào Dị vực, sau đó quen biết Tam Tạng, Hoàng kim táng sĩ và Thần Minh, ba người còn lần đầu tiên tiến vào Tiên vực và Cổ thành do Thất vương biên Hoang trấn thủ.

Cuối cùng, Thạch Hạo dẫn khoảng tám trăm hậu duệ của Thất vương trở về Đế quan, cùng nuôi dưỡng họ.

Ngoài ra, khi An Lan sắp phá vỡ Thiên uyên để tấn công Cửu thiên thập địa, anh đã lợi dụng một giọt máu mang đến bởi Đỉnh Diệp Phàm để có được sức mạnh cấp Tiên vương (thực ra là máu của chính Thạch Hạo từ tương lai), và dùng thuật pháp Hóa tự tại đại pháp của mình để đánh trọng thương An Lan và Du Đà, khiến chúng phải rút lui.

Sau khi trận chiến ở Biên Hoang kết thúc, anh quyết định trở về Hạ giới, bị tàn tiên gieo lời nguyền Trích tiên, gặp được chủ nhân của Cấm khu, phá vỡ lời nguyền ma quỷ Chí tôn năm trăm năm để trở thành Chí tôn, sáng lập ra hệ thống tu luyện Già Thiên, dẫn đầu tám trăm binh lính con em quét sạch Thượng giới, lập nên Thiên đình.

Nhiều lần đến bờ đê để tu luyện, tham gia Thịnh hội ở Tiên vực, trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực nhân đạo, bị Tiên vương Ngao Thịnh ám sát, suýt chết, sống lại vào thời đại Đế lạc, ở thời đại Mạt pháp sống ngược tám kiếp, có thể đánh bại Chân tiên bất tử.

Dị vực tấn công trở lại, anh trở thành trụ cột tham gia chiến đấu.

Trải qua chín kiếp trong Hồng trần, đạt được quả vị Chân tiên.

Khi tấn công cảnh giới Tiên vương thì bị ba vị Tiên vương Ngao Thịnh hạ sát, Tào Vũ Sinh và Tiểu cẩu đưa Thạch Hạo đến Táng thổ để nhờ Tam Tạng và Thần Minh thương lượng để anh hồi sinh, sau đó Thạch Hạo ngủ say trong Táng thổ năm mươi vạn năm, một tia nguyên thần thức tỉnh, theo bản năng xây dựng lại Thiên đình, mở ra con đường thành tiên, luyện chế Hoang tháp

(Hoang Thiên đế được miêu tả trong Già Thiên thực ra là một đoạn kinh nghiệm khi nguyên thần của Thạch Hạo hồi sinh, chứ không phải là Hoang Thiên đế ở cảnh giới Tiên đế).

Ở vô số nút không gian cố gắng mở ra con đường thành tiên để vào Tiên vực, còn để lại một tấm bia ở mỗi nút (những con đường thành tiên và bia này đã xuất hiện nhiều lần trong kỷ nguyên Già Thiên sau này), cuối cùng thành công mở ra con đường thành tiên và bước vào Tiên vực.

Đến Tiên vực, thấy phân thân của ông nội chết nên bị kích thích, sớm để mười nguyên thần của mười dấu ấn luân hồi hợp nhất, tiến cấp thành Tiên vương và khôi phục trí nhớ.

Thanh toán với một số cấm khu lớn, trấn áp chủ nhân của Vạn Tiên lĩnh là Kim Mao Hống Vương, khai mở bí cảnh thứ sáu trong Giới hải, tiến cấp lên Tiên vương tuyệt đỉnh.

Đến Tiên vực để thanh toán ba vị Tiên vương tuyệt đỉnh là Ngao Thịnh, vì thay thế vị trí của ba người mà đến Giới hải để bắt hạ sát hai vị Tiên vương địch nhân, lại đến Dị vực để trấn áp đại năng Xích Vương, còn tiện tay hạ sát một vị Bất tử vương của Dị vực.
Luyện thành cửu sắc tiên đan của thời đại Đế lạc, cứu sống Thiên hạ đệ nhị, Tiên kim đạo nhân, tăng cường sinh cơ của một số lão quái vật tiền bối như chủ nhân của cấm khu, sư phụ, sau đó đến Giới hải đánh bại Hạc Vô Song ở cấp độ Tiên vương tuyệt đỉnh, đánh bại Côn Đế, sư phụ của Hạc Vô Song, chống lại cổ khí nguồn gốc của Dị vực, sau khi vào sâu trong Giới hải đã mang theo Hắc Liễu Thần, vào vùng đất không người của Tiên vực, cứu được Tần Hạo và hạ sát nhiều vị Tiên vương.

Sau trận chiến với chủ nhân của cổ điện ở vùng đất không người của Tiên vực là Cửu Đầu Quái, anh đã hiểu được tính cấp bách của việc thành đế, mất mười vạn năm để bế quan tấn công Đế lộ, thử đi thử lại đủ mọi cách, liên tục đột phá, có không dưới mười lần suýt chết, hình thần đều bị đốt cháy, suýt nữa hóa thành tro bụi.

Trong mười vạn năm, anh đã dùng sức mạnh để phá vỡ, đưa đạo hạnh lên đến đỉnh cao, luyện thể xác trở nên kiên cường hơn cả vũ khí của Tiên vương.

Anh đã dùng sức mạnh để phá vỡ nó.

Cố gắng dùng pháp lực vô thượng thúc đẩy đạo hạnh của bản thân, mạnh mẽ phá vỡ Vương cảnh để thành đế, nhưng cuối cùng thất bại mà không chết, để lại vết thương rất nặng trên đại đạo, uống nửa viên tiên dược rồi bế quan thêm vài chục năm mới chữa khỏi vết thương.

Cuối cùng Hoang phát hiện ra rằng con đường dùng sức mạnh để đột phá này không thể đi được nữa, sau đó Hoang đến thăm các cường giả khắp Tiên vực, ngồi luận đạo với các Tiên vương, thảo luận về bí mật thành đế, còn trao đổi được không ít đại pháp, như chân long bảo thuật.

Cuối cùng Hoang phát hiện ra rằng con đường dùng sức mạnh để đột phá này đã thất bại, có lẽ nên thử một con đường khác, anh đến Táng vực để tìm cổ khí nguồn gốc giúp anh tìm ra con đường thành đế, cứu Hỗn Độn Thanh Liên và Ngũ Hành Sơn từng che chở cho Hoang, nhờ đó Ngũ Hành Sơn gia nhập Thiên đình, còn kết duyên với Hỗn Độn Thanh Liên, từng là đại năng.

Khi mở cổ khí Táng vực ra, anh phát hiện bên trong có một vương miện xương, trong đó có nguồn gốc bóng tối đậm đặc nhất mà Hoang từng thấy, phát hiện ra rằng cổ khí này không phải là tạo hóa mà là một thế cục hạ sát chóc, vì vương miện đế vương hợp nhất và nguồn gốc bóng tối xâm nhập, anh ta từ bỏ vỏ thịt, sau đó uống cửu sắc tiên đan mới có thể sống sót, vì vậy đã mất hơn mười nghìn năm để chữa bệnh và bế quan.

Trong thời gian đó, Hoang được họa thành phúc, phát hiện ra một con đường thành đế khả thi, vì vậy đã tuyên bố với cả thế giới rằng sẽ đột phá đế cảnh một lần nữa, thu hút vô số kẻ thù đến, may mắn thay, trong hang ổ của mình, một viên đá có thể hạ sát hai con chim, dẫm lên con đường đế vương và tiêu diệt tất cả kẻ thù đã chết.

Chọn phương pháp chín cái chết một cuộc đời, mượn pháp trận tiên kim để hợp nhất sức mạnh của mọi kẻ thù, dẫn dắt sức mạnh ngang ngược nhất từ bên ngoài vào trong pháp trận, mượn sức mạnh bên ngoài để hợp nhất, tôi luyện thần và thân của chính mình, để cả hai hợp nhất.

Đây là một cuộc phiêu lưu cực độ, giống như quá trình biến đổi của kén tằm, hóa bướm cần có thời gian, diễn ra chậm rãi.

Hoang đang tiến hành mạnh mẽ, giống như việc lột xác trước thời hạn, nếu không cẩn thận, bướm sẽ không thành, nhộng sẽ chết trước.

Cuối cùng cũng thành công, mặc dù thần của chính anh đã nhập vào cơ thể và hợp nhất sơ bộ với thể xác nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành công, vẫn đang trong cuộc xung đột dữ dội, nếu không cẩn thận, mọi công sức trước đó sẽ đổ sông đổ biển.

Nhưng cũng thuộc về việc phá vỡ con đường đế vương này, trở thành chuẩn tiên đế, sẽ trấn áp hoặc hạ sát ngay tại chỗ tất cả những con quái vật chín đầu là những vị tiên vương cực đoan (cũng thu hồi ba kiếm quyết cổ đại), hạ sát tất cả những kẻ không dám xưng tôn trên thế gian, một trận chiến bình định Dị vực.

Sẽ hạ sát sạch những vị Bất tử vương và đại năng của Dị vực.

Báo thù cho sự diệt vong của Cửu Thiên Thập Địa.

Sau hai vạn năm dưỡng thương, anh luyện chế vũ khí vô thượng của mình và luyện chế một loạt pháp khí vô thượng để tự bảo vệ cho Thiên đình, đồng thời sửa chữa lại vũ khí cho các trụ cột chiến đấu của các vị tiên vương Thiên đình để khiến họ mạnh hơn và đúc vũ khí mới để Thiên đình có thể tự bảo vệ mình trong thời loạn lạc dưới đây.

Trên thực tế, trong ba mươi vạn năm, Hoang vẫn luôn lang thang gần bờ biển của Giới hải để dưỡng thương và không rời đi, giờ đây khi vết thương đã lành hẳn, Hắc giới cuối cùng cũng có động thái tiêu diệt Tiên vực và Thiên đình, phái một tòa cổ điện đón rước hoàn chỉnh giáng lâm địa bàn Tiên vực, do thủ lĩnh + quái vật chín đầu + nhiều tiên vương sa ngã + sinh linh bóng tối, v.v. từ ngục tối bóng tối trực tiếp đi qua cổ điện từ trên trời giáng xuống giới này để công phá Tiên vực.

Hoang quay trở lại để hạ sát tất cả những kẻ xâm lược, sau đó Dị vực và cổ khí nguồn gốc của Táng vực bất ngờ hạ sát đến Tiên vực, hai chiếc hộp cố ý làm như vậy, lần lượt tỏa ra ánh sáng hủy diệt cực kỳ rực rỡ, ngay cả khi Hoang cực lực cản trở, nhưng vẫn bị ánh sáng chiếu sáng không ít khu vực.

Vô số sinh linh Tiên vực hóa thành tro bụi, ngay cả Chân tiên cũng có rất nhiều người tử vong, Tiên vương càng tử vong nhiều hơn.

Hai món cổ khí không đơn giản chỉ là pháp khí của chuẩn tiên đế.

Vương miện xương của Táng vực hóa thành sinh linh hình người chuẩn tiên đế cầm theo pháp khí chuẩn tiên đế của Dị vực, xương cốt đã ngang bằng với Hoang chuẩn tiên đế đỉnh phong, hai người kịch chiến. Sau khi Đế lạc, đây là lần đầu tiên có một trận chiến lớn cấp chuẩn tiên đế, chấn động muôn đời, Hoang và xương máu chiến đấu, trận chiến này hạ sát đến mức nhật nguyệt vô quang, Giới hải sụp đổ, khiến chư thiên run rẩy.

Cuối cùng, Thiên đế Hoang chiến thắng và phong ấn hoàn toàn cổ khí.

Nhưng khắp Tiên vực và Thiên đình đều tổn thất nặng nề, nhiều sinh linh chết vĩnh viễn, một số thần tướng của Thiên đình hóa thành tro bụi.

Hoang cười lớn, vô cùng đau buồn, anh cố tình lập nên Thiên đình nhưng vẫn gặp phải kiếp nạn.

Hoang bất lực chỉ có thể để Thanh Y và những người khác chìm vào giấc ngủ, phong ấn toàn bộ Thiên đình và đưa vào quan tài đồng tam thế, anh còn dùng xương rồng của chín con rồng chân chính trong lĩnh vực tiên đạo để tái tạo thân xác, để chúng canh giữ quan tài đồng, trừ khi có người có thể nhận được sự công nhận của bùa phòng thủ hoặc xuyên thủng màn sáng, nếu không thì không thể vào được quan tài đồng.

Kể từ ngày này trở đi, anh đứng thẳng một mình trên Thiên đình, tuyên chiến với Hắc giới, không còn lo lắng gì nữa, một mình hạ sát một cách thoải mái, từ khi ngủ say đến khi tỉnh dậy đã trôi qua khoảng hai triệu năm.

Hoang cuối cùng cũng đến cuối Giới hải, ba thành viên của Giới hải là đồ tể, nuôi gà, bán thuốc giả theo bước chân của Thạch Hạo tiến vào rìa cửa vào của vùng đất bóng tối, cuối cùng ba người cũng gặp được Hoang.

Gặp được Thương Đế ở Hắc ám Thiên đình, quá trình chiến đấu giữa Hoang và Thương Đế đã nhìn thấy ba bóng người từ hạ du dòng sông thời gian (lần lượt là Diệp Phàm, Hung nhân, Vô Thủy), Thương Đế vì sợ chịu quá nhiều nhân quả nên sợ hãi.

Ở Cổ địa tối thượng, gặp được vị chuẩn tiên đế thời đại Đế lạc và nguyên thần bị thương của Liễu Thần, đồng thời cứu được nguyên thần của Đại trưởng lão, hơn nữa Hắc ám Mạnh Thiên Chính lại không bị lạc lối, ngược lại còn hạ sát Vương Trường Sinh, kẻ đã trở thành tay sai của Vũ Đế (hai triệu năm trôi qua, Hắc ám Mạnh Thiên Chính và Vương Trường Sinh đều đã tiến vào cảnh giới tiên vương).

Hoang cũng ra tay tiêu diệt hoàn toàn nguyên thần của Vương Trường Sinh, kẻ muốn chạy trốn (cuối cùng Hoang cũng hạ sát kẻ thù lớn này), Hoang và Thương Đế, Hồng Đế, Vũ Đế chiến đấu bị đàn áp.

Nhờ sự trợ giúp của Liễu Thần, Tiểu Tháp và tàn dư chuẩn tiên đế của Đế lạc đã kìm chân được Vũ Đế, khiến Hoang có thời gian thi triển pháp thuật Tự tại tha hóa để đối phó với Thương Đế và Hồng Đế.

Cuối cùng, Liễu Thần dùng hết sinh mạng cuối cùng để làm Vũ Đế bị thương nặng, Thạch Hạo đau buồn cũng chỉ giữ được rễ và một đoạn gốc cây cháy đen của cô (Tiểu Tháp vừa mới hoàn chỉnh thân thể thì lại bị Vũ Đế đánh tan thành bốn mảnh, Liễu Thần nghi ngờ vẫn có thể hồi sinh).

Sự ra đi của Liễu Thần đã giành được khả năng chiến thắng cho Hoang, do đó Hoang mới có thể chiến đấu với ba vị đế vương trong ba vạn năm mà không thua, không biết bốn người đã hạ sát đến Giới hải từ lúc nào.

Để đánh bại hoàn toàn Hoang, ba vị đế vương chuẩn bị chọn chiến trường ở Tiên vực, phá hủy mọi thứ mà Hoang trân trọng để khiến Hoang sụp đổ về mặt tâm lý.

Trong cuộc chiến hàng trăm năm mới biết được nhiều người thân bạn bè đều đã tử trận, con trai, em trai, anh họ của anh đều tranh nhau hiến tế bản thân để giúp Hoang khôi phục sức chiến đấu, do đó khiến Hoang bùng nổ một lần nữa, làm ba vị đế vương bị thương nặng.

Nhìn từng người quen biết, bạn bè, cố nhân, người thân, anh em, sư phụ, con trai ra đi khiến Hoang vô cùng đau khổ, vô cùng đau buồn, kích thích Hoang rất nhiều khiến anh ta đạt đến cảnh giới niết bàn, sinh ra tiên thai, có lẽ càng viên mãn hơn cũng có thể nói là tiến thêm một bước, một chân bước vào cảnh giới tiên đế (hiện tại Hoang giống như Diệt thế lão nhân năm xưa).

Diệt thế lão nhân xuất hiện bị Vũ Đế và hai người kia gọi là tiền bối cũng gọi là Đế khai thiên lập địa đầu tiên, ba vị đế vương đều là những người đến sau, khi chuẩn bị khai chiến, dòng sông thời gian có ba vị chuẩn tiên đế đến từ tương lai muốn tiêu diệt Hoang.

Ngay khi bảy vị đế vương chuẩn bị bao vây hạ sát Hoang, Vô Thủy, Diệp Phàm và Hung nhân đã đến – chính là ba bóng người mà trước đó nhìn thấy ở hạ du dòng sông thời gian (Đoạn Đức vì lý do chưa rõ nên không thể đến), muốn ngăn cản ba vị đế vương tương lai ám sát Hoang.

Hoang trấn áp Diệt thế lão nhân và những vị chuẩn tiên đế khác, tiêu diệt toàn bộ quân đội sinh vật bóng tối xâm lược, đại chiến cuối cùng cũng kết thúc.

Dùng gần vạn năm thử nghiệm nhiều lần để đột phá tiên đế, sau khi tiêu diệt hoàn toàn nguyên thần của Tứ đại hắc đế, một mình anh đi đến Cổ địa tối thượng để giải quyết nguồn gốc bóng tối, Cổ địa tối thượng này có một loại dao động sức mạnh kỳ lạ, kỳ dị, nghi ngờ có liên quan đến kẻ chủ mưu đứng sau.

Hơn nữa, ở sâu nhất của Cổ địa, anh phát hiện ra một tấm bia đá vỡ nát, khắc một số chữ cổ được cấu tạo từ phù văn đại đạo, bất kể sinh linh của kỷ nguyên nào, chỉ cần đủ mạnh là có thể hiểu được, viết rằng “Cơ hội thành đế”.

Lúc này, một thần niệm từ cổ điện nơi đặt chiếc hộp gỗ mục nát truyền đến cảnh báo Hoang nhanh chóng rời khỏi đây.

Sau khi Hoang nhìn thấy thi thể của nguồn gốc bóng tối, anh đã biết được không ít sự thật, làm rõ được nhiều điều.

Sau đó, Hoang bế quan tu luyện và quan sát thi thể ngay bên cạnh.

Hoang đã sáng tạo ra pháp vô địch và trải qua nhiều lần lột xác ở sâu trong Cổ địa trong hơn mười vạn năm, đã vô cùng gần với cảnh giới tiên đế.

Lúc này, thi thể và ấn ký nguyên thần hợp nhất, bước vào cảnh giới tiên đế, sắp sửa bùng nổ cuộc quyết chiến cuối cùng với Hoang.

Hoang bị tiên đế thi thể dùng Đại La Kiếm thai đánh lén mà bị chém thành hàng tỷ giọt mưa máu, những giọt mưa máu này rơi rải khắp vạn cổ năm tháng, trải qua sự tôi luyện của vô số thời không, sự tôi luyện của dòng sông thời gian rồi cuối cùng bước vào tuyệt đỉnh trở thành tiên đế vô địch.

Hoang và tiên đế thi thể đã đánh nhau trong vạn năm mới tiêu diệt được tiên đế thi thể, bình định được mọi nguồn gốc hỗn loạn bóng tối, nhưng lại phát hiện ra một nơi bí ẩn trên bầu trời Cổ địa, đó là thế giới hỗn loạn và rộng lớn hơn trên Cửu thiên: Trên Cửu thiên, tồn tại vĩnh hằng, luân hồi khó lấp đầy, nơi vô thượng.

Câu nói này báo trước sự phi phàm tuyệt đối ở đây.

Có lẽ đây là lĩnh vực cấp độ cao hơn, Hoang rất để tâm đến nơi này, bởi vì nơi này có đề cập đến luân hồi, Hoang muốn hồi sinh Liễu Thần và những người khác (tương tự như một mặt phẳng cấp độ cao hơn).

Hoang còn thấu hiểu rằng trên cực hạn của tiên đế còn có một cảnh giới lớn hơn, thậm chí là nhiều hơn.

Cuối cùng, Hoang đã bước lên Cửu thiên, ở đây chiến đấu một trận kinh thiên động địa, độc đoán vạn cổ (ý nghĩa thực sự của độc đoán vạn cổ: một kiếm chém ra vạn cổ, chém đứt Cửu thiên bên dưới, cách biệt vạn cổ năm tháng.

Giới hải đã biến mất, Hoang đã phong ấn Tiên vực và những đại giới khác lại, Hoang làm như vậy là để bảo vệ quê hương và tất cả mọi người, không để Cửu thiên tiếp xúc với quê hương, mang đến cho người dân quê hương và những người thân yêu một thế giới tương đối bình hòa, so với cuộc chiến dữ dội trên Cửu thiên thì quê hương được coi là Thế Giới Hoàn Mỹ (đây chính là cách giải thích của Thần Đông về Thế Giới Hoàn Mỹ được chỉ ra trong tên sách).

Hoang đã cách biệt vạn cổ nhưng vẫn để lại hậu chi, mục đích là chờ đợi quê hương có người có thể theo kịp bước chân của mình), còn Hoang Thiên Đế thì tiếp tục viết nên truyền thuyết mới trên Cửu thiên (lúc này bên cạnh Hoang có rất nhiều người theo đuổi, tất cả đều là những cường giả, có cuộc chiến kinh hoàng, nhưng Hoang cũng đang nở rộ huy hoàng, tỏa sáng rực rỡ, đó là truyền thuyết thuộc về Hoang Thiên Đế uy chấn thế gian).

Đến hồi kết, Hoang đã hơn hai trăm sáu mươi vạn tuổi.

Xem các thông tin chi tiết về năng lực sức mạnh, quan hệ nhân mạch….của Thạch Hạo tại >> https://thuvienanime.com/thach-hao/

Bạn nghĩ sao về “Kinh Lịch của Thạch Hạo: Cảnh giới và Nhân sinh cuộc đời” , một bài viết nằm trong mục “Thuật Ngữ” của Thư Viện Anime ?? Hãy để lại bình luận và ý kiến của bạn về bài viết này ngay bên dưới nhé. ^^~

Nếu bạn thấy HAY và HỮU ÍCH, hãy ủng hộ chúng mình bằng cách C.L.I.C.K và XEM các Quảng Cáo trong trang nhé. Cảm ơn tất cả Quý Đọc Giả. <3 <3 <3

Vũ Thị Mỹ Hạnh
Tôi là Mỹ Hạnh (aka Vũ Thị Mỹ Hạnh), Tác giả chuyên về lĩnh vực anime phim hoạt hình và truyện tranh Manga. Mình tốt nghiệp truyền thông báo chí tại Hồ Chí Minh. Mình cũng là một nữ Otaku chính hiệu với niềm đam mê viết lách. Sở thích của mình là xem phim Anime và đọc All thể loại truyện Manga @@ Hiện mình đang công tác và là Admin của site Thư Viện Anime ^_____^~

Bài mình dịch tốn cơm mẹ nấu lắm ak T^T