Mạnh Xuyên - Tiểu sử, hình nền nam chính Thương Nguyên Đồ

Mạnh Xuyên – Tiểu sử, hình nền nam chính Thương Nguyên Đồ

Mạnh Xuyên - Tiểu sử, hình nền nam chính Thương Nguyên Đồ
Theo dõi Thư Viện Anime trên Google News

Không tìm thấy Nhân Vật / Anime yêu thích ? Gửi yêu cầu của bạn vào Fanpage

Mạnh Xuyên, nam chính trong tác phẩm Thương Nguyên Đồ của Ngã Cật Tây Hồng Thị. Cùng Thư Viện Anime tìm hiểu về Mạnh Xuyên và toàn bộ thông tin năng lực, tính cách ở đây.

Thông tin tổng quan về Mạnh Xuyên

Tên đầy đủ: ⭐Mạnh Xuyên
Tên tiếng Trung: ⭐孟川
Phiên âm tiếng Anh: ⭐Meng Chuan
Bí danh khác: ⭐A Xuyên
Tuổi: ⭐> 33000 tuổi
Giới tính: ⭐Nam
Tu vi:
 • Cảnh giới tu luyện đạt đến Bát Kiếp Cảnh,
 • Tu Luyện Giới đạt đến Ngũ Kiếp Cảnh,
 • Cảnh giới Nguyên Thần đạt đến Tam Giới Bát Tầng Nguyên Thần (Bát Kiếp Cảnh)
 • Kỹ nghệ cảnh giới đạt tới Bát Kiếp Cảnh
 • Thực lực tổng thể đạt Phổ thông Bát kiếp cảnh đại năng
Phong hào: ⭐Đông Ninh
Thế lực: ⭐Đông Ninh phủ Mạnh gia, Kính hồ đạo viện, Nguyên Sơ Sơn, Thương Nguyên Giới, Thương Minh, Ma Sơn, Vĩnh hằng lâu, Tinh vân cung, Bạch Điểu quán, Thanh Hỏa Sơn

Mạnh Xuyên, nam chính trong Thương Nguyên Đồ của Ngã Cật Tây Hồng Thị, là con trai của nhà họ Mạnh ở Đông Ninh, Ngô Châu, Đại Chu.

Hiện nay, hắn cảnh giới tu luyện đạt tới Bát kiếp Cảnh , Nhục Thân cảnh giới đạt tới Ngũ kiếp cảnh , Nguyên Thần cảnh giới đạt tới Nguyên Thần Bát tầng Độ Kiếp Cảnh ( Bát Kiếp Cảnh ), kỹ nghệ cảnh giới đạt tới Bát Kiếp Cảnh ( Chưởng Ác Bát Kiếp Cảnh quy tắc —— Thời không quy tắc cùng thập đại quy tắc bản nguyên —— Hỗn Độn quy tắc, Vô lượng quy tắc, Nhân quả quy tắc, Vật chất quy tắc, Khai thiên quy tắc, Luân hồi quy tắc, Nguyên điểm quy tắc, Thế giới quy tắc, Tịch diệt quy tắc, Hỗn độn quy tắc ), vũ khí là Lục kiếp cảnh bí bảo Trảm Yêu Đao cùng Lục kiếp cảnh bí bảo Huyết nhận bàn .

Thông tin tổng quan về Mạnh Xuyên - Thư Viện Anime
Thông tin tổng quan về Mạnh Xuyên – Thư Viện Anime

Quan hệ nhân mạch của Mạnh Xuyên

 • Phụ thân: Mạnh Đại Giang
 • Mẫu thân: Bạch Niệm Vân
 • Thê tử: Liễu Thất Nguyệt
 • Nữ nhi: Mạnh Du
 • Nhi tử: Mạnh An
 • Con rể: Dương Thành
 • Ngoại tôn: Dương Nguyên
 • Sư tôn: Tần Ngũ
 • Đồ đệ: Cao Phương, Triệu Hồng Tụ
 • Con dâu: Long hạm
 • Cháu trai: Mạnh Ngự
Quan hệ nhân mạch của Mạnh Xuyên - Thư Viện Anime
Quan hệ nhân mạch của Mạnh Xuyên – Thư Viện Anime

Thiết lập nhân vật Mạnh Xuyên

Bối cảnh nhân vật

Quyển sách nhân vật chính, thần nữ Hà Vực Tam Loan hà hệ Thương Nguyên Giới Đại Chu vương triều Ngô Châu, Đông Ninh phủ, Mạnh gia công tử.

Mạnh Xuyên 6 tuổi lúc tu luyện đã đạt tới “Trúc cơ cảnh” , với 9 tuổi lúc tu luyện đạt tới “Nội luyện cảnh” , với 12 tuổi lúc tu luyện đạt tới “Tẩy Tủy cảnh” , với 15 tuổi lúc tu luyện đạt tới “Thoát Thai Cảnh” .

Hắn với 16 tuổi lúc đem “Hội họa kỹ nghệ” tu luyện đạt tới “Nhập đạo vấn tâm” , cô đọng “Nguyên Thần” cấp độ, đồng thời tại không lâu về sau ngộ ra “Đao thế” .

Hắn với 18 tuổi lúc tu luyện đạt tới “Vô lậu cảnh viên mãn” cùng thành công Ngưng Đan, đồng thời lấy khảo hạch xếp hạng thứ nhất thành tích bái nhập Nguyên Sơ Sơn.

Hắn với 19 tuổi lúc ngộ ra “Đao ý” , đồng thời đem 《 Tâm ý đao 》 Bên trong “Tâm đao thức” tu luyện thành công.

Hắn với khi 20 tuổi đem Lôi đình diệt thế Ma thể tu luyện đạt tới siêu việt “Cửu luyện” Viên mãn cấp độ.

Hiện nay, hắn cảnh giới tu luyện đạt tới “Bát Kiếp Cảnh” , Nhục Thân cảnh giới đạt tới “Ngũ kiếp cảnh ” , Nguyên Thần cảnh giới đạt tới Nguyên Thần bát tầng “Độ Kiếp Cảnh ( Bát Kiếp Cảnh )” , kỹ nghệ cảnh giới đạt tới “Bát Kiếp Cảnh” ( Nắm giữ Bát Kiếp Cảnh quy tắc —— Thời không quy tắc cùng thập đại quy tắc bản nguyên —— Hỗn Độn quy tắc, Vô lượng quy tắc, Nhân quả quy tắc, Vật chất quy tắc, Khai thiên quy tắc, Luân hồi quy tắc, Nguyên điểm quy tắc, Thế giới quy tắc, Tịch diệt quy tắc, Hỗn độn quy tắc ).

Thiết lập nhân vật Mạnh Xuyên - Thư Viện Anime
Thiết lập nhân vật Mạnh Xuyên – Thư Viện Anime

Nhân vật hình tượng

 • Tính danh: Mạnh Xuyên
 • Tuổi: > 30 vạn tuổi
 • Phong hào: Đông Ninh
 • Tu vi: Cảnh giới tu luyện đạt đến Bát Kiếp Cảnh, Tu Luyện Giới đạt đến Ngũ Kiếp Cảnh, và cảnh giới Nguyên Thần đạt đến Tam Giới Bát Tầng Nguyên Thần (Bát Kiếp Cảnh)
 • Chức vụ: Nguyên Sơ Sơn đệ nhất tuần tra, Nguyên Sơ Sơn chưởng lệnh giả, Bạch Điểu quán đệ tam phân quán phó tuần tra lệnh.

Nhân vật hình tượng Mạnh Xuyên - Thư Viện Anime

Khả năng sức mạnh và năng lực của Mạnh Xuyên

Vũ khí: Lục kiếp cảnh bí bảo trảm yêu đao – Lục kiếp cảnh bí bảo huyết nhận bàn

Bảo vật

 1. Động thiên pháp châu,
 2. Hộ thân thạch phù,
 3. Thiên lôi pháp ấn ( Kiếp Cảnh bí bảo ),
 4. Quang âm đao ( Kiếp Cảnh bí bảo ),
 5. Thanh vân thiên ( Nguyên bảo ),
 6. Huyễn ảnh chi diện ( Dị bảo ),
 7. Hư không thủ hoàn,
 8. Phóng trục lao ngục ( Kiếp Cảnh bí bảo ),
 9. Thận Long lệnh,
 10. Vạn hoa giới ( Lục kiếp cảnh bí bảo ),
 11. Lôi đình tinh Thần Tử ( Ngũ kiếp cảnh bí bảo ),
 12. Tù ma lao ngục ( Ngũ kiếp cảnh bí bảo ),
 13. Hư không tiểu na di phù,
 14. Thế tử phù,
 15. Độn hư phù,
 16. Nguyên sơ chi thạch,
 1. Không gian kim tháp ( Ngũ kiếp cảnh bí bảo ),
 2. Lôi Vực ấn ( Ngũ kiếp cảnh bí bảo ),
 3. Dạ Vân y ( Ngũ kiếp cảnh bí bảo ),
 4. Thập tam hoàn vũ châu ( Thất Kiếp cảnh bí bảo ),
 5. Hư không na di phù,
 6. Thời không truyền tống phù,
 7. Hỗn Động châu ( Thất Kiếp cảnh bí bảo ),
 8. Vạn long trận ( Lục kiếp cảnh bí bảo ),
 9. Tử Lôi Đao ( Lục kiếp cảnh bí bảo ),
 10. Cửu kiếp lôi cát,
 11. Lôi trạch đồ ( Thất Kiếp cảnh bí bảo ),
 12. Ngũ sắc trụ ( Dị bảo ),
 13. Thiên Phạt đồ ( Bát Kiếp Cảnh bí bảo ),
 14. Thời không trận ( Dị bảo ),
 15. Thập phương luân hồi trận đồ ( Bát Kiếp Cảnh bí bảo ),
 16. Thế giới chi thư

Tuyệt học

《 Truy phong đao 》《 Lạc diệp đao 》《 Lôi đình diệt thế đao 》《 Tâm ý đao 》《 Thiên địa du long đao 》《 Vô tận đao 》《 Vân vụ long xà thân pháp 》《 Vân vụ long xà đao pháp 》《 Lôi đình giới 》《 Tam thế đao 》《 Vô ngã vô tướng kiếm 》《 Tịch diệt chi đao 》《 Hư không đồ lục 》《 Hỗn Động quyền 》《 Hỗn Động lãnh địa 》《 Vạn kiếp Hỗn Động đại trận 》《 Lục bút chi họa 》

Nguyên thần bí thuật

《 Tru thần thứ 》《 Huyễn thần dẫn 》《 Phân hồn ba 》《 Đãng hồn chung 》《 Nguyên Thần tinh thần 》《 Ma trùy cấm thuật 》《 Vĩnh hằng chi lộ 》《 Hỗn Động lôi mâu 》《 Hắc Ám Chi Đồng 》《 Hỗn Động đại lực pháp 》《 Phấn toái tinh thần 》《 Hỗn Động trùng kích 》《 Hỗn Động chi lao 》《 Thiên Hà 》《 Thời quang chi sa 》《 Chân lý chi thư 》《 Vũ trụ diễn biến 》《 Họa thế giới 》

Thần thông

 • Lôi đình thần nhãn,
 • Bất diệt thần giáp,
 • Thiên nộ,
 • Chưởng khống thiên địa,
 • Lưu sa

Họa tác

《 Tuấn mã đồ 》《 Tam Thu Diệp 》《 Chúng sinh tương 》《 Hướng trứ triêu dương 》《 Anh hùng trưng tứ phương 》《 Lộ 》《 Nhi nữ hoan 》《 Lôi đình thập ngủ tương 》《 Ký niệm tha môn 》《 Hạ phu nhân phong vương 》《 Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão 》《 Tích lương 》《 Viên mãn 》《 Sinh mệnh đích nhận tính 》《 Huyết mạch đích diên tục 》《 Quốc 》《 Gia 》《 Văn hóa 》《 Xà phược 》

Khả năng sức mạnh và năng lực của Mạnh Xuyên - Thư Viện Anime
Khả năng sức mạnh và năng lực của Mạnh Xuyên – Thư Viện Anime

Kinh lịch nhân sinh của Mạnh Xuyên

Đang cập nhật……

Chương truyện Mạnh Xuyên xuất hiện tiêu biểu

Các chương truyện Thư Viện Anime tổng hợp dưới đây có sự xuất hiện của Mạnh Xuyên, quý đạo hữu muốn nắm bắt rõ nhân vật Mạnh Xuyên không nên bỏ qua những chương này.

Tiểu thuyết

Chương 1

Anime

Chương 1

Ảnh đẹp làm hình nền về Mạnh Xuyên

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Mạnh Xuyên – Tiểu sử, hình nền nam chính Thương Nguyên Đồ“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều truyện hay, hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Nếu bạn thấy HAY và HỮU ÍCH, hãy ủng hộ chúng mình bằng cách C.L.I.C.K và XEM các Quảng Cáo trong trang nhé. Cảm ơn tất cả Quý Đọc Giả. <3 <3 <3

Vũ Thị Mỹ Hạnh
Tôi là Mỹ Hạnh (aka Vũ Thị Mỹ Hạnh), Tác giả chuyên về lĩnh vực anime phim hoạt hình và truyện tranh Manga. Mình tốt nghiệp truyền thông báo chí tại Hồ Chí Minh. Mình cũng là một nữ Otaku chính hiệu với niềm đam mê viết lách. Sở thích của mình là xem phim Anime và đọc All thể loại truyện Manga @@ Hiện mình đang công tác và là Admin của site Thư Viện Anime ^_____^~

Bài mình dịch tốn cơm mẹ nấu lắm ak T^T