Mạc Phàm | Tiểu sử, hình nền nam chính Toàn Chức Pháp Sư

Mạc Phàm | Tiểu sử, hình nền nam chính Toàn Chức Pháp Sư

Mạc Phàm | Tiểu sử, hình nền nam chính Toàn Chức Pháp Sư
Theo dõi Thư Viện Anime trên Google News

Không tìm thấy Nhân Vật / Anime yêu thích ?Gửi yêu cầu của bạn vào Fanpage

Mạc Phàm, nam chính trong tiểu thuyết Toàn Chức Pháp Sư bởi tác giả Loạn. Cùng Thư Viện Anime tìm hiểu về Mạc Phàm và toàn bộ thông tin năng lực, tính cách ở đây.

Thông tin tổng quan về Mạc Phàm

Tên đầy đủ:⭐Mạc Phàm
Tên tiếng Trung:⭐莫凡
Phiên âm tiếng Anh:⭐Mo Fan
Bí danh khác:
 • Phàm ca
 • Mạc Phàm ca ca
 • Đại ma đầu
 • Phạm Mặc ( Dùng tên giả )
 • Mạc Diệp Phàm ( Dùng tên giả ) 13 Phàm ( Dân mạng đặt )
Tuổi:
 • 16 tuổi (Bắt đầu)
 • 26 tuổi (Kết thúc)
Giới tính:⭐Nam
Tu vi:⭐Cấm chú ma pháp sư ( Sáng tạo pháp Thần cảnh giới, toàn chức cấm chú pháp sư )
Thân phận:⭐Tà Thánh Vương Dự khuyết Minh Vương
Tốt nghiệp:⭐Minh châu học viện pháp thuật
Thế lực:⭐Thanh Thiên liệp sở, Phàm Tuyết Sơn.

Mạc Phàm, nam chính trong tiểu thuyết Toàn Chức Pháp Sư bởi tác giả Loạn.

Mạc Phàm chủ tu hệ lôi, hỏa, thứ tu hệ ám ảnh, triệu hoán, phụ tu hệ không gian, thứ tu hệ thổ, hỗn độn, sở hữu hệ ác ma, cấm chú thức tỉnh tất cả nguyên tố ma pháp hệ cùng thứ nguyên ma pháp hệ, có được đặc thù ma pháp hệ ác ma hệ, mỗi một ma pháp hệ đều có được thực lực cường đại.

Triệu hoán thú có Hoàng Văn Thương Lang , dưới trướng thống lĩnh trên trăm con Phệ Nguyệt Bạch Lang và Bạch Sắc Cự Lang tộc quần; Khế ước thú vì Viêm cơ ( Phụ thể hình hỏa nguyên tố thánh linh ) cùng A Mạt Ti ( Hoàng mẫu Medusa tam nữ nhi ), cũng nhưng cùng viêm cơ hợp thể thu hoạch được Hỏa hệ lực khống chế càng mạnh .

Vinh dự:

 • Giải Quyết Hàng Châu Ôn Dịch,
 • Cổ Đô Hạo Kiếp Anh Hùng,
 • Sùng Minh Đảo Diệt Hắc Giáo Đình,
 • Hoàn Thành S Cấp ” Nịch Chú” Huyền Thưởng Trì,
 • Thế Giới Học Phủ Đại Tái Đệ Nhất,
 • Hoàn Thành S Cấp” Mỹ Đỗ Toa Chi Lệ” Huyền Thưởng Trì,
 • Bắc Nguyên Nguy Cơ Anh Hùng,
 • Trảo Bộ Hồng Y Chủ Giáo Lãnh Tước,
 • Liệp Sát Địa Trung Hải Song Ác,
 • Kích Sát Hắc Giáo Đình Chưởng Giáo Ngô Khổ,
 • Ngạt Lang Công Hội Chung Kết Giả,
 • Tru Sát Hải Vương Khô Lâu,
 • Độc Vinh Sự Kiện Giải Quyết Giả,
 • Kích Sát Hồng Y Chủ Giáo Cửu Anh,
 • Đồ Đằng Anh Hào Đẳng.

Nơi ở: Bác thành → Ma đô → Phàm Tuyết Sơn.

Thông tin tổng quan về Mạc Phàm - Thư Viện Anime
Thông tin tổng quan về Mạc Phàm – Thư Viện Anime

Quan hệ nhân mạch của Mạc Phàm

 • Phụ thân: Mạc Gia Hưng.
 • Nhạc phụ: Mục Trác Vân, Hắc Ám Vương.
 • Nhạc mẫu: Diệp Thường, Hồng Y giáo chủ Hắc Giáo Đình.
 • Thê tử: Mục Ninh Tuyết, Diệp Tâm Hạ.
 • Hồng nhan: A Toa Nhị Nhã, Toa Già, Mục Nô Kiều, Ngải Đồ Đồ, Liễu Như, Tưởng Thiếu Nhứ, Đường Nguyệt, Linh Linh.
 • Huynh đệ: Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Diên, Mục Bạch.
 • Hảo hữu: Ngải Đồ Đồ , Ngải Lâm, Ngải Giang Đồ , Đinh Vũ Miên, Vọng Nguyệt Thiên Huân , Nam Giác , Giang Dục , Du Sư Sư , Phùng Châu Long Đẳng.
 • Thợ săn cộng tác:Linh Linh.
 • Tiểu đội Đồ Đằng: Linh Linh, Tưởng Thiếu Nhứ, Triệu Mãn Diên, Mục Bạch, Tống Phi Dao.
 • Sư phụ: Đường Nguyệt, Tiêu viện trưởng, Trảm Không ( cổ lão vương ), Bố Lan Thiếp…
 • Sư tỷ: Lãnh Thanh.
 • Bạn học: Chu Mẫn, Hứa Chiêu Đình, Hà Vũ, Bạch Đình Đình, Đông Phương Liệt, Đinh Vũ Miên, Ngải Đồ Đồ…
 • Học sinh: Tào Cầm Cầm, Bạch Hồng Phi…
 • Kết bái: A Toa Nhị Nhã, Toa Già.
 • Hấp huyết quỷ hậu bối: Liễu Như, Bác Lạp.
 • Thứ nguyên thú: Hoàng Văn Thương Lang, cấp Quân Chủ.
 • Manh sủng: Tiểu Viêm Cơ (Viêm Cơ nữ thần), A Mạt Ti (con gái của Hoàng mẫu Medusa).
Quan hệ nhân mạch của Mạc Phàm - Thư Viện Anime
Quan hệ nhân mạch của Mạc Phàm – Thư Viện Anime

Khả năng sức mạnh và năng lực của Mạc Phàm

Thực lực cơ sở

 • Ma Pháp Tu Vi:

Thập Tam Hệ Cấm Chú Ma Pháp Sư ( Sang Tạo Pháp Thần Cảnh Giới, Bán Toàn Chức Pháp Sư, Vị Lai Khả Đột Phá Chí Toàn Chức Pháp Sư );

Cấm Chú Ác Ma Hóa Hậu Vi Chủ Tể Cấp Đế Vương Thực Lực

 • Ma Pháp Hệ:

Lôi Hệ, Hỏa Hệ ( Đệ Nhất Thứ Giác Tỉnh ),

Ám Ảnh Hệ, Triệu Hoán Hệ ( Đệ Nhị Thứ Giác Tỉnh ),

Không Gian Hệ, Ác Ma Hệ ( Đệ Tam Thứ Giác Tỉnh ),

Thổ Hệ, Hỗn Độn Hệ ( Đệ Tứ Thứ Giác Tỉnh ),

Quang Hệ,

Thủy Hệ,

Băng Hệ,

Phong Hệ, Âm Hệ ( Đệ Ngũ Thứ Giác Tỉnh )

 • Tinh Thần Lực:

Đệ Cửu Cảnh Đỉnh Phong ( Hắc Long Giác Khôi” Long Cảm” Đề Thăng Chí Đệ Thập Cảnh )

 • Thiên Sinh Thiên Phú:

Thiên Sinh Song Hệ ( Ma pháp tu vi mỗi tấn thăng một cái giai tầng đều có thể thức tỉnh hai hệ ),

Thiên Sinh Phụ Hiệu ( Siêu Giai Thổ Hệ )

 • Thần ấn Lễ Tán:

Lưỡng Bội Cơ Sở Uy Lực Gia Thành ( Lôi Hệ )

 • Hắc Ám Chúc Phúc:

Sở Hữu Ma Pháp Hệ Uy Lực Đề Thăng 50%( Trừ Bạch Ma Pháp )

 • Hình Thái

Chính Thường Hình Thái,

Thần Hỏa Diêm Vương ( Dữ Tiểu Viêm Cơ Hợp Thể ),

Đại Địa Trọng Trang ( Thổ Hệ Phụ Hiệu Sa Chi Quốc, Thổ Hệ Thiên Chủng Cấm Giới ),

Hắc Long Ma Vũ ( Hắc Long Vũ Trang ),

Tà Thần Ác Ma ( Khai Khải Ác Ma Hệ )

 • Thứ Nguyên Thú:

Hoàng Văn Thương Lang ( Quân Chủ Cấp ),

Thập Tam Đầu Phệ Nguyệt Bạch Lang ( Thống Lĩnh Cấp ),

Kỷ Thiên Chích Bạch Văn Thương Lang Hòa Bạch Sắc Cự Lang ( Chiến Tương Cấp )

 • Khế Ước Thú:

Viêm Cơ ( Đệ Nhất Khế Ước, Hỏa Nguyên Tố Thánh Linh, Quân Chủ Huyết Mạch, Thực Lực Vi: Thành Thục Kỳ Điên Phong Quân Chủ Cấp, Hoàn Toàn Kỳ Tiểu Đế Vương Cấp ),

A Mạt Ti ( Đệ Nhị Khế Ước, Bản Thể Vi Kim Đồng Mỹ Đỗ Toa, Á Đế Vương Huyết Mạch, Thực Lực Vi: Á Đế Vương, Bỉ Cấm Chú Ma Pháp Sư Lược Tốn Nhất Trù )

 • Siêu Giai Triệu Hoán ( Dĩ Khai Khải )

Thượng Cổ Ma Môn Chi Thiên Tộc Tinh Linh Tháp 〔 Siêu Giai Nhất Cấp 〕,

Ám ảNh Dung Hợp Triệu Hoán Thượng Cổ Ma Môn Chi Hắc Ám Vị Diện

 • Siêu Giai Triệu Hoán ( Khả Khai Khải )

Thượng Cổ Ma Môn Chi Vạn Long Cốc 〔 Siêu Giai Nhị Cấp 〕,

Thượng Cổ Ma Môn Chi Vong Quốc Thú Trủng 〔 Siêu Giai Tam Cấp 〕

 • Thủ Hộ Đồ Đằng

Vạn Lý Thanh Long (Đế vương cấp, đồ đằng thời đại vì chúa tể cấp đế vương, nguyên thế giới nóc nhà đế vương một trong),

Thánh Vũ Chu Tước (Đế vương cấp, đỏ chim kiên hồn cùng nặng minh thần điểu chi hồn cùng nhau Niết Bàn lại dung hợp)

 • Thủ Hộ Cự Long

Vạn Lý Thanh Long, Hắc Long Đại Đế

 • Tọa Kỵ

Hoàng Văn Thương Lang, Phong La Á Long

 • Ám Ảnh Người Hầu

Ảnh Duệ Trường Giả ( Đại Quân Chủ ),

Tiên Hình Ác Linh ( Thống Lĩnh ),

Ảnh Duệ Thị Vệ ( Thống Lĩnh ),

Ảnh Hình Giả ( Chiến Tương ),

Ảnh Kỵ Binh ( Chiến Tương ),

Ảnh Vũ Sĩ ( Chiến Tương ),

Hắc Ám Ma Vệ ( Chiến Tương ),

Bạn Nghịch Ma Ảnh ( Đặc Thù )

 • Linh Chủng

Mân Viêm ( Linh Hỏa, 2.5 Bội ),

Thiên Quân ( Linh Lôi, 2 Bội )

 • Hồn Chủng

Bạo Quân Hoang Lôi ( Đại Hồn Lôi, 6 Bội ),

Lưu Tinh Phi Hỏa ( Tiểu Hồn Hỏa, 5.5 Bội ),

Thiên Địa Kiếp Viêm ( Tiểu Viêm Cơ, 5 Bội ),

Liệt Hà Chi Diễm ( Tiểu Viêm Cơ, Tiểu Hồn Hỏa, 4.5 Bội )

 • Phệ Chủng

Thổ Hệ Phệ Chủng

 • Thiên Chủng

Diệu Nham ( Thổ Hệ Tiểu Thiên Chủng, Tứ Trọng Phụ Hiệu: Kiên Tồi, Toái Thạch Quyển, Đại Địa Huyết Ước, Sa Chi Quốc ),

Kiếp Viêm Thiên Hỏa ( Tức Chước Nguyên Thiên Hỏa, Viêm Cơ Nữ Thần, Hỏa Hệ Đại Thiên Chủng ),

Thánh Linh Thần Viêm ( Viêm Cơ Nữ Thần, Hỏa Hệ Đại Thiên Chủng ),

Trọng Minh Thần Hỏa ( Trọng Minh Thần Điểu, Hỏa Hệ Đại Thiên Chủng )

 • Lĩnh Vực

Bạo Quân Lĩnh Vực ( Bạo Quân Hoang Lôi ),

Kiếp Viêm Lĩnh Vực ( Thiên Địa Kiếp Viêm ),

Liệt Hà Lĩnh Vực ( Liệt Hà Chi Diễm ),

Phi Hỏa Lĩnh Vực ( Lưu Tinh Phi Hỏa ),

Ti Dạ Thống Trị ( Ám ảNh Hệ Cao Giai ),

Tinh Chi Trần Ai ( Thổ Hệ Thiên Chủng ),

Ác Đồng Ma Vực ( Ác Ma Hình Thái ),

Hôn Minh Lê Ám Giới Vực ( Hôn Lê Chi Sí )

 • Thiên Chủng Cấm Giới

Xúc Viêm Trọng Sinh ( Trọng Minh Thần Hỏa ),

Sa Chi Quốc ( Thổ Hệ Thiên Chủng )

 • Sơ Giai Tinh Trần Cường Hóa

Lôi Hệ Lục Cấp,

Hỏa Hệ Lục Cấp,

Ám Ảnh Hệ Lục Cấp

 • Trung Giai Tinh Vân Cường Hóa

Lôi Hệ Ngũ Cấp,

Hỏa Hệ Ngũ Cấp,

Ám ảNh Hệ Ngũ Cấp,

Triệu Hoán Hệ Tứ Cấp

 • Cao Giai Tinh Hà Cường Hóa

Lôi Hệ Tứ Cấp,

Hỏa Hệ Tứ Cấp,

Ám ảNh Hệ Tứ Cấp,

Triệu Hoán Hệ Tam Cấp,

Không Gian Hệ Tam Cấp

 • Siêu Giai Tinh Hải Cường Hóa

Lôi Hệ Tam Cấp,

Hỏa Hệ Tam Cấp,

Ám ảNh Hệ Tam Cấp,

Triệu Hoán Hệ Tam Cấp,

Không Gian Hệ Tam Cấp,

Hỗn Độn Hệ Tam Cấp,

Thổ Hệ Tam Cấp

 • Siêu Giai Siêu Nhiên Lực

Ám Mạch,

Lôi Huyệt,

Viêm Tâm,

Ác Ma Chi Huyết,

Không Gian Chi Mục,

Hỗn Độn Chi Đồng,

Nham Cốt

 • Đồ Đằng dụng cụ

Tiểu Nê Thu Trụy ( Thanh Long Bạn Sinh Khí Mãnh )

 • Ma Khí

Tiểu Nê Thu Trụy,

Ngưng Thần Hạng Liên,

Ma Môi Giới

 • Thuẫn Ma Cụ

Liêm Cốt Thuẫn ( Dĩ Tổn Phôi ),

Minh Ly Thuẫn ( Dĩ Tổn Phôi )

 • Lý Ma Cụ

Huyết Thú Ngoa ,

Long Cốt Ngoa ( Hắc Long Ngoa )

 • Khải Ma Cụ

Huyền Xà Ma Khải ( Độc Miễn Dịch ),

Hắc Long Lân Khải ( Hắc Long Khải, Trực Tiếp Để Ngự Trùng Chàng, Tê Liệt, Phấn Toái, Chấn Đãng Năng Lượng. Cấm Chú Chi Hạ Nguyên Tố Ma Pháp Miễn Dịch, Bộ Phân Cấm Chú Miễn Dịch, Ma Pháp Miễn Dịch Đoản Thì Gian Nội Chích Khả Sử Dụng Nhất Thứ )

 • Dực Ma Cụ

Hôn Lê Chi Sí ( Hắc Long Dực, Khả Tứ Dư Hôn Minh Lê Ám Giới Vực, Thượng Hạ Khắc Chế Quan Hệ Tương Cải Biến, Đồng Thì Hắc Long Ma Cụ Chú Nhập Liễu Hắc Long Đại Đế Long Hồn, Thành Vi Mạc Phàm Đích Thủ Hộ Giả )

 • Đặc Thù Ma Cụ

Ám Tước Đấu Bồng ( Ám ảNh Khôi Lỗi ),

Mặc Đình Chi Thủ ( Nguyên Tố Công Kích Chuyển Hóa Vi Tự Tuyển Nguyên Tố, Thương Hại Đẳng Trị ),

Dung Hợp Thủ Sáo ( Dung Hợp Pháp Môn, Dĩ Vô Dụng ),

Hắc Long Giác Khôi ( Long Cảm ),

Hắc Long Tí Khải ( Trì Hữu Hình Ma Cụ, Khả Biến Vi Quyền Tí Khải Hòa Trảo Tí Khải, Tăng Cường Cận Thân Chiến Đấu Lực )

【 Hắc long sáo trang toàn bộ mặc lên người lúc có thể sử dụng một lần hắc long long viêm 】

 • Đặc Thù Vật Phẩm

Ngưng Hoa Tà Châu ( Ác Ma Hệ Phụ Trợ ), Niệm Thạch ( Tinh Thần Lực Tu Luyện Phụ Trợ )

 • Đặc Thù Vật Chất

Hắc Ám Trớ Chú Dung Hợp Vật Chất —— Dạ Sát, Trớ Thát.

Thực lực ác ma hệ

 • Mạc Phàm ác ma hóa sức chiến đấu căn cứ tu vi vượt cấp, chí ít vượt một cái lớn cấp bậc.
 • Mạc Phàm thể chất ( Vật lý năng lực kháng đòn cùng Năng lực khôi phục ) Cùng Ma pháp kháng tính Đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, cơ hồ có thể chống cự tuyệt đại đa số độc tính.
 • Ác ma hóa sẽ không cho Mạc Phàm bất luận cái gì tinh thần bảo hộ, nhưng kết cục lúc Mạc Phàm tinh thần lực đã đạt đến nhân loại đỉnh phong.
 • Thể chất Mạc Phàm: năng lực kháng đòn vật lí cùng năng lực khôi phục, kháng tính ma pháp đạt được tăng cường trên phạm vi lớn.
 • Mạc Phàm ( Trung giai ): Ác ma Mạc Phàm miễn cưỡng có thể áp chế yêu ma cấp thống lĩnh, nhưng khó mà đánh hạ sát cấp thống lĩnh.
 • Mạc Phàm ( Cao giai ): Có thể nhất thời chống lại cấp Chí Tôn quân chủ, nhưng ma năng tiêu hao lớn, không lâu liền sẽ bại.
 • Mạc Phàm ( Siêu giai ): Thực lực cùng hắc long đại đế chưa giác tỉnh tương đương, đạt tới tiêu chuẩn á đế vương, có thể trảm hạ sát cấm chú.
  • Theo Mạc Phàm siêu giai tu vi tăng lên, Hải yêu xâm lấn lúc hoàn toàn có năng lực đánh bại phổ thông đế vương thậm chí càng mạnh đế vương.
 • Mạc Phàm ( Cấm chú ): Ác ma Mạc Phàm bay thăng là đen ngầm vị diện tứ đại đế vương một trong Tà Thánh Vương , chém hạ sát Thánh Thành thất đại Thiên sứ trưởng Một trong Suriel (Sa Lợi Điệp).
  • Theo Mạc Phàm cấm chú tu vi tăng lên, Thánh Thành thẩm phán thiên lúc đạt tới chúa tể cấp đế vương thực lực.

Chiến tích ác ma hóa

 • Cự tích ngụy long ( Thống lĩnh ): Bất phân thắng bại, nhưng không muốn cùng ác ma Mạc Phàm liều mạng, bởi vậy rút lui.
 • Chiểu độc thiên công ( Thống lĩnh ): Bởi vì huyết mạch ác ma không sợ kịch độc, Mạc Phàm đem nó đả thương.
 • Tích lô cự yêu ( Thống lĩnh ): Đem đả thương.
 • Sơn phong chi thi ( Chí tôn quân chủ ): Kém chút bị ác ma Mạc Phàm cùng mấy tên siêu giai pháp sư liên thủ chém chết, được Cổ lão vương cứu đi.
 • Hắc ám tử thần ( Chí tôn quân chủ ): Mười bốn năm trước, hắn hạ sát Thánh tử Văn Thái nhưng mình cũng bị trọng thương, được Hắc Ám Vương chữa trị thương thế, nhưng cũng không khỏi hoàn toàn. Hắn cùng ác ma Mạc Phàm chiến đấu, Mạc Phàm không địch lại, nhưng cuối cùng bị Tiểu Viêm Cơ thiêu đốt sinh mệnh làm trọng thương.
 • Tử thần hóa lãnh tước ( Hồng y giáo chủ ): Bị ác ma Mạc Phàm đánh bại dễ dàng, sau bị bắt, toàn bộ phe phái bị hủy diệt.
 • Thủ hộ thú Sphinx ( Chí tôn quân chủ ): bị ác ma Mạc Phàm đánh bị thương.
 • Medusa ( Đại Quân chủ ): Bị ác ma Mạc Phàm kích thương.
 • Tát Lãng ( Hồng y giáo chủ ): Suýt nữa bị Mạc Phàm ác ma hóa không hoàn toàn hạ sát.
 • Tây Triết ( Châu Á quang hệ cấm chú pháp sư ): Bị ác ma Mạc Phàm hạ sát.
 • Hắc Long đại đế ( Đế vương ): Áp chế Hắc Long chưa giác tỉnh, sau khi Hắc Long thức tỉnh không địch lại.
 • Quốc quân Sa Nhân quốc ( Đế vương ): Bị ác ma Mạc Phàm dùng Hắc Long mâu ăn mòn phòng ngự, Hắc Sắc Ma Diễm đốt đến sắp chết, sau đó đào vong.
 • Lãnh nguyệt mâu Yêu Thần ( Đế vương ): Bị ác ma Mạc Phàm đem hết tất cả vốn liếng chặt đứt đuôi.
 • Đại thiên sứ Suriel: Bị Tà Thần ác ma ( Tà Thánh Vương ) Mạc Phàm dùng các loại thần thông cường đại đả thương, sau đó bị chém hạ sát.
 • Đại thiên sứ Michael: Mạc Phàm dùng mười hai hệ dung hợp cấm chú, xé nát toàn bộ cánh, hủy bỏ tất cả pháp lực.
Khả năng sức mạnh và năng lực của Mạc Phàm - Thư Viện Anime
Khả năng sức mạnh và năng lực của Mạc Phàm – Thư Viện Anime

Kinh lịch nhân sinh của Mạc Phàm

Nhân vật nam chính, học sinh bình thường, đăng tràng lúc vì lớp 10, tính cách âm u, hám lợi, kiên cường, không sợ hãi, đối với bằng hữu thực tình đối đãi, có thù tất báo, nội tâm có mình chính nghĩa cùng đạo đức ranh giới cuối cùng.

Tại sắp thi cấp ba trước một tháng bởi vì mang theo con lươn nhỏ Mặt dây chuyền Ở trường học sau núi lớn dưới cây tỉnh lại sau giấc ngủ, rơi vào một cái khác thời không vị diện.

Nơi này hết thảy đều là dựa vào ma pháp, mà sắp tham gia thi cấp ba cũng thay đổi thành ma pháp thi cấp ba. Khảo thí không chút huyền niệm thất bại, Mạc Phàm dựa vào lão ba bán gia sản lấy tiền miễn cưỡng thông qua sau khi đi môn tiến vào Thiên Lan ma pháp cao trung, nhập học sau tại Thiên Lan ma pháp cao trung tiến hành ma pháp thức tỉnh, tại không bị người khác xem trọng tình huống dưới thành công đã thức tỉnh Lôi hệ cùng Hỏa hệ.

Lớp mười hai nhanh tốt nghiệp lúc cùng vũ ngang tiến hành ma pháp quyết đấu, thành công chiến thắng vũ ngang, thu được tới đất thánh tuyền tu hành tư cách.
Tại bác thành bị Đen Giáo Đình Thiết kế hủy diệt sau, cứu ra tâm hạ cũng cùng phụ thân ba nhân khẩu tiến về ma đô sinh tồn.

Thành công dựa vào triệu hoán hệ thi vào minh châu học phủ, cũng tại sau đó phối hợp nơi đó Thẩm phán sẽ Phá hủy nơi đó đen Giáo Đình thế lực, sau đang tái sinh giải thi đấu bên trong cuối cùng nhất đánh bại Mục nô kiều chờ hai trăm người sau thu hoạch được tất cả tân sinh tài nguyên.

Sau bị Tiêu viện trưởng Tiến cử hiền tài gia nhập học sinh trao đổi tham gia đế đô học phủ tranh tài, lại tại học viện lịch luyện bên trong vì cứu học viện đám người liều chết bóp nát máu lợi tử thu hoạch được ác ma hệ huyết mạch.

Ác ma hệ tác dụng phụ biến mất sau, ứng Đường nguyệt Thỉnh cầu bảo hộ lột xác kỳ Đồ đằng Huyền Xà , đồng thời tra ra Hàng Châu Ôn dịch Thủ phạm — La miện nghị viên.

Tiến vào minh châu chủ giáo khu sau đi vào lửa viện, lực chiến mấy trăm tên học viên. Về sau cùng Triệu đầy diên , Trương tiểu hầu , Diệp Tâm hạ , Linh linh Bọn người đi đốt nguyên góc bắc tìm kiếm Viêm cơ , ngoài ý muốn phát hiện quỷ phụ âm mưu. Cơ duyên xảo hợp cùng Tiểu Viêm cơ ký kết khế ước.

Vì cứu cao trung hảo hữu trương tiểu hầu từ bỏ Thế giới học phủ giải thi đấu Đề danh chi tranh tiến về cố đô, nhảy vào sát uyên phá hư đen Giáo Đình hủy diệt cố đô kế hoạch. Đang tìm kiếm trương tiểu hầu quá trình bên trong cùng Parthenon thần miếu A Toa nhị nhã Lần thứ nhất gặp nhau.

Tại học phủ giải thi đấu lịch luyện trong lúc đó từng rời khỏi nước phủ đội lâm thời về nước, bồi Mục Ninh Tuyết Đảm nhiệm nước quán thủ quán viên, trong lúc đó truy tìm Tát Lãng” Lá thường “, cũng phá hủy đen Giáo Đình phân đàn.

Trở về sau, tại Bồ Đào Nha Xách Noa á thành cùng linh linh, mục Ninh Tuyết bọn người tìm kiếm chìm chú phát sinh nguyên nhân, phát hiện là bị một loại xấu giòi ký sinh, bọn hắn lấy được vắc xin, sự tình sau đạt được cao tiền truy nã.

Tại học phủ giải thi đấu đêm trước A Toa nhị nhã hố Mạc Phàm một số tiền lớn, dẫn hắn đi bạo quân núi ngắt lấy cực phẩm lĩnh vực hồn chủng — Bạo quân hoang lôi, nhưng A Toa nhị nhã lại mạo hiểm điều tra hắc long đại đế tồn tại. Chưa tỉnh hồn Mạc Phàm thừa cơ hôn A Toa nhị nhã an ủi, bị ghi hận.

Tại học phủ giải thi đấu đoạt bảo thi đấu bên trong cùng mục Ninh Tuyết tạo thành phàm tuyết trộm đoàn, sau Anh quốc Đại công tước Eileen Gia nhập.

Tại trong quá trình trận đấu ba người biểu hiện chói sáng, bay xuyên ngai sói tại mục Ninh Tuyết bàn băng trong lĩnh vực lần thứ nhất Băng Hồn bộc phát.

Ba người chung thu hoạch hơn hai tỷ tài nguyên, đồng thời Mạc Phàm tại đoạt bảo thi đấu cuối cùng nhất thu hoạch được ba mươi hai năm trước côi bảo — Niệm thạch.

Tham gia học phủ giải thi đấu lúc tại Vòng bán kết Đặt mình vào nguy hiểm dẫn lôi trảo nhất cử đánh bại thực lực xếp hạng thứ nhất Anh quốc triết la, phối hợp mục Ninh Tuyết đánh bại A Toa nhị nhã, tổng quyết tái bên trong lợi dụng con lươn nhỏ lấy đi Pharaoh chi suối đánh bại Ai Cập.

Ở thế giới học phủ giải thi đấu bên trong Trung Quốc đội lấy được hạng nhất cũng thu hoạch được Parthenon thần miếu Thần ấn Tán dương , làm cái thứ nhất tiếp nhận điện mẫu Pami thơ Thần ấn tán dương nước phủ đội đội viên.

Thần ấn tán dương sau, nghe vậy lá hạ”Sát hại” Phan ny giả Cũng bị Parthenon thần miếu xác nhận sống nhờ có Tát Lãng linh hồn, sắp đứng trước phán quyết ( Sau được chứng thực là Y chi sa Âm mưu ), tiến về Parthenon thần miếu nghĩ cách cứu viện, mang theo cùng đồ đằng Huyền Xà hóa thân ác ma đại náo thần miếu, bởi vì Tiểu Viêm cơ thiêu đốt sinh mệnh hạ xuống cướp Viêm Thiên lửa, trọng thương Hi Lạp Tử thần Xương cốt xó .

Sau Tiểu Viêm cơ bị Diệp Tâm hạ phục sinh, tại Takla Makan sa mạc có thể trùng sinh, đồng thời tại Takla Makan trong sa mạc Mạc Phàm phát hiện Thạch ngàn thọ Mưu đoạt đại địa chi nhị cùng bạo cát ma châu chấu tiến hóa sau đối với nhân loại công kích, cũng thành công đem giải thích quyết.

Giải quyết nga nữ sự kiện sau, hiệp trợ mục Ninh Tuyết khởi đầu thế lực Phàm núi tuyết , cũng ngăn cản Châu Á ma pháp hiệp hội Nghị viên Tô hươu Bắt giữ nga nữ tìm kiếm Nguyệt nga hoàng Tung tích, phát hiện đồ đằng thú tung tích cũng dự định tìm kiếm.

Vì để cho trùng sinh sau Tiểu Viêm cơ thuận lợi tiến giai trưởng thành kỳ, quyết định đi khói đài Côn du núi Thu thập yêu quan chi lá kiếm sữa bột tiền.

Tại côn du núi đi săn sơn nhân hành động bên trong làm quen âm hệ pháp sư Thược mưa , cùng Triệu đầy diên bọn người phát hiện trời quan Tử đoạn Thần thụ ma quỷ chân diện mục, tiết lộ nguyệt nga hoàng một đoạn cố sự.

Cuối cùng nham thị ( Lữ nghệ ) Thông qua hi sinh chính mình đến trọng thương trời quan tử đoạn thần thụ.

Sau sát thủ điện ám sát Lạnh thanh Lúc đến lấy Lạnh tước Tình báo, tại đánh hạ sát Ti tượng Sau thu hoạch được hắc ám vật chất đêm sát.

Tại phối hợp thẩm phán sẽ bắt lấy nội ứng lúc, dẫn phát về sau Bắc Nguyên nguy cơ, tiêu diệt dẫn độ người cùng nội ứng cũng bản thân hủy dung, lấy áo lam bắc hươu thân phận thu hoạch được áo lam”Các đồng nghiệp”Tín nhiệm, ý đồ ám sát áo đỏ lạnh tước, để phá hư kế hoạch.

Bởi vì ác ma hóa sau cùng Ai Cập Minh giới sinh vật đại chiến thụ thương cực kì nghiêm trọng, tại Parthenon thần miếu tĩnh dưỡng tu luyện nửa năm.

Về sau cùng mục thị thế gia cùng Đông Phương thế gia cộng đồng khai phát côn luân hỏa mạch, tại côn luân hỏa mạch chỗ thu hoạch được lưu tinh phi lửa, đánh bại mượn gió bẻ măng Mục hủ bông vải Một đoàn người.

Kết thúc Alps học viện pháp thuật Giao lưu viếng thăm sau, hiệp đồng Cửu U sau Tiến về Ai Cập mở khải Minh giới đại môn. Vì giải khai Medusa Nguyền rủa, tiến về mặt trời lặn thần điện tìm kiếm thiếu nữ Medusa, đồng thời thu được bại đốt Tà Nhãn.

Về sau tại Cửu U sau trợ giúp hạ, thu phục hoàng mẫu Medusa hậu duệ A khăn tia Làm thứ hai khế ước thú.

Tại Athens cùng truy tung hài đồng chi tâm bản án mục Ninh Tuyết gặp nhau, đang truy tung quá trình bên trong lọt vào Parthenon thần miếu Budo tế ti cản trở giam giữ, sau bị tâm hạ cứu ra.

Tại A Toa nhị nhã cung cấp tình báo chỉ dẫn hạ, phát hiện sau lưng thủ phạm trực chỉ săn long hành động người vạch ra ―― Châu Á ma pháp hiệp hội nghị viên tô hươu.

Về nước sau vì từ già nghị viên khương hạ chỗ thu hoạch được thần hươu tình báo, tiến về hồ Ngàn Đảo giải quyết vinh ma tai ương, ngoài ý muốn đạt được đê Thần thạch.

Tiến về Tần Lĩnh tìm kiếm đồ đằng thần hươu năng lượng, tại hảo hữu ít quân tướng trương tiểu hầu dẫn đường hạ, ngẫu nhiên gặp tìm kiếm ca ca Tưởng ít sợi thô , cùng Tử Cấm quân một đoàn người cho trời quan tử đoạn thần thụ trí mạng cuối cùng nhất một kích.

Tại tiểu nguyệt nga hoàng dẫn đầu hạ tham gia Vũ tộc thịnh điển, thuận lợi tìm tới thần hươu chi giác sau, hấp thu đồ đằng năng lượng sau Lôi hệ bước vào siêu giai.

Đi theo minh châu học phủ Thổ hệ học tập hội đi 矴 Thành lịch luyện, vì 矴 Xây thành lập nguyên tố chi đô làm ra cống hiến to lớn, trở thành 矴 Thành vinh dự nghị viên cùng vinh dự thủ hộ giả, đồng thời cùng a khăn tia thu được đại lượng Thổ hệ nạp tinh.

Vì trợ giúp Triệu đầy diên đột phá siêu giai, tiến về húc đảo tìm kiếm đồ đằng ngao cha năng lượng. Đang nhìn về trấn cùng phó chính án Đường Nguyệt lão sư gặp nhau, cộng đồng tiết lộ nam nghị viên chính trị bê bối, thành công ngăn trở tham tuyển.

Tại Hạ Môn gặp gỡ hải dương tai ương lúc, cùng trương tiểu hầu, Mục bạch Bọn người cộng đồng tiến về chi viện. Song Tai tinh Chuẩn bị tập kích cầu lớn lúc, Mạc Phàm thành công phong bế tù xi hai đầu cốt tiên. Đang đối kháng với Hải yêu hành động bên trong, Mạc Phàm hấp thu ám nguyệt ngưng tinh năng lượng sau bóng đen hệ bước vào siêu giai, cũng lĩnh ngộ bóng đen hệ siêu nhiên lực, tỉnh lại ảnh duệ trưởng giả.

Mục bạch sắp chết, đi hướng Thiên Sơn vết tích lúc tìm kiếm ti thạch anh cùng đồ đằng thú ngoài ý muốn gặp được Ngải sông đồ Bọn người, gặp được dị cắt viện cùng Mục bay loan , Mục ẩn phượng Đối phó Tần Vũ mà , Mạc Phàm cùng mục Ninh Tuyết âm thầm trợ giúp Tần Vũ mà, trợ giúp nàng thoát ly hiểm cảnh, thu hoạch đồ đằng thú Thiên Sơn thánh hổ cùng 700 Năm Thiên Sơn tuyết liên.

Tần Vũ mà bị bắt giữ đến Thánh Thành, dẫn dụ Cổ lão vương ( Tổ tinh nghị ) Đi tự chui đầu vào lưới, kết quả Tổ tinh nghị Cùng Tần Vũ mà song song hi sinh, cổ lão Vương Vẫn rơi, con lươn nhỏ hấp thu cổ lão vương khải bào, trở về phàm núi tuyết.

Trở lại phàm núi tuyết Mạc Phàm chuẩn bị Tổ hướng lên trời Quyết đấu, tại Du sư sư Trợ giúp hạ thu hoạch được nham hệ trời loại.

Nắm giữ trời loại sau, tại quyết đấu trước tuyên bố mình là toàn thế giới mạnh nhất pháp sư, cũng tại quyết đấu bên trong đánh bại tổ hướng lên trời.

Đi hướng Parthenon thần miếu phục sinh mục bạch, trong lúc đó cùng Địa Trung Hải ẩn thế gia tộc truyền nhân Tours tư phát sinh xung đột, hai người đánh cược lấy đánh bại người khổng lồ Titan chiến tích phân thắng thua.

Lục mầm thành đảo bị người khổng lồ Titan đánh chìm, đang truy tra hung thủ trong lúc đó, Tiểu Viêm cơ tấn thăng Thành thục kỳ Đánh hạ sát Địa Trung Hải song ác. Từ rày về sau, Mạc Phàm giải quyết hung thủ lúc phát hiện việc này cùng đen Giáo Đình có quan hệ.

Đi vào Áo Hoắc tư thánh học phủ Đảm nhiệm đạo sư, một bên vì toàn trường ma pháp thi đấu làm chuẩn bị, một bên truy tra đen Giáo Đình hành tung.

Đuổi tới thứ chín núi đồi ngăn cản đen Giáo Đình âm mưu, ngoài ý muốn phát hiện bác thành tai nạn chủ mưu Chưởng giáo Ngô khổ .

Ác ma hóa ngăn cản lá thường cứu đi Ngô khổ, lá thường không phải là đối thủ, tại Mạc Phàm hoàn toàn ác ma hóa trước đào tẩu.

Tìm ra thẩm phán sẽ Công việc bên ngoài Tổ nội gian, Chúc được Để tỏ lòng cảm tạ tặng cho lôi thuộc tính tu Hồn khí mãnh. Con lươn nhỏ hấp thu toàn bộ phế liệu thạch trận năng lượng, thúc đẩy Mạc Phàm lĩnh ngộ Lôi hệ siêu nhiên lực.

Nam Mĩ màu nâu chính quyền phản loạn, một mình xâm nhập, đánh hạ sát mấy phản quân Đại tướng, bắt sống cũng đánh hạ sát phản quân”Thiên Sư”Ngô khổ ( Đen Giáo Đình chưởng giáo ).

Về nước sau tiếp vào Lạnh Liệp Vương Nguyện vọng treo thưởng, đánh hạ sát Hồng Ma lục côn, thu hoạch được phẩm chất cao Tinh Hải thiên mạch. Trở lại bác thành sau tăng lên không gian hệ vì siêu giai, chém hạ sát đột kích sói cái vương, thu hoạch được thú hồn, với phàm núi tuyết tiến giai lão lang đến quân chủ cấp Hoàng văn Thương Lang .

Theo mục Ninh Tuyết hạ sát tới mục thị, phế mục bay loan, mục ẩn phượng, vì mục Ninh Tuyết lấy lại công đạo.

Vì Eileen làm công đổi lấy Long Thú tọa kỵ lúc từ trương tiểu hầu chỗ biết được Bột Hải Hải yêu âm mưu, chuẩn bị ngăn cản cấm chú giáng lâm, lại phát hiện Hoa triển hồng Đã sớm biết âm mưu cũng thiết kế diệt trừ trở thành cực Nam Đế vương khôi lỗi Băng Đế mục nhung.

Xuôi nam gấp rút tiếp viện ma đô, Sông Hoàng Phổ Một vùng, cùng Đinh mưa ngủ Hợp tác càn quét vượt sông yêu, cuối cùng đánh lui Hải yêu.

Đào Hải Ma trảo đế vương lấy Hải Vương khô lâu làm mồi nhử dụ sát ba vị đỉnh vị người, tiếp vào nhiệm vụ tiêu diệt Hải Vương khô lâu, thu hoạch được đồ đằng Nặng minh thần điểu Quà tặng —— Trời loại: Nặng minh thần hỏa, nặng minh thần điểu bản thể hóa thành siêu nhiên lực —— Viêm tâm.

Đến yêu đều chiếm được Phùng châu rồng Truyền lại dung hợp pháp môn, gặp lại Toa già , chém hạ sát lôi giao.

Biết được Phùng châu rồng bị hại, phó Dubai truy tra manh mối, đạt được A Toa nhị nhã viện trợ, tru sát xấu lang công hội thành viên, cũng biết được Phùng châu rồng bị hại chân tướng, với Dubai tháp cưỡng ép công khai dung hợp pháp môn, khiêu chiến Châu Á ma pháp hiệp hội.

Bởi vì lo lắng Mạc Phàm tứ cố vô thân, Toa già hóa thân Đại thiên sứ Dài Gabriel, dẫn xuất sau lưng hắc thủ nghị trưởng tô hươu, Mạc Phàm ác ma hóa đơn đấu cũng diệt sát phó nghị trưởng cấm chú pháp sư chỉ riêng đế tây triết cùng bộ phận tô hươu phái mây thượng pháp sư đoàn, hiệp trợ hóa thân Đại thiên sứ Gabriel Toa già đối kháng tô hươu, cùng bị tô hươu nô dịch hắc long lớn Đế Chiến đấu.

Tại đột nhiên xuất hiện A Toa nhị nhã trợ giúp hạ thành công bức ra hắc long đại đế long hồn lực lượng khiến cho có thể thức tỉnh, về sau phẫn nộ hắc long đại đế cùng Mạc Phàm, Gabriel ba người vây hạ sát tô hươu, tô hươu sử dụng Cấm thuật Đem mình cùng đám người đưa vào hắc ám vị diện, mục bạch lấy linh hồn làm tiền đặt cược khiến cho Mạc Phàm cùng A Toa nhị nhã, Toa già bọn người có thể cùng nhau tại hắc ám vương trong bàn cờ đối kháng tô hươu,

Tại mục bạch điều khiển kích xuống dưới bại hắc ám vương quân cờ, hoàn thành”Hắc Ám Chủ Thần trò chơi”, có thể rời đi hắc ám vị diện, trong lúc đó tô hươu cùng hắc long đại đế đồng quy vu tận, cũng biết được hắc ám vương thân phận —— Thánh tử Văn Thái .

Hắc ám vị diện trở về sau cùng A Toa nhị nhã cùng Toa già”Đào viên kết nghĩa”Kết bái tỷ muội. Trở lại Parthenon thần miếu tĩnh dưỡng tu luyện, tại A Toa nhị nhã trợ giúp hạ khiến cho hắc ám chúc phúc có thể vĩnh cửu tăng phúc, A Toa nhị nhã tặng cùng Mạc Phàm hắc long sáo trang.

Trở lại ma đô, tham gia Bạch Hồng Phi Cùng Mục nô hân Hôn lễ, lấy đánh bại mục thị cao thủ làm hạ lễ. Biết được đinh mưa ngủ tin chết, cùng Tiêu viện trưởng ngăn cản hóa thành vong linh đinh mưa ngủ xâm lấn ma đô.

Duyên hải bị nuốt hết, nhiệt độ chợt hạ dẫn đến dịch bệnh lan tràn, vì giải quyết rét lạnh dẫn đến dịch bệnh, tiến về lan dương thị tìm kiếm chống cự dịch bệnh nguyên nhân, cũng phát hiện thần bí lông vũ đồ đằng, thu hoạch được đầm sâu phong hỏa chi vũ quà tặng khiến cho nặng minh thần hỏa tiến giai thành lớn trời loại, Tiểu Viêm cơ cũng nhận được quà tặng khiến cho thiên kiếp chi hỏa viên mãn, tiến giai thành hoàn toàn kỳ.

Ngoài ý muốn phát hiện Hỏa thuộc tính Đại địa chi nhị, lợi dụng Bắc Âu thánh gấu tổ chức thu lấy đại địa chi nhị, giả bộ không địch lại”Đen ăn đen”, đánh bại Bắc Âu thánh gấu hạch tâm thủ lĩnh từ trong tay đoạt lại địa hỏa chi nhị, cũng mượn dùng bố trí không gian Truyền tống trận Thoát ly sa nhân nước vây quanh, nhưng chạy ra sau gặp được Triệu kinh Cướp đoạt đại địa chi nhị, một phen đánh nhau sau không có kết quả, bởi vì sa nhân tù trưởng truy sát thoát khỏi Triệu kinh ngăn cản, trở về phàm núi tuyết.

Triệu kinh vì đoạt đại địa chi nhị liên hợp chim bay thị thành thủ cùng Triệu thị gia tộc, nam vinh thế gia nhóm thế lực vây quét phàm núi tuyết, phàm núi tuyết chi chiến mở khải, Mạc Phàm dựa vào tiến giai Hỏa hệ thực lực một người diệt sát Triệu thị cao thủ cùng nam vinh cao thủ tạo thành Ngũ lão cùng Triệu kinh.

Trừ bởi vì mục bạch chấn nhiếp rút lui thành bắc quân bên ngoài, phe tấn công cơ hồ toàn quân bị diệt, phàm núi tuyết cũng tổn thất nặng nề, cũng may hạch tâm lực lượng có thể giữ lại, bắt đầu tĩnh dưỡng.

Vì giải quyết chiến sau sự vật thời cơ từ hoa quân thủ trong miệng biết được cấm chú chi lực cần đại địa chi nhị, cũng biết được hoa quân thủ thăm dò đế vương kế hoạch.

Một thân một mình tiến về sùng minh cổ thành tìm kiếm mới đồ đằng manh mối, ngẫu nhiên gặp Tống bay dao , sau dựa vào sáo lộ thành công bị hà tự đám người Ủy thác bảo hộ Nhiệm vụ, thuận tiện dò xét đồ đằng manh mối, không ngờ bị hà tự đám người chỗ lừa gạt, bởi vì hà tự đám người khiến cho”Thiên Khiển” giáng lâm, không thể không bảo hộ bị “Thiên Khiển” bao trùm địa khu, giải quyết “Thiên Khiển” sau hạ sát tới hà tự, lấy đi hà tự thủ hộ hoàn chỉnh thánh tuyền sau đánh bại hà tự bảy vị nguyên lão.

Loạn chiến phía dưới, khiến cho Tống bay dao đạt được cơ hội cứu vớt đồ đằng Hải Đông Thanh thần .

Vì để Tống bay dao tin tưởng đồ đằng sự tình, mang Tống bay dao cùng Hải Đông Thanh thần trở về phàm núi tuyết cùng Hàng Châu Tây Hồ Cùng nguyệt nga hoàng cùng đồ đằng Huyền Xà gặp nhau.

Bị Đường Trung Cáo tri hoa quân thủ bị nhốt Hawaii, cũng cần Mạc Phàm tiến về giải cứu. Mạc Phàm mang theo tam đại đồ đằng tiến về Hawaii cứu viện hoa quân thủ, gặp được cung đình thủ tịch Bàng lai Tiểu đội, trải qua đại chiến con mực quân chủ cùng bát kỳ đại xà chờ hải quái cùng Châu Á hồng y giáo chủ Cửu Anh , thành công cứu ra hoa quân thủ. Hoa quân thủ tru sát đế vương Thận Hải Long Vương kiến mẫu .

Mạc Phàm tiến về Ninh Hạ tìm kiếm thánh đồ đằng, lấy đi Hạ Lan Sơn thánh tuyền, thông qua Hạ Lan Sơn nơi đó dân chăn nuôi, biết được mấy ngàn năm qua thánh tuyền thủ hộ giả trách nhiệm. Ma đô luân hãm, thời khắc nguy cơ Mạc Phàm cùng mọi người cùng một chỗ tỉnh lại thánh đồ đằng vạn dặm Thanh Long, mang theo đồ đằng Huyền Xà, Hải Đông Thanh thần, nguyệt nga hoàng tại Thượng Hải cùng bá hạ cùng Bạch Hổ cộng đồng chống cự Hải yêu tiến công, trong lúc đó thu được Tống khải minh Đang thu thập Hồng Ma tư liệu quá trình bên trong lấy được ngưng tụ Tà Châu chi lực, hóa thân thành ác ma Mạc Phàm đánh lui sa nhân nước quốc chủ cùng Lãnh nguyệt mắt Yêu Thần .

Trở lại song thủ các, muốn ngăn cản Hồng Ma bay thăng, cũng đem mấy chục năm qua Hồng Ma dẫn phát ân oán giải quyết triệt để, không ngờ Hồng Ma làm ra hết thảy bay thăng tế điện cũng là vì Mạc Phàm chuẩn bị, ủng hộ Tà Thánh Vương Sinh ra.

Bởi vì song thủ các bị Suriel Phá hủy, càng bởi vì Thánh Thành nội bộ mục nát, chém hạ sát Thánh Thành bảy Đại thiên sứ dài một trong Suriel.

Sau tự nguyện bị Thánh Thành bắt, phong ấn ma pháp, sắp bị xử quyết lúc, đông đảo hảo hữu đến đây tương trợ. Vì cứu Mạc Phàm, mục bạch dấn thân vào Địa Ngục, Mạc Phàm xé rách nghĩa hồn một thu, làm mục bạch trở thành mình nghĩa hồn, dung hợp mười hai hệ cấm chú chi lực đánh bại Michael , thành công sáng tạo pháp Thần cảnh giới.

Sau cùng cấm chú sẽ liên hợp thảo phạt Khufu , bởi vì có phản đồ mà bị nhốt với Khufu Kim Tự Tháp , Khufu thông qua Liệp Vương giải thi đấu thu lấy Pharaoh chi suối dùng để phục sinh Hoàng mẫu Medusa , Mạc Phàm bất đắc dĩ xin giúp đỡ linh linh cùng a khăn tia, hoàng mẫu Medusa phục sinh sau hóa đá Cairo Toàn bộ thành thị.

Tại Khufu ý đồ xâm lấn nhân gian lúc, đem oanh về Minh giới, cũng hủy diệt một cái Xác ướp Đế quốc, trọng thương Ai Cập vong linh quốc gia.

Kinh lịch nhân sinh của Mạc Phàm - Thư Viện Anime
Kinh lịch nhân sinh của Mạc Phàm – Thư Viện Anime

Ảnh đẹp làm hình nền về Mạc Phàm Toàn Chức Pháp Sư

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Mạc Phàm | Tiểu sử, hình nền nam chính Toàn Chức Pháp Sư“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Nguồn tham khảo:

Nếu bạn thấy HAY và HỮU ÍCH, hãy ủng hộ chúng mình bằng cách C.L.I.C.K và XEM các Quảng Cáo trong trang nhé. Cảm ơn tất cả Quý Đọc Giả. <3 <3 <3

Vũ Thị Mỹ Hạnh
Tôi là Mỹ Hạnh (aka Vũ Thị Mỹ Hạnh), Tác giả chuyên về lĩnh vực anime phim hoạt hình và truyện tranh Manga. Mình tốt nghiệp truyền thông báo chí tại Hồ Chí Minh. Mình cũng là một nữ Otaku chính hiệu với niềm đam mê viết lách. Sở thích của mình là xem phim Anime và đọc All thể loại truyện Manga @@ Hiện mình đang công tác và là Admin của site Thư Viện Anime ^_____^~

Bài mình dịch tốn cơm mẹ nấu lắm ak T^T