# Phong Dao Quang | Tiểu sử khí linh Thiên Hoàng Kinh vợ Phương Hàn

Phong Dao Quang | Tiểu sử khí linh Thiên Hoàng Kinh vợ Phương Hàn

Phong Dao Quang | Tiểu sử khí linh Thiên Hoàng Kinh vợ Phương Hàn
Theo dõi Thư Viện Anime trên Google News

Không tìm thấy Nhân Vật / Anime yêu thích ? Gửi yêu cầu của bạn vào Fanpage

Phong Dao Quang (风瑶光 – Feng Yaoguang) một nhân vật trong 《Vĩnh Sinh》con gái yêu quý của Phong Bạch Vũ, đã thành công trong việc kết hợp với Thiên Hoàng Kính và lĩnh ngộ thiên địa nhất thể, là thê tử của Phương Hàn.

Tổng quan về Phong Dao Quang

✅Tên đầy đủ: ⭐Phong Dao Quang
✅Tên tiếng Trung: ⭐风瑶光 – Feng Yaoguang
✅Giới tính: ⭐Nữ
✅Môn Phái: ⭐Kỷ Nguyên môn
✅Cảnh giới: ⭐Thiên Quân
✅Trượng phu: ⭐Phương Hàn
✅Trượng phu: ⭐Khí linh Thiên Hoàng Kính chuyển thế

Hình tượng nhân vật

Phong Dao Quang, một trong những nhân vật của tiểu thuyết ăn khách 《Vĩnh sinh》 do nhà văn mạng nổi tiếng Mộng Nhập Thần Cơ sáng tác.

Con gái của cựu chưởng môn Vũ Hóa môn Phong Bạch Vũ và cựu thánh nữ Vô Cực Tinh cung Tinh Tiểu Hoàng, khí linh của Pháp bảo Thiên Hoàng kính chuyển thế, thê tử của Phương Hàn.

Cảnh giới Thiên Quân, đã lĩnh ngộ Thiên Địa nhất thể.

Năng lực sức mạnh

Thần thông

 • Hồng Mông Thiên Đạo: Thần thông mà Đạo nhân Hồng Mông ở thời Thái cổ tĩnh tọa chín vạn năm trong Vĩnh sinh chi môn, lĩnh ngộ hai ngàn chín trăm chín mươi chín loại đại đạo trong ba ngàn đại đạo trừ Đại Vận Mệnh thuật ra, nhằm vượt qua Đại Vận Mệnh thuật xếp thứ nhất trong ba ngàn đại đạo, từ đó xé rách Vĩnh sinh chi môn, đạt được trường sinh.
 • Thiên Hoàng Kim Kinh: Kinh văn của Thiên Hoàng, đệ tử của Đạo nhân Hồng Mông thống trị Huyền Hoàng đại thế giới trong thế tục, tương đương với tu vi Thiên Quân.
 • Thiên Hoàng Kính: Pháp bảo của Thiên Hoàng thời viễn cổ, sau tại Thần tộc Đại kiếp bên trong bị đánh rớt vì tuyệt phẩm đạo khí, khí linh chuyển thế thành Phong Dao Quang. Nàng đã lấy được rất nhiều Chư thiên thần vật trong kho báu của Thần tộc, dung hợp vào Thiên Hoàng kính, lại dung hợp cả thi thể của một vị thiên quân thời viễn cổ của Thần tộc, khiến Thiên Hoàng kính trở thành thánh phẩm tiên khí.

Pháp bảo

 • Bản Nguyện Ca Sa: Thượng phẩm đạo khí, được đại uy gia trì, dùng lông Khổng Tước đan thành, trên điểm xuyết đủ loại kỳ trân dị bảo, còn có nhiều Phật Đà ngồi xếp bằng, tạo thành một bức tranh muôn linh triều Phật. Bị Nhân Hoàng bút cải thành Vô Phùng thiên y.

Quan hệ nhân mạch

Đạo lữ

Phương Hàn: Đã đến cảnh giới Vĩnh sinh, tiến vào Vĩnh sinh chi môn, pháp lực vô biên, chặt đứt tiền kiếp, vượt qua mọi tiên vương, đạt tới cảnh giới Vĩnh sinh vô thượng vỡ vụn, lĩnh ngộ Thiên Địa nhất thể, thân thể là vô số tinh thể thần quốc.

Nguyên linh của Khí linh Vĩnh sinh chi môn chuyển thế.

Pháp khí Tạo hóa: Ba mươi ba thiên chí bảo: Tự Nhiên chi phủ, Càn Khôn hồ lô, Tam Sinh thạch.

Pháp khí Chư thần: Phong Thiền Tế Đàn, Thiên Táng chi quan, Tru Tiên chi môn, Thiên Địa huyền môn, Tức Na vương bào, Viễn Cổ thánh đường, Kiếp Vận chi y, Vạn Vật mẫu kiếm, Không Gian thần binh, Vạn Bảo hà, Vạn Giáp chi vương.

Pháp khí tiên phẩm: Bát Bộ phù đồ, Tự do chi dực, Truyền thuyết chi trượng, Phán Quyết chi thương, Thất thánh khí Man tộc.

Chữ thượng cổ: Đạo “Vạn tự chi vương”, Ba mươi ba cổ tự, Lục tự chân ngôn, Cửu tự bí ngôn, Ngũ Hành tự thể, Thập Nhị Vu tự, Mộ, Lục, Lôi điện, Hư không, Kiếp, Mẫu, Nhật Nguyệt, Long, Nhân, Sơn Hải, Giáp, Bảo, Thọ, Nhất, Phúc, Niên, Đao, Kiếm, Lão, Tiên, Vấn, Ngũ, Nội Ngoại và hàng vạn chữ khác.

Nắm giữ ba ngàn đại đạo, trong đó lợi hại nhất là Đại Vận Mệnh thuật (tu thành ở Giới Thượng Giới), có thể tự luyện Tiên Vương đan.

Tiên thuật lợi hại nhất là Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền, còn có Kỷ Nguyên thần quyền và Kỷ Nguyên chi thư do chính mình sáng tạo ra.

Bạn hữu

 • Phương Thanh Tuyết: Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế, người Phương Hàn yêu nhất, sư tỷ kiêm đạo lữ, tóc xanh như thác nước, lạnh lùng cao quý, mặc áo trắng, băng thanh ngọc khiết, không giống nữ tử phàm trần, tựa như tiên nữ trên cung trăng, cũng giống như long nữ trong Long cung. Một đầu tóc đen tung bay, cả người thần thánh xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Một lòng hướng đạo, ở hải ngoại lập ra Lôi Đế động phủ, hiểu được một chút dấu vết của vận mệnh mà sáng tạo ra Tiểu Túc Mệnh thuật. Giết quyết đoán, thực lực cường đại, quan hệ với Phương Hàn cực tốt, là người duy nhất Phương Hàn tin tưởng, cả hai đều nguyện vì đối phương mà hiến dâng sinh mệnh, từ bỏ trường sinh. Sau phi thăng tiên giới, vào Giới Thượng Giới tu luyện, sau được Phương Hàn giúp đỡ, tu thành Tiên Vương (là nữ chính duy nhất trong truyện cho đến khi kết thúc mà không song tu với nhân vật chính).
  Linh Lung Tiên Tôn: Áo trắng như tuyết, tóc xanh như thác nước, nắm giữ tất cả sự ung dung của thế gian, truyền nhân của Hồng Mông Đạo nhân, chuyển thế của con gái Hồng Mông Đạo nhân, phát đại nguyện để tất cả chúng sinh đều được trường sinh, sau khi phi thăng tiên giới thì vào Hồng Mông bí tàng tu hành, sở hữu Hồng Mông điện, đã tấn thăng Thiên Quân, thực lực sánh ngang Tử Vong Thiên Quân, thê tử của Phương Hàn, hiện đang tu luyện trong Nguyên giới.
 • Yên Thủy Thiên: Thủy thần nguyên linh chuyển thế, nguyên là phó chưởng môn đệ nhất của Thái Nhất môn, thân tâm đều thuộc về Phương Hàn, sau bị tiên sứ tiên giới của Thái Nhất môn vạch trần quan hệ của nàng và Phương Hàn, lúc nguy cấp thì được Vĩnh Hằng thần lô cứu thoát đưa vào tiên giới, nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân, sau được Vĩnh Hằng Thiên Quân đưa vào Thiên Nghi mẫu giáo, lại được Phương Hàn cứu về, đã tấn thăng Thiên Quân, thê tử của Phương Hàn, hiện đang tu luyện trong Nguyên giới.
 • Di Bảo: Đại tiểu thư Phân Bảo nham, quản lý Phân Bảo nham, song tu giúp Phương Hàn trị thương, tu thành Giới Vương cảnh, lĩnh ngộ Vô tận khởi nguyên, truyền nhân của Khởi Nguyên tiên vương, huyết mạch của Đa Bảo Thiên Quân, đồ đệ của Thái Thượng Thiên Quân, tại Khởi Nguyên chi địa tiếp nhận truyền thừa, đã tu thành Thiên Quân, thê tử của Phương Hàn, hiện đang tu luyện trong Nguyên giới.
 • Xích Uyên Ma Tôn: Một tia nguyên linh của Xích Uyên ma tôn thượng cổ chuyển thế, kiếp trước là một Thiên Quân cực kỳ cường đại, thời thượng cổ vì luận đạo với Thế Gian Tự Tại Vương Phật mà đến Phật giới, bị trấn áp tại Ngũ Hành chi địa ức vạn năm, đã thoát khỏi, vào Giới Thượng Giới tu luyện, tiếp nhận được tin tức của Nguyên Thủy chi chủ, bèn vào sâu trong Tiên Vương chiến trường tu luyện một môn Nguyên Thủy ma công, được Nguyên Thủy chi chủ từ Vĩnh sinh chi môn truyền xuống công lực, không ngừng tăng trưởng tu vi.
 • Tâm Ma Lão Nhân: Nguyên Thủy ma tông Nguyên Thủy tổ ma tọa hạ Tâm Ma Thiên Quân chuyển thế, vào Giới Thượng Giới tu luyện, tiếp nhận được tin tức của Nguyên Thủy chi chủ, bèn vào sâu trong Tiên Vương chiến trường tu luyện một môn Nguyên Thủy ma công, được Nguyên Thủy chi chủ từ Vĩnh sinh chi môn truyền xuống công lực, không ngừng tăng trưởng tu vi.
  Nhân Hoàng Bút: Vũ khí của Thiên Quân Nhân Hoàng trong thế tục năm xưa, đã tấn thăng Thiên Quân, hiện đang tu luyện trong Nguyên giới.
 • Vũ Hoàng: Giáo chủ Vũ Hóa môn của tiên giới, sư huynh của Phương Hàn, chuyển thế của Trọng Tài chi chủ, thực lực sánh ngang Tử Vong Thiên Quân, đã tấn thăng Thiên Quân, hiện đang tu luyện trong Nguyên giới.

Thân nhân

Phong Bạch Vũ: Nguyên là chưởng môn Vũ Hóa môn, sau truyền ngôi cho Phương Hàn. Giết quyết đoán, hùng tài đại lược, thành phủ cực sâu. Tiền kiếp là Thích Ca Thiên Quân, thân thể ký thác của Thánh Vương chung kết, luyện thành Chư thần hoàng hôn, lĩnh ngộ Ngũ suy chi đạo, đã tấn thăng Thiên Quân, khôi phục lại toàn bộ ký ức, nguyên thần của Thích Ca Thiên Quân, xung phá cửa ải mười kỷ nguyên.

Kinh lịch nhân sinh

Vì mẫu thân bị trấn áp mà Phong Bạch Vũ không hỏi han gì, nên quan hệ với Phong Bạch Vũ cực kỳ không tốt, sau khi tu thành Kim Đan, liền đến Hỗn Loạn đại lục ngầm kinh doanh, tự lập ra Dao Quang phái, sáng lập cơ nghiệp nhỏ bé.

Sau gặp Phương Hàn, rồi theo Phương Hàn tu luyện.

Trong trận chiến giữa Phương Hàn và Sở Nam công tử, đã chia tay Phương Hàn, cùng Phương Thanh Tuyết tôi luyện tu vi.

Ở Mạt Nhật phần trường trùng phùng Phương Hàn, dưới sự giúp đỡ của Phương Hàn mà luyện hóa Trường Sinh quả, tu thành bất tử chi thân.

Cùng Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Nhân Hoàng bút đến Thiên Vũ chi khố tìm kiếm bảo tàng, đồng thời luyện hóa không gian pháp tắc của Du hồn song ma, tấn thăng Động Thiên cảnh.

Sau khi Phương Hàn đoạt được Hoang Thần chi chìa khóa thì rời khỏi Phương Hàn, cùng Phương Thanh Tuyết theo Nhân Hoàng bút tôi luyện tu vi, sau khi tu thành Thiên Tiên cảnh thì phi thăng tiên giới.

Khi tu hành ở Hồng Mông điện, đã đem Thiên Hoàng kính trong tay Phong Bạch Vũ và thân thể của chính mình dung hợp, triệt để khôi phục lại năng lực của Thiên Hoàng kính thời kỳ thịnh vượng năm xưa, thấu suốt Chu Thiên.

Sau theo Phong Bạch Vũ, đến Nguyên Thủy triều đình tu luyện, thôn phệ rất nhiều Thiên chủ của Nguyên Thủy triều đình, sau theo Phương Hàn trở về Nguyên giới, lại từ trong bảo khố của Thần tộc, được rất nhiều Chư Thiên thần vật, dung nhập vào Thiên Hoàng kính, càng dung hợp thi thể của một viễn cổ Thiên Quân của Thần tộc, khiến cho Thiên Hoàng kính biến thành thánh phẩm tiên khí, bản thân cũng tấn thăng Thiên Quân.

Sau song tu với Phương Hàn, lĩnh ngộ Thiên Địa nhất thể.

Ảnh của Phong Dao Quang

(Đang cập nhật….)

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Phong Dao Quang | Tiểu sử khí linh Thiên Hoàng Kinh vợ Phương Hàn” trong danh mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều truyện hay, hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Nguồn tham khảo:

Nếu bạn thấy HAY và HỮU ÍCH, hãy ủng hộ chúng mình bằng cách C.L.I.C.K và XEM các Quảng Cáo trong trang nhé. Cảm ơn tất cả Quý Đọc Giả. <3 <3 <3

Vũ Thị Mỹ Hạnh
Tôi là Mỹ Hạnh (aka Vũ Thị Mỹ Hạnh), Tác giả chuyên về lĩnh vực anime phim hoạt hình và truyện tranh Manga. Mình tốt nghiệp truyền thông báo chí tại Hồ Chí Minh. Mình cũng là một nữ Otaku chính hiệu với niềm đam mê viết lách. Sở thích của mình là xem phim Anime và đọc All thể loại truyện Manga @@ Hiện mình đang công tác và là Admin của site Thư Viện Anime ^_____^~

Bài mình dịch tốn cơm mẹ nấu lắm ak T^T